Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011"

Transkript

1 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter i Norge. Her følger en beskrivelse av hvordan Mind the Gap har utviklet konseptet sammen med toneangivende klynger i Norge. Fyrtårn brukes først og fremst i forbindelse med ulike typer prosesser som gjennomføres i en klynge. Hensikten med å bruke begrepet fyrtårn er å sette fokus på større prosjekter som bedrifter i en klynge kan gå sammen om for å øke verdiskapingen i bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet. Et fyrtårn skal bidra til at bedriftene samlet dvs. klyngen tar en posisjon i et marked som hver enkelt deltagerbedrift i klyngen ikke ville ha klart på egenhånd. Det er mange årsaker til at bedrifter velger å samarbeide i en klynge. For eksempel, fordi man mangler teknologi og kunnskap i bedriften for å gjennomføre større innovasjons- og produktutviklingsprosjekter. Eller fordi man har ikke nok troverdighet i markedet til å få tilført kompetanse og kapital gjennom samarbeidspartnere o.l. for å gjennomføre større utviklingsprosjekter. Derfor gir det for mange bedrifter fordeler å være med i en klynge. Disse fordelene blir først og fremst en merverdi når bedriftene sammen klarer å identifisere og gjennomføre større fellesskapsprosjekter (fyrtårn). Tanken med fyrtårn er at det skal bidra til at klyngebedriftene (klyngen) tar eller styrker sin posisjon innenfor et marked og at det bidra til økt verdiskaping for bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet. I klynger er innovasjon ofte en viktig del av slike prosjekter ettersom det i mange klynger handler om å finne nye anvendelser for teknologi og kompetanse som klyngebedriftene er gode på eller ledende innenfor. Et annet poeng er at fyrtårn skal kunne bidra til å tiltrekke seg samarbeidspartnere som hver enkelt bedrift alene ikke ville kunne få en relasjon til. Ytterligere et poeng er at fyrtårn ofte skaper oppmerksomhet om klyngens kunnskap, tjenester og produkter. Vi har eksempler som viser at klynger med fyrtårnssatsning lettere kommer i dialog med sentrale

2 myndigheter på høyt nivå og blir lagt merke til i markedet. Slik sett er fyrtårn med på å bygge klyngens omdømme. Vi vet også av erfaring at klyngeutvikling handler om å identifisere noen fellesskapsprosjekter som aktiverer deltagerbedriftene. Dette er helt avgjørende for å utvikle en levende og dynamisk klynge. I de klyngene Mind the Gap har jobbet med, arbeider med fyrtårn både innenfor en langsiktig og kortsiktig horisont. Det skal ta flere år for å realisere et fyrtårns potensial, men et fyrtårn må allerede etter kort tid gi resultater til bedriftene som deltar. Fyrtårn er slik en langsiktig og målrettet satsning. Men testen om man lykkes med et fyrtårn er om det etter relativt kort tid gir gevinster som deltagerbedriftene vurderer som verdifulle. Derfor er det ytterst viktig fortløpende å synliggjøre resultater fra en fyrtårnssatsning og å ha en åpen kommunikasjon i klyngen om hva fyrtårn bidrar til. Av erfaring vet vi også noe annet og det er et kjernepunkt. Fyrtårnsprosjekter i en klynge må alltid være bedriftsinitierte. Enkelt sagt bedriftene må selv ville sette i gang en fyrtårnssatsning. Videre må et fyrtårn gjennomføres av bedriftene og eventuelt andre samarbeidspartnere som bedriftene velger. Og sist må bedriftene eie resultatet. Hvordan dette gjøres, defineres fra gang til gang av bedriftene selv. Dette kan oppsummes i fire punkter: 1. Bedriftene initierer fyrtårn 2. Bedriftene styrer prosessen (gjennomfører) 3. Bedriftene eier resultatene 4. Bedriftene definerer spillereglene Klyngesekretariatets rolle er å understøtte prosessene og bidra i forbindelsen med oppstarten av et fyrtårn. Av erfaring er det to regler som alltid gjelder: 2

3 1. Ingen fyrtårn skal starte opp i en klynge der initiativet til fyrtårnet ikke kommer fra en gruppe bedrifter i klyngen 2. Bedriftene skal eie fyrtårnene dvs. prosessen med å utvikle dem og resultatene Vi skal illustrere disse poengene med hvordan fyrtårn er brukt i prosesser som er gjennomført i hhv. NCE NODE, NCE Smart Energy Markets (tidligere NCE Halden) og Arena Helseinnovasjon. NCE NODE Brukte fremtidsprogrammet NODE Foresight Think Tank til å identifisere mulige fyrtårn. Identifiserte først tre fyrtårn (innenfor miljø, mekatronikk og samarbeid med det offentlige). Siden har andre fyrtårn kommet til Disse fyrtårnene har senere utviklet seg til satsningsområder med betydelig aktiviteter innenfor hvert av områdene For eksempel har mekatronikk som er klyngebedriftenes kjernekompetanse resultert i en rekke aktiviteter der bedriftene samarbeider med Universitetet i Agder (UiA). Felles mål for klyngebedriftene og UiA er å utvikle Sørlandet til en ledende region innenfor mekatronikk I fremtidsprogrammet som ble lagt frem i NCE NODE beskriver NODE viktige mål og aktiviteter for klyngen i et 10- årsperspektiv. De opprinnelige fyrtårnene er godt synlig i dokumentet NODE bruker ikke lenger begrepet fyrtårn utad. For denne klyngen har fyrtårn vært et viktig virkemiddel for å skape fokus i klyngen Se også NODEs hjemmeside: NCE Smart Energy Markets Identifiserte fire fyrtårn (Smart Grid, Doggerbank, Scenariosenter og opprettelsen av et mastergradsprogram ved Høgskolen i Østfold). Smart Grid og Doggerbank er store, fremtidige markeder som klyngen kan ta en betydelig posisjon innenfor. De to andre er viktige i forbindelse med kompetanseutvikling og kontakt med kunder 3

4 Når det gjelder Smart Grid, har klyngen i løpet av ett år tatt en posisjon i Norge, og klyngen har også klart å hevde seg internasjonalt innenfor området Smart Grid-satsningen har resultert i 3 store forskningsprosjekter, hvorav ett er et EU-prosjekt Dette har ført til en mye bredere plattform i klyngen fra energihandel til smarte energimarkeder. Klyngen har også byttet navn som følge av denne fyrtårnssatsningen Smart Grid-satsningen har også resultert i samarbeid med Microsoft og flere store aktører er i dialog med klyngen Fyrtårnet har også ført til tett dialog med regjering/myndigheter på høyt nivå nasjonalt i tillegg til tett dialog med det offentlige regionalt. Regionen ser at Smart Grid kan gi regionen et betydelig løft industrielt Se hjemmeside: (ny hjemmeside er under utvikling) Arena Helseinnovasjon Identifiserte kun et fyrtårn. Fyrtårnet har fokus på å utvikle nye produkter og tjenester til særlig omsorgsmarkedet ved å bruke IKT Det ble umiddelbart igangsatt forprosjekt og klyngebedriftene kom tidlig i dialog med Drammen kommune om å bruke dem som pilotkunde Har resultert i OFU-prosjektet Implementering og bruk av intelligent helseteknologi i kommunal helsetjeneste det største OFU-prosjektet Innovasjon Norge har bevilget penger til Bedriftene har selv opprettet en egen bedrift som skal fronte satsningen Se hjemmeside: Vi ser at klynger definerer sine fyrtårnssatsninger på ulike sett, men at det likevel er noen fellestrekk som går igjen. Hver enkelt klynge må selv definere hva en fyrtårnssatsning skal være. Klyngeutvikling vil ikke lykkes dersom man ikke har store fellesskapssatsninger. Man kan selvsagt velge slike satsninger bort, men da blir det fort feil å bruke betegnelsen klynge om bedriftssamarbeidet. 4

5 Styret i CWN Vannklyngen som også er referansegruppe for strategiprosessen CWN Vannklyngen 2015, ble enige på et planleggingsmøte 13. desember om at følgende punkter var viktig i forbindelse med å definere hva et fyrtårn er: Minst 5 deltagerbedrifter må være involvert Baner vei for visjonen (ambisiøst, samlende og et tydelig eksempel, identitetsbygging) Setter norsk vannkompetanse på agendaen med bærekraftige løsninger (merkevarebygging) Bruk av internasjonale nettverk og finansieringsmuligheter for å åpne nye markeder Kommersielt og innovativt (som skaper nye repeterbare forretningsmuligheter på kort og lang sikt) Disse kriteriene vil legges til grunn under gruppearbeidet på workshopen som gjennomføres februar på Jeløy Radio utenfor Moss i regi av CWN - Vannklyngen. 5

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12 Innhold 1. Innledning 3 2. Gjennomføringen av forstudien 4 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6 4. Om VA-bransjen 9 5. Medieomtalen av bransjen 12 6. Dialog- og forankringsmøtene med aktørene 15 7. Det

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ

PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ Innledning PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ (HR) har bl.a. gjennom politiske signaler samt nedskjæringer i budsjett kommet i en situasjon der vf må utvikle våre "produkter" til reiselivsmarkedet.

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer