Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler, stigende leiepriser og flere eiendomssalg. Mens bladene har falt fra trærne, har aksjekursene steget. Oslo Børs Hovedindeks klatret på nytt over 400 poeng i slutten av oktober, for første gang siden september Hovedindeksen steg 6,1 prosent fra starten til slutten av oktober. Også den nordiske VINX Benchmark, MSCI Europe og MSCI World hadde positiv utvikling på henholdsvis 2,9 prosent, 4,9 prosent og 4,3 prosent i oktober. I motsetning til september, som var en makrodrevet måned uten mange selskapsnyheter, var oktober preget av selskapenes tredje kvartalsrapportering. Selskapsrapportene ga et blandet inntrykk, men sett under ett rapporterte selskapene litt bedre resultater enn forventet. Inntrykket er at farten i virksomhetene vil øke gjennom fjerde kvartal, og at selskapene generelt har positive forventninger til Norden skinner i høstsola De nordiske landenes økonomi har vist tegn til god utvikling i høst. Særlig gjelder dette Sverige og Finland, som i september kunne vise til vesentlig økning i 12 måneders BNP-vekst. Blant annet er det oppløftende å se at svensk eksportindustri gjør det bra for tiden. Det rapporteres om vesentlig færre permitteringer i arbeidsmarkedet, samtidig som antall konkurser har sunket. I tillegg har solide bedrifter nå tilgang på langsiktig finansiering til gunstige vilkår fra velkapitaliserte, nordiske banker. Det er dermed utsikter til god økonomisk vekst i Norden i 2011 og Stiger med konjunkturen De gode økonomiske utsiktene for Norden som region akkurat nå, gir etter vår mening god grunn til å se nærmere på mulighetene som ligger i den nordiske eiendomssektoren. Et kjennetegn ved eiendomssektoren er at den gir lokal og fokusert eksponering mot den generelle økonomiske utviklingen i en region. Økende aktivitet i økonomien tilsier at etterspørselen etter lokaler også kommer til å øke. Samtidig er tilveksten av nye lokaler i Norden meget begrenset. Dette vil trolig gjøre at andelen ledige lokaler synker utover i 2011, og at leieprisene vil stige videre etter å ha bunnet ut tidligere i år. I tillegg til at leiemarkedet blir bedre for utleier, registrerer vi at etterspørselen etter å kjøpe eiendommer har

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 8,8 % ODIN Finland: 19,2 % ODIN Norge: 7,8 % ODIN Sverige: 23,2 % ODIN Europa: 7,8 % tatt seg opp. Eiendomsinvesteringer gir foreløpig mye bedre forrentning enn det man får i femårige statsobligasjoner. Kombinert med flere kjøpere i eiendomsmarkedet, og utsikter til et styrket leiemarked, gir dette forrentningsgapet rom for prisstigning på eiendommer. Dette kommer de etablerte eiendomsselskapene til gode. «Doldis» på børsen Til tross for dette er fortsatt børsnoterte, nordiske eiendomsselskaper gunstig priset i forhold til underliggende verdier. En mulig årsak til dette kan være at sektoren ikke tildeles mye oppmerksomhet i et aksjemarked som oversvømmes av store nyheter i mer profilerte og begivenhetsrike bransjer. Utvikling og drift av en eiendomsportefølje er et langsiktig prosjekt hvor det kan lønne seg å ha både lav profil, robust finansiering og en stor dose tålmodighet. Dessuten har det ofte vist seg at de mest populære og profilerte eiendommene i sentrale strøk har kastet mindre av seg enn mer «kjedelige» eiendommer, som for eksempel logistikkbygninger litt utenfor bykjernene. Fruktbar aksjeplukking I ODIN er vi opptatt av å dukke under overflaten og vurdere underliggende verdier i selskapene. I eiendomsselskaper finner vi konkrete verdier vi har gode forutsetninger for å analysere. Et annet sentralt moment i ODINs forvaltningsmetodikk er at vi er opptatt av å danne oss en klar oppfatning av selskapets evne til å skape fortløpende avkastning på driften. Også her er eiendomsselskaper takknemlige studieobjekter. Våre analyser tilsier at det nå er spesielt gode muligheter for verdistigning i to typer eiendomsselskaper. På den ene siden finner vi selskaper som sitter på lange leiekontrakter, har lav renteog kapitalbinding, og er lavt priset i forhold til den kontantstrømmen de genererer gjennom driften. Eksempler på slike er blant andre de svenske selskapene Corem Property Group, Fastighetspartner og Balder. På den andre siden finner vi selskaper som har høy andel av eiendommer i sentrale byområder, der lokalene er modernisert på en måte som gjør at de kan høste spesielt gode leiepriser. Eksempler på slike selskaper er blant andre finske Sponda, svenske Hufvudstaden og norske Norwegian Property. Børsnoterte selskaper fordelaktig Selv om eiendomsselskaper med en viss rett kan kalles aksjemarkedets Markedsutvikling hittil i år i lokal valuta 12 mnd BNP-vekst pr 2. kvartal ODIN Europa SMB: 9,6 % 115,0 105,0 95,0 85,0 Norge Norden 2010 Europa Verden USA MSCI EM Sverige Finland Danmark EU Norge Fond Indeks Norden som region har vist sterkere utvikling enn andre regioner hittil i år. Oktober ble også en god nordisk aksjemåned, med unntak av det svenske markedet som endte marginalt ned. Kildedata: Reuters EcoWin. 12 måneders BNP-vekst i 2. kvartal 2010 var sterkest i Sverige, med Finland på andre og Danmark på tredje plass. Norge hadde svakest BNP-vekst i Norden, og litt svakere enn i EU samlet sett. Kildedata: Eurostat. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 «doldiser», er det vesentlige fordeler ved å investere i eiendomssektoren gjennom børsnoterte eiendomsselskaper fremfor unoterte aksjeselskaper eller kommandittselskaper. Den viktigste fordelen er at investeringen er likvid, hvilket betyr at du har full fleksibilitet til å komme deg inn og ut av investeringen på daglig basis, og det til en pris som settes i et åpent, gjennomsiktig og kontrollert marked. Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter ODIN Norden, ODIN Sverige og ODIN Eiendom. Hvis man tillater seg å se litt stort på det kan man med en viss rett kalle Norden en verden i miniatyr minus naturkatastrofer og krig. Avkastning hittil i år: ODIN Global: 12,7 % Fond ODIN Global SMB: Indeks 12,1 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI En annen viktig fordel er risikospredning. Børsnoterte selskaper eier generelt et stort antall eiendommer. I tillegg er det enkelt å spre et investeringsbeløp på flere børsnoterte selskaper, og i flere land. En sterk region Som nevnt gir eiendomssektoren en lokal og fokusert eksponering mot økonomien i en bestemt region. Men av hensyn til risikospredningen, bør du inkludere mer enn ett land i den regionen du velger å eksponere deg mot. Norden som region er i så måte en gunstig avgrensning. Norden har hatt en meget sterk økonomisk vekst de siste tiårene, og utsiktene er altså gode for de kommende årene. Nordens styrke er i stor grad historisk og kulturelt betinget. Blant annet har lavt politisk konfliktnivå, rikelig med naturressurser, høyt utdanningsnivå og stabile rammebetingelser bidratt til gode vekstvilkår for næringslivet. Samlet sett gir regionen også god spredning av risiko på ulike bransjer fra råvare via industri til tjenesteyting. Fordeler fra første krone Ved å investere i eiendom gjennom et verdipapirfond sikres du daglig kursinformasjon og gjennomsiktighet i forvaltningen. Du får også sterk forbrukerbeskyttelse gjennom lovregulering, myndighetstilsyn og bransjeregulering. I aksjefondet ODIN Eiendom I får du alle fordelene fra første krone: Fokusert eksponering mot en sterk region med gode utsikter, robust portefølje med gode selskaper til en attraktiv pris, risikospredning over flere selskaper og land, samt verdifull likviditet. Om ODIN Eiendom I: Fondet ble etablert 20 august 2010, med minstetegning på kroner og et årlig forvaltningshonorar på to prosent. Fondet har samme investeringsmandat som ODIN Eiendom, som ble etablert 20. august Fondet passer for deg som ønsker langsiktig eksponering mot den nordiske eiendomssektoren, kombinert med fordelene knyttet til verdipapirfond som spareprodukt. ODIN Maritim: 7,1 % ODIN Offshore: 2,9 % ODIN Eiendom: 32,1 % ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 31. oktober 2010 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,5 % 8,8 % 16,0 % -8,1 % 3,3 % 9,7 % 13,2 % 2,8 % 21,8 % 27,4 % -4,7 % 6,9 % 4,6 % 8,9 % 4,3 % 19,2 % 26,2 % -4,5 % 8,6 % 15,6 % 21,2 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 3,8 % 20,1 % 29,0 % -4,4 % 8,0 % 6,3 % 10,2 % 6,4 % 7,8 % 15,9 % -8,2 % 3,6 % 8,0 % 17,8 % 6,4 % 10,9 % 24,7 % -8,3 % 5,7 % 6,2 % 11,4 % 2,9 % 23,2 % 31,1 % 1,5 % 10,3 % 13,9 % 18,2 % -0,1 % 27,1 % 29,9 % 1,5 % 10,0 % 4,4 % 12,1 % 6,1 % 7,8 % 16,0 % -11,5 % 0,5 % -2,1 % -1,3 % 4,9 % 5,7 % 11,9 % -7,9 % 1,8 % -1,2 % 0,2 % 6,1 % 9,6 % 12,5 % -12,3 % 2,6 % 0,7 % 3,0 % 6,2 % 17,2 % 21,5 % -5,7 % 4,7 % 5,3 % 6,7 % 2,6 % 12,7 % 23,6 % -5,5 % 0,6 % -1,1 % 0,2 % 4,3 % 7,5 % 16,5 % -5,4 % 0,5 % -3,3 % -1,6 % 4,9 % 12,1 % 18,5 % -8,7 % -0,6 % 1,3 % 1,8 % 4,5 % 15,6 % 26,9 % -1,7 % 2,1 % 3,1 % 5,1 % 4,9 % 7,1 % 12,7 % -20,7 % 1,4 % 16,9 % 14,0 % 4,0 % 32,6 % 28,1 % -15,9 % 0,6 % 3,8 % 2,7 % 5,7 % 2,9 % 9,4 % -11,5 % 4,7 % 7,8 % 7,3 % 7,0 % 8,5 % 16,0 % -7,8 % 2,5 % 1,4 % 0,4 % 2,5 % 32,1 % 41,4 % 4,8 % 11,6 % 16,6 % 17,1 % 0,6 % 44,3 % 50,7 % 3,4 % 8,4 % 11,4 % 12,1 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,0 % 17,7 % 25,8 % -8,7 % 6,0 % ODIN Templeton Emerging Markets ,9 % 13,2 % 24,9 % -3,6 % 8,0 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 11,2 % 13,0 % 5,6 % 7,0 % Etableringsdato Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,2 % 2,5 % 4,3 % 3,8 % 3,1 % 0,3 3,4 % 4,6 % ODIN Kort Obligasjon ,3 % 2,7 % 4,8 % 4,0 % 2,6 % 0,6 5,3 % 5,3 % ODIN Obligasjon ,6 % 5,6 % 6,8 % 4,7 % 3,4 % 2,5 5,3 % 5,7 % SpareBank 1 Pengemarked ,2 % 2,5 % 4,3 % 3,8 % 3,1 % 0,3 3,4 % 3,2 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Kroner År Aksjefond Bank Spiser opp sparingen Du kan like det eller ei, men inflasjonen gjør at sparepengene dine blir litt mindre verdt for hver dag som går. Det er viktig å tenke på hvordan du sparer. Uendret styringsrente på to prosent, og forventninger om lav rente lengre enn tidligere anslått, var resultatet av Norges Banks rentemøte onsdag 27. oktober. Rundt 12 prosent av nordmenns bruttoformuer er plassert i banken. En stor del av dette er trolig langsiktig sparing. Rentemeldingen fra Norges Bank var i så måte dårlig nytt for alle som har satset på banken som det beste stedet for langsiktig sparing. Inflasjonsspøkelset Med dagens lave rentenivå er det spesielt lite gunstig å spare i banken. I følge Dine Pengers rentebarometer tilbyr de beste bankene i skrivende stund rett i overkant av tre prosent rente på sparepengene. Det er før inflasjonsspøkelset tar sin del. For inneværende år forventer Statistisk sentralbyrå (SSB) en inflasjon (KPI) på 2,5 prosent (prognose fra september). Skattespøkelset Inflasjon er ikke det eneste spøkelset sparerne står ovenfor, det finnes også et skattespøkelse. Til forskjell fra aksjefond, hvor du først betaler skatt når du selger andeler, må du i banken betale skatt hvert eneste år. Hva du reelt sett kan forvente å sitte igjen med etter å ha spart penger i banken gjennom hele 2010, kan vises som følger: Bankrente 3,00 % - Skatt (28 %) 0,84 % = Netto bankrente 2,16 % - Inflasjon (anslag 2010) 2,50 % = Netto realrente - 0,34 % Etter skatt og inflasjon har altså sparepengene dine blitt 0,34 prosent mindre verdt reelt sett etter ett helt års sparing i banken (forutsatt uendret rente i perioden). Det er øyeblikksbildet. Over tid kan du forvente rundt fem prosent sparerente i de beste bankene. Det, kombinert med Norges Banks målsetning om en langsiktig inflasjon på 2,5 prosent, gir en forventet realrente på 1,1 prosent. Heller ikke det er all verden. Hva bør du så gjøre? Jo, du bør plassere den langsiktige sparingen der du kan forvente å få best betalt over tid. Det betyr aksjer og aksjefond. Ikke bare får du høyere forventet avkastning enn i banken ( fire til seks prosentpoeng høyere pr år), du får også fordelen av utsatt skatt og skjermingsfradrag. Utsett skatten Du har sikkert hørt uttrykket «å skyve skatten foran seg»? Til forskjell fra bank, hvor du må betale skatt på avkastningen hvert år, betaler du først skatt på avkastningen i aksjefond når du selger andeler. Over tid gir denne skattekreditten langt høyere avkastning enn hva resultatet ville blitt med årlig beskatning. Jo lengre du sparer, desto større blir verdien. og få skjermingsfradrag Deler av avkastningen er i tillegg skjermet for skatt i aksjefond det såkalte skjermingsfradraget. Dette fradraget er ment å være en kompensasjon for svingningsrisikoen du tar på deg når du er investert i aksjer og aksjefond (verdien av aksjene varierer over tid). Den såkalte skjermingsrenten avgjør hvor stor skjermingsfradraget blir fra år til år. Skjermingsrenten tilsvarer en god bankrente over tid (tre måneders statskasseveksler etter skatt). I grafen har vi regnet på avkastning etter skatt for å vise effekten av utsatt skatt og effekten av skjermingsfradrag over tid. For å rendyrke poenget, har vi lagt til grunn fem prosent årlig avkastning i både banken og i aksjefond. Videre har vi lagt til grunn en skjermingsrente på 3,6 prosent. Hvis du hadde plassert kroner og avsluttet sparingen etter fem år, ville du fått en avkastning etter skatt på kroner i banken. Aksjefondet ville gitt en avkastning etter skatt på kroner det er en forskjell på kroner, eller 31 prosent om du vil. Tilsvarende ville du ved avsluttet sparing etter ti år fått kroner i avkastning etter skatt i banken, mens aksjefondet ville gitt kroner i avkastning etter skatt forskjellen er på kroner, eller 35 prosent om du vil. Dette viser den rene effekten av skjermingsfradraget og fordelen av å skyve skatten foran seg. Legger vi til grunn åtte prosent avkastning i aksjefondet altså mer realistiske langsiktige forventninger øker forskjellen til kroner over fem år, og hele kroner over ti år. Kanskje er det på tide med en gjennomgang av hvordan du har innrettet din langsiktige sparing? NB: Har du spørsmål knyttet til sparing i aksjefond? Vennligst ta kontakt med ODINs kundeservice på telefon eller via

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Disse kan deles inn i tre grupper: Fond med brede mandat, landfond og bransjefond Fond med brede mandat: ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Landfond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Bransjefond: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare over tid i en spareavtale, og innløse over tid med en uttaksavtale. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med aksjene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat. Disse kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse og bransjetilknytning. Fondet med det bredeste mandatet blant ODINs elleve aksjefond er ODIN Global. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Januar 21 Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer