Trivselsundersøkelsen fra Questmod er et godt verktøy for vekst. Computers Can t Cry

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trivselsundersøkelsen fra Questmod er et godt verktøy for vekst. Computers Can t Cry"

Transkript

1 QQuestmod. Trivselsundersøkelsen fra Questmod er et godt verktøy for vekst Computers Can t Cry

2 Behov Er du opptatt av fremskritt? Det vil de aller fleste selvfølgelig svare ja på. Både individuelt og i grupper. Vi vil stadig bli bedre. Vi vil stadig utvikle oss. Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel. Han sa litt av hvert denne mannen, men her er Knut Hamsun unektelig inne på noe. Man kan ikke avlese fremskritt utelukkende etter trivsel, men mangelen på trivsel kan avlive et hvert fremskritt. Motivasjon Trivsel er nødvendig for motivasjonen, motivasjonen for produktivitet og utvikling, som igjen er avgjørende for bedriftens fremskritt. Hva som er avgjørende for en persons trivsel vil variere. Det som er avgjørende for trivselen til én ansatt, er nødvendigvis ikke det samme for en annen. Og det som motiverer deg, motiverer kanskje ikke en kollega. Det er særlig på dette området at vår undersøkelse skiller seg fra andre. Den viser ikke bare en prognose for det generelle og individuelle arbeidsmiljøet. Den tar samtidig høyde for hva den enkelte medarbeider synes er viktige trivselsfaktorer og hva som er demotiverende. Computers Can t Cry På den måten vil undersøkelsen gi innsikt i hva som må tas tak i med tanke på arbeidsmiljøet, samt legge et bedre grunnlag for en god medarbeidersamtale. QQuestmod. Det kan imidlertid medarbeiderne dine. Alt blir nærmere, og alt du gjør påvirker omgivelsene og blir en del av hverdagen. Derfor har vi utviklet Questmod. Et verktøy for trivsel og bedre bedriftsmiljø. Svært brukervennlig Viser individuelle forskjeller i gruppen Medarbeiderne prioriterer selv hva som er viktigst for dem Forståelige rapporter som peker på det som er viktigst å ta tak i Enkel å skreddersy for den enkelte organisasjon Humør smitter Om du ikke trives går dette utover humøret. Dette er skadelig, smittbart og blir alltid til en plage og sjenanse for omgivelsene. Vi snakker ikke om mygg, maur, mobilselgere eller andre skadedyr, men om mistrivsel. Mistrivselen er en lunefull rakker som forplanter seg til negativitet. Motivasjonen tæres ned innenfra. Den spiser seg videre til produktivitet og utvikling, før den gnager seg inn til bedriftens likviditet og muligheter for vekst. Undersøkelsen vil utrede hva som potensielt kan true et godt arbeidsmiljø, og hvorfor. Den effektive måten å overvåke gryende mistrivsel på er å måle hvor sterk den er. Ikke bare en gang, men ofte. Mistrivsel forplanter seg raskt.

3 QQuestmod. Trivselsundersøkelsen Lønn Deg selv Opplæring Andres adferd Fremtid Ledere og ledelse Kolleger Innhold og gjennomføring Innflytelese Egne spørsmål Utfylling av undersøkelsen Arbeidsoppgaver Konflikthåndtering Arbeidsmiljø Arbeidssituasjon Arbeidsmengde Ansvar Egne spørsmål Stor bredde i kartleggingen Til tross for kun 30 spørsmål fanger undersøkelsen opp sentrale problemstillinger og trivselsfaktorer. Fokus på individet gjør dette til en annerledes undersøkelse. Stor fleksibilitet Ønsker du å legge til egne spørsmål, kan dette uproblematisk flettes inn i undersøkelsen. Det er forskjell fra individ til individ, og da selvfølgelig også fra bedrift til bedrift. Tilpass derfor undersøkelsen etter egne behov. Utfylling Medarbeideren skal på en skala fra 1-10 vurdere hvordan de oppfatter det forhold som står i teksten. Det er åpenbart at ikke alt er like viktig for den enkelte medarbeider. Bak hvert spørsmål er det derfor fire alternativer for hvor viktig medarbeideren synes forholdet er for sin trivsel. Ikke viktig Litt viktig Svært viktig Absolutt krav Denne vektingen er svært avgjørende for hvordan resultatet av den vurdering den enkelte har gjort fremstår. Setter for eksempel en medarbeider 4 og samtidig lite viktig vil det i rapportene lyse gult. Ved absolutt krav vil det blinker rødt. Totalt sett gjør dette at vi får se hva som er viktig og mindre viktig - samtidig som vi får indikasjoner på mistrivsel. Resultater pr individ Illustrasjonen viser hvor spredt synet på trivsel kan være blant medarbeiderne. Det er viktig å kjenne forskjellene. Snittall kan ofte forvirre mer enn de forklarer. Resultater Resultatene vises i forskjellige resultat -rapporter og er markert med fargene: Grønt Rødt Gult Blinkende rødt Hvordan trives du sammen med dine kolleger? Hvordan er samarbeidet med dine kolleger mht arbeidsoppgaver? I hvor stor grad er du tilfreds med dine arbeidsoppgaver? Fargene viser behovet for aksjon eller nærmere undersøkelser. I tillegg til de vanlige fargene grønt, gult og rødt - har vi tatt inn blinkende rødt for å få frem det mest kritiske. Varsellampene er kun knyttet til de som har rødt eller blinkende rødt på det enkelte spørsmål. Prioriteringen av betydning gjør at dette ikke følger snittkarakterene på det enkelte spørsmål. Snittkarakter kan som vanlig er, gi grunnlag for feile reaksjoner. Oppsummeringen i form av antall personer som ligger under forskjellige ansiktsutrykk for trivsel, er nyttig informasjon. Hva om de dyktigste skjuler seg blant de mest misfornøyde? Eller hva om det er 4-5 misfornøyde som stadig tar på seg rollen som talerør og fremstiller det som om alle er misfornøyde? Hva om antallet fornøyde faller drastisk? Dette er kun noen få gode grunner til å observere utviklingen av denne enkle trivselrapporten.

4 Resultater Bruk Tall/varsel Bedriften I naturen Visualisering Beskrivelse i bedriften +25/ Kun grønn/gul Kun grønn/gul Stille Røyken stiger rett opp. Komplett trivsel og konfliktløst (for bra?). Alt ser lyst ut. For lite motstand. For mye trivsel på bekostning av det som skal gjøres? Flau vind En kan se vindretningen av røykens drift. Mistrivsel så vidt følbar. Nesten for bra når en vet hvilken urolig tid en lever i på arbeidsmarkedet. Bruke rapporten direkte i presentasjoner Vanligvis tar det tid å lage en oversiktelig og tydelig rapport av en undersøkelse. Våre rapporter kan benyttes som de er, i medarbeidersamtaler, så vel som i gruppepresentasjoner. Vindstyrken og ansiktene fungerer som oppsummering av undersøkelsen. (Er det mange avdelinger, vil forskjellene bli veldig tydelige.) Varsellamper og fargelegging gir en nødvendig pekepinn på hva som er viktigst å ta tak i Kun 1-2 rød Svak vind En kan føle vinden. Bladene på trærne rører på seg, vinden kan løfte små vimpler. Svært bra trivsel, men en kan føle at alle ikke er helt tilfreds. Kort vei fra: Tall til Ord til Handling Kun 1-3 rød Lett bris Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker større flagg og vimpler. God trivsel, men en del områder bør overvåkes. Kanskje er det et mindretall som ikke trives like bra? rød Laber bris Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler. Fremdeles god trivsel. En må ta tak i de røde områdene før vinden øker på. Kanskje er det sunt med litt vind? 0-10 Frisk bris Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg. 0-minus 10 Liten kuling Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går Trivsel er generell god. Men her er det viktig at ledelsen ser på hva som rører seg og andelen som ikke er så fornøyd. Finnes det en intern kompetanse på ledelse/kommunikasjon som har tillit i organisasjonen? Er vinden stabil eller øker den på? Ingen grunn til å overreagere, men det begynner å bli litt ubehagelig. Ledelsen har absolutt behov for å overvåke situasjonene og se på konsekvenser av en sterkere vind/mer motstand. Er det grunnleggende behov som ikke dekkes, eller er det mange enkeltindivider som ikke føler seg vel i fellesskapet? Sett inn både generelle og individuelle tiltak. Vurder ekstern bistand på kommunikasjon/ledelse. Våre rapporter sparer tid og gir en felles forståelse av generell trivsel og de individuelle forskjellene. Minus 10- minus 15 Stiv kuling Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden.. Tendensen til sur stemning kan både føles og gis uttrykk for. Enten generelt på enkeltområder eller så er det enkeltindivid som slettes ikke trives. Mistillit begge veier. Provokasjoner i hverdagen. Ta tak i det før det forverrer seg ytterligere. Ved ekstern bistand kan situasjonen snus til noe positivt. Minus 15- minus 20 Sterk kuling Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. Det er ikke artig å gå på jobb. En føler mistrivsel og motstand overalt. Det er for sent til kommunikasjon. Lederskifter og flytting er sannsynligvis nødvendig for å roe gemyttene. Ekstern bistand ofte nødvendig for å bidra til effektiv kommunikasjon. Minus 20 -minus 25 Liten storm Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned. Konflikter er synlige og skadelige. Bedriften står i fare for å miste folk/legges ned. Minus 30- minus 40 Full storm Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Konflikter vises i media. Personkonflikter virker uløselige. Her er det behov for ekstern krisehjelp. Minus Sterk storm Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser. Går sjelden bra. Drastiske tiltak eneste løsning. Andre undersøkelser Minus 60- minus 100 Orkan Forekommer meget sjelden. Uvanlige store ødeleggelser. Nedleggelse rundt hjørnet. Er det ønskelig kan vi skreddersy undersøkelser og tilrettelegge for visuell presentasjon og rapportering basert på samme metode som denne trivselsundersøkelsen. Følgende undersøkelser er allerede tilrettelagt: Resultatene presenteres med enkle illustrasjoner. Vi har tatt oss den frihet og bruke disse som bilde på miljøet i bedriften/organisasjonen. Tilbakemeldingene vi har fått fra kunder forteller oss at denne visualiseringen er enklere å få et forhold til enn tall og desimaler. Vindstille eller storm Lett bris eller Katarina Medvind eller motvind Markedsundersøkelser Kundeundersøkelser Evaluering av prosjekter underveis, eller til slutt Kursevalueringer Vi bistår også med utvikling av de viktige spørsmålsstillingene om ikke bedriften/ organisasjonen selv vil ivareta dette. Er det vindstille blir man kanskje liggende i ro, og i en storm blir man knekt i to. Noen er avhengig av medvind, der andre drives av motvind.

5 Veien videre Et ordtak sier at veien blir til når du går. Et annet sier at den som har begge beina på jorden står stille og nok et annet sier at en organisasjons vekst er avhengig av kunsten å sette nye spor i opptråkket terreng. Det er greit med ordtak, men de blir lett klisjeer om du ikke selv tar føringen og går de nødvendige stegene som gjør at handlingen din blir et fremskritt. Valget er ditt. Gjør noe med det.trivselundersøkelsen er en god start. Kontakt oss på Questmod.no QQuestmod.

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær.

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. 1 Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. Husker dere også at varm luft stiger og kald luft synker?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Klassen deles inn i grupper på ca. 3 personer. Hver gruppe får utdelt hver sitt temaløypehefte med oppgaver når de ankommer VilVite. Elevark skal være printet ut

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Utforming av spørreundersøkelser

Utforming av spørreundersøkelser Veiledningshefte til QuickScan Utforming av spørreundersøkelser - Kompetansekartlegging - Klimaundersøkelser - 360 kartlegginger Om QuickScan QuickScan er primært laget for å kunne håndtere 360 graders

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå 94/21 Notater 1994 Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå Administrasjonsavdelingen/Gruppe for personalutvikling Innhold 1. Innledning 4 2. Datainnsamling

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Tips for sikker havpadling.

Tips for sikker havpadling. Tips for sikker havpadling. I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer