PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli Line Elisabeth Næss Charlott Holstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli 2011. Line Elisabeth Næss Charlott Holstad 12.12."

Transkript

1 PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli 2011 Line Elisabeth Næss Charlott Holstad

2 Program frem til lunch 2 Presentasjon av PPT vgo og hvordan vi har jobbet på systemplan etter 22. juli 2011 Case fra videregående skoler i Østfold Tilrettelegging for elever berørt av 22. juli - spesialundervisning Status oktober 2012

3 PPT vgo Østfold Fylkeskommune 3 4. regionskontorer Askim: 4 pp- rådgivere Moss: 4 pp-rådgivere (3,5 stilling) Halden: 2 pp- rådgivere og 1 psykolog Nedre Glomma: 8 pp- rådgivere og 2 psykologer

4 Østfold fylkeskommune som skoleeier 11 fylkeskommunale videregående skoler + private ca elever og ca 1500 lærlinger/lærekandidater 1 fylkeskommunal folkehøyskole 1 fylkeskommunal grunnskole 4

5 Oppfølging og koordinering etter 22.juli 5 Etter 22.juli ble det raskt etablert kontakt mellom fylkeskommunen, politisk ledelse og berørte skoler Berørte elever ved 7 av de videregående skolene, samt ved en av de private 6 drepte elever 38 direkte berørte elever som skulle tilbake på skolen etter sommeren Skolene åpnet før skolestart

6 Skolestart 6 Informasjonsskriv om krisepedagogikk med råd og linker ble sendt ut til alle lærere på e-post PPT var til stedet på planleggingsdagene til skolene 18 og 19 august 2011 PPT deltok skolene første skole dag. PPT tok ansvar for å innkalle til samordningsmøter med Elevtjenesten og skolehelsetjenesten Informasjon til elevene legges på Utdanningsportalen

7 Skolestart forts. 7 Markering ved skolestart Markering ut i fra lokale forhold og hvor berørt skolene var Oppfølging i klasserommet etter behov Enkelte skoler og klasser var sterkt rammet En klasse hvor 6 elever hadde vært på Utøya

8 Oppfølging på skolene 8 PPT har bistått skolene i spørsmål knyttet til elevene, og deltatt i klasselærerråd og kontaktlærermøter etter behov Oppfølging av ledelse, lærere og assistenter i skolen

9 Erfaringer fra Østfold 9 Elevene er bosatt i 7 forskjellige kommuner hvor hjelpeapparatet har organisert seg på delvis forskjellige måter Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og kommunen Behov for koordinering og felles informasjon mot de videregående skolene i Østfold

10 PPT vgo 10 Mellomledd og koordinerende rolle sammen med skoleeier Kompetanse og kjennskap til den enkelte skole Ulik tradisjon ved ulike skoler Ulik tilnærming Mulighet for tett oppfølging/kommunalt samarbeid

11 Skoleeiers ansvar og rolleavklaring 11 Sterkt politisk engasjement og oppfølging Ha oversikt og sikre likeverdig behandling Erfaringsutveksling og samlinger

12 Case fra videregående skole i Østfold 12 Gruppe med direkte berørte elever, ledelsen ved skolen, helsesøster og PPT vgo

13 13

14 14

15 15

16 Case fra videregående skole Østfold 16 Elever som ønsket å fortelle om sine opplevelser på Utøya til klassen og lærerne

17 17

18 18

19 19

20 20 Elev ved helse og oppvekstfag Elever på påbygging til generell studiekompetanse

21 21

22 22

23 23

24 Andre berørte 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Veiledere 29 PPT vgo utarbeidet to veiledere Veiledning om oppfølging av elever som har vært på Utøya Presisering Veiledning om oppfølging av elever som har vært på Utøya Spesialundervisning

30 Spørsmål fra politikerne 30 Hvordan har gjennomføringen av videregående opplæring gått fram til nå mht bortvalg/fullføring? I hvilken grad er opplæringen blitt tilrettelagt og hvilke tilretteleggingsbehov planlegges det videre (har det f.eks vært behov for utvidet rett/delkurs/hjemmeundervisning/spesielle støtteordninger/spesialundervisning)? I hvilken grad har det vært behov for spesiell oppfølging fra elevtjenesten/ppt?

31 Spørsmål fra politikerne 31 Hvordan vurderes samarbeidet med innsatsen og til øvrig hjelpeapparat med særlig vekt på deres bidrag i forhold til opplæringssituasjonen? Generell vurdering av skolenes oppfølging og gjerne også enkelteksempler som kan utdype/begrunne det generelle inntrykket? Annet i den grad du/dere oppfatter det som relevant.

32 Status oktober 2012, skoleåret 12/13 32 Region Halden (8 ungdommer) Det var 6 elever som startet opp/fortsatte sin opplæring ved Halden vg. skole høsten En startet opp på Glemmen og en annen var utvekslingsstudent i Statene. En av elevene avsluttet sitt videregående opplæringsløp med bestått i alle fag sommeren Samtlige har valgt å fullføre videregående opplæring og alle går for full kompetanse pr. dato

33 Status oktober 2012, skoleåret 12/13 Region Moss (12 ungdommer) 4 av elevene ble deltidselev i løpet av skoleåret. Inneværende skoleår går de 2. året på Vg3 for å fullføre de fagene de valgte bort i fjor. 4 elever fullførte og bestod alle fag med jevnt gode karakterer og er nå ute av vg. opplæring. 3 elever var nye Vg1 elever skoleåret 2011/2012 og alle går for full kompetanse pr. dato 1 elev tok omvalg på Vg1 - følger alderskullet (Vg2), har ikke bestått fra Vg1 og har stort fravær inneværende skoleår 33

34 Status oktober 2012, skoleåret 12/13 Region Nedre Glomma (9 ungdommer): En elev valgte å prøve seg på privatisteksamen 11/12 og er utenfor videregående opplæring inneværende skoleår. En elev valgte Vg3 påbygg på nytt, men gjorde omvalg etter kort tid. Ønsker nå full opplæring i bedrift, og er ute på praksisplass. En elev var deltidselev på allmennfaglig påbygg, men har nå sluttet. En elev får tilrettelagt Vg1 og Vg2 over 2 år, og er i ferd med å slutte på skolen.

35 Status oktober 2012, skoleåret 12/13 35 Nedre Glomma forts. En elev sluttet 11/12, men er i gang igjen og går for full kompetanse. 3 elever følger sine planer og oppnår gode resultater. En elev går Vg3 og fullfører med bestått på normert tid.

36 Individuelle tilpasninger - Halden Alle har fått tilpasninger ut fra sine individuelle behov. Det har vært tilrettelagt for: Hjemmeundervisning, tilpasninger i forholdt til faglige krav, muligheter for innlevering/prøver etter eller før frister, fravær og fysiske tilpasninger i skolemiljøet Stor grad av personlig oppfølging fra kontaktlærer Ledelsen ved skolen har hatt tydelige forventninger til lærerne i fht faglig tilrettelegging, kreativitet mht vurderingssituasjoner, fravær og hvordan traumatisert ungdom møtes. Enkeltvedtak om spesialundervisning på en elev foreløpig, men det kommer til å bli flere inneværende skoleår

37 Individuelle tilpasninger - Moss Skolen har lagt til rette for utstrakt bruk av organisert studiearbeid/hjemmearbeid. Elevene har fått anledning til å jobbe hjemmefra med oppfølging av lærer via e-post, sms og fronter. Tett samarbeid mellom lærere med hyppige klasselærerråd De som i år går Vg3 på 2. året har felles kontaktlærer som også er skolerådgiver. Fleksibel timeplan og fleksible vurderingssituasjoner Det ble utarbeidet sakkyndig vurdering på 2 av 12 elever og det foreligger enkeltvedtak om spesialundervisning. PPTvgo har også anbefalt utvidet rett på disse to

38 Individuelle tilpasninger Nedre Glomma Det har blitt utarbeidet sakkyndig vurdering fra PPTvgo og det foreligger enkeltvedtak om spesialundervisning, på mange av elevene Vedtak om deltidselevstatus Fysisk tilrettelegging dobbelt sett med bøker ved behov og prøver på eget rom Ekstra kontaktlærerressurs (fast møtetid) Elevene har i perioder fått anledning til å jobbe hjemmefra med oppfølging av lærer via e-post, sms og fronter. Tett samarbeid mellom lærere Lærerne strekker seg langt for å imøtekomme elevene

39 Oppfølging fra elevtjenesten, PPTvgo og øvrig hjelpeapparat Lærere har deltatt på samlinger og mottatt veiledning fra PPTvgo. Skolene sier de har fått den hjelpen de har hatt behov for fra PPTvgo Ut fra tilbakemeldingene har elevtjenesten på skolen og PPTvgo vært involvert i stor grad, og alle har vært sterkt involvert fra terrordagen 22. juli. Andre hjelpeinstanser - litt ulike tilbakemeldinger fra region til region, -men alle sier det er lett å få hjelp når man ber om det Har hatt kontakt med BUPP/DPS fra sak til sak 39

40 Veien videre Målet er å få alle elever igjennom sin videregående opplæring med bestått! Det vurderes at skolene gjorde en solid og grundig jobb fra første stund. De åpnet dørene til skolen like etter at tragedien var et faktum, og har jobbet systematisk og løsningsorientert fra dag en. PPTvgo anser det som svært viktig at dette gode arbeidet blir videreført i forhold til hvordan vi møter og tilpasser skolehverdagen for annen traumatisert ungdom som er eller måtte komme i videregående opplæring. 40

41 Erfaringer videre 41 Hvilken overføringsverdi gir dette arbeidet til andre elever?

42 Mens vi venter 42 Legekunsten består i å more og oppmuntre pasienten mens naturen helbreder sykdommen (Voltaire )

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Inger Hjortland, leder ved Larvik læringssenter «Det er kjempeviktig å gå i KK. I Kombinasjonsklassen lærer du sånn konkret i alle fagene, både skriftlig

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer