Intern IT SLA for Møre og Romsdal Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern IT SLA for Møre og Romsdal Fylkeskommune"

Transkript

1 Intern IT SLA for Møre og Romsdal Fylkeskommune IT Tjeneste Alle Roller/Ansvar MRFK IT-Seksjonen Ansvarlig: Administrasjonssjef IT Driftsleder Eier: Fylkesrådmannen IT Sjef Konsultert: Avdelingsledere Teknisk ansvarlig IT Informert: Alle ansatte i MRFK IT Seksjonen Publikum: Dette dokumentet er ment for alle konsumenter og eiere av IT tjenester, både organisasjonen (brukere og ledelse) som kunder, og alle som jobber med IT Tjenesteleveranser og support i IT-Seksjonen. 1. Innhold 2. Hensikt Definisjoner IT Tjeneste definisjoner Tjeneste oversikt Tjenestenivå og definisjoner Support IT Tjenester og tilhørende nivå IT-Infrastruktur tjenester Fagsystemer Referanser... 5

2 2. Hensikt Hensikten med IT Service Levels Agreement (SLA) er å ha en klar og tydelig enighet mellom organisasjonen og IT-Seksjonen om tjenesteleveransen. Det er to hovedvinklinger: - Innhold i IT Tjenesten; det må skapes enighet om hva IT tjenestene skal inneholde. - Service nivå; det er det nivået som er dokumentert/avtalt i Tjenestebeskrivelsen(e), og som er konteksten for dette dokumentet. 3. Definisjoner 3.1. IT Tjeneste definisjoner Tjenester er definert i separate Tjenestebeskrivelser pr. IT Tjeneste (ITB) i merkantil form. Hver tjeneste har sitt eget dokument, som beskriver konteksten for tjenesten, hvordan den leveres, driftes og supporteres. Bak hver enkelt Tjenestebeskrivelse, er det tilhørende teknisk dokumentasjon, som i all hovedsak benyttes av IT-seksjonen. All nødvendig organisatorisk dokumentasjon skal være inkludert i IT Tjenestebeskrivelsen Tjeneste oversikt. IT Tjenestekatalogen til MRFK gir en komplett liste av tjenestene som IT-seksjonen leverer til MRFK, og er uavhengig av leveransemodell, support modell og ulike tjenestenivåer som er avtalt. Se referansetabell for link til IT-tjenestekatalogen Tjenestenivå og definisjoner. Standardnivåer for å levere IT-tjenester er definert i den standard som er satt for SLA nivå i Møre og Romsdal fylkeskommune. Se referanser, med henvisning til IT Servicenivå i Møre og Romsdal fylkeskommune Support Support modell for hver enkelt IT-Tjeneste er inkludert i hver enkelt IT Tjenestebeskrivelse.

3 4. IT Tjenester og tilhørende nivå. Dette kapittelet beskriver det avtalte servicenivået for hver tjeneste levert av IT til virksomheten for hver enkelt IT-Tjeneste. IT-tjenester er delt inn i to typer: IT-Infrastruktur - de støtter en rekke funksjoner og ingen klar kunde i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fagsystemer de støtter fagspesifikke tjenester. Referanser og avtale kan kun gjøres på de godkjente tjenester oppført i IT Tjenestekatalogen. Alle godkjente Tjenester er godkjent gjennom godkjenning av en IT Tjenestebeskrivelse (ITB). En kobling til den spesifikke tjenestebeskrivelse for hver tjeneste skal legges til i indeksen-ref i hver service-post. Se referanser kapittel for link til komplett sett av tjenester i Tjenestekatalogen. Hvis hele eller deler av Møre og Romsdal fylkeskommune krever en høyere levering som avviker betraktelig fra det ITseksjonen kan produsere, kan det vurderes virkemidler som Operating Level Agreements (OLA) og understøtte kontrakter (UC) for å sikre at vi er i stand til å møte avtalt servicenivå IT-Infrastruktur tjenester Legg referanser bare til godkjente Tjenester oppført i tjeneste katalogen. Se referanser kapittel for link til IT Tjenestekatalogen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Ref. Tjenestenavn Tjenestetype Tilgjengelighet Pålitelighet Ytelse Kontiunitet Restore Feilretting 027 Webportaler IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 028 FTP-Tjeneste IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 029 Identitetsforvaltning IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 030 Fjernarbeid IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 031 Ekstern tilgang IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 032 Dokument samhandling IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager 033 Epost IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 034 Tynne klienter IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 035 Tykke klienter IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 036 Terminalserver IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 037 Klientadministrasjon IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 038 Antivirus IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 039 Skolepost IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 040 Fil/Print IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 041 Lagring IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 042 Backup IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 043 Hardware server IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 044 Software server IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 045 Databaser IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 046 Skole-Proxy IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 047 Windows nettverk IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 048 Brannmur IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 049 Nettverk IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy 050 Videokonferanse IT Infrastruktur 98%, Bi-Ukentlig -3 Medium Ingen Ukedager Høy Høy

4 4.2. Fagsystemer Legg referanser bare til godkjente IT-tjenester som er oppført i IT Tjenestekatalogen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Se referanser kapittel for link til Tjenestekatalogen. Ref. Tjenestenavn Tjenestetype Tilgjengelighet Pålitelighet Ytelse Kontiunitet Restore Feilretting 001 ERP HR Fagsystem - Generelt 002 ERP Økonomi Fagsystem - Generelt 003 ERP E-Handel Fagsystem - Generelt 004 Saksbehandling/Doku mentarkiv Fagsystem - Generelt 005 Brukerstøttesystem Fagsystem - Generelt 006 Bankavstemming Fagsystem - Økonomi 007 Akvakulturregister Fagsystem - Regional Utvikling 008 Digital Røntgen Fagsystem - Tannhelse 009 Journalsystem Tannhelse Fagsystem - Tannhelse 010 Elektronisk billettering Fagsystem - Samferdsel 011 Holdeplassregister Fagsystem - Samferdsel 012 GIS Fagsystem - Kontorstøtte 013 Biblioteksystem Fagsystem - Bibliotek 014 Elevinntak Fagsystem - Skole 015 Skoleadministrasjon Fagsystem - Skole 016 Digital Eksamen Fagsystem - Skole 017 Privatistweb Fagsystem - Skole 018 Oppfølgingstjenesten Fagsystem - Skole 019 Voksenopplæring Fagsystem - Skole 020 Utskrift Fagsystem - Skole 021 Timeplanlegging Fagsystem - Skole 022 LMS - Learning Management System Fagsystem - Skole 023 Vurdering og Fravær Fagsystem - Skole 024 Anbudssystem Fagsystem - Innkjøp 025 Bildebehandling Fagsystem - Kontorstøtte 026 Teknisk tegning Fagsystem - Kontorstøtte 052 FDV - Forvaltning, Drift og vedlikehold Fagsystem - bygg 053 Prosjektstyring Fagsystem - bygg 054 Bildedatabase Fagsystem - Informasjon 055 Spørreundersøkelser Fagsystem - Informasjon

5 5. Referanser Ref Ressurs Kommentar [1] IT SLA nivå i Møre og Romsdal Fylkeskommune.pdf Finnes på intranett [2] IT Tjenestekatalog MRFK Finnes på intranett [3] IT Dokumentasjonsoppbygging i MRFK.pdf Finnes på intranett

ITB Anbudsystem. Innhold

ITB Anbudsystem. Innhold ITB Anbudsystem IT Tjenestebeskrivelse for: Anbudssystem Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Torgeir Riksfjord n/a Eier: Arnt Ove Hol n/a Rådgivende: n/a Informert: Brukere med innkjøpansvar n/a

Detaljer

ITB ERP Økonomi. Innhold

ITB ERP Økonomi. Innhold ITB ERP Økonomi IT Tjenestebeskrivelse for: Brukerstøttesystem Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Siv T Hansen Eier: Gunn Randi Seime Dagfinn Grønvik Rådgivende: Siv T Hansen, Økonomiledere i andre

Detaljer

ITB ERP ehandel. Hensikten er å ha oversikt over innkjøp som fylkeskommunen foretar.

ITB ERP ehandel. Hensikten er å ha oversikt over innkjøp som fylkeskommunen foretar. ITB ERP ehandel IT Tjenestebeskrivelse for: Brukerstøttesystem Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Torgeir Riksfjord Eier: Arnt Ove Hol Dagfinn Grønvik Rådgivende: Torgeir Riksfjord Informert: Alle

Detaljer

ITB ERP HR (Personal)

ITB ERP HR (Personal) ITB ERP HR (Personal) IT Tjenestebeskrivelse for: Brukerstøttesystem Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Gunnar Malme Eier: Dag Lervik/Gunn Randi Seime Dagfinn Grønvik Rådgivende: Gunnar Malme Informert:

Detaljer

IT- Servicedesk og Incident håndtering i MRFK

IT- Servicedesk og Incident håndtering i MRFK IT- Servicedesk og Incident håndtering i MRFK Bakgrunn: Bakgrunnen for dette dokumentet er å skape en felles forståelse for nivå av servicenivået vi skal gi til brukerne våre i MRFK, og fokus på IT- Support

Detaljer

ITB Journalsystem tannhelse

ITB Journalsystem tannhelse ITB Journalsystem tannhelse IT Tjenestebeskrivelse for: Journalsystem tannhelse (OPUS) Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Anthony Normann Valen Eier: Anthony Normann Valen Dagfinn Grønvik Rådgivende:

Detaljer

Saksbehandling/Dokumentarkiv

Saksbehandling/Dokumentarkiv ITB Saksbehandling/Dokumentarkiv IT tjenestebeskrivelse for: Saksbehandling/Dokumentarkiv Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Arkivleder Rådgiver, IT-seksjonen Eier: Administrasjonssjef IT-Sjef

Detaljer

ITB Fronter. Innhold. Jakob Bolstad

ITB Fronter. Innhold. Jakob Bolstad ITB Fronter IT Tjenestebeskrivelse for: LMS Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Gry Hansen (permisjon ut 2014) Eier: Sverre Hollen Dagfinn Grønvik Rådgivende: Jan Ove Myhre Informert: Pedagogisk

Detaljer

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor ErgoGroup IKT-driftstjenester Driftsløsninger for kommunalsektor Visjon Vi muliggjør ambisjoner gjør det enklere Strategiske fokusområder Digitalisere offentlig virksomhet Effektivisere forretningsprosesser

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av IT IT Service Management er en mulighet

Detaljer

Tjenesteovervåkning. COOP i Norge

Tjenesteovervåkning. COOP i Norge Tjenesteovervåkning COOP i Norge Agenda 1. Litt om COOP i Norge 2. Prosjekt Tjenesteovervåkning i COOP i Norge 1. Bakgrunn 2. Konsept 3. Status 2011 3. Tjenesteovervåkning og SLA rapportering på IT i Butikk

Detaljer

Trondheim kommunes operative føringer og tekniske plattform versjon 1.12

Trondheim kommunes operative føringer og tekniske plattform versjon 1.12 Trondheim kommunes operative føringer og tekniske plattform versjon 1.12 Innholdsfortegnelse 1 Dokumentets mål og hensikt... 4 2 IT i Trondheim kommune... 4 2.1 Organisering... 4 2.1.1 IT-tjenesten...

Detaljer

TLA. Tjeneste Leverings Avtale. Drammensregionen IKT. Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Røyken kommune Nedre Eiker kommune.

TLA. Tjeneste Leverings Avtale. Drammensregionen IKT. Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Røyken kommune Nedre Eiker kommune. TLA Tjeneste Leverings Avtale mellom Drammensregionen IKT og Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Røyken kommune Nedre Eiker kommune Tjeneste Leverings Avtale mellom: Drammen kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06. RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.2013 Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI Randaberg kommune Frå Børaunen (Foto: Ove Tennfjord) Innhold 1. INNLEDNING... 3

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Policy. for. informasjonssikkerhet. ved NMBU

Policy. for. informasjonssikkerhet. ved NMBU Policy for informasjonssikkerhet ved NMBU Ver: 1.01 Vedtatt: 25. april 2013 Oppdatert: 26. januar 2014 Innholdsfortegnelse NMBUS POLICY FOR INFORMASJONSSIKKERHET - GENERELT 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av:

Detaljer

Rapport OM BRUK AV FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Rapport OM BRUK AV FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN Rapport OM BRUK AV FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN 1 FORORD. I Stortingsproposisjon. Nr 1 (2004-2005) heter det: Arbeidet for å få etablert ein identitetsforvaltning innanfor utdanningssektoren vidareførast.

Detaljer

NÅSITUASJONSBESKRIVELSE

NÅSITUASJONSBESKRIVELSE Vedlegg C NÅSITUASJONSBESKRIVELSE VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management

Detaljer

Side 1 av 19. IKT-strategi Bergen kommune 2011-2014 - versjon 1.0

Side 1 av 19. IKT-strategi Bergen kommune 2011-2014 - versjon 1.0 Smart, effektiv og målrettet bruk av IKT skal gi bedre tjenestekvalitet, enklere dialog med innbyggere, næringsliv og organisasjoner og sikre effektiv ressursbruk i kommunen. Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse

Detaljer