Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning over tid. Vi leter etter selskaper som blant annet kan vise til god utbyttehistorikk. Den mye omtalte januareffekten uteble på børsene. Etter stor ståheien i desember, med lansering av den ene «nyttårsraketten» etter den andre, falt aksjemarkedet tilbake i andre halvdel av januar. I USA endte S&P 500 indeksen ned 3,6 prosent for måneden sett under ett, Europa endte ned 3,8 prosent målt ved MSCI Europe, mens Oslo Børs fondsindeksen endte ned 0,6 prosent. Det nordiske aksjemarkedet var et lyspunkt, med en oppgang på 1,5 prosent målt ved MSCI Nordic Countries (alle målt i lokal valuta). Kina og Obama Det var hovedsakelig to hendelser som gjorde at markedene falt tilbake i løpet av måneden: For det første kom det frem at kinesiske myndigheter vil innføre regulering av bankenes utlån. I løpet av de siste årene har aksjemarkedet og «privat-equity fond» blitt tilført mye kapital fra bankene. I tillegg er det gitt store lån til investeringer i eiendomsmarkedet. Ved å stramme inn på bankenes utlån, håper kinesiske myndigheter at mulige økonomiske bobler kan unngås eller begrenses. Det spekuleres også om styringsrenten vil bli hevet om kort tid. For det annet bidro USAs president, Barack Obama, til den negative utviklingen i januar. Obama lanserte et lovforslag som skal begrense finansbransjens muligheter til å ta risiko, noe som ble dårlig mottatt på børsene og i råvaremarkedene. En ventet korreksjon I ODIN mener vi at børsfallet er en midlertidig korreksjon, noe som ofte inntreffer etter lang tid med stigende aksjekurser. At det ble utløst av hendelser i USA og Kina, er kanskje heller ikke unaturlig. I dag ser vi klare signaler om bedre økonomisk vekst i verdensøkonomien. De sykliske kreftene er sterke, og aktiviteten er økende på de fleste fronter. Det underbygger vår tro på at børsfallet i andre halvdel av januar ikke var starten på en ny nedtur. Ny rapportsesong i gang Rapportsesongen for fjerde kvartal er i gang i Norden og USA, og flere store amerikanske selskaper har rapportert. For de fleste selskapene er tallene som forventet eller noe bedre. I rapportene opprettholder selskapene troen på en gradvis forbedring i den økonomiske aktiviteten. I Norden knyttes det særlig spenning til signalene rundt utbyttenivået for de selskapene som er i posisjon til å utbetale utbytte. Så langt har flertallet foreslått utbytte som ligger nær analytikernes estimater. I de tilfellene hvor foreslått utbytte har

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 0,5 % ODIN Finland: 2,7 % ODIN Norge: 1,9 % ODIN Sverige: 1,3 % ODIN Europa: -1,1 % overgått forventningene, har resultatet vært økt interesse for selskapene og stigende aksjekurser. På jakt etter utbytteselskaper I ODIN er analyse av selskapenes utbyttekapasitet ett av flere viktige utvalgskriterier i jakten på nye porteføljeselskaper. Ordinært utbytte, er den vanligste måten å overføre verdier til aksjonærene på. Endringer i selskapenes utbyttenivå følges med argusøyne av markedet. En økning i utbyttenivået fra det ene året til det andre, danner normalt forventninger om at dette skal vedvare. Motsatt forsøker selskapene i det lengste å la være å redusere utbyttenivået, i frykt for å gi signaler om dårligere tider. Ekstraordinært utbytte er en fleksibel måte å overføre verdier på, dersom et selskap ikke ønsker å oppjustere sin utbyttepolitikk permanent. Et alternativ til utbytte er tilbakekjøp av aksjer. Ofte blir tilbakekjøp oppfattet som et signal fra ledelsen om at de mener at selskapet er for lavt priset på børsen. Ved tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting, blir det i praksis færre aksjer å dele fremtidige overskudd på det tilsier økt aksjekurs. Utbytte er viktig av flere årsaker: 1. Sier noe om selskapets finansielle status og «kvaliteten» på inntjeningen. 2. Selskaper som opererer med et høyt og stabilt utbytte, står gjerne sterkere i fallende markeder. 3. Over tid har avkastning fra utbytte vært en betydelig bidragsyter til totalavkastningen ved aksjeinvesteringer. Det finnes en rekke empiriske undersøkelser som viser at porteføljer som inneholder selskaper som utbetaler høyt utbytte, gir en avkastning som er vesentlig bedre enn porteføljer med et lavt utbyttenivå. Flere av disse er referert til på Nordiske utbytteeksempler I ODINs nordiske porteføljer har vi et stort innslag av selskaper med høy utbyttekapasitet selskaper som fokuserer på en langsiktig og god utbyttepolitikk. Det finske finanskonsernet Sampo er et eksempel i så måte. Sampo har sin hovedvirksomhet i forsikringsselskapet IF. De har også bygget opp sin eierposisjon i bankkonsernet Nordea, og er nå Nordeas største aksjonær. Sampo etterstreber å ha et høyt og stabilt utbyttenivå, med mulighet for oppjusteringer. Virksomhetens natur tilsier en stabil inntjening. Utbytte kan i så måte utgjøre en betydelig del av selskapets inntjening. Utbyttenivået har de siste årene ligget rundt 5,5 prosent. For å tilføre aksjonærene ytterligere verdier, foretar ODIN Europa SMB: 1,8 % Markedsutviklingen hittil i år - lokal valuta Markedsutviklingen siste 5 år - lokal valuta Norge Norden 2010 Europa Verden USA Norge Norden Europa Verden USA Børsåret startet med stor tro på at den såkalte «januareffekten» ville materialiserer seg. Som du ser ble det lite av den effekten. For måneden sett under ett, var det kun Norden som endte opp. Kildedata: Reuters EcoWin. Selv om børsene har steget mye siden bunnen, må fortsatt amerikanske aksjer stige 36 prosent for å tangere den forrige toppen, mens nordiske aksjer må stige 49 prosent. Kildedata: Reuters EcoWin. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 ledelsen også tilbakekjøp av egne aksjer i perioder. Det svensk/engelske farmasiselskapet Astra Zeneca er et annet selskap som har god forutsigbarhet og stabilitet i inntjeningen. Det har medført stabile utbytter over tid. Vi ser et potensial for marginforbedringer gjennom ytterligere kostnadskutt. Lengre frem ser vi også en rekke nye produkter, som vi mener bør bidra positivt. Selskapets balanse er meget sterk, og muliggjør et enda høyere utbyttenivå en dagens fem prosent. Selskapet har også besluttet å foreslå et tilbakekjøpsprogram, noe som vil bringe det totale utbyttenivået opp i over seks prosent på årlig basis. Oljeserviceselskapet Prosafe, som er en global aktør og verdens største eier og operatør av boligrigger, har også et klart utbyttefokus. Selskapet har høy inntjening i forhold til dagens aksjekurs, samtidig har Prosafe låst inn store deler av sin riggkapasitet på lange kontrakter. Forutsigbarheten i inntjening og utbyttekapasitet, bør derfor være høy. For 2010 venter analytikerne et samlet utbytte på 6,5 prosent, i tillegg er det forventninger om stigende utbytte i årene fremover. Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter ODIN Norden, ODIN Sverige og ODIN Eiendom balanse er sterk, og gir rom for gode utbytter. Protector har annonsert en utbyttepolitikk der de vil utbetale mellom fem og 15 prosent av selskapets solvenskapital. Analytikerne som følger selskapet forventer utbytte på én krone pr aksje for inntektsåret Det betyr en direkteavkastning på nærmere ti prosent. Tydelig fokus på utbytte Over tid kan utbytte utgjøre en stor del av en totalavkastningen ved investeringer i aksjer. Det ønsker undertegnede å utnytte til fulle. En rekke studier indikerer at porteføljer med en stor grad av selskaper som utbetaler høye utbytter, gir bedre avkastning enn markedet forøvrig. Selskapene er mindre volatile, og gir en bedre beskyttelse i perioder med fallende markeder. I tillegg er utbytteselskapene ofte lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Du får med andre ord i både pose og sekk Avkastning hittil i år: ODIN Global: -1,8 % ODIN Global SMB: 0,0 % ODIN Maritim: 6,7 % ODIN Offshore: 2,5 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI Det norske forsikringsselskapet Protector, som driver med sak- og eierskifteforsikring, er det siste eksempelet vi trekker frem i denne omgang. Protector har en stabil og forutsigbar inntjening, og virksomheten vokser med god lønnsomhet. Selskapets ODIN Eiendom: 1,8 % ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 I MÅNEDENS TEMA I Andelen plassert i bolig og hytte Husholdningenes formue Bolig og hytte 63 % Bank 12 % Aksjefond 1 % Kollektiv pensjonssparing 14 % Direkteeide aksjer 4 % Annen finanssparing 6 % Aksjeandelen bør økes Nordmenn har størsteparten av formuen plassert i boligmarkedet. Likevel er det aksjemarkedet som synes å vekke størst bekymring. Det er litt rart. i skjelver av frykt for å sette av noen tusenlapper i aksjefond, men er uredde V når vi bruker tre millioner på å kjøpe en treroms etter ti minutter på visning, skrev journalist Hallgeir Kvadsheim i en kommentar i Dagbladet forleden. Kvadsheim, som også er kjent fra Luksusfellen på TV3, mener at vi har blitt fartsblinde i boligmarkedet. Nordmenn har en urealistisk tro på at boligprisene vil fortsette å stige fremover ikke nødvendigvis fordi realøkonomien tillater det, men fordi boligprisene «alltid» stiger. Å investere i noe kun fordi man er av den oppfatning at det «alltid» stiger, er selve definisjonen på en økonomisk boble. Vi skal ikke ta stilling til om det norske boligmarkedet er oppblåst eller ikke. Vi ønsker bare å påpeke at det er utviklingen i boligmarkedet som veier tyngst for folk flest. Frykten bør plasseres der den hører hjemme Lav forventet avkastning i bolig Diagrammet viser hvordan nordmenns bruttoformuer er gjennomsnittlig fordelt. Mest iøynefallende er boligandelen, dernest andelen som viser hvor mye vi har plassert i aksjefond. I følge Verdipapirfondenes forening (VFF), har den norske gjennomsnittshusholdningen plassert kroner i aksjefond. Til sammenligning viser anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at gjennomsnittshusholdningen har verdier for nærmere to millioner kroner i boligmarkedet. Kort fortalt betyr det at et fall på 20 prosent i aksjemarkedet vil redusere verdien av våre aksjefond med kroner. Tilsvarende vil et fall i boligmarkedet på ti prosent, redusere verdien av våre boligformuer med kroner. Hvis du i tillegg har 60 prosent belåning på boligen, forsvinner 25 prosent av egenkapitalen du har i bolig. Bolig = et sted å bo Siden den forrige bunnen i boligmarkedet ble passert tidlig på 90-tallet, har det vært høy verdistigning på bolig i Norge mye drevet av høy reallønnsvekst, tilflytning til storbyene, osv. Det betyr ikke det samme som at bolig er en spesielt lønnsom investering over tid. Den amerikanske økonomiprofessoren Robert Shiller, har med utgangspunkt i boligprisstatistikk fra 1890 og frem til i dag, slått fast at boligprisene over tid kun stiger marginalt mer enn inflasjonen (prisveksten). Også her hjemme har boligprisene over lang tid kun steget marginalt mer enn inflasjonen, i følge SSB. For så vidt ikke så rart, med tanke på at boliger over tid ikke skaper verdier. Dette betyr at vi antakelig bør tenke oss om opptil flere ganger før vi kjøper bolig som investering for eksempel utleiebolig. Bank = oppbevaring 12 prosent av nordmenns bruttoformue er plassert i banken. En stor andel av dette er trolig langsiktig sparing. I banken får du det som kalles risikofri rente det betyr at du kun bevarer kjøpekraften over tid. Vi kan tenke oss følgende eksempel: I dag har du råd til å kjøpe en liten VW Polo, men du velger heller å plassere pengene i banken, for å kunne kjøpe «storebroren» VW Golf om noen år. Siden du kun bevarer kjøpekraften i banken (avkastning tilsvarende inflasjonen), vil du selv etter mange års sparing «kun» ha en VW Polo innen rekkevidde. Og det er vel og merke hvis du har klart å plukke de beste bankene i hele spareperioden. Aksjefond = langsiktig sparing I ODIN mener vi at langsiktig sparing bør foretas der du kan forvente høyest avkastning over tid. Det betyr i aksjer. Historisk har aksjer gitt fire til seks prosentpoeng høyere årlig avkastning enn banksparing (før skatt). Det er ekstrabetalingen du kan forvente over tid ved å ta aktivt del i selskapenes verdiskapning. For de aller fleste er aksjefond den praktiske løsningen. Det er flere grunner til det: Det er enkelt og fleksibelt å spare i aksjefond. Du får tilgang til en bredt sammensatt portefølje. Aksjefond gir god forbrukerbeskyttelse. Ved å spare regelmessig i aksjefond oppnår du to ting: For det første øker forventet avkastning på din totale sparing/formue. For det annet reduserer du den skjeve eksponeringen mot bolig og bank. Hvis du i tillegg klarer å ha et langsiktig perspektiv på aksjefondssparingen, samtidig som du kjøper deg gradvis inn og selger deg gradvis ut, så har du selve oppskriften på god langsiktig sparing. Lav skatt i aksjefond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er mulighet for høy avkastning over tid. I tillegg er det to skattemessige forhold som påvirker hva du sitter igjen med i kroner og øre; utsatt skatt og skjermingsfradrag. Til forskjell fra banken, hvor du betaler skatt hvert år, betaler du først skatt i aksjefond når du selger andeler. I tillegg får du skjermingsfradrag, som gjør at deler av avkastningen blir skattefri. Med åtte prosent avkastning og en skjermingsrente på 3,6 prosent, blir den effektive skatten i aksjefond halvert i løpet av åtte år fra 28 til 14 prosent. Du kan lese mer om skatt i aksjefond på

5 Avkastningsoversikt pr 31. januar 2010 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,5 % 0,5 % 45,7 % -11,1 % 6,1 % 9,1 % 13,2 % 1,0 % 1,0 % 44,3 % -8,7 % 6,0 % 2,1 % 8,3 % 2,7 % 2,7 % 53,9 % -7,2 % 9,3 % 11,6 % 21,1 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 1,2 % 1,2 % 40,8 % -6,3 % 7,6 % 2,0 % 9,7 % 1,9 % 1,9 % 54,2 % -8,8 % 7,6 % 9,7 % 18,2 % -1,0 % -1,0 % 72,6 % -8,8 % 7,5 % 6,5 % 11,1 % 1,3 % 1,3 % 64,3 % -8,5 % 7,7 % 13,0 % 17,6 % -0,3 % -0,3 % 56,4 % -7,5 % 7,0 % 2,2 % 11,0 % -1,1 % -1,1 % 37,3 % -16,8 % 1,8 % -2,2 % -4,0 % -4,0 % 22,4 % -10,1 % 1,5 % -0,7 % 1,8 % 1,8 % 39,4 % -15,4 % 5,2 % 2,5 % 0,9 % 0,9 % 48,2 % -11,1 % 3,8 % 5,6 % -1,8 % -1,8 % 44,5 % -11,4 % -1,1 % -1,1 % -3,0 % -3,0 % 16,3 % -9,3 % 0,1 % -2,7 % 0,0 % 0,0 % 41,1 % -13,3 % -1,9 % 0,8 % -1,5 % -1,5 % 29,7 % -8,8 % 1,0 % 3,9 % 6,7 % 6,7 % 27,1 % -9,3 % 5,7 % 21,5 % 14,7 % 14,9 % 14,9 % 11,7 % -11,8 % 0,5 % 2,4 % 1,9 % 2,5 % 2,5 % 51,4 % -9,0 % 13,4 % 7,9 % -0,4 % -0,4 % 28,8 % -2,7 % 6,6 % -0,5 % 1,8 % 1,8 % 48,2 % -7,3 % 9,0 % 15,3 % -0,7 % -0,7 % 30,0 % -15,5 % 2,3 % 8,7 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,4 % 5,4 % 99,1 % -8,9 % 10,2 % ODIN Templeton Emerging Markets ,2 % -4,2 % 47,5 % -2,9 % 7,6 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Etableringsdato Etableringsdato ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked mnd. 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,3 % 12 mnd 3 år 5 år 3,6 % 4,7 % 3,7 % 3,8 % 5,1 % 3,8 % 5,8 % 6,1 % 4,0 % 3,7 % 4,8 % 3,7 % Siden etablering (p.a) Referanse Index (p.a) 10,8 % 13,3 % 4,3 % 5,7 % Siden etablering Yield Rente- * følsomhet* (p.a) Referanse Index (p.a) 2,3 % 0,2 3,4 % 4,7 % 2,9 % 0,9 5,4 % 5,4 % 3,5 % 2,7 5,3 % 5,7 % 2,3 % 0,2 3,5 % 3,3 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Durasjon 3 (ST4X) * Tall pr For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Disse kan deles inn i tre grupper: med brede mandat, landfond og bransjefond med brede mandat: ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Landfond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Bransjefond: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare over tid i en spareavtale, og innløse over tid med en uttaksavtale. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med aksjene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat. Disse kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse og bransjetilknytning. et med det bredeste mandatet blant ODINs elleve aksjefond er ODIN Global. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving markedsrapport nummer 3 oktober 2011 Skagenfondene.no les PorteFøljeForvAlterneS beretning PÅ SIde 19 dominoeffekt 8 - ny opptur? et svært godt tiår i aksjemarkedene kan være få år unna, hevder ole Søeberg.

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer