NODE Foresight og regionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NODE Foresight og regionen"

Transkript

1 NODE Foresight og regionen Foredrag av William Fagerheim, Mind the Gap AS og Foresight Norge AS Temamøte i Forum for fremtidstenkning, Polyteknisk forening 4. mars Dette foredraget er noe bearbeidet etter kommentarer fra Jan Dietz, Norges Forskningsråd. NODE verdensledende utstyrsleverandør innen olje og gass Olje- og gassindustrien på Sørlandet har en enkel, men likevel kraftfull visjon for fremtiden. Visjonen er å utvikle en klyngekultur som skal sikre at sørlandsbedriftene, uansett konkurranse, skal være verdensledende leverandører til olje- og gassindustrien world wide. Dette fordrer at de ligger i front teknologisk og kompetansemessig på viktige områder. Og det er: Offshore drilling (90 %), laste- og lossesystemer og forankringssystemer (90 %), og såkalte hiv-kompenserte kraner (70 %). Klyngen består i dag av 45 deltagerbedrifter med National Oilwell Varco og Aker Kværner MH som de to største motorene. Røttene går tilbake til begynnelsen av 1970-årene til den norske oljealderens vugge eller enda lenger hvis man vil, til Sørlandets maritime tradisjoner. Sørlandet har vært med fra starten i oljealderen. Innovative miljøer og ildsjeler har skapt verdensledende teknologi. Hele klyngen omsatte i 2007 for rundt 30 milliarder kroner mot bare 5 milliarder i 2005 altså en seksdobling på få år. National Oilwell Varco, som er klyngens og Sørlandets største bedrift - hadde bare 4 år tilbake 800 millioner i ordrereserve i dag har selskapet 30 milliarder. NODE-klyngen har styrket sin posisjon som utstyrsleverandør betraktelig nasjonalt, og har en andel på % i dag, mot en andel på 10 % i Sørlandet eller Agder - er også landets største eksportregion i dag (fastlands-norge). Visjonen om å forbli verdensledende krever også høyt utviklet strategisk kompetanse. NODE skal bidra til en klyngekultur som muliggjør et tett og godt samarbeid mellom bedrifter som ofte også er konkurrenter. En god klyngekultur kan ikke vedtas eller tas for gitt den må skapes og pleies. NODE Norwegian Offshore and Drilling Engineering ble dannet nettopp for å styrke samarbeidet og samhandlingen mellom bedriftene. Ledende krefter i industrien, blant annet Roald Amundsen og Kjell Johannessen, påpekte mangelen på samarbeid som en alvorlig hemsko for utviklingen av bedriftene på Sørlandet. En viktig inspirasjonskilde da klyngearbeidet ble igangsatt, var Michael Porters klyngeideer. Allerede på 1980-tallet snakket Porter om klyngers naturlige fortrinn, først med utgangspunkt i nasjonale klynger og senere med vekt på regionale klynger. Side 1 av 12

2 Porters hovedpoeng er at man må være oppmerksom på de regionale faktorer rundt bedriftene som bidrar til konkurransedyktighet. Porter mener at det viktigste å gripe fatt i, sett i helikopterhøyde, ikke er produktutvikling i og for seg, men samhandlingen og de eksterne betingelsene som bedriftene trenger lokalt eller regionalt for å kunne utvikle nye interessante produkter og tjenester. Det skjer best i regionalt forankrede klynger som er integrert i globale verdikjeder. Et annet utgangspunkt er tankene om regionale innovasjonssystemer. Porter har hatt helt rett med hensyn til Sørlandet og NODE. Den regionale konteksten har vært svært viktig i utformingen av fremtidsprogrammene, som vi skal komme tilbake til. Tidenes opptur Like etter at NODE ble etablert i , opplever disse bedriftene og Sørlandet tidenes opptur i olje- og gassmarkedet. Utstyr som er utviklet og produsert på 1970-tallet er modent for å skiftes ut og kundene kommer i store skarer fra hele verden. De banker på døren samtidig. Hva gjør NODE? Utfordringen er tilsynelatende å konsentrere seg om det nære. Hvordan ta unna de mange nye leveransene og oppdragene? Ordrebøkene er velfylte, og det er lett å tenke at bedriftene ikke trenger å bekymre seg for morgendagens utvikling. I denne situasjonen er det at NODE velger å si at det er en fellesoppgave for klyngen nettopp å rette blikket fremover. Problemstillingen, i et nøtteskall, er hvordan klyngen kan utnytte de gode tidene maksimalt og legge grunnlaget for varig vekst. Hvordan kan klyngen forberede seg på hva som skjer når boomen en dag ebber ut? Det NODE trenger, er en tilnærming og en verktøykasse som kan være med på å styrke klyngesamarbeidet og bidra til strategisk nytenkning. Etter gode råd fra Forskningsrådet og Sørlandets kompetansefond bestemmer man seg for å satse på foresight. Med hjelp fra Forskningsrådet startet NODE så et eget fremtidsprogram i 2006 (NODE Foresight), som i første omgang skulle være ettårig. NODE kunne bl.a. trekke veksler på Forskningsrådets kjennskap til regional foresight i EU. Dette var første gang det ble gjennomført et foresightprogram for en klynge i en regional kontekst i Norge. Jeg bruker litt tid på denne forhistorien, slik at dere skal få en klarere forståelse av hvilken kontekst fremtidsprogrammet ble skapt i. Det gir meg også anledning til å stille noen enkle spørsmål som jeg håper kan kaste lys over forbindelseslinjen mellom foresightprogrammet for næringsklyngen og regionen. Noen opplagte spørsmål er: Er det klokt å bruke tid på å tenke langt fremover når jeg har hendene fulle med leveranser verden over? Side 2 av 12

3 Kan jeg som leder i en NODE-bedrift forsvare å bruke gjennomsnittlig 8 hele workshopdager i året på å tenke sammen med andre bedrifter og aktører i regionen? Node Foresight Jeg legger her vekt på lederperspektivet, ettersom NODE Foresight helt fra starten har vært et tilbud til ledere i NODE-bedriftene. Siden våren 2006 har vi gjennomført 7 todagers workshoper, og 2 til skal gjennomføres før sommerferien. På det meste har det vært nærmere 40 deltagere på workshopene med omtrent like mange bedrifter og organisasjoner representert. NODE Foresight er nå etterfulgt av NODE Foresight Think Tank, som etter planen skal rundes av i juni Tabellen viser en oversikt over workshoper i NODEs fremtidsprogrammer: Workshop Program Tema Dato Sted Kick off Kristiansand WS 1 Foresight 1 Scenarier Arendal WS 2 Foresight 1 Handlingsalternativer Grimstad WS 3 Foresight 1 Felles mål/hovedgrep Kristiansand WS 4 Foresight 1 Klyngestrategi Kristiansand WS 1 Foresight 2 Strategisk handling Arendal WS 2 Foresight 2 Fremtidslab Kristiansand WS 3 Foresight 2 En robust klynge Planlagt WS 4 Foresight 2 NODE og regionen Planlagt Foresight 1 = NODE Foresight Foresight 2 = NODE Foresight Think Tank Temaer for foredraget Jeg har utfordret meg selv i dag til å forsøke å belyse hvordan og hvorfor regionen har blitt en viktig størrelse i fremtidsprogrammene. Jeg har formulert dette som 4 temaområder som på sett og vis følger av hverandre. 1. Behovet for et langsiktig perspektiv 2. Betydningen av et bredere regionalt eierskap 3. Regional samhandling og læring 4. En pådriver for regional utvikling Refleksjonene jeg forsøker å formidle til dere her i ettermiddag, er først og fremst basert på mine egne erfaringer med å gjennomføre fremtidsprogrammene. Jeg tar utgangspunkt i mine erfaringer som prosesslederen for disse samlingene. Side 3 av 12

4 1. En kraftfull visjon Første tema er behovet for et langsiktig perspektiv. En av grunnene til at vi kunne peke på så mange håndfaste resultater da vi sommeren 2007 la frem rapporten Fremtidsprogrammet, var at fremtidsarbeidet bygget på en klar felles forståelse av hva klyngen skulle være. NODEs visjon har fungert som en ledestjerne. Visjonen har nødvendiggjort og inspirert til et langsiktig perspektiv i den strategiske planleggingen. Uansett konkurranse, så skal NODE-bedriftene forbli verdensledende. Det er et krevende, men inspirerende ideal. Med en slik visjon slipper vi å famle i blinde, for vi vet hovedretningen. For NODE Foresight har visjonen vært avgjørende. Først fordi visjonen har fått oss til å skue langt inn i fremtiden, forbi kvartalregnskaper og dagens oppdrag. Visjonen handler om å bevare et sterkt industrimiljø knyttet til olje og gass i Agder. Vi har virkelig måtte strekke tanken for å kunne forestille oss hvilke drivkrefter eller eksterne faktorer som på godt og vondt kan påvirke klyngen og regionen på litt lengre sikt. Scenarier har derfor vært et viktig verktøy i fremtidsprogrammene. Vi har samtidig jobbet strategisk og konkret med løsninger som er robuste fremover i tid. Gjennom fremtidsprogrammene har vi systematisk utviklet flere ulike handlingsalternativer (strategisk portefølje). En ambisjon har vært å identifisere felles utviklingsprosjekter som en respons på hva som skjer innenfor markedet for energi, olje og gass. NODE ART er et viktig eksempel. På neste workshop skal vi jobbe med ett eller flere nye fyrtårnsprosjekter. For det annet har den lange tidshorisonten på en naturlig måte brakt inn den regionale dimensjonen. Fremtidsprogrammene er blitt en arena for å utforske hva regionen betyr for klyngen og vice-versa. Å forestille seg næringen år frem i tid uten å se utfordringene i sammenheng med hva som skjer i regionen, ville være meningsløst. Det finnes et gjensidig avhengighetsforhold som det er nødvendig å forstå, respektere og dyrke. Et tredje poeng er at det langsiktige perspektivet lett kan bli svulstige ord uten dypere mening. Det må skapes prosesser hvor folk treffes ansikt til ansikt for å diskutere reelle problemer i et langsiktig perspektiv. Samlingene i fremtidsprogrammene har bidratt til å oversette visjonen til noe håndgripelig. Visjonen har vært en ledestjerne og en påminnelse om alltid å tenke utover hverdagen. Det er slik visjoner skal fungere. For næringen har det vært noe ganske nytt å se seg selv så klart i en regional sammenheng. Jeg tror at foresightprogrammene har styrket næringslivsledernes bevissthet om at det er viktig å være i dialog med aktørene i regionen og å ha møteplasser der man både utfordres og selv utfordrer. Side 4 av 12

5 For det fjerde må en god visjon kunne inspirere til handling. Ingebrikt Jensen er kjent for uttrykket hårete mål (det er nok et lån fra USA big hairy goals ) å få Stabæk fra fjerde til første divisjon (eliteserien) var et slikt hårete mål. Gjennom fremtidsprogrammene ved å diskutere fremtidsbilder (hva om det og det skjer), hva sier visjon (hvor vi skal) og utvikle en strategi (hvordan vi skal komme dit) klarte klyngen å samle seg om et virkelig hårete mål. Det hårete målet var at ambisjonen for fremtiden skulle være å holde seg på det historisk høye omsetningsnivået man hadde i 2007 (rundt 30 milliarder). Man skulle m.a.o. ikke begynne å planlegge for en mer normal situasjon om noen år. Omsetningsmålet er vel å merke seks ganger mer en det klyngen omsatte for i 2005! Å formulere et slikt mål, krever mot og realisme. Jeg mener fremtidsprogrammene på en avgjørende måte bidro til å gjøre denne felles ambisjonen mulig og troverdig. Et slikt mål utløser en rekke spørsmål som det er nødvendig å adressere i en regional kontekst. På workshopene er en rekke tiltak diskutert og mange er allerede omsatt i praksis, som vi skal se senere. Det viktige er at alle disse tiltakene er forankret regionalt. 2. Regionalt eierskap Betydningen av å ha et bredere regionalt eierskap til en fremtidsprosess er mitt andre tema. Vi har lagt vekt på at det er bedriftene og klyngen som eier prosessen. Det er NODE som er initiativtager og pådriver, på vegne av deltagerbedriftene. Prosessen tar utgangspunkt i muligheter og bekymringer i bedriftene og Side 5 av 12

6 klyngen. Foresight er tatt i bruk for å nå NODEs ambisjon, ikke for å påvirke og delta i samfunnsutviklingen på generelt grunnlag. Jeg tror at dette klare ståstedet har vært et av suksesskriteriene for fremtidsprogrammene. Klyngen har prøvd å ta ansvar for sin egen utvikling, og et slikt utgangspunkt har vært lett å forstå også for andre regionale aktører Fordi klyngen er avhengig av sine omgivelser og betyr mye for sysselsetningen på Sørlandet, har det fra første øyeblikk stått klart at programmene også måtte forholde seg til den regionale utviklingen. Både forvaltningen (de to fylkeskommunene og flere av kommunene langs kysten) og FoU-miljøene (først og fremst Høgskolen i Agder senere UiA og Agderforskning) ble derfor bedt om å delta i prosessen. Jeg skal ikke gå i detalj om hvordan vi gjorde dette, men vil gjerne understreke at vi var heldige som lyktes med å sikre et bredere regionalt eierskap til prosessen og resultatene ganske tidlig. Poenget er at enhver større foresightprosess, uansett hvor initiativet kommer fra, må bygge på en forståelse av regionale forhold. Foresight dreier seg om å involvere de rette aktørene, ikke om å lese seg til innsikt. Det er derfor naturlig at en næringsklynge også trekker inn aktører fra andre deler av samfunnslivet i fremtidsdiskusjonene. På sett og vis gjør man klyngens spørsmål til regionens spørsmål. Og regionens utfordringer blir slik sett også klyngens anliggende. Derfor tror jeg det er så viktig at man ikke er redd for å ta opp de virkelig store spørsmålene i slike prosesser. Sakene, drivkreftene og mulighetene som utgjør en forskjell, og som kan føre både klyngen og regionen videre, er hva det handler om. Ved å åpne prosessen for andre i regionen, har vi altså oppnådd et mye sterkere regionalt eierskap. Det har betydd mye for oppfølgingen av diskusjonene i fremtidsprogrammet, noe jeg skal illustrere senere i foredraget. I NODE Foresight har vi jobbet etter den såkalte triple helix-modellen dvs. vi har hjulpet frem et mer levende trekantforhold mellom næringen, det offentlige og kompetansemiljøene. En fjerde part som også har vært viktig, er det nasjonale virkemiddelapparatet Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Man kan dermed i stor grad snakke om et samarbeid mellom fire parter som har hvert sitt ståsted og ulike roller å ivareta. De regionale aktørene har deltatt på like fot med næringslivslederne i workshopene og har kunnet bidra like mye. Hva er fordelene med det regionale eierskapet? For det første gir fremtidsprogrammet en anledning til å ta opp noen av de kritiske, avgjørende spørsmålene for Sørlandets fremtid på en godt tilrettelagt, men samtidig uformell måte. Det finnes ikke så mange arenaer for denne typen samtaler. På Sørlandet er det dessuten slik at de tradisjonelle motsetningene mellom for eksempel Kristiansand og Arendal vanskeliggjør Side 6 av 12

7 fruktbare diskusjoner om regionens fremtid. Vi har sett at diskusjonene i fremtidsprogrammet har virket både samlende og mobiliserende. For det annet øker det brede eierskapet sannsynligheten for at det blir truffet beslutninger etter samlingene. Da vi utformet og senere oppdaterte scenariene, var vår klare hensikt at de skulle ha en utforming som inspirerte til handling. Det skulle være mulig å sette fingeren på noe som kunne gjøres med en gang. Det burde også gjelde aktører fra det offentlige. Vi har fått bekreftet at foresight må være handlingsorientert for å få betydning. For det tredje har det regionale eierskapet gitt klyngen og regionen mye større muligheter til å nå frem overfor nasjonale myndigheter og i nasjonale medier. Dette har vært viktig, for Sørlandet har som region i mange år vært forbigått og oversett i politiske beslutningsprosesser. Sørlandet har ofte sittet nederst ved bordet når midler skulle fordeles. Ett problem er at Sørlandet har manglet sterke, artikulerte talspersoner på den nasjonale arena. Et annet problem har vært at Sørlandet ikke har vært synlig som industriregion. Jeg tør spå at Sørlandet innen 4-5 år vil ha en helt annen nasjonal synlighet og betydning enn det har i dag. Forutsetningen er at man klarer å styrke det regionale samarbeidet om å utvikle og markedsføre Sørlandet som en ledende region. Erfaringene fra NODE har vist to ting: At det går an å påvirke regionens omdømme og at det er langt igjen. Et sterkt regionalt eierskap er ikke gitt engang for alle. Det må hele tiden stimuleres og utvikles. Derfor blir møtestedene workshopene de avgjørende fora for det regionale eierskapet. Det er her forankringen skjer. 3. Genuin samhandling Det regionale eierskapet er avhengig av kvaliteten på samhandlingen. Dette er mitt tredje tema. Jeg skal gi et eksempel på dette. Universitetet i Agder (eller Høgskolen i Agder som det het da prosessen startet), hadde et distansert forhold til olje- og gassindustrien. Representanter for høgskolen var villige til å tenke fremover om klyngens utfordringer og muligheter og de kunne også tenke seg å delta på samlingene. Men de betraktet på mange måter sine bidrag som innspill utenfra snarere enn som ledd i genuin samhandling. I industrien fantes det nok også en avmålt holdning til høgskolen og en viss tvil om hva den kunne tilføre. Ganske tidlig i det første fremtidsprogrammet skjedde det en forandring. UiA ble mer oppmerksom på klyngens spesielle utfordringer, og bedriftene fikk et dypere innblikk i hva UiA hadde av kompetanse. UiA ble etter hvert en aktiv bidragsyter i programmet, og har etter hvert brukt samlingene til å reise saker av stor betydning for FoU og innovasjon i regionen. På denne måten har fremtidsprogrammene i noen grad bidratt til å gi HiA (UiA) i en mer regional profil enn før, i tråd med generelle politiske ønsker og det utvidede ansvaret Side 7 av 12

8 som følger med den nye statusen som universitet. Som vi skal se, har samhandlingen mellom UiA og NODE resultert i en rekke konkrete tiltak. Jeg skal gi et annet eksempel. Det norske virkemiddelapparatet kan oppleves som et mangehodet troll. Det er mange programmer og støtteordninger å forholde seg til, i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. I tillegg finnes det spennende, men kompliserte muligheter for støtte i Brussel, knyttet til bl.a. EUs rammeprogram for forskning og CIP. En interessant bieffekt av fremtidsprogrammene er at det har utviklet seg et tettere og kanskje også mer fortrolig forhold mellom klyngen og deler av det nasjonale virkemiddelapparatet. La meg gi noen praktiske eksempler på tiltak som er blitt truffet som et resultat av samhandlingen mellom NODE og UiA. - Forbedret økonomistudie - NODE har fått inn representant i styret - Internasjonalt studium - kulturforståelse, markedsføring m.m. - Mekatronikk er et nytt mastergradsstudium som starter opp til høsten med over 90 studenter - Pådriver i prosessen med å få to professorater i mekatronikk - Pådriver til at det opprettes en doktorgradsstilling i mekatronikk - Gjesteforelesning satt i system - viktig kompetanse fra bedriftene brukes som ressurs - To av de større bedriftene har sagt ja til 20 % professorat i mekatronikk knyttet til bedriften Lærdommen er at samhandlingen er avhengig av tillit og personlig kontakt. Tilliten skyter fart først når aktørene har truffet hverandre over en viss tid og er blitt kjent med hverandres oppfatninger og posisjoner. Dette gjelder like mye mellom bedriftene i klyngen som mellom klyngen og andre regionale aktører. Tillit krever trygge rammer for å vokse. Det må være forståelse for at det finnes ulike roller. Refleksjon rundt roller er et tilbakevendende tema. Dels fordi det er viktig å avklare hva prosessen skal handle om og hva den ikke skal handle om, og dels fordi aktiv samhandling fører til læring og utvikling. Både klyngen og regionen er et annet sted i dag enn da boomen kom og fremtidsprogrammet startet. Rollene må forstås på nye måter. Dette krever en kontinuerlig refleksjon rundt roller. Jeg avsluttet forrige tema (regionalt eierskap) med å si at et regionalt eierskap utvikles over tid. For meg har testen på om samhandlingen har kvalitet vært å ta opp følgende spørsmål med jevne mellomrom på workshopene. Skal vi fortsette? Skal vi fortsette å bruke tid på å møtes? Svaret har hver gang vært ja. Side 8 av 12

9 Det som gjør slike samhandlings- og læringsprosesser interessante er: For det første selve formatet den uformelle rammen som scenariediskusjoner legger opp til virker motiverende på de fleste. Gode prosesser gir reell substansiell og strategisk rettet dialog uten hierarkier og fastlåste tankemønstre alltid med åpenhet for andre tanker, bedre perspektiver og større ideer. For det andre inviterer slike prosesser til en felles forståelse av hva som faktisk skjer, uten at man stirrer seg blind på fortiden og på formalia og detaljer. Foresight oppmuntrer deltagerne til å se på det store bildet. Scenariene blir en strategisk vindtunnel for beslutninger i den virkelige verden. Gjennom samhandlingen i et fremtidsprogram forsøker man å forstå sammenhengene som vedtakene skal virke i og hvordan kursen kan stakes ut. For det tredje øker fremtidsberedskapen ikke bare i klyngen, men også i regionen. Den systematiske kunnskapen om omgivelsene kan omsettes til handling langt hurtigere, både fordi man får en tverrfaglig dialog og fordi aktørene gjennom omverdensanalysen allerede har levd seg inn i viktige sider ved hva som kan komme til å skje. Arie de Geus viste i sitt banebrytende essay Planning as Learning fra 1988 at bedrifter kunne akselerere læringsprosessen ved å ta i bruk scenarier. Det er hva NODE Foresight i praksis har gjort. Jeg tror poenget lar seg overføre til både klyngeutvikling og regional utvikling. NODE Foresight har satt fart på den regionale læringsprosessen. I offentlig sektor er det en naturlig treghet i systemet som gjør at man ofte bruker lang tid på å utrede og forberede vedtak. Ofte tar det lang tid å gjennomføre vedtakene også. I næringslivet er problemet heller at lederne sjelden har tilstrekkelig tid til å tenke strategisk og langsiktig. Små og mellomstore bedrifter kommer i en ekstra skvis, fordi de ikke har de samme analyseressursene som store bedrifter har. Dette betyr at så vel offentlige representanter som bedriftsledere kan ha nytte av å delta i en større læringsprosess av typen NODE Foresight. Faktisk er det slik at hvert enkelt bidrag kan være lite, men det som kommer ut, er av stor betydning. 4. Regionale pådrivere Jeg har altså argumentert for at en klar visjon er en nøkkelfaktor. Visjonen sikrer et langsiktig tidsperspektiv, noe som gjør det mulig for klyngen å forstå seg selv som en del av en større regional sammenheng. Forankringen i det regionale fører igjen til bedre samhandling, med sterkere fokus på de viktige sakene i klyngen og regionen. Vi får en mer intens regional læringsprosess mye takket være fremtidsprogrammene. Mitt fjerde tema er hvordan dette resulterer i regionale pådrivere. Det er viktig å forstå dette i sammenheng med klyngetenkningen til bl.a. Michael Porter og Torger Reve. Jeg nevnte innledningsvis at Side 9 av 12

10 klyngesamarbeid i henhold til Porter styrker konkurranseevnen i en globalisert verdensøkonomi. Her kommer vi til en grunnleggende innsikt, som jeg har antydet tidligere i innlegget, og som har med rollefordelingen i den regionale læringsprosessen å gjøre: Foresight kan styrke det regionale innovasjonssystemet. NODE Foresight har ført til mer og bedre kommunikasjon mellom partene i det regionale trekantsamarbeidet. Koordineringen skjer raskere og mer effektivt når aktørene kjenner hverandre godt og har en felles horisont for utviklingen. Nye ideer til hva man kan gjøre sammen, for eksempel for å rekruttere og holde på de beste hodene, oppstår lettest innenfor kreativ dialog preget av tillit. Et velsmurt regionalt innovasjonssystem er i stand til å løfte langt flere innovasjonsprosesser enn et uutviklet system. Regional foresight dreier seg i vårt tilfelle om å skape betingelsene for innovasjon og videre vekst, både i klyngen og i regionen. Innovasjon er noe som foregår på mange plan. Innovasjon skjer gjerne i nettverk. Innovasjon dreier seg ikke bare om produkter og tjenester det dreier seg også om nye samarbeidsformer. NODE er i seg selv et eksempel på innovasjon. Innovasjonsarbeidet i de enkelte bedriftene, ikke minst knyttet til utviklingen av nye produkter, er bedriftenes eget ansvar. I et klyngesamarbeid må aktører fra det offentlige og FoU-miljøene passe på ikke å trå over grenser som kan forstyrre konkurransen (og samarbeidet) mellom bedriftene. Klyngen må ikke overta styringen. Skjer det, kan alt man har bygget opp falle sammen som et korthus. NODE har fått en regional pådriverrolle og den handler om å synliggjøre regionens potensiale og bidra til et velfungerende innovasjonssystem. Denne rollen innebærer tett samhandling med andre regionale aktører, på et langsiktig, fortrolig grunnlag. Skal NODE være en troverdig pådriver, må klyngen ha en dyp forståelse av andres roller og ansvar. Det betyr bl.a. at NODE må interessere seg for politikk, uten å bli oppfattet som en aktør med egne politiske ambisjoner. Konklusjon Tittelen for dette temamøtet i Forum for Fremtidstenkning er: Regional foresight - en nøkkel til innovasjon. Ja, jeg mener å ha vist at foresight er en nøkkel til å skape den type forpliktende, dyptgående regional samhandling som mye av dagens innovasjon krever. Det som gjør NODE Foresight så oppsiktsvekkende, er at prosessen bryter med den norske skippertaksmentaliteten. Fremtiden kan ikke håndteres en gang for alle eller i rykk og napp Vi har bygget programmene rundt prinsippene til den gamle ringreven innen scenarietenking, nederlenderen Kees van der Heijden, som har tatt til orde for en pågående strategisk dialog, slik figuren nedenfor viser. Side 10 av 12

11 Det avgjørende er kvaliteten på dialogen, forpliktelsen som ligger i deltagelsen og tillitskapitalen som vokser gjennom effektiv samhandling - en valuta man må være klar over kan devalueres raskt. Gjort riktig - blir foresight et levende redskap som kan benyttes for å fremme innovasjon. Takk for oppmerksomheten! Side 11 av 12

12 William Fagerheim er prosessleder og fremtidstenker i selskapene Foresight Norge AS og Mind the Gap AS. Han har jobbet med foresight siden Kontakt: Mobil: E-post: Internett: og Side 12 av 12

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet NODE visjon: Utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse. Lokomotivene

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

c i f o. n o Skogforum 2015 Kjell O. Johannessen Bedriftseier/entreprenør Tillitsmann/samfunnsentreprenør Klyngeleder Bedrifts/organisasjonsutvikling

c i f o. n o Skogforum 2015 Kjell O. Johannessen Bedriftseier/entreprenør Tillitsmann/samfunnsentreprenør Klyngeleder Bedrifts/organisasjonsutvikling Skogforum 2015 Kjell O. Johannessen Bedriftseier/entreprenør Tillitsmann/samfunnsentreprenør Klyngeleder Bedrifts/organisasjonsutvikling Green Skog Cluster? Hvilke ressurs er du rundt bordet? Hvilke

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER - 2. april 2009 - Klyngesamling i Nus4ord - Hvordan bruke bildene og forståelsen i strategiarbeid og utvikling av klyngen? FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER Utvalgte drivkrefter som kombineres og polariseres

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Ove Bjarnar, Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde Svekkes de regionale kunnskapsnettverkene? Multinasjonale selskaper

Detaljer

ikuben innovativ, internasjonal industri

ikuben innovativ, internasjonal industri ikuben innovativ, internasjonal industri Fylkestinget 24.04.2013 Hilde Aspås, daglig leder Deltakerbedrifter Næringsklyngen ikuben Konkurranseutsatt, internasjonal industri med samarbeidsvilje Leverandører

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer Daniel Nordgård Agderforskning VRI Agder VRI Agder er støttet av Norges Forskningsråd, Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner, Sørlandets Kompetansefond, Aust-

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015

OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015 OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015 Betydningen av klyngebygging Hvorfor er klyngebygging viktig? (1) Klyngebygging er avgjørende for tilliten Tillit er

Detaljer

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskning for verdiskaping i offentlig sektor Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi nasjonalt og regionalt Hvor, hvordan og hvor mye det skal satses.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem Forskning for verdiskaping i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem Forskningsrådet Fordeler mer enn 7 mrd pr år til forskningsformål Prosjekter Institusjonsstøtte Om lag 400 ansatte: Divisjon

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»?

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? PETTER EIKEN 08.01.2013 2 Hva er Bygg21? 3 Mål Resultatmål Utdanning og kunnskapsformidling skal gi dyktigere aktører i byggsektoren FoU skal heve

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Brukerinnflytelse i utdanning og tjenesteutvikling innovative prosesser. Mette F. Kvammen og Sigrid Nordstoga

Brukerinnflytelse i utdanning og tjenesteutvikling innovative prosesser. Mette F. Kvammen og Sigrid Nordstoga Brukerinnflytelse i utdanning og tjenesteutvikling innovative prosesser Mette F. Kvammen og Sigrid Nordstoga Innovasjon Endringer i velferdsfeltet krever nye læringsformer En dreining fra at ledelsen har

Detaljer

CREATE. FORESIGHT I NORGE 2003 Status og trender. Erik Øverland, Norges forskningsråd William Fagerheim, Mind The Gap

CREATE. FORESIGHT I NORGE 2003 Status og trender. Erik Øverland, Norges forskningsråd William Fagerheim, Mind The Gap FORESIGHT I NORGE 2003 Status og trender Erik Øverland, Norges forskningsråd William Fagerheim, Mind The Gap Det Norske Videnskaps-Akademiet, 25.6.03 Disposisjon Bakgrunn og formål med Hensikten med kartleggingsprosjektet

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26.

Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26. Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26. oktober 2011 Hei alle sammen! Jeg synes det er spennende å være tilstede

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Forskning og innovasjon hvorfor på dagsorden i kommunesektoren? Forsknings og utviklingsseminar, Midt Norge 5. og 6. februar

Forskning og innovasjon hvorfor på dagsorden i kommunesektoren? Forsknings og utviklingsseminar, Midt Norge 5. og 6. februar Forskning og innovasjon hvorfor på dagsorden i kommunesektoren? Forsknings og utviklingsseminar, Midt Norge 5. og 6. februar Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland

Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland Noen lyse ideer(?) Lars U. Kobro, 14.02.14 Hvis man Ignoranti, ikke vet quem hvilken portumpetat, havn man skal nullusuus til, er ingen ventus vind est

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid?

Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid? Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid? Bedrift/ organisasjon Nettverk Møte i arbeidsgruppen for NCE Smart Women Morecom, 27.03.12 Forskningsleder PhD Synnøve Rubach, Østfoldforskning

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer