NODE Foresight og regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NODE Foresight og regionen"

Transkript

1 NODE Foresight og regionen Foredrag av William Fagerheim, Mind the Gap AS og Foresight Norge AS Temamøte i Forum for fremtidstenkning, Polyteknisk forening 4. mars Dette foredraget er noe bearbeidet etter kommentarer fra Jan Dietz, Norges Forskningsråd. NODE verdensledende utstyrsleverandør innen olje og gass Olje- og gassindustrien på Sørlandet har en enkel, men likevel kraftfull visjon for fremtiden. Visjonen er å utvikle en klyngekultur som skal sikre at sørlandsbedriftene, uansett konkurranse, skal være verdensledende leverandører til olje- og gassindustrien world wide. Dette fordrer at de ligger i front teknologisk og kompetansemessig på viktige områder. Og det er: Offshore drilling (90 %), laste- og lossesystemer og forankringssystemer (90 %), og såkalte hiv-kompenserte kraner (70 %). Klyngen består i dag av 45 deltagerbedrifter med National Oilwell Varco og Aker Kværner MH som de to største motorene. Røttene går tilbake til begynnelsen av 1970-årene til den norske oljealderens vugge eller enda lenger hvis man vil, til Sørlandets maritime tradisjoner. Sørlandet har vært med fra starten i oljealderen. Innovative miljøer og ildsjeler har skapt verdensledende teknologi. Hele klyngen omsatte i 2007 for rundt 30 milliarder kroner mot bare 5 milliarder i 2005 altså en seksdobling på få år. National Oilwell Varco, som er klyngens og Sørlandets største bedrift - hadde bare 4 år tilbake 800 millioner i ordrereserve i dag har selskapet 30 milliarder. NODE-klyngen har styrket sin posisjon som utstyrsleverandør betraktelig nasjonalt, og har en andel på % i dag, mot en andel på 10 % i Sørlandet eller Agder - er også landets største eksportregion i dag (fastlands-norge). Visjonen om å forbli verdensledende krever også høyt utviklet strategisk kompetanse. NODE skal bidra til en klyngekultur som muliggjør et tett og godt samarbeid mellom bedrifter som ofte også er konkurrenter. En god klyngekultur kan ikke vedtas eller tas for gitt den må skapes og pleies. NODE Norwegian Offshore and Drilling Engineering ble dannet nettopp for å styrke samarbeidet og samhandlingen mellom bedriftene. Ledende krefter i industrien, blant annet Roald Amundsen og Kjell Johannessen, påpekte mangelen på samarbeid som en alvorlig hemsko for utviklingen av bedriftene på Sørlandet. En viktig inspirasjonskilde da klyngearbeidet ble igangsatt, var Michael Porters klyngeideer. Allerede på 1980-tallet snakket Porter om klyngers naturlige fortrinn, først med utgangspunkt i nasjonale klynger og senere med vekt på regionale klynger. Side 1 av 12

2 Porters hovedpoeng er at man må være oppmerksom på de regionale faktorer rundt bedriftene som bidrar til konkurransedyktighet. Porter mener at det viktigste å gripe fatt i, sett i helikopterhøyde, ikke er produktutvikling i og for seg, men samhandlingen og de eksterne betingelsene som bedriftene trenger lokalt eller regionalt for å kunne utvikle nye interessante produkter og tjenester. Det skjer best i regionalt forankrede klynger som er integrert i globale verdikjeder. Et annet utgangspunkt er tankene om regionale innovasjonssystemer. Porter har hatt helt rett med hensyn til Sørlandet og NODE. Den regionale konteksten har vært svært viktig i utformingen av fremtidsprogrammene, som vi skal komme tilbake til. Tidenes opptur Like etter at NODE ble etablert i , opplever disse bedriftene og Sørlandet tidenes opptur i olje- og gassmarkedet. Utstyr som er utviklet og produsert på 1970-tallet er modent for å skiftes ut og kundene kommer i store skarer fra hele verden. De banker på døren samtidig. Hva gjør NODE? Utfordringen er tilsynelatende å konsentrere seg om det nære. Hvordan ta unna de mange nye leveransene og oppdragene? Ordrebøkene er velfylte, og det er lett å tenke at bedriftene ikke trenger å bekymre seg for morgendagens utvikling. I denne situasjonen er det at NODE velger å si at det er en fellesoppgave for klyngen nettopp å rette blikket fremover. Problemstillingen, i et nøtteskall, er hvordan klyngen kan utnytte de gode tidene maksimalt og legge grunnlaget for varig vekst. Hvordan kan klyngen forberede seg på hva som skjer når boomen en dag ebber ut? Det NODE trenger, er en tilnærming og en verktøykasse som kan være med på å styrke klyngesamarbeidet og bidra til strategisk nytenkning. Etter gode råd fra Forskningsrådet og Sørlandets kompetansefond bestemmer man seg for å satse på foresight. Med hjelp fra Forskningsrådet startet NODE så et eget fremtidsprogram i 2006 (NODE Foresight), som i første omgang skulle være ettårig. NODE kunne bl.a. trekke veksler på Forskningsrådets kjennskap til regional foresight i EU. Dette var første gang det ble gjennomført et foresightprogram for en klynge i en regional kontekst i Norge. Jeg bruker litt tid på denne forhistorien, slik at dere skal få en klarere forståelse av hvilken kontekst fremtidsprogrammet ble skapt i. Det gir meg også anledning til å stille noen enkle spørsmål som jeg håper kan kaste lys over forbindelseslinjen mellom foresightprogrammet for næringsklyngen og regionen. Noen opplagte spørsmål er: Er det klokt å bruke tid på å tenke langt fremover når jeg har hendene fulle med leveranser verden over? Side 2 av 12

3 Kan jeg som leder i en NODE-bedrift forsvare å bruke gjennomsnittlig 8 hele workshopdager i året på å tenke sammen med andre bedrifter og aktører i regionen? Node Foresight Jeg legger her vekt på lederperspektivet, ettersom NODE Foresight helt fra starten har vært et tilbud til ledere i NODE-bedriftene. Siden våren 2006 har vi gjennomført 7 todagers workshoper, og 2 til skal gjennomføres før sommerferien. På det meste har det vært nærmere 40 deltagere på workshopene med omtrent like mange bedrifter og organisasjoner representert. NODE Foresight er nå etterfulgt av NODE Foresight Think Tank, som etter planen skal rundes av i juni Tabellen viser en oversikt over workshoper i NODEs fremtidsprogrammer: Workshop Program Tema Dato Sted Kick off Kristiansand WS 1 Foresight 1 Scenarier Arendal WS 2 Foresight 1 Handlingsalternativer Grimstad WS 3 Foresight 1 Felles mål/hovedgrep Kristiansand WS 4 Foresight 1 Klyngestrategi Kristiansand WS 1 Foresight 2 Strategisk handling Arendal WS 2 Foresight 2 Fremtidslab Kristiansand WS 3 Foresight 2 En robust klynge Planlagt WS 4 Foresight 2 NODE og regionen Planlagt Foresight 1 = NODE Foresight Foresight 2 = NODE Foresight Think Tank Temaer for foredraget Jeg har utfordret meg selv i dag til å forsøke å belyse hvordan og hvorfor regionen har blitt en viktig størrelse i fremtidsprogrammene. Jeg har formulert dette som 4 temaområder som på sett og vis følger av hverandre. 1. Behovet for et langsiktig perspektiv 2. Betydningen av et bredere regionalt eierskap 3. Regional samhandling og læring 4. En pådriver for regional utvikling Refleksjonene jeg forsøker å formidle til dere her i ettermiddag, er først og fremst basert på mine egne erfaringer med å gjennomføre fremtidsprogrammene. Jeg tar utgangspunkt i mine erfaringer som prosesslederen for disse samlingene. Side 3 av 12

4 1. En kraftfull visjon Første tema er behovet for et langsiktig perspektiv. En av grunnene til at vi kunne peke på så mange håndfaste resultater da vi sommeren 2007 la frem rapporten Fremtidsprogrammet, var at fremtidsarbeidet bygget på en klar felles forståelse av hva klyngen skulle være. NODEs visjon har fungert som en ledestjerne. Visjonen har nødvendiggjort og inspirert til et langsiktig perspektiv i den strategiske planleggingen. Uansett konkurranse, så skal NODE-bedriftene forbli verdensledende. Det er et krevende, men inspirerende ideal. Med en slik visjon slipper vi å famle i blinde, for vi vet hovedretningen. For NODE Foresight har visjonen vært avgjørende. Først fordi visjonen har fått oss til å skue langt inn i fremtiden, forbi kvartalregnskaper og dagens oppdrag. Visjonen handler om å bevare et sterkt industrimiljø knyttet til olje og gass i Agder. Vi har virkelig måtte strekke tanken for å kunne forestille oss hvilke drivkrefter eller eksterne faktorer som på godt og vondt kan påvirke klyngen og regionen på litt lengre sikt. Scenarier har derfor vært et viktig verktøy i fremtidsprogrammene. Vi har samtidig jobbet strategisk og konkret med løsninger som er robuste fremover i tid. Gjennom fremtidsprogrammene har vi systematisk utviklet flere ulike handlingsalternativer (strategisk portefølje). En ambisjon har vært å identifisere felles utviklingsprosjekter som en respons på hva som skjer innenfor markedet for energi, olje og gass. NODE ART er et viktig eksempel. På neste workshop skal vi jobbe med ett eller flere nye fyrtårnsprosjekter. For det annet har den lange tidshorisonten på en naturlig måte brakt inn den regionale dimensjonen. Fremtidsprogrammene er blitt en arena for å utforske hva regionen betyr for klyngen og vice-versa. Å forestille seg næringen år frem i tid uten å se utfordringene i sammenheng med hva som skjer i regionen, ville være meningsløst. Det finnes et gjensidig avhengighetsforhold som det er nødvendig å forstå, respektere og dyrke. Et tredje poeng er at det langsiktige perspektivet lett kan bli svulstige ord uten dypere mening. Det må skapes prosesser hvor folk treffes ansikt til ansikt for å diskutere reelle problemer i et langsiktig perspektiv. Samlingene i fremtidsprogrammene har bidratt til å oversette visjonen til noe håndgripelig. Visjonen har vært en ledestjerne og en påminnelse om alltid å tenke utover hverdagen. Det er slik visjoner skal fungere. For næringen har det vært noe ganske nytt å se seg selv så klart i en regional sammenheng. Jeg tror at foresightprogrammene har styrket næringslivsledernes bevissthet om at det er viktig å være i dialog med aktørene i regionen og å ha møteplasser der man både utfordres og selv utfordrer. Side 4 av 12

5 For det fjerde må en god visjon kunne inspirere til handling. Ingebrikt Jensen er kjent for uttrykket hårete mål (det er nok et lån fra USA big hairy goals ) å få Stabæk fra fjerde til første divisjon (eliteserien) var et slikt hårete mål. Gjennom fremtidsprogrammene ved å diskutere fremtidsbilder (hva om det og det skjer), hva sier visjon (hvor vi skal) og utvikle en strategi (hvordan vi skal komme dit) klarte klyngen å samle seg om et virkelig hårete mål. Det hårete målet var at ambisjonen for fremtiden skulle være å holde seg på det historisk høye omsetningsnivået man hadde i 2007 (rundt 30 milliarder). Man skulle m.a.o. ikke begynne å planlegge for en mer normal situasjon om noen år. Omsetningsmålet er vel å merke seks ganger mer en det klyngen omsatte for i 2005! Å formulere et slikt mål, krever mot og realisme. Jeg mener fremtidsprogrammene på en avgjørende måte bidro til å gjøre denne felles ambisjonen mulig og troverdig. Et slikt mål utløser en rekke spørsmål som det er nødvendig å adressere i en regional kontekst. På workshopene er en rekke tiltak diskutert og mange er allerede omsatt i praksis, som vi skal se senere. Det viktige er at alle disse tiltakene er forankret regionalt. 2. Regionalt eierskap Betydningen av å ha et bredere regionalt eierskap til en fremtidsprosess er mitt andre tema. Vi har lagt vekt på at det er bedriftene og klyngen som eier prosessen. Det er NODE som er initiativtager og pådriver, på vegne av deltagerbedriftene. Prosessen tar utgangspunkt i muligheter og bekymringer i bedriftene og Side 5 av 12

6 klyngen. Foresight er tatt i bruk for å nå NODEs ambisjon, ikke for å påvirke og delta i samfunnsutviklingen på generelt grunnlag. Jeg tror at dette klare ståstedet har vært et av suksesskriteriene for fremtidsprogrammene. Klyngen har prøvd å ta ansvar for sin egen utvikling, og et slikt utgangspunkt har vært lett å forstå også for andre regionale aktører Fordi klyngen er avhengig av sine omgivelser og betyr mye for sysselsetningen på Sørlandet, har det fra første øyeblikk stått klart at programmene også måtte forholde seg til den regionale utviklingen. Både forvaltningen (de to fylkeskommunene og flere av kommunene langs kysten) og FoU-miljøene (først og fremst Høgskolen i Agder senere UiA og Agderforskning) ble derfor bedt om å delta i prosessen. Jeg skal ikke gå i detalj om hvordan vi gjorde dette, men vil gjerne understreke at vi var heldige som lyktes med å sikre et bredere regionalt eierskap til prosessen og resultatene ganske tidlig. Poenget er at enhver større foresightprosess, uansett hvor initiativet kommer fra, må bygge på en forståelse av regionale forhold. Foresight dreier seg om å involvere de rette aktørene, ikke om å lese seg til innsikt. Det er derfor naturlig at en næringsklynge også trekker inn aktører fra andre deler av samfunnslivet i fremtidsdiskusjonene. På sett og vis gjør man klyngens spørsmål til regionens spørsmål. Og regionens utfordringer blir slik sett også klyngens anliggende. Derfor tror jeg det er så viktig at man ikke er redd for å ta opp de virkelig store spørsmålene i slike prosesser. Sakene, drivkreftene og mulighetene som utgjør en forskjell, og som kan føre både klyngen og regionen videre, er hva det handler om. Ved å åpne prosessen for andre i regionen, har vi altså oppnådd et mye sterkere regionalt eierskap. Det har betydd mye for oppfølgingen av diskusjonene i fremtidsprogrammet, noe jeg skal illustrere senere i foredraget. I NODE Foresight har vi jobbet etter den såkalte triple helix-modellen dvs. vi har hjulpet frem et mer levende trekantforhold mellom næringen, det offentlige og kompetansemiljøene. En fjerde part som også har vært viktig, er det nasjonale virkemiddelapparatet Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Man kan dermed i stor grad snakke om et samarbeid mellom fire parter som har hvert sitt ståsted og ulike roller å ivareta. De regionale aktørene har deltatt på like fot med næringslivslederne i workshopene og har kunnet bidra like mye. Hva er fordelene med det regionale eierskapet? For det første gir fremtidsprogrammet en anledning til å ta opp noen av de kritiske, avgjørende spørsmålene for Sørlandets fremtid på en godt tilrettelagt, men samtidig uformell måte. Det finnes ikke så mange arenaer for denne typen samtaler. På Sørlandet er det dessuten slik at de tradisjonelle motsetningene mellom for eksempel Kristiansand og Arendal vanskeliggjør Side 6 av 12

7 fruktbare diskusjoner om regionens fremtid. Vi har sett at diskusjonene i fremtidsprogrammet har virket både samlende og mobiliserende. For det annet øker det brede eierskapet sannsynligheten for at det blir truffet beslutninger etter samlingene. Da vi utformet og senere oppdaterte scenariene, var vår klare hensikt at de skulle ha en utforming som inspirerte til handling. Det skulle være mulig å sette fingeren på noe som kunne gjøres med en gang. Det burde også gjelde aktører fra det offentlige. Vi har fått bekreftet at foresight må være handlingsorientert for å få betydning. For det tredje har det regionale eierskapet gitt klyngen og regionen mye større muligheter til å nå frem overfor nasjonale myndigheter og i nasjonale medier. Dette har vært viktig, for Sørlandet har som region i mange år vært forbigått og oversett i politiske beslutningsprosesser. Sørlandet har ofte sittet nederst ved bordet når midler skulle fordeles. Ett problem er at Sørlandet har manglet sterke, artikulerte talspersoner på den nasjonale arena. Et annet problem har vært at Sørlandet ikke har vært synlig som industriregion. Jeg tør spå at Sørlandet innen 4-5 år vil ha en helt annen nasjonal synlighet og betydning enn det har i dag. Forutsetningen er at man klarer å styrke det regionale samarbeidet om å utvikle og markedsføre Sørlandet som en ledende region. Erfaringene fra NODE har vist to ting: At det går an å påvirke regionens omdømme og at det er langt igjen. Et sterkt regionalt eierskap er ikke gitt engang for alle. Det må hele tiden stimuleres og utvikles. Derfor blir møtestedene workshopene de avgjørende fora for det regionale eierskapet. Det er her forankringen skjer. 3. Genuin samhandling Det regionale eierskapet er avhengig av kvaliteten på samhandlingen. Dette er mitt tredje tema. Jeg skal gi et eksempel på dette. Universitetet i Agder (eller Høgskolen i Agder som det het da prosessen startet), hadde et distansert forhold til olje- og gassindustrien. Representanter for høgskolen var villige til å tenke fremover om klyngens utfordringer og muligheter og de kunne også tenke seg å delta på samlingene. Men de betraktet på mange måter sine bidrag som innspill utenfra snarere enn som ledd i genuin samhandling. I industrien fantes det nok også en avmålt holdning til høgskolen og en viss tvil om hva den kunne tilføre. Ganske tidlig i det første fremtidsprogrammet skjedde det en forandring. UiA ble mer oppmerksom på klyngens spesielle utfordringer, og bedriftene fikk et dypere innblikk i hva UiA hadde av kompetanse. UiA ble etter hvert en aktiv bidragsyter i programmet, og har etter hvert brukt samlingene til å reise saker av stor betydning for FoU og innovasjon i regionen. På denne måten har fremtidsprogrammene i noen grad bidratt til å gi HiA (UiA) i en mer regional profil enn før, i tråd med generelle politiske ønsker og det utvidede ansvaret Side 7 av 12

8 som følger med den nye statusen som universitet. Som vi skal se, har samhandlingen mellom UiA og NODE resultert i en rekke konkrete tiltak. Jeg skal gi et annet eksempel. Det norske virkemiddelapparatet kan oppleves som et mangehodet troll. Det er mange programmer og støtteordninger å forholde seg til, i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. I tillegg finnes det spennende, men kompliserte muligheter for støtte i Brussel, knyttet til bl.a. EUs rammeprogram for forskning og CIP. En interessant bieffekt av fremtidsprogrammene er at det har utviklet seg et tettere og kanskje også mer fortrolig forhold mellom klyngen og deler av det nasjonale virkemiddelapparatet. La meg gi noen praktiske eksempler på tiltak som er blitt truffet som et resultat av samhandlingen mellom NODE og UiA. - Forbedret økonomistudie - NODE har fått inn representant i styret - Internasjonalt studium - kulturforståelse, markedsføring m.m. - Mekatronikk er et nytt mastergradsstudium som starter opp til høsten med over 90 studenter - Pådriver i prosessen med å få to professorater i mekatronikk - Pådriver til at det opprettes en doktorgradsstilling i mekatronikk - Gjesteforelesning satt i system - viktig kompetanse fra bedriftene brukes som ressurs - To av de større bedriftene har sagt ja til 20 % professorat i mekatronikk knyttet til bedriften Lærdommen er at samhandlingen er avhengig av tillit og personlig kontakt. Tilliten skyter fart først når aktørene har truffet hverandre over en viss tid og er blitt kjent med hverandres oppfatninger og posisjoner. Dette gjelder like mye mellom bedriftene i klyngen som mellom klyngen og andre regionale aktører. Tillit krever trygge rammer for å vokse. Det må være forståelse for at det finnes ulike roller. Refleksjon rundt roller er et tilbakevendende tema. Dels fordi det er viktig å avklare hva prosessen skal handle om og hva den ikke skal handle om, og dels fordi aktiv samhandling fører til læring og utvikling. Både klyngen og regionen er et annet sted i dag enn da boomen kom og fremtidsprogrammet startet. Rollene må forstås på nye måter. Dette krever en kontinuerlig refleksjon rundt roller. Jeg avsluttet forrige tema (regionalt eierskap) med å si at et regionalt eierskap utvikles over tid. For meg har testen på om samhandlingen har kvalitet vært å ta opp følgende spørsmål med jevne mellomrom på workshopene. Skal vi fortsette? Skal vi fortsette å bruke tid på å møtes? Svaret har hver gang vært ja. Side 8 av 12

9 Det som gjør slike samhandlings- og læringsprosesser interessante er: For det første selve formatet den uformelle rammen som scenariediskusjoner legger opp til virker motiverende på de fleste. Gode prosesser gir reell substansiell og strategisk rettet dialog uten hierarkier og fastlåste tankemønstre alltid med åpenhet for andre tanker, bedre perspektiver og større ideer. For det andre inviterer slike prosesser til en felles forståelse av hva som faktisk skjer, uten at man stirrer seg blind på fortiden og på formalia og detaljer. Foresight oppmuntrer deltagerne til å se på det store bildet. Scenariene blir en strategisk vindtunnel for beslutninger i den virkelige verden. Gjennom samhandlingen i et fremtidsprogram forsøker man å forstå sammenhengene som vedtakene skal virke i og hvordan kursen kan stakes ut. For det tredje øker fremtidsberedskapen ikke bare i klyngen, men også i regionen. Den systematiske kunnskapen om omgivelsene kan omsettes til handling langt hurtigere, både fordi man får en tverrfaglig dialog og fordi aktørene gjennom omverdensanalysen allerede har levd seg inn i viktige sider ved hva som kan komme til å skje. Arie de Geus viste i sitt banebrytende essay Planning as Learning fra 1988 at bedrifter kunne akselerere læringsprosessen ved å ta i bruk scenarier. Det er hva NODE Foresight i praksis har gjort. Jeg tror poenget lar seg overføre til både klyngeutvikling og regional utvikling. NODE Foresight har satt fart på den regionale læringsprosessen. I offentlig sektor er det en naturlig treghet i systemet som gjør at man ofte bruker lang tid på å utrede og forberede vedtak. Ofte tar det lang tid å gjennomføre vedtakene også. I næringslivet er problemet heller at lederne sjelden har tilstrekkelig tid til å tenke strategisk og langsiktig. Små og mellomstore bedrifter kommer i en ekstra skvis, fordi de ikke har de samme analyseressursene som store bedrifter har. Dette betyr at så vel offentlige representanter som bedriftsledere kan ha nytte av å delta i en større læringsprosess av typen NODE Foresight. Faktisk er det slik at hvert enkelt bidrag kan være lite, men det som kommer ut, er av stor betydning. 4. Regionale pådrivere Jeg har altså argumentert for at en klar visjon er en nøkkelfaktor. Visjonen sikrer et langsiktig tidsperspektiv, noe som gjør det mulig for klyngen å forstå seg selv som en del av en større regional sammenheng. Forankringen i det regionale fører igjen til bedre samhandling, med sterkere fokus på de viktige sakene i klyngen og regionen. Vi får en mer intens regional læringsprosess mye takket være fremtidsprogrammene. Mitt fjerde tema er hvordan dette resulterer i regionale pådrivere. Det er viktig å forstå dette i sammenheng med klyngetenkningen til bl.a. Michael Porter og Torger Reve. Jeg nevnte innledningsvis at Side 9 av 12

10 klyngesamarbeid i henhold til Porter styrker konkurranseevnen i en globalisert verdensøkonomi. Her kommer vi til en grunnleggende innsikt, som jeg har antydet tidligere i innlegget, og som har med rollefordelingen i den regionale læringsprosessen å gjøre: Foresight kan styrke det regionale innovasjonssystemet. NODE Foresight har ført til mer og bedre kommunikasjon mellom partene i det regionale trekantsamarbeidet. Koordineringen skjer raskere og mer effektivt når aktørene kjenner hverandre godt og har en felles horisont for utviklingen. Nye ideer til hva man kan gjøre sammen, for eksempel for å rekruttere og holde på de beste hodene, oppstår lettest innenfor kreativ dialog preget av tillit. Et velsmurt regionalt innovasjonssystem er i stand til å løfte langt flere innovasjonsprosesser enn et uutviklet system. Regional foresight dreier seg i vårt tilfelle om å skape betingelsene for innovasjon og videre vekst, både i klyngen og i regionen. Innovasjon er noe som foregår på mange plan. Innovasjon skjer gjerne i nettverk. Innovasjon dreier seg ikke bare om produkter og tjenester det dreier seg også om nye samarbeidsformer. NODE er i seg selv et eksempel på innovasjon. Innovasjonsarbeidet i de enkelte bedriftene, ikke minst knyttet til utviklingen av nye produkter, er bedriftenes eget ansvar. I et klyngesamarbeid må aktører fra det offentlige og FoU-miljøene passe på ikke å trå over grenser som kan forstyrre konkurransen (og samarbeidet) mellom bedriftene. Klyngen må ikke overta styringen. Skjer det, kan alt man har bygget opp falle sammen som et korthus. NODE har fått en regional pådriverrolle og den handler om å synliggjøre regionens potensiale og bidra til et velfungerende innovasjonssystem. Denne rollen innebærer tett samhandling med andre regionale aktører, på et langsiktig, fortrolig grunnlag. Skal NODE være en troverdig pådriver, må klyngen ha en dyp forståelse av andres roller og ansvar. Det betyr bl.a. at NODE må interessere seg for politikk, uten å bli oppfattet som en aktør med egne politiske ambisjoner. Konklusjon Tittelen for dette temamøtet i Forum for Fremtidstenkning er: Regional foresight - en nøkkel til innovasjon. Ja, jeg mener å ha vist at foresight er en nøkkel til å skape den type forpliktende, dyptgående regional samhandling som mye av dagens innovasjon krever. Det som gjør NODE Foresight så oppsiktsvekkende, er at prosessen bryter med den norske skippertaksmentaliteten. Fremtiden kan ikke håndteres en gang for alle eller i rykk og napp Vi har bygget programmene rundt prinsippene til den gamle ringreven innen scenarietenking, nederlenderen Kees van der Heijden, som har tatt til orde for en pågående strategisk dialog, slik figuren nedenfor viser. Side 10 av 12

11 Det avgjørende er kvaliteten på dialogen, forpliktelsen som ligger i deltagelsen og tillitskapitalen som vokser gjennom effektiv samhandling - en valuta man må være klar over kan devalueres raskt. Gjort riktig - blir foresight et levende redskap som kan benyttes for å fremme innovasjon. Takk for oppmerksomheten! Side 11 av 12

12 William Fagerheim er prosessleder og fremtidstenker i selskapene Foresight Norge AS og Mind the Gap AS. Han har jobbet med foresight siden Kontakt: Mobil: E-post: Internett: og Side 12 av 12

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Regional foresight i VRI

Regional foresight i VRI Regional foresight i VRI En utfordring for regionene og Forskningsrådet Jan Dietz, Norges forskningsråd Sola strand, 21. oktober 2008 jdi@forskningsradet.no Disposisjon 1. Utfordringen 2. Hva er regional

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet NODE visjon: Utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse. Lokomotivene

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

c i f o. n o Skogforum 2015 Kjell O. Johannessen Bedriftseier/entreprenør Tillitsmann/samfunnsentreprenør Klyngeleder Bedrifts/organisasjonsutvikling

c i f o. n o Skogforum 2015 Kjell O. Johannessen Bedriftseier/entreprenør Tillitsmann/samfunnsentreprenør Klyngeleder Bedrifts/organisasjonsutvikling Skogforum 2015 Kjell O. Johannessen Bedriftseier/entreprenør Tillitsmann/samfunnsentreprenør Klyngeleder Bedrifts/organisasjonsutvikling Green Skog Cluster? Hvilke ressurs er du rundt bordet? Hvilke

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER - 2. april 2009 - Klyngesamling i Nus4ord - Hvordan bruke bildene og forståelsen i strategiarbeid og utvikling av klyngen? FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER Utvalgte drivkrefter som kombineres og polariseres

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder NCE NODE 5. mars. 2012 Kjell O. Johannessen Daglig leder Fra rivalisering til fruktbart samarbeid og sunn konkurranse Ledende teknologi klynge Omsetning flerdoblet på få år Ordrereserve 2005: NOK 2,5 mrd

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning VRI forskerprosjekt Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder Åge Mariussen Nordlandsforskning Presentasjonen (Hva vi trodde) Hva vi fant (første runde ble eksplorativ) Hva er et regionalt

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd Disposisjon Vårt utgangspunkt Prosess for arbeidet Visjon og satsingsområder

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Universitetet møter Sørlandsrådet Feb. 2, 2017

Universitetet møter Sørlandsrådet Feb. 2, 2017 Universitetet møter Sørlandsrådet Feb. 2, 2017 Visjon Samskaping av kunnskap Sørlandsrådet file:///c:/users/frank/dropbox/0000%20rektor%202016/styre%20uia/170202/regionplan-agder-2020-norsk-.pdf http://regionplanagder.no/media/6006248/fouoi_2030_lr.pdf

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner»

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Miniseminar 15.03.17. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag Yte tjenester Telemark trenger Gjøre Telemark

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

ikuben innovativ, internasjonal industri

ikuben innovativ, internasjonal industri ikuben innovativ, internasjonal industri Fylkestinget 24.04.2013 Hilde Aspås, daglig leder Deltakerbedrifter Næringsklyngen ikuben Konkurranseutsatt, internasjonal industri med samarbeidsvilje Leverandører

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Veikart for uu i regional samfunnsplanlegging

Veikart for uu i regional samfunnsplanlegging Veikart for uu i regional samfunnsplanlegging Erfaringer fra en scenarieprosess Jan Dietz og Kristin Skeide Fuglerud Oslo, 7. desember 2016 Opplegg Litt om prosessen i regi av Bufdir/ Deltasenteret Scenariene

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2098-1 Saksbehandler Tine Mette Falck Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland

Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland Noen lyse ideer(?) Lars U. Kobro, 14.02.14 Hvis man Ignoranti, ikke vet quem hvilken portumpetat, havn man skal nullusuus til, er ingen ventus vind est

Detaljer

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Ove Bjarnar, Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde Svekkes de regionale kunnskapsnettverkene? Multinasjonale selskaper

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer.

Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer. Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer. Ulikt fokus; nettverk, klynger og regionale innovasjonssystemer: Regional Omstilling Storby Prosjektet

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer Daniel Nordgård Agderforskning VRI Agder VRI Agder er støttet av Norges Forskningsråd, Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner, Sørlandets Kompetansefond, Aust-

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer