Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den 17.12. 2010.12."

Transkript

1 Nyhetsbrev 2 Lillehammer Til medlemmene i referansegruppa i prosjektet: KVALITETSUTVIKLING AV SPESIALUNDERVISNING I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den Først vil jeg få takke alle som kom på møtet. I etterkant sitter jeg med følelsen av at vi skulle hatt lengre tid og at siste halvtimen ble vel mye komprimert. Lengden på møtet får en vurdere ved neste møteinnkalling i referansegruppa. Jeg vil i tillegg nevne jeg er utrolig fornøyd med sammensettingen av medlemmene i referansegruppa. Dere sitter med kompetanse, innsikt og erfaringer innen skole og spesialundervisning som er viktig for prosjektet. Dette ble tydelig med alle de gode innspill som dere kom med. Det ble enighet om at presentasjon fra møtet blir sendt ut til medlemmene i referansegruppa med kopi til rektor. Vil bare presisere at de to arkene i presentasjonen med oversikten over momenter og ønsker tatt fra kartleggingsmøtene med skolene ikke er noe som er bestemt, men at det er innspill fra skolene som prosjektet skal jobbe med videre. Kort oppsummering fra møtet den Møtet startet etter en felles lunsj og prosjektansvarlig Siri Halsan ønsket velkommen. Det ble en kort orientering om prosjektbakgrunn og mål for prosjektet. I tillegg ble det sagt litt om organisering og prosjektledelse. Det ble en presentasjonsrunde av medlemmene i referansegruppa og det ble avsluttet med rolleavklaring og forventinger til referansegruppa. Det ble enighet om at referansegruppa møtes to ganger i året. Det ble også enighet om at de i referansegruppa har ansvaret for å meddele informasjon fra møtene og om prosjektet til sine respektive skoler. Nyhetsbrev er en grei måte å bli oppdatert på. Prosjektet er et omfattende prosjekt. I møtet ble det gitt tilbakemelding på at det var ønskelig at prosjektet skulle måle effekten av dagens spesialundervisning. Et innspill var om det ikke hadde vært hensiktsmessig om elever hadde blitt intervjuet slik at en kunne fått deres erfaringer med spesialundervisning. I prosjektplanen for inneværende prosjekt står det helt Nyhetsbrev 2 desember2010.docx Side 1 av 5

2 klart at prosjektet ikke skal se på hvordan spesialundervisningen skjer i praksis. Dette ble også presisert på møtet at dette er et systemprosjekt for å utvikle system og rutiner for arbeidet med spesialundervisning på de videregående skolene og internt hos Fylkesopplæringssjefen i Oppland. Muligheten for et oppfølgingsprosjekt der en ser på effekten av spesialundervisning gitt i videregående skoler i Oppland ble nevnt. Erfaringer fra kartleggingsrunden fra skolebesøkene høsten En oversikt over dagens erfaringer med arbeidet med spesialundervisning, og en oversikt over hva skolene ønsker ble presentert. Disse var kategorisert i hovedoverskriftene enkeltvedtak, IOP, PPT, økonomi, årshjul/rutiner, minoritetsspråklige, ønsket tema for samling til våren med skoleledelse/ppt/ ansvarlig for spesialundervisning og ønsker fra skolene til FOS generelt. Litt fra det som ble diskutert i referansegruppa ut i fra erfaringene etter kartleggingsrunden: Store forskjeller på hvordan skolene arbeider med spesialundervisning (SU). Dette gjelder både organiseringen, ansvarsfordelingen og tilnærmingen. Det er fortsatt en vei å gå for å få til en felles forståelse for regelverk og sammenhengen mellom lovbestemmelser når det gjelder spesialundervisning. Innspill på at det var viktig med samkjøring av skolenes årshjul og arbeidet med spesialundervisning. Det er mye arbeid med enkeltvedtakene. Tilbakemelding på at skolene ønsker en felles mal for enkeltvedtak. F. eks. en mal der noe er standard (lover og klagegang), men at det er plass for å skrive det som gjelder for den enkelte elev for at det blir individualisert. Det er ønske om maler som ivaretar formaliteter og som er med på å sikre kvalitet. I forbindelse med dialogen rundt enkeltvedtakene kom problemstillingen: Når har elevene tilfredsstillende utbytte av opplæringen når vedtaket ikke er i samsvar med sakkyndig vurdering?. Utfordrende å begrunne slik at det blir konkret og forståelig når vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering. PPT: Rolleavklaring og forventninger mellom PPT /skole har vært et tema på mange av skolene. PPT leder Liv Isaksen har et utviklingsarbeid der en jobber med å felle ned kvalitetskriterier for PPT sitt arbeid. Dette arbeidet er ment får å tydeliggjøre pp tjenestens ansvars- og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnere, skole, elever og foreldre. Det ble også orientert om at prosjektet Nyhetsbrev 2 desember2010.docx Side 2 av 5

3 skal ta en tilsvarende intervjurunde med PPT tjenesten i Oppland fylkeskommune regionvis i januar og februar. I dag verserer mange maler for IOP. Innspill på at den gamle malen inneholder for mange sider og er vanskelig å fylle ut. Det ble også nevnt at for å se alt i en sammenheng bør halvårsvurderingen være på samme skjema som IOP. En håndbok i skriving av IOP er ønsket. Målet for arbeidet med IOP må være at IOP blir et pedagogisk verktøy. Skolene opplever frustrasjon når de av og til har elever innen psykiatri som de ikke får tilstrekkelig informasjon om. Dette kan by på store utfordringer i skolehverdagen både for elev og lærer. Hvor mye informasjon har en rett til å få? Et par skoler sa at de hadde positive erfaringer med å spørre den det gjaldt om en kunne få informasjon fra for eks. BUP i de tilfeller en følte at det manglet. Tildelingen av midler til spesialundervisning er et tema i prosjektet og det ble også kommentert på møtet i referansegruppa. Er dagens fordeling rettferdig i forhold til regioner og elevtall? Innspill på veien videre: Det var her jeg følte at vi avsluttet litt brått og kvast på møtet sist fredag. Jeg kunne tenkte meg at dere ga en tilbakemelding på videre framdrift i prosjektet i forhold til de erfaringene og ønsker som kom fram etter kartleggingsmøtene med skolene. Til slutt vil jeg bare ønske dere alle en riktig god jul et godt nyttår! Mvh Anne Stensgård Prosjektleder Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Epost: Tel: / Nyhetsbrev 2 desember2010.docx Side 3 av 5

4 Referansegruppa i prosjektet Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland fylkeskommune Hadeland Anne Berit Kristensen Pedagogisk leder / Valdres Gunnhild Røyne Avd.leder spes.ped / Raufoss Liv Reidun Kvarstad Kontaktlærer Lena Jenny Kristoffersen Avd.leder.tilrettelagt Valle Astrid Solberg Bekken Kontaktlærer no Gjøvik Mona Hetty Dahlby Spesialpedagogisk leder Dokka Tone Myhren Rektor / Lillehammer Anja Høglien Kontaktlærer Mesna Kjellfrid Kvamme Avd.leder STO Vargstad Asgeir Bjørklund Rektor Gausdal Unni Staum Lærer/sos.ped.rådg / Vinstra Aage Lesjø Rektor / Nord-Gudbrandsdal vgs. Terje Bekken Nestleder/Ass.rektor / PPT Oppland Lise Mette Lie PP rådgiver Mari Marthe Graff Ulsrud PP rådgiver / Kjerstin Lundgård Elev- og lærlingombud / Nyhetsbrev 2 desember2010.docx Side 4 av 5

5 Nyhetsbrev 2 desember2010.docx Side 5 av 5

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer