1) FOT-samarbeidet FOT = Fylkeskommunale Optimale Tjenester og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) FOT-samarbeidet FOT = Fylkeskommunale Optimale Tjenester og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet"

Transkript

1 1) FOT-samarbeidet FOT = og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet Presentasjon av FOT-samarbeidet og prosjekter Øystein Windingstad

2 Ny organisering Fylkeskommunale Vedtak om deltakelse I FOT-samarbeidet Samarbeidsavtale Strategisk nivå Sammarbeidspartnere Software Innovation Vigo Faggrupper Faggrupper Fagområder FOT-Styret (Strategi, ressurser og rammer) Daglig ledelse og Administrasjon ARBEIDSUTVALG/FAGRÅD ARBEID MED STRATEGISKE SAMARBEIDSOMRÅDER OG PROSJEKETER Faggrupper Faggrupper Prosjekter Operativt nivå 2

3 Overordnet mål og ambisjon for samarbeidet Arbeidet skal resultere i: Bedre tjenester for våre innbyggere Bedre løsninger for våre brukere Kostnadseffektive løsninger Produktivt og kostnadseffektivt samarbeid Kritisk suksessfaktor Optimal grad av enhetlig/felles løsning for hvert samarbeidsområde basert på vurdering av forventet nytte og praktisk gjennomførbarhet 3

4 Vårt kjerneområde «Bedre Løsninger for våre Ansatte gir bedre Tjenester til våre Innbyggere» Rett i Mappa Automatisk dokumentfangst av arkivverdig informasjon ARKIVET Informasjonsnavet og hukommelsen i organisasjonen Rett i Mappa Innsyn i elevens mappe 4

5 FOKUSOMRÅDER FOR FOT-SAMARBEIDET Nasjonale pålegg, satsinger og støtte Kompetanse Digitaliseringsstrategi Prosesser og praksis Digitaliseringsløsninger KS-KommIt, St. meld., lover, difi,... FOT-samarbeidet Fokusområder: Digitaliseringsstrategi Kompetanse sak/arkiv Kompetanse digitalisering Prosesser og praksis s/a Tilleggsløsninger Public 360 IKT: Basisløsninger/-teknologi for integrasjoner & forsendelse (dokumentfangst, dokumentutveksling, dok.forsendelse og dokumentproduksjon) Forsterkede FOT-satsinger sikrer vår strategi og måloppnåelse: *Bedre tjenester for våre innbyggere *Bedre løsninger for våre brukere *Kostnadseffektive system-løsninger *Produktivt og kostnadseffektivt samarbeid

6 Eventuell utvidelse med flere/alle fylkeskommunene: Nasjonale pålegg, satsinger og støtte Kompetanse Digitaliseringsstrategi Prosesser og praksis Digitaliseringsløsninger KS KomIt, St. meld., lover, difi,... FOT Digitaliseringsstrategi Kompetanse sak/arkiv Kompetanse digitalisering Prosesser og praksis s/a Tilleggsløsninger Public 360 IKT: Basisløsninger/-teknologi for integrasjoner & forsendelse (dokumentfangst, dokumentutveksling, dok.forsendelse og dokumentproduksjon) Samarbeidsrelevans De andre fylkene Digitaliseringsstrategi Kompetanse sak/arkiv Kompetanse digitalisering Prosesser og praksis s/a Tilleggsløsninger Andre sak-/arkiv-løsninger IKT: Basisløsninger/-teknologi for integrasjoner & forsendelse (dokumentfangst, dokumentutveksling, dok.forsendelse og dokumentproduksjon)

7 2) Rett i Mappa Og hva er prosjektet Lærers Administrative Oppgaver

8 Hva er Rett i Mappa (en integrasjonsløsning) - alle elevdokumenter Rett inn i elevmappa Intensjonen: G Papir Papir Digipost

9 I elevmappa: I drift: VIGO-web VIGO opplæring LAO-prosjektet Extens Under arbeid: Skjema og arbeidsprosesser Søker etter /oppretter elevmappe Arkiverer søknader Arkiverer all korrespondanse i inntaksprosessen Arkiverer hendelser som endring av elevstatus, adresseendringer med mer. Arkiverer karakterutskrifter, kompetansebevis, vitnemål LÆRERS DIGITALE ARBEIDSFLATE Generere og arkiverer varsel Generere og arkiverer IOP-er Tilgang til elevmappa Elevens mappe i Noark-arkivet

10 FOT prosjekt LAO-LDAF (Lærers Administrative Oppgaver i Lærers Digitale Arbeidsflate) SG FOT-styret Prosjektleder Kari OfK styringsgruppe Samarbeidspartner: Itema Referansegruppe: Steinar, Anton i Vinstra, Aud i Gausdal Noen lærere og skoleledere Lillehammer og Vinstra LAO-Varsler (Ofk) Ofk Øystein Gjøvik vgs Hilde Fagenhet vgo LAO-arbeidsflate LAO-Innsyn (Ofk) Ofk Øystein Birthe Marit Anton Ingvill Mona Grethe-Anne-Tormod-Vivian Prosjektgruppe Stein & Frode i Stfk, Rolf i Vfk, Atle i Vaf, Øystein i Ofk. Fagutvalget LAO-IOP FOT Kari Se prosjektgruppe over

11 LAO Lærers administrative oppgaver

12

13

14

15

16

17 Lærers Digitale Arbeidsflate for administrative oppgaver Valdres vidaregåande skule Lærer Per Pellesen Individuell opplæringsplan Karakterer Fravær Varsel Helårsrapport Lærerrommet

18

19 «Flyt» for Varsler/skoleskjemaer til Elevens mappe i P360 Innsyn i min elevs mappe Innsyn i MIN- (elev) mappe Trinn 1 = utprint og fysisk brev Trinn 2 = Digipost

20 Vårt valg i Ofk Elektronisk forsendelse Digipost vurdert som mest lovende både med hensyn på sikkerhet, strategi, herunder utvikling av ny funksjonalitet. På forespørsel har Datatilsynet vurdert Digipost og åpnet for bruk av denne til utveksling av personsensitiv informasjon. Posten har på forespørsel uttalt at de vil levere funksjonalitet for toveiskommunikasjon (B2B og C2B), herunder digitalt postmottak for virksomheter i 2013 P360 - sak-/arkivsystemer har utviklet grensesnitt til tjenesten Flere store private aktører, herunder DNB har satset på Digipost, i stedet for bankenes egen løsning eboks Brukergrensesnitt er nå tilpasset bruk av mobile enheter

21 Fase 1. Digipost med lokal/egen print Oppland Fylkeskommune Innbygger Virksomhet Brev som må sendes fysisk, produseres internt som nå og sendes mottager

22 Fase 2. Digipost med sikker print Oppland Fylkeskommune Innbygger Virksomhet Kjøp av ekstern sikker print «Alt» distribueres til Digipost som splitter

23 Fase 3. Digipost med meldingsformidler og flere leverandører av Sikker digital postkasse Oppland Fylkeskommune Meldings- Formidler Innbygger Meldingsformidler vil splitte forsendelser til aktørene og i fysisk print