Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på festen. Er det på tide å posisjonere seg for oppgang i shipping? En relativt stor ordrebok hos verftene, kombinert med historisk lave fraktrater i de fleste shippingsegmentene, er hovedårsakene til at shippingsektoren i dag fremstår som upopulær. Kun et fåtall analytikere og strateger anbefaler i skrivende stund sektoren. Skipsverdiene har falt med rundt 50 prosent siden den forrige toppen ble nådd sommeren Selskapenes inntjening har også blitt kraftig redusert som følge av stor ratenedgang. Etter vår mening er de negative forholdene så godt kjent og så godt priset, inn at selv små forbedringer i forutsetningene kan føre til kraftig oppgang for shippingaksjene. Det taler til fordel for ODIN Maritim. I kjølvannet av fjoråret Etter fjorårets nedtur i økonomiene og de påfølgende globale stimulansetiltakene, er verdensøkonomien igjen i ferd med å bli mer «normal». Aksjeog råvaremarkedene priser nå inn en utvikling fremover som er mer i tråd med historiske konjunkturforløp, og ikke et globalt depresjonsscenario som markedene fryktet i fjor høst. Bruttonasjonalprodukt (BNP) og industriproduksjon viser igjen stigende trend globalt. Aller kraftigst er veksten i Asia, med Kina i spissen. Stimulansetiltak og videre vekst Håndteringen av de omfattende stimulansetiltakene blir avgjørende for videre vekst. To hovedscenarioer kan tenkes: I det første reduseres stimulansene ved at rentene økes og investeringene i infrastruktur reduseres. Det kan føre til fall i veksten dersom privat sektor ikke tar over «stafettpinnen». I det andre, og etter vår mening mer sannsynlige scenarioet, er frykten for ny nedtur så stor at de kraftige stimulansetiltakene opprettholdes over en lengre periode. Det kan føre til kraftig vekst i verdensøkonomien og en likviditetsdrevet oppgang på børsene. Basert på erfaringer fra tidligere sykler, vet vi at den viktigste etterspørselsdriveren for shippingrater er industriproduksjonen. Stigende industriproduksjon fører normalt til kraftig oppgang i rater, noe du kan se i egen graf på neste side. Veksten i Kina Kinas kraftige vekst etter årtusenskiftet var en særdeles viktig bidragsyter til shippingboomen som varte frem til sommeren Etter det som må kunne kalles for en kort og mild finanskrise for Kinas del, viser

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 31,5 % ODIN Finland: 33,1 % ODIN Norge: 40,3 % Kina igjen gode veksttakter. Import av råvarer som jernmalm, kull og råolje er tilbake på rekordnivåer. Med en fortsatt bedring i den generelle makroøkonomien og sterk vekst i Asia, tror vi at etterspørselen etter shippingtjenester kan øke kraftig i tiden fremover. Utfordrende ordrebøker, men Utfordringen ligger på tilbudssiden i form av meget store ordrebøker for bygging av nye skip hos verftene. Frem til denne overkapasiteten «spises» opp av økt etterspørsel, vil trolig levering av nye skip kunne dempe rateoppgangen. Det er flere forhold som kan bidra til at ordebøkene likevel ikke får alt for store konsekvenser. Finansiering av bestilte skip er for mange redere særdeles vanskelig, antall banker som er villig til å yte lån til skip er kraftig redusert, og krav til egenkapital er dramatisk skjerpet. Finansieringsproblematikk og forsinkelser hos verft har resultert i kanselleringer og utsatt levering. Utfasing av eldre skip på grunn av aldersbegrensning og skraping bidrar også til å redusere ordrebøkenes betydning. Den videre utviklingen i ordrebøkene blir sammen med utviklingen i den ge- Markedsutvikling 2009 Markedsutvikling 2009 Industriproduksjon Industriproduksjon ODIN Sverige: 43,5 % Prosent jan mar mai jul sep nov ODIN Maritim Standard & Poors 500 MSCI World Marine Oslo Børs MSCI Nordic Countries Asia (fremadvoksende) Industriland Sør Amerika Øst Europa ODIN Europa: 19,7 % Grafen viser hvordan nordiske og amerikansk aksjer har utviklet seg i år. I tillegg viser den ODIN Maritim og referanseindeksen - sistnevnte gir et bilde av den svake utviklingen i sektoren i år. Kildedata: Reuters EcoWin. Grafen viser en bedring i industriproduksjonen. Historisk sett har den viktigste etterspørselsdriveren for shippingratene vært nettopp industriproduksjonen. Kildedata: Reuters EcoWin/First Securities. Industriproduksjon Industriproduksjon vs. Fraktrater vs. Fraktrater og aksjekurser Verdiutvikling Verdiutvikling ODIN ODIN Maritim Maritim ODIN Europa SMB: 18,6 % Industrial Prod. OECD ClarkSea Index Grafen viser industriproduksjonen og fraktrater. Sistnevnte ved ClarkSea freight index (snitt av alle rater i alle segmenter). En bedring i industriproduksjonen har historisk gitt rateoppgang. Kildedata: Fearnleys s. Grafen viser ODIN Maritim fra slutten av forrige lavkonjunktur. Situasjonen i dag ligner mye på det vi så i 2002/2003. Forskjellen er ordrebøkene og skipsbyggingskapasiteten. Kildedata: ODIN Forvalting AS. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 nerelle økonomien de viktigste parameterne for rateutviklingen fremover. Bedre resultater enn fryktet Til tross for fallende rater presenterte mange rederier bedre resultater enn fryktet for både andre og tredje kvartal. Kostnadene er kuttet kraftig og flåtene er optimalisert. Et godt eksempel i så måte er Stolt Nielsen. Selskapet har levert betydelig bedre resultat enn forventet blant annet som følge av kostnadstilpasninger. Selskapets aksjekurs har doblet seg fra bunnen i mars i år. Stolt Nielsen har nå i tillegg kommunisert at de igjen vil begynne å utbetale utbytte. Selskapene tar grep Containersegmentet er et eksempel på at industrien kan påvirke sin egen situasjon til tross for utfordrende rammebetingelser. Ved hjelp av redusert fart på skipene, og ved å ta skip ut av drift, har sektoren klart å løfte ratene betraktelig fra fjorårets bunnivåer. Vi har vært der før Går vi tilbake til slutten av forrige lavkonjunktur i 2002/2003, så var vi i en situasjon som ligner mye på den vi ser i dag. Shippingsektoren var upopulær, rater og verdier hadde falt kraftig, men samtidig så vi en bedring i makroøkonomien. I etterfølgende år (2004 til 2007) steg shippingaksjene kraftig, drevet av oppgang i rater og Lars Mohagen Ansvarlig forvalter ODIN Maritime, og ODIN Offshore verdier, kraftig økning i inntjening og multippelekspansjon (reprising i form av for eksempel økt P/E). Du kan se hvordan ODIN Maritim utviklet seg i perioden i egen graf på forrige side. En vesentlig forskjell på dagens situasjon og den vi så i 2002/2003, er størrelsen på verftenes ordrebøker og størrelsen på verdens skipsbyggingskapasitet. Begge er i dag langt større enn ved forrige vendepunkt. Levering av mange nye skip kan også redusere potensialet for rateoppgang. Utover dette er bildet veldig likt det vi så i 2002/2003. På tide med ODIN Maritim Vi mener at tiden er inne for å anbefale ODIN Maritim. Mange shippingaksjer omsettes i dag med til dels betydelige rabatter i forhold til underliggende verdier. Med positive makroutsikter og store muligheter for rateoppgang, ser vi et stort reprisingspotensial. Viktige faktorer fremover blir den generelle makroutvikling og utviklingen i verftenes ordrebøker. Avkastning hittil i år: ODIN Global: 22,5 % ODIN Global SMB: 19,4 % ODIN Maritim: 14,2 % ODIN Offshore: 43,2 % ODIN Eiendom: 29,0 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 I MÅNEDENS TEMA I Pensjonssparing = Aksjefond Har du vurdert å starte egen pensjonssparing? I ODIN mener vi at aksjefond er det beste redskapet for langsiktig sparing også til pensjonsformål. Som pensjonist kan du i beste fall regne med halvparten av lønnen du hadde som yrkesaktiv fra Folketrygden. For å bedre pensjonen, har obligatorisk tjenestepensjon (OTP) blitt innført. Med denne ordningen innbetaler arbeidsgiver et beløp hvert år som settes av til pensjon utover det du får fra Folketrygden. Dessverre har 9 av 10 norske arbeidstakere måttet ta til takke med minsteordningen, hvor arbeidsgiver kun innbetaler to prosent av lønnen mellom én og 12 G (Grunnbeløpet i Folketrygden, G = kroner). Mange har i tillegg en lav aksjeandel, noe som tilsier lav forventet avkastning. Dette betyr at de fleste ikke bør ha alt for store forventninger til arbeidsgivers sparing. Ta spareansvar selv Sparing i aksjefond er perfekt for deg som ønsker å ta spareansvar selv enten du ønsker en tidlig pensjon eller bare vil ha litt ekstra å rutte med. Aksjefond er enkelt og fleksibelt, gir sterk forbrukerbeskyttelse og har høy forventet avkastning over tid. For at sparepengene dine skal gi deg best mulig avkastning, må du investere smart. Spareavtale er et annet ord for smart. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale i aksjefond dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Når spareavtalen er opprettet, går resten av seg selv. På en fast dato hver måned trekkes sparebeløpet automatisk fra din bankkonto og du kjøper flere andeler. Spareavtale i ODIN-IPS? Du kan spare til pensjon på to forskjellige måter hos ODIN: Enten gjennom en spareavtale i ODIN-IPS eller gjennom en vanlig spareavtale. Med IPS reduserer du skatten med 28 prosent av sparingen gjennom året (inntil kroner i sparing), innestående beløp er fritatt for formuesskatt, og du kan bytte fond mens du sparer uten å realisere skatt. Ulempene er at pengene bindes til pensjonsalderen, beskattes som pensjonsinntekt ved utbetaling, samt at du mister skjermingsfradraget som du ville fått ved vanlig sparing i aksjefond. Betaler du formuesskatt? Aksepterer du bindingstid? Hvis du ikke kan svare ja på begge spørsmålene, anbefaler vi i utgangspunktet en vanlig spareavtale i aksjefond. Da står du helt fritt til å velge når du vil bruke pengene dine. ODIN Pensjonskalkulator Er du likevel i tvil om hva som passer best for deg? Med ODIN Pensjonskalkulator kan du beregne hva som er mest lønnsomt basert på dine forutsetninger. Du finner ODIN Pensjonskalkulator og mer informasjon om pensjonssparing i ODINs aksjefond på: Start sparingen før nyttår Det er skattemessige forhold som tilsier at du bør komme i gang med pensjonssparingen før nyttår. Vanlig spareavtale: Med en vanlig spareavtale får du noe som kalles for skjermingsfradrag (ikke tilsvarende fradrag i IPS). Skjermingsfradraget gjør at deler av avkastningen i aksjefond blir skattefri. Den skattefrie avkastningen tilsvarer i praksis renten du kunne fått ved sparing i bank. Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i innestående beløp pr 31. desember. IPS: Skattefradraget i IPS beregnes pr 31. desember. Årets sparing går til fradrag på selvangivelsen for 2009.

5 Avkastningsoversikt pr 30. november 2009 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,1 % 31,5 % 34,8 % -10,4 % 6,9 % 9,9 % 13,1 % 2,1 % 23,8 % 31,9 % -6,7 % 5,9 % 3,8 % 8,1 % 3,3 % 33,1 % 44,3 % -5,9 % 9,1 % 13,7 % 21,0 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 4,4 % 18,2 % 25,6 % -5,1 % 7,2 % 3,8 % 9,5 % 0,7 % 40,3 % 39,4 % -9,6 % 8,0 % 10,8 % 17,8 % 5,8 % 61,9 % 67,3 % -7,2 % 7,6 % 6,9 % 10,9 % 5,0 % 43,5 % 54,9 % -5,7 % 8,0 % 14,4 % 17,6 % 1,3 % 34,1 % 46,3 % -4,6 % 7,1 % 3,0 % 11,1 % 4,8 % 19,7 % 34,6 % -15,2 % 3,7 % -2,4 % 2,6 % 7,7 % 13,9 % -8,3 % 3,0 % -0,6 % 2,1 % 18,6 % 35,6 % -13,0 % 6,9 % 2,3 % 0,7 % 30,6 % 38,7 % -9,9 % 5,2 % 5,3 % 2,2 % 22,5 % 30,2 % -11,3 % -1,1 % -1,6 % 3,7 % 4,3 % 6,6 % -8,3 % 0,9 % -2,9 % -0,2 % 19,4 % 33,5 % -12,7 % -1,7 % 0,2 % 2,0 % 13,8 % 18,2 % -9,1 % 1,2 % 3,3 % 2,2 % 14,2 % 19,5 % -10,2 % 5,4 % 21,7 % 14,2 % -2,9 % -13,6 % -5,5 % -12,5 % -0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 43,2 % 29,8 % -10,5 % 14,6 % 7,2 % 1,5 % 29,3 % 12,2 % -5,9 % 7,1 % -1,0 % 3,7 % 29,0 % 47,2 % -4,5 % 9,3 % 15,0 % -0,4 % 8,1 % 42,0 % -12,1 % 2,0 % 8,4 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,9 % 52,2 % 47,2 % -10,1 % 9,7 % ODIN Templeton Emerging Markets ,0 % 34,9 % 38,3 % -1,5 % 9,1 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering (p.a) Referanse Index (p.a) 9,9 % 12,7 % 4,3 % 5,6 % Etableringsdato Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,2 % 4,6 % 4,7 % 3,7 % 2,1 % 0,2 3,4 % 4,7 % ODIN Kort Obligasjon ,3 % 5,5 % 5,0 % 3,8 % 2,9 % 0,8 5,4 % 5,4 % ODIN Obligasjon ,0 % 9,0 % 5,7 % 4,0 % 3,4 % 2,8 5,3 % 5,7 % SpareBank 1 Pengemarked ,2 % 4,6 % 4,8 % 3,7 % 2,1 % 0,2 3,5 % 3,4 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Durasjon 3 (ST4X) For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Disse kan deles inn i tre grupper: med brede mandat, landfond og bransjefond med brede mandat: ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Landfond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Bransjefond: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare over tid i en spareavtale, og innløse over tid med en uttaksavtale. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med aksjene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat. Disse kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse og bransjetilknytning. et med det bredeste mandatet blant ODINs elleve aksjefond er ODIN Global. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS