FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM"

Transkript

1 AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

2 KAP. 1 EGEN ORGANISASJON Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet yrkesaktive medlemmer. Spesielt var økningen i 2008 stor med hele 18,8 % nye medlemmer. For hele perioden har økningen av yrkesaktive medlemmer vært på 43,4 %. Avdelingen har vært bindeledd mellom bedriftsgruppene/ medlemmene og forbundet. Avdelingen har avholdt 2. medlemsmøter i perioden og 1. jubileumskonferanse. I tillegg har avdelingen oppdatert forandringer i medlemskapet som medlemmene har meldt fra om ved å rapportere disse til medlemsservice i forbundet I perioden har det blitt avholdt faste styremøter, til sammen 40 møter. Årsmøter er holdt innen tidsfrist og melding av valg er sendt inn i hht forbundets vedtekter Bedriftsgruppene. Bedriftsgruppene arbeider aktivt med å holde oversikt over uorganiserte arbeidstakere og arbeidstakere som skifter stilling. De som faller inn under forbundets avtaleområde og som er potensielt blir tilbytt medlemskap i forbundet. Dette er en av årsakene til at vi har lykkes med økning av medlemmer i avdelingen. De tillitsvalgte i bedriftsgruppene har informert både medlemmer og potensielle medlemmer om forbundet sin virksomhet og om de tilbud forbundet har til medlemmene og om den tryggheten som medlemskapet gir gjennom avtaleverket. De har også informert avdelingen om arbeidssituasjonen for medlemmer og tillitsvalgte ved bedriftene. Tilgjengelig informasjons- og profileringsmateriell foreligger i bedriftsgruppene. I tillegg har medlemmer blitt inspirert til å delta i kurs / utdanning. KAP. 2 SKOLERING UTDANNING Medlems- og tillitsvalgtskolering. Studieutvalget har arbeidet med å legge planer for rekruttering og skolering av egne tillitsvalgte. De har arbeidet aktivt med kompetansekartlegging og sluttført i 2005 pga liten respons. I tillegg har de hatt spørreskjema angående interesse for kursopplegg for medlemmene. Studieutvalget hadde tatt mål av seg til å få gjennomført introduksjonskurs i avdelingens regi, men interessen var så liten at den ble skrinlagt i avdelingen. FLT sentralt har holdt kurs i dette og flere av våre medlemmer har vært på de kurs. C:\Diverse\FLT\Flt avd. 108\032handlingsprogram\2009\090528_Faglig regnskap doc

3 Tillitsvalgte og medlemmer for øvrig har blitt oppfordret til å delta i regional- og sentrale kurs. Studieutvalget har flere ganger vært i kontakt med avdeling 17 Trondheim om samarbeid og deltakelse på kurs og en del av avdelingens medlemmer har deltatt på disse kurs. De erfaringer som er opparbeidet viser at samarbeid mellom avdelinger i regionen bidrar til større utveksling av erfaringer og at kurs kan holdes med nok deltakelse. På regionskonferansen i februar 2007 ble det nedsatt egen studieutvalg for regionen og avdelingens studieleder ble valgt inn i dette utvalget. Spørreskjema ble utsendt til bedriftsgruppene i 2008 med svært liten respons. Utfordret alle bedriftsgrupper med ønsker av tema på kurs / konferanse. De største bedriftsgruppene jobber godt med deltakelse til kurs / konferanse. Studieutvalget har arbeidet aktivt i siste årsmøteperioden i samarbeid med regionens studieutvalg Yrkesutdanning, etter- og videreutdanning. Avdelingen driver aktivt og informerer medlemmene om forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning. Antall søknader om støtte har vær stabil i perioden. Det er spesielt ansatte ved Aker Kværner Verdal A/S som har utgjort en god del av søknadene. For å informere medlemmene om Addisco har vi sendt forbundets slideshow Addisco til samtlige medlemmer. I tillegg har avdelingen oppfordret medlemmene til å søke kurstilbudene FLT har gjennom Addisco A/S i stedet for den utdanningen HINT tilbyr. Utdanningstilbud som jevnlig kommer fra Addisco blir videresendt til bedriftsgruppene og medlemmene, dette for at de skal få siste nytt til en hver tid. KAP. 3 REKRUTTERING, STUDENT- OG ELEVMEDLEMSKAP Rekruttering. Avdelingens rekrutteringsevne er i stor grad avhengig av medlemmer og tillitsvalgtes aktivitet på egen arbeidsplass og i eget lokalmiljø. I 2006 ble det nedsatt et eget utvalg for rekruttering og hadde som oppgave med å kartlegge medlemspotensialer i bedrifter i avdelingens område. Aktiviteter skulle iverksettes med hensikt i verving av potensielle medlemmer til bedriftsgruppene og avdelingen. Rekrutteringsutvalget har i perioden skiftet ledelse og aktiviteten har vært liten. Etter ca 2 år ble denne aktiviteten løftet til avdelingsstyret som har laget handlingsplan for rekrutteringsaktiviteter. Dette blir en prioritert sak fra avdelingsstyret å hjelpe bedriftsgruppene til å være ambassadører til vårt forbund for verving av flere medlemmer.

4 Avdelingen har hatt en utvikling på yrkesaktive medlemmer på 18,8 % i 2008 og 43,4 % for hele perioden. Fortsatt ser vi at det er bedrifter i vårt område har potensielle medlemmer til våre tariffavtaler. KAP. 4 INFORMASJON, SAMFUNNSKONTAKT OG REKRUTTERING. 4.1 Informasjon og samfunnskontakt Avdelingsstyrets medlemmer har deltatt i kurs i publisering på internett. Avdelingen har i perioden tatt i bruk avdelingens internettside og publiserer nyheter og informasjon fra avdelingen. I tillegg er det lagt ned et betydelig arbeide for å få avdelingens medlemmer til å benytte forbundets internettportal. For å få opp aktiviteten publiserer vi innkallinger til medlemsmøter, styremøter, kursinvitajoner og rapporter med bilder fra kurs, konferanser og møter i tillegg til at referater fra medlemsmøter og årsmøter på avdelingens internettside. Nå har vi nettopp tatt i bruk den nyeste avdelingssiden hvor leder og nestleder var på kurs i publisering i slutten av april. Avdelingen har god kommunikasjon med de lokale LO-avdeling og andre fagforeninger i distriktet. Dette har forsterket seg etter at fagforeningene ble samlokalisert i LO-sentret i Verdal. Avdelingen har deltatt i gjennomføringen av 1. mai og har hatt sentrale verv i 1. mai komiteen for Verdal. Avdelingen har tre tillitsvalgt med i styret for LO i Verdal og en tillitsvalgt i LO Inderøy, Mosvik og Leksvik. KAP. 5 TARIFFVIRKSOMHETEN. Medlemmer av avdelingens styre er rådgivende i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger for de bedriftsgrupper som ønsker rådgivning. Flere mindre bedriftsgrupper har ønsket bistand og det har avdelingen bistått med. Avdelingen har vært aktiv i forhold til nye bedriftsgrupper for at disse skal få opprettet gjeldende overenskomst for de nye medlemmene. Videre er det jobbet for at nye medlemmer i bedrifter som fra før har godkjent overenskomst er blitt tilsluttet disse. KAP. 6 ARBEIDSLIVET Teknologi. Bedriftsgruppene er oppfordret til å være aktivt med når bedriften utvikler eller tar i bruk ny teknologi. C:\Diverse\FLT\Flt avd. 108\032handlingsprogram\2009\090528_Faglig regnskap doc

5 6.2 Likestilling. I de siste årene har vi fått en økende andel av kvinner som medlemmer i avdelingen. Videre arbeides det med å få opprettet likestillingsavtaler ved bedrifter som mangler dette. Avdelingen ønsker at flere kvinner kan delta i styrende organer for bedriftsgruppene Demokrati og omstilling. Avdelingen har informert bedriftsgruppene om bruk av avtaleverket for å få innflytelse gjennom deltakelse i bedriftenes strategiske arbeid og deltakelse i de daglige styrings og planleggingsfunksjonene. Avdelingen har fått tilbakemelding fra bedriftsgruppen ved Aker Kværner Verdal om at medlemmer av styret sitter i bedriftens BU, AMU, IA og i strategigrupper ved de årlige strategiprosesser. En gang pr/måned har vi deltatt i hovedledelsens sine møter og mottatt informasjon fra pågående prosjekt etc. I tillegg har bedriftsgruppen i perioden hatt 1. styremedlem og vararepresentant til styret i Aker Kværner Verdal. KAP. 7 MILJØ Ytre miljø. Avdelingen har oppfordret bedriftsgruppene til å engasjere seg i arbeidet i forhold til det ytre miljø. Tillitsvalgte i bedriftsgruppene melder at det er jobbet aktivt mot det ytre miljø i mange år, men enkelte bedriften er ikke miljøsertifisert. Ved Aker Kværner Verdal kan tillitsvalgte i bedriftsgruppen rapportere om at det der er kjørt kurs med alle ansatte angående det ytre miljø i tillegg til at bedriften nå er miljøsertifisert Arbeidsmiljø. Avdelingen har oppfordret bedriftsgruppene til å engasjere seg i arbeidet med å få skrevet IA avtaler på bedriftene. Mindre bedriftsgrupper er fortsatt ikke med i denne avtalen, men flere har valgt å bli med i denne perioden. Flere bedriftsgrupper deltar i IA konferansen som holdes på Stiklestad i Verdal hvert år.

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013

Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013 Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013 2 Landsmøteperioden 2010-2013 i tall 3 000 medlemmer har deltatt på kurs og konferanser i regi av forbundet 4 652 har likt og kommentert

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer