Dataforeningens landsmøte april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon"

Transkript

1 Dataforeningens landsmøte april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1

2 2

3 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste Dagsorden Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april Lederens forord Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Dataforeningen Østlandet Dataforeningen Sørlandet Dataforeningen Rogaland Dataforeningen Bergen-Hordaland Dataforeningen Nordvestlandet Dataforeningen Trøndelag Dataforeningen Nordland Dataforeningen Troms Dataforeningen Finnmark Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2013 Orientering om virksomheten Orientering om Datakortets virksomhet i Orienteringsaker Forskningspolitisk utvalg Orientering om IT-politisk råd DND Kompetanse AS 2013 Orientering om virksomheten Orientering om NorHIT Orientering om SnIT Strategisk nettverk for IT-direktører Handlingsmål Rammebudsjett for Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens leder Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valg av revisor Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Vedtektsendring - Normalvedtektene Vedtektsendringer for distriktsforeninger Tid og sted for Landsmøte 2015 og sted for landsmøte 2016, samt reisefordeling Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg

4 Sak 1, Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte april Bodø Fredag 25. april Ankomst og innsjekking Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1 Dagsorden Formelle saker Tidspunkt Sak nr. Sak Dagsorden og saksliste Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 3 Valg av referent og tellekorps Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Orientering om Servicekontoret 2013 v/tone Dalen 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2013 v/bernt Nilsen Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora Styrets mål og planer Styrets rammebudsjett *** Pause Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 15 Valg av revisor 16 Vedtektsendringer for Dataforeningen 17 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 18 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 19 Tid for landsmøtet 2015 og sted for landsmøtet 2016, samt reisefordelingsordning 20 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene Det formelle landsmøtet avsluttes Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming Generalforsamling DND Servicekontoret for DF-lederne Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning 4

5 Sak 1, Dagsorden og saksliste Lørdag 26. april Tidspunkt Sak Stå opp aktivitet v/dnd Nordland Hele lørdagen er satt av til faglige og strategiske innslag og diskusjoner. Resultatene vil bli tatt med i strategiprosessen for Dataforeningen. Ny strategi skal fremlegges på landsmøtet i Kort om programmet og gjennomføringen av dagen v/dnd Servicekontoret Om «Faglig program, del 1 Fremtidens DND» v/cathrine Klouman, styreleder DND «Om styret i Østlandets arbeid med verdibudskap» v/alfhild Stokke, leder DND Østlandet Innlegg v/ Eirik Thun, leder DND Trøndelag Innlegg v/ Simon Flack, leder DND Nordland Innlegg v/ Jon Oluf Brodersen, leder IT-politisk Råd Workshops basert på innleggene. Fasilitert av DND Servicekontoret Pause Introduksjon av «Faglig program, del 2 - Hvordan lykkes med ulike aktiviteter?» v/dnd Servicekontoret Lyntaler ved Renate Thoreid, Simen Sommerfelt, Christian Torp m.fl Workshops i hvordan omsette en idé til handling. Fasilitert av DND Servicekontoret Lunsj Introduksjon av Faglig program, del 3 Open Space v/dnd Servicekontoret Open space - runde Open space - runde Open space - runde Kort oppsummering «Faglig del» v/cathrine Klouman Oppsummering Avslutning av dag Ledernettverksmøte (kun DF-ledere) Avgang Buss til Luftfartsmuseet Avreise Buss tilbake til sentrum/ hotellet 5

6 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Leder for DND Nordland ønsker velkommen til Bodø Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Torill Schøyen, Servicekontoret - Koreferent: Signe Iversen, Servicekontoret - Tellekorps: Christian Torp, Servicekontoret Laila Katnosa, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2013 o Medlemsvekst for første gang på15 år o Nesten alle distriktsforeninger har overskudd o Sentralstyret har overtatt ansvaret for gjennomføring av Årskonferansen Rosing o Utvikling av Servicekontoret ihht innspill fra eierene iverksatt Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes 6

7 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 5 -orientering Presentasjon av Regnskap Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Styrets leder redegjør for hovedpostene i regnskapet Inntekter Noe lavere enn budsjett. Utgifter Vesentlig lavere enn budsjett. Kr er avsatt til Årskonferansen Rosing 2014 Resultat 178 Vesentlig bedre enn budsjett. Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: - Årets resultat kr tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger Beretningene i kortversjon er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Beretningene tas til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2013 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2013 Styrets innstilling: - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering 7

8 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - NorHIT orientering i publisert dokumentasjon - SnIT orientering i publisert dokumentasjon - ITPR orientering i publisert dokumentasjon - FPU orientering i publisert dokumentasjon Styrets innstilling: - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Handlingsmål for Sentralstyrets handlingsmål med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort orientering om styrets mål og planer for 2014 Status 2011 Status 2012 Status 2013 Mål 2014 Antall Arrangementer Antall Medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall deltakere på arrangementer Antall faggrupper Antall ildsjeler / / Eval fremførelse arr 4,5 4,58 4,89 4,5 Eval innhold arr 4,4 4,51 4,81 4,5 Antall medlemmer Styrets innstilling: - Landsmøtet bes om å gi sin tilslutning til handlingsmål for 2014 Sak 12 Rammebudsjett Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2014 Inntekter Res 09 Res 10 Res 11 Res 12 Bud 13 Res 13 Bud 14 Kontingent Lisensavgift Arrangements resultat Snit Sum Inntekter Utgifter Bud 13 Res 13 Bud 14 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posisjonering / Påvirkning Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Styret / Administrasjon Driftskostnader Tilskuddsmidler til DF Andre utgifter Sum utgifter Resultat før finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Avsetning til Rosing Resultat alle tall i hele tusen Styrets innstilling: - Budsjettet godkjennes 8

9 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 13 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. - Kandidatene er presentert i saksdokumentet - Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: 1. Styreleder: Cathrine Klouman velges for 1 år (skriftlig valg) Styremedlemmer: Thomas Bagley, velges for 2 år Ola Furu, velges for 2 år Gaute Engbakk, velges for 1 år Francis d Silva, DND Østlandet, for 1 år Andre Eidskrem, DND Nordvestlandet, for 1 år Ansattes representant: John Walle, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Cille Berglund. Sak 14 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: - Ordfører: Cato Musæus, Østlandet - Varaordfører: Hanne Schancke Önen, Trøndelag Sak 15 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: - For foreningsåret 2014 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision 9

10 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 16 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Forslag til endring fremsatt av Ledernettverket Paragraf 5, underpunkt 5.1 og 5.2 Nåværende ordlyd: 5. STYRE Foreningen har et styre på inntil 7 medlemmer hvor ett styremedlem velges av og blant de ansatte. Styreleder velges særskilt ved skriftlig valg for ett år av gangen. Styreleder kan ikke ha andre styreverv i foreningen. Personer med styreverv i en distriktsforening velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen Tre personer velges i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening To personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. Forslag til ny ordlyd: 5.1 I tillegg til leder, velges to personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening. 5.2 Tre personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. Begrunnelse for forslaget: Ledernettverket ønsker å oppnå mer likevekt mellom eksterne og interne styremedlemmer. Vedtektsendringer er vedtatt når minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styrets innstilling: Sentralstyret støtter ledernettverkets forslag til å endre hovedvedtektenes paragraf 5.1, til: I tillegg til leder, velges to personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening. Og endring av paragraf 5.2 til: Tre personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. Endringene gjøres gjeldende fra og med neste styrevalg. Sak 17 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det foreligger ingen forslag til endring av normalvedtektene. 10

11 Sak 1, Dagsorden og saksliste Sak 18 Vedtektsendringer for distriktsforeninger Landsmøtet i 2013 vedtok å endre frist for avholdelse av årsmøter i distriktsforeningene til utgangen av februar i normalvedtekter for distriktsforeninger. Alle distriktsforeninger unntatt Dataforeningen Distrikt Sørlandet og Østlandet har i sine årsmøter gjort denne endringen i sine vedtekter. Sørlandet og Østlandet anmodes om å endre sine vedtekter ved neste ordinære årsmøte. Styrets innstilling: Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter tas til etterretning. Sak 19 Tid for landsmøte 2015, Sted for Landsmøte Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Landsmøtet i 2015 avholdes i Trøndelag den april med mulighet for utvidelse til søndag den 26. april. - Landsmøtet i 2016 avholdes på Nordvestlandet - Reiseutgifter for landsmøtet i 2015 utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene. - Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Sak 20 Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Fredag den 25. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her. Fullmakt kan gis på eget skjema dersom DF-leder ikke har anledning til å delta. Ledernettverksmøte Lørdag den 26. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her 11

12 Sak 2, Delegater / deltakere 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april 2014 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 % eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 2. Elisabeth Krogh, Terramar 3. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 4. Frances K D Silva, Nets Norway AS 5. Gaute Engbakk, Amedia AS 6. Renate Thoreid, Sparebank1 7. Jørgen Petersen, PROMIS AS 8. Roger Schäffer, Folkehenseinstituttet 9. Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA 10. Shriaz A. Bhaiji, Evry 11. Trude Rosendal, Sogeti 12. Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting 13. Øyvind Malin, Innovasjon Norge 14. Thomas Fasteng, Nets Sørlandet (2): 15. Gunnar Sundtjønn, Rejlers 16. Kevin Kaland, WizOne Solutions Rogaland (3): 17. Charlotta Brile, Capgemini AS 18. Nina Bauer, Statoil AS 19. Jarle Tronerud, Capgemini AS Bergen-Hordaland (4): 20. Tore Frekhaug, DNB 21. Thor Holm, Frende Forsikring 22. Erlend Dyrnes, Selvstendig 23. Ørjan Stange Bye, EY Nordvestlandet (3): 24. Arve Olav Bang, EVRY AS 25. Terje Løvnes, Skodje kommune 26. Jørn Kippersund, Innbokskontroll.no Trøndelag (3): 27. Eirik Thun, Fundator AS 28. Save Asmervik, Webstep AS 29. Terje Storvik, Sintef Nordland (2): 30. Simon Flack, Whitefox AS 31. Ingrid Egelandså, Dips AS Troms (3): 32. Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS 33. Morten Albrigtsen, Datakvalitet AS 34. Ragnhild Varmedal, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmark (2): 35. Mikal Johnsen, Ascella AS 36. Vidar Olsen, Alta kommune AS 12

13 Sak 2, Delegater / deltakere Sentralstyret: 37. Morten Thorkildsen, Reijlers Norge, leder 38. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, nestleder 39. Cathrine Klouman, Harald A. Møller AS 40. Francis Ernest D Silva, Accenture ANS 41. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 42. Vibeke Mjåland, Østlandet 43. Cato Musæus, Østlandet Inviterte: 44. Bernt Nilsen, Datakortet as 45. Jostein Torp, Nettverk for telepolitisk utvalg 46. Jannie De Grijs, Helsedirektoratet 47. Ola Furu, Capgemini AS 48. Geir Horn, UiO 49. Jon Oluf Brodersen, NOKAS AS Administrasjon: Servicekontoret: 50. Tone Dalen adm. direktør 51. Christian Torp COO 52. Cille Berglund kommunikasjonssjef 53. Torill Schøyen eventkoordinator 54. Signe Iversen eventsjef 55. Laila Katnosa, salg Andre deltakere Bergen-Hordaland 56. Ina M. Espås, KnowIt AS Nordland 57. Frode Figenschou, Datametrix AS 58. Frode Børli, Seria AS 59. Kenneth Abelsen, JobbNorge AS 60. Torje Coldevin, Poweroffice AS Servicekontoret 61. Sissel Brahimi, markedskoordinator 62. Renny Amundsen, seniorrådgiver 63. Tove Kjærås, økonomimedarbeider Reserver Peter Flem, Steria (Østlandet) Emina Yarar, Evry (Østlandet) Anja K.H. Jackson, NorgesGruppen Data AS (Østlandet) Tone Molyneux, DNB Bank ASA (Østlandet) Lars Hopland Nestås, Skandiabanken (Bergen-Hordaland) Eva Klevstuen, Mometo AS (Trøndelag) Sara Ulsund Klevstuen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trøndelag) Børre Mofoss, Fagkonsulent (Troms) Kjell Magne Gabrielsen, Atea AS (Finnmark) 13

14 Sak 4, Styrets Beretning Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle IT-brukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling. Foreningen er også en aktiv pådriver og påvirker i den offentlige IT-debatt og overfor myndigheter. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Morten Thorkildsen, Rejlers Norge 4. Lederens forord Dataforeningen er i fin utvikling. Jubileumskonferansen i november markerte DNDs 60-års feiring på en flott, innovativ og verdig måte. VI fikk meget gode tilbakemeldinger på dette viktige arrangementet. For 60 år siden hjalp vi til med å skape nettverksplasser for å effektivisere rutiner i bedrifter, med alt fra timeregistrering til regnskap. Det gjør vi stadig. Men nå fremover er agendaen så uendelig mye større. Med milliarder av mennesker på nettet, og trillioner av ting, kan vi effektivisere det meste her i verden. Data er den nye råvaren som må utnyttes mye, mye bedre fremover. Hvilken tid å ha enerett på navnet Dataforeningen! Dataforeningen kan bidra til å sette søkelys på teknologi som understøtter ny og fremtidsrettet anvendelse av data og som igjen kan understøtte innovasjon blant våre medlemmer. Stadig flere forstår viktigheten av å utnytte IKT i sin virksomhet, uansett hvilken bransje man er i. Det snakkes om et smartere Norge, og det er et stort behov for bærekraftige løsninger for miljø og klima. Likevel er det svært mye å gjøre på dette området, og vi trenger å ta et skippertak i Norge for å dra oss videre fremover. Derfor har vi tatt noen initiativ til å jobbe med andre organisasjoner som f.eks. Virke, innen områder som Big Data for næringslivet og med IKT Norge, innen Helse. Tilbakemeldinger vi får er at det faglige innholdet og kvalitet i arrangementer blir stadig bedre. Dette er svært viktig for DND. I tillegg har vi en gledelig økning i antall medlemmer. Styrkingen av salgsapparatet i Servicekontoret har vært en medvirkende årsak til dette. Økonomien i foreningen er god. Tiltak vi satt i gang i 2012 og 2013, med å skape et strategisk nettverk for ITdirektører har slått rot og dette utvikler seg videre. Det var et klart behov i markedet for dette. Innen helse har vi etablert NorHIT, som kan bidra med ledende innhold til lokale initiativ der man setter søkelyset på anvendelse av IKT i helsesektoren. Flere av distriktsforeningene har forbedret sin drift og kommer med bedre resultater enn før. Det ble også gjort en undersøkelse av samarbeidet mellom distriktsforeninger, servicekontoret og sentralstyret. Dette resulterte i gode tiltak for å knytte alle ledd i foreningen nærmere til hverandre. Distriktsforeningene med alle ildsjeler vil fremover bli tettere involvert i sentrale initiativ og aktiviteter. Dette henger sammen med strategiprosessen der målsettingen er å utvikle organisasjonen for bedre å kunne møte utfordringene fremover Etter 15 år med litt variable medlemstall er det nå stabil og god tilvekst av nye medlemmer. Det henger først og fremst sammen med den flotte innsatsen som blir gjort i distriktsforeningene og i servicekontoret, som har styrket sitt salgsapparat. Grunnlaget er lagt for de neste 60. Dataforeningen er en unik forening i Norge, og har fantastisk mange dyktige bidragsytere, ildsjeler og fast ansatte. Jeg er stolt av å ha ledet den i de siste 4 år, det har vært et privilegium. LYKKE TIL VIDERE! Lykke til i 2014! Morten Thorkildsen 14

15 Sak 4, Styrets Beretning Sak 4, Styrets beretning 2013 Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Morten Thorkildsen Herlof Nilssen Cathrine Klouman Kjersti Lauritzen André Eidskrem DND NV Francis d Silva DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 4 styremøter. I tillegg har styret arbeidet elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det fjerde året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 85. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. Sentralstyret har i 2013 videreført sitt fokus innenfor dette satsningsområdet. NorHIT satsningsområdet. NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus innenfor dette ÅRSKONFERANSEN ROSING Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med I 2013 ble arrangementet gjennomført som en jubileumskonferanse i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 270 deltakere. Servicekontoret hadde event-ansvaret for konferansen og festen som har oppnådd historisk god evaluering fra deltakerne. Konferansen videreføres som Dataforeningens årskonferanse Rosing i

16 Sak 4, Styrets Beretning Under landsmøtet i Oslo 2013 ble det satt sammen et panel for å diskutere samhandling for IT-basert verdiskaping i Norge. Sentralstyret har videreført dette samarbeidet gjennom hele 2013 og en arbeidsgruppe har arbeidet frem et utkast til et felles dokument rettet mot myndighetene. Foreningen har også blitt involvert av myndighetene som rådgiver i IT-strategiske spørsmål der både utvalgsledere og styremedlemmer har bistått. Rapportering i forhold til mål 2012 Mål 2013 Status Kommentar Antall medlemmer J Medlemsvekst for første gang på 15 år Antall arrangementer K Antall deltakere på arrangementer K Lavere nivå enn tidligere. Kun 3 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktivitet i 2013 Betydelig nedgang i antall deltakere på kurs, konferanser og seminarer Eval fremførelse arr J 4,58 4,5 4,89 Deltakere gir uttrykk for at kvaliteten på innhold og fremføring er høy Eval innhold arr J 4,51 4,5 4,81 Rosing fikk høy score og trakk gjennomsnittet litt opp Antall medlemsmøter J Antall deltakere på medl.møter J Tilnærmet måloppnåelse Antall faggrupper K / 412/ Antall ildsjeler K / Økning i antall medlemsmøter, 3 distriktsforeninger har ikke hatt medlemsrettede aktiviteter i 2013 Flere inaktive faggrupper er nedlagt i løpet av året. Bevisst strategi fra flere DF. Nye arbeidsmetoder I tillegg til ildsjeler registrert med verv er det en rekke personer som har bidratt i ildsjelvirksomhet. (nye arbeidsmetoder) Antall medlemmer i SniT K Ser ut til å stabilisere seg på mellom 70 og 80 deltakere. KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på distriktsforeningenes egne måltall. 16

17 des.12 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Sak 4, Styrets Beretning Medlemsutvikling: Trenden er snudd! Medlemsutvikling des.12 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Endring Distrikt Østlandet ,18 % Distrikt Sørlandet ,27 % Distrikt Rogaland ,05 % Distrikt Bergen-Hordaland ,47 % Distrikt Nordvestlandet ,00 % Distrikt Trøndelag ,01 % Distrikt Nordland ,27 % Distrikt Troms ,35 % Distrikt Finnmark ,22 % Sum antall medlemmer ,75 % Dataforeningen opplevde en medlemsvekst i totalt antall medlemmer på nesten 3% i Administrasjonen har fokusert spesielt på rekruttering i hele 2013, og har også identifisert tiltak for å snu utviklingen. Dette er første gang Dataforeningen har hatt vekst på nesten 15 år. Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening Administrasjonen rekrutterte 1105 nye medlemmer i 2013 og re-rekrutterte 752, totalt inn=1857 personer. Totalt var det en nedgang på 1644 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger. Administrasjonen vil fortsette, og intensivere salgsarbeidet i

18 Sak 4, Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at 3 distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distriktsuavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL og SLA veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. 18

19 Sak 5, Regnskap Sak 5, Regnskap 2013 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Inntekter Res 09 Res 10 Res 11 Res 12 Bud 13 Res 13 Kontingent Lisensavgift Arrangements resultat Snit Sum Inntekter Utgifter Bud 13 Res 13 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posisjonering / Påvirkning Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Styret / Administrasjon Driftskostnader Tilskuddsmidler til DF Andre utgifter Sum utgifter Resultat før finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Avsetning til Rosing Resultat alle tall i hele tusen Inntektene ble lavere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter. Medlemsveksten kom i all hovedsak i annet halvår når det er halv kontingentsats. Sentralstyret har avpasset utgifter etter inntekter uten å gjennomføre strenge sparetiltak. Innsparingen var allikevel større enn inntektssvikten. Resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett, og sentralstyret har avsatt kr til gjennomføring av Rosing Resultat etter finansposter og avsetning er betydelig bedre enn budsjett. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. 19

20 Sak 5, Regnskap Balanse Kommentarer EIENDELER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i Servicekontoret Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Delkrederavsetning kontingent Kortsiktig lån Datakortet 0 0 Innvilget løpende "likviditetslånsramme" kr Bank folio Bank kontingent Bank Fagfond Bank Sparekonto Høyrente konto, økt med rest oppløst fond i Orkla Bank Garantifond Bank EURO 0 0 Nordea Fondene Norge Byttet fond pr 1/1-2013, initiell saldo 3MNOK, økt med avkastn 2013 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Årets resultat Overført andre avsetninger 0 Annet ikke innkommet 0 0 Ikke innkommet kontingent SUM OPPTJENT EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Leverandører Mellomregninger df Gjeld offentlig Forskuddsfakturert SnIT Løpende 12 mnd 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Investeringsfond (tidl. personalfond) (kto ) Tilført renter for 2013 Disposisjonsfond NorHIT fagfond Fra FDH: kr 42481, disp fritt av NorHIT.+51' ifm ehelse konf 2013 Avsetning til Årskonferanse/Rosing SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sentralstyret flyttet kapitalen i fond fra Orkla til Nordea, som også er den banken Sentralstyret benytter. Totalt ble kr overflyttet til nytt fond. Overskytende fra Orklafondet ble satt inn på høyrentekonto for å gi enklere tilgang til likviditet. 20

21 Sak 5, Regnskap Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 INNTEKTER - Kontingentinntekter ble lavere enn budsjettert. Svikt i forhold til kategorien kompetansepartner (bedriftsmedlemskapsalternativ). - Lisensinntektene fra Datakortet AS ble noe lavere enn budsjettert på grunn av negativ salgsutvikling i Datakortet AS - Andre inntekter: Deltakeravgift for SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører). Inntektene periodiseres over 12 mnd fra faktureringstidspunkt. (Løpende 12 mnd medlemskap i SnIT). - Resultat arrangementer: Inntekter= sponsorater til SnIT Grill&Grill., inntekter og utgifter relatert til ehelsekonferansen og Jubileumskonferansen/Rosing 2013 UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /uk sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. - Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. - Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer, Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora (bla. NDU, Cepis, ECDL, EUCIP, IFIP), kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. - Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. - Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. - Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. - Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. - Driftsresultat (Resultat før finansposter) Driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert - Finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert. Fond flyttet fra Orkla til Nordea i Avsetning På bakgrunn av resultatet vil Styret avsette kr til gjennomføring av Årskonferansen Rosing Resultat Styret anbefaler at resultatet som er vesentlig bedre enn budsjett, tilføres egenkapitalen. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2013 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet Det har ikke vært bevegelser i disposisjonsfondet i 2013 Investeringsfondet er i 2013 tilført avkastningen av innestående beløp Balansen er signert av styrets medlemmer 21

22 Inntekter Utgifter Resultat Egenkapital Avsetninger - Fonds Kontingent/Til skudd Driftsinntekter DF prosent kont DF prosent annet Inntekter Utgifter Resultat Egenkapital Avsetninger - Fonds Kontingent/Tilskudd Driftsinntekter DF prosent kont DF prosent annet Sak 5, Regnskap Vedlegg til Sak 5 Regnskap Totaloversikt Inntektsfordeling: Kommentar Hovedforeningen (sentralstyret) Serviceaksjer 90, Datakortetaksjer % 12 % Tilskudds- Invest. Fond for Service 695 midler Østlandet Serviceaksjer 105', Datakortetaksjer 100', + ECDL R % 93 % Bergen/Hordaland Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 81 % Trøndelag Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 100 % Rogaland Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer % 1 % Sørlandet Serviceaksjer 11, Datakortetaksjer % 11 % Nordvestlandet Serviceaksjer 4, Datakortetaksjer % 0 % Nordland Serviceaksjer 5, Datakortetaksjer % 11 % Finnmark Serviceaksjer 2, Datakortetaksjer % 0 % Troms Serviceaksjer 8, Datakortetaksjer % 17 % Sum forening % 58 % Service Aksjekapital % 100 % Sum alle % 71 % Kommentar Sum forening % 62 % Sum forening % 58 % Sum forening % 56 % Sum forening % 58 % Sum forening % 63 % Sum forening % 66 % Sum alle % 74 % Sum alle % 73 % Sum alle % 72 % Sum alle % 72 % Sum alle % 74 % Sum alle % 75 % 22

23 Sak 6, Revisors beretning 6. Revisors beretning 23

24 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7. Distriktsforeningenes beretninger 2013 Her følger forkortet versjon av distriktsforeningenes årsberetninger for Beretningene i sin helhet og protokoller fra årsmøtene vil foreligge til gjennomsyn på landsmøtet. Det vises også til oversikt over gjennomførte aktiviteter 2013 og faggrupper i distriktsforeningene i vedlegg til sentralstyrets beretning. 7.1 Dataforeningen Østlandet Styret har bestått av: Leder: Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Anne Kristin Mehlum, EVRY Consulting AS Medlemmer: Francis Ernest D Silva, Accenture AS Gaute Engbakk, Creuna AS Kenneth Lyford, E-vita as Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA Hege Støre, Crayon AS Tobias K. Torrissen, Knowit Objectnet AS Johannes Brodwall, Exilesoft AS Varamedlemmer: Espen Otto Ramsbacher, IBM Norge AS Renate Thoreid, SpareBank1 Gruppen AS Generelt om virksomheten 2013 har vært preget av nye ideer, nye arbeidsformer og nye aktiviteter. Styret hadde som mål å snu trenden med medlemsnedgang og synkende økonomi. Sammen med ildsjelene i Dataforeningen Østlandet og med god støtte fra Servicekontoret kan vi stolt påstå at vi har lykkes med dette. For første gang på nesten 15 år har vi oppgang i medlemsmassen. Det er også svært gledelig å se at den økonomiske trenden er snudd, og at vi igjen har fått en økonomi der inntekter og utgifter i større grad følger hverandre og sikrer fortsatt handlingsrom for Dataforeningen Østlandet. Styret har gjennom de siste 2 årene fått mange gode innspill fra faggrupper og ildsjeler i DND Østlandet og i 2013 konsoliderte vi alle innspillene og startet prosessen «fra ord til handling». Som varslet på årsmøtet i 2013 ville dette året være et overgangsår til ny konfigurering av Dataforeningen Østlandet, og vi går 2014 i møte som en mer åpen og inkluderende distriktsforening med mer fleksibilitet og handlingsrom enn tidligere. Det er naturligvis en viss risiko knyttet til store endringer, og styret vil nøye følge med på om endringene bidrar til økt aktivitet, nyskaping og fornyet entusiasme samtidig som økonomien holder følge med dette. Vi kan bare lykkes sammen, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i utviklingen av DND Østlandet i Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet Side 24

25 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2013: 2012 Mål 2013 Status 13 Tiltak/Kommentarer Målet er nådd. Veksten i antall arangementer ligger i Antall Arrangementer J hovedsak innenfor kurs Det har vært en betydelig nedgang i antall deltakere Antall deltakere på arrangementer K på arrangementer. Kurs har en vesentlig lavere maxgrense for deltakelse enn seminarer Eval fremførelse arrangementer J 4,52 4,5 4,86 Kvalitet har økt ytterligere i forhold til i fjor Eval innhold arrangementer J 4,44 4,5 4,78 Kvalitet har økt ytterligere i forhold til i fjor Antall medlemsmøter J Målet er nådd Antall deltakere på medlemsmøter K Nedgang i registrerte deltakere i forhold til i fjor. Antall faggrupper K Faggruppemodell revidert. 4 faggrupper avviklet. Antall ildsjeler K personer i 228 verv. Flere "ikke-faggruppeorganiserte" ildsjeler deltar i aktiviteter i 203 tillegg Antall medlemmer J Medlemsvekst på ca 2% Faggrupper i DND Østlandet: Faggruppe: Brukervennlige IT-systemer (BITS) Cloud Computing CRM Datavarehus og Business Intelligence (DVH) Effektiv programvareutvikling (EPU) Forum for teknisk kommunikasjon (FTK) Informasjonssikkerhet (IS) Helse og IKT HR & Organisasjonsutvikling IT-kontrakter Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer Ledelse og strategi (L&S) Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Outsourcing & Offshoring Prosess og virksomhetsarkitektur Service Management Software Testing (SWT) Sosiale medier Stormaskin Supply Chain Management Ung IT (nettverksgruppe) Web-kommunikasjon I perioden har det vært gjennomført 36 nettverksmøter og 45 kurs/seminar/konferanser Software hadde nesten 600 deltakere og 5 andre konferanser hadde mellom 100 og 200 deltakere. Regnskap for 2013 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og resultat av finansposter viser et overskudd på kr Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Resultat (i hele tusen) 404 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Avsetningen til IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter: 31/ Avsetning IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter Kr benyttet til å støtte aktiviteter i «Lær Kidsa Koding» i 2013 Inngang 2014 Avsetning Ildsjelfond Faggr.fonds avviklet,konsolidert til felles ildsjelfond. Maks. for 2014 fastsatt av styret til kr 1 mill Side 25

26 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.2 Dataforeningen Sørlandet Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2013 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Rune Gregersen, Kruse Smith Entreprenør AS Vinh Huu Nguyen, Kristiansand kommune Gunnar Sundtjønn, Rejlers AS Birger Verket, Atea AS Andre verv/funksjoner Valgkomité: Tore Fuglestad, Agder Energi AS Arne Hermansen, Bouvet Norge AS Generelt Det er i 2013 avholdt ett ordinært styremøte. Møtet ble avholdt i Kristiansand, det har ikke vært tilfredsstillende deltakelse fra styrets medlemmer (to). Dataforeningen Sørlandet har hatt lavere aktivitet i perioden enn planlagt. Fredrik Grindland og Frode S. Strandli representerte Dataforeningen Sørlandet på Dataforeningens landsmøte i Oslo april. Aktiviteter Det er ikke gjennomført noen aktiviteter dette året. Medlemsutvikling Distriktsforeningen opplever en svak nedgang i medlemstallet. Det er 172 medlemmer ved utgangen av året. Det kan ha årsak i mangel på tilbud til medlemmene i år. Økonomi For året 2013 oppnådde Dataforeningen Sørlandet et resultat kr i overskudd. Egenkapitalen er ved utgangen av 2013 kr Oppsummering Medlemstallet henger sammen med aktivitetene våre. Vi forventer derfor at foreningen i 2014 vil bidra med gode arrangementer som imøtekommer det faglige ønske fra medlemmene i vårt distrikt. Det kan derved medføre til å øke antall medlemmer. Kristiansand 6. februar 2013 På vegne av styret Frode Strandli Styreleder (sign) Side 26

27 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.3 Dataforeningen Rogaland Styret 2013 har bestått av: Styreleder Knut Raeng Styremedlemmer: Nina Bauer, Knut Kvarme, Charlotta Brile, Ingunn Bjørkum Leigvoll, Ole Bjørn Tøllefsen og Anne-Solfrid Walløe Det har vært gjennomført 5 styremøter dette året. Følgende faggrupper er aktive i Rogaland: Prosjektledelse Bugfree / Software Testing Cloud Computing og Serviceoriented Delivery Agile Norway IT Jenter Samt FG IT Sikkerhet som ikke har hatt aktiviteter i 2013, men som planlegger aktivitet i Kurs / Konferanser I 2013 har ingen kurs eller konferanser blitt gjennomført i Rogaland. Økonomi For året 2013 oppnådde Dataforeningen Rogaland et resultat på i overskudd. Det bemerkes at kr er tilskudd til faggrupper og aktiviteter fra Sentralstyret i Dataforeningen. Egenkapitalen er ved utgangen av 2013 på kr Økonomien er per i dag tilfredsstillende, men på sikt bør man forsøke å få til inntektsgivende aktiviteter som kan gi økt inntekt fremover. Oppsummering Nettverksmøtene som er gjennomført dette året har fått jevnt meget god evaluering med et snitt på 5,27 (av maks 6) i score for fremførelse og 5,27 i score for innhold. Totalt er det gjennomført 7 nettverksmøter, med totalt 171 som har deltatt i møtene. På tross av en svak medlemsvekst i år nådde vi ikke målet om 500 medlemmer i vårt distrikt ved utgangen av året. Men det er oppnåelig for Vi forventer at foreningen også i 2014 vil bidra med gode aktiviteter som vil møte medlemsmassen i Rogalands behov og ønsker til kompetanseøkning og nettverking. På vegne av styret i Rogaland vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltakelse i ulike verv knyttet til faggrupper og distriktsstyret.» Stavanger 30. januar 2013 Knut Raeng (sign) Styrets leder Side 27

28 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.4 Dataforeningen Bergen-Hordaland Styret for år 2013 har bestått av: Geir Granerud Olve Hansen Myrna Hatleli Carsten Helgesen Erlend Dyrnes Thor Holm Fredrik L. Andersen Ørjan Stange Bye Styreleder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Kontaktperson/KAM Dataforeningens servicekontor: Kontaktperson i Bergen, Bergen Næringsråd til 1/5-13 Revisor: Leder av valgkomité: Torill Schøyen Annelise Elvsaas Christiania Revisjon Karstein Eikås Styrets arbeid og virksomhet 2013 Økonomi Det har vært avholdt 11 styremøter og to planmøter sammen med faggruppene. I tillegg har det vært avholdt flere fellesmøter og enkeltmøter med faggruppene. Styret har arbeidet etter en plan med møter første mandag i hver måned, og har hatt fokus på å få styremøtene engasjerende og produktive. Styret har hatt løpende dialog med faggruppene gjennom året. Ved begynnelsen av året var de økonomiske prognosene for distriktsforeningen dårlige, og planmøtet som ble gjennomført med styrene i faggruppene viste uro for rammebetingelsene for faggruppenes arbeid. For styret har det derfor vært svært viktig å ha kontroll på økonomi og samtidig gi faggruppene rom til å skape aktivitet, samt å bidra til dette. Styret har dette året fokusert på å kutte i kostnadene, samtidig som man har satset på gjennomføring av arrangementer. Samarbeidet med Bergen Næringsråd har fungert bra og deres lokaler (Klubben) har vært benyttet møter i starten av året. Annelise Elvsaas i Bergen Næringsråd har fungert som koordinator for aktiviteter, møter og tiltak lokalt. I Dataforeningens servicekontor er Torill Schøyen kontaktperson for vår distriktsforening. Ettersom kostnaden for leie av møtelokaler og for sekretæroppgaver har vært veldig stor, ble avtalen med Bergens Næringsråd sagt opp. Det har ført til en besparelse på vel kr Styremøtene har vært avholdt på gratis møterom hos styremedlemmenes arbeidssteder med enkel servering. Servicekontoret har ivaretatt den administrative funksjonen på en god måte. Distriktsforeningen gjennomførte totalt over 18 nettverksmøter og 4 kurs/konferanser og 665 deltok på våre aktiviteter. Deltagerne gir våre arrangement en score på 4,97 for gjennomføring og 4,92 for innhold og dette er vi meget fornøyd med (maks score 6). Det har vært medlemsvekst 2013, og vi er nå 804 medlemmer. Antall ildsjeler har økt med 3. For året 2013 oppnådde Dataforeningen Bergen-Hordaland et resultat med et overskudd på kr Egenkapitalen er ved utgangen av 2013 kr Styret har ment at for å bedre økonomien har det vært riktig å satse på færre og store arrangementer enn mange mindre arrangementer Side 28

29 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Nøkkeltall 2012 Mål 2013 Status Antall arrangementer Antall deltakere på arrangementer Evaluering fremførelse arr 5 4,67 4,96 Evaluering innhold arr 4,96 4,56 4,92 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Aktive faggrupper Prosess- og kvalitetsstyring IT-sikkerhet Software Testing UX User Experience Bi og Information Management Styret jobber med etablering av flere faggrupper. Oppsummering Vi forventer at foreningen også i 2014 bidrar med mange gode arrangementer som imøtekommer det faglige ønske fra medlemsmassen i distriktet. På vegne av styret i Bergen-Hordaland vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og ikke minst for den entusiasme mange har vist i året som har gått. Bergen, 7. februar 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Geir Granerud (sign.) Styreleder Side 29

30 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.5 Dataforeningen Nordvestlandet Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Styreleder: Medlemmer: Varamedlem: André Eidskrem (IntraHouse as) Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Elin Vintereidet Terje Løvnes (Skodje Kommune) Bernt Søvik (Ulstein Elektro) Geir Atle Storhaug (OSC) Jørn Kippersund Andre verv/funksjoner Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revision i Oslo. Valgkomité: Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Styremøter For styreåret 2013 ble det avholdt 3 ordinære styremøter: og Årsmøte 2013 Årsmøtet ble avholdt på den 10. februar 2013 i Peisestuen, First Hotel Atlantica, Ålesund Aktivitet i 2013 Også i 2013 har vi brukt tid på å gjennomføre medlemsmøter i form av IT Tapas. Oppslutningen om disse har vært tilfredsstillende med gode innlegg, fint sosialt samvær og faglige diskusjoner. Det er gjennomført 2 IT tapas. På vårt medlemsmøte 6. juni fikk vi presentert siste nytt innen drift-, kommunikasjon- og sikkerhetsløsninger. Ståle Welle fra PC Support fortalte om oppbyggingen av deres datasenter, og Bengt Langlo gav en flott presentasjon av neste generasjon brannmurløsning fra Palo Alto. 5. desember inviterte Dataforeningen Nordvestlandet til IT-Tapas og presentasjon av Puls: Hvordan kan ny IT-plattform gi mer helse for hver krone i Helse Midt- Norge? Per-Henning Valderhaug holdt presentasjonen, og kunne fortelle at Puls er det største prosjektet i et enda større program hvor de gjennom to andre prosjekter også har virtualisert nesten alle servere i helseregionen og hvor de har bygget et helt nytt nettverk/arkitektur i sitt datasenter. Side 30

31 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger Faggruppene Faggruppene, som det var tidligere tre av, ansees som nedlagt pr. dags dato. Styret vil arbeide for å revitalisere disse i Ekstern deltakelse Landsmøtet Landsmøtet ble arrangert april på Fornebu med André Eidskrem og Terje Løvnes som delegater. André Eidskrem ble der valgt inn i sentralstyret til Dataforeningen. Ledernettverksmøter André Eidskrem deltok på ledernettverksmøte i forbindelse med landsmøtet og har hatt en dobbeltrolle ifht både å representere Nordvestlandet i ledernettverket samtidig som han han også var bindeledd mot sentralstyret. Medlemsutvikling Dataforeningen/NV har hatt følgende medlemsutvikling de siste årene: Des 07 Des 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Jan. 13 Mars Nedgangen i medlemsmassen har stoppet opp på landsbasis. Det samme har den for DND NV. Styret har som mål å nå 200 medlemmer i I 2007 registrerte Servicekontoret 8 ildsjeler, i I 2009 er antallet det samme: 21. Dette er et skjønnmessig beregnet tall. Vi vurderer antallet ildsjeler etter dette til å utgjøre 10 personer for hvert år. Økonomi og regnskap Året 2013 er et uttrykk for begrenset aktivitet og en positiv egenkapitalsutvikling. Budsjett for 2014 legger opp til tilsvarende økonomistyring som for Ålesund, 11. mars 2014 André Eidskrem Styreleder i Dataforeningen Nordvestlandet Side 31

32 Sak 7, Distriktsforeningenes beretninger 7.6 Dataforeningen Trøndelag Styret i 2013 har bestått av: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Eirik Thun, Fundator AS Synnøve Thoresen, Visma Software AS Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Mometo AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee Etter den positive utviklingen de to siste årene, fortsatte Trøndelag i samme retning og nå med flere samarbeidsarrangement og flere inntekstbringene aktiviteter. Tilbudet til våre medlemmer fortsetter å øke, og kvaliteten er også bedret. Dette har gitt et solid økonomisk resultat for distriktet. I 2013 ble det også opprettet trainee-stillinger ved styret i DND Trøndelag. Så langt er det bare én trainee som har startet opp, men vi jobber med å få flere yngre med på laget. Som de siste årene har vi også i 2013 benyttet oss av Servicekontorets tjenester. Medlemsnedgangen vi har sett de siste årene ble snudd i Årsaken til dette ligger i første rekke i det gode tilbudet som er etablert de siste årene av faggrupper og programkomiteer, sammen med en endring i medlemsmodellen i Dataforeningen. Jeg takker styret for en fremragende innsats også i året som har gått. Det er et imponerende stykke arbeid som legges ned i foreningen, og medlemmenes evne til stadig å søke nye innovative aktiviteter er noe jeg verdsetter svært høyt. På to år er antallet deltakere på våre arrangementer mer enn doblet, og dette er tall det står respekt av. Når man i tillegg ser at den kommersielle delen følger aktivitetene med gode resultater, gir dette et godt økonomisk fundament for å kunne bringe frem nye og faglig spennende aktiviteter i tillegg til allerede godt etablerte arrangement. Jeg vil også ønske vår trainee Sara Hulsund velkommen til foreningen. Sara har på kort tid kommet inn i arbeidet i Side 32

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE PROTOKOLL fra DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE 16. april 2016, Ålesund Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Cato Musæus 3. Frances K. D'Silva 4. Johannes

Detaljer

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april 2017 - Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 1. Styret 2013 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord Tirsdag 28. februar 2017, kl. 1800 Webstep AS, Kjøpmannsgata 42, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Torsdag 14. februar 2012, kl. 1800, Scandic Hotel Solsiden, Beddingen 1, 7014 Trondheim Følgende saker

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1 Dataforeningens landsmøte 2015 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste 3 1.1. Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2014 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 26. februar 2014, kl. 1800 Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.30 Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl. 1800 DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 4. mars 2014, kl. 16.30, Bouvet, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo Følgende saker vil bli

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst ÅRSMØTE 2017 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst Tirsdag 28. februar 2017, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 26. februar 2013, kl. 16.30, Bouvet Norges lokaler, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST!

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! STRATEGI 2005-2010 DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! Den nye strategien inneholder en rekke omfattende endringer i måten Dataforeningen har vært drevet på de

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2016 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 1. mars 2016, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Agenda & ' ()*+%* &-".++/ 0 *

Agenda & ' ()*+%* &-.++/ 0 * Agenda! "#$%% %$# & ' ()*+%* %, &-".++/ 0!12 0 * 0 +//%++ 3.4#5.6 Den norske Dataforening Stiftet i 153 Norges desidert største nettverk for profesjonelle ITbrukere distriktsforeninger Østlandet, Sørlandet,

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 2016. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2016. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2016 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Mandag 29. februar 2016, kl. 1800 Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Ildsjelsamling 2013. Oslo, 26.2.2013

Ildsjelsamling 2013. Oslo, 26.2.2013 Ildsjelsamling 2013 Oslo, 26.2.2013 Noen praktiske opplysninger om møtet Stramt tidsskjema Vi har en «hard stop» - vi må forlate lokaler 21:00 Om servering underveis Ost/kjeks kommer under bord diskusjonen

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer