Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning"

Transkript

1 Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år mener vi at forholdene ligger til rette for at også 2007 kan føye seg inn i rekken av gode børsår. Alle ODINs ni egenforvaltede aksjefond ga over 20 prosent netto avkastning i 2006 hvorav hele seks steg over 40 prosent. Syv av ni aksjefond ga høyere avkastning enn sine respektive referanseindekser, året sett under ett. Det var sterk resultatutvikling i porteføljeselskapene, sammen med ODINs aktive verdibaserte forvaltningsfilosofi og godt forvalterhåndverk, som førte til den solide avkastningen. Sterk resultatutvikling i selskapene Ved inngangen til 2007 ser ODIN positivt på markedsutsiktene for selskapene i våre aksjefond. Basert på god global økonomisk utvikling, selskapenes resultatutsikter, sterke balanser og fornuftig prising av aksjer, ser vi positivt på fremtidig avkastning. Vi tror at norske aksjer vil fortsette sin positive utvikling så lenge oljeprisen holder seg på dagens nivå og internasjonale børser utvikler seg i positiv retning. Våre europeiske aksjer er priset godt under historisk gjennomsnitt og det makroøkonomiske bildet i Europa er bra. For 2007 forventer vi å se et norsk marked som stiger med prosent. I Europa generelt, forventer vi å se en noe bedre utvikling. Gode forhold for oljeservice ODIN har vært, og er fortsatt investert i selskaper som leverer tjenester til oljeselskapene. Oljeselskapene har stort behov for å øke produksjonskapasiteten. Dette har ført til sterk resultatutvikling for underleverandører som seismikk-, supply- og riggselskaper. Prisen på brent olje har variert mye, fra rundt 60 dollar pr fat ved inngangen til 2006, til 78 dollar pr fat på sensommeren og tilbake til rundt 60 dollar pr fat ved utgangen av året. Begrenset produksjonskapasitet og høy etterspørsel etter olje danner grunnlag for vår tro på fortsatt gode tider innen oljeservice. Flere av våre aksjefond er investert i seismikk-, supply- og riggselskaper. Resultatvekst i offshore Aksjefondet ODIN Offshore har størst eksponering mot oljeservicesektoren var tidenes beste år for offshoreselskapene. Av de 15 selskapene som er med i den amerikanske oljeserviceindeksen, OSX, leverte hele elleve selskaper bedre resultater enn markedet ventet i tredje kvartal. Det siste året

2 i prosent Utvikling markeder i 2006 jan mar mai jul sep nov Europa (EUR) Finland (EUR) Norge (NOK) Sverige (SEK) Kildedata: Reuters EcoWin I 2006 utviklet norske aksjer seg svært bra. Til tross for en kraftig korreksjon i mai, hvor norske aksjer falt nær 20 prosent i verdi, endte året med en hyggelig avkastning på 33 prosent. i prosent Utvikling siste 3 år Europa (EUR) Finland (EUR) Norge (NOK) Sverige (SEK) Kildedata: Reuters EcoWin De siste tre årene har vært svært bra i aksjemarkedet. Både norske og svenske aksjer har hatt en hyggelig avkastning på henholdsvis 159 og prosent. har resultatveksten for OSX-selskapene vært hele 75 prosent. I samme periode har aksjene i OSX-indeksen kun steget seks prosent. Siden markedsfallet i mai 2006 har oljeserviceselskapene blitt stadig billigere. I rundspørringer blant oljeselskapene uttrykker nærmest samtlige optimisme på egne og sektorens vegne. ODIN mener kombinasjonen av raskere tømming av eksisterende oljefelt, mer komplekse leteområder og lite ledig oljeservicekapasitet vil føre til fortsatt god resultatutvikling for seismikk-, supply- og riggselskapene. ODIN tror den gode resultatutviklingen vil fortsette i Resultatutviklingen sammen med lav prising av selskapene, gjør at vi ser lyst på denne sektoren fremover. En verden av muligheter Globalisering som tema har økt i omfang og styrke de siste årene. I 2006 bidro Kinas økonomiske vekst med rundt tolv prosent av den totale globale økonomiske veksten. Flere av våre selskaper nyter godt av den sterke økonomiske utviklingen i Asia generelt og Kina spesielt. sitet. To av våre selskaper, Boliden og Outokumpu, produserer og selger henholdsvis kobber/sink og rustfritt stål. Til tross sin lokale forankring i henholdsvis Sverige og Finland, har selskapene vist en svært solid resultatog kursutvikling som følge av stigende priser på sine globale produkter. Veksten i Kina og andre land i Asia åpner mange dører for selskaper en normalt ikke forbinder med asiatisk vekst, deriblant mange selskaper i ODINs aksjefond. Henter kunnskap på veien En viktig del av jobben som forvalter i ODIN er å besøke selskapene for å få bedre innsikt i deres virksomhet. Vår filosofi er å investere i selskaper med solide balanser, sterk resultatutvikling, god kontantstrøm og med gode muligheter for økende utbytter. I en stadig mer global verden har ODINs forvaltere også i 2006 brukt mye av tiden på å reise rundt og besøke selskaper. På våre reiser opparbeider vi oss kunnskap om, og forståelse for, selskaper og industrier som vi bruker i våre vurderinger av fremtidige investeringer. i prosent Utvikling siste 5 år Prisoppgangen på metaller og mineraler kan i stor grad tilskrives den økonomiske veksten i den asiatiske regionen, samt knapphet på produksjonskapa- Frykt for forsinkelser Mange av selskapene vi er investert i har en betydelig del av sine aktiviteter utenfor hjemmemarkedene. Vårt Europa (EUR) Finland (EUR) Norge (NOK) Sverige (SEK) Kildedata: Reuters EcoWin 80,0 75,0 Oljeprisen i 2006 Siden aksjemarkedene bunnet ut i februar 2003 har norske aksjer vært i særklasse hva det angår avkastning. De siste fem årene har verdien av norske aksjer steget hele 164 prosent. USD/Barrel 70,0 65,0 60,0 55,0 Alle kurser er inklusive utbytte, i lokal valuta. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ODIN Forvaltning / Kildedata: Reuters EcoWin Året sett under ett var oljeprisen uforandret. Men i løpet av 2006 hadde oljeprisen en forholdsvis vinglete ferd i begynnelsen av august var den sågar helt oppe i 78 dollar pr fat. Avkastning i 2006: ODIN Norden: 30,2% ODIN Finland: 42,9% ODIN Norge: 25,9%,0,0,0,0,0,0,0 ODIN Norden VINXBCAP ODIN Finland OMXHC ODIN Norge OSEFX

3 hovedinntrykk fra våre besøk gjennom året er at selskapene ser meget lyst på fremtiden. Etterspørselen er sterk, og flere år med kostnadskutt har ført til solide driftsmarginer. Imidlertid påpeker flere selskaper kapasitetsutfordringer, med påfølgende kostnadspress. Når maskinene går for hva remmer og tøy kan holde, oppstår det raskt forsinkelser og økte ledetider noe for eksempel flere underleverandører til verftsindustrien opplevde i Selv om ordrebøkene er fulle flere år frem i tid ser en derfor i enkeltsektorer et økende press på marginene. Leter og finner spennende selskaper ODIN investerer i undervurderte selskaper som ikke nødvendigvis er en del av aksjefondenes respektive referanseindeks. Vi finner stadig vekk spennende selskaper som oppfyller våre krav til kvalitet. Også i 2007 skal ODIN fortsette å lete etter undervurderte selskaper med gode forutsetninger for sterk kursutvikling fremover. Vi har stor tro på selskapene vi investerer i, og mener disse vil gjøre det godt i året som allerede så smått har startet. Investeringsdirektør, Jarl Ulvin Avkastningsoversikt pr 31. desember 2006 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) 10 år (p.a.) Siden etablering (p.a.) AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa * MSCI Europe ODIN Europa SMB ** MSCI Europe Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 5,19% 30,15% 30,15% 39,65% 28,90% 15,77% 18,22% 6,12% 33,06% 33,06% 30,45% 16,37% 14,23% 10,% 7,13% 42,88% 42,88% 33,42% 29,75% 19,13% 27,27% 5,26% 29,16% 29,16% 22,15% 13,38% 10,00% 10,13% 3,59% 25,91% 25,91% 44,27% 27,19% 16,62% 24,64% 6,08% 33,13% 33,13% 37,12% 21,70% 12,97% 15,49% 9,53% 41,27% 41,27% 30,81% 27,07% 22,12% 25,04% 8,03% 35,99% 35,99% 27,23% 13,93% 13,63% 15,97% 7,12% 41,99% 41,99% 29,23% 10,37% - 4,58% 4,23% 20,30% 20,30% 15,53% 4,26% - 1,12% 7,16% 47,20% 47,20% 37,49% 19,62% - 10,49% 5,69% 31,27% 31,27% 26,68% 15,22% - 10,76% 4,34% 24,08% 24,08% 44,82% 44,61% 22,32% 21,48% 4,92% 3,46% 3,46% 18,16% 18,98% 3,57% 5,01% 4,65% 41,66% 41,66% 63,84% 31,45% - 17,41% -3,77% 1,51% 1,51% 26,07% 9,90% - 0,87% 12,52% 45,41% 45,41% 36,84% 32,94% - 27,66% 13,08% 45,25% 45,25% 32,81% 28,87% - 21,91% *) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. **) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. ODIN Sverige: 41,3% ODIN Europa: 42,0% ODIN Europa SMB: 47,2% ODIN Sverige OMXSB ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap

4 Hvordan kjøper jeg verdipapirer? Du blir kunde hos oss ved å kjøpe andeler i et av våre fond eller inngå en spareavtale. NB! Nye kunder må vedlegge godkjent kopi av legitimasjon som sendes inn sammen med blanketten. Dette skyldes at alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Kjøpsblanketter Blanketter kan lastes ned på eller vi kan sende de til deg pr post hvis du tar kontakt med kundeservice på tlf eller ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdi-papir handelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Avkastningsoversikt pr 31. desember 2006 Siden etablering FOND I FOND ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) 10 år (p.a.) Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 7,39% 39,52% 39,52% 41,04% 31,14% - 20,67% 26,01% 1) 9,29% 35,48% 35,48% 24,54% 9,99% - 5,16% 5,50% 2) 3,23% 7,06% 7,06% 2,25% -7,83% - -13,53% -10,68% 3) 1,14% -1,05% -1,05% -0,15% -8,99% - -10,51% -8,75% 4) 1,43% -1,04% -1,04% 4,94% -4,21% - -6,13% -4,46% 5) 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2)Enskilda Nordic Total Index 3)Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (60%),MSCI Telecommunication Services (30%) og MSCI Media (10%) 4) Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (75%),MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (25%) 5) MSCI Health Care ODIN Templeton Global ODIN Templeton Global SMB ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Japan ODIN Franklin USA ODIN Franklin USA SMB ,21% 15,91% 15,91% 13,88% 4,01% - 3,35% -1,13% 1) 6,05% 17,91% 17,91% 14,92% 9,02% - 7,04% 3,06% 2) 5,90% 17,25% 17,25% 22,09% 15,53% - 7,65% 8,67% 3) 4,04% -9,62% -9,62% 3,90% -4,43% - -10,73% -3,42% 4) 1,39% 2,19% 2,19% 3,40% -4,65% - -2,50% 0,75% 5) -0,06% -2,55% -2,55% 4,88% -2,54% - -0,12% 6,70% 6) 1) MSCI All Countries World Free 2) FT All World Medium and Small Companies Index 3) IFC Investable Composite Index 4) MSCI Japan 5) S&P 500 Total Return (månedlig) 6) Russell 2000 Total Return Siden etablering RENTEFOND Etableringsdato Etableringsdato ODIN Pengemarked * ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked mnd. 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) Yield (p.a.) Rentefølsomhet Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 0,26% 2,53% 2,00% 0,11% 3,37% 0,18 3,12% 4,83% 1) 0,14% 2,18% 2,19% 3,88% 3,62% 0,64 5,52% 5,61% 2) -0,44% 0,68% 2,66% 5,04% 4,12% 2,46 5,10% 5,76% 3) 0,27% 2,51% 1,99% - 3,38% 0,20 2,53% 2,70% 4) 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) ODIN Maritim: 24,1% ODIN Offshore: 41,7% ODIN Eiendom: 45,4% 75 ODIN Maritim MSCI World Marine ODIN Offshore OSX ODIN Eiendom Carnegie Sw e Real Estate Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI

5 Et lønnsomt nyttårsforsett Glemte du nyttårsforsett for 2007? Her er forslag til et økonomisk grep som er lønnsomt og svært enkelt å etterleve. Start en spareavtale i aksjefond i dag! I MÅNEDENS TEMA I Mot slutten av fjoråret var det i alle fall én ting forbrukerøkonomene, sparespesialistene og økonomiekspertene syntes å være enige om: Nordmenn flest må spare mer i 2007 og i årene som kommer. Dels for å møte økte boliglånsforpliktelser, og dels som følge av lavere forventede pensjoner for morgendagens pensjonister. Nyttårsforsett som å starte en spareavtale i aksjefond, er i så måte både smart og lønnsomt. Fortsatt gode sparetider Etter snart fire år med oppgang på verdens børser lurer mange på om det er for sent å starte aksjefondsparing. Som du kan lese på de foregående sidene er ODIN positive til markedsutsiktene for selskapene vi er investert i. Vi tror på fortsatt gode tider for aksjer ergo, ingen grunn til å utsette planene om å starte sparing i aksjefond enda et år Med en spareavtale i aksjefond kjøper du andeler i både fallende og stigende markeder. Over tid får du god snittkurs. De som fortsatt har en spareavtale gående i ODIN Norden, har i gjennomsnitt fått hele 28 prosent årlig pengevektet avkastning. Det burde i seg selv være grunn god nok til å starte en spareavtale i ODINs aksjefond i dag nyttårsforsett eller ei. Selv de som startet en spareavtale i august 2000, det verst tenkelige tidspunktet i ODIN Nordens historie, og fortsatt har avtalen gående, har fått 19 prosent årlig pengevektet avkastning. Lavere pensjon i vente Dagens Næringsliv kunne 28. desember fortelle at hele ni av ti bedrifter som kjøpte en obligatorisk tjenestepensjonsløsning i 2006, valgte minimumsordningen på to prosent av den ansattes lønn. Med en slik ordning vil mange av morgendagens pensjonister måtte redusere levestandarden når de trer ut av arbeidslivet. Rådet fra DNs privatøkonomiske-panel, bestående av tre forbrukerøkonomer og én skattejurist, var klart og tydelig: De aller fleste må øke sin private sparing. Flere år som pensjonist I dag forventes det at vi skal leve mellom 25 og 28 år som pensjonister. Det er mange år med potensielt lav inntekt. Høyere forventet levealder, kombinert med færre yrkesaktive år, gjør at du i praksis må spare mer på færre år. I hvert fall hvis du ønsker å ha økonomisk frihet i alderdommen. I en spareavtale velger du selv hvor mye du vil spare «ekstra» i måneden jo mer du sparer, desto høyere blir pensjonen din. Fleksibelt med aksjefond Husk at når du starter en spareavtale står du fritt til å velge hvilke aksjefond du ønsker å spare i, hvor mye du vil spare i måneden og når pengene skal trekkes. Det er ingen bindingstid du bestemmer selv hvor lenge du vil spare. Du kan lese mer om sparing i aksjefond og spareavtaler på Spareavtale i ODIN Norden Kroner Spareavtale ODIN Norden Spareavtale Nordenindeksen Spareavtale Bank I grafen ser du hvordan en månedlig spareavtale i ODIN Norden på kroner ville ha utviklet seg fra fondets oppstart juni 1990 og frem til utgangen av I løpet av spareperioden på drøye 16,5 år, ville plasseringen på totalt kroner vokst til hele kroner. Pengene ville tilsvarende vokst til kroner dersom de hadde vært investert som indeks og til kroner dersom de hadde vært investert i banken.

6 Anbefalinger For å være ekstra tydelig når det gjelder hvilke fond vi anbefaler for den jevne fondssparer, bruker vi følgende tommelfingerregel: Skal du ha én spareavtale eller gjøre ett innskudd i ett fond, bør du velge enten ODIN Norden eller ODIN Europa. Årsaken til at vi kun trekker frem to fond, er for å gjøre det enklere å velge aksjefond for langsiktig sparing. Imidlertid finnes det en rekke gode argumenter for å eie andeler i flere av ODINs aksjefond. Minst tre gode grunner til å velge ODINs aksjefond: ODIN Norden: I ett fond får du samlet noen av våre beste investeringer Du får meget god spredning på pengene og dermed lav risiko, siden det er stor forskjell i bransjestruktur mellom de nordiske landene Fondet er betydelig investert i blant annet industriell shipping og fisk ODIN Finland: Du får en spennende investering som også favner Øst-Europa Fondet har investert betydelig i mekanisk industri, metaller og bygg- og anlegg Finland har en annerledes bransjestruktur enn Norge og Sverige, og kombinert med f.eks. ODIN Norge og/eller ODIN Sverige, får du god spredning på pengene, og totalt sett lavere risiko ODIN Norge: Fondet er fortsatt lavt priset til tross for sterk oppgang på Oslo Børs Dette er et annerledes Norge-fond, da fondet er svært aktivt sammenlignet med andre norske aksjefond ODIN Norge har investert mye i industriell shipping, offshore og fisk ODIN Sverige: Du får et fond med mange gode og solide svenske industriselskaper Sverige har svært ulik industristruktur i forhold til Norge og Finland, som sammen med for eksempel ODIN Norge eller ODIN Finland gir god spredning på pengene og totalt sett lavere risiko Fondet har investert mye i selskaper innen metall og bergverksdrift ODIN Europa: Et annerledes europafond, som har full frihet til å investere i de beste europeiske selskapene Fondet er godt tilpasset en solid økonomisk utvikling i Europa i årene fremover Fondet har betydelige investeringer i industriselskaper og underleverandører til europeisk industri ODIN Europa SMB: Fondet investerer i mindre selskaper som massene ennå ikke har oppdaget Fondet investerer i spennende selskaper, uavhengig av opprinnelsesland og bransje ODIN Europa SMB har høyere forventet avkastning og høyere risiko enn ODIN Europa ODIN Maritim: ODIN Offshore: ODIN Eiendom: Fondet har investert i flere interessante selskaper som er godt posisjonert for økt global handel og tranport ODIN Maritim investerer i undervurderte selskaper over hele verden Fondet har store investeringer i industriell shipping og kjemikalietransport Et stramt oljemarked fører til økt leting etter sort gull Oljeselskapene er villig til å betale mye for offshoretjenester, selv om oljeprisen skulle bli langt lavere enn i dag Høye priser på offshoretjenester grunnet lite nybygging og lang ventetid på nye rigger Et svært interessant fond for deg som ønsker eiendomseksponering og mulighet til å selge når du vil Stigende leieinntekter på næringseiendom fører til bedre resultater og høyere kurs på eiendomsselskapene Investerer i eiendomsselskaper i alle nordiske markeder ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Fax: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Sotheby s åpner for bud Mindre tilbud i supply? Kan slutte gode nyheter i rigg Banker til med høyere kapitalkrav Tårevåt oppgang i tørrlast Globaltrans-resultat

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer