> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample"

Transkript

1 > Teamroller & Lederstiler Rapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009

2 Teamroller Innledning Denne rapporten oppsummerer Mr. Samples foretrukne teamroller basert på hans personlighetsprofil. Den peker ut roller han trolig vil ta, de han kan gå inn i i noen situasjoner og roller han trolig ikke vil finne seg til rette i når han arbeider i et team eller i en gruppesituasjon. Rapporten beskriver videre hans forventede teamatferd. Vil lite trolig ta Vil kunne ta Vil trolig ta Teamroller Koordinator Pådriver Innovatør Avslutter Iverksetter Analytiker Ressursutnytter Teamarbeider OPQ32i UKE UK -Ledere & fagspesialister 2005 Vil trolig ta Koordinator Han er ivrig etter å ta ledelsen i teamet på en konsulterende måte og delegere oppgaver og myndighet. Han vil svært trolig gi retning til diskusjoner og aktivt oppfordre de andre teammedlemene til å bidra. Hans vekt på å involvere alle vil imidlertid kunne forsinke prosessen på vei mot målet. Pådriver Han tilfører teamet et konkurransemoment og vil presse på for at teamet skal oppnå sine mål innenfor de gitte tidsrammene. Innovatør Han vil nokså trolig oppleves som den som kommer opp med de originale og kreative idéene som teamet kan bruke eller bygge videre på. På denne måten kan han noen ganger bidra med inspirerende løsninger på problemer som ikke kommer fra de andre teammedlemmene. Avslutter Han trives forholdsvis godt med å ha et detaljfokus og vil jobbe hardt for at oppgaver skal fullføres så godt som perfekt. Han er nokså villig til å sørge for at prosjekter er organisert og planlagt ned til minste detalj og vil være en som nøster opp løse tråder. Iverksetter Han vil gjøre om beslutninger, idéer og strategier til mer overkommelige og praktiske oppgaver på en nokså forutseende måte. Han vil i stor grad tilføre teamet logiske, metodiske og effektive tilnærminger som kan bidra til å oppnå de målene teamet har blitt enige om. > 2 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

3 Vil kunne ta Analytiker Han er forberedt på å bruke noe tid på å analysere problemer og evaluere idéer og forslag. På denne måten kan han bidra til å forhindre at teamet arbeider mot feil mål. Ressursutnytter Han bruker en del tid på å opprettholde nyttige kontakter og nettverk utenfor teamet og har en viss grad av kunnskap om hvordan han skal skaffe relevant informasjon og støtte. Teamarbeider Vil lite trolig ta Det er lite trolig at han legger vekt på å ha en spesielt støttende rolle i teamet. Han er forholdsvis lite interessert i å bruke tid på å oppmuntre andre og opprettholde harmoni. Det er mulig at han fokuserer mer på måloppnåelse i seg selv, enn på prosessen som kreves for å komme dit. > 3 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

4 Beskrivelse av teamrollene Meredith Belbins omfattende forskning (1981)* har identifisert åtte bestemte typer eller teamroller som ser ut til å ha spesiell betydning i nesten alle orgisasjonsmessige strukturer. Hver type bidrar med et viktig element sett i forhold til gruppens prestasjoner. Team som er satt sammen av alle åtte typene ser ut til å lykkes i større grad enn team der bare enkelte av typene dominerer. Egenskapene som assosieres med hver av de åtte teamrollene er oppsummert under: Koordinator Setter gruppens mål og definerer medlemmenes ulike roller. Samordner gruppens aktiviteter med naturlig autoritet. Pådriver Målrettet, vekker konkurranseinstinktet i gruppen. Får ting til å skje, men kan oppfattes som brysk. Innovatør Fantasifull, intelligent og gruppens kilde til originale idéer. Interessert i de grunnleggende spørsmål. Analytiker Veier fordeler og ulemper, gir en objektiv og kritisk analyse av situasjonen. Forhindrer gruppen i å arbeide mot galt mål. Ressursutnytter Selger og diplomat som søker de rette ressurser. God improvisatør med mange eksterne kontakter. Kan ha vanskelig for å holde seg til en sak om gangen. Avslutter Bekymrer seg over problemer. Kontrollerer personlig detaljene, tolererer ikke slurv eller likegyldighet. Sjekker at prosjektene blir gjennomført. Teamarbeider Bidrar til harmoni i gruppen. En god lytter som bygger på andres idéer. Vennlig og lite selvhevdende. Iverksetter Forandrer strategier og beslutninger til mer medgjørlige spørsmål. Gir gruppen logiske og metodiske retningslinjer for å nå målene. *Belbin,RM (1981); Management Teams, Heinemann The team role analysis contained in OPQ32 is based in part on work done by Dr. Meredith Belbin. Parts of this document are based on the work of Dr. Meredith Belbin and are reproduced under licence from Belbin Associates who own the copyright and may not be further reproduced. Belbin and Interplace are registered trade marks of Belbin Associates." > 4 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

5 Lederstiler Innledning Denne rapporten oppsummerer Mr. Samples foretrukne lederstiler basert på hans personlighetsprofil. Den identifiserer de lederstilene det er sannsynlig at han vil ta, de han vil kunne ta i enkelte situasjoner og de lederstilene det er lite trolig at han vil ta når han leder andre mennesker. Det vil også gis en beskrivelse av det forventede atferdsmønsteret hos mennesker med samme grad av preferanse for hver enkelt lederstil som Mr. Sample har gitt uttrykk for. Til slutt vil det pekes på hvilke typer medarbeidere det er trolig at han vil kunne lede på en god måte. Vil lite trolig ta Vil kunne ta Vil trolig ta Lederstil Dirigerende leder Konsulterende leder Forhandlende leder Delegerende leder Samarbeidende leder OPQ32i UKE UK -Ledere & fagspesialister 2005 Vil trolig ta Dirigerende leder Han er rimelig innstilt på å gi andre klare retningslinjer. Han har en tendens til å forvente at hans medarbeidere gjør som de blir bedt uten å stille spørsmål og vil lede andre i tråd med sine egne prioriteringer. Medarbeidere som passer godt til denne lederstil Aksepterende medarbeidere som ofte søker klare retningslinjer. Konsulterende leder Han foretrekker å rådføre seg med andre før han tar en beslutning. Det er likevel trolig at han vil ha en god forståelse av de overordnede målene og at han tar ansvaret for den endelige beslutningen. Medarbeidere som passer godt til denne lederstil Informative medarbeidere som gir informasjon og trives når de blir rådspurt. > 5 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

6 Vil kunne ta Forhandlende leder Han vil kunne forhandle med sine medarbeidere for å oppnå enighet om felles mål. Han har sannsynligvis noe innsikt i hvordan han best kan belønne sine medarbeidere for å øke deres forpliktelse til oppgavene. Delegerende leder Han vil trolig gi sine medarbeidere noe rom for å bestemme selv. Han er innstilt på å delegere noe av arbeidet til andre og vil la dem bruke eget initiativ. Samarbeidende leder Han trives med å bruke tid på å jobbe som en del av teamet han leder og liker å involvere sine medarbeidere i beslutningsprosessen når dette er mulig. Vil trolig ikke ta Det er ingen lederstiler Mr. Sample ser ut til å unngå helt. I så måte vil han trolig være fleksibel i sitt valg av lederstil. > 6 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

7 Beskrivelse av lederstiler En analyse av ulike lederstiler utført av Bass (1981)* identifiserte fem brede lederstiler. Fire av disse har utgangspunkt i en grunnleggende tanke om gjensidig påvirkning mellom oppgaver og mennesker. For eksempel vil en som er mer fokusert på de aktuelle oppgavene enn på menneskene i teamet, være tilbøyelig til å ta rollen som en dirigerende leder. Den femte har utgangspunkt i lederskap som forhandling: like for like hvis du gjør noe for meg, vil jeg gjøre noe for deg. Dirigerende leder Slipper ikke ansvar for planlegging og kontroll. Gir direktiv ut fra sin egen oppfatning og prioritering. Delegerende leder Engasjerer seg ikke personlig. Har sterk tro på å delegere ansvar og oppgaver. Samarbeidende leder Demokratisk lederstil. Trekker de involverte med i belsutningsprosessen. Konsulterende leder Tar hensyn til medarbeidernes meninger og følelser, men tar selv beslutningen på en målrettet måte. Forhandlende leder Forhandler seg til resultat. Påvirker andre gjennom forståelse for deres behov. *Bass, B M (1981) Stodgill s Handbook of Leadership: A survey of theory and research. Free Press. > 7 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

8 Medarbeiderstiler Innledning Denne rapporten oppsummerer Mr. Samples foretrukne medarbeiderstiler basert på hans personlighetsprofil. Den identifiserer de medarbeiderstilene det er sannsynlig at han vil ta, de han vil kunne ta i enkelte situasjoner og de medarbeiderstilene det er lite trolig at han vil ta når han blir ledet av andre. Det vil også gis en beskrivelse av det forventede atferdsmønsteret hos mennesker med samme grad av preferanse for hver enkelt medarbeiderstil som Mr. Sample har gitt uttrykk for. Til slutt vil det pekes på hvilke typer ledere det er trolig at han vil arbeide godt med. Vil lite trolig ta Vil kunne ta Vil trolig ta Medarbeiderstil Samarbeidende medarbeider Selvhevdende medarbeider Informativ medarbeider Selvstendig medarbeider Aksepterende medarbeider OPQ32i UKE UK -Ledere & fagspesialister 2005 Vil trolig ta Samarbeidende medarbeider Han vil gjerne samarbeide med sin leder og å bli aktivt involvert i beslutningsprosesser. Han liker også å bidra med sine egne idéer og meninger. Ledere som passer godt til denne medarbeiderstilen Samarbeidende ledere som selv arbeider som en del av teamet og involverer sine medarbeidere i belsutningsprosessen. Selvhevdende medarbeider Han liker å forhandle med sin leder for å bidra til å oppnå resultater som er fordelaktige for begge parter. Ledere som passer godt til denne medarbeiderstilen Forhandlende ledere som legger opp til en forhandlingsprosess der deres medarbeidere vil bli belønnet for hardt arbeid. Informativ medarbeider Han føler at han har ganske mye informasjon å bidra med og vil gjerne bli bedt om sin mening om ulike saker. Ledere som passer godt til denne medarbeiderstilen Konsulterende ledere som søker sine medarbeideres meninger og ekspertise før de tar beslutninger. > 8 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

9 Vil kunne ta Selvstendig medarbeider Han er rimelig komfortabel med å arbeide selvstendig uten for mye retningslinjer. Han liker å få muligheten til å ta noe ansvar og bruke eget initiativ. Vil lite trolig ta Aksepterende medarbeider Han misliker å arbeide for en leder som gir han mye instrukser og vil sannsynligvis ikke uten videre utføre disse uten å stille spørsmål. Han foretrekker sannsynligvis å bli mer involvert i enhver beslutningsprosess. > 9 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

10 Beskrivelse av medarbeiderstiler For hver av de fem lederstilene er det mulig å definere en komplementær medarbeiderstil. For eksempel vil en aksepterende medarbeider passe mye bedre sammen med en dirigerende leder, enn en medarbeider som er mer selvstendig. Aksepterende medarbeider Holder seg til instruksjoner og tidsfrister. Foretrekker klare retningslinjer ovenfra. Selvstendig Medarbeider Vil arbeide etter eget hode. Har egne idéer og vil ha muligheten ti å utvikle dem uten innblanding. Samarbeidende medarbeider Vil bidra med mange idéer. Liker den samarbeidende belsutningsprosess. Foretrekker radikale løsninger fremfor konservative. Informativ medarbeider Liker å bli involvert i beslutningsprosessen, men aksepterer fattede beslutninger selv om de ikke stemmer med egne synspunkt. Selvhevdende medarbeider Ikke redd for å uttale seg. Aksepterer bedre overbevisning enn direktiv. Kan være sta, men oppgaveorientert. > 10 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

11 OM DENNE RAPPORTEN Denne rapporten er generert ved hjelp av SHLs Online Assessment system. Den inkluderer informasjon fra personlighetstesten Occupational Personality Questionnaire TM (OPQ32). Bruken av denne personlighetstesten er begrenset til personer som har mottatt spesialopplæring i administrering og fortolkning av denne. Rapporten er generert på bakgrunn av resultater på et spørreskjema besvart av respondenten(e) og reflekterer hovedsaklig svarene denne har gitt. Det må tas hensyn til besvarelsens subjektive karakter ved fortolkningen av spørreskjemabaserte tester. Denne rapporten er elektronisk generert, og brukeren av programvaren kan gjøre endringer og tilføyelser i rapportteksten. SHL Group Limited og tilknyttede selskaper kan ikke garantere at innholdet i denne rapporten er det originale produktet fra computersystemet. Vi kan ikke akseptere noe ansvar for konsekvenser av bruken av denne rapporten. Dette inkluderer ethvert ansvar (også uaktsomhet) for rapportens innhold. Normgruppe: OPQ32i UKE UK -Ledere & fagspesialister 2005 Teamroller & Lederstiler Rapport Versjonsnummer: 1.0 SC All ettertrykk er forbudt. SHL og OPQ er varemerker tilhørende SHL Group Limited og er registrert i UK og andre land. Denne rapporten er laget av SHL på vegne av våre kunder, og inneholder SHLs immaterielle eiendom. SHL tillater våre kunder å reprodusere, distribuere, endre og lagre denne rapporten, kun for deres interne og ikke-kommersielle bruk. Alle andre rettigheter er forbeholdt SHL. > 11 OPQ32 Teamroller & Lederstiler Rapport Peter Sample:14 april 2009

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 HISTORIE...4 PROBLEMSTILLING...5 TEORI...6 HVA ER RELASJONEN MELLOM LEDELSE

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer