Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge"

Transkript

1 Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i Norge. ARTIKKEL SIST ENDRET: Innhold Innledning Utdanningsprogram Programområder for studieforberedende utdanningsprogram Programområder i yrkesfaglige utdanningsprogram Standpunktkarakter ikke eksamen Kompetansebevis Fagkoder Overgang til Kunnskapsløftets fag og timefordeling Erstatning av fag/privatisteksamen Vitnemålsmerknad Det som ikke er omtalt i disse retningslinjene Fag og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå Side 1 av 25

2 Fag og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram Allmennlinjen Humanistlinjen og realfaglinjen Kunstlinjen Fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Musikklinjen, musikkteaterlinjen og teaterlinjen Fag og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram Medialinjen Liste over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene Innledning Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i Norge, som er godkjent etter privatskoleloven for å tilby videregående opplæring, skal gjøre dette etter egne læreplaner godkjent etter privatskoleloven 23, jf. 21 andre ledd, bokstav b. Slike læreplaner er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I vedtak datert 7. mai 2012 har Utdanningsdirektoratet godkjent alternativ vurderingsordning for disse skolens læreplaner. Alle steinerskolene i Norge på videregående nivå, skal etter denne vurderingsordningen følge forskrift til privatskoleloven kapittel 3 om vurdering, unntatt kapittelv. Eksamen, 324 til 335. Det er Utdanningsdirektoratet som fastsetter de formularene som skal gjelde for skoler godkjent etter privatskoleloven (forskrift til privatskoleloven 336). De generelle retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring gjelder både skoler godkjent etter privatskoleloven og offentlige skoler. Oppsett, merknader og blanketter som beskrives i de generelle retningslinjene gjelder derfor også for steinerskolene. I disse retningslinjene presiserer vi hvilke særskilte retningslinjer som gjelder for føring av vitnemål og kompetansebevis for steinerskolene. Her finner du også godkjent fag og timefordeling ved steinerskolene per skoleåret , og retningslinjer for konverteringer mellom fag tatt ved steinerskolene og fag tatt ved ordinære videregående skoler. Det er spesielt når det gjelder koder, navn på fag og programområder at det vil være avvik mellom vitnemål fra steinerskolene og offentlige skoler. Alle gyldige fagkoder og programområdekoder for steinerskolene blir opprettet av Utdanningsdirektoratet. Kodene som gjelder framgår av steinerskolenes fag og timefordeling. Det finner du som et vedlegg. Utdanningsprogram Steinerskolene er godkjent for seks ulike utdanningsprogram. Av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Side 2 av 25

3 som skolene er godkjent for, er det bare utdanningsprogram for medier og kommunikasjon med Vg2 medier og kommunikasjon og Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon som har blitt tilbudt de siste årene. Disse retningslinjene omhandler kun de utdanningsprogrammene som tilbys ved steinerskolene skoleåret , det vil si studieforberedende utdanningsprogram, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon. Navnene og forkortelsene (angitt i parentes) på utdanningsprogrammene er de samme som for Kunnskapsløftet: Studieforberedende utdanningsprogram Studiespesialisering (ST) Musikk dans og drama (MD) Yrkesfaglige utdanningsprogram Medier og kommunikasjon (MK) Bygg og anleggsfag (BA) tilbys ikke skoleåret Naturbruk (NA) tilbys ikke skoleåret Restaurant og matfag (RM) tilbys ikke skoleåret Programområder for studieforberedende utdanningsprogram Her ser du programområder for treårige løp som gir generell studiekompetanse. For hvert programområde vises kode for de ulike programområdene ved skolene, fullt navn/kortform på utdanningsprogrammet på bokmål og årstrinnet programområdet tilhører. Kortform av navnet (maksimum 30 tegn) er det som skal stå på vitnemålene. Steinerskolene har fleksibilitet til å fordele årstimene i det treårige løpet på årstrinn, derfor er det bare angitt sum årstimer som kreves for hele det treårige løpet. Side 3 av 25

4 Utdanningsprogram for studiespesialisering Kode Fullt navn bokmål Kortform Årstrinn Årstimer over tre år Studiespesialiserende, allment løp, 1. år Studiespesialiserende, allment løp, 2. år Studiespesialiserende, allment løp, 3. år Allmennlinjen Vg Allmennlinjen Vg Allmennlinjen Vg STSSA1RS Studiespesialiserende, humanistfag 1. år Humanistlinjen Vg Studiespesialiserende, humanistfag 2. år Studiespesialiserende, humanistfag 3. år Humanistlinjen Vg Humanistlinjen Vg STUSP1RS STUSP2RS STUSP3RS STSSA2RS STSSA3RS STREA1RS STREA2RS STREA3RS STFOR1RS STFOR2RS STFOR3RS Studiespesialiserende, realfag 1. år Realfaglinjen Vg Studiespesialiserende, realfag 2. år Realfaglinjen Vg Studiespesialiserende, realfag 3. år Realfaglinjen Vg Studiespesialiserende, kunstfag, 1. år Kunstlinjen Vg Studiespesialiserende, kunstfag, 2. år Kunstlinjen Vg Studiespesialiserende, kunstfag, 3. år Kunstlinjen Vg Side 4 av 25

5 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Kode Fullt navn bokmål Kortform Årstrinn Årstimer over tre år MDMUS1RS Musikk, 1. år Musikklinjen Vg MDMUS2RS Musikk, 2. år Musikklinjen Vg MDMUS3RS Musikk, 3. år Musikklinjen Vg MDMDR1RS Musikkteater, 1. år Musikkteaterlinjen Vg MDMDR2RS Musikkteater, 2 år Musikkteaterlinjen Vg MDMDR3RS Musikkteater, 3. år Musikkteaterlinjen Vg MDDRA1RS Teater, 1. år Teaterlinjen Vg MDDRA2RS Teater, 2. år Teaterlinjen Vg MDDRA3RS Teater, 3. år Teaterlinjen Vg Fullstendig fag og timefordeling framgår av vedlegg 1 Programområder i yrkesfaglige utdanningsprogram Her ser du programområder for løp som leder fram til yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. For hvert programområde vises kode for de ulike programområdene ved skolene, fullt navn/kortform på utdanningsprogrammet på bokmål og årstrinnet programområdet tilhører. Kortform av navnet (maksimum 30 tegn) er det som skal stå på vitnemålene. Skolene har fleksibilitet i forhold til å fordele årstimene mellom Vg1 og Vg2. Derfor er det bare angitt sum årstimer som kreves for disse to årene. For Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er det angitt årstimetall for årstrinnet. Side 5 av 25

6 Kode Tittel Kortform Årstrinn Sum årstimer MKMED1RS Medier og kommunikasjon, 1. år Medier og kommunikasjon Vg1 Over to år: MKMED2RS Medier og kommunikasjon, 2. år Medier og kommunikasjon Vg2 Over to år: MKMED3RS Påbygging til generell studiekompetanse for medier og kommunikasjon Studiekomp. medier og kom.sj. Vg3 981 Fullstendig fag og timefordeling framgår av vedlegg 1 Standpunktkarakter ikke eksamen Skolene setter standpunktkarakter i alle fag med tallkarakter i henhold til skala/vurderingsuttrykk gitt i forskrift til privatskoleloven kapittel 3. I fag og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå framgår det hvilke fag som har andre vurderingsuttrykk. Elevene skal ikke ha eksamen eller eksamenskarakter ført for noen av fagene som er tatt ved steinerskolene. Årsoppgaven på de studiespesialiserende linjene skal føres som standpunktkarakter. Det er godkjent egne retningslinjer for vurdering av årsoppgaven i vedtak datert 7. mai 2012 fra Utdanningsdirektoratet. Kompetansebevis Elever som har fullført videregående opplæring uten å ha bestått alle fag, får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen. Det samme gjelder elever som avbryter opplæringen før fullført løp, og elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som avslutter opplæring i skole og går ut i lære etter Vg2. Fag som ikke er fullført etter steinerskolens fag og timefordeling og dermed ikke har noen sluttvurdering, føres med fagets fagkode, men uten omfang og med stiplet linje for vurdering. I tillegg føres FAM03 «Jf. Side 6 av 25

7 vedlegg». I vedlegget beskrives faget med det innhold og omfang som eleven har hatt sammen med vurdering av måloppnåelse. Fagkoder Skolene skal bruke egne fagkoder (RSkoder) som er laget til de godkjente læreplanene. Fagkodene framgår av fag og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå. Overgang til Kunnskapsløftets fag og timefordeling Dersom en elev søker om inntak til videregående skole som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) etter gjennomført Vg1 eller Vg2 ved en steinerskole, må skolen som mottar eleven vurdere om eleven har tilsvarende eller likeverdig omfang i fagene. For fag som er avsluttet, vil listen over fag i Kunnskapsløftet som kan ersatte fag fra steinerskolene gi veiledning om hvilke fag fra steinerskolene som kan brukes som utgangspunkt for å vurdere tilsvarende kompetanse. For fag som ikke er avsluttet, må dere vurdere omfanget, og elevens mulighet til å nå kompetansemålene før faget skal avsluttes. Fag som ikke er avsluttet med standpunktkarakter ved steinerskolene skal normalt ikke godkjennes som fullført i ordinære skole. Elevene må ved inntak få beskjed om hvilke fag de eventuelt må ta utenom som følge av forskjellene i fagog timefordeling mellom steinerskolene og Kunnskapsløftets fag og timefordeling. Skolene kan ikke benytte ordningen for føring og godkjenning av fag som gjelder for elever som tar opplæring i utlandet når de skal vurdere og godkjenne opplæring fra steinerskolene. Ikke fagkoder fra steinerskolene på et vitnemål i Kunnskapsløftet Det kan ikke stå fagkoder fra steinerskolene på et ordinært vitnemål i Kunnskapsløftet. Når et fag tatt ved en steinerskole er vurdert likeverdig med fag i LK06, skal dere føre faget med ordinær fagkode i Kunnskapsløftet og med fagmerknad FAM48: "Fag RS <fagkode>". Som fagkode oppgir dere da den ordinære RSfagkoden fra steinerskolene. Når et fag tatt ved en steinerskole vurderes som likeverdig med flere fag i LK06 føres fagene med ordinære fagkoder i Kunnskapsløftet. På ett av fagene i Kunnskapsløftet (faget på høyeste nivå) fører dere karakteren for faget i steinerskolen og FAM48: "Fag RS <fagkode>". For de øvrige fagene i Kunnskapsløftet fører dere "Fritatt" i rubrikken for standpunktkarakter og FAM48: "Fag RS <fagkode>". Enkelte fag skal føres som uspesifiserte programfag. Dette gjelder fag som ikke kan vurderes som Side 7 av 25

8 likeverdige med fag i LK06, eksempelvis praktiskkunstneriske fag. Dere fører da faget som et uspesifisert programfag med godkjente koder i Kunnskapsløftet fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF9xxx). Dere fører karakter fra steinerskolene og FAM48 "Fag RS <fagkode>". Erstatning av fag/privatisteksamen Det er ikke privatistordning for fagene ved steinerskolene. Dette innebærer at en elev som ikke består et av fagene i en steinerskole, eller ønsker å forbedre et fag, må erstatte dette med fag fra Kunnskapsløftet. Elever kan også ta tilleggsfag fra Kunnskapsløftet og få disse ført på vitnemålet. Dere benytter programområdekodene for steinerskolene så lenge det finnes RSfagkoder på vitnemålet eller kompetansebeviset. Ved erstatning av fag ved privatisteksamen, se listen over fag fra Kunnakspsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene. Det kan stå fagkoder fra Kunnskapsløftet på et vitnemål fra steinerskolene. Da er det ikke nødvendig med noen fagmerknad. Det betyr at en ordinær fagkode fra Kunnskapsløftet ikke skal konverteres til en RSkode når faget er avsluttet ved en skole som følger Kunnskapsløftet. Fag som ikke er avsluttet ved en skole som følger LK06 når eleven går over til en steinerskole må avsluttes på steinerskolen og føres med RSkode og karakter fra steinerskolen. Fag og timefordeling for steinerskolene må være oppfylt, når en elev skal få vitnemål fra en steinerskole. Det framgår av listen over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene at eleven i flere tilfeller må ta flere ordinære fag i Kunnskapsløftet for å erstatte ett fag fra steinerskolene. Det er ikke mulig å ta fellesfag i Kunnskapsløftet og få disse ført i tillegg til fellesfagene fra steinerskolene (bare til erstatning for fellesfag i henhold til denne listen). Ordinære programfag i Kunnskapsløftet fra studieforberedende utdanningsprogram kan bli påført dokumentasjonen i tillegg til eksisterende fag. Dette gjelder ikke dersom personen har et programfag fra Kunnskapsløftet som iht. tabellen er spesifisert tilsvarende helt eller delvis et fag personen har fra en steinerskole. På eventuell ny dokumentasjon grupperes fagene i henhold til den kategorien hver enkelt fagkode har i Kunnskapsløftet (fellesfag eller programfag). Som det framgår av listen over fag, vil totalt omfang i noen tilfeller bli redusert når man erstatter fag fra steinerskolene med ordinære fag i Kunnskapsløftet, og i noen tilfeller vil totalt omfang øke. Vitnemålsmerknad På vitnemålet eller kompetansebeviset fra steinerskolene fører dere en egen vitnemålsmerknad VMM37: "Opplæringen er gjennomført etter læreplaner godkjent av Utdanningsdirektoratet for bruk i steinerskolene i Norge" Side 8 av 25

9 Det som ikke er omtalt i disse retningslinjene For de forholdene som ikke er omtalt i disse retningslinjene, gjelder forskrift til privatskoleloven og retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis i Kunnskapsløftet. Det gjelder blant annet reglene for førstegangsvitnemål. Fag og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå Fag og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram Fag og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram Medialinjen Fag og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram Timetall er bare satt opp samlet for treårig løp. Skolene kan fordele timene innenfor de tre årene. Allmennlinjen Side 9 av 25

10 Fag og timefordeling allmennlinjen Fag Allmennlinjen Uten fremmedspråk i grunnskolen Fellesfag Norsk Historie Samfunnslære Religion Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Kroppsøving Sum fellesfag Felles programfag Praktiskkunstneriske fag I Praktiskkunstneriske fag II Årsoppgave Sum felles programfag Valgfrie programfag Programfag fra studieforberedende program Sum valgfrie programfag Sum Side 10 av 25

11 Humanistlinjen og realfaglinjen Side 11 av 25

12 Fag og timefordeling humanistlinjen og realfaglinjen Fag Humanistlinjen Humanistlinjen uten fr.språk i gr.skole Fellesfag Realfag Realfag uten fr.språk i gr.skole Norsk Historie Samfunnslære Religion Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Kroppsøving Sum fellesfag Felles programfag Praktiskkunstneriske fag I Praktiskkunstneriske fag II Sum felles programfag Valgfrie programfag Programfag fra eget programområde Programfag fra studieforberedende program Sum valgfrie programfag Sum Må inkludere REARS09 eller REARS15. Side 12 av 25

13 Kunstlinjen Fag og timefordeling kunstlinjen Fag Ordinær Uten fr.språk i gr.skole Fellesfag Norsk Historie Samfunnslære Religion Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Kroppsøving Sum fellesfag Felles programfag Tegning Form Farge Kunsthistorie Scenografi, eurytmi Musikk Sum felles programfag Valgfrie programfag Form Sum valgfrie programfag Sum Side 13 av 25

14 Fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Ordinære fellesfag Det er 9 ordinære fellesfag for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Matematikk og fremmedspråk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er: Ordinære fellesfag Fag på vitnemål Timetall vitnemål Fagkoder Vurdering Norsk bokmål 392 NORRS07 Karakter Norsk sidemål NORRS08 Karakter Norsk muntlig NORRS09 Karakter Historie 140 HISRS01 Karakter Samfunnslære 84 SAFRS01 Karakter Religion 56 RELRS01 Karakter Matematikk P 224 MATRS01 Karakter Matematikk T 224 MATRS02 Karakter Matematikk TR 140 MATRS03 Karakter Naturfag 168 NATRS01 Karakter Engelsk 140 ENGRS01 Karakter Tysk I 224 FSPRS05 Karakter Spansk I 224 FSPRS04 Karakter Russisk I 224 FSPRS03 Karakter Italiensk I 224 FSPRS02 Karakter Fransk I 224 FSPRS01 Karakter Fransk II 224 FSPRS11 Karakter Italiensk II 224 FSPRS12 Karakter Side 14 av 25

15 Russisk II 224 FSPRS13 Karakter Spansk II 224 FSPRS14 Karakter Tysk II 224 FSPRS15 Karakter Fransk I+II 364 FSPRS21 Karakter Italiensk I+II 364 FSPRS22 Karakter Russisk I+II 364 FSPRS23 Karakter Spansk I+II 364 FSPRS24 Karakter Tysk I+II 364 FSPRS25 Karakter Kroppsøving 168 KRORS01 Karakter 1 Elever uten fremmedspråk i grunnskolen må i likhet med i Kunnskapsløftet ha 140 timer ekstra med fremmedspråk ("I+IIordningen"). Programfag På de studiespesialiserende utdanningsprogrammene er Praktisk kunstneriske fag I + II obligatoriske programfag. Programfag på allmennlinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Praktisk kunstneriske fag I 280 PRKRS01 Karakter Praktisk kunstneriske fag II 280 PRKRS02 Karakter Matematikk REARS09 Karakter Naturfag NATRS02 Karakter Engelsk ENGRS03 Karakter Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter 2.fremmedspråk II 140 PSPRS1X Karakter Kunstfag tillegg 140 PRKRS05 Karakter Kunst og estetikk 280 KUNRS01 Karakter Astronomi 28 ASTRS01 Karakter Data IKT 84 DATRS01 Karakter 2 Side 15 av 25

16 2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget. Programfag på humanistlinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Praktisk kunstneriske fag I 280 PRKRS01 Karakter Praktisk kunstneriske fag II 280 PRKRS02 Karakter Engelsk ENGRS03 Karakter Engelsk 3 skriftlig 280 ENGRS05 Karakter Engelsk 3 muntlig ENGRS06 Karakter Litteratur og skriving 140 NORRS10 Karakter Litteratur og skriving NORRS12 Karakter Samfunnslære SAFRS02 Karakter Samfunnslære SAFRS03 Karakter Historie HISRS02 Karakter Historie HISRS03 Karakter Tysk Nivå I 140 PSPRS05 Karakter Spansk nivå I 140 PSPRS04 Karakter Russisk nivå I 140 PSPRS03 Karakter Italiensk nivå I 140 PSPRS02 Karakter Fransk nivå I 140 PSPRS01 Karakter Fransk nivå II 140 PSPRS11 Karakter Italiensk nivå II 140 PSPRS12 Karakter Russisk nivå II 140 PSPRS13 Karakter Spansk nivå II 140 PSPRS14 Karakter Tysk nivå II 140 PSPRS15 Karakter Fransk nivå III 140 PSPRS21 Karakter Italiensk nivå III 140 PSPRS22 Karakter Side 16 av 25

17 Russisk nivå III 140 PSPRS23 Karakter Spansk nivå III 140 PSPRS24 Karakter Tysk nivå III 140 PSPRS25 Karakter Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter 2 2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget. Programfag på realfaglinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Praktisk kunstneriske fag I 280 PRKRS01 Karakter Praktisk kunstneriske fag II 280 PRKRS02 Karakter Biologi REARS11 Karakter Biologi REARS01 Karakter Data IT REARS12 Karakter Data IT REARS03 Karakter Fysikk REARS13 Karakter Fysikk REARS05 Karakter Kjemi REARS14 Karakter Kjemi REARS07 Karakter Matematikk REARS09 Karakter Matematikk REARS10 Karakter Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter 2 2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget. Side 17 av 25

18 Programfag på kunstlinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Tegning 336 FORRS01 Karakter Farge 280 FORRS02 Karakter Form 168 FORRS03 Karakter Form FORRS06 Karakter Kunsthistorie 168 FORRS04 Karakter Scenografi, eurytmi 168 FORRS07 Karakter Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter Musikk 1 84 MUSRS08 Deltatt/Ikke deltatt 2 2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget. Musikklinjen, musikkteaterlinjen og teaterlinjen Fag og timefordeling musikklinjen, musikkteaterlinjen, teaterlinjen Fag Musikklinjen ordinær Musikklinjen uten fr.språk i gr.skole Musikkteaterlinjen ordinær Musikkteaterlinjen uten fr.språk i gr.skole Teate ordinæ Fellesfag Norsk Historie Samfunnslære Religion Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Side 18 av 25

19 Sum fellesfag Felles programfag Individuell øving Øving i fellesskap Musikk i perspektiv Bevegelse musikk Musikkproduksjon Utøvende musikalske fag Utøvende sceniske fag Musikk og teaterteori Musikkteater og samfunn Bevegelse musikkteater Skuespillerfag 308 Stemmebruk og tekst 84 Teater i perspektiv 252 Drama og samfunn 112 Bevegelse teater 336 Teaterproduksjon Sum felles programfag Valgfrie programfag Programfag fra studieforberedende program Side 19 av 25

20 Sum valgfrie programfag Sum Musikklinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Individuell øving 168 MUSRS01 Karakter Øving i fellesskap 476 MUSRS02 Karakter Musikkproduksjon MUSRS03 Karakter Musikkproduksjon MUSRS04 Karakter Musikk i perspektiv 336 MUSRS05 Karakter Bevegelse musikk 252 MUSRS07 Karakter Musikkteaterlinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Utøvende musikalske fag 336 MUSRS09 Karakter Utøvende sceniske fag 420 DRARS01 Karakter Musikk og teaterteori 168 DRARS02 Karakter Musikkteater og samfunn 112 DRARS03 Karakter Bevegelse musikkteater 336 DRARS04 Karakter Musikkteater prosjekt 140 DRARS12 Karakter Side 20 av 25

21 Teaterlinjen Fag på vitnemål Timetall på vitnemål Fagkoder Vurdering Skuespillerfag 308 DRARS05 Karakter Stemmebruk og tekst 84 DRARS06 Karakter Teaterproduksjon DRARS07 Karakter Teaterhistorie og teori 252 DRARS09 Karakter Teaterpedagogikk 112 DRARS10 Karakter Bevegelsesfag 336 DRARS11 Karakter Teaterproduksjon DRARS08 Karakter Fag og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram Medialinjen Fag og timefordelingen er bindende for de ulike årstrinn slik den fremgår av tabellen. Side 21 av 25

22 Fag og timefordeling medialinjen Fag Vg1 + Vg2 Vg3 Samlet Fellesfag Norsk Historie Samfunnslære Matematikk Naturfag Engelsk Kroppsøving Sum fellesfag Felles programfag Mediekommunikasjon Mediedesign Medieproduksjon Medier og kommunikasjon Sum felles programfag Valgfrie programfag, for eksempel Prosjekt til fordypning Medier og kommunikasjon Praktiskkunstneriske fag I Religion Minimum valgfrie programfag Sum Medier og kommunikasjon 2 er 280 timer, men kommer istedenfor Medier og kommunikasjon 1. Det økte timetallet blir 140 timer. Fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram Side 22 av 25

23 Ordinære fellesfag (treårig løp) Det er 8 ordinære fellesfag for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Matematikk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er: Ordinære fellesfag Fag på vitnemål Timetall vitnemål Fagkoder Vurdering Norsk bokmål 392 NORRS07 Karakter Norsk sidemål NORRS08 Karakter Norsk muntlig NORRS09 Karakter Historie 140 HISRS01 Karakter Samfunnslære 84 SAFRS01 Karakter Religion 56 RELRS01 Karakter Matematikk P 224 MATRS01 Karakter Matematikk T 224 MATRS02 Karakter Naturfag 168 NATRS01 Karakter Engelsk 140 ENGRS01 Karakter Kroppsøving 168 KRORS01 Karakter Fellesfag etter toårig løp Det er 4 fellesfag som er egne for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i det toårige løpet. Matematikk finnes i forskjellige varianter. Fagene er: Side 23 av 25

24 Fellesfag etter toårig løp Fag på vitnemål Timetall på kompetansebevis eller vitnemål Fagkoder Vurdering Norsk bokmål 112 NORRS16 Karakter Matematikk P 84 MATRS04 Karakter Matematikk T 84 MATRS05 Karakter Naturfag 56 NATRS03 Karakter Kroppsøving 112 KRORS02 Karakter Programfag Programfag Fag på vitnemål Timetall på kompetansebevis eller vitnemål Fagkoder Vurdering Mediekommunikasjon 312 MEDRS01 Karakter Mediedesign 318 MEDRS02 Karakter Medieproduksjon 318 MEDRS03 Karakter Medier og kommunikasjon 280 MEDRS05 Karakter Praktiskkunstneriske fag I 280 PRKRS01 Karakter Prosjekt til fordypning xxx PFORS[XX] Karakter Liste over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene. Den viser ikke fag fra steinerskolene som kan erstatte fag i LK06. Liste over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene (pdf) Side 24 av 25

25 Side 25 av 25

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

Side 1. Se egen liste over språkfagene. Begge fagene må tas for å erstatte naturfag 1. Må ta eksamen i begge fag. Må ta eksamen i begge fag

Side 1. Se egen liste over språkfagene. Begge fagene må tas for å erstatte naturfag 1. Må ta eksamen i begge fag. Må ta eksamen i begge fag Side 1 Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som

Detaljer

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag:

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag: Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Vår dato: 20.11.2007 Deres dato: Vår referanse: 2007/3781 Deres referanse: Til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2015 Gyldig Erstatter: Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2014 Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--206 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 206/207. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 22.06.206 Utgått Udir-0-206 erstattes av rundskriv Udir-0-207 Innhold

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--204 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 204-205. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 7.06.204 Utgått! Skjul vannmerke Innhold Udir--204: Endringer Endringer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Fylkesmenn, fylkeskommuner

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner.

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner. Krav til læreplaner for private skoler Udir-2-2011 Forskrift til privatskoleloven om krav til læreplanen trådte i kraft 1. august 2011. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning,

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 08.02.2016. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 05.05.2017 05.05.2017

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Finn regelverk - skole og opplæring Sortert etter tema Innhold i opplæringen Fag- og timefordeling og tilbuds... Innhold Udir--205: Endringer Endringer

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering

Orientering om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering Orientering om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering Studiekompetanse Målet etter tre år er generell studiekompetanse og vitnemål. Ikke lenger noe som heter spesiell studiekompetanse De fleste studier krever

Detaljer

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet».

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet». Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.02.2016 Deres dato: Vår referanse: 2016/924 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 28.11.17 05.12.2017 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Program: Innledning ved trinnleder Programområde MDD, kort informasjon Orientering om

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer