DND kommunikasjonsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DND kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 DND kommunikasjonsstrategi

2 v. 0.1 per 8. juli 2015 Analyse & Research 0. Etablere mål (som skal bygge på foreningsstrategien) Overordnede mål: Flere medlemmer, deltakere, bidragsytere og synlighet Kvantitative mål: 10% vekst: Medlemmer, ildsjeler, faggrupper, aktiviteter (spes.digitale) 4 fokusområder: Digitale aktiviteter, økt bruk av partnere, økt verdi for virksomheter og økt antall nasjonale aktiviteter. 0. 1) Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler 0. 2) Flere medlemmer: Kommunisere tydelig verdibudskap (flere medlemmer) 0. 3) Flere deltakere: Målgruppefokusert salgsbudskap og tydelig kommunikasjon av innhold på aktiviteter 0. 4) Flere bidragsytere: a) DND skal være en attraktiv arena for foredragsholdere, sponsere, partnere, og andre bidragsytere. b) Stimulere ildsjeler til å kommunisere i egne nettverk 0. 5) Økt synlighet: Konkretisere hvem som kan si hva på vegne av DND/Fagmiljø. Skal DND ha noen fanesaker? 1. Research (la oss bli enige om hva og hvem DND er) 2. Situasjonsanalyse (hvor står DND i dag?) 3. Mottakere og mottakeranalyse (målgruppe) 4. SWOT-analyse 1

3 1. Research (per 31. desember 2014) Hva og hvem er DND? Norges største, landsdekkende IT-kompetansenettverk Produkt- og leverandørnøytrale Ildsjel-drevet Medlemsbasert forening Omsetning ,- i foreningen totalt Gj.snittlig 39 % av inntektene kommer fra kontingent(/tilskudd) Gj.snittlig 61 % av inntektene kommer fra aktiviteter i distriktsforeningene KPI-ene i 2014: 8669 medlemmer 85 arrangementer / 4371 deltakere (betalbare aktiviteter. registrert. i CRM) 87 medlemsmøter / 2558 deltakere (gratis akt. reg. i CRM) X antall meetups / X antall deltakere (blir ikke registrert i CRM) 48 faggrupper 1 nasjonalt forum (NorHIT) 3 råd/utvalg 1 strategisk nettverk (SnIT) 389 ildsjeler i 458 verv Gj.snittlig deltakeropplevelse på arrangementer på en skala fra 1-6: Fremførelse 5,0 Innhold 4,9 Sponsorer og partnere 2 faggrupper med årssponsorater (BI & IM, Østlandet og Prosess, Bergen Hordaland) 51 sponsorer/partnere på arrangementer og produkter, registrert av Servicekontoret (SK). SK har bidratt med kr ,- i sponsoratsalg for distriktsforeningene Ildsjeler og SK bidrar med å skaffe indirekte sponsorater gjennom blant annet gratis lokaler, servering etc. (ikke tallfestet). Digitale aktiviteter i webinarer (256 deltakere) (Faggruppen Inf.sikkerhet Østlandet) Ingen streaming av eventer (flere programkomitéer droppet streaming fordi de fryktet lavere, fysisk deltakelse og tapte inntekter/økte kostnader) 2

4 Konkurrenter Næringsorganisasjoner (Abelia) Bransjeorganisasjoner (IKT Norge) Fagforeninger (Tekna, NITO, Virke) Mediebedrifter som holder egne arrangementer (CW event, TU) IT-virksomheter som holder egne kurs og konferanser (Bouvet, Evry, Steria) Åpne nettverk (Meetup, CIO-forum, Oda nettverket etc) Lukkede nettverk (Digin, Commit etc) Kommersielle kursleverandører (Confex, Webgruppen, etc) Fokuserte fagaktiviteter (Javazone, ITSMF, ISF, LKK, etc) Sosiale medier og digitale nettverk (gratis kompetansedeling, TED) Fritid 3

5 2. Situasjonsanalyse (per 31. desember 2014) Hvor står DND i dag? DND er en av verdens største Dataforening (ifht folketall). Svak medlemsvekst. 17 % utskifting (churn). Tilfredsstillende aktivitet i byene Oslo, Trondheim og Bergen, forøvrig lavt. aktivitetsnivå i andre byer. Ikke landsdekkende i praksis. DND oppleves som et lukket ildsjelmiljø. Faggruppemodellen oppleves som begrensende for aktivitetsomfang og innovasjon. Organisasjonsmodellen medfører mye byråkrati og oppleves hemmende for ildsjelmiljøer, bidragsytere, potensielle medlemmer og partnere, samt kunder. Ildsjeler velger å holde aktiviteter hos konkurrenter da de opplever at DND er for trege og byråkratiske for å få gjennomført kurs/seminar etc. Tunge kjøpsprosesser ved flere kjøp samtidig, pga ulike juridiske enheter. Relativt kjent i IT-miljøet i Norge. Relativt ukjent utenfor IT-miljøet i Norge. Relativt ukjent hos myndigheter og media. Økonomisk selvdrevet. 4

6 3. Mottakere og mottakeranalyse (per 31. desember 2014) Hvem ønsker DND å nå? Primær: Personer Ildsjeler (antall: 381) Medlemmer (antall: 8669) Potensielle medlemmer (antall: ) Potensielle deltakere/kunder Foredragsholdere (antall: 519) Studenter (antall: 483 hvorav 3 betalende til halv pris) og unge yrkesprofesjonelle (antall: X) Nyhetsbrevabonnenter (antall: ) (Registrerte interessenter/leads: 9186 medlemmer. og ikke-medlemmer) Virksomheter Kompetansepartnere/Virksomhetsmedlem: 26 kompetansepartnere hvor 440 individer er tilknyttet. Sponsorer Samarbeidspartnere Bidragsytere Utdanningsinstitusjoner Særskilte målgrupper: Helsesektoren (NorHIT fra 2012) IT-ledere (SnIT fra 2012) Sekundær: Myndigheter Høringsinstans Faktaleverandør Meningsbærer/påvirker? Media Foretrukket kilde? Faktaleverandør Meningsbærer/påvirker? Konkurrenter Andre foreninger Hvem er målgruppen til DND i dag? Primær: Personer 5

7 Hvem er DNDs medlemmer i dag? Ildsjeler (381): Fagpersoner i faggrupper, progamkomitéer etc. Medlemmer (8669) Individer som betaler kontingent privat (433) Individer hvor arbeidsgiver dekker kontingent (7183) Individer som er ansatt hos kompetansepartnere (440) Skoleansatte (24) Arbeidsledige (13) Figur 1: Prosentvis oversikt over stillingsbetegnelser og -titler på DNDs medlemmer, perioden Hvem er DNDs potensielle medlemmer ( )? Virksomheter Individer tilknyttet virksomheter Fagpersoner IT-studenter Ledere Utviklere IT-folk fra helsesektoren IT-direktører Potensielle deltagere: Defineres til en hver tid ut fra innhold produsert av DNDs ildsjeler. Foredragsholdere (519): Defineres til en hver tid ut fra innhold produsert av DNDs ildsjeler. Studenter og unge yrkesaktive (486): IT-studenter, studenter med interesse som samsvarer med DNDs fagmiljøer og aktiviteter til en hver tid. Nyhetsbrevabonnenter (29.788): Personer som aktivt har registrert seg for å motta informasjon fra DND. Virksomheter Hvem er DNDs virksomheter i dag? 6

8 Figur 2: Prosentvis oversikt per sektor på DNDs virksomheter, perioden Arbeidsgivere som betaler kontingent for sine ansatte (1274). Kompetansepartnere (21 privat, 5 offentlig = Totalt 26) Sponsorer (???) registrert av SK Samarbeidspartnere: Sentrale (Rambøll IT i Praksis, NITO, IKT-Norge, Abelia m.fl.) Lokale (aktivitetsrelatert) Langsiktige (eks. TDC, Prosjekt 20xx) Ad hoc (eks. Virke, Tekna ehelse etc.) Bidragsytere: Eks. sponsede lokaler til nettverksmøter etc. Utdanningsinstitusjoner NTNU NITH-Westerdals Høgskoler Universiteter Hvem deltar på DNDs aktiviteter? Figur 3 og 4: I tillegg var det 1094 deltagere som kom fra andre distrikter enn der aktiviteten ble avholdt. Hvilke kommunikasjonskanaler benytter DND i dag? Primærkanaler Sekundærkanaler Trend-kanaler 7

9 DND.no Finansavisen Meetup Computerworld Ukeavisen Ledelse Instagram Nyhetsbrev (e-post) Facebook Linkedin Twitter Google+ tu.no forskning.no YouTube Yammer Fagpresse Hvordan når DND målgruppen? Hvordan og gjennom hvilke kanaler kommuniserer DND med målgruppen? Nyhetsbrev Figur 5 og 6: Kilde: Mailstatistikk DND.no Figur 7: Tabellen viser antall besøkende (ikke unike) i 2014, per kilde de kommer fra. Kilde: Google Analytics Intranett (Mine sider) Digitale annonser TU.no (Software 2014) Sykepleien.no (ehelse 2014) 8

10 Tidsskriftet Den Norske Legeforening (ehelse 2014) Oppdateringer i sosiale medier (oppdateres 4-5 ganger i uken): Facebook Linkedin (gruppe) Linkedin (bedriftsside) Twitter Google+ Hashtags på større events, eller fullstappede nettverksmøter Sponset/fremmet oppdatering Facebook (13 aktiviteter, Reach= , Pris: kr ,99) Trykte annonser: CW 48 stripe-annonser (1 stk i hver utgave) 41 halvsides annonser (hvorav 1 stk i hver temautgave (10 stk totalt) 5 helsides annonser (3 stk på våren og 2 stk på høsten) 4 stk bilag á 4 sider (2 stk på våren og 2 stk på høsten) Finansavisen 10 halvsider (opplag , pris= ,-) Mail fra ildsjeler og programkomitéer etter oppfordring fra SK, til potensielle deltakere som er i deres nettverk og ikke abonnerer på DNDs nyhetsbrev. En-til-en-dialog mellom SK/Salg og sponsorer/partnere. Telefonsamtaler/telefonsalg fra SK/Salg til sponsorer/partnere (ca. 3500) 4. SWOT-analyse 1 Kilde: 9

11 Styrker Svakheter Muligheter Trusler DND har: medlemmer interessenter DND har lite fleksible, digitale komm.- løsninger (epostsystem, CMS, SoME-integrasjon) DND er en attraktiv arena for bidragsytere. DND har dårlige komm.-systemer som fører til tap av interessenter. DND er ildsjeldrevet. DND er begrenset av ildsjelers og bidragsyteres innsats. DNDs ildsjeler og bidragsytere kan kommunisere i sine nettverk. DND er til en hver tid avhengig av ildsjelenes innsats. DND oppfattes troverdig og har godt omdømme. DND oppleves lukket, konservativ, lite smidig og er lite kjent utover eksisterende medlemsmasse. DND kan bli mer synlig. DND opplever utmeldinger som følge av uttalelser i media. (DND er ikke en homogen masse.) DND er nøytral arena. DND opplever begrensninger i partnersamarbeid, aktiviteter, bidragsytere etc. DND er en møteplass uavhengig av bransje, økonomi, politisk ståsted, etnisitet, kjønn etc. DND er lite interessante for myndigheter, media og opinionsdannere. DND er en ideell organisasjon. DND har begrenset økonomi. DND kan tiltrekke seg flere ildsjeler og bidragsytere. DND er avhengig av dugnadsinnsats. Vedlegg: Konkurrentanalyse Strategisk tenking 10

12 Hovedmål for DND: Overordnede mål: Flere medlemmer, deltakere, bidragsytere og økt synlighet. Kvantitative mål: 10% vekst: Medlemmer, ildsjeler, faggrupper, aktiviteter (spes.digitale). 4 fokusområder: 1. Digitale aktiviteter 2. Økt bruk av partnere 3. Økt verdi for virksomheter 4. Økt antall nasjonale aktiviteter. Kommunikasjonsmål for DND: Være konkrete og målbare for å kunne evalueres. 0. 1) Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler 0. 2) Flere medlemmer: Kommunisere tydelig verdibudskap (flere medlemmer). 0. 3) Flere deltakere: Målgruppefokusert salgsbudskap og tydelig kommunikasjon av innhold på aktiviteter. 0. 4) Flere bidragsytere: a) DND skal være en attraktiv arena for foredragsholdere, sponsorer, partnere, og andre bidragsytere. b) Stimulere ildsjeler til å kommunisere i egne nettverk 0. 5) Økt synlighet: Konkretisere hvem som kan si hva på vegne av DND/Fagmiljø. Skal DND ha noen fanesaker? Strategier (definisjon): Strategi er et veivalg! Bør være få, enkle og med klare veivalg! Strategiske valg er hva vi skal gjøre, ikke hvordan. 1. Alltid ha HOVEDMÅLET i fokus. 11

13 2. Hvilke utfordringer utkrystalliseres når vi går igjennom SWOT-analysen? 3. Hvilke kommunikasjonsmål må nås for å kunne svare på utfordringene og dermed nå hovedmålet? Målene nås gjennom strategien. Kommunikasjonsutfordringer Kommunikasjonsmål Strategier Strategisk tenking: beskrive hovedutfordringer på bakgrunn av SWOT. definere kommunikasjonsmål som må oppfylles for å nå hovedmålet. definere strategier for å nå kommunikasjonsmålene og dermed hovedmålet. Hovedutfordringene på bakgrunn av SWOT: 1. Lite fleksible og dårlige kom.løsninger. 2. Lite kjent utover eksisterende medlemsmasse. 3. Endelig myndighet med utforming av budskap ligger hos ildsjeler/programkomité (både grafikk og tekst). 4. Begrenset økonomi. 12

14 Kommunikasjonsmål som må oppfylles for å nå hovedmålet: 1. Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler a. Eksternt mot målgruppe/interessenter b. Internt i foreningen på tvers av distrikter og fagområder. 2. Flere medlemmer: Tydelig og tilpasset verdibudskap til individer, virksomheter, partnere, kunder, myndigheter og media. 3. Flere deltakere: Godt salgsbudskap mot en godt definert målgruppe i de rette kanaler. 4. Flere bidragsytere: Definere og synliggjøre verdien av å bidra og engasjere seg aktivt i DND. 5. Økt synlighet: a. Alltid brande DND i alle aktiviteter, på alle arenaer. Eks. Software20xx og ERP-Systmer og MeetUp-gruppen DNDs CRM community hvor DND brandes godt. Eks. Yggdrasil hvor DND ikke knyttes opp mot konferansene tydelig nok. b. Etablere klare retningslinjer for hvem som kan uttale seg om hva, til media og myndigheter. i. Velge fanesaker 6. Bemyndige Servicekontoret Strategier for å nå kommunikasjonsmålene og dermed hovedmålet: 1. DND skal til en hver tid være i målgruppens foretrukne kanaler. 2. DND skal sette kunden i fokus for budskapet. 3. DND skal ha de rette ressursene til å utforme gode budskap. 4. DND skal ha gode systemer og rutiner som fanger opp de som ønsker å bidra og de som vil kommunisere et behov. 5. DND skal gi Servicekontoret tydelig myndighet Virkemidler, tiltak og kreative løsninger 13

15 Virkemidler, tiltak og kreative løsninger: Utarbeide forslag til relevante virkemidler (med kreative løsninger) på bakgrunn av valgte kommunikasjonsmål og strategier. Virkemidler (tiltak): På et mer praktisk nivå: Aktivitetsnivå Skal gjennomføre strategiene Konkret og definerte oppgaver Må se alle mulige kommunikasjonskanaler Tenke integrert. Virkemidlene spiller på lag. Kreative løsninger: Transformere, tolke og overføre analysene og strategiene til kreative løsninger av virkemidlene. Tidligere faser bør medføre at virkemidlene og de kreative løsningene spiller på et integrert lag en retning. 14

16 På bakgrunn av strategiene kan det lages en kreativ brief/strategi til hvert virkemiddel. Kreativitetsprosesser og håndverk. Virkemidler * Tiltak * Kreative løsninger Kommunikasjonsmål # 1 Strategi # 1 Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler DND skal til en hver tid være i målgruppens foretrukne kanaler. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 1 Spørreundersøkelse: 15

17 Hva er målgruppens foretrukne kanal og hvilke kanaler bruker de for å komme i kontakt med andre på faglig nivå og å finne aktiviteter som holder kompetansen de ved like. Hvilke medier bruker de til hva? Undersøkelsen går til samtlige abonnenter på nyhetsbrev og følgere i SoME-kanaler etc. Etter undersøkelsen: Definere Primærkanaler Sekunddærkanaler Trend-kanaler Økt interaktivitet: På aktuelle events: sørge for en egen twitter-ansvarlig som twittrer under eventet Kommunikasjonsmål # 2 Strategi # 2 Flere medlemmer: Kommunisere tydelig verdibudskap. DND skal sette kunden i fokus for budskapet. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 2 Etablere godt salgsbudskap Nytteverdi (what s in it for me?) Målgrupperettet Tydelig verdibudskap til definerte målgrupper Individ Virksomhet Partnere Etablere personlig kommunikasjon Ola Normann kommer, kommer du? Dette lærer du 16

18 Avklare hva ildsjeler gjør og hva SK gjør. Etablere maler med faste budskaps-/innholdspunkter i gitt rekkefølge. Gode emnefelt Gode triggerord (forhåndsvisning av mailer) Oppfølgende myndighet (SK?) Implementere grafisk profil Spre informasjon om events som kommer. Omtale events som har vært. Dele events og happenings i sanntid (Jeg hører på ) Definere aktuelle kanaler for markedsføring og omdømmebygging i fremtid, sanntid og ettertid. Anskaffe nytt dialogsystem (e-post) for å muliggjøre riktig kommunikasjon med definerte målgrupper. Kommunikasjonsmål # 3 Strategi # 3 Flere deltakere: Målgruppefokusert salgsbudskap og tydelig kommunikasjon av innhold på aktiviteter. DND skal ha de rette ressursene til å utforme gode budskap. (Systemer / Personer / Rutiner) Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 3 Utforme nye websider Hvordan gjør andre det? Confex (konkurrent) Røde Kors (forening med events) Bouvet (konkurrent) 17

19 CW events (konkurrent) Etablere tekstforfattere Hva kan ildsjeler gjøre? Hva kan SK gjøre? Myndighetsavklaring DND gir SK myndighet Kommunikasjonsmål # 4 Strategi # 4 Flere bidragsytere: DND skal være en attraktiv arena for foredragsholdere, sponsorer, partnere, og andre bidragsytere. Stimulere ildsjeler til å kommunisere i egne nettverk. DND skal ha gode systemer og rutiner som fanger opp de som ønsker å bidra og de som vil kommunisere et behov. DND skal ha gode systemer og rutiner for ildsjelsamhandling og kommunikasjon med målgruppen. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 4 Synliggjøre bidragsytere Få interessenter til å kåre Beste personer i ditt fagmiljø Kan høre i SoME-kanalene om hvem som er best i Norge på dette Avstemming i SoME-kanalene om hotte navn. (Vi kan bygge store navn også ved hjelp av dette.) Synliggjøre kvalitet og innhold I forkant, spørre et utvalg av interessenter (om foreslått innhold på event er ihht deres behov. Publisere evaluering av alle aktiviteter. (Tabell med tid, sted, tema, poeng 18

20 innhold/fremførelse Link til evalueringsrapporten). Etablere communities/verdinettverk utenpå etablerte ildsjelmiljøer. Etablere systemer og rutiner ved å fange opp og følge opp nye foredragsholdere/bidragsytere. Sentralstyret gis anledning til å lage events uavhengig av distrikt og faggrupper ihht retningslinjer. Tilrettelegge for at ildsjeler kan kommunisere i egne nettverk Definere kommunikasjonskanaler: Primærkanaler Sekunddærkanaler Trend-kanaler SK utarbeider budskap ihht valgte kanaler. Servicekontoret får myndighet til å etablere match-making sette opp events uavhengig av DF og FG forvalte retningslinjer og systemer Kommunikasjonsmål # 5 Strategi # 5 Økt synlighet Merkevare- og omdømmebygging Alltid brande DND Enhver aktivitet skal fremstå som et DND-event. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 5 Vedta pressemandat(er). (Vedta hvem som kan si hva på vegne av DND/Fagmiljø.) Pressevettsregler Vedta påvirkningsmandat(er). (Vedta hvem som kan mene hva på vegne av DND/Fagmiljø.) 19

21 Vedta grafisk profil og retningslinjer for branding. Servicekontoret gis forvaltningsmyndighet. 20

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 Strategi- og fokusområder for itsmf Norge 2014-2016 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 2 MISJON, VISJON OG MÅLGRUPPER...4 2.1 Misjon Hvorfor er vi til?... 4 2.2 Visjon Hva ønsker vi å oppnå?...

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST!

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! STRATEGI 2005-2010 DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! Den nye strategien inneholder en rekke omfattende endringer i måten Dataforeningen har vært drevet på de

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no 2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap www.womeninbusiness.no Women in Business Et nettverk der bedrifter, myndigheter og forskere arbeider med entreprenørskap i Skagerrakregionen.

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar strategisk kommunikasjonsplan for UMB for perioden (2016) til orientering.

Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar strategisk kommunikasjonsplan for UMB for perioden (2016) til orientering. US-SAK NR: 127/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER(E): METTE RISBRÅTHE ARKIVSAK NR: 12/2060 Strategisk kommunikasjonsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2010/11

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2010/11 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2010/11 itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 8 Innhold 1 Generelt om virksomheten... 3 1.1 Styret har i perioden bestått av... 3 1.2 Strategi... 3 1.3 Samarbeide med Den

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Omdømme og kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjon Omdømme og kommunikasjon HiST 13. oktober 2011 Fra Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag 2009-2012 Kommunikasjonsmål: 1. HiST skal øke sin generelle synlighet og forbedre omdømmet gjennom

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Sosiale medier på mobil Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening

Sosiale medier på mobil Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening Sosiale medier på mobil Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening Norske virksomheters bruk av sosiale medier Undersøkelse gjennomført av DND, med bistand fra Kommunikasjonsforeningen

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning oktober 2011

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning oktober 2011 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning oktober 2011 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs overordnede

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Samfunnsengasjement i Nordea

Samfunnsengasjement i Nordea Samfunnsengasjement i Nordea Print Hva mener vi med samfunnsengasjement Vårt mål er å bidra i samfunnet til økt kompetanse innenfor økonomi og entreprenørskap. Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring innenfor

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 25. februar kl 1500 inngang biblioteket i Ålesund

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

FACEBOOK WORKSHOP 31.08.2011. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved.

FACEBOOK WORKSHOP 31.08.2011. Copyright 2011, iprospect, Inc. All rights reserved. FACEBOOK WORKSHOP 31.08.2011 SIGRID SAXEVIK Head of Performance Marketing iprospect Norge Performance marketing er målbar markedsføring der resultatene (ROI) bestemmer videre strategi Fleksible budsjetter

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid 4 Tegneleken! 31 Tegneleken!

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet Velg den rette målgruppen På Facebook betaler du bare for å målrette annonsene dine mot akkurat de folkene du vil nå. Ved å målrette annonsene dine kan du: finne de rette kundene på alle enheter, inkludert

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017 2017 Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE strategi behandlet den 16. januar 2017 1. Innledning Veldig mange mennesker blir berørt av en kommunesammenslåing.

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

Agenda. Bakgrunn og hensikt GOBI 2013 Hvorfor og hvordan bli partner? Spørsmål The Flying Culinary Circus serverer noe å bite i

Agenda. Bakgrunn og hensikt GOBI 2013 Hvorfor og hvordan bli partner? Spørsmål The Flying Culinary Circus serverer noe å bite i Agenda Bakgrunn og hensikt GOBI 2013 Hvorfor og hvordan bli partner? Spørsmål The Flying Culinary Circus serverer noe å bite i Bakgrunn og hensikt Konsept Skape den BI-konferansen vi selv savner Samle

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer