Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet tørket inn og børsene verden over korrigerte kraftig ned. September oppsummeres som en av de mest krevende månedene noensinne for alle som investerer i aksjer og andre verdipapirer. I løpet av få dager ble amerikanske Lehman Brothers slått konkurs, Merrill Lynch kjøpt opp av Bank of America, mens Goldman Sachs og Morgan Stanley fikk innvilget sine søknader om overgang fra investeringsbanker til ordinære banker. Verdens største forsikringsselskap AIG måtte også ha nødhjelp selskapet ble reddet fra konkurs ved at den amerikanske sentralbanken gir lån på inntil 500 milliarder kroner mot en eierandel i selskapet på 79,9 prosent. På toppen av dette gikk landets største sparebank Washington Mutual konkurs. Restene av sparebanken ble kjøpt opp av JPMorgan Chase & Co. For måneden sett under ett endte S&P 500 indeksen i USA ned 8,9 prosent, Europa falt 11,8 prosent målt ved MSCI Europe, mens Norden falt 17,1 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte fondindeksen ned hele 27,1 prosent etter daglige svingninger på opp mot ti prosent (alle indeksene er målt i lokal valuta). Med unntak av oktober 1987, har vi ikke sett større fall i løpet av én måned noen gang på Oslo Børs. Også starten på oktober har vært vanskelig med fortsatt fall på verdens børser. Finanskrise også i Europa Mot slutten av september ble effektene av finanskrisen også mer synlige i de europeiske markedene. I Storbritannia ble Bradford & Bingleys 220 filialer og 22 milliarder pund i innskudd kjøpt opp av den spanske banken Santander mens staten tok over utlånsporteføljen. Den belgisk-nederlandske storbanken Fortis fikk tilført 11,2 milliarder euro fra regjeringene i Belgia, Nederland og Luxemburg mot å gi fra seg eierandeler tilsvarende 49 prosent. Den islandske staten kjøpte opp 75 prosent av Glitnir for 600 milioner euro, mens tyske Hypo fikk tilført nødlån på totalt 35 milliarder euro. Knapphet på kreditt Hva er det som har gjort at mange banker og finansinstitusjoner har fått erfare så alvorlige problemer på så kort tid? Svaret er akutt mangel på kreditt. I motsetning til tidligere kriser, hvor det har vært stilt spørsmål rundt finansinstitusjoners soliditet eller likviditet, opplever vi denne gangen en tillitskrise. Mangelen på tillit har i mange tilfeller gjort normale bankaktiviteter vanskelig å gjennomføre. Grovt sett er det to forhold som gjør seg gjeldene: For det første økes risikopåslaget for lån mellom banker jo mindre tillit det er mel-

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: -33,3 % ODIN Finland: -30,1 % ODIN Norge: -38,0 % ODIN Sverige: -21,3 % ODIN Europa: -33,3 % lom bankene, desto dyrere og tregere blir det å låne fra andre banker. For det annet blir bankene mer restriktive med utlån til både privat- og bedriftskunder. Det fører for eksempel til at selskaper får problemer med å finansiere den daglige driften. Verdens sentralbanker har den senere tid sprøytet inn store mengder ny kapital for å styrke likviditeten i pengemarkedene. Vi er likevel avhengig av at bankene får tilbake tilliten i kredittgivningen, både mellom bankene og til kundene, for at børsene og den økonomiske utviklingen skal normaliseres. Amerikansk redningspakke For å bidra til å stabilisere det finansielle systemet, presenterte amerikanske myndigheter en omfattende redningspakke fredag 19. september. I den ble det foreslått å bruke hele 700 milliarder dollar til oppkjøp av dårlige lån og tapsutsatte rentepapirer. Aksjemarkedene reagerte med kraftig oppgang da nyheten ble kjent. I dagene som fulgte økte usikkerheten knyttet til detaljene i planen. Senatet krevde mer detaljer og mer regulering før redningspakken kunne sendes videre til Representantenes hus dermed bar det igjen utforbakke på børsene. Nedturen toppet seg nøyaktig én uke senere, da forslaget til redningspakke overraskende ble nedstemt. Etter en ny runde med politisk tautrekking ble et revidert forslag vedtatt fredag 3. oktober. Hovedelementene i redningspakken: Oppkjøp av boligrelaterte verdipapirer fra kriseutsatte finansinstitusjoner Tiltak for å bedre vilkårene for boligeiere Tiltak for å begrense lederlønninger i næringslivet Ifølge USAs finansminister Henry Paulson, vil oppkjøpene bidra til at de rammede finansinstitusjonene kan bli friskmeldt av markedet. Når banksektoren ikke lenger hemmes av dårlige lån, vil tregheten i kredittmarkedene løsne, og penger kan igjen flyte til bedrifter og privatpersoner. De som hadde ventet umiddelbar børsoppgang ved godkjenning av pakken ble dessverre skuffet. De amerikanske børsene falt i takt med at innholdet i pakken ble kjent. Det kan tyde på at markedene erkjenner at selv om pakken er viktig for å snu trenden, så må vi gjennom en periode med opprenskninger før tiltakene gir resultater. Rett av staten å gripe inn Mange har stilt spørsmål om det er rett av amerikanske myndigheter å gripe inn på denne måten. Burde man ikke heller la aksjonærer, obligasjonseiere og investeringsbanker «steke i sitt eget fett»? Svaret er at det kunne ODIN Europa SMB: -29,3 % Markedsutvikling siste 12 mnd i lokal valuta Norge Europa Norden Verden Spotpris olje siste 12 mnd okt. 07 jan. 08 apr. 08 jul. 08 Brent WTI Fond Indeks Retningen på grafen sier det meste om hvor tøft det har vært på børsene i Så langt i år er markedene i grafen ned 30 prosent i gjennomsnitt. Det store spørsmålet er når oppturen kommer? Kildedata: Reuters EcoWin. Oljemarkedet frykter at finanskrisen vil påvirke energietterspørselen fremover negativt. Brent Olje fra Nordsjøen falt 18 prosent - noe som bidro til å forsterke fallet på Oslo Børs. Kildedata: Reuters EcoWin. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 man selvsagt gjort, men virkeligheten er dessverre at både Wall Street og Main Street sitter i nøyaktig samme stekepanne. På 30-tallet valgte myndighetene å la markedet rydde opp selv. Det gikk galt. Redningspakken fra de amerikanske myndighetene er i så måte de beste nyhetene markedene kunne få. En redningspakke som denne vil trolig også medføre endringer i lovgiving og dermed også i atferden til aktørene markedet. For eksempel endret de norske bankenes atferd seg mye på nittitallet etter festen på åttitallet. I kjølvannet av den krisen vi nå er inne i, tror vi at banker verden over får et bedre lovverk og en strengere regulering. Hva med Oslo Børs? Normalt gjør Oslo Børs det godt så lenge internasjonale børser går godt og oljeprisen holder seg høy. September var i så måte en lite heldig måned for Oslo Børs med både bredt internasjonalt børsfall og fall i oljeprisen på 18 prosent (spotpris Brent). Med en nedgang på 27,1 prosent for fondindeksen var Oslo Børs dårligst av samtlige europeiske børser forrige måned. Mer enn 40 prosent av verdiene på Oslo Børs eies av utenlandske investorer. I urolige tider trekker mange av dissepenger ut fra antatt risikable markeder noe energitunge Oslo Børs regnes for å være. Dette har trolig bidratt til å forsterke fallet sammenlignet med andre europeiske børser. Jarl Ulvin Investeringsdirektør Ansvarlig forvalter ODIN Norge, ODIN Global og ODIN Global SMB Børsen har falt mye på kort tid. I skrivende stund er Oslo Børs tilbake på samme nivå som juni Siden juni 2005 har imidlertid de norske børsnoterte selskapene tjent mye penger og generert store verdier. Disse verdiene er i stor grad fortsatt i selskapene. Etter vår mening forsvarer det en mye høyere pris på aksjer enn hva vi ser på børsen i dag. Tiden fremover Det er sannsynlig at den amerikanske redningspakken, kombinert med innsatsen fra de ulike sentralbankene, vil bidra til å sementere en bunn i markedet. Vi tror imidlertid at det også en stund fremover vil svinge mer enn normalt på børsene rett og slett fordi det tar tid å få penger og kreditt ut i markedene. Krisen vi nå er inne i er mer alvorlig enn vi hadde forventet. Kurssvingingene er også langt større enn vi hadde forventet. Når det er sagt: Verden vil bestå også denne gang! Som ved tidligere markedsfall tror vi at også denne perioden vil by på mange muligheter for ODIN til å kjøpe selskaper som prises langt under virkelig verdi. Det bør komme andelseierne til gode når børsene igjen beveger seg oppover. Hvis du skal gjøre noe med sparingen din nå, anbefaler vi at du går mot strømmen og øker sparingen, heller enn å redusere den. Vi tror at andelene du får kjøpt i dag vil fremstå som meget billige litt lenger ned i veien Avkastning hittil i år: ODIN Global: -28,8 % ODIN Global SMB: -34,0 % ODIN Maritim: -38,0 % ODIN Offshore: -32,8 % ODIN Eiendom: -21,1 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 30. september 2008 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,3 % -33,3 % -38,4 % -5,0 % 15,3 % 10,9 % 13,3 % -15,6 % -29,8 % -34,3 % -0,2 % 11,3 % 8,9 % 8,3 % -12,4 % -30,1 % -37,3 % -0,3 % 13,4 % 13,0 % 21,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * -11,8 % -28,0 % -32,4 % 1,1 % 12,3 % 7,7 % 9,7 % -24,1 % -38,0 % -38,2 % -5,1 % 18,6 % 13,5 % 18,5 % -27,9 % -38,5 % -38,8 % -2,6 % 16,1 % 9,7 % 11,0 % -11,2 % -21,3 % -31,4 % 1,7 % 11,4 % 15,3 % 17,8 % -10,1 % -24,6 % -31,7 % 0,2 % 9,7 % 6,5 % 10,7 % -16,5 % -33,3 % -39,0 % -6,0 % 6,2 % - -3,1 % -7,6 % -24,7 % -25,1 % -1,1 % 7,1 % - -0,7 % -14,9 % -29,3 % -36,4 % -1,7 % 12,4 % - 2,4 % -12,9 % -28,3 % -31,7 % -3,6 % 9,1 % - 5,0 % -14,4 % -28,8 % -32,7 % -7,8 % 0,7 % - -2,4 % -4,2 % -18,0 % -19,9 % -2,8 % 3,6 % - -2,9 % -16,1 % -34,0 % -37,0 % -10,9 % -0,6 % - -0,7 % -5,7 % -16,1 % -20,1 % -4,9 % 5,0 % - 3,8 % -22,4 % -38,0 % -40,9 % 2,7 % 27,8 % 25,5 % 17,2 % -18,2 % -24,8 % -39,9 % -3,8 % 8,9 % 6,1 % 3,0 % -24,3 % -32,8 % -30,0 % 3,6 % 30,5 % - 9,4 % -12,7 % -16,3 % -13,2 % 6,4 % 17,8 % - 2,0 % -11,8 % -21,1 % -26,0 % 1,3 % 15,8 % - 15,3 % -11,0 % -23,6 % -31,9 % -5,7 % 9,1 % - 8,4 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Robur Øst-Europa * ,4 % -38,1 % -32,3 % -0,2 % 15,0 % 11,4 % 15,6 % ODIN Templeton Emerging Markets ,0 % -27,9 % -27,0 % 0,7 % 10,5 % ODIN Templeton Japan ,1 % -19,0 % -27,9 % -15,3 % -7,5 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index 3) MSCI Japan * Referanseindeksen er justert for utbytte. 3,4 % 4,4 % -13,7 % -6,9 % Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år Yield Rentefølsomhet Fond (p.a) Referanse Index (p.a) RENTEFOND ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon ,0 % -0,2 % -1,1 % 5,1 % 3,7 % 2,9 % 3,9 % 3,0 % 2,9 % 1,3 % 1,2 % 2,6 % SpareBank 1 Pengemarked ,0 % 5,2 % 3,7 % 8,0 % 0,2 7,6 % 0,9 6,9 % 2,4 8,0 % 0,2 3,3 % 5,3 % 4,6 % 3,2 % 4,8 % 5,5 % 5,6 % 3,4 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Tålmodighet blir belønnet Når det stormer på børsene kan det være utfordrende å holde hodet kaldt. Jo lengre du sparer, desto mer sannsynlig er det imidlertid at du får god avkastning. Aksjefond er designet for langsiktig sparing og kapitaloppbygning. Ikke kortsiktig spekulasjon. Som aksjefondssparer vil du oppleve både små og store kursfall det er en del av dynamikken. Selv om nedturene oppleves ubehagelig, er det samtidig viktig å huske på at det nettopp er nedturene som gjør at du kan forvente å få ekstra betalt i aksjefond over tid sammenlignet med for eksempel banksparing. Enkelte kaller sågar kursfall for aksjefondssparerens beste venn. What goes down, must Kursfall har én ting til felles, før eller senere følges de av oppturer. Historisk har oppturene vært både lengre og kraftigere enn nedturene. Er du blant dem som hevder at det er mulig å forutse børsenes mange vendepunkter? Forsøker du å selge deg ut nær topper og kjøper seg inn nær bunner? Normalen er dessverre at de fleste, proffer som amatører, bommer langt oftere enn de treffer. Kun de som velger å være langsiktig investert, uten å hoppe inn og ut, er garantert å få med seg alle oppturene. Som aksjefondsforvalter investerer vi langsiktig. Derfor anbefaler vi også langsiktighet til andelseierne i våre aksjefond. For det er nettopp gjennom langsiktighet vi klarer å skape gode avkastningsresultater. Langsiktighet i ODINs aksjefond Tabellen til høyre viser verdien av å plassere langsiktig i ODINs aksjefond sammenlignet med banksparing. Vi har sett på hvilken avkastning du ville fått ved sparing i fem og ti år i de av ODINs aksjefond som kan vise til minst ti års historikk. I ODIN Norden har alle spareperioder over fem år i gjennomsnitt gitt 19,33 prosent i årlig avkastning (engangsinnskudd, månedlige beregninger). Det gir en årlig meravkastning i forhold til tradisjonell banksparing på hele 13,6 prosent (her representert ved 3mnd NIBOR). Også de andre aksjefondene i tabellen kan vise til gode resultater historisk sett. I den nederst tabellen borer vi videre i tallene. ODIN Norden, som ble etablert i juni 1990, kan vise til totalt 161 spareperioder på fem år ved utgangen av september. Av disse har 147 gitt positiv avkastning, mens kun 14 har gitt negativ avkastning. Sammenligner vi med tilsvarende sparing i bank, ville du i 136 av 161 tilfeller fått bedre avkastning ved å spare i aksjefondet ODIN Norden fremfor bank. Løfter vi blikket og ser på lengre perioder, ser vi at ingen ti års spareperioder i ODIN Norden har gitt negativ avkastning. Videre ser vi at ODIN Norden alltid har gitt bedre avkastning enn tilsvarende sparing i bank! Tabellene kan oppsummeres som følger: Jo lengre du sparer i aksjefond, desto mer sannsynlig er det at du får positiv avkastning på sparingen. Jo lengre du sparer i aksjefond, desto mer sannsynlig er det at du får høyere avkastning enn ved sparing i bank. Og sist, men ikke minst: Jo lengre du sparer, desto mindre betyr kortsiktige svingninger for din langsiktige avkastning. Du kan lese mer om sparing i aksjefond i nyhetsarkivet på Årlig gjennomsnittlig avkastning fem års perioder ti års perioder ODIN Norden 19,33 % 15,35 % Bank 5,74 % 5,85 % Meravkastning 13,59 % 9,51 % ODIN Norge 17,40 % 14,18 % Bank 5,32 % 5,48 % Meravkastning 12,08 % 8,70 % ODIN Sverige 20,71 % 20,24 % Bank 5,27 % 5,15 % Meravkastning 15,44 % 15,09 % ODIN Finland 22,51 % 19,29 % Bank 5,60 % 5,74 % Meravkastning 16,91 % 13,54 % ODIN Maritim 25,01 % 22,29 % Bank 5,27 % 5,15 % Meravkastning 19,74 % 17,14 % ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Maritim fem år ti år fem år ti år fem år ti år fem år ti år fem år ti år Perioder totalt Positive perioder Negative perioder Bedre enn bank Dårligere enn bank

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank Hugin & Munin Special Report ODIN om bank Innhold Innledning 3 Sammendrag 3 Hva er en bank? 4 - Hvordan oppstod banker? 4 - De første bankene 5 - Den enkle bank 5 Type banker 6 Bankene og finanskrisen

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand. 1877. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer