Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene blant annet gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer. F ebruar var preget av resultatfremleggelser og en massiv nyhetsstrøm rundt negative nøkkeltall fra den amerikanske økonomien. I USA endte industriindeksen Dow Jones ned 2,5 prosent, mens den brede S&P 500 indeksen falt 3,2 prosent. Europa endte ned 0,3 prosent målt ved MSCI Europe, mens Norden steg 3,8 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte Fondindeksen opp 7,5 prosent (alle målt i lokal valuta). I lys av børsutviklingen i februar, kan det synes som om noe av optimismen er tilbake blant investorene i Norden. Samtidig føler mange fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i den amerikanske økonomien. Skattesjekker til amerikanerne I februar vedtok amerikanske myndigheter de mye omtalte skattepakkene. Totalt skal privatpersoner og bedrifter få en samlet skattelette på 170 billioner dollar fordelt over ti år. Målet er å gjøre hverdagen enklere for de som sliter med å betjene boliglån, samt bidra til at det generelle forbruket øker (amerikansk økonomi er i meget stor grad forbruksdrevet). Etter planen skal privat personer som tjente inntil dollar i fjor få en skattesjekk på 600 dollar i posten i mai, mens ektepar som samlet tjente inntil dollar får det dobbelte. I tillegg utbetales 300 dollar pr barn. Lavinntektsgrupper og trygdede får også 300 dollar. I følge Financial Times kan BNP øke med inntil tre prosentpoeng i tredje kvartal i år, forutsatt at minst 40 prosent av skatterabatten umiddelbart går til konsum. Også i februar uttalte den amerikanske sentralbanken (FED) at nye rentekutt kan bli nødvendig for å bremse nedgangen. Basert på uttalelsene og senere tids nøkkeltall, tror vi FED blir «tvunget» til å kutte renten ytterligere selv om det også har kommet rapporter om økt inflasjon (økt inflasjon/prisstigning taler normalt mot reduserte renter). Skattepakkene og rentekutt bør bidra positivt til veksten i den amerikanske økonomien. Merk at mens skattepakkene er ventet å gi raske og positive bidrag til veksten, tar det normalt lengre tid før effektene av rentekuttene viser seg i forbedrede nøkkeltall og økonomiske indikatorer. Gode resultater totalt sett Med store deler av resultatsesongen for fjerde kvartal og hele 2007 i bakspeilet, ser vi at selskapene nok en gang leverer gode resultater om dog noe mer blandet. I USA har 61 prosent av selskapene levert bedre resultater enn forventet, 12 prosent som forventet og

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: -8,9% ODIN Finland: -5,9% ODIN Norge: -9,9% ODIN Sverige: -5,2% ODIN Europa: -11,8% 27 prosent dårligere enn forventet (tall fra Morgan Stanley pr ). I Europa har 35 prosent levert bedre enn forventet, 39 prosent på linje og 26 prosent dårligere (tall fra Morgan Stanley pr ). Tilsvarende har 38 prosent av de nordiske selskapene levert bedre, 29 prosent på linje og 33 prosent dårligere enn forventet (tall fra SEB Enskilda pr ). Selv om hovedinntrykket er gjennomgående bra på resultatsiden, knyttes det blant annet usikkerhet til hvor stor demper de pågående finansurolig hetene vil legge på økonomien og resultatutviklingen fremover. Gjennom rapporteringen for fjerde kvartal har vi sett at mange amerikanske og europeiske banker har tatt nye, store tap knyttet til subprime-urolighetene. Spørsmålet er hvor mye mer som vil dukke opp i tiden som kommer... God omsetningsvekst i Norden Omsetningsveksten i de nordiske selskapene var 2,4 prosent høyere enn ventet i 2007 (kilde SEB Enskilda). Mindre positivt var det at driftsresultatet «kun» steg med 1,4 prosent i samme periode. Her var det de norske selskapene som trakk ned snittet. At kostnadene øker mer enn inntektene, kan blant annet forklares med økte lønnskostnader og en generell økning i prisene på innsatsfaktorer. Rekordsterke balanser Selskapene har i dag meget sterke balanser (forholdet mellom gjeld og egenkapital) og mye penger på bok. Midlene kan benyttes som buffer til dårlige tider, til oppkjøp og videre vekst eller til utdeling til aksjonærene. Situasjonen for oppkjøp har blitt noe bedre den senere tid, blant annet som følge av redusert aktivitet blant private equity-aktørene. Det trenger likevel ikke å bety at selskapene finner de rette oppkjøpskandidatene. Uten konkrete oppkjøpsplaner eller behov for bufferkapital, deles normalt overskuddet ut til aksjonærene. Fire måter å tilføre eierne verdier på Utbytte: Når ODIN leter etter investeringskandidater, er historisk utbytte en av faktorene vi vurderer. Ordinært utbytte er den vanligste måten å overføre verdier til aksjonærene på. Endringer i utbyttenivået følges med argus øyne av markedet. Økning i utbyttenivået et år danner normalt forventninger om at dette nivået skal vedvare. Motsatt forsøker selskapene i det lengste å redusere utbyttet, i frykt for å gi signaler om dårligere tider. Ekstraordinært utbytte: Dersom et selskap ikke ønsker å oppjustere sin utbyttepolitikk permanent, er utdeling av ekstraordinært utbytte en fleksibel måte å overføre verdier på ODIN Europa SMB: -7,3% Markedsutvikling siste 12 Markedsutvikling mnd siste 12 mnd i lokal valuta i lokal valuta Norge Europa NordenNorge VerdenEuropa Norden Verden Spotpris olje siste 12 mndspotpris olje siste mar. 07 jun. 07 sep. 07 mar. des. 07 jun. 07 sep. 07 Brent WTI Brent WTI Fond Indeks Etter en dårlig avslutning på 2007 og start på 2008, har børsene hentet inn deler at det tapte. Mye tyder likevel på at det vil svinge mer enn «normalt» også en stund frem over. Kildedata: Reuters EcoWin. Oljeprisen passerte 100 dollar fatet i februar. Lageroppbygging i USA, svakere dollar og kjøpsinteresse fra råvarefond, ble pekt på som årsaker til de nye rekordnoteringene. Kildedata: Reuters EcoWin. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 Innløsningsretter: Med innløsningsretter avsetter selskapet et beløp og sier at aksjonærene kan inn levere aksjer til en kurs over dagens nivå og på den måten få tilført verdier. Av skatte messige årsaker velger mange investorer å selge innløsningsretten før inn leveringsfristen (bruk retten av likestilles med utbytte). Tilbakekjøp: Ofte blir tilbakekjøp oppfattet som et signal fra ledelsen om at selskapets verdi er undervurdert. Ved tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting, blir det i praksis færre aksjer å dele fremtidig overskudd på. Tilbakekjøp og sletting av aksjer er en god løsning for selskaper med en stor andel utenlandske eiere på grunn av skattemessige forhold. Tilbakekjøp og stabile utbytter Med utgangspunkt i at tilbakekjøp tilfører verdier, mener vi det er mulig å oppnå ekstra avkastning ved å identifisere og investere i typiske «tilbakekjøps aksjer». En analyse utført av UBS for et par år siden slo fast at tilbakekjøp av aksjer har vært en av de viktigste driverne for aksjekursene i det amerikanske markedet siden Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter ODIN Norden, ODIN Sverige og ODIN Eiendom fremleggelse for 2007 ble det varslet et ubytte på fem svenske kroner pr aksje, i tillegg skal SKF gjennomføre et større innløsningsprogram tilsvarende ytterligere fem svenske kroner pr aksje. Slikt liker en aksjefondsforvalter å høre Foran indeks så langt i år Så langt i 2008 kan ODIN Norden vise til en noe høyere avkastning enn fondets referanseindeks. Fra å ha falt mye i annet halvår 2007, har mange sykliske selskaper innenfor verksted sektoren samt bygg og anlegg, hatt en bedre utvikling enn markedet i oppstarten av året. De svenske verkstedselskapene SKF, Sandvik og SAAB, er alle porteføljeselskaper som har steget i år tross børsfallet. Mange små og mellomstore selskaper i porteføljen steg også mye i februar. Avkastning hittil i år: ODIN Global: -10,0% ODIN Global SMB: -12,3% ODIN Maritim: -13,1% ODIN Offshore: -10,2% Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI En lønnsom investeringsstrategi bør derfor være å investere i gode selskaper som er lavt priset og som har evne til å tilbakebetale verdier i form av tilbakekjøp og innløsningsrette slike selskaper har ODIN Norden mange av. Et eksempel er det svenske verkstedselskapet SKF. På selskapets resultat Mye tyder på at det vil svinge mer enn «normalt» på børsene også i den nærmeste tiden. Husk da at svingninger er noe vi både lever av og med. ODIN Norden prises i dag med høy rabatt historisk sett. Når uroen avtar, mener vi at forutsetningene er på plass for å skape gode resultater på vegne av andelseierne. ODIN Eiendom: 0,4% Fond Indeks ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 29. februar 2008 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI * ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Global MSCI World Net Index * ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index * ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 2,6% -8,9% -16,2% 13,4% 32,7% 10,0% 15,8% 3,0% -9,8% -8,2% 14,0% 24,6% 10,2% 10,1% 5,6% -5,9% -13,2% 16,5% 27,0% 13,7% 24,4% 1,4% -7,7% -9,2% 11,7% 18,7% 4,6% 8,9% 2,8% -9,9% -8,0% 17,0% 38,6% 12,7% 22,1% 7,5% -14,2% -6,3% 17,0% 33,6% 9,1% 13,8% 5,3% -5,2% -21,1% 10,6% 23,9% 14,5% 20,4% 2,5% -9,9% -17,1% 10,5% 21,1% 7,1% 12,7% 2,2% -11,8% -25,5% 8,8% 15,9% 0,0% -2,4% -12,9% -14,4% 4,6% 12,0% -1,1% 5,4% -7,3% -22,3% 15,7% 26,3% 6,0% 1,1% -9,8% -21,5% 7,3% 20,3% 6,1% 0,3% -10,0% -17,8% 1,7% 10,2% 0,2% -4,4% -11,8% -15,5% 3,2% 9,0% -2,2% -0,4% -12,3% -24,1% 0,8% 12,9% 2,7% -3,0% -10,6% -22,5% 1,6% 13,5% 4,9% 4,5% -13,1% 17,7% 22,7% 51,8% 22,9% 21,0% 4,5% -1,5% -2,0% 11,7% 26,0% 4,1% 5,2% 4,9% -10,2% 3,5% 31,4% 45,2% 14,4% 6,6% -11,8% 20,9% 18,5% 18,3% 2,8% 5,5% 0,4% -14,8% 15,9% 27,4% 20,4% 8,3% 5,4% -25,4% 8,4% 21,8% 13,9% 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er justert for utbytte. FOND I FOND Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Robur Øst-Europa * ,0% -12,1% 2,8% 23,4% 32,8% 17,1% 21,2% ODIN Templeton Emerging Markets ,4% -11,1% 2,5% 13,8% 20,9% ODIN Templeton Japan ,7% -11,1% -33,0% -9,1% -2,9% 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index 3) MSCI Japan * Referanseindeksen er justert for utbytte. 6,3% 8,3% -13,7% -6,1% Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år Yield Rentefølsomhet Fond (p.a) Referanse Index (p.a) RENTEFOND ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon ,4% 0,2% 0,0% 4,7% 3,1% 2,3% 4,2% 2,8% 3,2% 3,6% 2,1% 3,8% SpareBank 1 Pengemarked ,4% 4,7% 3,1% 5,78% 0,23 5,85% 0,90 5,06% 3,05 5,78% 0,24 3,2% 5,4% 4,9% 3,0% 4,8% 5,5% 5,7% 3,1% 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Få med deg de beste dagene Størsteparten av avkastningen på aksjeinvesteringer kommer i løpet av relativt få dager. Dessverre er det vanskelig, eller umulig, å forutse når disse dagene inntreffer. Avkastningen i aksjefond kommer stykkevis og delt den kommer ikke lineært. I følge en undersøkelse utført av Sanfor Bernstein & Company, kommer mellom 80 og 90 prosent av den årlige avkastning i løpet av fem til 18 børsdager. I praksis er det kun én måte å få med seg samtlige av de ekstra gode dagene på du må være investert hele tiden. Se forbi støy og uro Den største utfordringen nå du plasserer i aksjefond, er å se forbi mediestøyen som ofte oppstår i takt med fallende børser. Overskrifter som «Panikk på børsene» selger bedre enn overskrifter av typen «Slik oppnår du god langsiktig avkastning». Mange har blitt ledet til å selge på feil grunnlag selv om de ikke trenger pengene på kort sikt. Å forutse hvor markedet går i det korte bildet, er ikke enkelt. De fleste, proffer som amatører, bommer langt oftere enn de treffer og går på den måten glipp av flere gode enn dårlige avkastningsdager over tid. De beste dagene Hva skjer med totalavkastningen dersom du ikke er investert de beste dagene? For å forsøke og besvare spørsmålet, har vi sett nærmere på hvordan hovedindeksen på Oslo Børs har utviklet seg de siste ti årene en periode med totalt børsdager. Hvis du hadde vært investert som hovedindeksen, uten å hoppe inn og ut, ville et innskudd på kroner vokst til kroner. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig avkastning på 9,3 prosent. Ikke så aller verst med tanke på oppstarten hvor innskuddet falt, steg, falt igjen, før det omsider var i pluss i begynnelsen av 2004 (effekten kan du se illustrert i grafen). Dersom vi tar bort de ti beste børsdagene, ville innskuddet vokst til kroner (3,9 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning). Hadde du gått glipp av de 20 beste børsdagene, ville innskuddet kun vokst til kroner. Uten de 30 beste børsdagene ville innskuddet krympet til kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig avkastning på minus tre prosent. Jo større daglige svingninger, desto viktigere er det å få med seg de beste dagene. Oslo Børs illustrerer det poenget godt. Ser vi på en mindre volatil indeks, for eksempel nordenindeksen MSCI Nordic Countries, så kommer avkastningen over flere dager. Vårt poeng er imidlertid det samme uavhengig av hvor mye den enkelte børs eller indeks svinger; du må være investert for å få med deg de beste dagene... Det enkleste og mest lønnsomme rådet blir: Selg når du trenger penger hvis ikke, sitt i ro. Det har gang på gang vist seg å være den beste måten å oppnå god langsiktig avkastning på. Hvor langt er langsiktig? Verdipapirfondenes forening anbefaler minimum fem års tidshorisont ved plasseringer i aksjefond. Da er sannsynligheten meget stor for at du får positiv avkastning på plasseringen din. For eksempel har kun 28 av 399 mulige femårsperioder i Norden gitt negativ avkastning siden 1969 (månedlige beregninger på MSCI Nordic Countries). Samtlige 348 syvårsperioder har gitt postivt avkastning Oslo Børs Hovedindeks siste ti år ti år Minus ti beste Minus 20 beste Minus 30 beste Grafen viser hva som skjer med totalavkastningen dersom du hadde vært fullt investert på Oslo Børs de siste ti årene, og hva som ville skjedd dersom du ikke fikk med deg de ti, 20 og 30 beste dagene. Kildedata Oslo Børs Hovedindeks: Reuters EcoWin.

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer