Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av Nok en gang er det fremvoksende økonomier som står for mye av veksten. Hele 70 prosent av den globale veksten i 2010 forventes å komme fra fremvoksende økonomier. Kina, India, Brasil og Indonesia er blant de viktigste bidragsyterne. Disse landene har hentet seg raskt inn etter finanskrisen, og forventes å ha en økonomisk vekst på mellom fire og ti prosent i årene fremover. For ODINs globale aksjefond blir fremvoksende økonomier stadig viktigere i jakten på nye, undervurderte selskaper. Alle vil ha Kina De siste årene har det vært mye fokus på veksten i den kinesiske økonomien noe som også har ført til kraftig stigende aksjekurser. En stor del av veksten har vært drevet av offentlige investeringer. Myndighetenes utfordring fremover blir å vri dette i retning av mer innenlandsk konsum. Som følge av kraftig kursoppgang, har vi i løpet av det siste året solgt flere av våre kinesiske aksjer i globalfondene aksjekursene har nådd våre verdianslag. Det vi har igjen av kinesisk eksponering er selskaper som vil dra nytte av et høyere innenlandsk konsum enten direkte i enkeltselskaper, eller gjennom underleverandører og selskaper notert i andre land. Eksempler i så måte er grønnsaksprodusenten China Green, laminatprodusenten Kingboard Chemicals og den sørkoreanske bilprodusenten Hyundai Motor. Det er viktig å huske at fremvoksende økonomier er langt mer enn bare Kina. India med over én milliard innbyggere, kontinentet Afrika med omtrent like mange, samt «lille» Indonesia med 220 millioner innbyggere, er alle «områder» vi bruker mye tid på. I skyggen av Til tross for et mer robust vekstgrunnlag har India havnet i skyggen av Kina de siste årene. Det er positivt for oss som leter etter undervurderte selskaper. India, som er Asias tredje største økonomi, har flere positive forhold som vi ikke finner i Kina. Landet er verdens største demokrati, har en ung befolkning med høyere konsumpotensial enn Kina, en mer balansert bransjestruktur, mer transparente regnskapsregler og mindre statlige reguleringer. Det finnes selvsagt også negative forhold ved India. Inntekt og konsum pr innbygger er fortsatt meget lavt. Konsum pr innbygger er kun tre til fem prosent av konsum pr innbygger i USA. Over 300 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, skattesystemet er ineffektivt og det er mangel på infrastruktur. Til tross for dette, tror vi at de positive forholdene vil overskygge de negative på lengre sikt. Om noen år vil trolig India passere Kina i kampen om å ha høyest vekst i region-

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 5,6 % ODIN Finland: 8,0 % ODIN Norge: 10,0 % ODIN Sverige: 11,5 % ODIN Europa: 3,1 % en mye drevet av det innenlandske konsumet. I India finner vi i dag de beste investeringsmulighetene blant de små- og mellomstore selskapene. Rundt to tredjedeler av de utenlandske investorene har kun valgt å investere i de 25 største selskapene på den indiske børsen derav også den høye verdivurderingen av det indiske markedet. Vi ser en klar tendens til at investorene ikke har vært villige til å prise opp mindre nisjeselskaper i samme grad. Det samme gjelder selskaper som har en eller annen form for internasjonal virksomhet. Vi tror imidlertid at det bare er et spørsmål om tid før også disse selskapene kommer på investorenes radarskjermer. Sintex Industries og United Phosphorus er to mindre, indiske selskaper med eksponering mot henholdsvis infrastruktur og jordbruk. Vi mener at begge prises for lavt i forhold til underliggende drift og gode fremtidsutsikter. Vi eier aksjer i selskapene via ODIN Global SMB. Slik jobber vi globalt Aksjefondene ODIN Global og ODIN Global SMB karakteriseres ved at de har få porteføljeselskaper, er eksponert mot langsiktige investeringstemaer, har både direkte og indirekte eksponering mot fremvoksende økonomier, og sist, men ikke minst, at de forvaltes med utgangspunkt i ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi. I flere tilfeller har vi valgt å investere i vestlige selskaper med en stor andel av salget i fremvoksende økonomier såkalt indirekte eksponering. Kombinasjonene av lavere prising av vestlige selskaper, samt gode regler for rapportering og eierstyring, bør gi godt betalt over tid. Vi følger tre hovedprinsipper når vi investerer: 1) Selskapet må prises med betydelig rabatt i forhold til virkelig verdi 2) Positiv verdiskapning i årene fremover gjerne forankret i et langsiktig investeringstema 3) Vi må kunne identifisere katalysatorer som kan løfte aksjekursen opp til virkelig verdi Strøm på agendaen Økt etterspørsel etter elektrisitet er et langsiktig investeringstema vi har stor tro på. I løpet av de siste fem årene har verdens etterspørsel etter elektrisitet økt med over 20 prosent sterkt drevet av fremvoksende økonomier. Sammenhengen mellom økt levestandard og strømforbruk er tydelig. Etterspørselen etter elektrisitet har riktignok falt fra toppårene 2007 og 2008, spesielt i vestlige deler av verden. Dette skyldes i all hovedsak finanskrisen, med påfølgende lavere aktivitet i industrien. Når verdensøkonomien for alvor tar seg opp igjen, vil elektrisitet igjen bli en Markedsutviklingen hittil i år - lokal valuta Relativ P/E rabatt Små kontra store indiske selskaper ODIN Europa SMB: 3,6 % Norge Norden Europa Verden USA MSCI EM 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10- % Fond Indeks Takket være meget god børsutvikling i mars, oppsummeres første kvartal 2010 med oppgang i aksjemarkedene. Norden skiller seg ut med en oppgang på ti prosent. Kildedata: Reuters EcoWin. Grafen viser den relative rabatten mellom små og store selskaper i det indiske markedet. I tillegg til at den relative rabatten er høy, er også den absolutte prisingen meget attraktiv. Kildedata: FactSet. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 «flaskehals». Det vil spesielt komme utstyrsleverandører til gode noe både ODIN Global og ODIN Global SMB er eksponert mot. ABB på topp ti Utstyrsleverandøren ABB er inne på listen over de ti største investeringene i ODIN Global, og utgjør i skrivende stund rundt fire prosent av fondet. Selskapet er perfekt posisjonert i forhold til økte investeringer i energiforsyning og distribusjon. I tillegg kommer mer enn 50 prosent av selskapets salg fra fremvoksende økonomier. Raskere gjeninnhenting enn ventet innen segmentet for industriløsninger, kombinert med økte kostnadsbesparelser fra selskapet, bør gi bedre resultater enn ventet. Selskapets sterke kontantstrøm, velfylte kontantkasse, samt ambisjoner om å kjøpe opp mindre konkurrenter, kan være katalysatorer som løfter aksjekursen opp til det vi mener er virkelig verdi. ODIN Sverige og ODIN Norden har også investert i ABB. Midlertidige strømløsninger Britiske Aggreko leverer midlertidige strømløsninger i form av aggregater og større mobile kraftverk. Selskapet har en meget god forretningsmodell med høy avkastning på investert kapital. Aggreko har en global plattform og er over ti ganger så stor som nærmeste konkurrent. Dette gjør selskapet i stand til å levere større mobile kraftverk verden over på kort varsel. Vinter OL i Vancouver og fotball-vm i Sør- Afrika er to eksempler på arrangementer hvor Aggreko har bidratt, og vil bidra, med midlertidige strømløsninger. Vi forventer at rundt 80 prosent ODINs forvaltere Vegard Søraunet Ansvarlig forvalter ODIN Global og ODIN Global SMB. av selskapets driftsresultat kommer fra fremvoksende økonomier i Vi eier aksjer i selskapet gjennom ODIN Global SMB. Permanente strømløsninger Størsteparten av dagens elektrisitetsproduksjon skjer med fossile brensler spesielt forurensende kull, som brukes mye i fremvoksende økonomier. Satsningen på ny teknologi, og ikke minst ren teknologi, er stor. Som alle andre kan vi bare gjette på hva som til slutt blir den vinnende teknologien. Av den grunn har vi valgt å satse på kjent teknologi fremfor ukjent. Den østerrikske vannturbinprodusenten Andritz er blant våre største investeringer i ODIN Global og ODIN Global SMB (også med i porteføljene til ODIN Europa og ODIN Europa SMB). Vannkraft utgjør hele 70 prosent av dagens fornybare energi. Mye gammelt utstyr verden over, kombinert med økt fokus på nybygging, gjør at vi har spesielt stor tro på Andritz. Oppside for kvalitetsselskaper 2009 ble et godt år for globalfondene, både absolutt og relativt. Selv om aksjemarkedene har steget mye siden bunnen i 2009, ser vi fortsatt god oppside. Vi forventer dog et mer selektivt marked fremover. Det taler til fordel for kvalitetsselskaper med solide balanser og stabile kontantstrømmer. Avkastning hittil i år: ODIN Global: 7,0 % Fond ODIN Global SMB: Fond Indeks 7,4 % Indeks ODIN Maritim: 9,8 % ODIN Offshore: 5,9 % ODIN Eiendom: 10,2 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 31. mars 2010 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,3 % 5,6 % 65,7 % -10,1 % 5,7 % 9,4 % 13,4 % 8,7 % 10,1 % 61,2 % -6,3 % 6,8 % 1,7 % 8,7 % 10,0 % 8,0 % 68,6 % -7,3 % 8,7 % 11,9 % 21,2 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 10,8 % 9,3 % 64,3 % -5,4 % 7,9 % 2,6 % 10,0 % 8,2 % 10,0 % 76,2 % -7,5 % 7,6 % 10,0 % 18,5 % 8,4 % 3,0 % 77,1 % -7,9 % 7,4 % 6,6 % 11,3 % 8,5 % 11,5 % 82,8 % -5,7 % 8,5 % 11,9 % 18,2 % 8,6 % 10,6 % 71,0 % -4,3 % 8,4 % 1,9 % 11,6 % 9,6 % 3,1 % 56,7 % -15,6 % 1,3 % -3,1 % -1,8 % 7,1 % 1,3 % 38,5 % -8,6 % 2,2 % -1,7 % -0,2 % 8,6 % 3,6 % 56,5 % -15,8 % 4,3 % -1,2 % 2,6 % 9,0 % 6,8 % 62,2 % -10,1 % 4,4 % 4,3 % 6,1 % 7,9 % 7,0 % 62,3 % -7,9 % 0,1 % -0,8 % -0,3 % 6,8 % 5,6 % 35,1 % -6,2 % 1,7 % -3,5 % -1,9 % 9,4 % 7,4 % 64,8 % -11,7 % -1,0 % 1,3 % 1,4 % 8,3 % 9,7 % 53,6 % -5,6 % 3,1 % 2,8 % 4,9 % 4,7 % 9,8 % 53,7 % -10,0 % 4,0 % 20,1 % 14,8 % 6,9 % 22,8 % 39,0 % -11,3 % 0,0 % 2,8 % 2,3 % 5,1 % 5,9 % 62,4 % -9,2 % 11,8 % 8,1 % 2,9 % 7,6 % 47,4 % -2,2 % 6,8 % 0,4 % 6,3 % 10,2 % 68,7 % -4,9 % 9,2 % 16,0 % 5,8 % 12,9 % 61,8 % -11,5 % 3,0 % 10,0 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,6 % 11,8 % 96,8 % -7,7 % 10,4 % ODIN Templeton Emerging Markets ,3 % 6,1 % 59,6 % 0,6 % 9,2 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Etableringsdato Etableringsdato ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked mnd. 0,1 % 0,1 % -0,0 % 0,1 % 12 mnd 3 år 5 år 3,0 % 4,6 % 3,7 % 3,4 % 5,0 % 3,9 % 5,9 % 6,2 % 4,3 % 3,1 % 4,7 % 3,7 % Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 11,3 % 13,7 % 5,3 % 6,6 % Siden etablering Yield Rente- * følsomhet* Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 2,8 % 0,3 3,4 % 4,7 % 2,9 % 0,8 5,4 % 5,4 % 4,1 % 2,8 5,3 % 5,8 % 2,8 % 0,3 3,5 % 3,3 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) * Tall pr For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I odinfond.no/nyhetsbrev Meld deg på ODINs nyhetsbrev Ønsker du regelmessig informasjon fra forvalterne av dine aksjefond? Eller trenger du en rask markedsoppdatering? Da bør du melde deg på ODINs nyhetsbrev! ODIN ønsker vi at andelseierne skal I få informasjonen de trenger når de trenger den. Den raskeste informasjonskanalen er internett, og den praktiske løsningen for å bli varslet om ny informasjon er ODINs nyhetsbrev. Fondsorientert med ODIN Nyhetsbrevet sendes ut i starten av hver måned (unntatt august), og inneholder i utgangspunktet lenker til markedskommentaren Hugin & Munin, ODIN Web-TV og oppdaterte fondskommentarer. Hugin & Munin I ODINs månedlige markedskommentar, Hugin & Munin, skriver forvalterne om utviklingen i aksjemarkedet og investeringstemaer de følger. I tillegg får du temaartikler hvor sparing i aksjefond står sentralt for eksempel hvordan du kan benytte spareavtaler i aksjefond til langsiktig pensjonsparing, og hvordan du kan benytte uttaksavtaler når du ønsker å leve av sparingen. ODIN Web-TV Ønsker du å «møte» ODINs forvaltere og høre hva de mener om markedene fremover, aksjefondene de forvalter og hvordan du bør innrette sparingen din? Da er ODIN Web-TV noe for deg. Tidligere sendinger er tilgjengelig i Web-TV arkivet. Du velger med andre ord selv når du vil «møte» ODINs forvaltere. Fondskommentarer Hver måned oppsummerer forvalterne hvordan de ulike aksjefondene har utviklet seg forrige måned og ikke minst hva de tror om tiden fremover. Fondskommentarene inneholder også informasjon om historisk avkastning, fakta om fondet, litt om den generelle markedsutviklingen og litt om måten vi jobber på i ODIN. NB: Dersom det skjer noe i aksjemarkedet, eller noe hos ODIN, som vi mener du bør få vite om snarest mulig, tillater vi oss å sende ut ekstra nyhetsbrev. I tillegg sender vi ut ekstra nyhetsbrev når års- og halvårsrapporten publiseres. Enkelt å melde seg på Du kan du melde deg på nyhetsbrevet på Tjenesten er gratis og du bestemmer selv hvor lenge du vil motta nyhetsbrevet. «Dine Fond» Med ODINs investortjeneste «Dine Fond» har du tilgang til dine fondsplasseringer døgnet rundt. På «Dine Fond» kan du: Følge verdiutviklingen på fondsandelene Kjøpe og selge andeler Starte spareavtaler Bytte mellom ODINs ulike aksjefond Passord til tjenesten får du via menyvalget «Logg inn» under «Dine Fond», som du finner øverst til høyre på forsiden av www. odinfond.no. For å få passord, må du oppgi fødselsnummer og VPS-kontonummer.

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Disse kan deles inn i tre grupper: Fond med brede mandat, landfond og bransjefond Fond med brede mandat: ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Landfond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Bransjefond: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare over tid i en spareavtale, og innløse over tid med en uttaksavtale. Hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer, aksjemarkedets utvikling og forvalters dyktighet er forhold som avgjør hva du sitter igjen med i kroner og øre i aksjefond. Med en spareavtale dukker det opp ytterligere ett poeng nemlig hvordan du sparer. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med aksjene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat. Disse kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse og bransjetilknytning. Fondet med det bredeste mandatet blant ODINs elleve aksjefond er ODIN Global. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Ved å kjøpe litt etter litt går du hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler for det samme beløpet når markedet faller. Disse «ekstra» andelene nyter du godt av når aksjekursene igjen stiger. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Januar 21 Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

markedsrapport 6 Kunde med noen klikk 10 Stabil østerriker 12 Kvartalsregnskap Risiko og belønning Gir Samsung og LG enda større muskler

markedsrapport 6 Kunde med noen klikk 10 Stabil østerriker 12 Kvartalsregnskap Risiko og belønning Gir Samsung og LG enda større muskler markedsrapport NUMMER 2 MAI 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Risiko og belønning SKAGEN og selskapsstyring 6 Kunde med noen klikk Nå kan du kjøpe fond med BankID 1 Stabil østerriker Ledende kartongselskap i SKAGEN

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan Markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2013 www.skagenfondene.no Verdiskaping fremfor gratis penger Kristoffer Stensrud kommenterer. >48 Smart plan Takket være en uttaksavtale fikk Roger Terje Larsson friheten

Detaljer