VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014"

Transkript

1 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi Programfag fra programområde realfag 3 Krav til valg av fag på programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi 3 Valgskjema for fag i Vg ST skoleåret 013/014 4 Valgskjema for fag i Vg3 ST skoleåret 013/014 Formgivingsfag har denne fordelingen av fag over tre år 6 Idrettsfag har denne fordelingen av fag over tre år 6 Musikk og dans har denne fordelingen av fag over tre år 7 Krav til valg av fag på programområdet formgivingsfag, og utdanningsprogrammene idrettsfag, musikk og dans 7 Valgskjema for fag i Vg STF, idrett, musikk og dans skoleåret 013/014 8 Valgskjema for fag i Vg3 STF, idrett, musikk og dans skoleåret 013/014 9 Valg av matematikk og andre realfag 10 Opptakskrav til videre studier 11 Førstegangsvitnemål 1 Tilleggspoeng 1 Vg i utlandet 13 Hvem kan du kontakte for å få råd og hjelp? 14 1

2 Studiespesialiserende utdanningsprogram har følgende programområder: - Realfag - Språk, samfunnsfag og økonomi - Formgivingsfag Fagene er delt i fellesfag og programfag. Krav til valg av fag på programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Fag Vg1 Vg Vg3 Totalt Religion og etikk 3 3 Norsk Matematikk teoretisk eller praktisk 3** 8 Naturfag Engelsk. fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) *() 8 *(13) Samfunnsfag 3 3 Geografi Historie 4 6 Kroppsøving 6 Programfag fra eget programområde Programfag fra studieforberedende *(0) 10 *() utdanningsprogram Totalt *For elever som ikke har. fremmedspråk på ungdomsskolen **For elever som ikke velger programfag matematikk (S1 eller R1) Fag som avsluttes og karakteren føres på vitnemålet er markert med rødt Programfag fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi Fagområde Programfag Vg Vg 3 Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk (bygger på Internasjonal engelsk) Engelsk litteratur og kultur (bygger på Internasjonal engelsk) Fremmedspråk Fremmedspråk II (bygger på fremmedspråk I) Fremmedspråk III (bygger på fremmedspråk II) Historie og filosofi Historie og filosofi 1 Historie og filosofi (bygger på 1) Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse (bygger på 1) Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap (bygger på 1)

3 Næringslivsøkonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse (bygger på økonomistyring) Rettslære Rettslære 1 Rettslære Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter Programfag fra programområde realfag. Fagområde Programfag Vg Vg 3 Matematikk Matematikk for realfag, R1 Matematikk for realfag R,(bygger på R1) Matematikk for samfunnsfag, S1 Matematikk for samfunnsfag S (bygger på S1), Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi Biologi Biologi 1 Biologi Fysikk Fysikk 1 Fysikk (bygger på fysikk 1) Kjemi Kjemi 1 Kjemi (bygger på kjemi 1) Teknologi og Teknologi og forskningslære X 3 forskningslære Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære (bygger på Tek1) Krav til valg av fag på programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi Når du skal velge programfag, må du følge disse reglene: 1. Du skal først velg programområde realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.. Innen dette programområdet må du velge fag fra minst to fagområder med 10 uketimer til sammen. (I Vg3 må du fortsette med fag innenfor disse to fagområdene) 3. De øvrige timene (minst timer) kan du velge fritt blant valgfrie programfag fra alle studieforberedende utdanningsprogram. 4. Dersom du velger programfag matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha matematikk fellesfag (3 timer) på Vg. Du må derfor i tillegg velge teknologi og forskningslære X på 3 timer eller et - timers fag. 3

4 Valgskjema for fag i Vg ST skoleåret 013/014 Navn: Klasse: Når du skal velge programfag, må du følge disse reglene: Du skal velg ett programområde der du vil spesialisere deg. Innen dette programområdet må du minst velge to programfag med 10 uketimer til sammen. Det gjør du ved å krysse av for to - timerskurs i samme programområdet i lista nedenfor. Det tredje programfaget (minst timer) kan du velge fritt fra alle programområdene. Dersom du velger programfag matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha matematikk fellesfag på Vg. Du må derfor i tillegg velge teknologi og forskningslære X,eller en - timers enhet fra realfag eller annet programområde. Programfag til valg av fag i Vg timer Hovedønske Kryss av realfag Matematikk R1 Matematikk S1 Kjemi 1 Fysikk 1 Biologi 1 Informasjonsteknologi 1 Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære X 3 språkfag, samfunnsfag og økonomi Internasjonal engelsk Historie og filosofi 1 Økonomistyring Markedsføring og ledelse 1 Sosiologi og sosialantropologi formgiving Rettslære 1 Medie- og informasjons- kunnskap 1 Scenografi og kostyme Trykk og foto Programfag fra utdanningsprogram for Idrettsfag Bredde 1 Toppidrett 1 Programfag fra utdanningsprogram for Musikk og dans Scenisk dans fordypning 1 Musikk fordypning 1 Reserveønske Kryss av NB! Du må krysse av for ett reserveønske fordi det kan hende at en gruppe ikke blir satt i gang pga elevoppslutningen eller at fagkombinasjonen ikke passer på timeplanen. Frist: Skjemaet leveres til kontaktlærer innen 9. januar 4

5 Valgskjema for fag i Vg3 ST skoleåret 013/14 Navn:. Klasse: Leveres kontaktlærer innen 9. januar Når du skal velge programfag, må du følge disse reglene: I Vg3 må du fortsette med minst to av programfagene fra programområdet ditt. Det tredje faget kan du velge fra eget eller andre studieforberedende utdanningsprogram eller fortsette med fremmedspråket ditt. Noen fag fra Vg kan det være mulig å ta når du går i Vg3.. Programfagenheter til valg i Vg3 realfag Matematikk R* Matematikk S* Kjemi * Fysikk * Informasjonsteknologi Biologi Teknologi og forskningslære * Fra Vg Biologi 1 Fra Vg Fysikk 1 Fra Vg Matematikk R1 språkfag, samfunnsfag og økon. Samfunnsfaglig engelsk* Engelskspråklig litteratur og kultur* Historie og filosofi * Fransk III** Tysk III** Spansk III** Markedsføring og ledelse * Medie- og info. Kunnskap Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter Rettslære Fortsetter med fremmedspråk I Fra Vg Internasjonal engelsk Fra Vg Sosiologi og sosialantropologi Fra Vg Medie- og info. Kunnskap 1 Fra Vg Rettslære 1 formgiving Programfag fra utdanningsprogram for idrettsfag Programfag fra utdanningsprogram for musikk, dans og drama Scenografi og kostyme Trykk og foto Bredde 1 Bredde * Toppidrett 1 Toppidrett * Musikk fordypning Dans fordypning Uketimer Hovedønske Kryss av *Bygger på kurs fra Vg, **Bygger på nivå II NB! Du må krysse av for et reserveønske fordi gruppen kan falle bort pga få ønsker faget eller at fagkombinasjonen ikke passer med timeplanen. Reserveønske Kryss av

6 Formgivingsfag har denne fordelingen av fag over tre år: Fag Vg1 Vg Vg3 Totalt Religion og etikk 3 3 Norsk Matematikk, praktisk eller teoretisk 3 8 Naturfag Engelsk. fremmedspråk *() 8 *(13) Samfunnsfag 3 3 Geografi Historie 4 6 Kroppsøving 6 Felles Programfag - visuelle kunstfag 1, og 3 - design og arkitektur 1, og *() 1 *(10) Valgfrie programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Totalt *For elever som ikke har. fremmedspråk på ungdomsskolen Fag som avsluttes og karakteren føres på vitnemålet er markert med rødt Idrettsfag har denne fordelingen av fag over tre år: Fag Vg1 Vg Vg3 Totalt Religion og etikk 3 3 Norsk Matematikk, praktisk eller teoretisk 3 8 Naturfag Engelsk. fremmedspråk *() 8 *(13) Samfunnsfag 3 3 Geografi Historie 4 6 Felles Programfag - aktivitetslære 1, og 3 - idrett og samfunn 1og - treningsledelse 1, og 3 - treningslære 1 og Valgfrie programfag fra studieforberedende *(0) 1 *(10) utdanningsprogram f.eks toppidrett/ breddeidrett Totalt *For elever som ikke har. fremmedspråk på ungdomsskolen Fag som avsluttes og karakteren føres på vitnemålet er markert med rødt

7 Musikk og dans har denne fordelingen av fag over tre år: Fag Vg1 Vg Vg3 Totalt Religion og etikk 3 3 Norsk Matematikk, praktisk eller teoretisk 3 8 Naturfag Engelsk. fremmedspråk *() 8 *(13) Samfunnsfag 3 3 Geografi Historie 4 6 Felles Programfag - musikk, dans, drama - bevegelse(dans), Lytting (musikk) - instrument kor og samspill 1 og - musikk i perspektiv - instruksjon og ledelse - ergonomi og bevegelse - scenisk dans 1, og 3 - dans i perspektiv - grunntrening i dans 1 og MU DA MU DA MU DA 10 MU DA Valgfrie programfag fra studieforberedende *(0) 1 *(10) utdanningsprogram Totalt *For elever som ikke har hatt. fremmedspråk på ungdomsskolen Fag som avsluttes og karakteren føres på vitnemålet er markert med rødt Krav til valg av fag på programområdet formgivingsfag, og utdanningsprogrammene idrettsfag, musikk og dans I Vg skal du ha timer valgfritt programfag. Du kan velge blant valgfrie programfag fra alle studieforberedende utdanningsprogram (se valgskjemaet for fag i Vg STF, idrett, musikk og dans). Dersom du velger programfag matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha matematikk fellesfag (3 timer) på Vg. Du må derfor i tillegg velge teknologi og forskningslære X på 3 timer. I Vg3 skal elever i musikk og dans krysse av for ett fag. Elevene på studiespesialisering med formgiving må krysse av for to fag. Det kan enten være fag fra ditt eget programområde eller fra de andre studieforberedende programområdene (se valgskjemaet for fag i Vg3 STF, idrett, musikk og dans). 7

8 Valgskjema for fag i Vg STF, idrett, musikk og dans skoleåret 013/014 Navn: Klasse:.. Valgfrie programfag Programfagenheter til valg i Vg realfag, språkfag og samfunnsfag Matematikk R1 Matematikk S1 Biologi 1 Teknologi og forskningslære X 3 Sosiologi og sosialantropologi Internasjonal engelsk formgivingsfag Scenografi og kostyme Trykk og foto Programfag fra utdanningsprogram for Idrettsfag Toppidrett 1 Toppidrett (bygger på 1) Breddeidrett 1 Breddeidrett (bygger på 1) Programfag fra utdanningsprogram for Musikk, dans og drama Musikk fordypning 1 Scenisk dans fordypning 1 Krys s av Uketimer Reserveønske Kryss av for det faget du velger. Det må minst være på timer og det kan enten være fra ditt eget programområde eller fra de andre studieforberedende programområdene. Dersom du velger programfag matematikk R1, skal du ikke ha matematikk fellesfag på Vg. Du må derfor i tillegg velge 3 timer Teknologi og forskningslære X NB! Du må krysse av for ett reserveønske fordi det kan hende at en gruppe ikke blir satt i gang pga elevoppslutningen eller at fagkombinasjonen ikke passer på timeplanen. Valgskjemaet leveres kontaktlærer innen 9. januar 8

9 Valgskjema for fag i Vg3 STF, idrett, musikk og dans skoleåret 013/014 Navn: Klasse:.. Elever i musikk og dans skal krysse av for ett fag. Elevene på studiespesialisering med formgiving må krysse av for to fag. Det kan enten være fag fra ditt eget programområde eller fra de andre studieforberedende programområdene. NB! Du må krysse av for ett reserveønske fordi det kan hende at en gruppe ikke blir satt i gang pga elevoppslutningen eller at fagkombinasjonen ikke passer på timeplanen. Valgskjemaet leveres kontaktlærer innen 9. januar Kryss av Valgfrie programfag Programfagenheter til valg i Vg3 Uketimer realfag, språkfag og samfunnsfag Matematikk R1 Matematikk R* Fysikk 1 Biologi 1 Biologi Sosiologi og sosialantropologi Internasjonal engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur* Samfunnsfaglig engelsk* Fransk III*** Spansk III*** Tysk III*** formgivingsfag Scenografi og kostyme Trykk og foto Programfag fra utdanningsprogram for Idrettsfag Toppidrett 1 Toppidrett * Toppidrett 3** Breddeidrett 1 Breddeidrett * Breddeidrett 3** Programfag fra utdanningsprogram for musikk, dans og drama Musikk fordypning 1 Musikk fordypning * Scenisk dans fordypning 1 Scenisk dans fordypning * * Bygger på 1, **Bygger på, ***Bygger på nivå II Reserveønske 9

10 VALG AV MATEMATIKK OG ANDRE REALFAG I KUNNSKAPSLØFTET Nedenfor vises tabell av matematikkurs som kan velges i videregående skole på Vg1, Vg og Vg3. Det er mest vanlig å velge matematikkurs/programfag som ligger loddrett under hverandre. Kursene i loddrett kolonne bygger på hverandre. Noen elever kombinerer 1T på Vg1 med programfaget S1 i Vg. 1T gir et svært godt grunnlag for å lese S1 da ca. 70 % av lærestoffet i S1. Det er ikke forbud mot å kombinere matematikkurs som ikke bygger på hverandre, men her er det eleven selv som må sørge for at det faglige grunnlaget er godt nok. Dette gjelder for eksempel kombinasjonen 1P + R1. (NB! Dette frarådes) Imidlertid - noen kombinasjoner er IKKE tillatt. Et vitnemål kan ikke innholde både S-kurs og R-kurs i matematikk. Kombinasjoner som R1 + S eller S1 + R er derfor ikke tillatt. Sammenhengen mellom 1P/ 1T og programfag i matematikk på Vg og Vg3 Vg1 1P (t) 1T (t) Vg Vg3 P (3t) (P (3t)) eller eller S1 (t) Ca. 70% R1 (t) overlapp S (t) R (t) (programfag) (programfag) 10

11 Opptakskrav til videre studier Studier som krever spesiell studiekompetanse Bioingeniør Reseptar Ingeniørfag (Siv.ing) Arkitektur NTNU Ortopedi Teknologifag (NTNU-kar. min. 4 i R) Siviløkonom NHH/BI Informasjonsteknologi Informatikk Faglærer/lektorutdanning i realfag Matematikk og naturfag Fiskeri husdyr landbruksfag Realfag generelt Akvakultur Bioteknologi Farmasi Medisin Odontologi Human ernæring Tannteknikker Lærer Fagkrav R1(S)og BI1 el FY1 el KJ1 R1(S)og BI 1 el FY1 el KJ1 R og FY1 R1 eller S R1 eller S og enten R eller KJ eller BI eller FY eller IT eller TEK R1 eller S og FY1 og KJ R1 eller S eller FY1 eller KJ1 3 i norsk og matematikk, 3 skolepoeng Generell studiekompetanse dekker opptakskrav til de resterende studiene. Flere opplysninger finner dere på følgende nettsteder:

12 Førstegangsvitnemål Førstegangsvitnemål blir gitt til den som innenfor normal tid har bestått videregående opplæring. Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk Fra og med opptak studieår gjelder følgende: 1. Det kan totalt gis inntil 4 poeng. Realfagspoeng: 0, poeng for FY1, KJ1, KJ, R1, S1, S, BI1, BI, IT1, IT 1,0 poeng for FY og R 3. Språkpoeng: 0, poeng for programfag ( t/u) utover det obligatoriske fremmedspråket 1,0 poeng for fremmedspråk III Eksempel Karaktersnitt: 4,76 (4 karakterer) Realfagspoeng: 4 Ny snittkarakter:,16 1

13 Vg i utlandet Se rundskriv (www.udir.no) Udir-6-01 Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg i Norge Forskrift til opplæringsloven 1-16 andre ledd lyder: Ein elev som har gjennomført og bestått eit opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg, kan søkje fylkeskommunen om å få denne opplæringa godkjend som ein del av norsk vidaregåande opplæring. Denne ordninga gjeld for alle utdanningsprogramma. Fylkeskommunen skal vurdere søknaden og gje godkjenning når innhaldet i opplæringsåret i utlandet er likeverdig med eller meir omfattande enn opplæringa etter læreplanverket. Opplæringsåret i utlandet må ha hovudvekta på den fagkrinsen ein finn i det tilsvarande norske opplæringsåret, men det er ikkje krav om at den utanlandske opplæringa inneheld alle dei einskilde faga i det aktuelle utdanningsprogrammet. Søkjaren må leggje fram nødvendig dokumentasjon på den utanlandske opplæringa. Fylkeskommunen kan gje tilsegn om godkjenning på vilkår før eleven dreg til utlandet. Det følger av første punktum at elever som har gjennomført og bestått et opplæringsår i Norge eller utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg kan søke om å få godkjent denne opplæringen som en del av sin norske videregående opplæring. Søknad om godkjenning sendes til fylkeskommunen Forutsetningen for godkjenning vil være: at eleven kan vise formell dokumentasjon på å ha fulgt alle fag i ett fullt eller to fulle skoleår i utlandet, og at vedkommende ville ha blitt tatt inn eller flyttet opp til neste trinn i det aktuelle landets skolesystem. at eleven kan vise formell dokumentasjon på at opplæringen i utlandet er gjennomført på et nivå tilsvarende Vg1 og/eller Vg. Eleven må dessuten ved tilbakekomst til Norge ha det nødvendige faglige grunnlaget for å følge opplæringen på det årstrinnet vedkommende vender tilbake til. at innholdet i opplæringen har hovedvekt på fag som tilsvarer fag fra ett studieforberedende utdanningsprogram (general studies) for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene. at innholdet i opplæringen har hovedvekt på fag fra studiespesialiserende utdanningsprogram for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg i utdanningsprogrammet for studiespesialisering. at innholdet i opplæringen har en kombinasjon av fag fra enten idrettsfag eller musikk, dans og drama for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg innen programområdene for idrettsfag, musikk, dans eller drama. at opplæringen må inneholde fag som eleven kan bygge videre på i Vg3 slik at han/hun kan tilfredsstille kravet til fordypning i det valgte programområdet. Ett års opplæring i utlandet gir ikke fritak for mer enn ett års opplæring i Kunnskapsløftet. Eleven må følge opplæringen i alle fag på neste årstrinn ved tilbakekomst til Norge. Det gis ikke godkjenning for opplæring i utlandet tilsvarende Vg3 i Norge. En elev som ønsker å ta opplæring tilsvarende Vg3 i utlandet, må få eventuell dokumentasjon på fullført og bestått opplæring derfra. 13

14 En elev som får godkjent ett eller to års opplæring i utlandet, behøver ikke ta norske fag som vedkommende skulle hatt som heltidselev i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, selv om innholdet i disse fagene ikke inngår i fagkretsen i utlandet. Eleven må imidlertid dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i de fagene som inngår i minimumskravene til generell studiekompetanse. Dersom ikke dette siste kravet oppfylles, må disse fagene tas som elev eller privatist i Norge for at vitnemål kan utstedes. Fylkeskommunen kan godkjenne ett eller to års opplæring i utlandet som likeverdig opplæring i henhold til 1-16 og 1-13 i forskrift til opplæringsloven. En elev som ikke tilfredsstillerkravene til godkjenning av ett helt år i utlandet, kan etter hjemkomsten få fritak for enkeltfag dersom eleven kan dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget/fagene eleven har tatt i utlandet. Eleven må selv søke om godkjenning av skoleåret i utlandet og fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen. Hvem kan du kontakte for å få råd og hjelp? Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med e-post tlf Yrkes og utdanningsrådgiver Roar Breivik Yrkes og utdanningsrådgiver Camilla Tønnessen Studieleder Gunnar Nilsen Fagleder realfag Anders Rekaa Faglederne for språk, samfunnsfag og økonomi Marit Kruse John-Inge Skaardal Avedelingsleder for formgivingsfag Anne Karin B. Kittilsen Fagleder for idrettsfag Christin Magnussen Fagleder for musikk og dans Vigdis Oftung 6907 : Se også for nærmere opplysning om innholdet i programfagene 14

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

INTERNASJONALT TILBUD

INTERNASJONALT TILBUD INTERNASJONALT TILBUD Skoleåret 2010-2011 Vg2 studiespesialisering i Belgia Informasjon til elever som går på Vg1 studiespesialisering Internasjonalt tilbud I tråd med fylkesrådets politiske plattform

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Info brosjyre VG2 2014-2015 vanlig stud. spes. SVGS 1 Innhold Innledning... 3 Hvor

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED MUSIKK SKOLEÅRET 2014/2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED MUSIKK SKOLEÅRET 2014/2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED MUSIKK SKOLEÅRET 2014/2015 Info brosjyre VG2 2014-2015 stud. spes. med musikk SVGS 1 Innhold Innledning...

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

INTERNASJONALT TILBUD

INTERNASJONALT TILBUD Nord-Trøndelag fylkeskommune INTERNASJONALT TILBUD Vg2 i York, Storbritannia Informasjon til elever som går på Vg1 skoleåret 2014/15 1 Internasjonalt tilbud Fylkesopplæringssjefen i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3 STUDIESPESIALISERENDE MED FORMGIVING SKOLEÅRET 2014/2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3 STUDIESPESIALISERENDE MED FORMGIVING SKOLEÅRET 2014/2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3 STUDIESPESIALISERENDE MED FORMGIVING SKOLEÅRET 2014/2015 Info brosjyre VG3 2014-2015 stud. spes. med formgivning SVGS 1 Innhold

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT SKOLEÅRET 2015/2016

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT SKOLEÅRET 2015/2016 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT SKOLEÅRET 2015/2016 Info brosjyre VG2 2015-2016 stud. spes. med toppidrett SVGS 1 Innhold

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer