Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge."

Transkript

1 Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle IT-brukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling. Foreningen er også en aktiv pådriver og påvirker i den offentlige IT-debatt og overfor myndigheter. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Morten Thorkildsen, Rejlers Norge 4.1 Lederens forord Dataforeningen er i fin utvikling. Jubileumskonferansen i november markerte DNDs 60-års feiring på en flott, innovativ og verdig måte. VI fikk meget gode tilbakemeldinger på dette viktige arrangementet. For 60 år siden hjalp vi til med å skape nettverksplasser for å effektivisere rutiner i bedrifter, med alt fra timeregistrering til regnskap. Det gjør vi stadig. Men nå fremover er agendaen så uendelig mye større. Med milliarder av mennesker på nettet, og trillioner av ting, kan vi effektivisere det meste her i verden. Data er den nye råvaren som må utnyttes mye, mye bedre fremover. Hvilken tid å ha enerett på navnet Dataforeningen! Dataforeningen kan bidra til å sette søkelys på teknologi som understøtter ny og fremtidsrettet anvendelse av data og som igjen kan understøtte innovasjon blant våre medlemmer. Stadig flere forstår viktigheten av å utnytte IKT i sin virksomhet, uansett hvilken bransje man er i. Det snakkes om et smartere Norge, og det er et stort behov for bærekraftige løsninger for miljø og klima. Likevel er det svært mye å gjøre på dette området, og vi trenger å ta et skippertak i Norge for å dra oss videre fremover. Derfor har vi tatt noen initiativ til å jobbe med andre organisasjoner som f.eks. Virke, innen områder som Big Data for næringslivet og med IKT Norge, innen Helse. Tilbakemeldinger vi får er at det faglige innholdet og kvalitet i arrangementer blir stadig bedre. Dette er svært viktig for DND. I tillegg har vi en gledelig økning i antall medlemmer. Styrkingen av salgsapparatet i Servicekontoret har vært en medvirkende årsak til dette. Økonomien i foreningen er god. Tiltak vi satt i gang i 2012 og 2013, med å skape et strategisk nettverk for ITdirektører har slått rot og dette utvikler seg videre. Det var et klart behov i markedet for dette. Innen helse har vi etablert NorHIT, som kan bidra med ledende innhold til lokale initiativ der man setter søkelyset på anvendelse av IKT i helsesektoren. Flere av distriktsforeningene har forbedret sin drift og kommer med bedre resultater enn før. Det ble også gjort en undersøkelse av samarbeidet mellom distriktsforeninger, servicekontoret og sentralstyret. Dette resulterte i gode tiltak for å knytte alle ledd i foreningen nærmere til hverandre. Distriktsforeningene med alle ildsjeler vil fremover bli tettere involvert i sentrale initiativ og aktiviteter. Dette henger sammen med strategiprosessen der målsettingen er å utvikle organisasjonen for bedre å kunne møte utfordringene fremover Etter 15 år med litt variable medlemstall er det nå stabil og god tilvekst av nye medlemmer. Det henger først og fremst sammen med den flotte innsatsen som blir gjort i distriktsforeningene og i servicekontoret, som har styrket sitt salgsapparat. Grunnlaget er lagt for de neste 60. Dataforeningen er en unik forening i Norge, og har fantastisk mange dyktige bidragsytere, ildsjeler og fast ansatte. Jeg er stolt av å ha ledet den i de siste 4 år, det har vært et privilegium. LYKKE TIL VIDERE! Lykke til i 2014! Morten Thorkildsen Side 1

2 Sak 4, Styrets beretning 2013 Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Morten Thorkildsen Herlof Nilssen Cathrine Klouman Kjersti Lauritzen André Eidskrem DND NV Francis d Silva DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 4 styremøter. I tillegg har styret arbeidet elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det fjerde året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for ITdirektører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 85. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. Sentralstyret har i 2013 videreført sitt fokus innenfor dette satsningsområdet. NorHIT innenfor dette satsningsområdet. ÅRSKONFERANSEN ROSING NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med I 2013 ble arrangementet gjennomført som en jubileumskonferanse i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 270 deltakere. Servicekontoret hadde eventansvaret for konferansen og festen som har oppnådd historisk god evaluering fra deltakerne. Konferansen videreføres som Dataforeningens årskonferanse Rosing i Side 2

3 Under landsmøtet i Oslo 2013 ble det satt sammen et panel for å diskutere samhandling for IT-basert verdiskaping i Norge. Sentralstyret har videreført dette samarbeidet gjennom hele 2013 og en arbeidsgruppe har arbeidet frem et utkast til et felles dokument rettet mot myndighetene. Foreningen har også blitt involvert av myndighetene som rådgiver i IT-strategiske spørsmål der både utvalgsledere og styremedlemmer har bistått. Rapportering i forhold til mål 2012 Mål 2013 Status Kommentar Antall medlemmer J Medlemsvekst for første gang på 15 år Antall arrangementer K Lavere nivå enn tidligere. Kun 3 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktivitet i 2013 Antall deltakere på arrangementer K Eval fremførelse arr J 4,58 4,5 4,89 Betydelig nedgang i antall deltakere på kurs, konferanser og seminarer Deltakere gir uttrykk for at kvaliteten på innhold og fremføring er høy Eval innhold arr J 4,51 4,5 4,81 Rosing fikk høy score og trakk gjennomsnittet litt opp Økning i antall medlemsmøter, 3 distriktsforeninger har ikke hatt Antall medlemsmøter J medlemsrettede aktiviteter i 2013 Antall deltakere på medl.møter J Tilnærmet måloppnåelse Flere inaktive faggrupper er nedlagt i løpet av året. Bevisst Antall faggrupper K strategi fra flere DF. Nye arbeidsmetoder 470/ 412/ I tillegg til ildsjeler registrert med verv er det en rekke personer Antall ildsjeler / som har bidratt i ildsjelvirksomhet. (nye arbeidsmetoder) K Antall medlemmer i SniT K Ser ut til å stabilisere seg på mellom 70 og 80 deltakere. KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på distriktsforeningenes egne måltall. Side 3

4 des.12 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Sak 4, Styrets Beretning Medlemsutvikling: Trenden er snudd! Medlemsutvikling des.12 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Endring Distrikt Østlandet ,18 % Distrikt Sørlandet ,27 % Distrikt Rogaland ,05 % Distrikt Bergen-Hordaland ,47 % Distrikt Nordvestlandet ,00 % Distrikt Trøndelag ,01 % Distrikt Nordland ,27 % Distrikt Troms ,35 % Distrikt Finnmark ,22 % Sum antall medlemmer ,75 % Dataforeningen opplevde en medlemsvekst i totalt antall medlemmer på nesten 3% i Administrasjonen har fokusert spesielt på rekruttering i hele 2013, og har også identifisert tiltak for å snu utviklingen. Dette er første gang Dataforeningen har hatt vekst på nesten 15 år. Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening Administrasjonen rekrutterte 1105 nye medlemmer i 2013 og re-rekrutterte 752, totalt inn=1857 personer. Totalt var det en nedgang på 1644 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger. Administrasjonen vil fortsette, og intensivere salgsarbeidet i 2014 Side 4

5 Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at 3 distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distriktsuavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL og SLA veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. Side 5

6 Oppsummering 2013 Side 6

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1 Dataforeningens landsmøte 2015 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste 3 1.1. Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer