Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning"

Transkript

1 April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt ser vi mange spennende muligheter i de tusen sjøers land. Inngangen til mars var preget av den globale aksjekorreksjonen som startet med børsfallet på ni prosent i Shanghai den 27. februar. Norden var intet unntak. Til og med 5. mars falt Fondindeksen på Oslo Børs 7,7 prosent, Stockholmsbørsen falt 7 prosent og Helsinkibørsen 6,4 prosent alle målt i lokal valuta. Oppgang på børsene i mars På tross av en ruglete start endte mars måned med oppgang på børsene. I USA steg den brede S&P 500 indeksen 1,1 prosent målt i USD, mens Europa endte opp 3,2 prosent. I Norden steg den finske børsen 5,2 prosent, den svenske endte opp 5,4 prosent, og i Norge steg Fondindeksen med 4,8 prosent også disse målt i sine respektive valutaer. Selve Nordenindeksen endte opp 4,5 prosent. Resultatvekst i Finland Det siste året har finske aksjer steget 15 prosent. tre år er oppgangen på 75 prosent. Selv om aksjekursene har steget mye de siste årene, har kursene stort sett bare steget i takt med resultatene over tid. Selskapene har med andre ord ikke blitt dyrere denne sammenhengen kan du også se i grafen på neste side. I var resultatveksten på 25 prosent i Finland. Den høye veksten underbygger de siste års kursutvikling, og bekrefter at selskapsinntjeningen er veldig solid. For 2007 forventer analytikerne en resultatvekst for finske aksjer på 14 prosent. Tilsvarende anslag for 2008 er elleve prosent. Selv om vekstutsiktene fremover er noe lavere enn hva vi har sett de siste årene, er veksten fortsatt høy historisk sett også i forhold til andre vestlige markeder. ODIN forventer også god resultatvekst for våre finske porteføljeselskaper. Vi tror finske selskaper kommer til å være lønnsomme å investere i også i tiden som kommer. Det er mange forhold som taler for nettopp dette: Selskapene fyller ordrebøkene stadig lengre frem i tid Vi tror på økt aktivitet rundt oppkjøp og sammenslåing av selskaper, som følge av sterke balanser og mye kontanter i selskapene Vi forventer økt tilbakekjøp av egne aksjer i mange selskaper noe som i praksis fører til høyere aksjekurs ved sletting av aksjene Finske selskaper fortsetter å nyte godt av den strategiske plasseringen landet har i forhold til Russland, de baltiske statene, Ungarn, Romania og de andre EU nykommerne

2 Indeks Markedsutvikling hittil i år jan feb mar Norge Norden Prising av finske aksjer - 12 month forward P/E Europa Verden Den globale aksjekorreksjonen som startet i månedsskiftet februar/mars sendte aksjekursene ned verden over. I andre halvdel av mars steg børsene igjen. Ved utgangen av måneden var markedene tilbake i positivt terreng for året sett under ett. Index Markedsutvikling siste 5 år Norge Norden Kildedata: Reuters EcoWin Europa Verden Kildedata: Reuters EcoWin De siste fem årene har totalt sett vært meget bra i aksjemarkedet. Siden børsene bunnet ut i første kvartal 2003, har verdien av aksjene på Oslo Børs steget kraftig. For 2007 forventer vi en mer moderat oppgang enn hva vi har sett de siste årene. Finsk «sisu» og norsk forvaltning De barske naturforholdene i Finland sies å ha gjort finnene tøffe og urokkelige. Denne holdningen omtales gjerne som «sisu» en kombinasjon av vilje, karakterstyrke og utholdenhet. Finsk «sisu» i næringslivet passer svært godt med ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi. ODIN investerer langsiktig i undervurderte selskaper selskaper med reelle verdier, solid omsetning og god inntjening. Slike selskaper har vi funnet mange av i Finland. Omvurdering av selskaper Å finne undervurderte selskaper er en ting. En annen utfordring er å finne selskaper som har potensial til å bli priset høyere av markedet. En viktig del av ODINs investeringsfilosofi er å identifisere ulike «katalysatorer» som kan få aksjemarkedet til å endre sin oppfatning av et selskaps prising. Et eksempel i så måte er finske Rautaruukki. Selskapet er i ferd med å ta steget fra å være en tradisjonell stålprodusent til å bli en komponent- og systemleverandør som jobber aktivt inn mot mekanisk industri, samt byggog anleggsindustrien. Tidligere leverte selskapet kun stål ved bygging av for eksempel en lagerhall. I dag leverer de «løsninger» prosjekterer selve hallen, bearbeider stålet, reiser konstruksjonen og avslutter prosjektet. Allerede ved utgangen av 2007 vil så mye som 50 prosent av salget til Rautaruukki komme fra områder som ikke er relatert til tradisjonell produksjon av stål. Historisk har «engineering»- selskaper, av den typen Rautaruukki nå dreies mot, blitt priset langt høyere enn tradisjonelle stålselskaper. At selskapet er i ferd med å få flere ben å stå på, tror vi vil føre til en reprising når markedet for alvor ser hvor selskapet er på vei Byggeboom i Europa Den pågående byggeboomen i Europa, og da spesielt i Øst-Europa, er ytterligere et forhold som gjør oss optimistiske med hensyn på finske selskapers fremtidsutsikter. Ramirent og Cramo er to finske porteføljeselskap som driver med utleie av maskiner og utstyr til blant annet bygg- og anleggsbransjen. Jo større byggeaktivitet, desto større etterspørsel etter utstyr som stillaser, forskaling, provisorisk strøm, heiser, lifter og annet utstyr. Ramirent kan melde om en vekstrate på hele 70 prosent på sine satsninger i Øst-Europa. Samtidig er markedet fortsatt sterkt i Skandinavia. Strukturelt underskudd på boliger i P/E Ratio Kildedata: Reuters EcoWin Kurs- og resultatutvikling siste tre år Grafen viser prisingen av det fi nske aksjemarkedet i et historisk perspektiv. Ser man dette i sammenheng med resultatveksten de siste årene, er prisingen etter vår mening på et fornuftig nivå Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kursutvikling Resultatutvikling - Forward 12M EPS Kildedata: JCF Grafen viser det fi nske markedets kursutvikling mot selskapenes resultatutvikling siste tre år. Den viser at det er selskapenes underliggende resultatutvikling som driver aksjekursene. Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 4,0% ODIN Finland: 8,0% ODIN Norge: 5,8%

3 Vest-Europa, oppgradering av eiendomsmasse i Øst-Europa, samt betydelige investeringer i infrastruktur, tror vi vil være hoveddriverne i denne bransjen fremover. Forutsigbar inntjening En aksjefondsforvalters drøm, er kombinasjonen av langsiktighet, lønnsomhet og forutsigbarhet. Et av de mest «forutsigbare» selskapene i ODIN Finlands portefølje i dag er Wärtsilä. Selskapet som blant annet produserer gass-, diesel- og tungoljemotorer til skipsindustrien og kraftmarkedet, har fylt opp ordrebøkene de neste tre årene. I tillegg har Wärtsilä mye forutsigbar inntjening i form av service på egne og andres motorsystemer. I dag utgjør servicedelen 40 prosent av selskapets omsetning. Vi tror at Wärtsilä har gode forutsetninger for videre vekstmuligheter innen dette segmentet. Det er også her selskapet har de høyeste marginene. Europeisk vekst finske muligheter For 2007 ser vi for oss videre vekst i verdensøkonomien, dog noe lavere enn i fjor. Den store overraskelsen vekstmessig tror vi kommer i eurosonen med høyere BNP-tall enn ventet. Mange av selskapene i ODIN Finland vil tjene godt på utviklingen i Senior Porteføljeforvalter, Truls Haugen europeisk økonomi. Selskapene i porteføljen er i tillegg svært godt lokalisert geografisk for å ta del i den videre velstandsutviklingen i Russland og Øst-Europa forøvrig. Avkastningsoversikt pr 30. mars 2007 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) 10 år (p.a.) Siden etablering (p.a.) AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa * MSCI Europe ODIN Europa SMB ** MSCI Europe Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 3,39% 3,99% 18,22% 36,73% 27,29% 15,07% 18,21% 4,53% 4,13% 20,19% 26,50% 16,81% 14,96% 11,57% 4,47% 8,01% 28,40% 33,58% 28,93% 18,19% 27,42% 2,94% 4,67% 15,98% 22,35% 13,88% 9,45% 10,28% 4,38% 5,81% 14,58% 40,73% 26,77% 15,% 24,67% 4,70% 5,48% 18,65% 34,62% 21,63% 12,53% 15,63% 4,10% 3,01% 22,92% 29,73% 25,16% 21,25% 24,79% 4,32% 2,27% 24,62% 25,27% 14,68% 13,23% 15,84% 2,89% 0,41% 19,25% 28,70% 11,78% - 4,48% 2,56% 0,73% 12,52% 14,29% 5,08% - 1,18% 5,15% 7,53% 30,06% 36,03% 21,33% - 11,21% 3,96% 4,47% 19,96% 23,88% 15,64% - 11,04% 6,33% 7,73% 29,11% 40,89% 43,63% 23,39% 21,74% 1,55% 12,24% 35,90% 21,23% 20,72% 5,63% 5,89% 6,15% 1,% 19,40% 54,64% 30,43% - 17,06% 8,20% 4,68% -4,30% 22,45% 7,69% - 1,54% 2,09% 2,31% 26,34% 35,64% 30,25% - 26,96% 1,20% 2,46% 27,53% 31,67% 26,83% - 21,46% *) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. **) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. ODIN Sverige: 3,0% ODIN Europa: 0,4% ODIN Europa SMB: 7,5%

4 Hvordan kjøper jeg verdipapirer? Du blir kunde hos oss ved å kjøpe andeler i et av våre fond eller inngå en spareavtale. NB! Nye kunder må vedlegge godkjent kopi av legitimasjon som sendes inn sammen med blanketten. Dette skyldes at alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Kjøpsblanketter Blanketter kan lastes ned på eller vi kan sende de til deg pr post hvis du tar kontakt med kundeservice på tlf eller ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin refl ekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i fl ere typer fi nansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdi-papir handelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Avkastningsoversikt pr 30. mars 2007 FOND I FOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) 10 år (p.a.) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 6,89% 1,00% 23,33% 31,80% 29,26% - 20,08% 24,44% 1) 5,15% 2,48% 24,83% 23,31% 10,92% - 5,34% 5,74% 2) 1,10% -1,78% 1,69% 1,01% -5,15% - -13,32% -10,54% 3) 0,21% -3,36% -7,46% -1,81% -6,85% - -10,60% -8,77% 4) -1,25% -1,77% -2,81% 3,67% -3,52% - -6,16% -4,60% 5) 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2)Enskilda Nordic Total Index 3)Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (60%),MSCI Telecommunication Services (30%) og MSCI Media (10%) 4) Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (75%),MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (25%) 5) MSCI Health Care ODIN Templeton Global ,20% -1,24% 11,12% 11,28% 3,54% - 3,06% -1,17% 1) ODIN Templeton Global SMB ,35% 3,68% 11,75% 12,98% 7,% - 7,32% 2,% 2) ODIN Templeton Emerging Markets ,00% -1,31% 7,33% 18,26% 13,29% - 7,20% 8,30% 3) ODIN Templeton Japan ,18% -3,19% -13,19% -2,02% -5,10% - -10,78% -3,26% 4) ODIN Franklin USA ,03% -2,01% 1,13% 1,10% -4,25% - -2,75% 0,37% 5) ODIN Franklin USA SMB ,53% 2,51% -3,47% 4,69% -1,89% - 0,34% 6,06% 6) 1) MSCI All Countries World Free 2) FT All World Medium and Small Companies Index 3) IFC Investable Composite Index 4) MSCI Japan 5) S&P 500 Total Return (månedlig) 6) Russell 2000 Total Return RENTEFOND mnd. 12 mnd 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) Yield (p.a.) Etableringsdato ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica Etableringsdato ODIN Pengemarked * ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 0,30% 2,85% 2,13% 0,01% 4,20% 0,23 3,13% 4,80% 1) 0,26% 2,39% 2,12% 3,80% 4,48% 0,70 5,48% 5,56% 2) 0,10% 1,08% 2,08% 5,03% 4,46% 2,65 5,04% 5,65% 3) 0,30% 2,85% 2,10% - 4,20% 0,21 2,59% 2,76% 4) 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) ODIN Maritim: 7,7% ODIN Offshore: 2,0% ODIN Eiendom: 2,3% 108, ,0 104,5 110,0 105,0,5,0 96,5 95,0 92,5 Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI

5 I MÅNEDENS TEMA I Stort sett best i alle typer markeder ODINs aksjefond gir høyere avkastning enn sine respektive referanseindekser både når markedet faller og stiger. Dermed får du i pose og sekk: Høy avkastning over tid, med lavere absolutt nedside. Ser vi på den løpende 12-månedersavkastningen i alle perioder som hvert enkelt av ODINs aksjefond har eksistert, viser bildet tydelig at ODINs aksjefond gir bedre avkastning enn sine respektive referanseindekser både når markedet stiger og faller. Stiger mest og kraftigst I cirka 72 prosent av alle 12-månedersperioder stiger aksjemarkedene dog med noe variasjon basert på hvor brede markedene er, både med hensyn på geografi og bransjer. Nå er det ikke nok bare å se retning til markedet, altså hvor ofte det stiger eller faller. Like viktig er det å se på styrken i retningen. Når det nordiske aksjemarkedet stiger, noe det gjør i 133 av 189 mulige 12-månedersperioder, stiger det med en medianstyrke på 25,5 prosent. Når markedet faller, noe det gjør i 56 av 189 mulige tilfeller, faller det med en medianstyrke på 18,5 prosent. Altså, det er én og en halv gang fl ere positive, som i snitt er 38 prosent sterkere, enn negative perioder. Vil være øverst til høyre Ideelt sett skal et aksjefond gi høyere avkastning enn markedet både når dette faller og stiger. I grafen vil det gi en plassering i kvadratet øverst til høyre, der målet er å komme så langt opp og mot høyre som mulig. Fondene som ligger i kvadratet nederst til høyre gir høyere avkastning i stigende markeder, men lavere avkastning i fallende. Men siden markedet stiger i mer enn syv av ti perioder, og medianavkastningen er 35 prosent høyere (tilsvarende 10 prosentpoeng) i stigende markeder, er det ikke nødvendigvis veldig dårlig å ligge i dette kvadratet. Målet må uansett være å komme så langt opp og mot høyre som mulig. Bare for ordens skyld: Skulle et fond havne i kvadratet nederst til venstre, gir fondet både lavere avkastning enn markedet når dette stiger, og lavere avkastning enn markedet når dette faller. Likevel best over tid La oss ta ODIN Norge og det norske aksjemarkedet som eksempel. Fondindeksen på Oslo Børs har siden juni 1992 steget i 75 prosent av alle mulige løpende 12-månedersperioder (165 mulige hvorav 123 har endt i pluss). Av disse 123 har ODIN Norge gitt høyere avkastning enn Fondindeksen 102 ganger (83 prosent av tilfellene), med en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 14,8 prosentpoeng. Men når Fondindeksen på Oslo Børs faller, noe den gjør i én av fi re 12-månedersperioder, faller ODIN Norge mer enn markedet 27 ganger (altså i 64 prosent av tilfellene). I snitt gir ODIN Norge en aritmetisk mindreavkastning på to prosentpoeng i året i fallende markeder. Man må imidlertid ikke se seg blind på hvordan et fond presterer mot referanseindeksen i ulike markedsforhold. Det viktigste er tross alt hvor mye avkastning du som andelseier sitter igjen med. Og siden ODIN Norges start 26. juni 1992, har fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 24,7 prosent. Til sammenligning har fondets referanseindeks (Fondindeksen på Oslo Børs) gitt 15,6 prosent. Banksparing, her representert med 3 måneders NIBOR som et mål på de til enhver tid beste høyrentekontoene, har gitt 3,9 prosent. Fallende marked Meravkastning Mindreavkastning Mindreavkastning Stigende marked Meravkastning ODIN Offshore ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Maritim ODIN Norden ODIN Eiendom ODIN Norge Beregningene er forholdsvis enkle: Først har vi regnet ut gjennomsnittsavkastning i alle mulige 12-måndersperioder over hele historien til alle aksjefondene. Så har vi beregnet hvordan fondet gjør det i forhold til sin referanseindeks når denne har positiv eller negativ avkastning; altså har vi sett på hvor mange tilfeller fondet gir høyere avkastning enn markedet når markedet faller og hvor mange tilfeller fondet gir høyere avkastning enn markedet når markedet stiger.

6 Anbefalinger For å være ekstra tydelig når det gjelder hvilke fond vi anbefaler for den jevne fondssparer, bruker vi følgende tommelfingerregel: Skal du ha én spareavtale eller gjøre ett innskudd i ett fond, bør du velge enten ODIN Norden eller ODIN Europa. Årsaken til at vi kun trekker frem to fond, er for å gjøre det enklere å velge aksjefond for langsiktig sparing. Imidlertid fi nnes det en rekke gode argumenter for å eie andeler i fl ere av ODINs aksjefond. Minst tre gode grunner til å velge ODINs aksjefond: ODIN Norden: I ett fond får du samlet noen av våre beste investeringer Du får meget god spredning på pengene og dermed lav risiko, siden det er stor forskjell i bransjestruktur mellom de nordiske landene Fondet er betydelig investert i blant annet industriell shipping og fi sk ODIN Finland: Du får en spennende investering som også favner Øst-Europa Fondet har investert betydelig i mekanisk industri, metaller og bygg- og anlegg Finland har en annerledes bransjestruktur enn Norge og Sverige, og kombinert med f.eks. ODIN Norge og/eller ODIN Sverige, får du god spredning på pengene, og totalt sett lavere risiko ODIN Norge: Fondet er fortsatt lavt priset til tross for sterk oppgang på Oslo Børs Dette er et annerledes Norge-fond, da fondet er svært aktivt sammenlignet med andre norske aksjefond ODIN Norge har investert mye i industriell shipping, offshore og fi sk ODIN Sverige: Du får et fond med mange gode og solide svenske industriselskaper Sverige har svært ulik industristruktur i forhold til Norge og Finland, som sammen med for eksempel ODIN Norge eller ODIN Finland gir god spredning på pengene og totalt sett lavere risiko Fondet har investert mye i selskaper innen metall og bergverksdrift ODIN Europa: Et «annerledes» europafond, som har full frihet til å investere i de beste europeiske selskapene Fondet er godt tilpasset en solid økonomisk utvikling i Europa i årene fremover Fondet har betydelige investeringer i industriselskaper og underleverandører til europeisk industri ODIN Europa SMB: Fondet investerer i mindre selskaper som «massene» ennå ikke har oppdaget Fondet investerer i spennende selskaper, uavhengig av opprinnelsesland og bransje ODIN Europa SMB har høyere forventet avkastning og høyere risiko enn ODIN Europa ODIN Maritim: ODIN Offshore: ODIN Eiendom: Fondet har investert i fl ere interessante selskaper som er godt posisjonert for økt global handel og tranport ODIN Maritim investerer i undervurderte selskaper over hele verden Fondet har store investeringer i industriell shipping og kjemikalietransport Et stramt oljemarked fører til økt leting etter «sort gull» Oljeselskapene er villig til å betale mye for offshoretjenester, selv om oljeprisen skulle bli langt lavere enn i dag Høye priser på offshoretjenester grunnet lite nybygging og lang ventetid på nye rigger Et svært interessant fond for deg som ønsker eiendomseksponering og mulighet til å selge når du vil Stigende leieinntekter på næringseiendom fører til bedre resultater og høyere kurs på eiendomsselskapene Investerer i eiendomsselskaper i alle nordiske markeder ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Fax: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 15-2014 Synergi i energi Oppgang i blåtann Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport Tyrkia tilbake? Resultatvekst versus multippelekspansjon Gassratene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer