INNHOLD. Byggevirksomheten i februar Salg av petroleumsprodukter i februar Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979"

Transkript

1 r. 13/ mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 4. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Januar 1979 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i februar 1979 Kjøtkontrollen 1978 Kommuneregnskaper 1977 Innreise i februar 1979 Barnevernstatistikk 1977 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1979 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå hittil i mars 1979 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 SU 2.1 (SU nr. 13, 1979) BYGGEVIRKSOMHETEN I FEBRUAR 1979 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 9, 1979) Statistisk Sentralbyrås månedlige byggearealstatistikk viser at det i februar 1979 ble satt i gang arbeid med boliger (leiligheter og hybler) og fullført boliger. Dette er 338 færre boliger satt i gang og 344 færre boliger fullført enn i februar Hittil i år er det satt i gang arbeid med boliger og fullfort boliger. Dette er 558 (13,7 prosent) færre boliger satt i gang og 714 (13,2 prosent) færre boliger fullført enn i samme periode Ved utgangen av februar 1979 var det boliger under arbeid mot ved utgangen av februar 1978, en nedgang på 5,1 prosent. For andre bygg enn boliger og bygg for jordbruk, skogbruk og fiske ble det i februar 1979 satt i gang arbeid med m 2 golvflate og fullført m 2 golvflate. Dette er 25,4 prosent mindre satt i gang og 16,7 prosent mindre fullført enn i februar Hittil i år er det satt i gang arbeid med m 2 golvflate og fullført m 2 golvflate. Dette er 32,4 prosent mindre satt i gang og 9,8 prosent mindre fullfort enn i samme periode Ved utgangen av februar 1979 var det m 2 golvflate under arbeid mot m 2 ved utgangen av februar 1978, en nedgang på 16,1 prosent. Tabell 1. Byggevirksomheten i februar 1979 Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullfort Februar Jan.-feb. pr. 28. feb. Februar Jan.-feb, BOLIGER I ALT Leiligheter Hybler Antall Boligflate i alt m GOLVFLATE I ALT ANDRE BYGG1) Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhetl) ) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

3 SU 2.2 Tabell 2. Byggevirksomheten i januar-februar 1979 etter fylke Bygg satt i gang i januar-februar 1979 Annen Bolig- virksomflate hetl) i alt Golvflate Leiligheter i alt Boliger Annen Bolig- virksom- Hybler flate hetl) i alt i alt Golvflate m 2 Bygg under arbeid pr. 28. februar 1979 Leiligheter i alt Boliger Hybler i alt m2 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt B g. fullført i januar-februar 1979 Bygg for Varehan- He se- Undervisdel, bank, og ning og finans og veteriforskning forsikring nærvesen Golvflate Leiligheter i alt Boliger Hybler i alt Boligflate i alt Bergverksdrift og industri m 2 Annen vi rom - het') Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt ) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

4

5 SU 2.4x Bygg under arbeid pr. 28. februar Golvflate i m L516:77,11322, 5L2677,1/312 Z576.7 i Z5_16_Z7;_7_3_', 79 L5:7_177,28:1S 7829, Boliger Bergverks- Varehandel, Undervisning Helse- og Annen drift og bank, finans og forskning veterinær- virksomhet 1) industri og forsikring vesen 1) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

6 SU 9.1 (SU nr. 13, 1979) SALG AV PETROLEUMSPRODUKTER I FEBRUAR 1979 Ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå var salget av petroleumsprodukter i februar 1979 på 935 mill. liter mot 857 mill. liter i februar I årets to første måneder er det solgt mill. liter, en økning på 14,2 prosent fra samme periode året for. Parafin økte med 30,4 prosent, mens fyringsolje nr. 1 og 2 hadde en økning på henholdsvis 22,3 og 16,0 prosent i denne perioden. I de siste tolv månedene er det solgt mill. liter petroleumsprodukter, en oknino, på 1,9 prosent sammenholdt med tilsvarende periode ett år tidligere. En bør merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukeren. Tallene er ikke temperaturkorrigerte. For nærmere opplysninger om prinsipper og definisjoner som nyttes i statistikken, kan henvendelse rettes til Norsk Petroleumsinstitutt eller Statistisk Sentralbyrå. Tabell 1. Salg av petroleumsprodukter. Mill. liter. Foreløpige tall Tolvmånedersperi oder MirsMars1978 Endring t.o.m. t.o.m. feb feb prosent Januar-februar Februar Endring i prosent Totalt salg , , Bilbensin , , Autodiesel , , Parafin , , Marine gassoljer , , Bunkers , ,4 9 5 Fyringsolje nr , , Marine diesel , , Bunkers , ,5 9 7 Fyringsolje nr , , Tung fyringsolje , , Bunkers , , Smøremidler , ,3 7 7 Andre petroleumsprodukter2 ) , , ) Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. 2) Omfatter flytende propan og butan (LPG), nafta, flybensin, ekstraksjonsbensin, white spirit, jetdrivstoff, traktorbensin, spesialdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

