DND kommunikasjonsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DND kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 DND kommunikasjonsstrategi

2 v. 0.1 per 8. juli 2015 Analyse & Research 0. Etablere mål (som skal bygge på foreningsstrategien) Overordnede mål: Flere medlemmer, deltakere, bidragsytere og synlighet Kvantitative mål: 10% vekst: Medlemmer, ildsjeler, faggrupper, aktiviteter (spes.digitale) 4 fokusområder: Digitale aktiviteter, økt bruk av partnere, økt verdi for virksomheter og økt antall nasjonale aktiviteter. 0. 1) Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler 0. 2) Flere medlemmer: Kommunisere tydelig verdibudskap (flere medlemmer) 0. 3) Flere deltakere: Målgruppefokusert salgsbudskap og tydelig kommunikasjon av innhold på aktiviteter 0. 4) Flere bidragsytere: a) DND skal være en attraktiv arena for foredragsholdere, sponsere, partnere, og andre bidragsytere. b) Stimulere ildsjeler til å kommunisere i egne nettverk 0. 5) Økt synlighet: Konkretisere hvem som kan si hva på vegne av DND/Fagmiljø. Skal DND ha noen fanesaker? 1. Research (la oss bli enige om hva og hvem DND er) 2. Situasjonsanalyse (hvor står DND i dag?) 3. Mottakere og mottakeranalyse (målgruppe) 4. SWOT-analyse 1

3 1. Research (per 31. desember 2014) Hva og hvem er DND? Norges største, landsdekkende IT-kompetansenettverk Produkt- og leverandørnøytrale Ildsjel-drevet Medlemsbasert forening Omsetning ,- i foreningen totalt Gj.snittlig 39 % av inntektene kommer fra kontingent(/tilskudd) Gj.snittlig 61 % av inntektene kommer fra aktiviteter i distriktsforeningene KPI-ene i 2014: 8669 medlemmer 85 arrangementer / 4371 deltakere (betalbare aktiviteter. registrert. i CRM) 87 medlemsmøter / 2558 deltakere (gratis akt. reg. i CRM) X antall meetups / X antall deltakere (blir ikke registrert i CRM) 48 faggrupper 1 nasjonalt forum (NorHIT) 3 råd/utvalg 1 strategisk nettverk (SnIT) 389 ildsjeler i 458 verv Gj.snittlig deltakeropplevelse på arrangementer på en skala fra 1-6: Fremførelse 5,0 Innhold 4,9 Sponsorer og partnere 2 faggrupper med årssponsorater (BI & IM, Østlandet og Prosess, Bergen Hordaland) 51 sponsorer/partnere på arrangementer og produkter, registrert av Servicekontoret (SK). SK har bidratt med kr ,- i sponsoratsalg for distriktsforeningene Ildsjeler og SK bidrar med å skaffe indirekte sponsorater gjennom blant annet gratis lokaler, servering etc. (ikke tallfestet). Digitale aktiviteter i webinarer (256 deltakere) (Faggruppen Inf.sikkerhet Østlandet) Ingen streaming av eventer (flere programkomitéer droppet streaming fordi de fryktet lavere, fysisk deltakelse og tapte inntekter/økte kostnader) 2

4 Konkurrenter Næringsorganisasjoner (Abelia) Bransjeorganisasjoner (IKT Norge) Fagforeninger (Tekna, NITO, Virke) Mediebedrifter som holder egne arrangementer (CW event, TU) IT-virksomheter som holder egne kurs og konferanser (Bouvet, Evry, Steria) Åpne nettverk (Meetup, CIO-forum, Oda nettverket etc) Lukkede nettverk (Digin, Commit etc) Kommersielle kursleverandører (Confex, Webgruppen, etc) Fokuserte fagaktiviteter (Javazone, ITSMF, ISF, LKK, etc) Sosiale medier og digitale nettverk (gratis kompetansedeling, TED) Fritid 3

5 2. Situasjonsanalyse (per 31. desember 2014) Hvor står DND i dag? DND er en av verdens største Dataforening (ifht folketall). Svak medlemsvekst. 17 % utskifting (churn). Tilfredsstillende aktivitet i byene Oslo, Trondheim og Bergen, forøvrig lavt. aktivitetsnivå i andre byer. Ikke landsdekkende i praksis. DND oppleves som et lukket ildsjelmiljø. Faggruppemodellen oppleves som begrensende for aktivitetsomfang og innovasjon. Organisasjonsmodellen medfører mye byråkrati og oppleves hemmende for ildsjelmiljøer, bidragsytere, potensielle medlemmer og partnere, samt kunder. Ildsjeler velger å holde aktiviteter hos konkurrenter da de opplever at DND er for trege og byråkratiske for å få gjennomført kurs/seminar etc. Tunge kjøpsprosesser ved flere kjøp samtidig, pga ulike juridiske enheter. Relativt kjent i IT-miljøet i Norge. Relativt ukjent utenfor IT-miljøet i Norge. Relativt ukjent hos myndigheter og media. Økonomisk selvdrevet. 4

6 3. Mottakere og mottakeranalyse (per 31. desember 2014) Hvem ønsker DND å nå? Primær: Personer Ildsjeler (antall: 381) Medlemmer (antall: 8669) Potensielle medlemmer (antall: ) Potensielle deltakere/kunder Foredragsholdere (antall: 519) Studenter (antall: 483 hvorav 3 betalende til halv pris) og unge yrkesprofesjonelle (antall: X) Nyhetsbrevabonnenter (antall: ) (Registrerte interessenter/leads: 9186 medlemmer. og ikke-medlemmer) Virksomheter Kompetansepartnere/Virksomhetsmedlem: 26 kompetansepartnere hvor 440 individer er tilknyttet. Sponsorer Samarbeidspartnere Bidragsytere Utdanningsinstitusjoner Særskilte målgrupper: Helsesektoren (NorHIT fra 2012) IT-ledere (SnIT fra 2012) Sekundær: Myndigheter Høringsinstans Faktaleverandør Meningsbærer/påvirker? Media Foretrukket kilde? Faktaleverandør Meningsbærer/påvirker? Konkurrenter Andre foreninger Hvem er målgruppen til DND i dag? Primær: Personer 5

7 Hvem er DNDs medlemmer i dag? Ildsjeler (381): Fagpersoner i faggrupper, progamkomitéer etc. Medlemmer (8669) Individer som betaler kontingent privat (433) Individer hvor arbeidsgiver dekker kontingent (7183) Individer som er ansatt hos kompetansepartnere (440) Skoleansatte (24) Arbeidsledige (13) Figur 1: Prosentvis oversikt over stillingsbetegnelser og -titler på DNDs medlemmer, perioden Hvem er DNDs potensielle medlemmer ( )? Virksomheter Individer tilknyttet virksomheter Fagpersoner IT-studenter Ledere Utviklere IT-folk fra helsesektoren IT-direktører Potensielle deltagere: Defineres til en hver tid ut fra innhold produsert av DNDs ildsjeler. Foredragsholdere (519): Defineres til en hver tid ut fra innhold produsert av DNDs ildsjeler. Studenter og unge yrkesaktive (486): IT-studenter, studenter med interesse som samsvarer med DNDs fagmiljøer og aktiviteter til en hver tid. Nyhetsbrevabonnenter (29.788): Personer som aktivt har registrert seg for å motta informasjon fra DND. Virksomheter Hvem er DNDs virksomheter i dag? 6

8 Figur 2: Prosentvis oversikt per sektor på DNDs virksomheter, perioden Arbeidsgivere som betaler kontingent for sine ansatte (1274). Kompetansepartnere (21 privat, 5 offentlig = Totalt 26) Sponsorer (???) registrert av SK Samarbeidspartnere: Sentrale (Rambøll IT i Praksis, NITO, IKT-Norge, Abelia m.fl.) Lokale (aktivitetsrelatert) Langsiktige (eks. TDC, Prosjekt 20xx) Ad hoc (eks. Virke, Tekna ehelse etc.) Bidragsytere: Eks. sponsede lokaler til nettverksmøter etc. Utdanningsinstitusjoner NTNU NITH-Westerdals Høgskoler Universiteter Hvem deltar på DNDs aktiviteter? Figur 3 og 4: I tillegg var det 1094 deltagere som kom fra andre distrikter enn der aktiviteten ble avholdt. Hvilke kommunikasjonskanaler benytter DND i dag? Primærkanaler Sekundærkanaler Trend-kanaler 7

9 DND.no Finansavisen Meetup Computerworld Ukeavisen Ledelse Instagram Nyhetsbrev (e-post) Facebook Linkedin Twitter Google+ tu.no forskning.no YouTube Yammer Fagpresse Hvordan når DND målgruppen? Hvordan og gjennom hvilke kanaler kommuniserer DND med målgruppen? Nyhetsbrev Figur 5 og 6: Kilde: Mailstatistikk DND.no Figur 7: Tabellen viser antall besøkende (ikke unike) i 2014, per kilde de kommer fra. Kilde: Google Analytics Intranett (Mine sider) Digitale annonser TU.no (Software 2014) Sykepleien.no (ehelse 2014) 8

10 Tidsskriftet Den Norske Legeforening (ehelse 2014) Oppdateringer i sosiale medier (oppdateres 4-5 ganger i uken): Facebook Linkedin (gruppe) Linkedin (bedriftsside) Twitter Google+ Hashtags på større events, eller fullstappede nettverksmøter Sponset/fremmet oppdatering Facebook (13 aktiviteter, Reach= , Pris: kr ,99) Trykte annonser: CW 48 stripe-annonser (1 stk i hver utgave) 41 halvsides annonser (hvorav 1 stk i hver temautgave (10 stk totalt) 5 helsides annonser (3 stk på våren og 2 stk på høsten) 4 stk bilag á 4 sider (2 stk på våren og 2 stk på høsten) Finansavisen 10 halvsider (opplag , pris= ,-) Mail fra ildsjeler og programkomitéer etter oppfordring fra SK, til potensielle deltakere som er i deres nettverk og ikke abonnerer på DNDs nyhetsbrev. En-til-en-dialog mellom SK/Salg og sponsorer/partnere. Telefonsamtaler/telefonsalg fra SK/Salg til sponsorer/partnere (ca. 3500) 4. SWOT-analyse 1 Kilde: 9

11 Styrker Svakheter Muligheter Trusler DND har: medlemmer interessenter DND har lite fleksible, digitale komm.- løsninger (epostsystem, CMS, SoME-integrasjon) DND er en attraktiv arena for bidragsytere. DND har dårlige komm.-systemer som fører til tap av interessenter. DND er ildsjeldrevet. DND er begrenset av ildsjelers og bidragsyteres innsats. DNDs ildsjeler og bidragsytere kan kommunisere i sine nettverk. DND er til en hver tid avhengig av ildsjelenes innsats. DND oppfattes troverdig og har godt omdømme. DND oppleves lukket, konservativ, lite smidig og er lite kjent utover eksisterende medlemsmasse. DND kan bli mer synlig. DND opplever utmeldinger som følge av uttalelser i media. (DND er ikke en homogen masse.) DND er nøytral arena. DND opplever begrensninger i partnersamarbeid, aktiviteter, bidragsytere etc. DND er en møteplass uavhengig av bransje, økonomi, politisk ståsted, etnisitet, kjønn etc. DND er lite interessante for myndigheter, media og opinionsdannere. DND er en ideell organisasjon. DND har begrenset økonomi. DND kan tiltrekke seg flere ildsjeler og bidragsytere. DND er avhengig av dugnadsinnsats. Vedlegg: Konkurrentanalyse Strategisk tenking 10

12 Hovedmål for DND: Overordnede mål: Flere medlemmer, deltakere, bidragsytere og økt synlighet. Kvantitative mål: 10% vekst: Medlemmer, ildsjeler, faggrupper, aktiviteter (spes.digitale). 4 fokusområder: 1. Digitale aktiviteter 2. Økt bruk av partnere 3. Økt verdi for virksomheter 4. Økt antall nasjonale aktiviteter. Kommunikasjonsmål for DND: Være konkrete og målbare for å kunne evalueres. 0. 1) Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler 0. 2) Flere medlemmer: Kommunisere tydelig verdibudskap (flere medlemmer). 0. 3) Flere deltakere: Målgruppefokusert salgsbudskap og tydelig kommunikasjon av innhold på aktiviteter. 0. 4) Flere bidragsytere: a) DND skal være en attraktiv arena for foredragsholdere, sponsorer, partnere, og andre bidragsytere. b) Stimulere ildsjeler til å kommunisere i egne nettverk 0. 5) Økt synlighet: Konkretisere hvem som kan si hva på vegne av DND/Fagmiljø. Skal DND ha noen fanesaker? Strategier (definisjon): Strategi er et veivalg! Bør være få, enkle og med klare veivalg! Strategiske valg er hva vi skal gjøre, ikke hvordan. 1. Alltid ha HOVEDMÅLET i fokus. 11

13 2. Hvilke utfordringer utkrystalliseres når vi går igjennom SWOT-analysen? 3. Hvilke kommunikasjonsmål må nås for å kunne svare på utfordringene og dermed nå hovedmålet? Målene nås gjennom strategien. Kommunikasjonsutfordringer Kommunikasjonsmål Strategier Strategisk tenking: beskrive hovedutfordringer på bakgrunn av SWOT. definere kommunikasjonsmål som må oppfylles for å nå hovedmålet. definere strategier for å nå kommunikasjonsmålene og dermed hovedmålet. Hovedutfordringene på bakgrunn av SWOT: 1. Lite fleksible og dårlige kom.løsninger. 2. Lite kjent utover eksisterende medlemsmasse. 3. Endelig myndighet med utforming av budskap ligger hos ildsjeler/programkomité (både grafikk og tekst). 4. Begrenset økonomi. 12

14 Kommunikasjonsmål som må oppfylles for å nå hovedmålet: 1. Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler a. Eksternt mot målgruppe/interessenter b. Internt i foreningen på tvers av distrikter og fagområder. 2. Flere medlemmer: Tydelig og tilpasset verdibudskap til individer, virksomheter, partnere, kunder, myndigheter og media. 3. Flere deltakere: Godt salgsbudskap mot en godt definert målgruppe i de rette kanaler. 4. Flere bidragsytere: Definere og synliggjøre verdien av å bidra og engasjere seg aktivt i DND. 5. Økt synlighet: a. Alltid brande DND i alle aktiviteter, på alle arenaer. Eks. Software20xx og ERP-Systmer og MeetUp-gruppen DNDs CRM community hvor DND brandes godt. Eks. Yggdrasil hvor DND ikke knyttes opp mot konferansene tydelig nok. b. Etablere klare retningslinjer for hvem som kan uttale seg om hva, til media og myndigheter. i. Velge fanesaker 6. Bemyndige Servicekontoret Strategier for å nå kommunikasjonsmålene og dermed hovedmålet: 1. DND skal til en hver tid være i målgruppens foretrukne kanaler. 2. DND skal sette kunden i fokus for budskapet. 3. DND skal ha de rette ressursene til å utforme gode budskap. 4. DND skal ha gode systemer og rutiner som fanger opp de som ønsker å bidra og de som vil kommunisere et behov. 5. DND skal gi Servicekontoret tydelig myndighet Virkemidler, tiltak og kreative løsninger 13

15 Virkemidler, tiltak og kreative løsninger: Utarbeide forslag til relevante virkemidler (med kreative løsninger) på bakgrunn av valgte kommunikasjonsmål og strategier. Virkemidler (tiltak): På et mer praktisk nivå: Aktivitetsnivå Skal gjennomføre strategiene Konkret og definerte oppgaver Må se alle mulige kommunikasjonskanaler Tenke integrert. Virkemidlene spiller på lag. Kreative løsninger: Transformere, tolke og overføre analysene og strategiene til kreative løsninger av virkemidlene. Tidligere faser bør medføre at virkemidlene og de kreative løsningene spiller på et integrert lag en retning. 14

16 På bakgrunn av strategiene kan det lages en kreativ brief/strategi til hvert virkemiddel. Kreativitetsprosesser og håndverk. Virkemidler * Tiltak * Kreative løsninger Kommunikasjonsmål # 1 Strategi # 1 Etablere konkrete, tydelige kommunikasjonskanaler DND skal til en hver tid være i målgruppens foretrukne kanaler. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 1 Spørreundersøkelse: 15

17 Hva er målgruppens foretrukne kanal og hvilke kanaler bruker de for å komme i kontakt med andre på faglig nivå og å finne aktiviteter som holder kompetansen de ved like. Hvilke medier bruker de til hva? Undersøkelsen går til samtlige abonnenter på nyhetsbrev og følgere i SoME-kanaler etc. Etter undersøkelsen: Definere Primærkanaler Sekunddærkanaler Trend-kanaler Økt interaktivitet: På aktuelle events: sørge for en egen twitter-ansvarlig som twittrer under eventet Kommunikasjonsmål # 2 Strategi # 2 Flere medlemmer: Kommunisere tydelig verdibudskap. DND skal sette kunden i fokus for budskapet. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 2 Etablere godt salgsbudskap Nytteverdi (what s in it for me?) Målgrupperettet Tydelig verdibudskap til definerte målgrupper Individ Virksomhet Partnere Etablere personlig kommunikasjon Ola Normann kommer, kommer du? Dette lærer du 16

18 Avklare hva ildsjeler gjør og hva SK gjør. Etablere maler med faste budskaps-/innholdspunkter i gitt rekkefølge. Gode emnefelt Gode triggerord (forhåndsvisning av mailer) Oppfølgende myndighet (SK?) Implementere grafisk profil Spre informasjon om events som kommer. Omtale events som har vært. Dele events og happenings i sanntid (Jeg hører på ) Definere aktuelle kanaler for markedsføring og omdømmebygging i fremtid, sanntid og ettertid. Anskaffe nytt dialogsystem (e-post) for å muliggjøre riktig kommunikasjon med definerte målgrupper. Kommunikasjonsmål # 3 Strategi # 3 Flere deltakere: Målgruppefokusert salgsbudskap og tydelig kommunikasjon av innhold på aktiviteter. DND skal ha de rette ressursene til å utforme gode budskap. (Systemer / Personer / Rutiner) Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 3 Utforme nye websider Hvordan gjør andre det? Confex (konkurrent) Røde Kors (forening med events) Bouvet (konkurrent) 17

19 CW events (konkurrent) Etablere tekstforfattere Hva kan ildsjeler gjøre? Hva kan SK gjøre? Myndighetsavklaring DND gir SK myndighet Kommunikasjonsmål # 4 Strategi # 4 Flere bidragsytere: DND skal være en attraktiv arena for foredragsholdere, sponsorer, partnere, og andre bidragsytere. Stimulere ildsjeler til å kommunisere i egne nettverk. DND skal ha gode systemer og rutiner som fanger opp de som ønsker å bidra og de som vil kommunisere et behov. DND skal ha gode systemer og rutiner for ildsjelsamhandling og kommunikasjon med målgruppen. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 4 Synliggjøre bidragsytere Få interessenter til å kåre Beste personer i ditt fagmiljø Kan høre i SoME-kanalene om hvem som er best i Norge på dette Avstemming i SoME-kanalene om hotte navn. (Vi kan bygge store navn også ved hjelp av dette.) Synliggjøre kvalitet og innhold I forkant, spørre et utvalg av interessenter (om foreslått innhold på event er ihht deres behov. Publisere evaluering av alle aktiviteter. (Tabell med tid, sted, tema, poeng 18

20 innhold/fremførelse Link til evalueringsrapporten). Etablere communities/verdinettverk utenpå etablerte ildsjelmiljøer. Etablere systemer og rutiner ved å fange opp og følge opp nye foredragsholdere/bidragsytere. Sentralstyret gis anledning til å lage events uavhengig av distrikt og faggrupper ihht retningslinjer. Tilrettelegge for at ildsjeler kan kommunisere i egne nettverk Definere kommunikasjonskanaler: Primærkanaler Sekunddærkanaler Trend-kanaler SK utarbeider budskap ihht valgte kanaler. Servicekontoret får myndighet til å etablere match-making sette opp events uavhengig av DF og FG forvalte retningslinjer og systemer Kommunikasjonsmål # 5 Strategi # 5 Økt synlighet Merkevare- og omdømmebygging Alltid brande DND Enhver aktivitet skal fremstå som et DND-event. Virkemidler // Tiltak // Kreative løsninger # 5 Vedta pressemandat(er). (Vedta hvem som kan si hva på vegne av DND/Fagmiljø.) Pressevettsregler Vedta påvirkningsmandat(er). (Vedta hvem som kan mene hva på vegne av DND/Fagmiljø.) 19

21 Vedta grafisk profil og retningslinjer for branding. Servicekontoret gis forvaltningsmyndighet. 20

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 Strategi- og fokusområder for itsmf Norge 2014-2016 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 2 MISJON, VISJON OG MÅLGRUPPER...4 2.1 Misjon Hvorfor er vi til?... 4 2.2 Visjon Hva ønsker vi å oppnå?...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 1.1 Innledning og formål Kommunikasjon via web og elektroniske kanaler blir stadig viktigere verktøy for oss i vår arbeidshverdag. Ved

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Vedlagt «Pressereglement» og «Reglement for bruk av sosiale medier» «Det paaligger Statens Myndigheder at legge Forholdene til Rætte for en aaben og oplyst

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 1.1 Innledning/bakgrunn NAFOs kommunikasjon er et strategisk verktøy for å styrke og bevare NAFOs posisjon som en ledende aktør i arbeidet for å integrere akupunktur i det norske

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer