Oppfølgingsseminar for Mentor 3. Oslo bispegård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølgingsseminar for Mentor 3. Oslo bispegård 14.11.2011"

Transkript

1 Oppfølgingsseminar for Mentor 3 Oslo bispegård Silje Bull-Njaa Larsen

2 Hva er coaching? Coaching er en samtalemetode som tar utgangspunkt i at folk er kreative og ressurssterke. Coaching har som mål å øke læring og fremme handling hos individer eller grupper. Coaching gir både støtte og utfordring.

3 2 nøkkelferdigheter

4 2 nøkkelferdigheter

5 Et sitat Kunsten å stille spørsmål er kunsten å hele tiden spørre videre, som igjen er det samme som kunsten å føre en virkelig samtale. (Hans-Georg Gadamer)

6 Nivå 1 (indre lytting) Deg selv i fokus o Vurderer/dømmer i forhold til egne verdier o Leter etter lignende historier o Forbereder forsvar/angrep o Lukker ørene o Stiller spørsmål for informasjonsinnhenting til eget bruk Kan også være nyttig o Måten vi lærer på

7 Nivå 2 (fokusert lytting) Den andre personen settes i fokus o Interesse o Gjenta nøkkelord o Oppsummere i konklusjoner o Spørsmål som bevisstgjør læring og handling hos den andre

8 Nivå 3 (ikke verbal lytting) Lytte med alle dine sanser o Stemme: tempo, flyt, rytme, trykk, volum, toneleie o Fakter, kroppsspråk, positur, ansiktsuttrykk o Stemning og tilstedeværelse Observasjon o Handler ikke om å ha rett

9 Lytteøvelse Page 9

10 Refleksjonsoppgave; hva hindrer meg? Vanlige hindre Uenig lyst til å protestere Eller utsettelse indre rom preget av ro og tålmodighet. Rolig undersøke den andres synspunkt og i neste omgang ens eget/egen reaksjon. Manglende konsentrasjonsevne Manglende interesse person/sak Manglende status knyttet til lytterollen en hviskende stemme som sier at vi ikke skal gi fra oss makten som tale gir Liker og kan bedre talerollen Er dessuten en smule forteller- og/eller bedrevitertype Hva skal,l for at du skal bli mer dyk,g i ly7erollen?

11 Effektfulle spørsmål Åpne Ikke ledende Korte og litt dumme Spørreord, men unngå hvorfor Fremmer handling og fordyper læring Eks: Hva vil du? Hva nå? Hva mer? Hva stopper deg? Hva trenger du? Bygg spørsmålene dine på Hva du hører på nivå 2 & nivå 3 Hvordan du kjenner den du lytter til

12 Hva gjør en coach? En coach Ser situasjonen utenfra. Stiller effektfulle spørsmål & lytter. Utfordrer og støtter slik at den andre kan finne egne løsninger. Hjelper med å trekke læringen ut av situasjoner slik at den andre blir bevisst hva som fungerer og hva som ikke gjør det og dermed blir i stand til å ta bedre valg i fremtiden. Læring om 1. hvordan er det å være i denne situasjonen 2. hvilke valg har jeg her jeg står 3. hva er viktig for meg 4. Hva jeg vil gjøre i denne situasjonen 12

13 Tre metoder som bestemmer hva slags spørsmål du stiller 1. Prosess ;hvordan er det å være her? 2. Perspektiv; hvilke valg har jeg her? 3. Verdibasert; hva er viktig for meg?

14 Prosesscoaching Være tilstede i det som er Handler ikke om å løse et problem Gir en opplevelse av å bli sett og hørt Gir medarbeider mulighet til å komme fortere videre Støtte medarbeider i å være der han/hun er Kan være i gode følelser og flyt Kan være et sted hvor det ikke er godt å være Dytte medarbeider videre når han/hun er klar

15 Perspektivcoaching Et perspektiv er en måte å se verden på Forskjellige perspektiv gir forskjellig handlingsrom Man kan velge sitt perspektiv Lederen kan hjelpe medarbeideren med 1. Å innse at det er et perspektiv og ikke sannheten 2. Finne et nytt perspektiv 3. Sette opp noen konsekvenser/handlinger som gjelder i det nye perspektivet

16 Verdibasert coaching For å motivere For å kunne ta gode valg For å øke bevissthet rundt hva som er viktig Lederen kan stille spørsmål som Hvilke kjennes mest riktig? Hva ville du gjøre hvis du skulle handle i overenstemmelse med bedriftens verdier? Hva motiverer deg i dette? Hvordan er dette viktig for deg som leder/ medarbeider/menneske? Hvordan vil du bli oppfattet?