7 SU 9.2x Tabell 2. Totalt salg av petroleumsprodukter 1) etter forbrukergruppe. Mill. liter: Foreløpige tall TolvmånedersperioderJanuar-februar Februar Mars 1977 Forbrukergruppe Mars 1978 EndringEndring t.o.m. t.o.m.i i feb feb prosent prosent Totalt salg , , Jordbruk og skogbruk , , Fiske og fangst , , Bergverk, industri og kraftforsyning , , Bygg og anlegg , , Boliger, forretningsbygg, kontorer m v , , Transport , , Bunkers , , Offentlig virksomhet , , Annet salg 2 ) , , ) Se fotnote 1), tabell 1. 2) Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, uspesifisert salg, leveranser til forsvaret, industriens direkte import m.v. Tabell 3. Innenlandsk salg av utvalgte petroleumsprodukter etter fylke 1). Mill.liter. Foreløpige tall iste tolv måneder og med endringer fra tilsvarende nærmest foregående tolvmånedersperiode Bilbensin Autodiesel Parafin Fyringsolje Fyringsolje nr. 1 nr. 2 Mars Mars Mars Endring Endring 1978 Endring 1978 Endring Mars 1978 Endring t.o.m. feb t.o.m. i t.o.m. i t.o.m. i prosent feb. prosent feb. prosent feb. prosent t.o.m. i feb. prosent 1979 I alt , , , , ,1 Østfold 106-1,6 44 1, ,9 91 9,1 43-0,8 Akershus 188 4,7 54 2, , ,4 53-1,8 Oslo 214 3, , , , ,3 Hedmark 102 4,3 58 5, ,8 76 7,5 23-1,7 Oppland 106 3,3 57 9, ,5 43 2,6 20 5,3 Buskerud 123 3,7 49 2, ,1 79 9,2 41 5,6 Vestfold 92 5,6 31 4, ,0 46 6,7 38 9,0 Telemark 85 2,0 34-0, ,8 27 4, ,7 Aust-Agder 46 5,3 18 5, ,9 12 4, ,3 Vest-Agder 66 4,8 22 3, ,9 21 8,8 19 2,5 Rogaland 108 4, , , ,4 55-2,3 Hordaland 131 4,4 50 3, , ,1 70-8,1 Sogn og Fjordane 39 4,1 22 5, ,4 14 9,7 20-4,0 More og Romsdal 86 4,5 36 5, ,8 24-7,8 34-1,8 Sør-Trøndelag 111 4,9 54 5, , ,1 53-0,2 Nord-Trøndelag 61 4,4 33-2, ,1 25-3,1 19 6,5 Nordland 92 4,0 57 2, ,7 38 0,4 34-9,3 Troms 60 5,5 37 6, ,5 36 2,6 22-2,6 Finnmark 32 3,8 29 2, , ,1 24 5,0 Ikke fordelt 10-8,8 4 44,9 3 14, ,1 5-23,6 1) Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, dvs. at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.

8 SU 8.1 (SU nr. 13, 1979) VEITRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE I FEBRUAR 1979 Tallene er foreløpige. De endelige tall ventes å bli høyere. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 9, 1979) Tabell 1. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer i alt U.y erlv sette med per- dødssonskade ulykker Personer skadd eller drept alt Skadde Drepte 1) 1978 Januar-februar Januar Februar......** e*** Januar-februar Januar 2) Februar I ) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Tallene er rettet. Tabell 2. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter fylke Urykker -Personer skadd ertifd-rept med per- i februar 1979 sonskade Personer drept I februar I alt Skadde Drepte 1978 feb. feb I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms G Finnmark. OSO

9 SU 8.2 Tabell 3. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter politidistrikt. y er ersoner skadd e ler drept Personer drept med per- i februar 1979 Politidistrikt sonskade Jan.- Jan.- i februar I alt Skadde Drepte 1978 feb. feb I alt Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar Østerdal Gudbrandsdal Vestoppland Ringerike Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Telemark Notodden Rjukan Kragerø Arendal Kristiansand Vest-Agder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmøre Uttrøndelag Trondheim Inntrøndelag Namdal Helgeland Bodo Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms Vest-Finnmark Vardø Vadsø Sør-Varanger

10 SU 8.3x Tabell 4. Personer drept etter trafikant- og aldersgruppe, skadde etter trafikantgruppe Trafi kantgruppe FEBRUAR År Drepte Skadde Drepte Under år 1979 i alt 7 Ar år år år år år og over I alt Bilfører Bilpassasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer Fotgjenger Akende, skiløper o.l. Andre _ _ _ _ _ _. _ 79 _ _ , JANUAR-FEBRUAR I alt Bilforer Bi1passasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer Fotgjenger Akende, skiløper o.l. Andre _ - _ 79 - _ _ _ _ _ _ _ _ 11

11 (SU nr. 13, 1979) LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 4. KVARTAL 1978 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 50, 1978) Den gjennomsnittlige timefortjeneste for losse- og lastearbeidere var kr 45,96 i 4. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde kr 0,67 pr. time. Fra 4. kvartal 1977 til 4. kvartal 1978 har timefortjenesten steget med 9,3 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere ved felles- og stuerkontorene var 34,2 timer pr. uke i 4. kvartal 1978 og 33,5 timer pr. uke i 4. kvartal Tabell 1. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere 1) Natt- Timefortjeneste Overtids- Arbeidde Ar Akkord- g Tid- timer Kvartal Maskin- Akkord- tillegg helgelossing arbeid timer I alt lønns- arbeid timer pr. time i alt dags- Kroner t.1 Prosent ,03 23,33 29,50 33,72 3, ,4 21, ,29 28,43 35,62 39,25 4, ,6 23, ,55 37,65 40,31 43,50 5, ,7 23, ,99 42,49 42,99 47,28 5, ,2 23, kvartal 38,34 34,33 39,82 42,52 5, ,8 24,0 2. kvartal 41,21 39,18 39,69 43,08 5, ,8 24,3 3. kvartal 40,61 37,57 40,73 43,94 4, ,8 21,6 4. kvartal 42,06 39,46 41,19 44,62 5, ,2 24, kvartal 42,33 40,54 42,87 45,02 5, ,0 24,1 2. kvartal 43,32 41,41 41,08 47,78 5, ,1 23,7 3. kvartal 44,40 42,70 43,26 48,25 5, ,5 22,4 4. kvartal 45,96 44,88 45,00 48,22 5, ,0 23,7 Ostlandet 45,40 43,83 45,00 46,96 4, ,2 20,3 Sørlandet 55,84 42,32-58,42 10, ,0 25,4 Vestlandet 50,27 50,25-50,44 6, ,7 25,6 Trøndelag 44,04 43,06-51,03 2, ,3 12,6 Nord-Norge 40,67 40,04-46,97 9, ,1 38,0 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og lastearbeidere. 4. kvartal 1978 Arbeidde timer på vanlig tidlønn Arbeidde timer på akkord Helge- Dag- Natt- Dag- Natt- I alt dagsarbeid arbeid arbeid arbeid I alt dagsarbeid arbeid Timer 1 Prosent Timer 'rosent Alle bedrifter ,2 19,6 5, ,2 14,8 6,0 106 Ostlandet ,8 20,6 0, ,2 13,4 5,4 Sørlandet ,7 8,6 7, ,9 18,6 8,5 Vestlandet ,0 18,8 6, ,0 22,3 9,7 Trøndelag ,8 7,6 4, ,2 12,5 3,3 Nord-Norge ,5 26,0 12, ,1 23,6 9,3

12 SU 1.2x Tabell 3. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 4. kvartal 1978 Gj.sn. Arbeidde timer arbeidde Timefor-,, Overtidstimer pr. tjeneste' ) tillegg Helge- Dag- Natt- uke for i alt pr. time I alt dagsarbeid arbeid faste arbeid arbeidere Kroner t. Prosent Timer FELLES- OG STUERKONTORER 46,66 5, ,8 17,0 4,2 34,2 Felleskontorer 46,35 4, ,1 18,1 2,8 36,4 Arendal losse- og lastekontor 65,34 13, ,9 31,2 2,9 9,3 Bodo losse- og lastekontor 41,24 5, ,1 18,5 8,4 34,3 Oslo losse- og lastekontor 44,17 4, ,5 19,5-40,8 Sandnes losse- og lastekontor 57,09 7, ,6 21,6 11,8 30,0 Stavanger losse- og lastekontor 61,46 8, ,2 27,2 9,6 29,7 Trondheim losse- og lastekontor 44,62 2, ,4 7,9 4,7 36,2 Stuerkontorer 47,02 5, ,5 15,6 5,9 31,7 Lønningskontoret for Tromso havn 40,44 10, ,3 29,5 10,2 41,2 Administrasjonskontoret for havnearbeid, Bergen 48,73 4, ,5 14,1 3,4 33,6 Export- & Importforeningen, Drammen 41,58 2, ,2 9,5 2,3 30,4 A/S Fredrikstad Stuerkontor 56,69 12, ,6 22,4 19,0 32,3 Fredrikshalds Stuerkontor, Halden 41,13 0, ,0 3,4 0,6 29,3 A/S Larvik Stuerkontor 60,53 8, ,8 17,6 5,6 24,7 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien 40,90 4, ,7 19,3 3,0 32,6 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Tabell 4. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene i året Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere Gj.sn. Arbeidde timer arbeidde Timefor- Overtidstimer pr. tjeneste 1) tillegg Helge- Dag- Natt- uke for i alt pr. time I alt arbeid arbeid faste a rb eid arbeidere Kroner MirCIT-Trf. rosent imer FELLES- OG STUERKONTORER... 44,40 5, ,0 16,6 4,4 33,5 Felleskontorer ,81 4, ,3 17,6 3,1 35,7 Arendal losse- og lastekontor 61,55 12, ,4 24,1 10,5 7,6 Bodo losse- og lastekontor 38,58 5, ,7 19,4 8,9 35,8 Oslo losse- og lastekontor... 41,62 3, ,7 18,3-39,9 Sandnes losse- og lastekontor 55,98 8, ,3 24,2 14,5 30,6 Stavanger losse- og lastekontor 58,58 8, ,0 28,1 9,9 29,5 Trondheim losse- og lastekontor... 41,94 2, ,7 8,7 4,6 34,4 45,12 Stuerkonto rer... 5, ,6 15,5 5,9 31,0 Lønningskontoret for Tromso havn... 38,58 11, ,6 27,8 11,6 40,2 Administrasjonskontoret for havnearbeid, Bergen 4, ,4 13,8 45,15 3,8 34,4 Export- & Importforeningen, Drammen 39,80 2, ,0 11,1 1,9 30,8 A/S Fredrikstad Stuerkontor 58,40 12, ,8 22,0 19,2 29,5 Fredrikshalds Stuerkontor, Halden.. 41,98 1, ,2 4,0 0,8 24,6 A/S Larvik Stuerkontor 57,66 6, ,1 17,8 4,1 25,2 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien 40,59 3, ,8 15,2 3,0 28,0 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet.

13 SU 10.1 (SU nr. 13, 1979) MÅNEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER. JANUAR 1979 Foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at forretningsbankenes utlån til næringslivet og privatpersoner i januar 1979 gikk ned med 374 mill.kr (0,9 prosent), mot en nedgang på 150 mill.kr (0,4 prosent) i januar For sparebankene steg utlånene i januar i år med 17 mill.kr (0,05 prosent), mot 11 mill.kr (0,04 prosent) i samme måned året for.

14 Su 1u.2 TABELL 1. FORRETNINGSBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG FINAMSORJEKT. 31. JANUAR A3SOLUTTE TALL (1000 KR) OG PROSENT AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA BELOP PRO- SENT RELAP SENT BELØP PRO- SE4T RELAP PRO- SENT BELØP PRO- SE4T 10. SEDLER OG SKILLEMYNT , , , , ,2 11. BANKINNSKOTT PR ANFORDRING , , , , ,4 1. NORGES BANK , , ,1 2. POSTGIRO , , ,2 3. FORRETNINGSBANKER , , , ,6 4. SPARERANKER , , , UTENLANDSKE RANKER , , , ,8 12. BANKINNSKOTT PR TID , , , , ,4 1. NORGES BANK SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER GOO 2. ANDRE RUNDNE INNSKOTT FORRETNINGSBANKER , , ,6 1. INNTIL 1 MRNED , , ,6 2. OVER 1 MRNED SPARERANKER , , ,2 1. INNTIL 1 MRNED , , ,2 2. OVER 1 MONED UTENLANDSKE RANKER C 1, , ,4 1. INNTIL 1 MONED , , C ,8 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 PR , , , OR OG OVER , ,2 13. STATSKASSEVEKSLERO.L , , ,1 1. STATSKASSEVEKSLER 1279 CCC 1, OCC 1, ,9 2. MARKEDSPAPIRER , , ,2 14. IHENDEHAVEROBLIGASJONER , , , , ,9 1. ORDINkRE PARTIALOBLIGASJOMER , , , , G 3,9 1. STATS- OG STATSGARANTERTE , , , ,7 11. PREMIEOBLIGASJONER , , ,7 12. ANDRE STATS- OG STATSGAR , , , G ANDRE ORD. PARTIALOBL , ; , , ,2 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL 15. AKSJER , , , , ,5 1. BORS- OG MEGLERNOTERTE AKSJER , , , ,3 2C 808 0,6 2. IKKE BØRS- OG MEGLERNOTERTE , , , C, ,9 3. EGNE AKSJER lt. UTLRN (DISPONERT) C22 59, , , , ,7 1. VEKSLER , , , ,7 2. UTLON MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , , ,2 3. KASSEKREDITT , , , , ,3 4. RYGGELON , , , BOLIGBYGGELRN m. KONVERTE- RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , , ,7 2. ANDRE BOLIGIYGGELAN F 1, , ,6 3. BYGGELRN TIL BERGV. OS IND.. 95C 805 1, :5 1, C5 1,4 4. SKIPSBYGGELRN , C, ,5 5. ANDRE BYGGELRN ,4 17C , , ANDRE UTLON M. LOPET. UNDER 1 RR , , , , ,7 6. ANDRE UTL. M. LOPET. 1 OR OG OVER , , , , ,6 9. VALUTALRN ETTER LISENS , , , ,4 17. ANDRE FORDRINGER , , , , ,7 1. REmBURSDEBITORER , , ,5 IC? 042 0, ,1 1. KONTANTREMBURSER , ,1 2. KREDITTREMBURSER , , , ,0 2. RENTER , , , , ,2 1. FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE , C, , , ,2 3. BETALTE, IKKE PRLOPN: , C I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , , ,1 4. ANDRE DEBITORER ,7 5C , , ,4 18. ANDRE AKTIVA , , ,1 1. AKSJER OG ANDELER I GORDSELSKAPER 1CC 804 3, , , 1 2. LEIEBOERINNSKOTT MASKINER, INV., TRANSP. MIDL. ETC : 0, , C 0,5 4. BANKBYGN. OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OGOVER- TETTE FASTE EIENDOMMER F 1, , ,5 5. FUNKSJONÆRBOLIGER OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET ' 1.9E UTGIFTER , , ,8 414 I ALT , , , , ,8

15 10,3 PASSIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA REL0P PRO- SENT BELO. PRO- SENT FIELOP PRO- SENT BELOP PRO- SENT BELØP PRD- SECT 2C. BANKINNSKOTT PI ANFORDRING , , , , C 51,9 1. FRA KUNDER 13: , , , ,8 19: ,5 1. FOLIOINNSKOTT I ALT 139C9 31, 15, , , ,5 19C ,5 2. I UTENLANDSK VALUTA , , , ,5 2. LØNNSKONTI , , , , FRA ANDRE BANKER , ,9 2C ,C , ,4 1. FORRETNINGSANKER ,5 1C46 S45 1, ,4 ILI 466 1,8 2. SPARERANKER , :1 1, , STATSBANKER 311 C53 2, : 5, C55 0, UTENLANDSKE RANKER , : , C1 1, ,6 21. BANKINNSKOTT PI TID C73 59, , , ,4 24C ,6 1. FRA KUNDER , , ,6 385C , ,4 1. Pe OPPSIGELSE M.V ,C , , , MANEDER , ,: , , MONEDER meneder ,1 2t , ,6 P , LANGTIDSSPARING O.L , , :, , TERMININNSKOTT , , , ,2 1. UNDER 1 ER I ALT C, C, , ,2 2. I UTENLANDSK VALUTA , , , OR OG OVER I ALT 93C 822 1, , C , I UTENLANDSK VALUTA INNSKOTT PR ANDRE VILKOR E 9 25, F31 26, , ,1 845 C9t 15,2 1. UNDER 1 AR I ALT , C74 24, , , ,0 2. I UTENLANDSK VALUTA : 1, , , C 15, OR OG OVER I ALT 164C 927 2, , , ,2 2. I UTENLANDSK VALUTA :, UNDNE INNSKOTT , , , , SPARING m. SKATTEFRADRAG , , , , ANDRE BUNDNE INNS(OTT FRA BANKER ,58 5, , , , ,2 1. FORRETNINGSBANKER , , : 639 :, INNTIL 1 MINED 73 E8C 0, , , OVER 1 MINED , :, SPAREBANKER ', , , INNTIL 1 MINED , , , OVER 1 MINED , , , STATSBANKER. 48C 21: 3,7 487, 315 C, C15 1. INNTIL 1 MANED , C, , OVER 1 MINED 36F 552 0, C, C52 C, UTENLANDSKE BANKER , , ,2 1. INNTIL 1 MINED C, , ,9 2. OVER 1 MINED, UNDER 1 OR , ,3 25 3C , IR OG OVER , , ,2 22. IHENDEHAVEROBLIGASJONSLEN 15 OCC 15 CO ANDRE LAN , , ,7 44C 972 2, ,5 1. AKSEPTER , C, , ,6 1. VEKSELFINANSIERING ANDRE AKSEPTER , , ,4 2C ,6 2. LAN OG INNSKOTT I NORGES BANK , C, , LEN , , , INNSKOTT , , C, ANDRE LON M. LOPETIO UNDER 1 IR. 30 2E C 28C - - 3C 285 0,5 4. FORVALTNINGSBEVIS/ANDELS3EVIS ,1 1: , :, ANSVARLIG LINEKAPITAL , , ,4 6b 483 3,1 17,95 0,3 6. ANDRE LON M. LOPETID 1 AR OG OVER , ,1 t 884 2, , ,1 24. ANNEN GJELD , , , , ,8 1. BANKREMISSER , , , BANKGIRO TIL DISPOSISJON , 0, , , REMBURSKREDITORER ,3 48 5C2 0,1 13C 389 2, , ,3 1. DEKTE, UDISPONERTE REMBURSER , , , , ,9 2. ANDRE REMBURSKREDITORER , , , ,4 4. SKATTEINNBETALINGER , : 1, , SKATTER e 5, , C, ILIKNEDE, IKKE BETALTE le PPREGNEDE FOR SISTE OR , , , IKKE HEVET UTPYTTE FOR TIDL. BR. 1: : RENTER , , , , ,5 1. BETALTE, IKKE OPPTJENTE ,7 490 '54 0, , PILOPNE, IKKE FORFALT , , , , ,5 8. I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL 3R , , , ANDRE KREDITORER , , , AKSJEKAPITAL C0 2, , , ,9 26. AVSETNINGER , ,1 9'9 14C ,1 1. UTPYTTE FOR SISTE AR , C, ,2 2. EN BLOC-AVSKRIVNINGER PI LITLON , , ,9 3. ANDRE AVSETNINGER Sc 27. FOND , ,3 159, 2,:5 2,4 28. INNTEKTER , , ,7 I ALT , , , ,: ,8

16 SU 10.4 TABELL 2. SPAREBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG FINANSOBJEKT. 31. JANUAR ABSOLUTTE TALL (100C KR) OG PROSENT AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA PRO- BELOP SENT BELAD PRO- SENT BELOP PRO- SENT PRO- BELOP SENTBELØP SET 443 1C. SEDLEP OG SKILLEMYNT , , ,4 0, , ANKINNSKOTT PO ANFORDRING 2CC , , ,1,2 1. NORGES SANK ,2 RR 497 0, POSTGIRO P 3, R 6, FORRETNINGSBANKER , , SPAREPANKEP , C, UTENLANDSKE BANKER ,2 - _ ,2 12. BANKINNSKOTT PO TID , ,C C,6 1. NORGES BANK , ,1 _ 1. SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER. - _ ANDRE BUNDNE INNSKOTT , , FORRETNINGSBANKER , , INNTIL 1 monfd ,1 11C , OVER 1 ONED 597 5:9 1, , SPAREBANKER : 0, , INNTIL 1 ONED , , OVER 1 48 NED , , UTENLANDSKE BANKER , ,6 1. INNTIL 1MENE) , ,9 2. OVER 1 mnd. MEN UNDER 1 ER.. 3C :55 0, , OR OG OVER _ STATSKASSEVEKSIER 0.L 735 9R3 1, ,. - _ 1. STATSKASSEVEKELEF , , markedspapirer , , IHENDEHAVFROBLIGASJONER , ,C ORDINERE RARTIALOBLIGASJONER , , STATS-ORSTATSGARANTERTE , , PREMIEOBLIGASJONER _ ANDRE STATS- OG STATSGAR, , , ANDRE ORD. PV'TIALOBL , , KONVERTIBLE PARTIALO9L AKSJER , , BOP'S- OG MEGLERNOTERTE AKSJER , ,1 _ - 2. IKKE PORS- OG meglernoterte , , EGNEAKSJER , , , , , , ,4 _ , , , ,1 _ , S 3, , , , C 1, ,2 -.. _ , , C , ,4 50 OCC 0, , , ,C P 5CC 12, C 12, , , , , UTLEN (DISPONERT) , , ,3 1. VEKSLER , , UTIoN MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , ,7-3. KASSEKREDITT , , BYGGELON , , , LIGBYGGELON M. KONVERTE- RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , , ANDRE BOLIGBYGGELON , C4 2, ,1 3. RYGGELAN TIL BERGV. OG IND C, ,6 _ - 4. SKIPSBYGGELoN ANDRE PYGGELON , ROD 1, , , , , , , , , : 1, ANDRE UTLON M.LØPET.UNDER 1 OR , , , b. ANDRE UTL. M. LOPET. 1 AR OG OVER , ,2 45, , VALUTALON ETTER LISENS ANDRE FORDRINGER , , ,5 1. REmBuRSDEBITOREP ,1 1. KONTANTREMBURSER KREDITTREMBURSER. 291 _ ,1 2.RENTER ,5 3: , FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE 2 5P 899 0, , BETALTE, IKKE PRL0PNR _ - 3. I REGN.M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL ANDRE DEPITORER , , , , , ,1 218 _ - _ , , , _ , ,4 796 Is. ANDRE AKTIvA , , ,4 1. AKSJER OG ANOELER 1 GRRDSELSKAPER _ - 2. LEIEBOERINNSKOTT ;: ;2 ;; MASKINER,INV., TRANSP.MIEL. ETC , ,4 _. 1,4.. BANKRYGN. OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OG OVEP- TATTE FASTE EIENDOmmcp , ,0 _ FUNKSJONÆRBOLIGER 22 F _ - 5n , OVERTATTEFASTEEIENDOMMER! 52: IMMATERIELLEEIENDELER _ ANNFT ŠR ; g: UTGIFTER , ,3 0,3 I ALT ,7 5341'8 91g 99, , , ,9

17 PASSIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA 9ELOP PRO- SENT BELO.. SENT BELØP 0R0- PRO- SENT BEL0 0 SENT BELOF PRO- PRD- SENT 2. BANKINNSKOTT Pe ANFOPDPING , C 13, , , ,5 1. FRA KUNDER , , , , ,3 1. FOLIOINNSKOTT I ALT ,0 42F , , , ,3 2. I UTENLANDSK VALUTA » ,3 2. LØNNSKONTI , , , , FRA ANDRE BANKER , , , , ,2 1. FORRETNINGSBANKER , C, t30 2, SPAREBANKER , , :, STATSBANKEP UTENLANDSKE BANKER 23C 91: 2, C , :73 84,2 21. BANKINNSKOTT PR TID , ,2 185 :27 43, ,3 ac ,2 1. FRA KUNDER gc9 75, , , , ,8 1. PA OPPSIGELSE m.v 3173C , , , , MANEDER , , , , minedfr _ M1NEDEP c 29, ,4 89 Zo7 21, ,5 5. LANGTIDSSPAPINGO.L , , , ,1-2. T7RmININNSKOTT , , , ,6 1. UNDER 1 PP I ALT 105 8'5 0, , :, I UTENLANDSK VALUTA ER OG OVER I ALT 1262 V-7 2, :9 2, , , I UTENLANDSK VALUTA INNSKOTT Pe ANDRE VIL(OR , , , 0 349C 781 6,5 4 t68 1,8 1, UNDER 1 OP I ALT : 4, , , , ,8 2. I UTENLANDSK VALUTA.» , RP OG OVER I ALT , :4 1, :,4 882 :69 1, I UTENLANDSK VALUTA BUNDNE INNSKOTT , , , ,9 SPARING M. SKATTEFRADRAG ,S ,R 919 :, ,8 2. ANDRE BUNDNE INNSCOTT , C, , FRA BANKER : 1, C43 1,c , , ,4 1. FORRETNINGSRANKER , , , INNTIL 1 WANED ,3 1' , CP3 :,3 2. OVER 1 MANED SPAREBANKER , , L,, INNTIL 1 MR NED , , :,5 2. OVER 1RENED , , ,2 3. STATSRANKER , C, , INNTIL 1 PRNED OVER 1 MRNED , , , UTENLANDSKE BANKER ,2 _ - 22 C4 7 8,4 1. INNTIL 1 MANED 17 3:: :: 4, ,6 2. OVER 1RENED,UNDER 1 RR , , RR OG OVER IHENDEHAVEROBLIGASJONSLRN ANDRE LAN , , , , AKSEPTER VEKSELFINANSIERING - 2. ANDRE AKSEPTER LON OG INNSKOTT I NORGES RANK , , ,3 1. LPN 22 91: 22 91: : 2. INNSKOTT , , , ANDRE LAN M. LOPETID UNDER 1 AR FORVALTNINGSBEVIS/ANDELSPEVIS , ,1 350 :, ,1 5. ANSVARLIG LRNEKAPITAL ANDRE LIN M. LØPETID 1 RR OG OVER Si 408 2, ,1-51 4C8 2, ANNEN GJELD , , , , ,2 1.BANKREMISSER , C, ,4-2. BANKGIRO TIL DISPOSISJON , , , REMBURSKREDITOR.R ,2 21E 63C 2,2 1. DEKTE,UDISPONEPTE REMBURSER , ,1 2. ANDRE REMBUPS8EDITORER ,1 11E 313 C,1 4. SKATTEINNBETALINGER , C, , SKATTER ILIKNEDE, IKKE BETALTE PRREGNEDE FOR SISTE AP D.IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDL.EP RENTER , ,4._ ,4 1. ETALTE, IKKE OPPTJENTE , :, ,3 2. PRLOPNE, IKKE FORFALTE , , ,1 8. I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL Ç. ANDRE KREDITORER C, C, , AKSJEKAPITAL AVSETNINGER , C76 1,Q :76 1,9 1. UTBYTTE FOR SISTE RR EN BLOC-AVSKRIVNINGER PgUTLEN ,9 9ç , ,9-3. ANDRE AVSETNINGER FOND , , ,7 28. INNTEKTER , , ,4 I ALT , , , , ,9

18 SU 10.6 TAaELL FORRETNINGSBANKER. BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLEN DISPONIBLE KREDITTMIDLER ETTER NORSK OG UTENLANDSK VALUTA/SEKTOR OG UTLANSFORM. 31. JANUAR KR I ALT I ALT NORSKE KRONER UTENLANDSK VALUTA UTLENSFORM DISP. DISP. DISP. BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- REVILGEDE DISPONERTE KREDITT- LEN LEN MIDLER LON LON MIDLER LAN LENMIDLER 16. I ALT VEKSLER utlen MOT AVBETALINGS- KONTRAKTER KASSEKREDITT S 2: BYGGELEN I ALT 9C BOLIGPYGGELEN MED KONVERTERINGSTILSAGN FRASTATENSBOLIGBANKER C G2 2. ANDRE BOLIGBYGGELEN BYGGELEN TIL BERGVERK OG INOUSTRI SKIPSBYGGELEN G C ANDRE BYGGELEN C ANDRE UTLEN MED LØPETID UNDER 1 PR C ANDREUTLEN MED LØPETID 1 ER OG OVER 2: w Ww W W W wwwww wwwwwwwwwwwwwww NORSKE SEKTORER UTENLANDSK SEKTOR I ALT WWWWW WWWW W NFRINGSL. OG PRIVATPERSONER(1) ANDRE NORSKE SEKTORER DISP. DISP. DISP. DISP. UT- REVILGEDE DISPONERTE KREDITT- 4EvILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- LENS LEN LENMIDLERLEN LENMIDLERLEN LON MIDLER LEN LEN MIDLER FDRM c _ C, C le C R : (1) OMFATTER KOMMUNEFORVALTNING OG KOMmUNEFORETAK, STATSFORETAK, PRIVATE IKKE-PERSONLIGE FORETAK, PERSONLIGE FORETAK, PERSONLIG t MINGSDRIVENDE, LØNNSTAKERE ETC., OG ANDRE PRIVATE SEKTORER.

19 TABELL 4. sparebanker. REVILGEDE OG DTSPoNERTE UTON, DISPONIBLE KREDITTMIDLER ETTER NORSK OG UTENLANDSK VALUTA/SEKTOR OG UTOINSFORm. 31. JANUAR KR I ALT I ALT NORSKE KRONERUTENLANDSK VALUTA UTLaNSFORm DIS.. DI SP. BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- LaN LIN MIDLERLaN LON MIDLER LaN LaN MIDLER F 16. I ALT VEKSLER UTLEN MOTAVBETALINGS- KONTRAKTER KASSEKREDITT : E BYGGELAN I ALT 52C C C BOLIGeYGGELEN MED KONVERTERINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGRANKER 388C C ocq ANDRE BOLIGBYGGELaN a 156: C BYGGELON TIL BERGVERK 452 OG INDuSTRI SKIPSPYGGEL1N C : S36 5. ANDRE BYGGELAN : 107 EZZ 46C R 39C 137 8:: C 5,ANDRE UTLAN MED LOPETID UNDER 1 ER ANDRE UTLAN MED LOPETID 1 OR OG OVER NORSKE SEKTORER UTENLANDSK... SEKTOR I A L T NkRINGSL. OG PRIVATPERSONER(1) ANDRE NORSKE SEKTORER DISP. DISP. DIS., DISTR. LIT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT- LENS LAN LAN midler LAN LAN MIDLER LAN LAN MIDLERLAN LANMIDLER FORM C 314 8R C C C C C C C C C C A (1) OMFATTER KOMMUNEFORVALTNING OG KOMMUNEFORETAK, STATSFORETAK, PRIVATE IKKE-PERSONLIGE FORETAK, PERSONLIGE FORETAK, PERSONLIG NqRINGSDRIVENDE, LØNNSTAKERE ETC., OG ANDRE PRIVATE SEKTORER.

20 SU 4x (SU nr. 13, 1979) EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER I FEBRUAR 1979 Ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i februar 1979 emittert ihendehaverobligasjoner for 569 mill.kr i norske kroner og for mill.kr i utenlandsk valuta. Av de emitterte statsobligasjoner i norske kroner overtok forretningsbanker for 207 mill.kr (7i % og 8 % 1979), sparebanker for 74 millekr (7i og 8 % 1979), forsikringsselskaper for 78 mill.kr (7i og 8 % 1979) og andre for 0,1 mill.kr (8 % 1979). Emisjoner i utenlandsk valuta gjaldt statsforvaltningens 9 1/4 % og 3 % lån, lagt ut i Frankrike, resp. Sveits og Den norske statsoljeselskap A/S 6i % lån, lagt ut i Vest-Tyskland. Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill.kr Låntakere A. Emisjoner i alt Februar Jan.-Febr. Februar Jan.-Febr ) B. Emisjoner i norske kroner ) Statsforvaltningen 1) ) Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak _ 15 Statsbanker _ - Private kredittforetak Herav realkredittforeninger Statsforetak _ - Private foretak C. Emisjoner 317 i utenlandsk valuta 2) i3 002 Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Statsbanker Private kredittforetak Statsforetak G Private foretak _ _ - 1) Eksklusive spareobligasjonslån. 2) For februar 1978 beregnet etter kurs ved utgangen av året. For februar 1979 beregnet etter månedens gjennomsnittlige kurs. 3) Korrigerte tall for januar. 15

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

i Statistisk månedshefte nr. 11, 1987 25 Nr. 1/88 6. januar 1988 INNHOLD Emne Side

i Statistisk månedshefte nr. 11, 1987 25 Nr. 1/88 6. januar 1988 INNHOLD Emne Side Nr /88 januar 88 INNHOLD Emne Side 2 Grunnskoler, oktober 8 2 Museer og samlinger, 8 2 2 Overformynderiene Midler forvaltet, desember 8 8 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet, september 8 Lønnsstatistikk

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

INNHOLD. Nr. 22/89 31. mai 1989. Side. Emne

INNHOLD. Nr. 22/89 31. mai 1989. Side. Emne Nr. 22/89 31. mai 1989 INNHOLD Emne Side 23 Utlendingsstatistikk, 1. januar 1989 1 23 Videregående skoler, 1. oktober 1987 7 25 Barnehager, 1988 12 33 Lønnsindeks for arbeidere i industrien, 1. kvartal

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer