Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13"

Transkript

1 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene. Jentene presterer, som tidligere år, bedre enn guttene i de fleste fag. Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 0/. Grunnlaget for analysen er tallene vi har publisert i Skoleporten. Dette inkluderer de fleste fellesfagene og et utvalg av de største programfagene. Kun det største programområdet for hvert av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene er inkludert. Tallene er basert på ordinære elever som følger undervisningen ved ordinære videregående skoler. Dette betyr blant annet at privatister og voksne ikke er med. Fra og med årets publisering er eksamenskarakterer for elever fra fjorårets kull, som har tatt utsatt, ny eller særskilt eksamen høsten 0 utelatt fra statistikken. Disse elevene gjennomførte en annen eksamen enn den som ble gitt våren 0. Oversikt over innholdet i analysen: Nasjonalt nivå endringer over tid... Fellesfag... Standpunktkarakterer... Eksamenskarakterer... Programfag... 7 Standpunktkarakterer... 7 Eksamenskarakterer... 9 Nasjonalt nivå forskjeller mellom kjønn... Standpunktkarakterer fellesfag... Eksamenskarakterer fellesfag... Standpunktkarakterer programfag... Eksamenskarakterer programfag... Variasjon i eksamenskarakterer mellom fylker...

2 Side av 7 Nasjonalt nivå endringer over tid Fellesfag Standpunktkarakterer Over tid endrer standpunktkarakterene seg lite på nasjonalt nivå. For skoleåret 0/ holder de fleste fagene seg på samme karakter eller går opp eller ned med 0, karakterpoeng fra året før. Resultater for elever som tar norsk for påbygging til generell studiekompetanse ble skilt ut fra norsk hovedmål og norsk sidemål på studieforberedende utdannings-programmer fra og med 0/. Dette er en av grunnene til at standpunktkarakteren i norsk hovedmål og sidemål på studieforberedende utdanningsprogrammer gikk opp med 0, karakterpoeng dette året. Figur viser at gjennomsnittlige standpunktkarakter i norsk for elever som tar påbygging ligger en halv karakter under de gjennomsnittlige standpunktkarakterene til elever på studieforberedende utdanningsprogram (figur ). Figur. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer i utvalgte fellesfag på studieforberedende utdanningsprogrammer.,,,, 00/ 0/ 0/

3 Side av 7 Figur. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer i påbyggingsfag. 00/ 0/ 0/,,,,,,, Matematikk P-Y påbygg,, Naturfag påbygg,, Norsk hovedmål påbygg standpunkt Norsk sidemål påbygg standpunkt Figur. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer i utvalgte fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 00/ 0/ 0/,,,,,,,,,,,,,,,,, Matematikk P-Y Matematikk T-Y Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Eksamenskarakterer Det er større endringer fra ett år til et annet for eksamenskarakterer enn for standpunktkarakterer. Dette er forventet, ettersom det i de fleste fag er langt færre som blir trukket ut til eksamen enn som får standpunktkarakter. Snittkarakteren på flere sentralt utarbeidede og sensurerte eksamener i matematikk fellesfag går en del opp i 0/, etter flere år med nedgang. Praktisk matematikk Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer går opp fra, i fjor til,7 i år, mens den teoretiske varianten går opp fra,9 til,. Gjennomsnittskarakteren i praktisk matematikk Vg går opp fra, til,0. I Praktisk matematikk Vg, påbygging til

4 Side av 7 generell studiekompetanse, går også snittkarakteren mye opp, fra, til,9. Noe av denne økningen skyldes at fjorårets elever som tok ny, utsatt eller særskilt eksamen i november året før, ikke lenger telles med. For matematikk P studieforberedende eksamen øker karaktersnittet med 0, karakterpoeng ved at disse elevene holdes utenfor. For de andre matematikkfagene medfører dette en økning på 0, karakterpoeng. Dette betyr at karaktersnittet til eksamen i samtlige matematikkfag går opp uavhengig av denne endringen i bergningsgrunnlaget. Figur 7 viser utviklingen i andelen elever som stryker til sentralt utarbeidet eksamen i fellesfag matematikk de siste fire årene. Tall for 0/ vises med ny og gammel beregningsmåte. I likhet med standpunktkarakterene ble karakterene til elever som tar norsk Vg påbygging skilt ut fra norsk hovedmål og norsk sidemål på studieforberedende utdanningsprogrammer fra og med 0/. Figur og figur viser at gjennomsnittlige eksamenskarakterer for elever som tar Vg påbygging i norsk hovedmål og sidemål er vesentlig lavere enn for elever som går i studieforberedende utdanningsprogrammer. Eksamenskarakterene i fellesfag fremmedspråk har også steget de siste tre årene, men noe av endringen det siste året, en økning på 0, karakterpoeng, skyldes endret beregningsmåte. Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer i utvalgte fellesfag på studieforberedende utdanningsprogrammer. 00/ 0/ 0/,,,,7,,,,,9,7,,,,,,,7,7,,,,,,,8, Endret beregningsmetode øker eksamenskarakter med 0, (**) og 0, (*).

5 Side av 7 Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer i utvalgte påbyggingsfag. 00/ 0/ 0/,,,,,, Matematikk P-Y påbygg*,9,7,8,,7 Norsk hovedmål påbygg Norsk sidemål påbygg* Endret beregningsmetode øker eksamenskarakter med 0, (*). Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer i utvalgte fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.,,,,,,,,,9,,8 Matematikk P-Y* Matematikk T-Y Norsk Engelsk* Endret beregningsmetode øker eksamenskarakter med 0, (*). 00/ 0/ 0/

6 Side av 7 Figur 7. Andel elever med karakteren til eksamen i matematikk fellesfag. Prosent. 009/0 00/ 0/ 0/ 0/ gml beregning Matematikk P studieforberedende eksamen Matematikk P studieforberedende eksamen Matematikk P-Y påbygg eksamen Matematikk T studieforberedende eksamen

7 Side 7 av 7 Programfag Standpunktkarakterer Også for programfagene i Skoleporten er det kun små endringer fra skoleåret 00/ til skoleåret 0/. Få av programfagene går opp eller ned med mer enn 0, karakterpoeng, verken på studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Den største endringen forekommer i faget produksjon og tjenesteyting landbruk og gartnernæring, hvor karaktersnittet går opp fra,8 til,. En årsak til at det er større endringer i standpunktkarakteren i programfag enn i fellesfagene kan være at det er færre elever bak hver karakter. Figur 8. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer i utvalgte programfag på studieforberedende utdanningsprogrammer.,,,, 00/ 0/ 0/

8 Side 8 av 7 Figur 9. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer i utvalgte programfag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Elenergisystemer - elenergi Automatiseringssystemer - elenergi Data- og elektronikksystemer - elenergi Produksjon - byggteknikk Bransjelære - byggteknikk Helsefremmende arbeid - helsearbeiderfag Kommunikasjon og samhandling - helsearbeiderfag Yrkesutøvelse - helsearbeiderfag Produksjon - industriteknologi Reparasjon og vedlikehold - industriteknologi Dokumentasjon og kvalitet - industriteknologi Produksjon - frisør Frisyredesign - frisør Mediekommunikasjon - medier og kommunikasjon Mediedesign og medieuttrykk - medier og kommunikasjon Medieproduksjon - medier og kommunikasjon Produksjon og tjenesteyting - landbruk og gartnernæring Forvaltning og drift - landbruk og gartnernæring Råvarer og produksjon - kokk- og servitørfag Kosthold, ernæring og helse - kokk- og servitørfag Servering, bransje og miljø - kokk- og servitørfag Markedsføring og salg - salg, service og sikkerhet Sikkerhet - salg, service og sikkerhet Økonomi og administrasjon - salg, service og sikkerhet 00/ 0/ 0/,,,,

9 Side 9 av 7 Eksamenskarakterer I programfag på studieforberedende utdanningsprogrammer er det størst endringer i matematikk. I matematikk S og R går gjennomsnittskarakteren opp med henholdsvis 0, og 0, karakterpoeng. I matematikk S er det derimot en liten nedgang på 0, karakterpoeng. For de andre fagene er det størst endring for treningslære og fysikk som går opp med 0, karakterpoeng. Gjennomsnittskarakterene i tverrfaglig eksamen på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er stabile. Ingen av programfagene endrer gjennomsnittskarakter til eksamen med mer enn 0, karakterpoeng. Figur 0. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer i utvalgte programfag på studieforberedende utdanningsprogrammer.,,,, 00/ 0/ 0/ Endret beregningsmetode øker eksamenskarakter med 0, (*).

10 Side 0 av 7 Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer i tverrfaglig eksamen i utvalgte programområder på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.,,,, 00/ 0/ 0/ Endret beregningsmetode øker eksamenskarakter med 0, (*).

11 Side av 7 Nasjonalt nivå forskjeller mellom kjønn Standpunktkarakterer fellesfag Jentene har høyere karakterer enn guttene i alle fellesfagene, unntatt i praktisk matematikk for yrkesfaglige utdanningsprogram og for påbygging til generell studiekompetanse, hvor det er like resultater for jenter og gutter. Kjønnsforskjellen er tydeligst i fag som norsk, samfunnsfag og i fremmedspråk. Figur. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer for gutter og jenter i utvalgte fellesfag.,,,, Gutt Jente

12 Side av 7 Eksamenskarakterer fellesfag Jentene gjør det bedre enn guttene i de fleste av fellesfagene. Det er størst forskjell i eksamenskarakteren, i jentenes favør, i faget norsk. Karakterforskjellen er størst, en halv karakter, i norsk for yrkesfaglig utdanningsprogram. I praktisk matematikk for yrkesfaglige utdanningsprogram og for påbygging til generell studiekompetanse har guttene en noe høyere snittkarakter enn jentene. Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer for gutter og jenter i utvalgte fellesfag. 0/.,,,, Gutt Jente

13 Side av 7 Standpunktkarakterer programfag Også når det gjelder de utvalgte programfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer i Skoleporten har jentene gjennomgående de høyeste karakterene. Noen unntak er instrument, kor og samspill, scenisk dans, kjemi og fysikk, hvor det er liten eller ingen forskjell i resultater. I de fleste programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer har også jentene i snitt høyere karakterer enn guttene (se figur ). Forskjellen er størst, i jentenes favør i helsearbeiderfag og salg, sikkerhet og service. I elenergi får derimot guttene i snitt noe bedre standpunktkarakterer enn jentene. Merk at kjønnssammensetningen på en del programfag er svært skjev. Figur. Gjennomsnittlige standpunktkarakterer for gutter og jenter i utvalgte programfag på studieforberedende utdanningsprogrammer. 0/.,,,, Gutt Jente

14 Side av 7 Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer for gutter og jenter i utvalgte programfag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 0/. Jente Gutt Økonomi og administrasjon - salg, service og sikkerhet Sikkerhet - salg, service og sikkerhet Markedsføring og salg - salg, service og sikkerhet Servering, bransje og miljø - kokk- og servitørfag Kosthold, ernæring og helse - kokk- og servitørfag Råvarer og produksjon - kokk- og servitørfag Forvaltning og drift - landbruk og gartnernæring Produksjon og tjenesteyting - landbruk og gartnernæring Medieproduksjon - medier og kommunikasjon Mediedesign og medieuttrykk - medier og Mediekommunikasjon - medier og kommunikasjon Frisyredesign - frisør Produksjon - frisør Dokumentasjon og kvalitet - industriteknologi Reparasjon og vedlikehold - industriteknologi Produksjon - industriteknologi Yrkesutøvelse - helsearbeiderfag Kommunikasjon og samhandling - helsearbeiderfag Helsefremmende arbeid - helsearbeiderfag Bransjelære - byggteknikk Produksjon - byggteknikk Data- og elektronikksystemer - elenergi Automatiseringssystemer - elenergi Elenergisystemer - elenergi,,,,8,7,,9,,7,,,,,9,,8,,,8,,,,,9,9,,,,9,,9,8,,7,7,8,,,,

15 Side av 7 Eksamenskarakterer programfag Mønsteret fra standpunktkarakterene gjenspeiler seg i stor grad i eksamenskarakterene på studieforberedende utdanningsprogrammer. Guttene har litt bedre resultater enn jentene i kjemi, mens jentene har høyere karakterer i de fleste andre fag. I matematikk S får jentene i snitt en halv karakter bedre enn guttene til eksamen. På yrkesfag er elevtallet lavt på de fleste tverrfaglige eksamener, og det er en skjev kjønnsfordeling. Det gir derfor ikke mening å sammenligne resultatene for gutter og jenter der. Kun tverrfaglig eksamen i medier og kommunikasjon har nok elever av hvert kjønn til at vi kan sammenligne, og der gjør jentene det litt bedre enn guttene. Figur. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer for gutter og jenter i programfag i utvalgte programfag på studieforberedende utdanningsprogrammer. 0/. Gutt Jente,,,,

16 Side av 7 Variasjon i eksamenskarakterer mellom fylker Det skiller kun 0, karakterpoeng mellom fylkene til eksamen i norsk hovedmål i 0/. I 0/ skilte det en halv karakter mellom fylkene. Oslo har høyest snittkarakter og ligger 0, karakterpoeng over nasjonalt gjennomsnitt. Det er et relativt lite utvalg elever som trekkes ut til eksamen i andre fag enn norsk hovedmål, og det har derfor ikke noen hensikt å vise fylkesresultatene for disse fagene. Figur 7. Gjennomsnittlige eksamenskarakterer i norsk hovedmål for fylker. 0/. 0/ Nasjonalt,,,,,,,,,,,,,,,,, I underkant av elevene tok eksamen i norsk hovedmål for studieforberedende utdanningsprogrammer våren 0. Av disse var det kun, prosent som fikk karakteren, mens det i 0/ var,9 prosent. Figur 7 viser at det er en viss forskjell mellom fylker i andelen elever som får karakteren til eksamen i norsk hovedmål.

17 Side 7 av 7 Figur 8. Andel elever med karakteren til eksamen i norsk hovedmål, studieforberedende. 0/. Prosent. 0/ Nasjonalt ,,,,,,7,7,,,,,,8,,,,,,

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene?

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? Oslo kommune Rapport 17/2013 2 0 1 3 Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? - integritet og verdiskaping Rapport 17/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo i 2013 Rapport 01/2013

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/11. Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring

SØF-rapport nr. 03/11. Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring Torberg Falch Ole Henning Nyhus Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 8200: Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring Prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer