Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011"

Transkript

1 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til å kreve mange Skrugard-funn, noe som taler til fordel for oljeservicesektoren. Statoils letedirektør for norsk sokkel, Gro Gunleiksrud Haatvedt, kunne 1. april i år informere om et betydelig oljefunn på Skrugard-prosjektet i Barentshavet. Funnet ligger ikke langt fra Bjørnøya, omtrent 200 kilometer nord for det norske fastlandet, og rundt 100 kilometer fra Snøhvit. Funnet er det største på norsk sokkel siden Ormen Lange i Statoil anslår feltets størrelse til millioner fat, med en potensiell oppside på 500 millioner fat. Funnet er gode nyheter for Statoil og de to andre lisenspartnerne, Eni og Petoro. Samtidig er funnet også gode nyheter for andre som har interesser i Barentshavet, enten det gjelder den norske stat, andre oljeselskaper eller leverandørindustrien. «We still believe in the Barents Sea», sa Statoils talsmann Ola Anders Skauby til Bloomberg i mars i år. På det tidspunktet hadde alle letebrønnene boret i Barentshavet og Norskehavet i 2011 vært tørre, og det var en økende uro i norsk oljenæring. Nå er det bare fryd og gammen, og Helge Lund betegner den lette og søte Skrugardoljen som champagne. Kanskje er det på tide med litt kald olje i rørene? Elefantenes tid forbi Det er gjort flere store funn på norsk sokkel siden Phillips fant olje på Ekofisk lille julaften Statfjord er det aller største funnet med millioner fat utvinnbar olje, etterfulgt av Ekofisk med millioner, Oseberg med millioner, Gullfaks med millioner og Snorre med millioner. Det meste tilsier dessverre at jakten på det som i oljemiljøet kalles for «elefanter» er over. Ved hjelp av seismiske undersøkelser er Nordsjøen kartlagt på kryss og tvers, og det er tvilsomt om det blir gjort flere gigantiske funn. Fellesnevneren for de store feltene er at de er kraftig nedtappet og nesten tomme. At Skrugard med sine millioner fat er det største funnet siden Ormen Lange i 1997, sier mer om funnresultatene på norsk sokkel de siste 14 årene, enn om størrelsen på Skrugard. Skrugardfeltet, som er oppkalt etter et is-fenomen som oppstår når skruis legger seg i lange rader oppå andre isflak i polare strøk, tilsvarer cirka tre måneders oljeproduksjon på norsk sokkel. Det må med andre ord gjøres mange Skrugard-funn hvert år for å opprettholde den norske oljeproduksjonen. Finner mindre enn vi forbruker I mars i år var oljeproduksjonen på norsk sokkel to millioner fat pr dag (kilde: Norsk Oljedirektorat). Det er en nedgang på nesten ti prosent sammenlignet med mars i fjor, og samtidig et klart signal til oljeselskapene om å øke investeringstakten. Den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel har nesten halvert seg siden år Samtidig forventes gassproduksjonen å nå sin topp om ti år. De siste årene har reserve-

2 erstatningsgraden vært under 30 prosent. Det vil i praksis si at man kun finner 30 prosent av dagens produksjon av olje og gass i nye reserver. Hvordan øke reservene? Dagens skattepolitikk er allerede gunstig for oljeselskapene på norsk sokkel, og den gir insentiver til økt letevirksomhet. Ordningen kan nå også bli mer attraktiv sett i forhold til britisk sokkel ettersom Storbritannia har foreslått å øke beskatningen av oljeselskapene på egen sokkel. Man kan også håpe på ny teknologi for å øke utvinningsgraden av feltene, men norsk sokkel er allerede blant regionene i verden som har høyest gjennomsnittlig utvinningsgrad (46 prosent for olje og 70 prosent for gass). Med en vedvarende høy oljepris, vil oljeselskapene etter hvert vurdere lønnsomheten ved leteaktivitet på norsk sokkel som god. Brønntettheten i Norge er på ni brønner pr kvadratkilometer, mens den er på 25 i Storbritannia. Det betyr at man kan øke brønntettheten på norsk sokkel på områder som allerede er åpnet for oljeboring. Jo nærmere nye funn er eksisterende installasjoner og rørledninger, desto lavere blir kostnaden ved utbygging. På den måten kan selv små funn bli Millioner fat Skrugard - det 42 største oljefunnet i Norge lønnsomme. En rekke nye, mindre norske oljeselskaper, samt flere mellomstore internasjonale selskaper har oppdaget dette, og viser nå økt interesse for norsk sokkel. Fallende produksjon en global utfordring Det er ikke bare på norsk sokkel at fallende oljeproduksjon er en utfordring. Dette er en utfordring i de fleste petroleumsområdene verden over. Det kraftigste fallet har nok britene opplevd på sin sokkel, men også Mexico har opplevd fall i produksjonen da spesielt fra det store Cantarellfeltet. Selv svingprodusenten i det globale oljemarkedet, Saudi-Arabia, opplever nå utfordringer med å opprettholde sine reserver. En representant for det nasjonale oljeselskapet, Saudi Aramco, sa nylig at de ønsket å øke antall rigger i operasjon med 28 prosent. Ikke for å øke produksjonskapasiteten, men for å opprettholde dagens nivå! International Energy Agency (IEA) anslår at en tredjedel av oljebehovet i 2020 vil komme fra oljefelt som er under utvikling eller ennå ikke er funnet. I 2030 vil over 50 prosent av oljebehovet bli dekket fra felt som er under utvikling eller fra nye felt. Oljeselskapene er dermed helt nødt til å øke sine investeringer kraftig fremover. Skrugard: Antatt 200 millioner fat i reserver Troll Ekofisk Statfjord Oseberg Gullfaks Åsgard Ormen Lange Snorre Heidrun Snøhvit Eldfisk Valhall Sleipner Vest Draugen Njord Gullfaks Sør Grane Sleipner Øst Norne Kvitebjørn Ula Visund Tyrihans Tordis Oseberg Sør Skvarv/Idun Balder Brage Veslefrikk Vigdis Kristin Heimdal Gjøa Gyda Statfjord Nord Alvheim Statfjord Øst Goliat Mikkel Tor Fram W. Skrugard Oseberg Øst Vega Jotun Gungne Tune Huldra Yme Varg Sigyn Embla Murchison Morvin Ringhorn Øst Hod Tambar Skirne Sygna Kilde: Carnegie Research Investeringstakten øker Oljeselskapenes investeringstakt er den beste indikatoren på etterspørsel etter varer og tjenester fra leverandørindustrien. SEB Enskilda ringer jevnlig de 100 største oljeselskapene i verden og spør hvor mye de vil øke sine investeringer det kommende året. I fjor sommer svarte oljeselskapene at de ville øke investeringene med tre prosent i gjennomsnitt i 2011, sammenlignet med Da SEB Enskilda ringte de samme selskapene i januar i år, hadde gjennomsnittet økt til 14 prosent. SEB Enskilda mener at oljeselskapene er konservative i sine anslag, og legger til grunn prosent. Det lover godt for oljeservicesektoren. En sterk norsk industri I 1971 skrev Stortingets industrikomité det som i ettertid har blitt kalt «De ti oljebud», og som har hatt stor betydning for retningen og utformingen av norsk oljepolitikk. Det tredje budet lyder som følger: «At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet». Petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen har skapt en sterk norsk petroleumsindustri. Kombinasjonen av økt oljepris, sterk etterspørsel etter energi og store strukturelle utfordringer på tilbudssiden, vil føre til betydelig større behov for teknologisk kompetanse fremover. Mange norske selskaper er verdensledende innenfor sine områder, og har en stor del av sin inntjening fra virksomhet utenfor Norge. Disse selskapene har allerede omstilt seg i forhold til lavere aktivitet på norsk sokkel, med virksomhet i markeder med kraftig vekst i olje - og gassproduksjon. Bedring i riggmarkedet Når oljeselskapene øker investeringstakten, stiger etterspørselen etter rigger. Den globale riggflåten er gammel og trenger fornyelse de neste årene. I dag er 28 prosent av «Jackup-flåten» over 30 år gammel, og i 2015 vil hele 68 prosent være eldre enn 30 år. Samtidig ser vi at oljeselskapene favoriserer moderne rigger, særlig Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år.

3 etter Macondo-ulykken i Mexicogulfen. Etterspørselen etter enheter som kan bore på ultradypt vann er økende. De fleste nye funn skjer på dypt vann, og det forventes økt aktivitet i det «gyldne triangel» Mexicogulfen, Vest-Afrika og Brasil. Selskapene som har spesialisert seg på installasjoner på havbunnen opplever økt behov for sine tjenester, og rapporterer om økt aktivitet og stigende ordrebok. Når alle de nye riggene skal flyttes og ankres opp, bør også supplyrederne merke økt interesse for sine tjenester. Aksjemarkedet priser i dag eksisterende ultradypvannsrigger til rundt 800 millioner dollar pr stykk, mens pris på nybygg er omtrent 620 millioner dollar. Forskjellen skyldes kontantstrømmen de eksisterende enhetene vil generere frem til levering av nybygg i Det er stor forskjell på prisingen av de ulike riggselskapene i aksjemarkedet. Seadrill er dyrest med en pris pr enhet på over én milliard dollar, mens Ensco er billigst med en pris på 547 millioner dollar. Ser lyst på fremtiden I påsken kom Ensco, Noble Corporation og Diamond Offshore med resultat for første kvartal. Resultatene var varierende i forhold til forventningene, med Diamond klart bedre og Noble og Ensco marginalt svakere enn forventet. Det viktigste er imidlertid at alle selskapene uttalte seg positivt til utsiktene fremover, og betydelig mer optimistisk enn for bare ett kvartal siden. En av de positive faktorene er at aktiviteten i Mexicogulfen øker ved at det nå gis flere boretillatelser. Det nye amerikanske petroleumsdirektoratet BO- EMRE (Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement), har også signalisert nye lisensrunder i vestlig del av Mexicogulfen tidligere enn ventet. Saudi Arabia sier de trenger flere «jackuprigger», PEMEX i Mexico er på jakt etter syv ekstra «jackups», og det er økt aktivitet i Nordsjøen. Vi tror at selskaper med moderne «jackup-rigger» vil oppleve gode tider fremover, ettersom oljeselskapene er villige til å betale ekstra for nye rigger. ODIN Offshore har investert i flere nystartede selskaper som har rigger i bestilling for levering i Disse selskapene var tidlig ute i denne byggefasen, og har dermed fått bestilt til gunstige priser. Mye kapital hentet inn God tilgang på risikovillig kapital i Norge har vært avgjørende for å skape vekst i oljeservicenæringen. I perioden 2005 til 2010 utstedte selskaper på Oslo Børs obligasjoner verdt mer enn 300 milliarder kroner, hvorav 200 milliarder i såkalte high-yield obligasjoner. I tillegg ble det gjennomført emisjoner på nærmere 300 milliarder kroner i samme periode. Leverandørindustrien sto for en betydelig del av disse. For øyeblikket virker markedet litt mettet på nye prosjekter. Flere riggselskaper har så langt i år hentet inn penger for å finansiere videre vekst. Totalt har meglerhusene hentet inn over 17 milliarder norske kroner i egenkapital til eksisterende og nye riggselskaper. I tillegg har de hentet inn over seks milliarder i høyrenteobligasjoner. Mange investorer må selge aksjer for å delta i disse emisjonene, noe som legger et press på hele sektoren. På grunn av dette er det vanskeligere å hente inn ny kapital på kort sikt. De siste emisjonene har hatt negativ avkastning etter notering, noe som gir mindre appetitt på nye prosjekter. Vi har mest tro på Selskapene som har bestilt nye «jackups», med opsjon på å bygge flere til fast pris, fremstår som ekstra attraktive. ODIN Offhore har investert i Discovery Offshore, Prospector Offshore og Asia Offshore. Siden bestillingstidspunktet har flere andre selskaper bestilt nye rigger til høyere priser. Med prosent forskuddsbetaling og resten ved levering, får de ekstra godt betalt ved prisoppgang. Som følge av at de amerikanske riggselskapene vil ha behov for å fornye sin riggflåte, er selskapene også oppkjøpskandidater. Også flere utstyrsleverandører merker at markedene er i bedring. En av våre favoritter er National Oil Well. Selskapet produserer boreutstyr til nye rigger, og har merket en betydelig økning i ordreboken de siste månedene. National Oil Well har blitt valgt som foretrukket leverandør for stort sett alle nybyggene som er bestilt det siste året. Etter oppkjøpet av Prosafe Production i fjor, har Bergesen Worldwide Offshore blitt en av de største tilbyderne av produksjonsløsninger på dypt vann (FPSO). Vi synes aksjen er billig, både absolutt og relativt til sammenlignbare selskaper, og Bergesen Worldwide Offshore er for tiden fondets største investering. Selskapet har en stabil og langsiktig kontantstrøm, og betaler 25 prosent av driftsresultatet i utbytte (6-7 prosent direkteavkastning). I løpet av de siste årene har FPSO-markedet blitt konsolidert, samtidig som mange av konkurrentene til Bergesen Worldwide Offshore sliter med høy gjeld. Siden dette er en meget kapitalkrevende industri, vurderer vi at det for tiden kun er BWO og SBM Offshore som har sterk nok balanse til å tilby nye kontrakter. Det gjør at prisene sannsynligvis vil stige. Gode grunner til optimisme Kombinasjonen av høy oljepris og fallende produksjon gjør at oljeservice fremstår som en meget attraktiv sektor. Konklusjonen etter Skrugard, er at dette funnet er for lite til å stoppe produksjonsfallet. På den annen side gir funnet grunn til økt optimisme og økt investeringsvilje blant oljeselskapene. Vi ser for oss et scenario med økt etterspørsel etter oljeservicetjenester fremover, med påfølgende god inntjenings- og resultatutvikling for oljeserviceselskapene. Det taler til fordel for ODIN Offshore. Jarle Sjo Ansvarlig forvalter ODIN Offshore og ODIN Maritim For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

4 AKSJEFOND Avkastningsoversikt pr ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Emerging Markets MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom I Carnegie Sweden Real Estate Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering 0,4 % 0,9 % 11,6 % 0,0 % -0,5 % 10,2 % 13,4 % 1,9 % 2,1 % 18,0 % 3,0 % 3,3 % 6,7 % 9,1 % 0,9 % 4,0 % 21,6 % 4,3 % 4,6 % 14,9 % 21,1 % 1,1 % 2,5 % 16,8 % 2,0 % 3,7 % 7,8 % 10,2 % -0,6 % -1,5 % 6,6 % -0,5 % 0,3 % 9,5 % 18,0 % -0,5 % -0,1 % 16,2 % -1,6 % 1,4 % 8,2 % 11,6 % 0,8 % -0,1 % 20,8 % 9,6 % 4,4 % 14,0 % 18,3 % 3,8 % 3,3 % 23,0 % 9,9 % 6,8 % 7,0 % 12,4 % 3,7 % 6,1 % 16,3 % -2,1 % -3,9 % -0,1 % -0,3 % 2,7 % 3,0 % 11,1 % -2,3 % -0,7 % 0,1 % 0,4 % 2,8 % 5,4 % 20,7 % -2,1 % -1,5 % 4,2 % 4,0 % 2,4 % 2,6 % 17,3 % 3,4 % 0,8 % 6,2 % 7,0 % 2,1 % -0,2 % 7,0 % 1,1 % -0,4 % -0,4 % 0,6 % -0,9 % -2,4 % 5,1 % 0,3 % -1,0 % -1,7 % -1,4 % 0,4 % 2,8 % 11,8 % 0,5 % -2,3 % 1,4 % 2,3 % -1,3 % -1,6 % 10,6 % 7,7 % 0,4 % 4,0 % 5,6 % 0,3 % -4,6 % 6,4 % 3,4 % 2,8 % 7,5 % 5,2 % -2,0 % -5,8 % 7,2 % 3,5 % 6,3 % 10,3 % 8,2 % -2,1 % -2,6 % 2,9 % -11,1 % 0,1 % 17,6 % 14,2 % -1,2 % -9,9 % -2,7 % -9,3 % -0,1 % 4,2 % 2,4 % -3,6 % 1,7 % 12,7 % -5,6 % -0,3 % 8,9 % 8,6 % -7,3 % 5,2 % 20,8 % -2,2 % 2,0 % 2,4 % 2,3 % 0,6 % 4,6 % ,5 % -0,8 % 0,5 % ,4 % 0,7 % 5,1 % 37,5 % 10,0 % 8,6 % 17,4 % 17,2 % -0,8 % 0,5 % 50,8 % 11,8 % 6,5 % 13,3 % 12,3 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-ifond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. 5) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Emerging Markets Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,1 % 2,7 % 12,7 % -1,5 % 0,9 % 13,7% 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 11,3 % 13,6 % RENTEFOND Kombinasjonsfond Siden etablering mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,2 % 2,7 % 3,9 % 3,9 % 3,2 % 0,2 3,4 % 4,5 % ODIN Kort Obligasjon ,3 % 2,4 % 4,5 % 4,0 % 3,6 % 0,4 5,2 % 5,2 % ODIN Obligasjon ,6 % 3,0 % 6,5 % 4,6 % 4,1 % 2,1 5,1 % 5,5 % SpareBank 1 Pengemarked ,2 % 2,7 % 3,9 % 3,9 % 3,2 % 0,2 3,4 % 3,2 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) mnd. ODIN Horisont ,69 % 0,29 % 8,78 % 11,42 % Indeks* -0,45 % -1,68 % 4,27 % 7,97 % ODIN Flex ,07 % 0,75 % 7,06 % 9,71 % Indeks* 0,02 % -0,92 % 3,71 % 6,63 % ODIN Konservativ ,23 % 1,04 % 5,10 % 7,83 % Indeks* 0,50 % -0,12 % 3,14 % 5,29 % Hittil i år 12 mnd Siden etablering * ODIN Horisont: 25% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X), 75% MSCI World Net Total Return (NOK) * ODIN Flex: 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X), 50% MSCI World Net Total Return (NOK) * ODIN Konservativ: 75% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X), 25% MSCI World Net Total Return (NOK)

5 MÅNEDENS TEMA Selvgjort er velgjort? «Aksjefond er dyrt og dårlig, man kan like gjerne bygge egen portefølje». Forskningsområdet «behavioral finance», konkluderer med at det ikke er fullt så enkelt. Hvilke tankemønster er det egentlig som styrer de økonomiske beslutningene vi fatter? Hvorfor er det så vanskelig å kjøpe billig og selge dyrt? Og hvorfor kan en investor med masse sunn fornuft plutselig agere fullstendig irrasjonelt når det handler om finansielle investeringer? Svarene finnes innen det spennende forskningsområdet «behavioral finance», eller børspsykologi som er den norske terminologien. Grunnlaget for forskningen ble lagt allerede i Da konstaterte de to psykologene, Amos Tversky och Daniel Kahneman, at en investor som avveier potensielt tap mot potensiell gevinst, er villig til å ta mer risiko for å unngå å tape én dollar, enn for å vinne én dollar. Gamle «sannheter» Funnene satte gamle «sannheter» ut av spill. Tidligere trodde nemlig forskerne at vi mennesker tar økonomiske beslutninger på samme måte som en datamaskin gjør, at vi sammenligner sannsynligheten for gevinst og tap, for så å ta det valget som tilsier det beste resultatet. Tversky och Kahneman viste på sin side at følelser ofte tar overhånd ved økonomiske beslutninger. Det åpnet for å konstater at enkeltaktører i markedet ikke alltid handler rasjonelt. Børspsykologien skjønnmaler virkeligheten Med utgangspunkt i disse funnene har forskere videreutviklet børspsykologien, og dag bedrives det omfattende studier på emnet. Studiene har resultert i et antall teser, som ikke direkte skjønnmaler virkeligheten. Én nedslående konstatering er at investorene har et alt for positivt bilde av sin egen evne til å overgå markedet, og dessverre beholder mange gjerne denne oppfatningen selv om resultatene viser et annet bilde. Dårlige kjøp skyldes uflaks eller tilfeldigheter, mens gode kjøp viser hvor kompetent man er. Hjernen spiller oss flere sprell, blant annet at vi er overdrevet negativ til investeringer vi har gjort som foreløpig ikke har utviklet seg så godt som forventet, mens vi på den annen siden er overdrevet positiv til aksjer i porteføljen som har utviklet seg godt. Vi vurderer det vi har høyere enn det vi ikke har, og den typiske aksjeinvestoren synes ofte at det er lettere å kjøpe enn å selge. Samtidig behandler vi våre penger ulikt avhengig av hvor de kommer fra. Enkelte har lettere for å ta mer risiko med egen lønn, enn med arvede penger og vice versa. For å avslutte listen som kan gjøres mye lengre bør en skikkelig klassiker nevnes. Nemlig frykten for å gå glipp av det virkelig store kuppet. Et tips fra en betrodd kilde, kan få investorene til å kjøpe en aksje i redsel for gå glipp av en mulighet, uten at man gjør noen som helst forundersøkelser. Slike investeringer går ofte galt. Vi hjelper deg å unngå feiltrinnene Kunnskap om børspsykologi kan redusere sannsynligheten for å trå feil. Ved å benytte seg av en fondsforvalter som ODIN, med lang erfaring i aksjemarkedet, legger du et godt grunnlag for å lykkes med din langsiktige sparing. Det hender at også vi trår feil i våre selskapsvalg, men vår verdiorienterte måte å forvalte på har gitt gode resultater over tid. Det tror vi også vil gjelde i fremtiden. Vil du lære mer om børspsykologi? Vi anbefaler bøkene: «Irrational Exuberance» av Robert Shiller og «Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance» av Andrei Schleifer. Og selv om aksjeinvesteringer går dårlig, så tenderer investorene til å selge aksjer som har gått bra, med formål om å ta hjem en gevinst, og beholde aksjene med dårligere kursutvikling. Kanskje kan man skylde på menneskelig forfengelighet? Hvem vil vel egentlig erkjenne feil? Da er det bedre å beholde aksjene med forhåpning om å hente tilbake det tapte. 6

6 ODINs aksjefond Alle ODINs aksjefond forvaltes aktivt etter ODINs langsiktige, verdiorienterte investeringsfilosofi. Utvalget gir deg mulighet til å sette sammen en portefølje som passer akkurat dine behov og ønsker. Verden Gjennom ODIN Global og ODIN Global SMB eier vi ledende selskaper fra hele verden, mens ODIN Emerging Markets er konsentrert om selskaper med eksponering mot fremvoksende økonomier. ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Europa - en mangfoldig region hvor vi finner et bredt utvalg med spennende og tradisjonsrike selskaper som blant annet forvalter noen av verdens sterkeste merkevarer. ODIN Europa ODIN Europa SMB Norden - en dynamisk region med en rekke verdensledende selskaper i bransjer som olje og oljeservice, gruveindustri, fisk, treindustri, verkstedindustri og elektronikk. ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Sektor Offshore, shipping og eiendom er sektorer vi i ODIN kjenner godt og som vi mener er spesielt attraktive. ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med aksjene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat. Disse kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse og bransjetilknytning. Fondet med det bredeste mandatet blant ODINs elleve aksjefond er ODIN Global. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare over tid i en spareavtale, og innløse over tid med en uttaksavtale. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spare-avtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo. Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internettadresse: odinfond.no Organisasjonsnummer: NO Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Kvalitetsselskaper på tilbud Europa er billig, og Europa er bra. I våre øyne er dette er en god kombinasjon. Vi har derfor stor tro på fremtiden for våre

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - September 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - September 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - September 2011 Disiplin i urolige tider Vi holder fast ved vår investeringsprosess gjennom stigende og fallende markeder. Men det betyr ikke at vi forholder oss passivt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Juni 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Juni 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Juni 2011 Vi elsker svensk verkstedindustri Med en knallsterk svensk økonomi i ryggen og solide posisjoner i attraktive eksportmarkeder er fremtiden lys for de fremste

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Juli 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Juli 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Juli 2011 Frustrerende første halvår Sammen har vi vært gjennom et frustrerende halvår. Til tross for at selskapene vi eier gjennomgående har levert gode resultater

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

Hugin & Munin. MSCI World endte opp 8,5 prosent i. Markedskommentar ODIN - November 2011. Gjenoppstandelse i Nordsjøen

Hugin & Munin. MSCI World endte opp 8,5 prosent i. Markedskommentar ODIN - November 2011. Gjenoppstandelse i Nordsjøen Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - November 2011 Gjenoppstandelse i Nordsjøen Sammenlignet med den dype fortvilelse som preget august og september opplevde vi tegn til forsiktig optimisme i aksjemarkedene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Hugin & Munin. Likevel ser vi tre grunner til at Europa nå er et meget attraktivt investeringsområde for en aktiv aksjeplukker som ODIN:

Hugin & Munin. Likevel ser vi tre grunner til at Europa nå er et meget attraktivt investeringsområde for en aktiv aksjeplukker som ODIN: Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Desember 2011 Hvorfor vi tror på Europa tross alt Europa er etter vår mening fortsatt et fruktbart investeringsområde for langsiktige investeringer. Statsgjeldskrisen

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Europa på billigsalg Til tross for dystre utsikter for europeiske statsfinanser og forventninger om lavere økonomiske vekst, Europa fremstår

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Overvåkningsplan Juni 2015

Overvåkningsplan Juni 2015 NOFO Overvåkningsplan Juni 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

20.6 Farlig avfall ALVHEIM

20.6 Farlig avfall ALVHEIM 20.6 Farlig avfall Rapporteringsår Annet 76.90 Batterier 0.75 Blåsesand 0.47 Kjemikalieblanding m/halogen 0.17 ALVHEIM Lysrør/Pære 0.14 Maling 0.05 Oljeholdig avfall 3.55 Rene kjemikalier m/halogen 0.27

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning På veien i Asia En aksjefondsforvalters jobb består av langt mer enn å sitte foran en skjerm med aksjekurser og regneark, med kalkulatoren i

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP,

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8 Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8 Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10 Gas ULA PP, pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP, GYDA BP 414310 10" Injection SKARV FPSO, SKARV B/C

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Hugin & Munin. ODIN er en aktiv aksjefondsforvalter. Leter etter hundrelapper på gaten. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. ODIN er en aktiv aksjefondsforvalter. Leter etter hundrelapper på gaten. Markedskommentar ODIN Forvaltning Mai 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Leter etter hundrelapper på gaten Er det mulig å fi nne hundrelappen fra gaten? I så fall, hvorfor er det ingen som plukker dem opp? Som en aktiv

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Har det østeuropeiske investeringstoget gått? Lavere vekst i verdensøkonomien og politisk uro påvirker de østeuropeiske selskapene negativt.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Foto: ODIN Forvaltning Jakter på og høster av megatrendene Verden står overfor en megatrend med en aldrende befolkning. Kunnskap om konsekvensene

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer