Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden, med ni av elleve aksjefond foran sine referanseindekser. Ved inngangen til 2009 spådde vi et positivt år i aksjemarkedet. Vi skrev at børsene snur før realøkonomien, og at vi forventet å se stadig bedre børser utover i året. I løpet av første halvår snudde børsnedgangen til oppgang. Det kan være et signal på at vi nærmer oss slutten på den økonomiske nedturen. «Grønne skudd» i økonomien Første halvår var preget av store sving ninger på verdens børser. Realøkonomien falt videre tilbake og selskapenes resultatutsikter ble kraftig nedjustert. Etter hvert så vi imidlertid en forbedring i forventningsindikatorene. I begynnelsen av mars refererte den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), for første gang til begrepet «grønne skudd» i økonomien. Bakgrunnen var at enkelte sentrale indikatorer syntes å ha stabilisert seg. I følge Fed kunne dette tyde på at nedgangskonjunkturen som startet i desember 2007 nærmet seg et vende punkt. Forbedringene var i stor grad drevet av myndighetenes massive likviditetsinnsprøytninger i kapitalmarkedene. I tillegg har statlige stimulansepakker begynt å demme opp for økningen i arbeidsledighet og sysselsettingsfallet. Kina er et av landene som har vist vei i så måte, ved at betydelige statlige midler er kanalisert inn i økonomien for å stimulere den innenlandske etterspørselen. I USA ventes tilsvarende tiltak å få effekt utover i annet halvår. Ledende indikatorer viser vei Flere ledende indikatorer, og det gjelder ikke bare for USAs vedkommende, har de siste månedene gitt tro på at den kraftige økonomiske nedgangsperioden kan gå mot slutten. Indikatorer som måler innkjøpssjefenes forventninger har steget markert i flere land. Oppgangen har riktignok funnet sted fra lave nivåer, men de signaliserer ganske tydelig at den nedad gående takten har bremset opp. I Kina har innkjøpssjefenes forventninger vist tiltagende aktivitet tre måneder på rad. Indikatorer som måler forbrukernes forventninger til landets og egen økonomi, har også vist en mer positiv retning i mange regioner. Og sist, men ikke minst, indikerer OECDs ledende indikatorer at bunnen i den økonomiske sykelen kan være passert i en rekke land flere kan nærme seg sitt langsiktige trendnivå for økonomisk vekst i løpet av neste år. Aksjemarkedet fanger raskt opp disse endringene, noe som bekreftes av børsoppgangen de siste månedene.

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 15,5 % ODIN Finland: 17,2 % ODIN Norge: 22,5 % ODIN Sverige: 17,0 % ODIN Europa: 2,3 % Oppgang for råvarer Råvareprisene har generelt opplevd et prisrally og bidratt til kursoppgangen på en rekke børser. Godt hjulpet av stigende oljepris er Oslo Børs et eksempel i så måte. De viktigste årsakene til at råvareprisene har steget er forventninger om bedre tider, en til tider svak dollar og ikke minst en massiv lageroppbygging i Kina. Standard & Poors globale råvareindeks har steget om lag 40 prosent siden bunnivået i midten av februar, mens kobberprisen alene har steget over 70 prosent (pr 30. juni). Men fortsatt rusk i bankmaskineriet Etter kollapsen i investeringsbanken Lehman Brothers i USA i september i fjor, falt kredittmarkedene sammen og nyfinansieringen stoppet opp. Mas sive statlige tiltakspakker overfor finanssektoren og kraftige kutt i styrings rentene, har i kombinasjon med øvrige stimulansepakker lettet situasjonen for næringslivet. Banksektoren er imidlertid ikke friskmeldt ennå. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) vil tapene i sektoren bli større enn tidligere antatt, særlig i eurolandene. Ifølge IMFs anslag vil finanskrisen resultere i tap for banker og andre investorer på rundt milliarder dollar. USA er alene opprinnelsen til to tredjedeler av disse tapene. Politiske vedtak, nasjonalt og internasjonalt, har sammen med tiltak fra selve banksektoren så langt avverget det som kunne blitt en selvforsterkende krise. En finanssektor som fungerer «mer normalt» er en grunnforutsetning for at økonomisk vekst igjen kan finne sted. Utlånsaktiviteten begrenses fortsatt av at mange banker akkumulerer kontanter, for å kunne stå i mot forventede utlånstap. Dette gjelder spesielt i USA. I det norske finansmarkedet har aktiviteten økt betydelig den siste tiden. Et eksempel er emisjonsaktiviteten, som så langt i år er høyere enn den var gjennom hele fjoråret. Og lav kapasitetsutnyttelse Et annet trekk har vært kraftig fall i kapasitetsutnyttelse i industrien. Kapasitetsutnyttelsen i industrien i USA falt for eksempel til 68 prosent i mai, noe som var laveste nivå registrert siden I tillegg har lagrene i hele verdikjeden blitt bygget kraftig ned. Dette er nødvendige tilpasninger til en svakere økonomi med lavere etterspørsel. På den annen side har mange bedrifter også kuttet sine kostnader kraftig. Dette bør sammen med kapasitetsjusteringer gi store positive effekter på selskapenes lønnsomhet når øko ODIN Europa SMB: 4,3 % Norge Markedsutvikling hittil i år i lokal valuta Europa USA Norden Verden Spotpris olje hittil i år jan. 09 mar. 09 mai. 09 Brent WTI Fond Indeks Første halvdel av 2009 oppsummeres med positiv avkastning på flesteparten av verdens børser. Grafen bekrefter nok en gang at børsene ligger i forkant av den økonomiske utviklingen. Kildedata: Reuters EcoWin. Oljeprisen har igjen vist friskere takter. I løpet av årets seks første måneder, steg prisen på det sorte gull fra 40 til 70 dollar fatet. Det har kommet mange selskaper på Oslo Børs til gode. Kildedata: Reuters EcoWin. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 nomien snur. Ofte er det nettopp i nedgangsperioder at grunnlaget for god fremtidig lønnsomhet i bedriftssektoren legges. Befinner oss i en brytningsfase Oppgangen vi har sett i det siste har kommet som en følge av at markedene falt for mye, og at økonomiene har beveget seg inn i en brytningsfase. Med brytningsfase mener vi en fase der vi går fra kraftig fall i økonomisk aktivitet, til stabilisering og gjenopphenting og forhåpentligvis ny vekst på sikt. Risikoviljen har steget som følge av at det ikke ble så ille som fryktet, og som følge av at avkastningspotensialet på andre typer investeringer har falt mye. Samtidig er det viktig å erkjenne at verdensøkonomien fortsatt ikke er friskmeldt. Det er fortsatt ubalanser som må vaskes ut både på makroog selskapsnivå. Bankene vil måtte ta store tap fremover. De trenger også mye ny egenkapital for å tilfredsstille kapitalkravene. På toppen av dette er det usikkert om nedjusteringene av selskapenes resultatestimater er ferdige, spesielt for Selv om sannsynligheten for midlertidige tilbakeslag er relativt stor, tror vi i ODIN at det i sum går den rette veien. Vi tror at oppgangen vi har sett i aksjekursene den senere tiden er et signal om bedre tider også i realøkonomien. Ni av elleve foran Så langt i år har ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn sine Jarl Ulvin Investeringsdirektør Ansvarlig forvalter ODIN Norge, ODIN Global og ODIN Global SMB respektive referanseindekser. Det er vi fornøyd med. Vi forventer at porteføljeselskapene i våre aksjefond skal komme styrket ut av nedturen. Våre langsiktige investeringstemaer er fortsatt inntakt, og vi forventer at drivkreftene bak disse begynner å materialisere seg i form av økte resultater i bedriftene. Anbefaler økt sparing Selv om børsene har steget mye på kort tid, er det fortsatt mye avkastning å hente når vi ser på børsene i et lengre perspektiv. Vi tror at veksten i verdensøkonomien etter hvert vil vende tilbake, og ofte er det slik at perioder med god økonomisk vekst leder til nye topper i aksjemarkedene. Husk at bare for å komme tilbake til forrige topp, må amerikanske aksjer stige rundt 70 prosent, europeiske aksjer må stige 90 prosent, nordiske 80 prosent og norske 90 prosent. Sett i lys av hvor vi står nå og historisk erfaring, ser det langsiktige potensialet for aksjer meget godt ut. Vi tror på fortsatt stigende børser, avbrutt av midlertidige korreksjoner. Vi anbefaler derfor økt sparing i aksjefond i tiden fremover. Avkastning hittil i år: ODIN Global: 5,7 % Fond ODIN Global SMB: Fond Indeks 14,4 % Indeks ODIN Maritim: 6,2 % ODIN Offshore: 26,7 % ODIN Eiendom: 1,3 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 30. juni 2009 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,7 % 15,5 % -24,2 % -10,6 % 7,4 % 8,6 % 12,6 % 0,1 % 10,4 % -20,9 % -6,1 % 4,7 % 5,3 % 7,7 % 0,5 % 17,2 % -18,4 % -4,0 % 7,4 % 12,2 % 20,7 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * -0,5 % 6,4 % -18,2 % -3,9 % 6,7 % 4,5 % 9,1 % 3,2 % 22,5 % -31,9 % -11,0 % 9,4 % 9,9 % 17,4 % -2,8 % 29,2 % -39,7 % -10,8 % 5,7 % 5,5 % 9,8 % -2,0 % 17,0 % -12,1 % -8,0 % 4,8 % 13,6 % 16,6 % 1,7 % 14,3 % -8,8 % -4,5 % 4,6 % 3,2 % 10,2 % -1,2 % 2,3 % -26,3 % -15,6 % 0,4 % -4,1 % 0,5 % -1,9 % -16,9 % -7,3 % 0,9 % -1,6 % 0,0 % 4,3 % -27,0 % -11,6 % 4,4 % 1,0 % 1,9 % 16,7 % -16,9 % -8,8 % 3,2 % 4,3 % 1,0 % 5,7 % -23,1 % -12,2 % -4,8 % -3,2 % 2,1 % -1,1 % -10,5 % -6,9 % -1,3 % -3,6 % 4,4 % 14,4 % -17,4 % -10,9 % -3,7 % -0,2 % 3,7 % 7,8 % -7,0 % -8,5 % -0,7 % 2,9 % 1,5 % 6,2 % -45,7 % -7,7 % 10,5 % 19,8 % 14,1 % -2,8 % -2,1 % -34,8 % -2,5 % 2,9 % 3,1 % 1,9 % -0,9 % 26,7 % -44,0 % -10,5 % 16,3 % 6,1 % -7,2 % 23,2 % -42,7 % -7,7 % 6,7 % -1,5 % -1,1 % 1,3 % -23,0 % -6,2 % 7,8 % 12,6 % -3,3 % -13,2 % -21,4 % -11,8 % 2,6 % 6,2 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,4 % 26,6 % -40,2 % -10,1 % 7,2 % ODIN Templeton Emerging Markets ,3 % 18,5 % -9,0 % -1,4 % 7,0 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 8,3 % 11,0 % 3,1 % 4,8 % Etableringsdato Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,5 % 5,8 % 4,7 % 3,6 % 2,1 % 0,2 3,5 % 4,8 % ODIN Kort Obligasjon ,7 % 8,4 % 5,0 % 3,8 % 2,5 % 1,1 5,5 % 5,6 % ODIN Obligasjon ,1 % 13,1 % 5,1 % 4,2 % 3,8 % 3,2 5,3 % 5,9 % SpareBank 1 Pengemarked ,4 % 5,9 % 4,8 % 3,6 % 2,1 % 0,2 3,6 % 3,5 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Se på eieren ikke hunden Aksjer gir med stor sannsynlighet bedre avkastning enn de beste bankrentene over tid. Mange lar seg imidlertid skremme av at det til tider svinger mye. En god metafor på aksjemarkedets lunefullhet finner vi i William Bernsteins bok, «The Four Pillars Of Investing»: En mann går korteste vei fra Columbus Circle på Manhattan i New York, nordøst gjennom Central Park til Metropolitan Museum. Med seg har han hunden sin i et langt bånd. Hunden løper uforutsigbart rundt i busker og kratt, og følger impulsivt alle spennende lukter og impulser. Det eneste vi vet er at hunden følger eieren. Mannen symboliserer aksjemarkedet som på sikt kommer i mål med tilfredsstillende avkastning. Hunden symboliserer de kortsiktige svingningene i aksjemarkedet, svingninger mange skremmes av. Hovedpoenget i historien er at svært mange har fokus rettet mot hunden, og ikke mot eieren. Hvilken busk går hunden mot neste gang? Når den stopper opp? Og når går den tilbake til eieren? Det er vanskelig å bli rik på å forutse hundens bevegelser. For de fleste bidrar dette til å redusere den langsiktige meravkastningen. Budskapet er: Se på eieren ikke på hunden. Jo lengre desto bedre Jo lengre du sparer, desto mer sannsynlig er det at sparing i aksjefond gir positiv og bedre avkastning enn andre sparealternativer. Ser vi på nordenindeksen MSCI Nordic Countries de siste 20 årene, er sannsynligheten for positiv avkastning 89 prosent ved spareperioder på fem år (månedlige avkastningstall lagt til grunn for beregningene). I gjennomsnitt har alle femårsperiodene gitt 13,8 prosent i årlig avkastning. I sammenligning med tradisjonell banksparing (her representert ved tre måneders NIBOR), har det nordiske aksjemarkedet gitt beste avkastningen i 63 prosent av alle periodene. Målt over perioder på syv år, hvor du alltid har fått positiv avkastning, har det nordiske aksjemarkedet gitt best avkastning i 89 prosent av alle periodene! Fra prosenter til penger For å vise effekten av langsiktig sparing i kroner og øre, kan vi se på hele tidsperioden under et. Fra juni 1989 til og med juni 2009, har kroner plassert i det Indeks, logaritmisk skala nordiske aksjemarkedet vokst til kroner, mens banksparingen har vokst til kroner. Tommelfingerregler for kjøp av aksjefond: Kjøp aksjefondsandeler når du har penger til overs som kan avsettes en tid fremover Definer en tidshorisont for sparingen. Verdipapirfondenes forening (VFF) anbefaler fem år eller mer Ikke hopp mellom forskjellige aksjefond i håp om å oppnå kortsiktig avkastning NB: Du kan lese mer om sparing i aksjefond på Der kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev og bli varslet straks vi publiserer nye markeskommentarer, fondskommentarer og ODIN Web-TV sendinger. Flere avstikkere på turen til god avkastning I grafen ser du hvordan det nordiske aksjemarkedet har utviklet seg de siste 20 årene (MSCI Nordic Countries). Som du ser har det vært flere større og mindre avstikkere. Den lange trenden er det imidlertid ingen tvil om, den peker oppover. Kildedata: Reuters EcoWin

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer