Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake drevet av negative nyheter knyttet til den økonomiske utviklingen. Amerikanske S&P 500 indeksen endte ned 8,4 prosent forrige måned, Europa falt 6,1 prosent målt ved MSCI Europe, mens Norden falt 4,2 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte fondindeksen ned 1,1 prosent (alle indeksene målt i lokal valuta). Trøblete makroøkonomi Europeiske økonomiske data viste en kraftig svekkelse gjennom fjerde kvartal Industriproduksjonen kollapset i november og ordreinngangen var meget svak. Samtidig indikerer «business confidence» undersøkelser at bunnen i den europeiske resesjonen på langt nær er nådd. Anslag fra EU indikerer et fall i det europeisk bruttonasjonalproduktet (BNP) på 1,8 prosent i Tilsvarende anslag fra International Monetary Fund (IMF) tilsier et fall i BNP på 2,0 prosent. I sin nyeste oppdatering for det europeiske markedet slår Citigroup fast at finansaktørenes atferd og beslutninger de siste 18 månedene har blitt kraftig påvirket av nyheter knyttet til makroøkonomiske forhold. Mye tyder på at dette kommer til å være situasjonen også den første delen av Ulik påvirkning Svært få av de europeiske landene vil unngå en negativ BNP-utvikling i Samtidig vil bankenes finansielle problemer, de store statlige tiltakspakkene, samt svikt i skatteinngangen ramme statsfinansene tungt. Hvordan de enkelte landene påvirkes er imidlertid forskjellig, noe Financial Times nylig belyste i en artikkel. Spania, Irland og Storbritannia har fått smellen via eiendomsmarkedet, mens Tyskland er utsatt gjennom en svekkelse av utsiktene for eksportindustrien. Frankrike har foreløpig klart seg brukbart eksportmessig på grunn av sin sterke stilling innenfor energi og infrastruktur, i alle fall relativt til Tyskland, men også her ser man at det skyer til. I Øst-Europa faller veksten kraftig tilbake. I Russland ser man effekten av det kraftige fallet i olje- og gassprisene og svekkelsen i den russiske rubelen, mens land som Polen og Tsjekkia forventes å ville klare en viss positiv vekst i 2009 dog mye ned fra de siste par årene. I Skandinavia faller også veksten til negativt territorium, men sterke offentlige finanser kan motvirke noe av nedturen. De enorme finansielle stimulipakkene vil selvfølgelig gi et visst positivt bidrag til den økonomiske utviklingen. Og her er det USA og Kina som legger mest penger på bordet (målt i prosent av BNP er Kinas redningspakke langt større enn den amerikanske). Likevel

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: -5,3 % ODIN Finland: -9,0 % ODIN Norge: -1,2 % ODIN Sverige: -10,3 % ODIN Europa: -11,5 % er det ikke til å unngå at verdens BNPutvikling blir svært lav, muligens også negativ i 2009, og en eventuell oppgang i 2010 vil fremstå som moderat. IMF tror i sin januarprognose på en global vekst på 0,5 prosent i 2009 og 3,0 prosent i Det er forøvrig første gang på over 40 år at USA, England, Tyskland og Japan kan oppleve et fall i BNP samtidig. Press på inntjeningsestimatene Vi har tidligere argumentert for at en bærekraftig oppgang i aksjemarkedet krever at inntjeningsestimatene for selskapene begynner å trekke oppover igjen eller i det minste at fallet i estimatene flater ut. I følge Citigroup har verdens nominelle BNP-utvikling vært en bra temperaturmåler for de europeiske selskapenes inntjeningsvekst de senere år. Gitt de «bleke» utsiktene, er det derfor ikke annet å forvente enn at man står overfor en kraftig svekkelse av selskapenes inntjening fremover og den nære fremtid vil preges av resultatvarsler og nedjusteringer av forventninger til fremtidig inntjening. Vi forventer også at en rekke selskaper vil senke sine utbytteutbetalinger for regnskapsåret 2008, delvis fordi resultatet har gått ned, men hovedsakelig for å sørge for at man holder penger tilbake i selskapene for å bedre likviditeten og soliditeten. Også press på marginer Et annet problem på kort sikt er at kostnadskutt ikke er nok til å holde tritt med nedgangen i salg og inntjening. Selskapets marginer kommer under press noe blant annet amerikanske Caterpillar nylig påpekte i et resultatvarsel. Kraftige fall i råvare- og energipriser vil hjelpe på kostnadssiden utover i 2009, men kanskje ikke så raskt som mange hadde håpet. Dette skyldes etterslep på tidligere inn gåtte kontrakter og prismønsteret under fjoråret. Samtidig er det ikke til å unngå at selskapenes finansieringskostnader går opp når prisen på kapital går i været og tilgjengeligheten er dårlig. Mang en finanssjef må nok akseptere en langt høyere pris på penger i år enn de noen gang har gjort tidligere. Selv om styringsrentene har gått kraftig ned de siste månedene, har spreaden som selskapene må betale utover risikofri rente holdt seg på et høyt nivå. Mangelen på tilgjengelig kreditt bremser aktiviteten innen oppkjøp og selskapssammenslåinger selskapene vil holde tilbake på sine vekstinvesteringer og tilbakekjøp av egne aksjer bremser opp. Alt dette har en dominoeffekt inn mot realøkonomien. I følge Morgan Stanley har fallet i inntjening målt ved selskapene i MSCI Europe-indeksen under de fire siste resesjonene vært på mellom 32 og 41 prosent fra topp ODIN Europa SMB: -13,0 % Markedsutvikling siste 12 mnd i lokal valuta Norge Norden Europa Verden USA Markedsutvikling siste fem år i lokal valuta Norge Norden Europa Verden USA Fond Indeks Etter å ha starte året med oppgang snudde børsene verden over til nedgang. De amerikanske børsene opplevde sin verste januarmåneden noensinne. Oslo Børs falt «kun» én prosent. Kildedata: Reuters EcoWin. I kjølvannet av det kraftige markedsfallet annet halvår 2008 er børsene mer eller tilbake til utgangspunktet for fem år siden. Det store spørsmålet er når børsene igjen vil vende oppover. Kildedata: Reuters EcoWin. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 til bunn. Tilnærmet de samme tallene opererer Citibank med og forventer et fall i inntjeningen på 21 prosent i 2008 og ytterligere 29 prosent i 2009 til sammen ca 44 prosent. Samtidig viser konsensus for 2008 et fall i inntjeningen på 16,5 prosent (finansaksjer minus 50 prosent, ikke-finansaksjer pluss 3,2 prosent), for 2009 ned 11 prosent, og opp 11 prosent i 2010 (Kilde: Fact Set). Sett i forhold til fallene i tidligere resesjoner, virker dette for optimistisk og videre nedjusteringer av estimatene synes å være uunngåelig. Truls Haugen Ansvarlig forvalter ODIN Finland og ODIN Europa SMB man jo selvsagt argumentere for slik Morgan Stanley er inne på at man muligens skal ha lavere prisingsmultipler i en situasjon hvor verden en periode fremover vil ha lavere vekst, lavere gjeldsgrad og lavere appetitt på risiko. Avkastning hittil i år: ODIN Global: -10,6 % ODIN Global SMB: -10,3 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI Hvor mye ligger i kursene? Med de utfordringene som selskapene står overfor i det korte bildet, drives mange selskaper nå ganske kortsiktig med fokus på å styrke balansene og på generering av kontantstrøm. Selskapene strammer også inn på nyinvesteringer. I denne sammenheng kommer utbytteutbetalinger på banen. Skal selskapene velge å opprettholde tidligere nivåer på utbyttene, eller skal man holde hele eller deler tilbake for å styrke balansen? Det er overveiende sannsynlig at vi vil se en rekke selskaper kutte utbyttet i større eller mindre grad. Svenske Investor var for eksempel ute og gjorde akkurat dette, og administrerende direktør «oppfordret» i ganske kraftige ordlag alle selskaper de har posisjoner i til å gjøre det samme. Når det gjelder hvordan selskaper er priset, fremstår aksjer nå svært gunstig priset relativt til sin egen historie det samme gjør ODINs aksjefond. Selv om vi korrigerer for at inntjening skal falle mer enn det som ligger i dagens estimater, kommer vi til samme svar. Så kan Gode kjøpsmuligheter Vi mener imidlertid er det ikke bør være noen tvil om at det for den langsiktige investor er gode tider for å kjøpe seg inn i europeiske selskaper. Aksjefond som ODIN Europa SMB og ODIN Europa er begge veldiversifiserte på tvers av en rekke selskaper i ulike bransjer, og begge prises i dag med betydelig rabatt. Vær imidlertid forberedt på at vi også en stund fremover vil bli pepret med dårlige økonomiske nyheter og svake selskapstall noe som kan føre til større svingninger enn «normalt». Under rådende markedsforhold og gjeldende økonomiske utsikter fremstår timing i aksjemarkedet som særdeles vanskelig selv om man speider etter bunnen aldri så mye. Vi anbefaler derfor en gradvis inngang i aksjemarkedet og for de fleste er en månedlig spareavtale den praktiske løsningen. ODIN Maritim: -1,3 % ODIN Offshore: 1,8 % ODIN Eiendom: -8,5 % ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 31. januar 2009 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,3 % -5,3 % -40,1 % -15,7 % 3,5 % 8,2 % 11,7 % -11,2 % -11,2 % -38,7 % -12,2 % 1,1 % 3,5 % 6,6 % -9,0 % -9,0 % -37,5 % -11,5 % 3,2 % 10,7 % 19,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * -12,6 % -12,6 % -37,5 % -9,3 % 2,9 % 3,5 % 8,2 % -1,2 % -1,2 % -44,6 % -15,5 % 6,3 % 10,1 % 16,3 % -1,3 % -1,3 % -47,7 % -16,7 % 1,8 % 3,8 % 8,2 % -10,3 % -10,3 % -35,5 % -14,7 % 0,1 % 11,9 % 14,9 % -13,7 % -13,7 % -34,8 % -12,2 % -0,3 % 1,6 % 8,3 % -11,5 % -11,5 % -40,8 % -18,6 % -3,0 % -5,7 % -12,7 % -12,7 % -32,3 % -11,0 % -1,3 % -2,9 % -13,0 % -13,0 % -40,2 % -15,4 % 1,0 % -0,9 % -8,5 % -8,5 % -38,8 % -15,7 % -1,3 % 1,8 % -10,6 % -10,6 % -38,8 % -18,0 % -7,8 % -5,1 % -9,2 % -9,2 % -25,4 % -11,1 % -2,9 % -4,6 % -10,3 % -10,3 % -38,9 % -19,1 % -8,1 % -2,9 % -7,1 % -7,1 % -25,8 % -15,2 % -2,9 % 1,4 % -1,3 % -1,3 % -47,4 % -10,3 % 9,9 % 22,5 % 13,9 % -11,5 % -11,5 % -36,8 % -12,3 % 0,4 % 5,4 % 1,2 % 1,8 % 1,8 % -48,6 % -15,8 % 13,1 % 3,7 % 5,2 % 5,2 % -35,8 % -15,9 % 4,4 % -3,4 % -8,5 % -8,5 % -32,2 % -8,7 % 6,9 % 11,9 % -13,5 % -13,5 % -31,1 % -12,5 % 2,2 % 6,4 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,5 % -15,5 % -60,6 % -22,2 % -0,6 % ODIN Templeton Emerging Markets ,9 % -7,9 % -34,6 % -12,6 % 0,9 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Etableringsdato Etableringsdato ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked mnd. 0,5 % 0,4 % 1,3 % 0,5 % 12 mnd 3 år 5 år 6,0 % 4,4 % 3,3 % 7,1 % 4,5 % 3,5 % 8,3 % 4,2 % 3,9 % 6,0 % 4,4 % 3,3 % Yield Rentefølsomhet 3,7 % 0,2 3,1 % 0,9 3,6 % 3,0 3,7 % 0,2 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 4,0 % 7,2 % 0,4 % 1,6 % Siden etablering Fond (p.a) 3,4 % 5,5 % 5,2 % 3,5 % Referanse Index (p.a) 4,9 % 5,6 % 6,0 % 3,5 % ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Nyhet: Månedlige fondskommentarer I ODIN forsøker vi hele tiden å forbedre kommunikasjonen med andelseierne. Nå tilbyr vi også månedlige fondskommentarer fra de ulike forvalterne. De nye fondskommentarene er et tilbud til alle som etterspør mer løpende informasjon om utviklingen i ODINs aksjefond. I kommentarene oppsumerer de ulike forvalterne måneden som har gått, hvordan fondene har utviklet seg og hva forvalterne tror om tiden fremover. I tillegg inneholder kommentarene informasjon om blant annet historisk avkastning, fakta om fondet med geografisk fordeling og bransjefordeling, samt fondets ti største posisjoner. Med trekløveret Hugin & Munin, ODIN Web-TV og de månedlige fondskommentarene på plass, håper vi at de fleste får dekket sitt informasjonsbehov på en god og effektiv måte, sier administrerende direktør i ODIN Forvaltning Leif Ola Rød. De nye fondskommentarene finner du i venstremenyen på under menypunkt «Rapporter». Meld deg på ODINs nyhetsbrev Som abonnent på ODINs nyhetsbrev får du umiddelbar beskjed når nye kommentarer er publisert. Har du ikke meldt deg på nyhetsbrevtjenesten allerede? På under tema nyheter kan du melde deg på og bli varslet straks nye markedskommentarer (Hugin & Munin), Web-TV sendinger og fondskommentarer er publisert. Tjenesten er gratis og du bestemmer selv hvor lenge du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet. Mer informasjon på nettsidene På ODINs nettsider finner du mer informasjon og flere nyttige tjenester. I artikkelarkivet finner du for eksempel saker om ODINs aksjefond, markedene og sparing i aksjefond. Med investortjenesten «Dine fond» kan du følge verdiutviklingen på fondsandelene, kjøpe og selge andeler, starte spareavtaler, samt bytte mellom ODINs ulike aksjefond hele døgnet tjenesten er alltid åpen. Med ODINs avkastningskalkulator kan du sjekke utviklingen i aksjefondene i ulike perioder. Du velger selv om du vil se på engangsinnskudd eller spareavtaler eller en kombinasjon av begge. Med ODINs uttaksavtalekalkulator kan du sjekke hvordan uttaksavtaler i ODINs aksjefond har utviklet seg over tid. ODINs brosjyrer (engangsinnskudd, spareavtale og uttaksavtale) inneholder nyttig informasjon om hvordan du på en best mulig måte kan bygge opp sparingen, samt hvordan du kan høste av sparingen i ulike sammenhenger. På nettsidene kan du også laste ned egne brosjyrer som omhandler temaene skatt og arv. Sistnevnte finner du i venstremenyen under tema «Kjøp og salg». ODINs forvalterteam, fra venstre: Oddbjørn Dybvad (forvalter ODIN Norge, ODIN Global og ODIN Global SMB), Nils Petter Hollekim (ansvarlig forvalter ODIN Norden, ODIN Sverige og ODIN Eiendom), Håvard Opland (forvalterassistent), Alexandra Morris (ansvarlig forvalter ODIN Europa), Truls Haugen (ansvarlig forvalter ODIN Finland og ODIN Europa SMB), Jarl Ulvin (ansvarlig forvalter ODIN Norge, ODIN Global og ODIN Global SMB), Mi Kim (analytiker), Vegard Søraunet (forvalter ODIN Global og ODIN Global SMB) og Lars Mohagen (ansvarlig forvalter ODIN Maritim og ODIN Offshore).

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS