Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre. Den senere tid har det imidlertid begynt å lysne. April ble en ny måned med kursoppgang på verdens børser. Den amerikanske S&P 500 indeksen endte opp 9,6 prosent, Europa steg 12,8 prosent målt ved MSCI Europe og Norden steg hele 20,6 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte fondindeksen opp 13,5 prosent (alle indeksene målt i lokal valuta). Siden bunnen i mars har amerikanske aksjer steget 28 prosent og europeiske aksjer 27 prosent. I kjølvannet av den senere tids kursoppgang stiller mange spørsmål om bunnen er passert? Det er flere forhold og indikatorer som tyder på at det er i ferd med å lysne. Boligmarkedet i USA: Antall igangsatte boliger har historisk vært en god indikator i forhold til aksjemarkedets mange vendepunkter. Siden januar i år har denne indikatoren trukket opp, noe som kan indikere at aksjebunnen vi så i mars var bunnen alle har speidet etter. Et høyt lager av usolgte boliger er ett forhold som trekker i mottsatt retning. Lageret av usolgte boliger kan imidlertid reduseres raskere enn forventet, drevet av det rekordlave rentenivået. Amerikansk industri: ISM-indeksen i USA har også vært en indikator som har truffet godt historisk. Indikatoren reflekterer aktivitetsnivået i amerikansk industri, og har steget siden desember i fjor. Stadig nye tiltakspakker: Myndighetene verden over har bevilget store summer for å stimulere aktiviteten og etterspørselen i økonomiene. Spørsmålet er hvor lang tid det tar før vi får se effekt av tiltakene? Og ikke minst hvor store de blir? Både amerikanske og europeiske myndigheter har uttalt at dette er en «kamp» de ikke skal tape noe stadig nye tiltakspakker bygger opp under. Økt tilgang på lån: Høsten 2008 var det mer eller mindre umulig for selskapene å få nye lån eller refinansiere eksisterende lån. Lånesituasjonen har blitt mye bedre for gode prosjekter og solide selskaper selv om betingelsene som tilbys fortsatt er på høye nivåer. Finansaksjer kraftig opp: En annen tidlig indikator er kursretningen på finans aksjer. Finansaksjer har historisk ledet markedet oppover og har allerede steget mye fra bunnen. En utfordring i månedene fremover er risikoen for store utlånstap. Selskapsresultater under press: Mange mener at første kvartal i år vil bli det dårligste kvartalet i denne nedgangskonjunkturen målt etter selskaps-

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 3,2 % ODIN Finland: 8,8 % ODIN Norge: 5,9 % ODIN Sverige: 11,6 % ODIN Europa: -6,8 % resultater. Selskapene har slitt med å få tilpasset kostnadsnivået til aktivitetsnivået. De største effektene av kostnadskuttingen ventes først å bli synlig fra og med andre kvartal. Selv om også andre kvartal forventes å bli dårlig, tror markedet at det vil bli mindre dårlig enn første kvartal. Det er i seg selv positivt i aksjemarkedet. I ODIN tror vi den negative trenden kan være brutt. Vi opplever at det nå er flere positive enn negative signaler. I tiden fremover forventer vi en gradvis forbedring i de ledende indikatorene. Fokus på selskapene Vi forsøker å ikke la oss påvirke for mye av kortsiktige svingninger. Selvfølgelig følger vi med på hvordan indikatorene tolkes, men vi gjør ikke dette for å «hoppe etter» markedet på kort sikt. Vi følger med for å avdekke hvilke muligheter endringene kan gi for våre porteføljeselskaper på lang sikt. Alle ODINs forvaltere jobber kontinuerlig med å finne solide verdiselskaper med gode produkter, som kan gi god avkastning over tid. Det er vårt hovedfokus ikke hvor markedet går fra dag til dag eller uke til uke. I våre selskapsanalyser ser vi blant annet på hvordan selskapene prises på børsene i forhold våre anslag, om selskapene har gode forretningskonsepter og etterspurte produkter, og om produktene er «beskyttet» gjennom høye inngangsbarrierer for eksempel patenter, varemerker eller produksjonsfordeler. Selskapenes regnskaper og balanser gås nøye etter i sømmene. Sentrale spørsmål er om selskapene har klart å gi god avkastning på kapitalen over tid? Og om de har balanse som kan stå imot i tøffe tider? Vi vurderer også om selskapene har en ledelse som kan vise til gode resultater over tid, samtidig som de er aksjonærvennlige. Tre porteføljeeksempler For å forsøke å illustrere hvordan vi jobber, kan vi se nærmer på tre porteføljeselskaper i ODIN Europa: Adidas, Astaldi og Bayer. Alle har unik spisskompetanse og fremtidsrettede produkter, samt gode vekstmuligheter og store konkurransefortrinn gjennom høye inngangsbarrierer. Sel skapene kan i tillegg vise til kontinuitet på ledersidene og god historikk med hensyn på verdiskaping over tid. Adidas: Med de kjente merkevarene Adidas, Reebok og TaylorMade, er tyske Adidas en ledende leverandør av sportsklær og sportsutstyr. Adidas er eksponert mot markeder i vekst både geografisk og produktmessig (voksende antall mosjonister og økt fokus ODIN Europa SMB: -6,1 % Markedsutvikling siste 12 mnd i lokal valuta Norge Norden Europa Verden USA ISM-indeksen USA siste fem år apr. 05 jan. 06 okt. 06 jul. 07 apr. 08 jan. 09 April ble en meget god måned på verdens børser. Amerikanske aksjer steg ti prosent, mens nordiske aksjer steg 20 prosent. Har vi sett starten på en ny oppgangsbølge på børsene? Kildedata: Reuters EcoWin. Grafen reflekterer aktivitetsnivået i amerikansk industri. Tall under 50 indikerer avtaktende aktivitet. At aktiviteten avtar mindre enn tidligere, har i seg selv blitt godt mottatt i aksjemarkedet. Kildedata: Reuters EcoWin. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 på helse). Selskapet har sterk balanse og god kontantstrøm. Våre analyser tilsier at Adidas knapt vil oppleve fall i salget som følge av resesjonen. I 2010 forventes selskapet å dra nytte av flere store sportsarrangement blant annet fotball VM i Sør-Afrika. Astaldi: Det italienske entreprenørselskapet Astaldi bygger jernbaner, undergrunnslinjer, tunneler, broer og veier. Selskapet har en ordrebok som er nesten seks ganger så stor som hele omsetningen i 2008 hele ordreboken er enten i planleggingsfasen eller i produksjon. Mer enn 50 prosent er innenfor jernbane og undergrunnslinjer områder det satses mye på i hele verden. Astaldi er et solid selskap, med gode marginer og høy avkastning på kapitalen. Bayer: Legemidler, landbrukskjemikalier og polymerer er tre stikkord for Bayer som har hovedsete i Tyskland. Selskapet er langt fremme innen behandling av multippel sklerose, hormonpreparater og kontrastvæsker. Innenfor landbruk er selskapet blant verdens største på innsekt-, ugressog soppmidler produkter som er helt avgjørende for å oppnå gode avlinger. Selskapet produserer også nisjeproduktene polykarbonater og polyurethane som blant annet brukes i elektronikk, møbler, biler og bygg. Selskapet har i likhet med Astaldi og Adidas solid balanse og sterk kontantstrøm. Alexandra Morris Ansvarlig forvalter ODIN Europa Selskaper på billigsalg Aksjekursene i de nevnte selskapene har mer enn halvert seg fra den midlertidige toppen sommeren Vi våger påstanden at du i dag får kjøpt selskapene på et skikkelig billigsalg. Vi tror at verdiene vil være betydelig høyere på et par års sikt. Hvor aksjekursene går på kort sikt er det imidlertid umulig å si noe sikkert om. Det vi imidlertid kan si med sikkerhet er følgende: 1) Det lønner seg å spare i aksjer på lang sikt 2) Det lønner seg å kjøpe ekstra i perioder hvor andre ikke våger Vi anbefaler alle våre andelseiere å ha minst én spareavtale gående til enhver tid. Ved å kjøpe andeler regelmessig, slipper du å ta stilling til om tidspunktet for å kjøpe er godt eller dårlig. I fallende markeder får du flere andeler, noe som bidrar til å skape god avkastning over tid målt i kroner og øre. Med ujevne mellomrom opplever vi også perioder hvor det er gunstig å spare litt ekstra. Vi tror at dette er en slik periode Avkastning hittil i år: ODIN Global: 2,7 % ODIN Global SMB: 1,9 % ODIN Maritim: -3,1 % ODIN Offshore: 11,8 % ODIN Eiendom: -1,2 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 30. april 2009 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,8 % 3,2 % -37,4 % -15,1 % 6,1 % 7,5 % 12,1 % 19,2 % 3,2 % -32,2 % -9,8 % 4,4 % 5,1 % 7,4 % 24,6 % 8,8 % -30,5 % -8,4 % 7,0 % 11,1 % 20,4 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 23,4 % -0,2 % -30,5 % -7,7 % 6,4 % 3,9 % 8,8 % 13,4 % 5,9 % -42,9 % -16,1 % 7,9 % 9,1 % 16,5 % 13,9 % 13,9 % -48,0 % -16,3 % 4,8 % 4,3 % 9,0 % 25,7 % 11,6 % -25,3 % -11,1 % 4,5 % 13,5 % 16,4 % 22,8 % 7,5 % -25,0 % -7,7 % 4,3 % 3,1 % 9,8 % 15,2 % -6,8 % -40,8 % -19,7 % -1,0 % -5,1 % 11,9 % -9,0 % -29,7 % -10,0 % 0,2 % -2,4 % 18,9 % -6,1 % -41,0 % -16,4 % 3,0 % -0,1 % 19,3 % 5,6 % -30,8 % -13,3 % 2,1 % 3,3 % 18,4 % 2,7 % -31,6 % -13,4 % -4,6 % -3,5 % 9,2 % -7,1 % -21,9 % -9,6 % -1,8 % -4,3 % 23,6 % 1,9 % -32,4 % -15,9 % -5,1 % -1,5 % 14,4 % 0,0 % -18,3 % -12,6 % -1,1 % 2,2 % 15,4 % -3,1 % -50,8 % -11,0 % 10,9 % 20,8 % 13,5 % 20,1 % -8,7 % -37,8 % -6,1 % 4,4 % 2,4 % 1,4 % 14,2 % 11,8 % -48,1 % -15,4 % 15,2 % 4,7 % 19,3 % 18,5 % -38,6 % -10,2 % 6,8 % -2,0 % 13,5 % -1,2 % -31,5 % -8,1 % 8,6 % 12,6 % 17,0 % -7,6 % -26,5 % -10,3 % 4,3 % 7,1 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,6 % 11,1 % -47,5 % -16,8 % 4,5 % ODIN Templeton Emerging Markets ,6 % 5,2 % -26,6 % -8,6 % 4,7 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering (p.a) Referanse Index (p.a) 6,9 % 10,0 % 1,9 % 3,6 % Etableringsdato Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,3 % 6,0 % 4,6 % 3,5 % 2,8 % 0,2 3,4 % 4,8 % ODIN Kort Obligasjon ,2 % 7,6 % 4,7 % 3,7 % 3,0 % 1,0 5,5 % 5,6 % ODIN Obligasjon ,2 % 9,8 % 4,5 % 4,0 % 4,0 % 3,0 5,2 % 5,9 % SpareBank 1 Pengemarked ,3 % 6,1 % 4,6 % 3,5 % 2,8 % 0,2 3,5 % 3,5 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Durasjon 3 (ST4X) For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Spar til barna i aksjefond Ni av ti som sparer til barna velger andre spareprodukter enn aksjer og aksjefond. De aller fleste velger tradisjonell banksparing. Det kaster dessverre lite av seg over tid. Dine Penger gjennomførte i 2008 en undersøkelse hvor mer enn 60 prosent av de spurte svarte at de sparer til barna. Blant dem som sparer har 58 prosent valgt tradisjonell banksparing, 21 prosent eiendom og kun 13 prosent aksjer og aksjefond. Denne fordelingen kan virke litt rar, all den tid aksjer har høyest forventet avkastning over tid og man normalt har en meget lang tidshorisont på denne typen sparingen. Klart råd fra ekspertene: Dine Penger har følgende råd til hva du bør gjøre med sparingen til barn, hvor tidsperspektivet fort er på 18 til 20 år: «Med et slikt tidsperspektiv nøler vi ikke sett alle pengene i aksjer eller aksjefond». For å gjøre sparingen enkel, anbefaler Dine Penger spareavtaler i aksjefond. Stor forskjell over tid Jo lengre du sparer, desto mer sannsynlig er det at sparing i aksjefond gir positiv og bedre avkastning enn andre sparealternativer. For å illustrere forskjellen mellom spareavtaler i bank og aksjefond, kan vi se nærmere på en månedlig spareavtale på 500 kroner i ODIN Norden. Dette aksjefondet kan vise til nesten 19 års historikk - ikke helt ulikt tidsperspekivet mange har ved sparing til barn. I løpet av spareperioden ville innskuddet på til sammen kroner vokst til kroner. Det kan for eksempel sees på som et godt bidrag til barnets utdanning. I banken ville pengene vokst til kroner (her målt ved tre måneders NIBOR). Hvis besteforeldrene også hadde bidratt med 500 kroner i måneden, ville sparingen på totalt kroner vokst til kroner. Med det kan også inngangsbilletten til boligmarkedet vært sikret... Hvilket navn bør man spare i? Som du ser i boksen til høyre er det flere forhold som påvirker om du bør spare i ditt eller barnets navn. Frem til 2006 var også skatt et sentralt forhold her, ved at du kunne overføre andeler til barna uten at de (eller du) måtte betale skatt på avkastningen. I dag er reglene slik at skatt på positiv avkastning følger andelene. Det spiller med andre ord ingen skattemessig rolle hvilket navn det spares i. For å beholde fleksibiliteten i familieøkonomien, kan det likevel være fornuftig å spare i foreldrenes navn. Har du vurdert å overføre andeler med tap til barna? Ikke gjør det! Reglene er nemlig slik at man mister tapsfradraget dersom andeler med tap overføres! Overformynderiet og formue Hvis du sparer i barnets navn, og barnets formue vokser over kroner, kan overformynderiet begrense råderetten over midlene. Den enkle løsningen for å unngå dette er å spare i foreldrenes navn. Ønsker du likevel å spare i barnets navn? Det finnes en løsning som holder overformynderiet utenfor, om dog noe kronglete. Fordeler ved sparing i barnets navn: Unngår arveavgift som du kan få ved overføring av midler på et senere tidspunkt Sparingen inngår ikke i boet ved eventuell skilsmisse mellom foreldrene Ulemper ved sparing i barnets navn: Ved formue over kroner kan overformynderiet begrense råderetten over midlene (kan unngås med gavebrev, les mer ovenfor) Høy formue kan føre til redusert stipend fra Lånekassen I følge Dine Penger kan du gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev (vedlegg til skjema RF 1616 melding om gave). Forbeholdet må utrykke at overformynderiet skal holdes utenfor forvaltingen av gaven, og at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet fyller 18 år jfr Vergemålsloven 89. Besteforeldrene kan også gi gaver med tilsvarende forbehold. «G-gaven» til barnet I 2008 ble det innført nye gaveregler som gjør det enklere å overføre midler mellom generasjonen. Nå kan hver av foreldrene (og besteforeldrene) gi gaver verdt inntil ½ G hvert år uten av dette går inn i arveavgiftsgrunnlaget (G = Folketrygdens grunnbeløp). Dette gjelder også andeler i aksjefond. I skrivende stund utgjør ½ G kroner. I tillegg til «G-gaven» er det mulig å gi barnet økonomisk tilskudd mens det studerer, uten at dette går inn i arveavgiftsgrunnlaget. Det kan typisk være penger som dekker utgifter til bolig, bøker og studieavgift. Merk at tilskuddet ikke må være egnet til å bygge formue, det må gå til reelle utgifter. Derfor spareavtaler i aksjefond: 1 Du kan forvente høyere avkastning enn med tradisjonell banksparing og andre investeringsinstrumenter 2 Sparingen er «tilpasset lommeboken» du bestemmer selv hvor mye og hvor lenge du vil spare 3 Aksjefond gir en verdifull skattekreditt gjennom utsatt skatt og skjermingsfradrag (les mer om skatt og skjermingsfradrag på Fordeler ved sparing i foreldrenes navn: Foreldrene kan disponere midlene gir fleksibilitet i privatøkonomien Barnet unngår problemer med avkorting av stipend fra Lånekassen ved for høy formue Ulemper ved sparing i foreldrenes navn: Sparingen inngår i boet ved en eventuell skilsmisse Arveavgift hvis samlet arv/gave til barnet overstiger kroner fra hver av foreldrene

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB ene kan fritt investere i selskaper over hele verden enes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. enes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden ene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. enes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom ene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. enes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Forslag til spareportefølje for husholdninger

Forslag til spareportefølje for husholdninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Forslag til spareportefølje for husholdninger Med fokus på eiendom som en del av porteføljen Lasse Aastad Kjøs Veileder: Svein-Arne Persson Masterutredning i finansiell

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer