views personlig overblikk over preferanser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "views personlig overblikk over preferanser"

Transkript

1 views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann Rapport generert: cut-e norge as pb st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: E-post:

2 views personlige preferanser Mennesker har størst suksess og er mest effektive når de er fornøyde med arbeidsforholdene sine. Dess større samsvar det er mellom arbeidsforholdene og deres verdier, motiver og interesser, dess mer avbalansert vil de være, og dess bedre vil de kunne gjøre nytte av sine faglige kvaliteter, sin kunnskap og sine erfaringer. Detaljert og objektiv informasjon om ditt nåværende verdisett gjør det lettere for deg å opprettholde et hensiktsmessig og profesjonelt forhold til arbeidslivet, i tillegg til at det hjelper deg til å ta de rette yrkesrelaterte valgene i det daglige. Rapporten som heter personlige preferanser, gir deg denne informasjonen basert på et sammenlignende overblikk. Du vil her lære mye om dine yrkesrelaterte verdier, holdninger, motivasjonsfaktorer og interesser. Dine faglige verdier sammenlignes med verdiene til mennesker som har de samme antagelsene som deg selv. Views-modellen består av 18 verdibaserte holdninger, gruppert i 3 områder: mål, relasjoner og miljø. Området som handler om mål, tar for seg hva man søker i arbeidslivet. Området relasjoner omhandler ulike sider ved hvordan kolleger, underordnete og ledere samhandler. Området miljø samler aspekter som refererer direkte til forhold ved det nærmeste arbeidsmiljøet. I utviklingen av views var målet utelukkende å benytte konsepter som inneholdt relevante yrkesrelaterte verdier. Disse gjør det mulig å si noe om i hvilken grad en person passer inn i en virksomhet eller en avdeling. views gir deg innsikt i dine personlige muligheter for endring og hjelper deg med å tydeliggjøre dine verdier. I hvilken grad resultatene dine kan tolkes, avhenger av hvor åpen og ærlig du var da du besvarte views, og hvor stabilt ditt nåværende verdisett er. Basert på en sammenligning av din profil og profilen til andre mennesker i en tilsvarende situasjon og med tilsvarende antakelser som deg selv, kan vi objektivt belyse hva som særpreger de ulike sidene ved dine verdier, motiver og interesser. I og med at rapporten fokuserer på de svarene som er spesielt klare og tydelige, sett i forhold til normgruppen, vil du på bakgrunn av beskrivelsene i rapporten kunne føle at du generelt sett avviker fra andre i sterk grad. Husk da at hensikten er å få frem hva som er karakteristisk for nettopp deg. Strukturen på verdiene dine, målt med verktøyet views, viser gjennomsnittlig grad av tydelighet og særegenhet i forhold til andre mennesker. Gitt at du var åpen og ærlig under besvarelsen, indikerer den at du har vært rimelig grundig og konsistent da du besvarte verktøyet. Du har trolig et nokså stabilt verdisystemet, noe som gjør resultatene dine relativt enkle å tolke. cut-e GmbH, all rights reserved, Side 2

3 Mål Området mål tar for seg følgende sider ved arbeidslivet: en avslappet og munter arbeidsatmosfære; et arbeidsmiljø som setter krav til kontinuerlig oppdatering og initiativ; anerkjennelse av prestasjoner; prestasjonsbasert lønn og/eller tilfredsstillende lønnsnivå; jobbsikkerhet og følelsen av at arbeidsoppgavene har en mening. Dette er spesielt viktig for deg: Sammenlignet med andre er det uhyre viktig for deg å få personlig anerkjennelse for de prestasjonene du selv oppfatter som eksepsjonelle eller enestående. I dine øyne bør godt utført arbeid og personlig engasjement alltid markeres tydelig ved å gi ros. For deg er det helt naturlig konstant å søke status og prestisje. Prestasjonsbasert lønn og/eller tilfredsstillende lønnsnivå er spesielt viktig for deg. Etter ditt syn bør ekstraarbeid, overtid og gode resultater alltid og øyeblikkelig belønnes ekstra når det er mulig. Du betrakter sosialt betinget fordeling av rikdom som unødvendig og noe som faktisk virker mot sin hensikt. Ditt syn på dette skiller seg markert fra andres. Dette opplever du som hemmende: Du forventer ikke at organisasjonen du arbeider i, skal gi deg en opplevelse av trygghet og sikkerhet. Du betrakter miljøer med svært mye fokus på de ansattes ve og vel som overveiende lite effektive. Du er villig til å ta en nødvendig risiko for å øke dine muligheter for suksess. Dine holdninger skiller seg i ganske sterk grad fra andres på dette området. Sterk entusiasme over en arbeidsoppgave er noe fremmed for deg. Det er ikke viktig for deg at jobben skal spille noen spesiell rolle. Du legger derfor stor vekt på å opprettholde et skille mellom jobb og privatliv. Du skiller deg klart fra andre på dette punktet. cut-e GmbH, all rights reserved, Side 3

4 Relasjoner Området relasjoner omhandler ulike sider ved hvordan kolleger, underordnete og ledere samhandler: et godt samarbeidsklima; en harmonisk atmosfære på arbeidsplassen; åpen og ærlig kommunikasjon; tillitsfulle relasjoner; hensynet til individers svakheter og en klar, hierarkisk organisering av ansvaret i organisasjonen. Dette er spesielt viktig for deg: Ifølge din beskrivelse er det ikke noe innenfor dette området som du vurderer som svært viktig for å bygge opp og vedlikeholde full motivasjon. Dette opplever du som hemmende: Det er viktig for deg at pågående konflikter mellom kolleger og medarbeidere ikke dekkes til eller ignoreres, men diskuteres åpent. På dette området skiller du deg helt klart fra andre. Du foretrekker å rense luften fremfor å leve med murrende konflikter. Du er like effektiv selv om stemningen i teamet av og til ikke er så god. cut-e GmbH, all rights reserved, Side 4

5 Miljø Området miljø samler aspekter som refererer direkte til arbeidsplassen: fravær av stress; mulighet for og støtte til selvstendige beslutninger; klarhet omkring arbeidsoppgaver og prosedyrer; hurtig endring av kompliserte prosedyrer og antikverte tilnærmingsmåter; tilstrekkelige muligheter for utvikling av egne faglige ferdigheter og godt arrangerte rom og arbeidsplasser. Dette er spesielt viktig for deg: Sammenlignet med andre er det merkbart viktig for deg at organisasjonen kontinuerlig endrer seg med svært høy hastighet. Etter din mening bør det straks settes inn passende tiltak for å endre kompliserte prosedyrer og utdaterte tilnærmingsmåter. Du har en overveiende positiv holdning til det som er nytt og til endringer, og du har en tendens til raskt å avfeie det tradisjonelle fordi det virker gammeldags på deg. For at du skal føle deg virkelig vel i organisasjonen, må det å vise eget initiativ blir sett på som positivt, og de ansatte må oppmuntres til å ta selvstendige beslutninger. Dette er helt vanlig for mennesker i din situasjon. Du blir demotivert av å måtte be om tillatelse for enhver ting. Du ønsker å påvirke omgivelsene dine aktivt fremfor bare å reagere passivt på dem. Dette opplever du som hemmende: Du har ingen forventninger til at virksomheten skal legge vekt på kontinuerlig faglig utvikling. Her skiller du deg markert fra andre det er naturlig å sammenligne deg med. Etter din mening er det fullt og helt et personlig ansvar å benytte seg av de muligheter som finnes for faglig utvikling. For deg er utfordringen knyttet til store mengder arbeid og den belastningen det medfører, en viktig del av en tilfredsstillende arbeidssituasjon. Du tar det for gitt at stress primært har en positiv effekt på dine prestasjoner, og noen ganger setter du ekstremt høye krav til deg selv. Du har også en tendens til å undervurdere viktigheten av å koble av på fritiden. Disse holdningene gjør at du skiller deg fra de du sammenlignes med. Det fysiske designet på arbeidsplassen din spiller liten rolle for deg og har liten betydning for om du trives i virksomheten eller ei. Med denne innstillingen skiller du deg fra de fleste. Etter din mening bør virksomheten vente med å investere i det fysiske arbeidsmiljøet til de fleste andre utfordringer er tatt hånd om. cut-e GmbH, all rights reserved, Side 5

6 RETTIGHETER Denne rapporten er utviklet ved hjelp av cut-es maptq-system. Rapporten inneholder informasjon fra cutes spørreskjema views. Alle utsagnene i rapporten baserer seg på resultatet fra spørreskjemaet. Disse resultatene er hentet fra besvarelsen til personen som besvarte spørreskjemaet. Påstander og tolkninger basert på spørreskjemaer er i sin natur subjektive. Denne rapporten er produsert elektronisk. Rapporten er konfidensiell og skal ikke offentliggjøres. cut-e aksepterer ikke noe ansvar for konsekvenser av at rapporten offentliggjøres. Cut-e gir deg kun rett til å kopiere informasjonen i denne rapporten til ikke-kommersielle formål. Det er en forutsetning for denne retten at det skal være informasjon om rettigheter og copyright på alle kopier. For å benytte informasjonen i denne rapporten til andre formål enn rent personlige må det sendes skriftlig søknad til cut-e. Cut-e og cut-es logo er registrerte varemerker og tilhører cut-e gmbh. Cut-e i Norge: cut-e norge as kristian augusts gt. 10 postboks 7159 st.olavsplass 0130 oslo tlf: (+47) e-post: cut-e GmbH, all rights reserved, Side 6

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer