Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2"

Transkript

1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2

2 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid 4

3 Tegneleken! 31

4 Tegneleken! 32

5 God profil og kommunikasjonsplattform En god profil utgjør en god kommunikasjonsplattform Er verken dyrt eller veldig krevende Samler organisasjonen og gjør den mer veldreven En tydelig profil vil lette kommunikasjonsarbeidet Hvordan vi svarer på telefonen når noen ringer Hvordan vi møter folk når de deltar på våre arrangementer 23

6 SWOT analysen Metodikk som kan gi et godt grunnlag for profilbygging En effektiv måte å identifisere styrker og svakheter ved foreningen Dette vil gjøre det mulig å analysere frem muligheter og trusler din forening kan gå i møte Utformes ved hjelp av en brainstorming Kan brukes på mange måter Utviklet ved Harvard Business School i USA 24

7 SWOT Internt i organisasjonen: styrker og svakheter Styrker: Svakheter: Muligheter: Trusler: Eksternt, utenfor organisasjonen: muligheter og trusler 25

8 Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon Strategi for kommunikasjon

9 Strategi for kommunikasjon 1. Definer budskap 2. Tilpasse budskap til mottaker 3. Velg riktig kanal 4. Unngå feilkilder 5. Samle feedback Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 12

10 1. Definer budskap Avsender Mottaker Felles persepsjonsområde Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 13

11 2. Tilpass budskap til mottaker Omgivelsene Overordnede Sponsorer/ samarbeidspartnere Medorganisasjoner/ nettverk Media Publikum Foreningens budskap Lærerens yndling Tilretteleggeren En god og nødvendig venn Innovatøren Forføreren Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 14

12 3. Velg riktig kanal Informasjon og samfunnskontakt / presse Nettsider Trykkmateriell Sosiale medier Direkte kontakt Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 15

13 4. Unngå feilkilder Feedback Sender Medium Mottaker Intendert budskap Tolket budskap Riktig avsender? Riktig format/media? Riktig målgruppe? Riktig form og budskap? Er det rom for misforståelser? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 17

14 5. Samle feedback På event Statistikk Snakke Fokusgrupper Spørreundersøkelser Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 15

15 30 Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring Markedsføring

16 Markedsføringen Hva er markedsføring for dere? Hva gjør dere? Hvordan forbereder dere markedsføringen? Suksesshistorier Katastrofehistorier Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 39

17 Plandokument 1. Tittel 2. Mål 3. Produkt 4. Pris 5. Ressurser 6. Suksessfaktorer 7. Hva trenger man? 8. Målgruppe 9. Budskap 10. Kanaler Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 40

18 Målgruppe Den gruppen foreningen velger å henvende seg til Legger føringer på valg av: budskap og utforming av reklame distribusjon og kanal Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 41

19 Valg av målgruppe Målgruppen må kunne identifiseres Målgruppen må være tilgjengelig Må være av en viss størrelse Antall og størrelse må passe med ressurser Eksempler: Deltakere til arrangement Aktive medlemmer Sovende medlemmer Førsteårsstudenter Samarbeidspartnere etc Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 42

20 Oversikt over målgruppen Hvem? Hvorfor? Hvor er de? Hvordan nå dem? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 43

21 Øvelse: Hvilke kanaler har vi? - Jobb to og to sammen i fem minutter og skriv ned alle markedsføringskanaler dere kommer på. - Hvilke av disse kanalene bruker dere i dag? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 45

22 Markedsføringskanaler Plakater Flyers Program Stunts Nettside Sosiale medier E- post Annonsen Banner Jungeltelegrafen /WOM Medieomtaler Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 46

23 Markedsføringskanaler Plakater Flyers Program Stunts Nettside Sosiale medier E- post Annonsen Banner Jungeltelegrafen /WOM Medieomtaler Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 46

24 Målgruppe og kanal Valg av målgruppe styrer valg av kanal Medlemmer Aktive Passive Potensielle Jungeltelegrafen E-post Facebook-gruppe Nettsider Sosiale medier Nyhetsbrev Sosiale medier Hand-outs Plakater Banner Flyers Nettsider Medieomtaler Sosiale medier Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 47

25 Case: BokCaféen BokCaféen ved Studentersamfundet ønsker å starte en 50-tallsaften hver tirsdag. Dette skal være en temaaften hvor musikk, interiør og klesstil skal være inspirert av 50- tallet i amerikansk populærkultur. BokCaféen har et veldig beskjedent markedsføringsbudsjett. Målgruppe, budskap og kanaler? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 52

26 Spørsmål? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Markedsføring 54

27 55 Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier Jungeltelegraf

28 Jungeltelegrafen Den vanskeligste, men helt klart mest effektive kommunikasjonsformen Studenter blir helst med på arrangementer som det får høre om av sine venner Venner overtaler hverandre best

29 Jungeltelegrafen i bruk Medlemmenes eksisterende nettverk Testere og framsnakkere Godt omdømme er avgjørende!

30 Opinionsledere Innen alle felt finnes opinionsledere «Spesialister» som rådgir alle sine venner om sitt felt. Oppsøker nisjemedier Faddere kan anses som opinionsledere

31 55 Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier Sosiale medier

32 Oppgave: Sosiale medier Hvordan bruker din forening sosiale medier i dag? Gå i grupper. Skriv ned punkter som besvarer spørsmålet 5 minutter Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier 49

33 Hvilke sosiale medier er relevante for dere? Facebook Twitter LinkedIn Instagram Tumblr Blogg Snapchat Flickr andre?

34 Spredningskanaler og Landingskanaler Spredningskanaler: E-post Nyhetsbrev Twitter Facebook Blogger Annonser Landingskanaler: Webside Kampanjesider Nettbutikk Blogger Facebook Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

35 AIDAS-trakt Attention Interest Desire Action Share Fange oppmerksomhet Vekke interesse Overbevise kunden Føre kunden til handling Dele vider Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

36 En AIDAS-historie Tv-aksjonen Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

37 Spredning- og landingsside for TV-aksjonen Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

38 Kartlegge omdømme på nett 1. Søk på virksomhetens navn og kjerneområder 2. Bli kjent med sosiale medier innen egen sektor (blogger, diskusjonsfora, fagnettverk) 3. Identifiser målgrupper i sos. Medier 4. Overvåke bestemte ord/utrykk, om hvordan andre omtaler deg i sosiale medier. Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

39 Lag en strategi for bruken av sosiale medier Still deg spørsmålene: Målsetting: Hva vil vi oppnå? Målgruppe: Hvem vil vi nå? Budskap: Hva vil vi formidle? I konkurranse med andre: Hva er vårt konkurransefortrinn? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

40 Retningslinjer Hva er formålet med kanalen? Dette kobles opp mot kanal og målgruppe. Hvem gjør hva? Ansvarsfordeling, oppfølging, tilstedeværelse Hvordan skal tilstedeværelsen være? Språk, tone, etikette Rammer for bruk av sosiale medier Hva er greit og ikke greit. Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

41 Klar ferdig gå Begynn forsiktig Styr brukernes forventninger Vær forberedt Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier

42 Oppgave: Sosiale medier Hvordan kan din forening bruke sosiale medier mer effektivt? Skriv ned punkter som besvarer spørsmålet 5 minutter Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier 49

43 Tips til bruken av sosiale medier Fortell om menneskene i foreningen Fortell om foreningens arbeid Del informasjon som er relevant for akvitivetene/arrangementene dere gjør Bruk video, foto og tekst Fortell om hva som skjer mellom slagene Og ikke minst: Bruk medlemmenes kompetanse Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier 70

44 Spørsmål? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Sosiale medier 71

45 72 Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid Pressearbeid

46 Pressemeldingen En pressemelding er en etablert måte å formidle et budskap til pressen Presenterer saken som en artikkel Brukes til innsalg av en sak til pressen Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 73

47 Vinkling En sak kan alltid vinkles på flere måter Handler om hvilke aspekter av saken som vektlegges Velg en vinkling som du tror journalisten er interessert i, og som du kan stå inne for Prøv å skrive saken med ulike vinklinger Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 74

48 Hvordan tenker journalisten? En sak kan skape interesse hos mediene med bakgrunn i forskjellige kriterier: Nyhet Konflikt Sensasjon Nytteverdi Kontrovers Kjendis Sterke meninger Nye funn / resultater Skandale Kuriøsitet Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 75

49 Pressemeldingen - form En pressemelding skal være kortfattet, og journalisten skal kunne se hva saken dreier seg om ved å lese overskrift, ingress og de neste to setningene. Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 76

50 Overskrift Pressemeldinger må alltid ha en overskrift Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 77

51 Det viktigste først Bestem deg for hva som er hovedbudskapet Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 78

52 Fallende viktighet Det viktigste først, det minst viktige til slutt Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 79

53 Si det kort En pressemelding skal være så kortfattet som mulig Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 80

54 Si det godt Si det enkelt, og rett på sak Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 81

55 Sitater Et sitat gjør meldingen mer dynamisk Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 82

56 Få med kontaktpersoner Navn og tittel på kontaktpersoner Vær tilgjengelig Vær forberedt på spørsmål Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 83

57 Katter og kos til studenter Eksempel på pressemelding Overskrift Vinkling Ingress Sitat Brødtekst Kontaktpersoner Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 84

58 Øvelse: Aktuelle medier Bruk 3 minutter med sidemannen: Tenk ut en liste over medier som er aktuelle og interessante å henvende seg til for å få publisert en sak Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 87

59 Bygg nettverk Kontakt med flere journalister gir flere ben å stå på Samle kontaktinformasjon om aktuelle journalister blant alle mediene du er interessert i å nå ut til Hør om andre i foreningen kjenner noen journalister som kan være samarbeidsvillige Hold kontaktene varme med jevnlige henvendelser Samarbeid med andre foreninger om å utveksle tips til hverandre Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 88

60 Forstå journalisten Mottar mange henvendelser og pressemeldinger Jobber på deadlines Har som regel liten tid Ønsker å sette sitt eget preg på alle saker Gjennomskuer løgn og overdrivelser Er som mennesker flest: Stoler mer på dem man kjenner Gir tillit ved gode erfaringer Liker ros Setter pris på at avtaler overholdes Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 89

61 Bruk pressemeldingen Velg ut hvilke medier du ønsker å kontakte Telefonsamtale anbefales! Send over saken med nødvendige vedlegg Ikke masseutsend pressemeldingen Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 90

62 Oppfølging av pressemeldingen Ta en telefon og hør hvordan det går med saken Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 91

63 Ekslusivitet Det er svært sjelden at pressemelding som masseutsendes til redaksjoner havner på trykk Velg heller ut en eller to redaksjoner, kontakt journalisten og tilby ekslusivitet Dette øker sannsynligheten for at journalisten tar saken Still krav til tilbakemelding på om redaksjonen vil ha saken og sett en frist Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 92

64 Spørsmål? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Pressearbeid 94

65 Tips til å ta med hjem! Intern organisering Sørg for god kjennskap til foreningen internt Definér noen mål for hva dere ønsker å gjennomføre mht kommunikasjon Bruk gjerne en gruppe til å gjennomføre informasjonsarbeidet Én person har ansvar for all ekstern kontakt Nettverket bør grundig dokumenteres Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 18

66 Tips til å med hjem: Hold jernet varmt! Informer om foreningens drift Inviter til møter og arrangementer Rapporter jevnlig fra møter og arrangementer Gjør jevnlige PR stunts: flyerkampanjer, presseutspill Oppretthold aktiviteten på sosiale medier også utenom de store arrangementene Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Kommunikasjon 19

67 Spørsmål? Studentliv - Kurs i Kommunikasjon - Omdømme 110

68 Takk for i dag Spør oss hvis du lurer på noe! sio.no/foreninger facebook.com/sioforeninger foreningsbloggen.no twitter.com/foreninger

Markedsføring og pressearbeid. Markedsføringen. Plandokument. Modul 2 Markedsføringsplan

Markedsføring og pressearbeid. Markedsføringen. Plandokument. Modul 2 Markedsføringsplan Markedsføring og pressearbeid Modul 2 Markedsføringsplan 1 Markedsføringen Hva er markedsføring for dere? Hva gjør dere? Hvordan forbereder dere markedsføringen? Suksesshistorier Katastrofehistorier 2

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund foreslår en sjekkliste på fire trinn for å få maksimalt ut av konserten din:

Norges Musikkorps Forbund foreslår en sjekkliste på fire trinn for å få maksimalt ut av konserten din: Konsertplanlegging Planlegging og markedsføring er vesentlig for at konserten skal være en positiv kraft i korpshverdagen. Jobben starter egentlig allerede når repertoaret settes, selv om det kanskje ikke

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 05 NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK - Informasjon, takk! Råd og tips om kommunikasjon i en anleggshverdag A p r i l 2 0 0 5 Norsk forening for fjellsprengningsteknikk Teknisk

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer