Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer kortsiktige omgivelsene er, desto større muligheter byr det seg for langsiktige investorer. Mai ble nok en måned med kursoppgang på verdens børser. I USA endte S&P 500 indeksen opp 5,6 prosent, Europa steg 4,4 prosent målt ved MSCI Europe og Norden steg 4,3 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. På Oslo Børs endte fondindeksen opp hele 16,5 prosent (alle indekser målt i lokal valuta). Også ODINs aksjefond har gjort det godt den senere tid. Så langt i år ligger åtte av elleve aksjefond foran sine respektive referanseindekser. Det er vi godt fornøyd med. Kortsiktig fokus I dag eies en aksje i gjennomsnitt seks måneder på New York Stock Exchange. Vi må helt tilbake til 1930 tallet for å finne tilsvarende kortsiktighet. Jo kortere tidsperspektiv investorene har, desto mer bekymret blir de i forhold til hva som skjer allerede på neste kvartalspresentasjon. Større svingninger Økt fokus på hva selskapene leverer fra kvartal til kvartal gir større svingninger i aksjekursene. Når en aksje prises basert på forrige kvartals resultat pr aksje, er det stor sannsynlighet for feilprising. Vi så mange eksempler på dette under rapporteringsperioden for fjerde kvartal i fjor. Selskaper som ikke levde opp til analytikernes forventninger, eller egen «guiding», fikk aksjekursene sendt kraftig ned i kjølvannet av resultatfremleggelsen. Ved fremleggelsen av tallene for første kvartal i år, har tendensen vært motsatt. Analytikerne har vært påvirket av selskapenes manglende «guiding» i fjerde kvartal, og i mange tilfeller har estimatene vært trukket for langt ned. Det har i sin tur medført at selskapene i større grad har klart å møte forventningene og aksjekursene har steget. Forventningsspill Om selskapene møter forventningene eller ikke kan sees på som et slags forventningsspill. Spillet gir langsiktige investorer som ODIN muligheter til å kjøpe feilprisede kvalitetsselskaper. I ODIN mener vi at regnskapsmessige resultater ikke gjenspeiler selskapets verdi (det har heller aldri vært regnskapets formål). Vi fokuserer på selskapenes fremtidige kontantstrømmer det bestemmer til syvende og sist hva selskapene er verdt. Irrasjonelle selskaper... Selskapene bidrar også til at fokuset blir stadig mer kortsiktig, ved at mange gir «markedsguiding» basert på

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 13,5 % ODIN Finland: 16,6 % ODIN Norge: 18,7 % ODIN Sverige: 19,3 % ODIN Europa: 3,6 % resultat pr aksje. I 2005 ble det gjennomført en undersøkelse blant 400 amerikanske finansdirektører («The Economic Implications of Corporate Financial Reporting» Graham, Harvey and Rajgopal). Gjengs oppfatning var at resultater var av størst betydning for investorene. For analyseformål mente finansdirektørene at tilsvarende kvartal forrige år, og analytikernes konsensusforventninger, var de viktigste faktorene for aksjekursutviklingen. Det mest oppsiktsvekkende fra undersøkelsen var likevel at hele 80 prosent var villig til å kutte potensielt verdiskapende kostnader for å møte analytikernes konsensusestimater! Dette kunne for eksempel dreie seg om kostnader knyttet til forskning og utvikling, markedsføring og vedlikehold. Over 50 prosent av de spurte ville også utsette verdiskapende oppkjøp for å møte markedets kortsiktige forventninger. Undersøkelsen slo fast at markedets kortsiktighet gjorde selskapene mer tilbøyelig til å agere irrasjonelt i forhold til langsiktig verdi skapning.... men noen endrer retning Flere selskaper har imidlertid begynt å forstå at det ikke er kvartalsresultater pr aksje som bør være i hovedfokus. General Electric er et eksempel. I april 2008 bestemte selskapet at de skulle slutte med «guiding» basert på resultat pr aksje. Ledelsen på ulike nivåer i selskapet var blitt for opphengt i kortsiktige mål, fremfor mer langsiktig verdiskapning. Selskapenes verdidrivere I ODIN mener vi at en mer informativ «guiding» fra selskapene kan være å beskrive fremtidsutsiktene basert på selskapenes verdidrivere. Hvilken utvikling forventer selskapene på topplinjen? Hvilke driftsmarginer forventer selskapene? Og hvor mye må det investeres i eiendeler og arbeidskapital for at selskapene skal nå sine mål? Det er informasjon som gir merverdi for langsiktige investorer! Vi finner flere selskaper i våre egne porteføljer som har tatt dette inn over seg. Sveitsiske Sika er et eksempel. Selskapet som er en nisjeleverandør av spesialkjemikalier, gir kun halvårlige resultatrapporter. Begrunnelsen er at de ikke ønsker at for mye støy og kortsiktige hensyn skal komme i fokus. For å bygge oppunder langsiktigheten, presenterer også Sika konkrete mål for hva de ønsker å oppnå fremover. At organisk salgsvekst skal være mellom åtte og ti prosent, at selskapets driftsmarginer skal ligge i området prosent og at kontantstrømmen fra driften skal ligge rundt fire til seks prosent sett i forhold til salg, er tre eksempler i så måte. ODIN Europa SMB: 4,3 % Markedsutvikling siste 12 mnd i lokal valuta Norge Norden Europa Verden USA Average Holding Periode Fond Indeks Som du ser i grafen er vi i ferd med å ta tilbake tapt terreng. Så langt i år har amerikanske aksjer steget tre prosent, nordiske er opp 16 prosent, mens Oslo Børs har steget drøye 30 prosent. Kildedata: Reuters EcoWin. Grafen viser gjennomsnittlig eiertid på aksjer på New York Stock Exchange (NYSE). I dag eier investorene aksjene i gjennomsnitt seks måneder. Det er rekord-kort. Kilde: SG Global Strategy Reserarch. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 Det er vår jobb som forvalter å ha en kvalifisert formening om Sika når sine mål eller ikke. Vi eier aksjer i selskapet gjennom ODIN Global SMB, og aksjene utgjør i skrivende stund nesten fire prosent av fondet. Urimelige forutsetninger? Et selskaps verdi avhenger av selskapets evne til å tjene penger på driften. Likevel faller mange investorer for fristelsen til å handle aksjer basert på kortsiktige inntjeningsmultipler. Mange mener at det å regne på fremtidige kontantstrømmer er for tidkrevende og lite meningsfylt i tider med eksta stor usikkerhet. Vi mener at neddiskontering av kontantstrømmer er nyttig fordi man kan «lese ut» hvilke forutsetninger som ligger til grunn for dagens aksjekurser. Sagt på en annen måte: Man kan bruke dette som en realitetssjekk av de ulike verdi driverne. Vi finner vi i mange tilfeller urimelige forutsetninger bakt inn i aksjekursene, når vi gjør disse øvelsene i dag. Et eksempel er irske CRH, som vi eier aksjer i både gjennom ODIN Europa og ODIN Global. Selskapet produserer innsatsfaktorer til bygg og infrastruktur verden over, og har klart å generere verdier i så vel gode som dårlige tider. De siste tyve årene har gjennomsnittlig driftsmargin ligget mellom åtte og ti prosent. Den laveste marginen i perioden har vært på knappe åtte prosent. Med utgangspunkt i dagens aksjekurs, kan vi regne oss frem til at aksjemarkedet forventer at CRH skal ha en driftsmargin på rundt seks prosent i ODINs forvaltere Vegard Søraunet Forvalter ODIN Global og ODIN Global SMB Globalteamet: Jarl Ulvin er ansvarlig forvalter for ODIN Global og ODIN Global SMB. Med seg på globalteamet har han Oddbjørn Dybvad og Vegard Søraunet som forvaltere, samt Mi Kim som analytiker. ODIN overtok forvaltningen av globalfondene fra Franklin Templeton 12. juni fremtiden. Altså godt under det selskapet har levert historisk! Vi tror at markedet vurderer selskapet for lavt. Kortsiktigheten råder. Når markedet «normaliseres», forventer vi en reprising av selskapets aksjekurs. Veien fremover I løpet av de siste månedene har vi sett flere makroøkonomiske indikatorer som tyder på at det kan være i ferd med å lysne. Vi forventer at våre porteføljeselskaper skal komme styrket ut av nedturen sett i forhold til deres konkurrenter. Våre langsiktige investeringstemaer i globalfondene er fortsatt intakt, og vi ser at drivkreftene bak disse begynner å materialisere seg i form av økt inntjening. Siden bunnen i november har ODIN Global og ODIN Global SMB utviklet seg godt både absolutt og relativt. For de som har en lengre tidshorisont på investeringene gjerne tre til fem år eller mer ser vi store muligheter til å kjøpe globale kvalitetsselskaper med unike markedsposisjoner til sterkt rabatterte priser. Avkastning hittil i år: ODIN Global: 4,7 % Fond ODIN Global SMB: Fond Indeks 9,6 % Indeks ODIN Maritim: 4,7 % ODIN Offshore: 27,9 % ODIN Eiendom: 2,5 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 31. mai 2009 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,0 % 13,5 % -33,1 % -10,6 % 8,6 % 8,8 % 12,6 % 6,8 % 10,3 % -30,0 % -5,5 % 6,0 % 5,9 % 7,7 % 7,2 % 16,6 % -26,9 % -3,7 % 8,9 % 12,0 % 20,8 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 7,1 % 6,9 % -27,2 % -3,3 % 8,3 % 4,9 % 9,2 % 12,1 % 18,7 % -38,2 % -11,7 % 10,6 % 10,0 % 17,2 % 16,7 % 32,9 % -42,7 % -10,3 % 7,8 % 5,8 % 10,0 % 7,0 % 19,3 % -22,6 % -6,4 % 6,1 % 13,7 % 16,8 % 4,5 % 12,4 % -23,9 % -3,6 % 5,5 % 3,7 % 10,1 % 11,2 % 3,6 % -35,6 % -15,0 % 1,4 % -4,0 % 7,2 % -2,4 % -24,8 % -6,5 % 1,7 % -1,7 % 11,0 % 4,3 % -34,4 % -11,8 % 5,7 % 1,0 % 8,4 % 14,5 % -25,7 % -9,1 % 4,1 % 4,1 % 1,9 % 4,7 % -31,3 % -11,6 % -3,8 % -3,3 % 4,3 % -3,1 % -19,6 % -6,7 % -0,7 % -3,8 % 7,6 % 9,6 % -28,7 % -11,9 % -3,3 % -0,7 % 3,9 % 4,0 % -17,9 % -9,3 % 0,1 % 2,6 % 8,0 % 4,7 % -50,4 % -7,9 % 12,5 % 20,7 % 14,0 % 10,3 % 0,7 % -37,8 % -1,7 % 5,6 % 3,6 % 2,1 % 14,4 % 27,9 % -44,4 % -9,8 % 19,3 % 6,3 % 12,0 % 32,7 % -35,8 % -5,1 % 10,8 % -0,7 % 3,7 % 2,5 % -27,3 % -5,0 % 9,0 % 12,9 % -2,8 % -10,2 % -27,1 % -8,4 % 2,8 % 6,6 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,0 % 31,1 % -43,7 % -8,5 % 9,1 % ODIN Templeton Emerging Markets ,4 % 18,2 % -18,9 % -1,3 % 7,9 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 8,7 % 12,1 % 3,1 % 4,8 % Etableringsdato Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,4 % 5,8 % 4,6 % 3,5 % 2,4 % 0,2 3,4 % 4,8 % ODIN Kort Obligasjon ,5 % 8,0 % 4,8 % 3,7 % 2,6 % 1,2 5,5 % 5,6 % ODIN Obligasjon ,6 % 11,2 % 4,7 % 4,0 % 4,0 % 3,0 5,2 % 5,9 % SpareBank 1 Pengemarked ,4 % 5,9 % 4,7 % 3,5 % 2,4 % 0,2 3,6 % 3,5 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Nyhet: ODIN Pensjonskalkulator Tror du at din fremtidige pensjon vil vær nok til å realisere dine pensjonsdrømmer? Med ODINs nye pensjonskalkulator får du svaret! De fleste vil oppleve et kraftig inntekts bortfall den dagen de trer ut av arbeidslivet. Noen velger å senke aktivitetsnivået for å møte dette, andre velger å gjøre en egeninnsats mens de er yrkesaktive for å tette «pensjonsgapet». Sparing i aksjefond er perfekt for den sistnevnte gruppen enten de ønsker en tidlig pensjon eller bare ønsker å ha litt ekstra å rutte med. Hva kan jeg forvente? Med ODIN Pensjonskalkulator har vi lagt forholdene til rette for at du enkelt kan planlegge din pensjonssparing. Vi gir deg svar på hvor mye du kan forvente å få i pensjon fra Folketrygden og fra arbeidsgiver. I tillegg viser vi deg hvor mye din egen sparing i ODINs aksjefond kan vokse til over tid og ikke minst om du bør foreta denne sparingen i eller utenfor ODIN-IPS. For å sjekke hva som er mest lønnsomt for deg, må du gjennom tre trinn i kalkulatoren: I det første trinnet legger du inn opplysninger om alder, hvor lenge du forventer å jobbe og et anslag på gjennomsnittsinntekten som yrkesaktiv. Det gjør oss i stand til å si noe om hvor stor pensjon du kan forvente å få fra Folketrygden. I det andre trinnet beregner vi verdien av din tjenestepensjon (OTP), samt eventuelle fripoliser og pensjonskapitalbevis du måtte ha. For å bøte på noe av inntektsbortfallet ved overgang fra arbeidslivet til pensjonsalderen, har staten innført OTP. Dessverre har rundt 90 prosent av alle norske arbeidstakere måttet ta til takke med minimumsordningen på to prosent av lønnen i årlig sparing. Det medfører i praksis at de fleste ikke bør ha for store forventninger til verdien av arbeidsgivers pensjonssparing. I det tredje trinnet beregner vi lønnsomheten av egen pensjonssparing i ODINs aksjefond. Basert på informasjonen du har lagt inn i de ulike trinnene i kalkulatoren, kostnader knyttet til sparingen og gjeldende skatteregler, er vi i stand til å si hvilken type sparing som er mest lønnsom for deg altså om du bør spare i ODIN-IPS eller direkte i ODINs aksjefond med en spareavtale. ODIN Pensjonskalkulator finner du på våre nettsider (odinfond.no) under «Fondskalkulatorer» i venstremenyen. Vi håper du får god nytte av kalkulatoren! Slik fungerer IPS Med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare inntil kroner i året i ODINs aksjefond og få skatten redusert med inntil kroner. I tillegg til skatteeffekten på 28 prosent, får du også fritak for formuesskatt på oppspart beløp, samt mulighet til å bytte fond i løpet av spareperioden uten at du realiserer skatt. Kostnaden, i mangel på et bedre ord, er at pengene bindes til pensjonsalderen og beskattes som pensjonsinntekt ved utbetaling. For de fleste betyr det en skatt på 31 prosent ved utbetaling. På tross av en høyere skatteprosent på pensjonsinntekt, vil IPS være lønnsomt for mange. Hvor lenge du kan spare, om du betaler formuesskatt og din øvrige pensjonsinntekt, er forhold som avgjør lønnsomheten. Fordeler med IPS Sparebeløpet trekkes fra alminnelig inntekt, slik at man får utsatt skatten Avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt Innestående i IPS teller ikke med i grunnlaget for formuesskatten Bytte av fond uten å realisere skatt Ulemper med IPS Pengene bindes til pensjonsalder, og utbetalingstiden er minimum ti år For de fleste vil marginalskatten ved utbetaling bli høyere enn fradraget Mister skjermingsfradraget som gjelder for vanlig sparing i aksjefond Kostnader ODIN-IPS Tegning av andeler: Gratis Innløsning av andeler: Gratis Bytte mellom ODINs ulike fond: Gratis Årlig forvaltningshonorar: Fra 0,4 til 2,1 % Minste månedlige sparebeløp: Minste beløp engangstegning: 300 kroner kroner Slik kommer du i gang På odinfond.no kan du laste ned tegningsblankett. Har du andre spørsmål eller ønsker du hjelp til å starte sparingen? Vennligst ta kontakt med ODINs kundeservice på telefon:

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Januar 21 Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Forslag til spareportefølje for husholdninger

Forslag til spareportefølje for husholdninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Forslag til spareportefølje for husholdninger Med fokus på eiendom som en del av porteføljen Lasse Aastad Kjøs Veileder: Svein-Arne Persson Masterutredning i finansiell

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt

Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt Markedskommentar Stadig flere tegn bekrefter et globalt oppsving. Oppgangen er bred, ettersom både privat forbruk og investeringer innen industrien etter mange års tørke nå øker, sier Ragnhild Wiborg i

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer