Søknadsfrist 20. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsfrist 20. mars 2015"

Transkript

1 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer fylkeskommunene til å søke tilskudd til utprøving av modeller for kvalifisering av elever som står i fare for å ikke få læreplass eller som ikke har faglige forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Formålet med utprøvingen er å forbedre gjennomføringen i videregående opplæring. Utprøvingen gjennomføres i sammenheng med Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Totalramme for tiltaket: 19 millioner kroner. Bakgrunn for utprøvingen Om lag 20 prosent eller 2700 elever av de som startet på Vg3 påbygging i skoleåret har strøket i ett eller flere fag på Vg2, og erfaringsmessig vil 80 prosent av disse elevene stryke i ett eller flere fag på påbygging. I skoleåret var det i tillegg om lag 7700 søkere som ikke fikk læreplass og av disse var det 5750 med lovfestet rett, se

2 Statistikknotat fra Utdanningsdirektoratet. Tiltaket har sin bakgrunn i Meld. St. 20 ( ) På rett vei, hvor departementet foreslo å prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og det tredje året i videregående opplæring. Stortinget sluttet seg til forslaget, og det har blitt fulgt opp gjennom bevilgninger i statsbudsjettene for 2014 og Tiltaket gjelder for elever som står i fare for ikke å få læreplass eller som ikke har faglige forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Årets utprøving skal være en videreutvikling av fjorårets utprøving. Utlysningen og krav til søknaden Utprøvingen skal komme i tillegg til fylkeskommunenes ordinære arbeid for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Dette gjelder spesielt modell 4 og 5 hvor fylkene kan søke midler til å gi elever på Vg3 påbygg og Vg2 yrkesfag et særskilt og tilrettelagt tilbud. Det er viktig å få fram i søknaden hva fylkene mener er de ekstraordinære tiltakene til elevene og som ikke kan gjennomføres innenfor ordinære rammer. Om modellene Tre av modellene er en videreføring av fjorårets. Vi har valgt å ta bort modell 3 (kort fagkurs) da det i fjor var liten interesse til å søke midler. I

3 tillegg har vi valgt å prøve ut en modell 5 som omfatter et forsterket tilbud for utvalgte elever på Vg2 yrkesfag. Utprøvingene starter opp våren 2015, og modell 1 og 2 involverer elever i overgangen mellom Vg2 og Vg3 påbygg/læreplass i skoleåret 2014/2015. Modell 4 og 5 gjelder elever som begynner på Vg3 påbygging og på Vg2 yrkesfag høst Det er satt av midler til følgeevaluering av utprøvingen også i Fafo leverer delrapport vår 2015 og sluttrapport høst Modell 1 «Veien til læreplass» o Gi deltagere økt kompetanse om det å søke læreplass. Gi innsikt i hva bedriftene forventer og hvordan disse kravene kan møtes. Modell 2 «Læreplasskurs» o Kvalifisere ungdommer til å få læreplass, øke gjennomføring og systematisere arbeidet med formidlingen. Koordinere tiltak med andre aktører. Modell 4 «Forsterket Vg3 påbygg» o Utvidet tilbud på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse o Gi elever som skal gå på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse et utvidet og forsterket pedagogisk tilbud med sikte på bedre gjennomføring. Modell 5 «Tett på Vg2 yrkesfagelever» o Forsterket tilbud på Vg2 yrkesfag o Gi utvalgte elever på Vg2 yrkesfag et forsterket pedagogisk og organisatorisk

4 o tilbud med sikte på en bedre gjennomføring. Tilbudet må være av en slik art at det ikke kan forventes at alle skoler iverksetter det uten at de tilføres ekstra ressurser Modell 3 korte fagspesifikke kurs utgår Videre framdrift Fordeling av midler gjøres av direktoratet etter en samlet søknad fra hver fylkeskommune. Søkere får beskjed om søknaden er innvilget og omfanget på tilskuddet i mars/april. Utprøvingen for modell 1 og 2 kan starte så fort fylkeskommunene har fått beskjed. Utprøvingen for disse modellene gjelder bare elever på Vg2 skoleåret 2014/2015, som skal søke læreplass høsten Modell 4 gjelder elever som søker Vg3 påbygging høsten Modell 5 gjelder elever som starter på Vg2 høsten I søknaden bør det synliggjøres på hvilken måte tiltaket er tenkt inn i Program for bedre gjennomføring. Nettverk I tillegg til å skaffe oss erfaringer med utprøving av de foreslåtte modellene har mange av fylkeskommunene også andre tiltak de prøver ut for å øke gjennomføring for disse elevene. I den anledning har Utdanningsdirektoratet etablert et nettverk av personer som deltar i utprøvingen. Nettverket samles ved 2-3 anledninger for bl.a. utveksling av erfaringer.

5 Tilskudd og ikke full finansiering Det økonomiske bidraget er tenkt som et vesentlig tilskudd og vil ikke fullfinansiere utprøving av de ulike modellene. Et viktig incitament for å gi tilskudd er å skaffe dokumenterte erfaringer. En forutsetning for å få tilskudd er at fylkene blant annet må være disponible for de som evaluerer modellene og at fylkene stiller på nettverksmøter for erfaringsutveksling. Om søknaden Fylkeskommunene kan søke om å prøve ut så mange modeller de ønsker. Utdanningsdirektoratet vil fordele midler basert på fylkeskommunenes søknader. Vi ønsker også at fylkene samlet sett prøver ut modeller i by-, bynære- og distriktsområder, og at de nøye vurderer hvilke elever som skal være i målgruppen for modellene de søker på. Kontaktperson i Utdanningsdirektoratet Frode Midtgård, telefon , mobil , Søknaden sendes elektronisk til Utdanningsdirektoratet innen 20. mars ntag=

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? NVL 2013 Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer for voksnes læring Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? www.nvl.org Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe monitorering

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer