Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene fylles opp langt frem i tid til meget gode rater. M ai ble en god måned på mange av verdens børser. I USA steg S&P 500 indeksen 1,3 prosent, Europa steg 0,6 prosent målt ved MSCI Europe, mens Norden steg 3,4 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte Fondindeksen opp 5,9 prosent (alle målt i lokal valuta). Riggdrevet oppgang Etter en særdeles volatil start på året er oljeserviceselskapene (målt ved den amerikanske OSX-indeksen) igjen tilbake på «all time high». Riggselskapene har vært ledende i oppgangen, mens seismikk har blitt hengende etter. Mange norske oljeserviceselskaper har også blitt hengende etter. Det er spesielt tre forhold som er verdt å merke seg i dagens marked: 1) Oljeprisen har steget til nye høyder til tross for en svakere BNP-utvikling i vestlige økonomier. Etterspørselen drives særlig av aktiviteten og velstandsutviklingen i de asiatiske landene. 2) De største oljeselskapene sliter med å oppnå sine produksjonsmål og erstatte produserte reserver. Høye olje- og gasspriser bidrar likevel til at de rapporterer rekordsterke resultater og balanser. I tråd med den kraftige inntjeningsøkningen heves budsjettene for leting og utvikling fremover. 3) Også hos de nasjonale oljeselskapene i verden skjer det mye. Petrobras med sine lovende funn i Santos-området utenfor Brasil leder an i kampen om å sikre seg ledige rigger. Også de øker sine letebudsjetter kraftig. Med dette «bakteppe» ser vi hektisk aktivitet og kraftig økende etterspørsel etter oljeservicetjenester innen alle segmenter. Mesteparten av den «lavthengende frukten» i oljemarkedet er nå plukket. Nye funn gjøres i områder uten infrastruktur og stadig mer aktivitet skjer på dypere vann i krevende reservoarer. Oljeserviceintensiteten og kompleksiteten har økt betydelig. Stadig lengre kontrakter Riggselskapene har som nevnt vært ledende i den senere tids oppgang, med meldinger om slutninger av stadig lengre kontakter til rekordrater. Flere oljeselskaper har tegnet kontrakter på bruk av rigger frem til Det gir en god pekepinn på hvilkt aktivitetsnivå de ser for seg fremover. Slutningen av rigger er også en god temperaturmåler for oljeserviceindustrien generelt. Økt riggaktivitet gir ringvirkninger i form av økt behov for seismikk for å bestemme borelokasjoner, supplyfartøyer for support og posisjonering, samt kon-

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: -4,8 % ODIN Finland: -2,4 % ODIN Norge: -5,6 % ODIN Sverige: -0,1 % ODIN Europa: -7,2 % struksjonsfartøy og rørleggingsbåter for utbyggingsløsninger for eksempel til utbyggingsløsninger under vann og til flytende produksjon. Tror seismikk kommer I dag koster det rundt én million dollar pr dag å bore en dypvannsbrønn. Høye borekostnader gjør at selskapene strekker seg langt for å øke funnsannsynligheten dette har ført til et høyt aktivitetsnivå innen seismikk. Etter korreksjonen i januar, har aksjemarkedet fortsatt til gode å prise opp seismikkselskapene på linje med riggselskapene. Bekymring rundt ordrebok av nye fartøy og manglende synlighet rundt fremtidig inntjening har skapt usikkerhet. Vi tror oljeselskapenes stadig økende appetitt etter mer avansert seismikk vil absorbere nybyggene. Selskaper med teknologiske fortrinn, som Petroleum Geo-Services og Reservoir Exploration Technology, tror vi vil være gode investeringer. Billige supplyselskaper Supplyselskapene har heller ikke fått være med på festen i aksjemarkedene. Økt aktivitet i nye offshore områder uten god infrastruktur, som Vest-Afrika og Brasil, samt sterk etterspørselsøkning fra nye borerigger, bør ta unna ordreboken innen segmentet. Selskapene handles i dag på veldig attraktive nøkkeltall for 2009 med P/E-tall rundt seks til syv, og til om lag 40 prosent rabatt i forhold til underliggende verdier. Farstad Shipping, Solstad Offshore og District Offshore er våre favoritter. Økt aktivitet i flytende produksjon 2007 ble et noe skuffende år for flytende produksjon med relativt få kontraktstildelinger. I år er derimot oljeselskapene ute med en rekke anbud. I tillegg finnes en lang liste med felt som skal bygges ut med flytende løsninger. Flere av selskapene innen segmentet falt kraftig i korreksjonen og fremstår i dag som meget attraktive investeringsobjekter. Prisingen reflektere ikke en gang dagens kontraktsportefølje. Vi ser størst potensial i BW Offshore, Fred. Olsen Production og EOC Group. Effektive transportløsninger Sterk vekst i verdens riggflåte gir økt behov for mobilisering av rigger. Utstyr til nye felt bygges ofte langt fra feltets lokalisering. Behovet for effektiv transport til sjøs øker kraftig. Også her finner vi godt posisjonerte selskaper som er attraktivt priset. Med P/E nivåer på rundt fem for 2009 ser vi stort potensial for reprising av selskaper som Ocean HeavyLift, Dockwise og Fairstar. Flere oppkjøp i vente I løpet av det siste året har vi sett mange oppkjøp og sammenslåinger ODIN Europa SMB: -3,8 % Markedsutvikling siste 12 mnd i lokal valuta Norge Europa Norden Verden Spotpris olje siste 12 mnd jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 Brent WTI Fond Indeks Børsene har utviklet seg positivt siden midten av mars. Så langt i år er markedsindeksene i grafen ovenfor fortsatt ned med mellom to og seks prosentpoeng. Kilde: Reuters Ecowin. Oljeprisen har steget kraftig den senere tid. I takt med økte kostnader er nå dollar fatet skjæringspunktet for når det vil være gunstig for oljeselskapene å investere i nye felt. Kilde: Reuters Ecowin Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 hovedsakelig på riggsiden. Blant annet har DryShips kjøpt opp Ocean Rig, mens Trico Marine Services har kjøp opp Active Subsea og DeapOcean. Vi har også vært vitne til den store sammenslåingen av GlobalSantaFe og Transocean. I tillegg er flere mindre selskaper kjøpt av børs. Vi tror fortsatt at oppkjøp og sammenslåinger vil være med å påvirke aksjekursene dog mindre innenfor rigg og mer innenfor de andre offshoreområdene vi har nevnt i artikkelen. Gassprisene trakk ned resultatene Knallsterke kvartalsresultater har vært gjennomgangmelodien for oljeserviceselskapene de siste årene. Etter første kvartal 2008 er bildet tilsynelatende noe mer blandet. Blant de 15 selskapene som inngår i den amerikanske oljeserviceindeksen OSX, leverte syv selskaper bedre resultater enn markedet ventet, tre som ventet, mens de fem siste gjorde det litt dårligere enn analytikerne trodde i forkant. Det var i all hovedsak gassrelaterte selskaper som leverte dårligere enn forventet. Fra fjerde kvartal i fjor falt selskapenes inntekter med én prosent til 29,3 milliarder dollar mye drevet av lave gasspriser i større deler av kvartalet. Fra midten av første kvartal har gassprisene igjen steget kraftig, noe vi tror vil påvirke resultatene fremover positivt. Og selv om resultatene falt noe i første kvartal, var de likevel hele 17 prosent høyere i gjennomsnitt enn resultatene for første kvartal Etter indeks så langt i år Så langt i år er ODIN Offshore 4,8 prosentpoeng bak referanseindeksen Lars Mohagen Ansvarlig forvalter ODIN Maritim og ODIN Offshore med et fall på 0,5 prosent. At vi ligger bak på kort sikt skyldes at dollaren har svekket seg gjennom året, samt at enkelte norske selskaper i porteføljen har hatt en mindre god utvikling enn markedet forøvrig. Vi tror at også disse selskapene kommer. Undervurderte selskaper Vår filosofi er å kjøpe undervurderte (billige) selskaper, med potensial for en betydelig verdistigning såkalte verdiselskaper. Med en slik filosofi vil det garantert komme perioder hvor fondet havner bak referanseindeksen, mens det i andre perioder vil være godt foran. Over tid bør imidlertid en portefølje bestående av undervurderte selskaper slå markedet. På lang sikt (tre år, fem år og siden start) kan ODIN Offshore vise til en betydelig meravkastning sammenlignet med fondets referanseindeks (se avkastningsoversikt neste side). Langvarig oppgangssykel I ODIN mener vi at utsiktene for selskapene i offshoresektoren sjeldent har sett bedre ut enn de gjør i dag. Vi ser konturene av en langvarig oppgangssykel noe som vil by på mange lønnsomme investeringsmuligheter fremover for tålmodige investorer som tåler svinginger. Avkastning hittil i år: ODIN Global: -6,4 % ODIN Global SMB: -7,8 % ODIN Maritim: -6,6 % ODIN Offshore: -0,5 % ODIN Eiendom: -0,6 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 31. mai 2008 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI * ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Global MSCI World Net Index * ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index * ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 3,0 % -4,8 % -20,7 % 16,1 % 29,8 % 9,5 % 15,9 % 3,5 % -4,6 % -15,4 % 15,8 % 22,4 % 9,6 % 10,3 % 2,0 % -2,4 % -22,7 % 17,8 % 26,0 % 13,0 % 24,3 % 2,4 % -8,5 % -19,6 % 12,1 % 17,5 % 3,2 % 8,7 % 3,7 % -5,6 % -12,1 % 19,5 % 34,4 % 12,8 % 22,1 % 5,9 % -1,9 % -3,6 % 22,8 % 31,3 % 10,1 % 14,6 % 3,3 % -0,1 % -25,7 % 14,5 % 22,6 % 13,5 % 20,4 % 2,9 % -2,0 % -21,0 % 13,2 % 19,9 % 6,5 % 13,2 % 2,1 % -7,2 % -29,1 % 10,8 % 14,9 % 0,6 % -0,7 % -11,9 % -20,4 % 5,9 % 10,2 % -1,0 % -0,1 % -3,8 % -27,6 % 16,8 % 23,5 % 6,3 % 0,4 % -9,5 % -28,1 % 8,4 % 16,7 % 6,0 % 1,4 % -6,4 % -21,1 % 3,0 % 9,1 % 0,6 % 1,3 % -8,7 % -18,6 % 4,0 % 8,3 % -1,8 % 2,0 % -7,8 % -25,6 % 2,9 % 11,3 % 3,2 % 3,4 % -6,8 % -24,2 % 2,9 % 11,5 % 5,2 % 7,0 % -6,6 % -1,2 % 26,1 % 46,4 % 24,3 % 21,2 % 10,2 % 8,7 % -9,5 % 16,3 % 25,3 % 5,1 % 5,9 % 6,6 % -0,5 % -0,5 % 35,9 % 44,1 % 15,5 % 7,1 % 4,3 % 14,1 % 26,0 % 21,3 % 5,0 % -2,3 % -0,6 % -20,8 % 10,6 % 26,0 % 19,5 % -2,0 % -4,4 % -35,3 % 0,3 % 19,2 % 12,0 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er justert for utbytte. FOND I FOND Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Robur Øst-Europa * ,1 % -6,4 % 4,0 % 30,1 % 30,4 % 17,4 % 22,3 % ODIN Templeton Emerging Markets ,7 % -11,8 % -9,1 % 14,0 % 19,6 % ODIN Templeton Japan ,5 % -14,0 % -32,2 % -9,9 % -1,5 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index 3) MSCI Japan * Referanseindeksen er justert for utbytte. 6,0 % 8,1 % -13,6 % -5,7 % Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år Yield Rentefølsomhet Fond (p.a) Referanse Index (p.a) RENTEFOND ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon ,5 % 0,2 % -0,6 % 5,0 % 3,4 % 2,1 % 4,0 % 2,8 % 3,0 % 2,5 % 1,4 % 2,9 % SpareBank 1 Pengemarked ,5 % 5,0 % 3,4 % 6,1 % 0,2 6,5 % 0,9 6,1 % 2,7 6,1 % 0,2 3,3 % 5,3 % 4,7 % 3,1 % 4,8 % 5,4 % 5,4 % 3,2 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Nyhet: Uttaksavtalekalkulator Før eller senere ønsker du sikkert å bruke deler av pengene du har plassert i aksjefond. Med vår nye kalkulator kan du se hvordan uttaksavtaler i ODINs aksjefond har utviklet seg historisk. Siden vi introduserte uttaks avtaler i ODINs aksjefond for snart to år sidene, har vi fått mange henvendelser fra andelseiere som ønsker mer informasjon om produktet. Trenger du økt tilførsel av likviditet? Da bør du ta en nærmere titt på uttaksavtalekalkulatoren som du finner på En uttaksavtale passer for alle som ønsker å bruke av sparepengene litt etter litt. Du får automatisk tilført penger fra sparingen direkte inn på din bankkonto. Hva fremtiden bringer... Med kalkulatoren sjekker du enkelt hvordan ulike sparebeløp ville ha utviklet seg historisk i forskjellige perioder. Svarene du får vil variere fra periode til periode målt i både kroner og prosent. Når du skal gjøre antakelser om fremtiden, er det fortsatt historiske tall som gir det beste grunnlaget. Kalkulatoren sier likevel ingenting med sikkerhet om hva du kan forvente det vil avhenge av den generelle utviklingen i aksjemarkedet, forvalternes dyktighet og hvilken type uttaksavtale du velger. Tre forskjellige uttaksavtaler Som andelseier i ODINs aksjefond kan du velge mellom tre forskjellige uttaksavtaler: 1. Salg av andeler for et fast beløp Denne modellen egner seg bra for deg som må ha forutsigbarhet i privatøkonomien. Du vet nøyaktig hvor mye du får tilført hver måned, men ikke når uttaksavtalen tar slutt. Dette er kanskje den modellen som virker mest forlokkende i utgangspunktet, siden du vet størrelsen på beløpet du får utbetalt neste måned. Men forutsigbarhet er som kjent ikke gratis. Ved å selge andeler for et fast beløp hver måned, får du i praksis matematikken «mot deg». Du selger nemlig stadig flere andeler i fallende markeder. 2. Salg av et fast antall andeler Vi anbefaler denne modellen hvis du på forhånd har bestemt deg for å selge deg helt ut over en bestemt periode, eller trenger penger i en tidsbegrenset periode. Den passer også hvis du ønsker/trenger økt tilførsel av penger i en på forhånd tidsbestemt periode uten at du har krav til fast størrelse på utbetalt beløp. Du vet med sikkerhet når siste andel blir solgt, men ikke nøyaktig hvor mye du får utbetalt fra måned til måned. Desto lengre uttaksperiode, desto bedre resultater kan du vente dog avhengig av markedets utvikling. 3. Salg av en fast prosentandel Fast prosentandel anbefales hvis målet er å få høyest mulig avkastning, samtidig som du bruker av sparepengene. Med denne avtalen selger du færre andeler i fallende markeder og flere i stigende. På den måten får du matematikken «med deg». I prinsippet får du en livsløpsavtale en uttaksavtale som aldri tar slutt. Over lange ut betalingsperioder, for eksempel en tiårsperiode, kan det være til dels store forskjeller i utbetalt månedsbeløp. I de aller fleste til fellene er variasjonene på den positive siden. Du kan lese mer om de ulike modellene og hvem de kan passe for ved å klikke på informasjonstegnet i kalkulatoren og ved å laste ned ODINs uttaksavtalebrosjyre fra Slik kommer du i gang I utgangspunktet er det to måter å komme i gang med en uttaksavtale på; enten har du allerede andeler i aksjefond i dag, eller så kjøper du andeler og starter utbetalingen straks. Sistnevnte er løsningen for deg som ønsker å omplassere sparepenger fra for eksempel bank, rentepapirer eller eiendom. NB: Har du ikke behov for økt tilførsel av likviditet, eller planer om nedsalg, skal du heller ikke starte en uttaksavtale. Da skal du heller selge andeler ved behov. Vennligst ta kontakt med ODINs kunde- og distributørservice på telefon hvis du har andre spørsmål i forhold til uttaksavtaler.

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Januar 21 Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt

Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt Markedskommentar Stadig flere tegn bekrefter et globalt oppsving. Oppgangen er bred, ettersom både privat forbruk og investeringer innen industrien etter mange års tørke nå øker, sier Ragnhild Wiborg i

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

ODIN Offshore. Gode tall fra «The Big 3» Fondskommentar april 2014. BWO vinner kontrakt i Nordsjøen. Offshore allikevel ikke «dødsdømt»

ODIN Offshore. Gode tall fra «The Big 3» Fondskommentar april 2014. BWO vinner kontrakt i Nordsjøen. Offshore allikevel ikke «dødsdømt» ODIN Offshore Fondskommentar april 2014 Offshore allikevel ikke «dødsdømt» BWO vinner kontrakt i Nordsjøen Gode tall fra «The Big 3» ODIN Offshore - april ODIN Offshore steg 1,7 prosent i april, mens referanseindeksen

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Sterkt ODINteam godt humør

Sterkt ODINteam godt humør I N F O R M A S J O N O G H A L V Å R S R A P P O R T 2 5 A K S J E F O N D Sterkt ODINteam med godt humør KUNDEPOST B -Vi føler at vi er et sterkt team som jobber godt på tvers av fond og bransjer, selv

Detaljer