Vår ref.: Lillehammer, 29. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: 201200798-37 Lillehammer, 29. desember 2014"

Transkript

1 Videregående opplæring Møtereferat Vår ref.: Lillehammer, 29. desember 2014 Møtedato: Tid: Møtested: Fylkeshuset, møterom Nord og Sør Deltakere: Rektorer i videregående skoler og folkehøgskolene Fravær: Kopi til: Ivar Lien fram til lunsj, Live Hokstad og Rolf Joar Stokke Fagenhet videregående opplæring Møteleder: Inge Myklebust Referent: Synnøve Tollefsrud Referat fra rektormøtet Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saksnr Sakstittel/referat Ansvar 1. Kvalitetsarbeid i videregående opplæring, Innledning ved Inge Myklebust Melding om aktivitet og kvalitet i vgo 2014, fra Fylkestinget og fra FFU, Forum for fylkesutdanningssjefer. Kort gjennomgang av budsjettpostene for For nærmere informasjon, se presentasjon på hjemmesiden vår. Statusorientering kvalitetsgrupper, denne gang Valle og Raufoss vgs, Kvalitetsgruppe på Valle vgs v/morten Kleven 6 personer hvorav 2 fra ledelsen (Morten og Astrid) Tema for arbeidet: Hvordan avslutte ei undervisningsøkt?, FYR, oppfølging av elever som ikke bestod våren 2014 og oppfølging av elevundersøkelsen. Kvalitetsgruppe på Raufoss vgs v/kjersti Nørstebø Teamkoordinatorer, assistent, kontor og ledergruppa deltar i kvalitetsgruppa- Startet med en SWOT-analyse. 5 områder det skal arbeides med: - Kvalitetssikring av basisteammøter - Opplæring i bruk av PULS og bruk av resultater i forbedringsarbeidet - Relasjonsbygging for gjennomføring av kollegaveiledning for alle - Innføre standarder/forventninger for elever og lærere Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Synnøve Tollefsrud 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr E-post: E-post:

2 - Tettere på den enkelte elev. Overganger for bedre gjennomføring, (Se også presentasjonen på hjemmesiden vår) Program for bedre gjennomføring og oppfølgingstjenesten v/lotte Wevelstad OT-koordinatorene har et stort engasjement for den enkelte ungdom. Mye av tiden går med til samtaler og oppfølging med den enkelte ungdom. OT-koordinatorene har ulik oppfatning av hvordan de er integrert på skolen. Viktig å føre utgifter på lønn og tiltak på riktig funksjon. Utdannings- og yrkesrådgivning v/bjørg Hauger Det er utarbeidet en egen plattform for karriereveiledning Elevene må lære seg karrierehåndteringsferdigheter. Elevene skal lære noe når de går til rådgiver. Veiledningen må være individrettet. Rådgivning kan gjøre en forskjell. Hvordan kan rådgiverkoordinatorene brukes mere enn i dag, gjerne på tvers av skoler? Overgangsskjemaer fungerer. Viktig med godt mottak i vgo Lena vgs. har god praksis rundt dette. «Tett på» Samkjørt elevtjeneste egen avdelingsleder for elevtjenesten? Vi får et bedre liv med god karriereveiledning. Karriere Oppland v/liv-kari Ringen Opplæring og regional utvikling/sysselsetting. KO er en «stor skole». Tall fra siste telling: 812 personer totalt i opplæring i yrkesfag 500 i opplæring i fag til generell studiekompetanse (gjennomsnittlig 3 fag per år) 234 avlagte fagprøver 400 registrerte studenter (Høyskole, fagskole) Ca 2000 karriereveiledningssamtaler hvorav 271 under 24 år Opplæring for døgnpasienter i rusomsorg og psykisk helsevern. 8 ulike avdelinger. Ansvar for både grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Slutt på OPUS-tida! Gruppeoppgave: 1. Hva får vi til i samarbeidet mellom de videregående skolene, OT-koordinatorene og Karrieresentrene i vår region(er)? Fokus gjennomføring i videregående opplæring 2. Hvordan kan vi konkret styrke samarbeidet med tanke på overganger og oppfølging for bedre gjennomføring? Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal: Snakke med hverandre gå over gangen. Personlige egenskaper hos OT-

3 koordinator er viktig. Lillehammer/Gausdal: Felles rektormøte mellom grunnskole og videregående. OT-koordinator funksjon. Jobber mest med elever behandlende og ikke forebyggende. Overtar elever i krise. Gjøvik: ½ stilling i hver region også Gjøvik, 13 ungdomsskoler og 5 videregående skoler. Ingen etablerte arenaer for samarbeid. Det jobbes med dette. Ønsker å jobbe videre med et forberedende år for å bedre gjennomføringen. Fullført og bestått i fokus. Opptatt av å gjøre endringer for å få til et tettere samarbeid. Valdres og Hadeland: Få på plass en sakkyndig vurdering for elever i KO. Samarbeid om minoritetsspråklige i innføringsklasse på Hadeland. Budsjettet er veldig knyttet til OT. Ønsker å løse opp i dette. Trekantsamarbeid mellom OT-KO og VGO. Effektivisering av arkivtjenesten ved/grete Stenberg Ei arbeidsgruppe vil bli nedsatt. Denne vil se på ulike tiltak for effektivisering av arkivtjenesten. Det er ønskelig med to personer fra ledelsen på de videregående skolene inn i denne arbeidsgruppa. Skolene sender inn forslag på en person til denne arbeidsgruppa i løpet av første uka etter nyttår. Skolene Trygg trafikk v/ivar Ringen Ungdomsulykkene i Oppland er lavest i landssammenheng. Temadag om trafikk 7. oktober 2015 på Honne. Nord-Gudbrandsdal, Hadeland og Gausdal deltar i et SINTEF-prosjekt om trafikksikkerhet: «Er du sikker?» og fikk utdelt blomst for innsatsen. 2. Beredskapsplaner i videregående skoler, Jørgen Richenberg innledet med grunnlaget for beredskapsplanene, se presentasjon på hjemmesiden vår. Viktig at de lokale planene koordineres med nødetater og vertskapskommunen. Gausdal vgs. deltok i september i en beredskapsøvelse fullskalaøvelse med skoleskyting/pågående livstruende vold. Erland Sandvik sa litt om erfaringene fra denne øvelsen. Ble gjennomført for å øve og lære. God informasjon ble gitt i forkant. Lærerne må bevisstgjøres på at de har en lederrolle i en slik sammenheng. Ressursgruppe hvor skal den møtes? En må ha ansvar for å ta i mot nødetaten. Det må være en link inn mot innsatsgruppa for å få informasjon. Målet var å sjekke ut hvordan samvirket mellom de ulike etatene fungerte? Ansvarsfordeling hvem gjør hva er viktig å ha på plass. EPS- evakuering- og pårørendesenter. Kommunen har ansvar for dette.

4 Torfinn Overn, Lena vgs. orienterte om hvordan de har jobbet sammen med lokale nødetater med sin beredskapsplan. Har en fysisk beredskapsplan i 28 eksemplarer plassert rundt på skolen. Alle vet hvor disse står og kjenner til innholdet. Beredskapskort med lite tekst og klare føringer for 5 ulike hendelser finnes i denne permen. Frammøteperm som nødetat, vaktmester og rektor vet hvor står. Kart og nøkler og oppdaterte lister over alle ansatte og elever finnes i permen. Det er viktig med kursing. Starum har spesialkurs for ledere. Lena tenker å delta på dette i løpet av våren Otta og Raufoss skal teste ut et enveis talevarslingsanlegg i løpet av våren Dette skal implementeres på alle skoler i løpet av Gruppearbeid Hvilken støtte trenger skolen fra FOS ved en alvorlig hendelse, for eksempel en trusselsituasjon? Oppsummering av tilbakemeldingene fra gruppearbeidet: - skreddersydd mal fra FOS - kurs i mediehåndtering - plan B, har å gjøre med når ledelsen er borte og sørge for personalet er informert - legge ut info. til pårørende - kunne sørge for oppdaterte navnelister - kontakte nødetater for få til et samarbeid - lage tiltakskort - sentralt styrt arbeid - stille ressurser til disposisjon i forbindelse med beredskapsarbeidet - hvorfor må alle skoler gjøre alt? - felles standard med en perm jf. Lena vgs. som er godkjent - alle skoler bør få innsyn i hverandres systemer og beredskapsplaner 3. Orienteringssaker, FDV-prosjektet (OFK Eiendomsprosjektet) ved prosessleder Håkon Kvåle Gissinger, Rambøll Norge AS. Organisering av eiendomsforvaltningen i OFK utøvelse av eierrollen spesielt. Verdiskapningskart for prosjektet. Ønsket verdiskapning: Bedre kompetanse, tilfredse medarbeidere, brukere som samhandler godt, bygninger som tilpasses endringer i kjernevirksomheten, feilfrie bygninger med godt innemiljø med lavest mulig ressursinnsats, økt miljøsatsing og ivaretakelse av internkontroll. 3 ulike alternativ: 1. Fortsette som i dag, 2. Sentralisere eiendomsdriften brukertjenesten blir igjen under rektors kontroll, 3. Sentralisert leveranse av integrerte støttetjenester. Alternativ modell velges i januar/februar.

5 Lync til alle og innføring av LAO v/øystein Windingstad LAO- Lærers administrative oppgaver - ligger i skoleportalen. Gjør det bl.a. enklere å produsere elevvarsler. Alle manuelle prosesser skal digitaliseres. Skal gjøre det enklere for alle innbyggere. Rett i mappa alle elever har egen mappe i P360. Gjøvik og Mesna er pilotskoler for LAO i januar og februar Vil så rulles ut til alle skolene. Det jobbes videre med å integrere andre planer i systemet, IOP mm. Etter hvert skal alle lærere få Lync- samhandlingsløsning. Skal erstatte telefon mm. Fint til deling av dokumenter, videomøte mm. Begynner med Raufoss og så skal de andre skolene få det etter hvert. Tilgang til sine elevmapper i P360 uten å ha full tilgang til P360. IKT kan komme og orientere mer på skolene hvis de blir invitert. Den nye «merarbeidsregelen» v/stefanie Gesierich Etter 12 måneder i utvidet stilling, kan arbeidstaker kreve å få fast tilsetting i den utvidede delen av stillingen, jf. Arbeidsmiljøloven, se presentasjon på hjemmesiden. 4. Eventuelt, Orientering om opplegg for skolebesøk og styringsdialog 2015 v/terje Storbakken. Brev om det forestående skolebesøket ble utdelt, se også vedlegg til e-post fra Solveig Rindhølen FOS ønsker å være tettere på tidligere i skoleåret. PULS skal brukes aktivt i møtet på skolen. Fokus framover, færre tema. Se presentasjon på hjemmesiden.

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den 17.12. 2010.12.

Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den 17.12. 2010.12. Nyhetsbrev 2 Lillehammer 21.12.2010 Til medlemmene i referansegruppa i prosjektet: KVALITETSUTVIKLING AV SPESIALUNDERVISNING I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.14 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av13 Skole: videregående skole torsdag

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer