Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp"

Transkript

1 September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden. I dag er situasjonen svært ulik, med lave renter og betydelig lavere prising av aksjer. Samtidig er den finansielle situasjonen i selskapene bedre enn på mange år. Dette legger forholdene til rette for økt fusjons- og oppkjøpsaktivitet. dag er gjeldssituasjonen og -belastningen i både nordiske og euro- I peiske selskaper bedre enn på mange år. Sterk resultatutvikling i selskapene har ført til mye kontanter på balansen, samtidig som kostnaden for å låne penger er historisk lav. Lav gjeldsgrad muliggjør nye låneopptak, og lave renter betyr lave lånekostnader. Dermed ligger forholdene til rette for økt oppkjøpsaktivitet i tiden fremover. Flytende oljeproduksjon frem i lyset Den siste tiden har vi vært vitne til økt fusjons- og oppkjøpsaktivitet i det norske aksjemarkedet. Konsolidering innen FPSO-markedet (FPSO er en forkortelse for Floating Production, Storage and Offloading system, som oversatt til norsk betyr flytende produksjons- og lagringsskip for olje) har ført til solid kursstigning for Petrojarl. I skrivende stund har kanadiske Teekay meldt seg på i kampen om Petrojarl, noe som har ført til kraftig kursstigning for det Trondheimsbaserte FPSO-selskapet. Når etablerte industrielle aktører finner det mer lønnsomt å kjøpe børsnoterte selskaper, fremfor å bygge kapasitet selv, er det et signal om attraktiv prising av disse børsnoterte aksjene. ODIN har vært positiv til Petrojarl siden selskapet ble skilt ut fra Petroleum Geo Services i slutten av juni i tillegg til aksjene vi fikk tildelt i emisjonen, kjøpte vi ytterligere aksjer i flere av våre fond da selskapet ble børsnotert. Vi mente at aksjekursen ikke reflekterte de underliggende verdiene i selskapet. Siden børsintroduksjonen har Petrojarl vært en betydelig bidragsyter i flere av våre fond. Skjulte verdier opp i dagen Sterke balanser, åpne eierstrukturer og private equity -selskaper med overfylte pengebinger vil også føre til økt fusjons- og oppkjøpsaktivitet i Sverige. Her ser vi stadig flere selskaper som peker seg ut som interessante for private equity -selskaper og europeiske industrielle aktører. Oppkjøp av disse selskapene kan synliggjøre verdier både gjennom restrukturering og utskillelse av enkelte forretningsområder. De siste dagene har vi sett eksempel på dette idet private-equity fond har lagt inn bud på det svenske sykehuskonsernet Capio. Capio eier og driver helseforetak i hele Norden og Storbritannia. Selskaper i toppform Samtidig som selskapene i dag kan finansiere oppkjøp til et historisk

2 Aksjekursutvikling i Europa: - flatt siden år 2000 Indeks Figur 1: Grafen viser kursutvikling på europeiske aksjer. Siden år 2000 har europeiske aksjer faktisk ikke steget i verdi. Resultatkursutvikling i Europa: 60 prosent opp siden år 2000 Indeks Figur 2: Grafen viser utviklingen i resultatene for europeiske selskaper. Siden selskapenes resultater har steget omkring 60 prosent siden år 2000, mens aksjekursene på selskapene ikke har steget i det hele tatt i samme periode, har aksjer blitt billigere. Rente og earnings-yield 10 % 8% 6% 4% 2% 0% Langsiktig rente Figur 3: Grafen viser den fallende risikofrie renten (oransje linje), målt mot resultat pr krone investert i aksjemarkedet (E/P) (blå linje). For at dette gapet skal lukkes, må enten rentene stige rundt fi re prosent, resultatene i selskapene falle 50 prosent eller aksjekursene stige 100 prosent. Den mest sannsynlige utviklingen fremover er en kombinasjon av disse tre faktorene der rentene stiger, resultatveksten fl ater ut og aksjekursene stiger. E/P lavt rentenivå, er prisingen av aksjer på et attraktivt nivå. Lave renter har historisk ført til høyere prising av aksjer, men de siste fire årene har vi ikke observert denne sammenhengen. I Europa har rentene falt samtidig som prising av aksjemarkedet har blitt lavere noe som har økt forventet fremtidig avkastning i aksjemarkedet. Differansen mellom resultat pr krone investert i aksjemarkedet ( earnings yield ) og det lave rentenivået, er større enn på lenge. En kan altså finansiere oppkjøp på et lavt rentenivå og kjøpe seg en attraktiv forventet avkastning fra investeringen. I Europa har vi vært vitne til flere oppkjøp innen ulike sektorer den siste tiden. Et par eksempler på dette finnes innen banksektoren med italienske UniCredito sitt bud på tyske HVB, og innen legemiddelindustrien har tyske Bayer kommet med bud på Schering. Europeisk risikofri rente og earningsyield I 2005 var oppkjøps- og fusjonsaktiviteten i Storbritannia den høyeste på 13 år, viser tall fra Morgan Stanley. I 2006 blir det faktisk kjøpt flere selskaper av finansielle aktører, som private equity -selskaper, enn industrielle aktører. Dessuten har selskapenes sterke balanser, med mye kontanter, ført til rekordhøye nivå på tilbakekjøp av aksjer og utbetaling av utbytte. I Storbritannia forventes det nå over fem prosent direkteavkastning dersom man legger sammen effekten av tilbakekjøp av aksjer og utdeling av utbytte. Forholdene ligger til rette for nordiske selskaper Norske og svenske børsnoterte selskaper står i stor grad overfor de samme, om ikke bedre, fundamentale forhold som europeiske selskaper. I Sverige er selskapene på aggregert basis gjeldfrie. I Norge er gjeldsgraden den laveste på 15 år. Rentenivået ligger omtrent på samme nivå som i Europa, samtidig som egenkapitalavkastningen er høyere enn på kontinentet. For flere selskaper bør det under slike forhold være gunstig å øke gjeldsgraden for å finansiere fornuftige oppkjøpsprosjekter. ODINs forvaltningsfilosofi er å investere i selskaper som er attraktivt priset og selskaper i en god finansiell situasjon. Vårt mål er å skape høyest mulig avkastning for våre andelseiere. ODIN forventer økt oppkjøpsaktivitet i tiden fremover, og flere av selskapene i våre fond er attraktive oppkjøpskandidater. Vi forventer at økt oppmerksomhet rundt disse selskapene i sin tur vil bidra til å synliggjøre verdiene i selskapene og skape en attraktiv avkastning for våre andelseiere. Senior porteføljeforvalter, Nils Petter Hollekim Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 12,2% ODIN Finland: 15,5% ODIN Norge: 14,0%,0 ODIN Norden VINXBCAP ODIN Finland OMXHC,0 ODIN Norge OSEFX

3 ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin refl ekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i fl ere typer fi nansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Avkastningsoversikt pr 31. august 2006 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) 10 år (p.a.) Siden etablering (p.a.) AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa * MSCI Europe ODIN Europa SMB ** MSCI Europe Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 5,35% 12,16% 24,66% 40,22% 23,49% 15,62% 17,55% 6,24% 13,39% 25,03% 26,55% 17,03% 13,99% 10,00% 6,44% 15,45% 29,03% 31,32% 25,36% 18,30% 26,20% 6,32% 11,65% 21,53% 20,42% 12,17% 9,33% 9,34% 3,42% 14,04% 23,78% 47,36% 22,45% 17,39% 24,42% 1,14% 14,42% 21,28% 36,06% 16,89% 13,14% 14,65% 4,69% 15,49% 40,25% 30,63% 24,06% 22,22% 23,70% 6,66% 11,23% 28,42% 23,34% 10,97% 13,00% 14,50% 5,57% 17,99% 32,71% 24,54% 6,40% - 1,99% 5,09% 7,91% 18,50% 14,18% 2,03% - -0,43% 6,60% 21,55% 37,81% 33,70% 13,76% - 7,% 5,44% 10,27% 21,08% 22,80% 10,83% - 8,50% 7,25% 9,32% 19,93% 52,81% 40,81% 21,19% 20,85% 10,04% -13,89% -6,06% 13,09% 12,45% 2,85% 3,54% 2,34% 20,33% 36,51% 56,59% 25,25% - 15,30% -4,68% -1,34% 10,12% 20,47% 11,94% - 0,44% 2,93% 11,08% 22,04% 34,20% 26,61% - 23,75% 0,99% 4,35% 14,45% 27,59% 20,98% - 16,67% *) Fra til var fondet et fond i fond - som utelukkende investerte i Roburs Europafond. **) Fra til var fondet et fond i fond - som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. ODIN Sverige: 15,5% ODIN Europa: 18,0% ODIN Europa SMB: 21,6% ODIN Sverige OMXSB ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap

4 Hvordan kjøper jeg verdipapirer? Du blir kunde hos oss ved å kjøpe andeler i et av våre fond eller inngå en spareavtale. NB! Nye kunder må vedlegge godkjent kopi av legitimasjon som sendes inn sammen med blanketten. Dette skyldes at alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Kjøpsblanketter Blanketter kan lastes ned på eller vi kan sende de til deg pr post hvis du tar kontakt med kundeservice på tlf eller Avkastningsoversikt pr 31. august 2006 FOND I FOND Etableringsdato ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) 10 år (p.a.) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 3,68% 19,31% 42,22% 34,36% 31,01% - 19,02% 25,38% 1) 6,49% 10,86% 26,51% 19,76% 6,69% - 2,36% 3,17% 2) 7,73% -4,50% 2,00% -1,05% -8,42% - -15,57% -12,56% 3) 8,42% -6,62% 1,86% -1,76% -8,03% - -11,76% -9,98% 4) 4,48% -1,54% 7,13% 5,37% -3,37% - -6,54% -4,86% 5) 1)MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2)Enskilda Nordic Total Index 3)Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (60%),MSCI Telecommunication Services (30%) og MSCI Media (10%) 4) Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (75%), MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (25%) 5)MSCI Health Care ODIN Templeton Global ,05% 3,78% 12,34% 10,77% 1,56% - 1,85% -2,48% 1) ODIN Templeton Global SMB ,92% 2,21% 10,04% 11,14% 5,54% - 5,16% 1,37% 2) ODIN Templeton Emerging Markets ,31% 2,09% 21,84% 19,72% 12,48% - 5,86% 6,65% 3) ODIN Templeton Japan ,43% -11,88% 5,19% 2,02% -8,10% - -11,55% -3,91% 4) ODIN Franklin USA ,30% -5,30% -0,44% -0,23% -6,19% - -4,19% -0,96% 5) ODIN Franklin USA SMB ,70% -8,11% -0,19% 2,14% -3,12% - -1,33% 4,86% 6) 1) MSCI All Countries World Free 2) FT All World Medium and Small Companies Index 3) IFC Investable Composite Index 4) MSCI Japan 5) S&P 500 Total Return (månedlig) 6) Russell 2000 Total Return RENTEFOND mnd. 12 mnd 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) Yield (p.a.) Etableringsdato ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 0,22% 2,22% 0,99% -0,30% 2,76% 0,15 3,12% 4,88% 1) 0,21% 2,04% 2,56% 4,29% 3,00% 0,69 5,62% 5,71% 2) 0,52% 1,04% 3,76% 5,76% 3,51% 2,60 5,29% 5,96% 3) 0,21% 2,18% 2,02% - 2,73% 0,16 2,50% 2,66% 4) 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) ODIN Maritim: 9,3% ODIN Offshore: 20,3% ODIN Eiendom: 11,1% 100,0 75,0 ODIN Maritim MSCI World Marine ODIN Offshore OSX 90 ODIN Eiendom Carnegie Sw e Real Estate Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI

5 I MÅNEDENS TEMA I Index juni juli 2006 Fondsindeksen Finland Sverige Norden Europa USA august ODIN Forvaltning / Kildedata: Reuters EcoWin Siden inngangen til sommermånedene har det vært litt ruglete på verdens børser. Etter at aksjemarkedet begynte sin korreksjon i mai, fortsatte svingningene utover sommeren. Til tross for dette har faktisk de fl este av de aksjemarkedene ODIN investerer i, gitt positiv avkastning. Europa er i særstilling, med hele 7,5 prosent verdistigning siden 1. juni. En god aksjesommer Gjennom sommermånedene har aksjer prestert bra. Europeiske aksjer har i løpet av sommerens tre måneder steget hele 7,5 prosent. mai fi kk vi en korreksjon i aksjemarkedet etter noe høyere infl asjonstall enn markedet hadde forventet, og påfølgende utta- I lelser fra den amerikanske sentralbanksjefen om høyere renter. Fallet i aksjekursene varte frem til 22. mai, hvor nesten alle markeder begynte å stige. Usikkerheten i aksjemarkedet ga store svingninger mot slutten av mai og i juni, og aksjemarkedene nådde sitt bunnivå den 13. juni. Da hadde Hovedindeksen på Oslo Børs falt 20 prosent, europeiske aksjer 11 prosent og amerikanske aksjer hadde falt 4,5 prosent. Svingninger gjennom sommeren Siden midten av juni har aksjemarkedene svingt i verdi. Men fra bunnen og frem til utgangen av august, har svenske aksjer steget 16,5 prosent, fi nske og europeiske drøye 14 prosent, norske og nordiske 12 prosent og amerikanske aksjer har steget åtte prosent. Europeiske, fi nske og amerikanske aksjer har allerede nullet ut korreksjonen. Svenske aksjer må stige 2,8 prosent, nordiske 7,5 prosent og norske aksjer må stige 11,3 prosent for å tangere den foreløpig siste toppnoteringen. Usikkerheten preger markedene Men hva er det som har drevet aksjemarkedene opp og ned i løpet av sommermånedene? Usikkerheten rundt hvor høyt rentene skal gå, og hvor fort de skal stige, har vært en viktig faktor. Dessuten har oljeprisens kraftige oppgang og deretter fall vært medvirkende i stor grad drevet av krigshandlingene i Midt-Østen mellom Israel, Hizbollah og Libanon, samt orkaner i Mexico-gulfen. I tillegg har den geopolitiske spente situasjonen rundt Irans atomprogram og anrikning av uran vært et tema. Det er selskapenes resultater som teller Vi må ikke glemme at det som driver aksjekursene, faktisk er selskapenes resultater. Sommeren begynte trått med noen negative overraskelser på resultatene for 2. kvartal. Men bildet ble snudd helt rundt, ettersom stadig fl ere selskaper leverte kvartalstall som var bedre enn markedet ventet. Nordiske og europeiske aksjer har hatt en resultatvekst på omtrent 30 prosent det siste året, og i USA har vi opplevd 14 kvartaler på rad med tosifret resultatvekst. I løpet av sommeren har det også kommet en del statistikk for produksjon, etterspørsel, lager og økonomisk vekst. De har ikke gitt noe entydig bilde av situasjonen, noe som har ført til at markedene har blitt preget av støy. Sommeren har bydd på statistikk som viser at det amerikanske boligmarkedet har svekket seg. Men samtidig tegner den siste målingen av amerikanske konsumenters syn på fremtiden et betryggende bilde av situasjonen i USA. Unngå å bli preget av kortsiktig støy For alle oss som sparer i aksjefond er det viktig å huske på at forsøk på å sprenge fl y, krigshandlinger, togkrasj, orkaner, konfl ikter og andre tragiske situasjoner nærmest alltid får aksjemarkedene til å overreagere og sende aksjekursene for langt ned. Slike tragiske sitasjoner er så å si alltid av midlertidig karakter enn så tragiske de kan være. I en kynisk verden er det faktisk slik at det i de fl este tilfeller er lønnsomt å kjøpe fl ere aksjefondsandeler når verden ser mørk og trist ut. Sommeren 2006 kan imidlertid de fl este aksjefondssparere se tilbake på med glede, for avkastningen har faktisk vært ganske hyggelig.

6 Anbefalinger For å være ekstra tydelig når det gjelder hvilke fond vi anbefaler for den jevne fondssparer, bruker vi følgende tommelfingerregel: Skal du ha én spareavtale eller gjøre ett innskudd i ett fond, bør du velge enten ODIN Norden eller ODIN Europa. Årsaken til at vi kun trekker frem to fond, er for å gjøre det enklere å velge aksjefond for langsiktig sparing. Imidlertid fi nnes det en rekke gode argumenter for å eie andeler i fl ere av ODINs aksjefond. Minst tre gode grunner til å velge ODINs aksjefond: ODIN Norden: I ett fond får du samlet noen av våre beste investeringer Du får meget god spredning på pengene og dermed lav risiko, siden det er stor forskjell i bransjestruktur mellom de nordiske landene Fondet er betydelig investert i blant annet industriell shipping og fi sk ODIN Finland: Du får en spennende investering som også favner Øst-Europa Fondet har investert betydelig i mekanisk industri, metaller og bygg- og anlegg Finland har en annerledes bransjestruktur enn Norge og Sverige, og kombinert med f.eks. ODIN Norge og/eller ODIN Sverige, får du god spredning på pengene, og totalt sett lavere risiko ODIN Norge: Fondet er fortsatt lavt priset til tross for sterk oppgang på Oslo Børs Dette er et annerledes Norge-fond, da fondet er svært aktivt sammenlignet med andre norske aksjefond ODIN Norge har investert mye i industriell shipping, offshore og fi sk ODIN Sverige: Du får et fond med mange gode og solide svenske industriselskaper Sverige har svært ulik industristruktur i forhold til Norge og Finland, som sammen med for eksempel ODIN Norge eller ODIN Finland gir god spredning på pengene og totalt sett lavere risiko Fondet har investert mye i selskaper innen metall og bergverksdrift ODIN Europa: Et annerledes europafond, som har full frihet til å investere i de beste europeiske selskapene Fondet er godt tilpasset en solid økonomisk utvikling i Europa i årene fremover Fondet har betydelige investeringer i industriselskaper og underleverandører til europeisk industri ODIN Europa SMB: Fondet investerer i mindre selskaper som massene ennå ikke har oppdaget Fondet investerer i spennende selskaper, uavhengig av opprinnelsesland- og bransje ODIN Europa SMB har høyere forventet avkastning og høyere risiko enn ODIN Europa ODIN Maritim: Fondet har investert i fl ere interessante selskaper som er godt posisjonert for økt global handel og tranport ODIN Maritim investerer i undervurderte selskaper over hele verden Fondet har store investeringer i industriell shipping og kjemikalietransport ODIN Offshore: Et stramt oljemarked fører til økt leting etter sort gull Oljeselskapene er villig til å betale mye for offshoretjenester, selv om oljeprisen skulle bli langt lavere enn i dag Høye priser på offshoretjenester grunnet lite nybygging og lang ventetid på nye rigger ODIN Eiendom: Et svært interessant fond for deg som ønsker eiendomseksponering og mulighet til å selge når du vil Stigende leieinntekter på næringseiendom fører til bedre resultater og høyere kurs på eiendomsselskapene Investerer i eiendomsselskaper i alle nordiske markeder ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Fax: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Sotheby s åpner for bud Mindre tilbud i supply? Kan slutte gode nyheter i rigg Banker til med høyere kapitalkrav Tårevåt oppgang i tørrlast Globaltrans-resultat

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer