1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN"

Transkript

1 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER DU? HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR SKAPER DU? SOM DU SÅR, SÅ HØSTER DU

2 2: ORGANISASJONENS TO HOVEDPERSPEKTIVER. Edgar A. Schein. Modell: Storaas MENNESKEORIENTERING OPPGAVEORIENTERING Mellommenneskelig interaksjon og kommunikasjon Menneskelig støtte og vekst Godt psykososialt arbeidsmiljø MENNESKEFORMING Faglig samarbeid Team-building og teamwork Faglig støtte Høy faglig kompetanse og utvikling Høy kvalitet på utførelse av arbeidsoppgaver Effektivitet Produktivitet og lønnsomhet Kvalitetsikring av produkter og tjenester

3 3: DET BEDRIFTSKULTURELLE ISFJELLET NIVÅ 1: ORGANISASJONSKULTURENS UTRYKK OG MANIFESTASJONER HANDLINGER OG ATFERD; SAMARBEID KOMMUNI- KASJON LEDERSKAP I PRAKSIS SKRIFTLIGE MÅL OG INSTRUKSER NIVÅ 2: ORGANISASJONSKULTURENS INNHOLD: HOLDNINGER ARBEIDSHOLDNINGER OG TRADISJONER ORGANISASJONENS FILOSOFI OG TEORIER ORGANISASJONENS VIRKELIGHETSOPPFATNING SYNET PÅ MEDARBEIDERE OG KUNDER ETIKK OG NORMER VERDIER VISJONER Modell: Storaas

4 4: ORGANISASJONSKULTURENS INNHOLD VERDIER & VISJONER EN STERK ORGANISASJON bygger på STERKE, POSITIVE VERDIER og VISJONER. VISJONER og VERDIER VISER VEI. Må bevisstgjøres & synliggjøres i organisasjonen. Skaper motivasjon, engasjement og eierskap. VERDIER HAR INGEN VERDI dersom de ikke manifesteres i konkret handling!

5 5: DEN GODE INTERNE SERVICE OG SAMARBEIDSKULTUR: STØTTEKLIMA OPPMERKSOMHET VENNLIGHET OG OMSORG IMØTEKOMMENHET OG HJELPSOMHET STØTTE, faglig og menneskelig TOLERANSE OG GENERØSITET

6 6: STØTTEKLIMA RESPEKT POSITIVT PERSPEKTIV ANERKJENNELSE, ROS, POSITIVE TILBAKEMELDINGER Anerkjennelse: den psykologiske enkeltfaktoren som mest av alt skaper energi og motivasjon

7 7: STØTTEKLIMA GJENSIDIG FORSTÅELSE INKLUDERENDE HOLDNING, INTEGRASJONSADFERD PROBLEMER ELLER BEGYNNENDE KONFLIKTER behandles åpent og raskt, før de blir reelle konflikter Når feil er begått: FOKUS PÅ Å FINNE LØSNINGER, IKKE SYNDEBUKKER Harward Business Review om en undersøkelse av når feil oppstår i en servicebedrift: Hvem gjorde det? spurt internt i bedriften i 95 % av tilfellene. Hvorfor skjedde det? spurt internt i kun 5 % av tilfellene.

8 8: STØTTEKLIMA FOKUSERER OG BYGGER PÅ HVERANDRES POSITIVE SIDER ( LØFT, Løsningsfokusert tilnærming, Langslet) HUMOR & GODT HUMØR INITIATIV OG KREATIVITET AKSEPT for PRØVING og FEILING, og LÆRING av dette både på individnivå, gruppenivå og organisasjonsnivå

9 9: STØTTEKLIMA Kontinuerlig EVALUERING av - mål - strategier, prosesser - resultater Et INDRE ROM FOR REAKSJON og GJENSIDIG STØTTE etter spesielt vanskelige situasjoner eksternt eller internt; DEBRIEFING STØTTEKLIMA skaper en PLUSSKULTUR

10 10: Finnanger / Fjeldsæter, Eggen: PLUSS KULTURENS GODE SIRKEL FORBEDRET RESULTAT, VELLYKKEDE LØSNINGER SPILLE HVERANDRE GODE, FOKUS PÅ STERKE SIDER RELASJONELLE FERDIGHETER BEDRE ARBEIDSINNSATS POSITIVE TILBAKE- MELDINGER ØKT TRIVSEL OG MOTIVASJON ENERGI og SYNERGI PLUSSFØLELSER ØKT SELVTILLIT

11 11: SENTRALT FOR GODT TVERRFAGLIG SAMARBEID GODE KUNNSKAPER OM ANDRE PROFESJONER OG TEAM vedr.: Deres arbeidsoppgaver. Deres arbeidssituasjon generelt. Deres Flaskehalsfunksjoner : - Problemer, utfordringer - Vanskelige og pressede situasjoner. Skapes gjennom åpen og tett kommunikasjon og samarbeid mellom team, profesjoner og enheter, hospitering, etc. FLEKSIBILITET, IMØTEKOMMENHENT OG ASSISTANSE i samarbeidet.

12 12: SAMARBEID MELLOM AVDELINGER Også en hensiktsmessig strategi å legge opp til hospitering mellom ulike enheter og avdelinger. For slik å få godt kjennskap nettopp til andre enheters og avdelingers arbeidssituasjon og oppgaver. Dessuten vesentlig at der legges opp til fora, i den formelle organisasjonen, der medarbeidere og ledere i de ulike enhetene og avdelingene jevnlig møtes. Samt i den uformelle organisasjonen, dvs i uformelle og sosiale settinger, å legge opp til tett kontakt og møteplasser mellom personale i ulike enheter.

13 13: GODT SAMARBEID OG GODE RELASJONER I OG MELLOM GRUPPER ER PREGET AV: Teambevissthet og teamspirit på begge nivåene. Å anerkjenne andre teams og profesjoners innsats og resultater. Å anerkjenne at selv om ulike profesjoner og individer har ulike funksjoner og posisjoner i organisasjonen, så er alle LIKE VIKTIGE i den. Holdning: alle er del av samme kjede, organisasjonen, og HVERT LEDD I KJEDEN ER LIKE VIKTIG OG LIKEVERDIG. Handler om verdien LIKEVERD.

14 14: DET GODE KOMMUNIKASJONS- KLIMAET: DIALOGEN SYMMETRISK KOMMUNIKASJON preget av LIKEVERD, GJENSIDIG RESPEKT og FORSTÅELSE mellom partene. INVITERER TIL OG AKSEPTERER ULIKE SYNSPUNKTER. ULIKE SYNSPUNKTER og UENIGHET anses som en KREATIV RESSURS og en MULIGHET, - ikke en trussel.

15 15: DET GODE KOMMUNIKASJONS- KLIMAET: DIALOGEN Dialogen tar sikte på å AVKLARE ulike syn, - ikke nedkjempe dem. Deltagerne får utdypet sine syn og argumenter. Dialogen er utforskende og full av spørsmål. Følelser uttrykkes - konstruktivt - og aksepteres. Fleksibilitet: deltagerne påvirker, og lar seg påvirke av, hverandres syn. Ingen er skåsikre eller fastlåste i sine syn.

16 16: RELASJONSBYGGING OG RELASJONELL ADFERD Kilde: Jan Spurkeland. RELASJONSBYGGEREN Utvikler sin EQ, EMOSJONELLE INTELLIGENS. Opptatt av å påvirke andre positivt, tankemessig og følelsesmessig. I FORHOLD TIL ANDRE: Ivaretar dem, viser dem interesse, omtanke og omsorg. Blir selv ivaretatt, og ivaretar seg selv. Strør ros og roser når naturlig, ser og uttrykker det gode i andres ord og handlinger.

17 17: RELASJONSBYGGING OG RELASJONELL ADFERD RELASJONSBYGGEREN Har fokus ikke kun på egen utvikling, også på andres. Skaper plussfølelser : glede, humør og trivsel. Er en faglig og sosial entrepeneur; tar faglige og sosiale initiativ. Ser lyst på det selv når det ser mørkt ut! Tar opp problemer og vanskelige saker raskt, og på en konstruktiv måte. Bidrar derfor til konfliktforebygging/løsning.

18 18: GEVINSTER VED RELASJONER RELASJONER: Skaper energi. Skaper godt samspill og smidige samarbeidsforhold. Åpner dører.

19 19: GEVINSTER VED RELASJONER RELASJONER: Skaper jobbtilfredshet og motivasjon. Gir kreativitet og innovasjonskraft. Reduserer usikkerhet og utrygghet. Forebygger/reduserer konflikter.

20 20: Avslutning: DEN POSITIVE LOV Tenk positive tanker si positive ord gjør positive gjerninger og det positive livet gror.

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling endringsledelse nye bedrifter som fusjonerer er overskrifter som vi ser i aviser og andre medier hver eneste dag. Noen lykkes andre ikke. En av forutsetningene

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Kommunikasjon i studentforeninger

Kommunikasjon i studentforeninger Kommunikasjon i studentforeninger Artikkelen er skrevet av Hege Malterud I denne artikkelen kan du lese om kommunikasjon i studentforeninger. Artikkelen er utarbeidet til bruk i SiO-Læringsmiljøs lederkurs,

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Innhold. Innhold... 1

Innhold. Innhold... 1 Innhold Innhold... 1 Vår kontekst... 2 Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid... 2 Forståelsen av frivillighet som fritid... 3 - en historisk dreining fra dugnadsånd til profesjonalisering... 3

Detaljer

SAK: RÅDMANNENS REVIDERTE OG ANBEFALTE VERSJON AV ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG VERDIGRUNNLAG DATERT 25. MARS 2009

SAK: RÅDMANNENS REVIDERTE OG ANBEFALTE VERSJON AV ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG VERDIGRUNNLAG DATERT 25. MARS 2009 År 2009, den 1. april ble det i Lunner rådhus holdt drøftingsmøte mellom Lunner kommune, arbeidsgiver, på den ene side og arbeidstakerorganisasjonene LO-K, NSF, Utdanningsforbundet og NITO m.fl. på den

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as

Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as Jørn-Arild Mikkelsen 15 år som leder i kommunal sektor Oppgaveorientert systemisk Relasjonsorientert Tror på folk!

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Innhold. Innhold... 1

Innhold. Innhold... 1 kurs Lederkurs Innhold Innhold... 1 Vår kontekst... 2 Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid... 2 Forståelsen av frivillighet som fritid... 3 - en historisk dreining fra dugnadsånd til profesjonalisering...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Ledelse og motivasjon i grunnskolen

Ledelse og motivasjon i grunnskolen Campus Rena Avdeling for organisasjon- og ledelsesfag Knut Arne Halstensen Bente Sjøvik Roen Rune Øyen Ledelse og motivasjon i grunnskolen Årsstudium i Organisasjon og ledelse Prosjektarbeid 2012 Samtykker

Detaljer