Impello-analysen Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

2 Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik Knoff (www.fotoknoff.no) Kapittel 2: Pressebilder Kapittel 5: Impello Management, faksimiler, bilder stilt til rådighet av Norbit Group AS og One Voice AS Øvrige bilder er tatt av Impello Management 2 I IMPELL0 Impello Management AS 2015

3 Teknologibransjen 2014 Impello-analysen 2014 Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , og supplert med data for ansatte i Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Kommentarer og forbedringsforslag kan sendes til Redaksjonen avsluttet sitt arbeid Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Frode Iglebæk, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello er ledende i Midt-Norge på M&A med et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Samarbeidspartnere Impello Management AS 2015 IMPELL0 3

4 Impello-analysen 4 I IMPELL0 Impello Management AS 2015

5 Teknologibransjen 2014 Sammendrag I 2013 ble det etablert 67 nye teknologiselskaper i Trondheimsregionen, noe som er et historisk høyt antall. Så langt er det registrert 25 nyetableringer i 2014, og dette noe lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig var veksten i sysselsettingsutviklingen (2 %) og omsetningsveksten (2 %) noe svakere enn hva vi har sett de siste årene. Hovedfunn i årets analyse er: 554 teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 2013 (9 % vekst) ansatte (2 % vekst). 14,4 mrd. kr i omsetning (2 % vekst). 0,8 mrd. kr i driftsresultat (3 % vekst). 67 nyetableringer i 2013, og flest innen IKT (46). 12 av nyetableringene kommer fra forskningsmiljøene (nedgang fra 15 i 2012). 50 % av aksjeselskapene opplevde omsetningsvekst i fakta om teknologibransjen i Trondheimsregionen 554 teknologivirksomheter 479 aksjeselskaper 75 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 67 Ansatte: (vekst 2,1 %) i aksjeselskaper i underavdelinger Omsetning i AS: 14,4 mrd. kr Vekst : 2,3% Driftsresultat i AS: 0,8 mrd. kr Vekst : 2,9 % Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. Nyetableringer (AS) pr. år Akkumulert antall aksjeselskaper Nyetableringer per år Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år) Bransjefordeling Akkumulert antall aksjeselskaper IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (45 %), etterfulgt av olje/ gass (16 %), mekanisk produksjon og (7 %), energi- og miljøteknologi (7 %) og annen industri (7 %). Antall IKT-bedrifter øker også mest. Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2013) IKT Olje og gass Mekanisk produksjon og Energi- og miljøteknologi Annen industri Helse Maritim Marin Teknisk konsulentvirksomhet Antall selskaper fakta 540 teknologivirksomheter 464 aksjeselskaper 76 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 25 (31 på samme tid i fjor) Ansatte: (vekst 1,4 %) i aksjeselskaper i underavdelinger NB: Nedgangen i antall selskaper skyldes at data for konkurser, frafall og fusjoner er tilnærmet komplett , mens antall nyetableringer ikke vil være komplett før medio Nyetablerte teknologivirksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Impello Management AS 2015 IMPELL0 5

6 Impello-analysen Årets vekstvinnere Årets vekstvinnere representerer to sterke kompetanseområder i Midt-Norge. Norbit ITS produserer bombrikker og leverer road tolling systemer. One Voice leverer støttesystemer for krise og beredskap til norske myndigheter og en rekke selskaper nasjonalt og internasjonalt. Norbit ITS AS størst omsetningsvekst i 2013: Selskapet hadde en omsetningsvekst på 209 % fra 2012 til Av en omsetning på 64,5 mill kr leverte Norbit ITS 16 mill kr i driftsresultat. Norbit ITS inngår i Norbit Group som har 150 ansatte og en samlet omsetning på 361 mill. kr. One Voice AS størst omsetningsvekst : Bedriften har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 48 % (CAGR) de siste fem årene. One Voice ble etablert i 2006 og har i dag vokst til 27 ansatte. Omsetningen i 2013 var 39,6 mill. kr og med et driftsresultat på 5,6 mill. kr. Årets tema: Kunnskap om innovasjonsaktørene i regionen Impello har undersøkt hvilken kunnskap nyetablerte teknologiselskaper har om kommersialiseringsselskaper, inkubatorer, næringshager, investeringsmiljø og rådgivere i regionen. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 67 ledere og gründere i bedrifter som er etablert de fire siste årene. Hovedfunn er: 40 % har liten eller ingen oversikt over innovasjonsmiljøene. Tilbudet oppleves som fragmentert og uoversiktelig. 50 % av selskapene har liten/ingen kunnskap om investeringsselskapene. Nyetableringene velger samme bank som gründer/leder har privat. Bankens omdømme innen teknologi- og nyskaping er avgjørende for valget. Nøkkeltall Impello-analysen er basert på siste tilgjengelige regnskapsdata for 2013 (aksjeselskaper) og sysselsettingsinformasjon pr (aksjeselskaper og underavdelinger) for perioden Hvis data for 2014 finnes er dette oppgitt. Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning ,3 % Driftsresultat (EBIT) ,9 % Årsresultat (etter skatt) ,4 % Egenkapital ,2 % 6 I IMPELL0 Impello Management AS 2015

7 Teknologibransjen 2014 Summary in English The Impello analysis 2014 The Trondheim Region has a total population of 250,000 and has more than 500 technology companies employing 10,000 people. The dominating technology secors are ICT and oil & gas. The largest (technology) employers are Statoil Research Centre, Aker Solutions, Autronica, Rambøll, Det norske oljeselskap, Siemens Oil & Gas, Evry, Powel, Atmel and Bredero Shaw. The research communities at NTNU and SINTEF employs 5,000 scientists and rearchers, and have more than 23,000 students. Highlights from the analysis: 554 technology companies (9 % growth). 10,175 employees (2 % growth). 14,4 bn NOK in revenues (2 % growth). 0.8 bn NOK in EBIT (3 % growth). 67 high-tech start-ups in 2013 (46 within the ICT sector). 12 of the new companies were spin-outs from the research communities. 50 % av of the limited companies had revenue growth from 2012 to Number of technology companies in the Trondheim Region ( ) The Trondheim Region consists of the ten municipalities Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu and Skaun. The graph shows the total number of active limited companies, and start-ups per year. Subdivisions (with enterprise number) are are not included. Start-ups per year Accumulated number of limited companies Accumulated number of limited companies Key sectors Start-ups per year Number of start-ups (5 year moving average) ICT is the largest and fastest growing sector in the Region, representing 45 % of the companies in Oil & gas is the second largest sector (16 %), followed by manufacturing and product development (7 %), energy and environmental technology (7 %), and other industry (7 %) facts about the technology sector in the Trondheim Region 554 technology companies 479 limited companies («AS») 75 subdivisions («avd») Start-ups: 67 Employees: 10,175 (growth 2,1 %) in limited companies in subdivisions Revenues (AS): 14.4 bn NOK Growth : 2.3 % EBIT (AS): 0.8 bn NOK Growth : 2,8 % Technology start-ups Ltd. companies Subdivisions Total About the Impello analysis Technology start-ups The report is published annually (first published in 2006) and covers the Limited companies technology-based companies in ten Subdivisions municipalities in the 4 Trondheim Total Region in Mid-Norway. 31 Key 49 topics are financial figures, sectorial revenues, value creation and employment. The analysis is cofunded by national and regional partners: Venture and seed investors, research and innovation communities, bank and finance, education and government institutions. About Impello Impello is an independent strategic, financial and M&A adviser for technology-based companies. More info at Impello Management AS 2015 IMPELL0 7

8 Impello-analysen Technology sectors in the Trondheim Region (2013) The figures include 479 limited companies and 75 subdivisions (with enterprise number), 554 in total ICT 250 Oil & gas 90 Mechanical production and product Energy and environmental technology Industry (general) Life science Maritime Marine Technical consultants Number of companies Growth companies this year s winners Norbit ITS AS largest one year revenue growth: The company is one of the three leading European providers of road tolling systems. Norbit ITS revenue growth was 209 % from 2012 to Total revenues were 64.5 MNOK with an operating profit of 16 MNOK. Norbit ITS is a subsidiary of Norbit Group with 150 employees and total group revenues of 361 MNOK. One Voice AS largest five-year average growth : One Voice develops tools for quality assurance, risk and vulnerability analysis, emergency planning and crisis management. Average revenue growth was 48 % (CAGR) during the period. The company has 27 employees, total revenues of 39.6 MNOK and an operating profit of 5.6 MNOK. Key figures Financial data for limited companies and employment figures (limited companies and subdivisions with enterprise number) are based on the most recent publicly available data. Financial records ( ) and employment data ( ) are provided by the Brønnøysund Register Centre (Register of Business Enterprises) and NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration). Key figures for the technology companies in the Trondheim Region ( ) Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl are not included in the table Growth Number of limited companies % Number of subdivisions % Total active companies % Number of start-ups % Employees (limited companies) % Employees (subdivisions) % Total employees % Key figures (limited companies) [MNOK] Revenues ,3 % EBIT ,9 % Net income (after taxes) ,4 % Equity ,2 % 8 I IMPELL0 Impello Management AS 2015

9 Teknologibransjen 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Summary in English Faktaanalyse 2013 for Trondheimsregionen Kommentarer til årets analyse Fakta splittet på aksjeselskaper og underavdelinger Nyetableringer i 2013 og Vekstvinnere Utvikling hos aksjeselskapene i Trondheimsregionen Oppkjøp og kompetent kapital Aksjeselskaper med utspring fra forskningsmiljøene Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet Innovasjonsaktører Årets tema: Nyetablerte teknologiselskapers kunnskap om innovasjonsaktørene i regionen Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Vedlegg B: Oppkjøp Vedlegg C: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen Vedlegg D: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag Impello Management AS 2015 IMPELL0 9

10 Impello-analysen Definisjon av teknologiselskap Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del (>50 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap. Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger med organisasjonsnummer som har forretningsadresse i Trondheimsregionen pr Selskaper som ikke inngår Regions- eller lokalkontor uten eget organisasjonsnummer, virksomheter som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, m.v.), og offentlige virksomheter (særlovselskaper, interkommunale selskaper, m.v.). Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke i analysene av de økonomiske parameterene og disse er behandlet i eget avsnitt. Strengt tatt faller disse selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er likevel vurdert å være viktige aktører i teknologibransjen i regionen. 1 Faktaanalyse 2013 for Trondheimsregionen Om Impello-analysen Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , og supplert med data på antall ansatte for Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en marginalt positiv utvikling i Antall ansatte økte med 2 % til , mens omsetningen fra aksjeselskapene økte med 2 % til 14,4 mrd. kr. I 2013 ble det etablert 67 nye teknologiselskaper, noe som er det høyeste antallet siden Impellos målinger startet i Ved utgangen av 2013 var 554 teknologiselskaper i regionen, mot 510 i Samlet driftsresultat i aksjeselskapene økte med 3 % til 0,8 mrd. kr i Samlet årsresultat var 0,4 mrd. kr, noe som er en økning på over 0,1 mrd. kr fra året før. 11 selskaper flyttet ut av regionen, mens ett teknologiselskap gikk konkurs i løpet av året. 1.1 Nøkkeltall for Trondheimsregionen 2013 Pr var det 554 teknologiselskaper i Trondheimsregionen, hvorav 479 aksjeselskaper og 75 underavdelinger. Alle underavdelingene har forretningsadresse i én av kommunene i Trondheimsregionen, men hovedkontor utenfor regionen. 84 % (465) av teknologiselskapene har adresse i Trondheim kommune. Nøkkeltall for Trondheimsregionen er oppsummert i tabellene på neste side. 10 IMPELL0 Impello Management AS 2015

11 Teknologibransjen 2014 Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (2013) Kommune Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Trondheim Orkdal Melhus Malvik Leksvik Stjørdal Rissa Midtre Gauldal Klæbu Skaun Sum Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke. angir at Impello ikke har data for dette året. AKSJESELSKAPER Endring Aksjeselskaper pr Nyetableringer (AS) Flyttet ut av regionen Konkurs Frafall (opphør, fusjonert, slettet) Aksjeselskaper i drift pr ,9 % Selskaper som har flyttet 11 selskaper har flyttet ut av Trondheimsregionen i En stor andel av disse er IKT-selskaper som er etablert av tidligere studenter. UNDERAVDELINGER Underavdelinger pr Nyetableringer (avd.) Flyttet ut av regionen 0 0 Konkurs 0 0 Frafall (opphør, slettet) Underavdelinger i drift pr ,4 % Sum teknologiselskaper ,6 % ANSATTE Ansatte i aksjeselskaper ,5 % Ansatte i underavdelinger ,0 % Sum ansatte ,1 % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning ,3 % Driftsresultat (EBIT) ,9 % Årsresultat (etter skatt) ,4 % Egenkapital ,2 % Impello Management AS 2015 IMPELL0 11

12 Impello-analysen 1.2 Bransjefordeling teknologiselskaper (AS og avd.) IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (45 %), etterfulgt av olje og gass (16 %), mekanisk industri og (7 %), energi- og miljøteknologi (7 %), og annen industri (7 %). Siden 2012 har andelen IKTselskaper økt fra 40 % til 45 %. Figur 1: Bransjefordeling teknologiselskaper (AS/avd.) i Trondheimsregionen (2013) Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr IKT 250 Olje og gass 90 Mekanisk produksjon og Energi- og miljøteknologi Annen industri Helse Maritim Marin Teknisk konsulentvirksomhet Antall selskaper IKT: I 2013 var de største arbeidsgiverne (aksjeselskaper) med mer enn 100 ansatte EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. Mange av nykommerne er app-selskaper som utvikler programvare for mobiler og nettbrett. Eksempler på nyetableringer i 2013 er 24onoff, Apperiet, Dirtybit, Mazemap, Pipe Fantasy og Temptracker. Denne app-trenden ser ut til å fortsette også i Olje og gass: Virksomheter med mer enn 100 ansatte er Statoils forskningssenter, Teekay Petrojarl, Aker Solutions MMO, Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, EMGS, Aibel og Weatherford Laboratories. Nyetableringer i 2013 er EM Multi-Client (selskap eid av EMGS), Water Linked og Solution Seeker. Annen industri: De største arbeidsgiverne er Autronica Fire and Security, Glen Dimplex Nordic, Elkem Thamshavn, Washington Mills og Sandvik Teeness. Nyetableringer i 2013 inkluderer Aalberg Audio, Elkem AS Silicon Materials Trondheim, Nor Materials, Norwaters og Wapro Norge. Figur 2: Bransjefordeling ansatte (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2013) Oversikten omfatter ansatte i aksjeselskaper og underavdelinger som er i drift pr IKT 3503 Olje og gass 2881 Teknisk konsulentvirksomhet Annen industri Mekanisk produksjon og Maritim Marin Energi- og miljøteknologi Helse Antall ansatte 12 IMPELL0 Impello Management AS 2015

13 Teknologibransjen Foreløpige tall for 2014 Økonomiske tall for 2014 vil være tilgjengelig først mot slutten av Vi har likevel kartlagt de data som har vært tilgjengelig per 15. januar 2015, noe som gjør at vi har tall per på nyetableringer, antall ansatte og selskaper som har avviklet sin virksomhet i løpet av Antall nyetableringer som er registrert per 15. januar 2015 er 25, og er 6 færre enn hva som var registrert på samme tidspunkt i fjor. Dersom de foreløpige tallene er representative for resten av året tyder det på at den sterke veksten i antall nyetablerte teknologivirksomheter har fortsatt også i Det observeres videre at antall selskaper som har gått konkurs i 2014 har økt betydelig. Ett av selskapene som har gått konkurs i 2014 er Verdande Technologies AS. Verdande leverte 31 mill. kr i negativt resultat i 2013, og har ikke greid å snu trenden i løpet av 2014, noe som førte til at eierne ikke var villige til å skyte inn ytterligere kapital for å berge selskapet. Blaaster Wind Technologies AS har vært sett på som et svært spennende selskap tilknyttet vindsatsingen som er gjort i regionen, men også Blaaster måtte melde oppbud like før jul. FXI Technologies AS og Aidcom AS er blant de øvrige selskapene som har begjært oppbud i løpet av Antall selskaper som har opphørt, fusjonert eller er slettet av andre årsaker har økt i Av de 19 selskapene så er majoriteten enten fusjonert med morselskapet eller selskapet har fått sin eksisterende virksomhet overført til et selskap i samme selskapsstruktur. 1.4 Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylke har 25 kommuner. I 2013 hadde fylket samlet ca. 600 aktive teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger), noe som er en vekst på ca. 40 selskaper siden Antall ansatte økte med 2,5 % til personer. Samlet hadde aksjeselskapene i Sør-Trøndelag en omsetning på 15,8 mrd. kr, noe som er 2,1 % høyere enn i Samlet driftsresultat var på nivå med fjoråret på 0,9 mrd. kr. Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag ( ) Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke Endring Selskaper Aksjeselskaper ,8 % Underavdelinger ,2 % Sum selskaper ,6 % Ansatte Aksjeselskaper ,9 % Underavdelinger ,9 % Sum ansatte ,5 % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning ,1 % Driftsresultat (EBIT) ,7 % Impello Management AS 2015 IMPELL0 13

14 Impello-analysen Impello har et detaljert datagrunnlag for 8 av de 25 kommunene i Sør-Trøndelag og to kommuner i Nord-Trøndelag (disse 10 kommunene utgjør Trondheimsregionen). Datagrunnlaget for de øvrige 17 kommunene i Sør-Trøndelag har et noe lavere presisjonsnivå enn for Trondheimsregionen, og noen bedrifter kan derfor ha falt ut, jfr. oversikt i vedlegg D. Tabell 4: Kommuner i Sør-Trøndelag og Trondheimsregionen Sør-Trøndelag Trondheimsregionen Sør-Trøndelag Trondheimsregionen Agdenes Rennebu Bjugn Rissa x Froya Roan Hemne Røros Hitra Selbu Holtålen Skaun x Klæbu x Snillfjord Malvik x Trondheim x Meldal Tydal Melhus x Ørland Midtre Gauldal x Åfjord Oppdal Nord-Trøndelag Orkdal x Leksvik x Osen Stjørdal x 14 IMPELL0 Impello Management AS 2015

15 Teknologibransjen Kommentarer til årets analyse Impello har fulgt teknologibransjen i Trondheimsregionen siden Siden første utgave av Impello-analysen i 2006 har vi hvert år publisert fakta, nøkkeltall og kommentert utviklingstrekk for teknologiselskapene. I år har vi utfordret noen nasjonale nøkkelpersoner til å gi sine kommentarer og synspunkter på teknologisektoren i Trondheimsregionen sett utenfra: Monica Mæland, næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge Kjerstin Braathen, konserndirektør for DNB Bedriftsmarked Norge Impello har stilt følgende spørsmål: 1. Hvilke erfaringer har du med teknologibransjen i Trondheimsregionen? 2. Hvilke styrkeområder har teknologibransjen i Trondheimsregionen og hvilke områder synes du regionen bør satse på fremover? 3. Hva tror du skal til for å utvikle flere internasjonale, teknologibaserte suksessbedrifter med base i Trondheimsregionen? 4. Hva betyr teknologihovedstaden Trondheim for AS Norge? Monica Mæland Walter Qvam Anita Krohn Traaseth Kjerstin Braathen Impello Management AS 2015 IMPELL0 15

16 Impello-analysen Monica Mæland Næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet Et viktig kjennetegn ved teknologi- og forskningsmiljøene i Trondheim er hvor viktige de er også utenfor Trondheimsregionen. Derfor har jeg møtt teknologibransjen både når jeg har vært i Trondheim, men også gjennom besøk til andre deler av Norge. Hele Norge nyter jo godt av teknologimiljøene i Trondheim. De fantastiske forskning- og utdanningsinsinstitusjonene er en av de generelle styrkene teknologibransjen i Trondheim har. Og ikke minst det nære samarbeidet mellom faglige miljøer og med bedrifter. Det som skjer i dette miljøet passer også inn i det som er satsingene til regjeringen, blant annet innen hav og energi. Regionen gjør det også godt innenfor ordninger i Forskningsrådet hvor det er svært høye krav til kvalitet og verdiskaping. Det gjelder for eksempel Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Og så må jeg jo si at nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser er et bevis på, ikke bare for den fremragende innsatsen de har gjort innen medisin, men også styrken som forskningsmiljøene i Trondheim har. Det å utvikle større, internasjonale, teknologibaserte suksessbedrifter er krevende, men med de rette folkene, kapital og innsatsvilje er dette mulig. Jeg har blant annet hatt gleden av å møte studenter ved Entreprenørskolen til NTNU. Entreprenørskolen er utrolig viktig for å overføre kompetanse og gode ideer til nye produkter og løsninger. Det lover godt for fremtiden! Regjeringen har også prioritert å styrke de statlige ordningene som er innrettet for å støtte og stimulere til innovasjoner, bedriftsetablering og ekspansjon. På denne måten bidrar også regjeringen til å øke sjansene for at vi kan få til flere av denne type bedrifter. Forsknings- og innovasjonsmiljøene i Trondheimsregionen, både offentlig og private, betyr veldig, veldig mye for Norge. Det at man satser så tydelig på kvalitet i forskning, samarbeid mellom forskning og næringsliv og knoppskyting av nye bedrifter, vil bidra til at regionen vil klare å opprettholde sin historiske posisjon som et svært viktig teknologimiljø i Norge. 16 IMPELL0 Impello Management AS 2015

17 Teknologibransjen 2014 Walter Qvam Konsernsjef i Kongsberg Gruppen For Kongsberg er Trondheim meget viktig. Vi har virksomheter både på Pirsenteret, Lade og i Stjørdal. Det at det er et mangfoldig teknologimiljø, både i NTNU, i SINTEF, men ikke minst i er rekke med mindre teknologimiljø, skaper dynamikk og kreativitet. Som følge av både NTNU og SINTEF er det en meget bred teknologibasis generelt i Trondheim. Gjennom mange år har blant annet miljøene rundt skipsteknologi, offshoreteknoloogi og signalbehandling stått sterkt, og det er i dag flere verdensledende virksomheter her - og jeg er stolt av at noen av disse er i Kongsberg-familien. Jeg tror det blir enda viktigere å styrke satsingene innen Ocean Space-disiplinene, fornybar energi, og ikke minst innen robotics, automasjon, connectivity. Disse fagområdene vil bety mye i byggingen av neste genereasjons produksjonsindustri i Norge. Jeg tror næringspolitikk som attraherer større, gjerne internasjonale bedrifter må til. Samspillet innen trekanten akademia/forskning industrielle lokomotivselskaper start-ups vil være avgjørende for å få frem nye industrieventyr. I dag er det fortsatt for få og for små industrielle aktører i regionen med internasjonal virksomhet og krefter til å løfte langsiktige satsinger. Norge har en fantastisk mulighet til å posisjonere seg i den neste bølgen av digitalisert, automatisert industrivirksomhet - hvor lokalt kostnadsnivå som følge av høyt lønnsnivå ikke lenger spiller inn på samme måte. Vi er fullstendig avhengig av å videreutvikle oss som teknologinasjon, og Trondheim står meget sentralt i dette. Impello Management AS 2015 IMPELL0 17

18 Impello-analysen Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør i Innovasjon Norge Jeg har mange gode erfaringer over flere år. Etter 18 år i teknologibransjen, blant annet fire år i Det Norske Veritas og som tidligere leder av kommersialiseringsselskapet til Simula Research Laboratories, blir man raskt introdusert for betydningen av Trondheimsregionen for utvikling av norsk industri- og teknologihistorie. Teknologi- og kunnskapsmiljøet i Trondheim er bunnsolid og framtidsrettet, og det etableres mange spennende bedrifter med utgangspunkt i nettopp dette miljøet. Trondheimsregionen har mange styrkeområder på teknologisiden, og det er nettopp bredden, tverrfaglighet og internasjonale relasjoner som sammen gjør Trondheimsregionen sterk og internasjonal. På enkelte teknologiområder er Trondheimsmiljøet verdensledende, og det er disse områdene man bør øke satsningen på fremover. Det er disse områdene som differensierer oss internasjonalt og gir oss troverdighet til å ta verdensledende posisjoner som vil tiltrekke interesse og kompetanse fra hele verden. Trondheimsregionen har et solid fundament, men som alle andre teknologimiljøer har de en kontinuerlig utfordring, nemlig å sikre relevans for gründere. Initiativet som gründerkollektivet Digs har tatt for å lage et samlingssted for oppstartsbedrifter representerer en felles læringsarena og et miljø for grundere som blir viktig fremover. Der kan gründerne dele erfaringer raskt og pushe hverandre ut av kontoret for å teste produkter og løsninger i markedet. En av de viktigste årsakene til at gründere mislykkes er at de ikke snakker tidlig nok med kundene sine, men er mer opptatt av å utvikle sine løsninger bare litt til. Dette er en av de største fallgruvene for en gründer, og ett av område hvor gründerne kan lære av hverandre gjennom grunderkollektiver. Samarbeid og deling av erfaringer øker muligheten for å lykkes, og å lykkes raskere. Skal gründerne lykkes må de ut av sin egen begeistring for eget teknologiprodukt. De må snakke med kundene og prøve ut ideen i markedet raskere, selv om ikke alt er ferdig utviklet. Der har vi i Innovasjon Norge helt unike treningsareaner i London, Silicon Valley, New York, Singapore og nå i India. Vi har mange sterke teknologimiljøer i Norge, og dersom Norge som nasjon skal lykkes i internasjonal konkurranse må vi evne å samle oss og kapitalisere på hele grunnlaget for å konkurrere med resten av verden. NTNU og SINTEF er solide kunnskapsmiljøer som kommer hele nasjonen til gode, og de er avgjørende for å gi oss internasjonal konkurransekraft i fremtiden. 18 IMPELL0 Impello Management AS 2015

19 Teknologibransjen 2014 Kjerstin Braathen Konserndirektør for DNB Bedriftsmarked Norge Vår erfaring er at teknologibransjen bidrar sterkt til regionens verdiskaping. Både gjennom et stort antall attraktive kompetansearbeidsplasser, innovasjon og betydelig internasjonal orientering og erfaring. Mange selskaper med ny teknologi har hatt sitt utspring i Trondheim og vi ser at mange av disse lykkes godt. Et særtrekk ved regionen er at den, kanskje i større enn andre regioner, preges av selskapene springer ut fra sterke utdannings- og forskningsmiljøer, og i mindre grad fra industrien. Det er helt klart at veksten fra lokale aktører er en styrke for regionen også fremover ift å tiltrekke seg kapital, marked- og industrikompetanse. Her vil nok nærheten til utdanning, forskning og spisskompetanse fortsette å være sentral. Det blir viktig å bygge videre på og styrke det «clusteret» man har lykkes med å bygge innenfor teknologirelatert virksomhet. Tilgangen på lokale miljøer med kompetent kapital og kommersiell rådgivningskompetanse må være til stede, og å fortsette brobyggingen mellom disse miljøene blir viktig fremover. Lokale møteplasser mellom industri og innovasjonsmiljøer er gjerne spennende flater hvor teknologiutvikling blir veldig målrettet. Her vil en sterk lokal industri som for eksempel havbruk kunne gi spennende muligheter for regionen fremover. Vi er fortsatt flinkere til å utvikle teknolog enn til å markedsføre og selge. Vi må styrke kompetansen knyttet til denne fasen. Det internasjonale markedet er samtidig enklere tilgjengelig enn noen gang med digital distribusjon, og det er i større grad mulig å prøve ut nye markeder uten at kostnaden og risikoen blir altfor stor. Det er viktig å synliggjøre de som lykkes og dyrke frem helter og suksesshistorier for å inspirere flere til å satse. Videre er det viktig å skape en kultur for å dele og lære av hverandre. Arenaer som skaper nærhet mellom de ulike aktørene er viktig, og tanken rundt et innovasjonshus i Trondheim virker i denne sammenheng spennende. Med landets mest sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor teknologi, er det ikke tvil om at byen er veldig viktig for landets fremtidige verdiskaping og næringsstruktur. I tillegg til teknologibasert næringsutvikling i regionen, utvikles det også mye kompetanse i Trondheim som landet for øvrig nyter godt av. Et konkurransedyktig Norge vil være avhengig av en sterk teknologihovedstad! Impello Management AS 2015 IMPELL0 19

20 Impello-analysen 3 Fakta splittet på aksjeselskaper og underavdelinger I 2013 var det 479 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen hos aksjeselskapene økte med 2 % i 2013 til 14,4 mrd. kr og sysselsettingen økte med 2 % til ansatte. Bransjene IKT, olje/gass og annen industri sysselsatte flest personer. 3.1 Nøkkeltall aksjeselskaper Målt i omsetning var de fem største selskapene EMGS, Autronica Fire & Security, Nordic Semiconductor, Kongsberg Seatex og Q-Free. Samlet omsetning fra disse selskapene var 3,9 mrd. kr i 2013, noe som utgjør 27 % av regionens samlede omsetning. Det nyetablerte selskapet i 2013 med størst omsetning var Dirtybit (23 mill. kr) som blant annet har utviklet mobilspillet Fun Run. Spillet har over 45 millioner brukere på verdensbasis. Av de øvrige nyetableringene var det flere som hadde millionomsetning allerede oppstartsåret. Dette inkluderer blant annet Acano, Dygder og The Comet Cult. 20 IMPELL0 Impello Management AS 2015

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Impello-analysen 2015

Impello-analysen 2015 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum Impello Management: Utvikler,

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

IMPELLO-ANALYSEN 2016 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR TEKNOLOGISELSKAPENE I TRONDHEIMSREGIONEN

IMPELLO-ANALYSEN 2016 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR TEKNOLOGISELSKAPENE I TRONDHEIMSREGIONEN IMPELLO-ANALYSEN 2016 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR TEKNOLOGISELSKAPENE I TRONDHEIMSREGIONEN IMPELLO-ANALYSEN FOTO Forside og kapittelforsider: Marius Rua (www.mariusrua.no). Rettigheter til øvrige bilder

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk

ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk Røroskonferansen Elektronikk med selbuvott 07.02.2014 Henning Holt ASTI 1987 2014 ASTI ble etablert 16. Oktober 1987, tuftet på restene etter Adyton Nor som da gikk

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

IMPELLO-ANALYSEN 2016

IMPELLO-ANALYSEN 2016 IMPELLO-ANALYSEN 2016 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Guttorm Nygård, analytiker 25.01.2017 Takk til våre samarbeidspartnere

Detaljer

6 900 6 880 6 760 6 620 6 480 6 340 6 200 6 283 2014k4 2013K4 2012K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 2 1,5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet Anne Grete Ellingsen GCE NODE 78 teknologi selskaper i Agder Mer enn 100 filialer i Norge og utlandet Platforms and subsea 78 teknologi selskaper i Agder

Detaljer

Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011

Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011 Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011 Krise, ikkje krise, krise, ikkje krise NOK BANKAR SOGN OG FJORDANE Konkurransekart for Sogn og Fjordane SSF er største bank med 21 kontor og 17 bank i butikk

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING

SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING Henning Borgen Administrerende Direktør SINTEF Organisasjon Board SINTEFs council CEO CFO Staff SINTEF Building and infrastructure SINTEF Digital SINTEF

Detaljer

RAPPORT TREBEARBEIDENDE BEDRIFTER I SØR-TRØNDELAG

RAPPORT TREBEARBEIDENDE BEDRIFTER I SØR-TRØNDELAG RAPPORT TREBEARBEIDENDE BEDRIFTER I SØR-TRØNDELAG INNLEDNING Tredrivers rapport over gjennomførte besøk hos de fleste trebearbeidende bedriftene i fylket. Rapporten omfatter 82 bedrifter. Av disse er 75

Detaljer

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Ett av 6 nye såkornfond lokalisert i Agder & Grenland PRIVATE & CONFIDENTIAL Såkornfond med fokus på olje &

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill

Detaljer

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN?

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? Erik W. Jakobsen Norwegian Innovation Cluster forum 2017 INNHOLD Hva skal jeg prate om? 1. Fra triple helix

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Kongsberg Innovasjon skal bidra til å skape nye vekstselskaper Ved å tilby kompetanse fra etablerte internasjonale teknologibedrifter og vårt omfattende nettverk.

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Hvordan vi gjør nyskaping ved NTNU

Hvordan vi gjør nyskaping ved NTNU Innovasjonsprosesser og NTNU Rektor Torbjørn Digernes NTVA Teknologiforum 2011 8. september 2011 Hvordan vi gjør nyskaping ved NTNU Gjennom våre utdanningsprogram. Gjennom våre eksterne relasjoner med

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer