OFK IKT-strategi Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien"

Transkript

1 OFK IKT-strategi Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

2 IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket P360 videreføring Telefoni og Lync Videokonferanser IKT-strategi Sikkerhet og katastrofeplanlegging Anskaffelse ERP-løsninger

3 OFK IKT-strategi Kort om status fra skolene 1. Stabilitet og tilgjengelighet svært bra, stabil kommunikasjon 2. Noen få problemer ved skolestart, mistet tilgang til hjemmeområder 3. Standardisering har ført til enklere drift og oppfølging 4. Nettverksutstyr standardisering på Cisco stort sett gjennomført 5. Bra kapasitet i trådløse nettverk 6. Strukturendringer, byggeprosess og sammenslåing preger hverdagen 7. IKT er tema i strategiske ledermøter, ledelsesforankring er god 8. Fronter kompetansen varierer 9. Skoleadmin forenkler service og betaling 10. Rammeavtaler IKT forenkler innkjøp 11. ISA server løsning for av/på Internett brukes av mange skoler 12. Sosiale medier er tema på alle skoler, er tatt mye i bruk 13. Windows7 og Office 2010 stort sett på plass (elev/lærer/adm) 14. Usikkerhet om eksamensform til våren, stenging av Internett? 15. Lesebrett (ipad) tas i bruk i ledergrupper, forsøk 16. Videokonferanse, varierende bruk. Mest i bruk ved karrieresentere

4 OFK IKT-strategi Kort om behov fra skolene 1. Telefoni 2. Sosiale medier, retningslinjer, opplæring, støtte

5 OFK IKT-strategi Organisering og gjennomføring 1. Innspill og forankring i Lederforum 2. Etablere mål og mandat, prosjektplan 3. Organisering av arbeidet med IKT-strategi 4. Kartlegging og utarbeide forslag til strategi 5. Høringsrunde 6. Beslutninger og vedtak 7. Handlingsplan og budsjett, årlig

6 OFK IKT-strategi Innhold i IKT-strategi Status og nåsituasjonen for IKT Visjon og overordnet perspektiv Rammebetingelser, interne og eksterne føringer Strategisk retning og mål for IKT Satsingsområder Styring av IKT Organisering og ansvar for IKT IKT-roller i OFK Økonomi og oppfølging

7 OFK IKT-strategi Vedlegg til IKT-strategi IKT-organisasjon, roller og ansvar Prinsipper og retningslinjer for IKT i OFK Overordnet IKT arkitektur prinsipper Vedtatte standarder for IKT og arkitektur IKT-sikkerhet IKT infrastruktur og løsninger IKT-handlingsplan

8 Visjon: «Bedre brukeropplevelser effektivitet og samhandling» Aktuelle områder for Oppland fylkeskommune vil kunne legges til grunn for våre prioriteringer i IKT-strategien: Etablering av elektroniske tjenester til innbyggere, kommuner, samarbeidspartnere og næringslivet Felles Infrastruktur, arkitekturprinsipper og integrasjonsløsninger Effektivisering og gevinstrealisering Intern samhandling og kompetanse Sikkerhet og beredskapsløsninger? Sosiale medier og samhandlingsarenaer

9 Prinsipper og modell for IKT-strategi Ofk visjon Ofk-mål IKT-strategien IKT -visjon Overordnete føringer og rammebetingelser IKT-mål og satsingsområder Gjennomføring IKT-organisasjon, roller og ansvar Prinsipper og retningslinjer for IKT i OFK Overordnet IKT arkitektur prinsipper Vedtatte standarder for IKT og arkitektur IKT infrastruktur og løsninger Tiltak og handlingsplaner Politikere, fagenheter og brukere, - behov, ønsker og forventninger

10 Dreining av fokus Strategisk bruk av IKT for å støtte mål og strategier Strategisk Muliggjøre nye forretningsmuligheter Støtte utvikling Konkurransefaktor Læring Ekstern fokus Utnytte IKT i hele verdikjeden Støtte til tjenesteproduksjon ERP, IKT som pedagogisk verktøy, IST, Trapeze Opplandstrafikk, OPUS tannhelse, m.v. Støtte til støtteprosessene Intern fokus Løsninger for kontorstøtte, administrative og finansielle funksjoner/oppgaver Effektivisering Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som innkjøp, persona/lønn og økonomi.

11 OFK IKT-strategi Hva ønsker vi nå?? Forankre IKT-strategien Etablere ny visjon for IKT Utarbeide og vedta mål og handlingsplaner

12 OFK IKT-strategi Oppland fylkeskommune - VISJON "Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland" Ved fokus på politiske resultatmål innenfor områdene "Folk, Arbeid og næring og Omgivelser" skal Oppland fylkeskommune bidra til attraktivitet og konkurransekraft Ønsket utvikling: o Snu flyttestrømmen o Utvikle konkurransekraften o Heve utdanningsnivået o Tilby tjenester som gir velferd, tilhørighet og utviklingskraft o Bærekraftig utvikling innen natur, kultur, miljø

13 OFK IKT-strategi Hva vil vi med IKT i Oppland?? Hvordan kan IKT brukes til å oppfylle visjonen i planstrategien? Utviklingsaktør Kompetanseutvikling Næringsutvikling Elektroniske tjenester Samhandling i offentlig sektor, internt og eksternt Demokratisk arena Effektivitet, samhandling og samarbeid

14 IKT i Oppland OFK IKT-strategi Det må satses sterkere på elektroniske samarbeids- og samhandlingsløsninger og utbygging av infrastruktur for produksjon og formidling av tjenester IKT må bli et bærende element i all kunnskapsformidling og kompetanseformidling i Opplandssamfunnet

15 OFK IKT-strategi Hvordan kan IKT brukes til å oppfylle visjon og ønsket utvikling OFK planstrategien? (ta med hovedpunkter, side 7 RHP) 1. Hva ønsker vi at OFK skal ha som visjon for IKT? 2. Hvordan kan IKT-strategien understøtte politiske resultatmål i RHP? (side RHP) 1. Vise til eksempler på mål og satsing i RHP 3. Hvordan kan IKT understøtte organisasjonspolitikken i OFK a. Hvordan kan IKT understøtte kulturtrekket verdibasert ledelse og medarbeiderskap, åpenhet og etikk, osv. Vi deler inn i 6 grupper. Hver gruppe besvarer 2 spørsmål (2 grupper får samme spørsmål) som vi fordeler på forhånd. Gruppearbeid 20 min, presentasjon 3 grupper á 5 min Vi ønsker innspill og svar med ledelses- og helhetsperspektiv

16 Etablering/ vedtak TRINN 1 FR-sak til RML Mandat Hovedutfordringer Utviklings- og Satsningsområder Organisering Gjennomføring Er det lagt fram alternative strategier? Informasjon/ kartlegging TRINN 2 Rådmannsledelsen Referansegruppe Politisk ledergruppe Lederforum Arbeidsgrupper Analyse, prioritering og valg TRINN 3 Status og behovsanalyse Mulighetsanalyse Mål, strategi og tiltak Etablere handlingsplan Prioritering Valg av alternativer Beslutning og forankring TRINN 4 Lederforum Referansegruppe Politisk ledergruppe Fylkesutvalget Rådmannsledelsen RHP-budsjett Hvilke valgmuligheter har ledelsen blitt forelagt?

17 Hvilke valgmuligheter har ledelsen blitt forelagt? Erfaringer:. Trinnene i IKT-strategi prosessen Delbeslutninger underveis, alternative strategier Høring og innspill fra RML, referansegruppe, politisk ledergruppe, fagenhetsledelsen Gjennomgang og prioritering av mål, strategier, tiltak( hovedområder)

18 Eksempel: Hvilke mål har OFK Hvilke strategier velger vi Hvilke tiltak og satsingsområder (prioritering) Hvilke styringsprinsipper (Prinsipper for arkitektur og løsninger)

19 IKT-strategi spørreundersøkelse Hensikt Kartlegge nåsituasjonen/status Avdekke behov og ønsker Involvering og eierskap Tilbakemelding på ledelsesutøvelse - IKT Forslag til utviklings- og forbedringsområder Innspill til prioritering og handlingsplaner

20 IKT-strategi spørreundersøkelse Forslag til utviklingsområder, eksempler: Felles offentlig portal løsning for all off.informasjon Mulighet for digital registrering av kulturminner i felten Fylkesting og fylkesutvalg på video Servicetorgs løsninger i samarbeide med andre off. institusjoner Samlet I-nett løsning for alle fylkeskommunens bedrifter Nettbasert system for arealplan saker, hele fylket Innføring av Geografiske Informasjonssystemer GIS Digital røntgen i Tannhelsetjenesten Samarbeid og samhandling med andre om IKT-utvikling

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer... 4 2. Samarbeid med kommuner

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

3.5.4 Kort kommentar 11 4.0 Prosjektledelse og organisering 11 5.0 Økonomi 12

3.5.4 Kort kommentar 11 4.0 Prosjektledelse og organisering 11 5.0 Økonomi 12 Innhold 1.0 Innledning 4 2.0 Mål 5 2.1 Hovedmål 5 2.2 Delmål 5 3.0 Handlingsplan 5 3.1 Tilrettelegger av bredbånd til det offentlige 5 3.1.1 Målsetninger 2011/13 5 3.1.2 Hovedstrategi 6 3.1.3 Hovedaktiviteter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer