OPPSUMMERING STRATEGI: LIF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015"

Transkript

1 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur med tydelige Utvikle sterk økonomi, større forutsigbarh et og bedre omdømme som partner TYDELIGE RETNINGSLINJER, MANDATER OG PLANER FOR GOD VIRKSOMHETSSTYRING VIDEREUTVIKLE STERK ORGANISASJONSKULTUR TYDELIG MEDLEMSFOKUS ETABLERE ET STERKT ØKONOMISK Økt inntektsgrunnlag for LIF FUNDAMENT OG Transparent økonomistyring NØDVENDIG INFRASTRUKTUR Forbedret infrastruktur PROFESJONALISERE KONTAKT MED SPONSOR, NÆRINGSLIV OG VERDINETTVERK Transparente beslutningsprosesser Årshjul Retningslinjer for optimal klubbdrift Sportslig plan Forankre verdigrunnlag Kompetanseplaner for ledere, trenere og spillere Engasjere og involvere lokale ressurspersoner /kompetanse Tydeliggjøre produktet for medlemmene Involvering av foreldre og frivillige Utvikle informasjonspolicy Samfunnsansvar Oppbygging av sponsor-/markedsapparat LIF VERDIER: Samhold /Ansvarlig/ Inkluderende 1 1

2 1 Skape en sterk klubbkultur med tydelige Etablere tydelige retningslinjer, mandater og planer for god virksomhetsstyring Transparente beslutningsprosesser Årshjul Retningslinjer for for optimal klubbdrift Sportslig plan Synliggjøre informasjon- og styringsprosesser i LIF Bidrar til kontinuitet ved utskifting av personell Gjør det lettere for organisasjonen å gjennomføre daglig drift og gjentagende oppgaver, arrangementer med samme kvalitet Skaper forutsigbarhet for de som har ansvar og oppgaver Skal sikre god drift, involvering og gode beslutningsprosesser Viktig med godt sportslig opplegg for å utvikle fotballspillere til glede for den enkelte, klubben og våre samarbeidspartnere Målsettinger og ambisjoner for klubben er styrende for sportslig plan Beslutningsprosesser skal beskrives og synliggjøres på websiden Implementering alle nivå i klubb.. HS, Administrasjonen, utvalg og lag etablerer årshjul/aktivitetskalender og synliggjør på webside Årlig evaluering av hvilke utvalg som trengs for optimal drift Etablere tydelige mandat for Administrasjonen og utvalg Utarbeide forslag til vedtektsendringer som ivaretar vedtatte organisasjonsendringer, for behandling i årsmøte 2013 Lage og vedta sportslig plan inklusive kompetanseutvikling for trenere og spillere Etablere sportslig roller i LIF Etablere LIF laglederskole obligatorisk for lagledere i samarbeid med organisasjonsutvalg Avklare krav til kompetanse ift nivå i klubben for trenere 2

3 2 Videreutvikle sterk organisasjonskultur Skape en sterk klubbkultur med tydelige Forankre verdigrunnlag Kompetanseplaner for ledere og tillitsvalgte Engasjere og involvere lokale ressurspersoner /kompetanse Verdier er grunnlaget for at alle i organisasjonen vet hvilke holdninger og adferd som skal prege klubben vår Felles og tydelig verdigrunnlag skaper klubbidentitet Få mer fokus på utvikling av ledere og tillitsvalgte Ses i sammenheng med sportslig plan Klubben trenger drahjelp fra ressurspersoner i nærmiljøet Ressurspersoner kan ha forhold til klubben gjennom feks sine barn eller som sposnor Lettere å involvere ressurspersoner innenfor deres egen spisskompetanse Utvikle og iverksette plan for implementering av verdigrunnlag i hele klubben Sørge for at verdiene gjenspeiles i alle deler av klubben Kartlegge behov for ulik type kompetanse LIF trenger for optimal drift og viderutvikling av klubben Lage plan for utvikling av kompetanse for ledere og tillitsvalgte Lage oversikt over lokale ressurspersoner som har barn i klubben og evt andre Vurdere mulige sponsorer med nyttig spisskompetanse Vurdere ressurspersoner ift behov i klubben 3

4 3 Tydelig medlemsfokus Skape en sterk klubbkultur med tydelige Tydeliggjøre produktet for medlemmene Involvering av foreldre og frivillige Utvikle informasjonspolicy Skape en merkevare for å posisjonere klubben i Lørenskog. Synliggjøre hva medlemmene får for pengene Viktig å avklare hva medlemmer kan forvente seg å få som medlem Foreldre er en viktig målgruppe både ift rekruttering og for frivillig arbeid Kommunikasjon med foreldre avgjørende for å redusere avgang Alle utvalg har et spesielt ansvar ift trekke med medlemmer og foreldre I de oppgaver som skal løses Effektiv kommunikasjon for å markedsføre LIF produktet er viktig for å synliggjøre LIF som partner og samfunnsaktør Ivareta Informasjon for nye medlemmer Plan for markedsføring av medlemsfordeler Lage enkelt spørreskjema om årsak til avgang som del av prosessen når medlemmer melder seg ut av klubben Løpende markedsføring for å rekruttere frivillige inn I ulike verv/utvalg Synliggjøring av foreldreforpliktelser som del av medlemskapet Etablere og implentere laglederhåndboka Utvikle informasjonspolicy for HS, Administrasjonen, utvalg og lag Beskrive årshjul på alle nivåer I klubben Etablere en budskapsplattform for bruk mot innbyggere, næringsliv og politikere om LIFs samfunnsansvar/rolle 4

5 4 Etablere et sterkt økonomisk fundament og nødvendig infrastruktur Sterk økonomi og større forutsigbarhet. Økt inntektsgrunnlag for LIF Transparent økonomistyring Forbedret inftrastruktur LIF sliter fortsatt med å få balanse I regnskapet og trenger økte inntekter for å sikre fortsatt utvikling og sportslig satsning Felles økonomi i klubben med helhetlig plan for inntektsbringende arbeid gir troverdighet overfor eksterne aktører Unngå konkurrerende virksomhet innad i klubben Nytt stadioanlegg og gode trenings og publikumsfasiliteter vil øke rekrutteringen og få mer publikum på kamper Riktig infrastruktur er en forutsetning for elitesatsing Profesjonalisere fotballskolene og akademi, økt fokus på kvalitet og bedre markedsføring Løpende vurdere nivåene for medlemskontigent og aktivitetsavgift Evaluere kioskdrift Sikre at LIF til enhver tid innehar riktig kompetanse på regnskapssiden (Adm og utvalg) Bedre servicegraden ift utvalg og lag Fremme nytt forslag til årsmøte vedrørende prinsipper for fordeling av overskudd fra arrangement Årsbudsjetter legges ut på hjemmesider Etter hver regnskapsrapportering legges det ut informasjon på hjemmesider Lag anleggsplan for viderutvikling av anlegg Etablere strategisk samarbeid med kommune, næringsliv og andre partnere Søke finansiering fra kommunen ift anleggsansvarlig/driftsansvarlig (i tråd med hva som skjer innenfor LIK) Samarbeid med kommune og næringsliv viktig 5

6 5 Profesjonalisere kontakt med sponsor, næringsliv og verdinettverk Sterk økonomi og større forutsigbarhet. Samfunnsansvar Oppbygging av sponsor- og markedsapparat LIF skal ha et godt omdømme i lokalmiljøet og i Norsk fotball LIF skal være en ansvarlig klubb som bidrar til samfunnsmessig merverdi til lokalmiljøet Avgjørende for å skape en merkevare for å posisjonere klubben i Lørenskog Viktig del av forretningsutvikling for LIF LIF produktet må markedsføres til potensielle medlemmer Sponsorinntkekter skal tredobles i strategiperioden ( ) Starte en prosess med å etablere en plan for samfunnsansvar med basis i klubbens verdigrunnlag Handlingsplan for oppbygging av sponsor- og markedsapparat Evaluere erfaringene med sponsoransvarlig og sponsorkonseptene 6

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID Dokumentet er en oppsummering av et tidligere notat - og er supplert med synspunkter etter samling med ledere av valgkomiteene i de ulike fotballkretsene den 11. oktober

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer