Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK"

Transkript

1 Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7 Standardisering av applikasjonsportefølje... 8 Standardisering av arbeidsstasjoner... 9 Nettverk på skolene Elevnettet Lærernettet Adminnettet Videokonferanse IP-telefoni «Isolerte» nettverk Behov for IT-tjenester på «pedagogisk nett» Tjeneste for utskrift (print) Tjeneste for lagring Tjeneste for oppsett av arbeidsstasjoner Tjeneste for autentisering og autorisasjon Tjeneste for tilgang til arbeidsstasjoner for test Tjeneste for lisenshåndtering (lisensservere) Tjeneste for trådløst gjestenett Tjeneste for behandling av IOP-er Tjeneste for å kontrollere tilgang til Internett fra fylkesnettet Tiltaksliste

2 2

3 Versjonshistorikk: Versjon Versjon juni 2013 Versjon desember 2013 Forfatter Begreper: Arbeidsstasjon En arbeidsstasjon vil i denne sammenheng bety den datamaskinen med programvare og eventuelt ekstrautstyr som brukeren disponerer i sin virksomhet på sin arbeidsplass. En arbeidsstasjon er ikke begrenset til en type teknologi. Det kan være en PC med Windows eller Linux operativsystem, Mac med MacOS, nettbrett, virtuell maskin osv. Autentisering Bekreftelse av identitet ved hjelp av noe en person vet, har eller er, for eksempel at en IT-bruker bekrefter sin identitet ved hjelp av et personlig password IT-tjeneste Enhver IT-basert tjeneste som brukerne får tilgang til I MRFK FEIDE Felles elektronisk ID ( Federering AD Active Directory MDM En metode for å utveksle autentisering og autorisering mellom sikkerhetsdomener. Et product utviklet av Microsoft for å autentisere og autorisere brukere og datamaskiner. (f.eks. innlogging på PC) Mobile Device Management 3

4 Innledning: Dette dokumentet er et grunnlagsdokument for å klargjøre policy for IT-tjenestene på det pedagogiske nettet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det pedagogiske nettet vil si de ansatte som jobber innenfor den delen av fylkesnettet som i dag benyttes av lærere og elever. Med pedagogisk nett menes både nettverkstjenester og klienttjenester som benyttes av pedagogiske ansatte og lærere. Den administrative delen av skolene er ikke en del av dette grunnlagsdokumentet. IT-sjef ønsker å standardisere IT-tjenestene i MRFK slik at alle ansatte i fylkeskommunen har et sett med basis IT-tjenester som er felles for alle ansatte. Fordelen med en standardisering er at man får en enklere administrasjonen, muliggjøre drift på tvers av enhetene, muliggjøre felles opplæring, forenkle administrasjon av lisenser, sikre effektiv og målrettet informasjonsflyt, bedre informasjonssikkerhet og man får utnyttet kompetansen i organisasjonen bedre. Elementer i policy for MRFK Dette er hovedpunktene for i arbeidet med standardisering av pedagogisk nett på skolene: 1. Informasjonssikkerhet 2. Forenkling av autentisering 3. Målrettet informasjonsflyt 4. Standardisering av applikasjonsportefølje 5. Standardisering av arbeidsstasjoner 6. Nettverk på skolene 7. Behov for IT-tjenester på «pedagogisk nett» 4

5 Informasjonssikkerhet Pedagogiske ansatte i MRFK behandler daglig personopplysninger om elever i den videregående skolen. Dette stiller krav til sikring av informasjonen som ligger på arbeidsstasjoner. Det vil være større krav til lærernes arbeidsstasjoner enn elevenes arbeidsstasjoner fordi lærere behandler data om elever. Arbeidsstasjoner som benyttes av ansatte i fylkeskommunen skal sikres med flere tiltak; nettverkssikkerhet, antivirus, klientrettigheter og kryptering: 1. Nettverkssikkerhet Trafikk inn og ut av fylkesnettet blir filtrert i ytre brannmur mot Internett (Palo Alto brannmur). Dette filteret fjerner det meste av skadelig programvare og virus/ormer man kan få via Internett. Filtret blokkerer også i stor grad de nettsidene med skadelig kode eller nettsider som forsøker å svindle brukerne. Alle arbeidsstasjoner skal benytte fylkesnettet i arbeid knyttet til MRFK. 2. Antivirus Programvare for å oppdage og fjerne virus og annen skadelig programvare skal ligge på de arbeidsstasjonene som benyttes i fylkesnettet. Slik programvare er mest brukt på Windows PC-er. Arbeidsstasjoner som nettbrett har andre sikkerhetsmekanismer som gjør dem mindre sårbare for skadelig programvare. 3. Klientrettigheter Brukerne som benytter arbeidsstasjoner i fylkesnettet skal ikke benytte en bruker med administrasjonsrettigheter ved vanlig bruk. Man kan benytte en bruker uten administrative rettigheter der arbeidsstasjonen blir vedlikeholdt gjennom sentrale systemer. Alternativt kan man ha egne brukere som kun skal benyttes til installasjon av programvare, ikke til daglig bruk. Hvilken løsning man velger kommer an på brukerens behov. Enheter som nettbrett o.l. skal ha passord eller andre sikkerhetsmekanismer for å kunne installere programvare på disse. Mål: 4. Kryptering MRFK har ikke kryptering av disker på arbeidsstasjoner i dag (bortsett fra nettbrett med innebygd kryptering). Dette må på plass for å sikre data på arbeidsstasjoner, uavhengig om man konkluderer med at personopplysninger kan lagres lokalt på arbeidsstasjonen eller ikke. Kryptering av disker vil være en forutsetning for f.eks. å tilby trådløst administrasjonsnett Alle arbeidsstasjoner skal ha tilstrekkelig nettverkssikkerhet Alle arbeidsstasjoner skal ha tilstrekkelig antivirus Alle arbeidsstasjoner skal ha tilstrekkelig klientsikkerhet Alle arbeidsstasjoner skal ha kryptering på lokale lagringsmedium 5

6 Forenkling av autentisering Ett brukernavn og passord Det er en overordnet målsetting at alle brukere i MRFK skal kunne benytte ett brukernavn og passord for å autentisere seg mot IT-tjeneste. For at dette skal være mulig er det nødvendig å benytte en felles brukerkatalog med en unik bruker per ansatt i fylkeskommunen. For pedagogiske ansatte skal denne brukeren være FEIDE-brukeren. FEIDE-brukeren FEIDE-brukeren er i dag den primære brukerkontoen for autentisering mot eksterne pedagogiske ITtjenester på Internett. Dette gjelder IT-tjenester der tjenesteleverandør har FEIDE-godkjenning. Det samme brukernavnet og passordet ønskes brukt internt i MRFK for interne IT-tjenester (lokal bruker på arbeidsstasjon, epost, samhandlingsløsninger osv) SingleSignOn - SSO Det er også et mål å oppnå automatisk innlogging (SingleSignOn - SSO) for de IT-tjenestene som ansatte benytter. Unntaket vil være der man av sikkerhetsmessige årsaker ønsker å ha et ekstra brukernavn og passord. Alternativt kan man her tenke et høyere sikkerhetsnivå: Det er et mål at man etablerer en federering mellom lokalt autentiseringsdomene og FEIDE, slik at man oppnår SSO på tvers av disse autentiseringsdomenene. Dette kan bare oppnås gjennom et samarbeid med Uninett, som tilbyr FEIDE-tjenesten. Uninett tilbyr ikke dette i dag. Mål: Felles brukerkatalog og en unik bruker per ansatt SSO for alle relevante IT-tjenester, herunder å vurdere teknologi for SSO mot et større spekter av arbeidsstasjoner. SSO mellom interne IT-tjenester og FEIDE-tjenester 6

7 Målrettet informasjonsflyt MRFK har i dag en mengde informasjonskanaler innenfor pedagogisk nett. Lærere benytter epost, Fronter, intranett, epost, skolearena, chat, skolens hjemmesider osv. MRFK ønsker at alle ansatte skal benytte intranettet ( for den primære meldingsutvekslingen slik at alle ansatte har en kanal der informasjon til hver enkelt ansatt blir formidlet. Intranettet er personifisert på en slik måte at informasjonen blir tilpasset den delen av organisasjonen du tilhører. Intranettet skal derfor være relevant for hver enkelt ansatt. I tillegg til meldingsutveksling, skal intranettet gi de ansatte informasjon fra fagsystemene, f.eks. Visma Enterprise, ephorte, avvikssystemet osv. Automatisk innlogging på intranettet krever at arbeidsstasjonen er medlem av MRFK sitt AD domene. Dette krever at man må benytte en Windows PC eller en Apple Mac. Mål: Alle ansatte i fylkeskommunen, herunder pedagogisk ansatte, skal benytte intranett for informasjonsutveksling, både internt på enhetene og mellom enheter. Alle ansatte skal få automatisk innlogging på intranettet (SSO) på sin primære arbeidsstasjon. 7

8 Standardisering av applikasjonsportefølje En applikasjon for hver oppgave MRFK har en lang rekke applikasjoner som er i daglig bruk på arbeidsstasjonene. Det overordnede prinsippet skal være at man ha en klientapplikasjon for hver oppgave. En oppgave kan være «bildebehandling». Man skal ikke ha ulike applikasjoner for samme oppgave. Her vil det være visse unntak i forhold til «enkel bruk» og «avansert bruk». F.eks. vil det være brukere som benytter «Adobe Creative Cloud» for avansert designarbeid, mens en større gruppe vil ha bruk for en applikasjon for enklere bildebehandling. Hvis det er områder der vi benytter flere applikasjoner for den samme jobben, skal det settes ned en gruppe som har kompetanse innenfor området og som vurderer alternativer og finner den applikasjonen som er best egnet for MRFK. Drift av applikasjonsportefølje MRFK benytter i dag «System Center Configuration Manager» (SCCM) for distribusjon og vedlikehold av OS og applikasjoner på tykke klienter. Denne plattformen kan personifisere oppsett av applikasjoner for hver enkelt ansatt. Nye måter å tilby applikasjoner til arbeidsstasjoner MRFK bør vurdere andre plattformer for å tilby applikasjoner til ansatte. Dette kan være applikasjoner via f.eks. nettbrett, tynne klienter eller virtuelle arbeidsstasjoner. Man må også vurdere virtuelle applikasjoner, streaming av applikasjoner osv. IT-sjef anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe for å vurdere framtidsrettede klientstrategier. Denne gruppen bør ha en kjerne i klientdriftsteamet i MRFK. Mål: En klientapplikasjon for hver oppgave Utarbeide en klientstrategi for de neste årene i regi av klientgruppen 8

9 Standardisering av arbeidsstasjoner I MRFK skal man standardisere på arbeidsstasjoner slik at man oppnår en mest mulig rasjonell drift av disse enhetene. Vi ønsker bl.a. å gjøre større innkjøp av arbeidsstasjoner for å oppnå best mulig pris. Det er ikke et mål at man bare skal støtte en type arbeidsstasjon (bare tykke klienter, tynne klienter eller virtuelle klienter), men innenfor hver type arbeidsstasjon bør man så langt det er mulig standardisere på en teknologi. Når man her beskriver standardisering av arbeidsstasjoner, er dette knyttet til den primære arbeidsstasjonen som en ansatte skal benytte i sitt daglige arbeid som ansatt. Noen ansatte har behov for flere arbeidsstasjoner i forbindelse med arbeidet på visse studieretninger, f.eks. musikk, dans og drama, design og håndverk, medium og kommunikasjon, Elektrofag, IKT-servicefag m.fl. MRFK skal tilpasse behovene til disse medarbeiderne. Bring Your Own Device (BOYD)? Utviklingen innenfor arbeidsstasjoner går raskt og i mange organisasjoner går man i retning av mobile enheter og BOYD (Bring Your Own Device). Ved en BOYD-tankegang flyttes standardiseringen av arbeidsstasjonen til standardiserte IT-tjenestene som skal konsumeres av disse arbeidsstasjonene. Uavhengig av valget man gjør på arbeidsstasjonene, vil det være behov for å tenke plattformuavhengige tjenester. Samtidig vil en slik plattformuavhengig infrastruktur gjøre det vanskeligere å tilby sømløse innloggingsløsninger (SSO). Drift av tykke klienter MRFK benytter i dag «System Center Configuration Manager» (SCCM) for distribusjon og vedlikehold av OS på tykke klienter. Denne plattformen kan personifisere oppsett for hver enkelt ansatt. Vi benytter denne plattformen for tykke klienter. En dreining mot andre typer klienter som nettbrett, mobile enheter og virtuelle klienter og applikasjoner, kan kreve et behov for å se på alternative/tilleggsløsninger til SCCM. IT-sjef anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe for å vurdere framtidsrettede klientstrategier. Denne gruppen bør ha en kjerne i klientdriftsteamet i MRFK. Typer arbeidsstasjoner Eksempler på arbeidsstasjoner kan være: Bærbare og stasjonære Windows PC-er Stasjonære og bærbare Mac-er Virtuelle klienter Nettbrett Mobiltelefoner Status juli 2013 for standardisering i MRFK er: For bærbare Windows PC-er standardiserer MRFK på Lenovo ThinkPad (2013/2014) For stasjonære PC-er standardiserer MRFK på tynne klienter med WyseOS. For brukere med større krav til arbeidsstasjoner med lokal prosessorkraft og lagring (CAD og design), standardiserer MRFK på Lenovo ThinkCentre. Apple standardiserer seg selv for Mac 9

10 For nettbrett har sentraladministrasjonen standardisert på Apple ipad. Her er det ikke gjort en vurdering av behovet i hele fylkeskommunen. Vi yter begrenset support på andre nettbrett enn ipad for øyeblikket. MRFK har ikke tatt stilling til standardisering av virtuelle klienter. Mål: Opprette en arbeidsgruppe som utarbeider en framtidsrettet klientstrategi 10

11 Nettverk på skolene MRFK ønsker å tilby IT-tjenester til de pedagogiske ansatte og elever på skolene. For å skille tjenester for ansatte og elever, er det nødvendig å splitte elevnett og lærernett på skolene. Det er ulike modeller for dette i dag, der noen har både elever og lærere på elevnettet, mens andre har elever i elevnett og lærere i pedagogisk nett. Andre igjen har elever i elevnett og lærere på adminnettet. Vi ønsker at vi har en standardisert struktur for dette og at IT-tjenestene plasseres på samme sted på alle skolene. Nettverksgruppen i MRFK bør utforme nettverksdesignet på dette, med utgangspunkt i de IT-tjenestene man ønsker å tilby de pedagogiske ansatte. Behovene for sikkerhet og behovet for IT-tjenester for de ulike brukergruppene skal være grunnlaget for dette designet. Elevnettet Det «subnettet» som benyttes for elever er å regne som et «åpent nett». Her benyttes ulike enheter som er styrt fullt og helt av eleven (BYOD). Vi stiller noen krav til antivirus og at arbeidsstasjonen skal være oppdatert, men ellers har vi ingen kontroll på disse enhetene. Det gis stort sett tilgang til «elevnettet» gjennom trådløs forbindelse. Gjestenett Gjester bruker stort sett elevnettverket i dag. Det må vurderes om man skal skille på elevnett og gjestenett. Fylkeskommunene er nå gitt tilgang til å koble seg til «eduroam» (« et nettverk som er laget for å gi trådløs internettaksess til personer innenfor utdanningssektoren. MRFK bør knytte seg til dette nettverket og gi brukere i utdanningssektoren tilgang til dette «gjestenettet». Om man her skal gi tilgang til elevnettet eller et eget gjestenett kommer an på designet man kommer fram til. Lærernettet Alle pedagogisk ansatte skal bruke et annet «subnett» enn elevene i forbindelse med daglig arbeid ute i klasserommet. Grunnen til dette er at man ønsker en høyere sikkerhet på dette nettverket, utvidet tilgang til internettjenester, samt at man ønsker å tilby andre IT-tjenester til denne gruppen ansatte. Et alternativ er å legge stasjonære arbeidsstasjoner på adminnettet og kun bruke mobile arbeidsstasjoner som ikke skal brukes til arbeid med personopplysninger. Adminnettet Alle administrative ansatte benytter adminnettet på skolene. Dette nettverket har tilgang til kritiske IT-tjenester på administrativt nett og skal ikke være tilgjengelig for elever. Det er et behov for å tilby en sikker trådløs tilgang for administrasjonsnettet. Videokonferanse Nettverk for videokonferanse IP-telefoni Nettverk for IP-telefoni «Isolerte» nettverk Noen skoler har studieretninger som har behov for «isolerte nettverk» for å teste ut nettverksutstyr, servere, klienter osv. Dette behovet må inn i nettverksdesignet. 11

12 Mål: Utarbeide standardisert nettverksdesign som gjelder alle skolene. Dette designet skal gjelde både for ansatte og elever. 12

13 Behov for IT-tjenester på «pedagogisk nett» Det «pedagogiske nettet» består i dag av ansatte og elever på de videregående skolene. Skolene har ulike behov og er organisert forskjellig. Det vil derfor være forskjellige behov blant de ulike skolene og innenfor hver enkelt skole. Gjennom to pilotskoler (Romsdal og Ulstein vgs) har vi fått et godt innblikk i hvilke behov for IT-tjenester som finnes på de videregående skolene. I dette dokumentet er det kun IT-tjenestene for ansatte som er adressert. Vi har i dag en del tjenester som er etablert og som vi fortsatt skal benyttes av de pedagogisk ansatte på de videregående skolene, f.eks. avvikssystem, intranett, elæringsportal, netctrl osv. Disse ITtjenestene skal videreføres. Tjeneste for utskrift (print) Selv om man jobber mot et «papirløst samfunn», vil det også i framtiden være behov for utskriftstjenester på skolene. Både elever og lærere har behov for utskriftstjenester Noen grupper har behov for «spesialutskrift» (stort format, farge osv), spesielt i forbindelse med utdanningsprogram som design og håndverk og medium og kommunikasjon. Noen ansatte har behov for «sikker utskrift», i de tilfeller der papirutskrifter ikke kan komme på avveie. Dette behovet er størst på administrativt nett. Tjeneste for lagring Alle ansatte har behov for å lagre dokumenter og annet arbeid på et område som er sikkert (blir tatt backup av og som har tilgangskontroll). Tradisjonelt sett er det brukt «filservere» som knyttes opp til en arbeidsstasjon ved innlogging. Her har det typisk vært et personlig område (hjemmeområde) og et fellesområde (gruppeområde innenfor sin enhet, seksjon eller avdeling). Stort sett har disse lagringsområdene vært tilgjengelig innenfor et definert nettverk (adminnett eller elevnett). Disse løsningene har også i stor grad vært begrenset til Windows PC-er. Utviklingen går nå mot at ansatte benytter mobile enheter i større grad. Man har derfor behov for å nå disse lagringsområdene fra ulike nettverk, både innenfor og utenfor fylkesnettet, samtidig vil tradisjonelle PC-er være i systemet i lang tid framover. En lagringsløsning for framtiden må derfor ta høyde for utstrakt bruk av mobile enheter som nettbrett og mobiltelefoner, samt ulike plattformer som Windows, Mac, ios, Android, Linux osv. Tjeneste for oppsett av arbeidsstasjoner Det er et behov for tjeneste som administrerer oppsett på arbeidsstasjonene. Dette vil gjelde utrulling av OS og applikasjoner, samt oppsett og av operativsystem med bl.a. skrivebord, nettlesere med bokmerker, sikkerhetsinnstillinger, oppsett av enheter og skrivere osv. Backup av oppsett er også et vesentlig moment. På Windows PC-er gjør man i dag dette via System Center Configuration Manager (SCCM), «group policyer» fra Active Directory. Nettbrett kan administreres med MDMløsninger og Mac har også administrative løsninger for felles oppsett av slike arbeidsstasjoner. BYOD-tankegangen minsker behovet for slike løsninger, men overlater da ansvaret til hver enkelt ansatt. 13

14 Tjeneste for autentisering og autorisasjon De pedagogiske ansatte på skole har behov for en felles tjeneste for å autentisere brukeren ved innlogging på arbeidsstasjon og videre behandle autorisasjoner mot andre IT-tjenester. For å tilrettelegge disse IT-tjenestene, vil det være en kritisk faktor at man kan tilby disse IT-tjenestene uten ytterligere innlogging (SSO). Alle ansatte bortsett fra de pedagogiske ansatte tilbyr denne tjenesten via Active Directory (AD) og medlemskap i INTERN-domenet. Denne tjenesten kan tilbys til Windows og Mac arbeidsstasjoner, men ikke nettbrett og mobiltelefoner (per i dag). Tjeneste for tilgang til arbeidsstasjoner for test De pedagogiske ansatte på skole har behov for ekstra arbeidsstasjoner (PC-er) for å teste ut pedagogisk programvare, lage veiledninger for sine elever, prøve ut nye applikasjoner osv. De trenger derfor en eller flere fleksible arbeidsstasjoner som kan brukes til dette formålet. Her er det naturlig å tenke en virtuell infrastruktur. Tjeneste for lisenshåndtering (lisensservere) Selv om flere og flere applikasjoner lisensieres ved å kontakte servere i skyen (servere som driftes av leverandørene av applikasjonen og som nås via Internett), så vil det fortsatt være behov for lisensservere for skoler som bruker slik programvare. Dette vil være spesialiserte programmer som benyttes innenfor visse utdanningsprogram. Her bør MRFK se på behovet for lisenser innenfor hele fylkeskommunen. I en del tilfeller vil det være mulig å dele på slike kostbare lisenser på tvers av skoler. Tjeneste for trådløst gjestenett Skolene har behov for en tjeneste som tilbyr trådløst nett til gjester. Her bør man tilby trådløst nettverk via «eduroam» i tillegg til en tjeneste for gjester som ikke kommer fra utdanningssektoren. Tjeneste for behandling av IOP-er Lærere har behov for å utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP-er) for sine elever. Selv om det ikke alltid er nødvendig at disse inneholder sensitive personopplysninger (f.eks. informasjon om elevens helse), vil det være tilfeller der dette ligger som en del av IOP-en. Slike data må derfor håndteres på en forsvarlig måte ut ifra at de kan inneholde personopplysninger. Behandling av IOP-er vil ha betydning for hvordan man håndterer sikkerheten på arbeidsstasjonene. Det bør derfor etableres en tjeneste som sikrer en tilfredsstillende kombinasjon av brukervennlighet og sikkerhet ved behandling av slike planer. IT-sjef anbefaler at det etableres en arbeidsgruppe som ser på behandling av IOP-er og andre personopplysninger om elever. (Desember 2013: Nytt skoleadministrativt system (SAS) skal ha en modul for behandling av IOP-er. Man må vurdere om det skal gjøres noen tiltak før nytt SAS er på plass) Tjeneste for å kontrollere tilgang til Internett fra fylkesnettet Her har MRFK etablert en tjeneste, NetCtrl som skal benyttes til formålet. Mål: 14

15 Minimere behovet for utskrift på papir. Etablere en arbeidsgruppe som ser på lagringsløsninger for arbeidsstasjoner. Etablere en arbeidsgruppe som ser på behandling av IOP-er og andre personopplysninger på pedagogisk nett. Etablere en løsning for å tilby trådløst nettverk for gjester 15

16 Tiltaksliste Opprette arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for å lage et standardisert nettverksdesign for kablet og trådløst nett for pedagogisk nett (lærere og elever) Arbeidsgruppe for å utarbeide framtidsrettede lagringsløsninger for klient PC-er (etter et gitt mandat og tidsfrist) Arbeidsgruppe for å utarbeide en framtidsrettet klientstrategi (etter et gitt mandat og tidsfrist) Arbeidsgruppe for å finne løsning på behandling av IOP-er og andre personopplysninger på pedagogisk nett. Teknologi: Alle arbeidsstasjoner skal ha kryptering på lokale lagringsmedium SSO for alle relevante IT-tjenester, herunder å vurdere teknologi for SSO mot et større spekter av arbeidsstasjoner. SSO mellom interne IT-tjenester og FEIDE-tjenester Alle ansatte i fylkeskommunen, herunder pedagogisk ansatte, skal benytte intranett for informasjonsutveksling, både internt på enhetene og mellom enheter. Alle ansatte skal få automatisk innlogging på intranettet (SSO) på sin primære arbeidsstasjon. En klientapplikasjon for hver oppgave Minimere behovet for utskrift på papir. Etablere en løsning for å tilby trådløst nettverk for gjester 16

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett Presentasjon plattformprosjektet OD-møte 15.12.2015 Agenda 1. Historikk «plattformprosjektet» 2. Hva er innholdet i «plattformprosjektet»

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet.

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet. Netctrl 2.0 Netctrl har våren 2016 fått en del nye funksjoner. Det er lagt inn en ny modul for å lage eksamensbrukere (som f.eks. kan brukes for privatister) og det er lagt inn funksjonalitet for bedre

Detaljer

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet.

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl 2017 Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl skal brukes på alle eksamener, også privatisteksamener for å sikre at privatister har tilgang til de samme

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

HP Pull print-løsninger

HP Pull print-løsninger HP Pull print-løsninger Hvilken Pull print-løsning passer best for din bedrift? HP forstår at alle bedrifter er unike. Derfor tilbyr vi flere Pull print-løsninger. Svar på noen få spørsmål og se hvordan

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Laste ned 360 eworker fra Apps@Work-applikasjonen... 4 4. Support av løsningen...

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Laste ned 360 eworker fra Apps@Work-applikasjonen... 4 4. Support av løsningen... 360 eworker for ios Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Laste ned 360 eworker fra Apps@Work-applikasjonen... 4 4. Support av løsningen... 12 2 1. Innledning 360 eworker for

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A-92383 Systemstøtte for Mobile Device Management (MDM) Side 1 av 7 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang...

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9

Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9 Prosjekt Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9 Innledning. Vågan kommune har initiert et prosjekt som skal løfte

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Økt valgfrihet og bruk av smarttelefoner og nettbrett i bedrifter og offentlig sektor utfordringer og muligheter Stein C. Tømmer, Adm.dir. SmartPhones Telecom

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Stein Meisingseth, Jostein Lund Anvendt Informasjonsteknologi (AIT) Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) Bakgrunn Skyløsninger

Detaljer

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Kunnskap for en bedre verden Stein Meisingseth - Jostein Lund mai 2017 Stein Meisingseth Universitetslektor Jostein Lund Universitetslektor

Detaljer

Veileder for bruk av tynne klienter

Veileder for bruk av tynne klienter Veileder for bruk av tynne klienter Dette dokumentet er en veileder for bruk av terminaltjener/klient (tynne klienter) for å skille samtidige brukerrettigheter i åpne og sikre soner. April 2005 Postadresse:

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02 Erfaring med BYOD Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 Bring Your Own Device Bring Your Own Device Verktøyene som benyttes er i større grad forbruks teknologi Ikke lenger noe IT avdelingen har godkjent

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE Kundens tekniske plattform Bilag 3 til Driftsavtalen Saksnr: 14/55 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nettverk... 3 2.1

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune Identity Management Hva er identitetsforvaltning? Administrasjon av livsløpet til elektroniske brukere Kontrollert oppretting, vedlikehold og fjerning/arkivering

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/7......... Kultur og oppvekstetaten...

Detaljer

Mobile Device Management

Mobile Device Management Mobile Device Management Innføring av Mobile Device Management i Kystverket Trond H. Saastad Prosjektleder: Etablering av sikker kommunikasjon og lagring av e-post på mobile enheter Stab for interne tjenester

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren.

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q2 2017 for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. Om PC Drift og Leie tjenestene PC Drift er en løsning

Detaljer

LAB-IT-PROSJEKTET - TEKNISKE LØSNINGER IT-FORUM 2017

LAB-IT-PROSJEKTET - TEKNISKE LØSNINGER IT-FORUM 2017 LAB-IT-PROSJEKTET - TEKNISKE LØSNINGER IT-FORUM 2017 UTFORDRINGEN: Bruker trenger tilgang til lab-utstyr Bruker: «Jeg trenger tilgang til dette utstyret.» IT: «Hvem er du? Hva skal du ha tilgang til? Hvem

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

BYOD - Bring Your Own Device

BYOD - Bring Your Own Device ekommune BYOD - Bring Your Own Device Eva Mjøvik, Senter for IKT i Utdanningen Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskommune Økende trend: Elever i alle aldre eier og har tilgang til privateide PC, nettbrett

Detaljer

Strategisk plan. Utgitt av IT-seksjonen Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg. for videreutvikling av undervisningstjenesten for IT

Strategisk plan. Utgitt av IT-seksjonen Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg. for videreutvikling av undervisningstjenesten for IT Strategisk plan Utgitt av IT-seksjonen Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg for videreutvikling av undervisningstjenesten for IT Forord Denne strategiplan er en del av prosjektet Østfoldskolen

Detaljer

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 For Hedmark IKT Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen inneholder følgende:

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

God IT-skikk. - Informasjonssikkerhet i Norsvin -

God IT-skikk. - Informasjonssikkerhet i Norsvin - God IT-skikk - Informasjonssikkerhet i Norsvin - 1 God IT-skikk i Norsvin Norsvin er en bedrift hvor Informasjonsteknologi (IT) benyttes i stor grad. Utstyr som behandler bedriftens informasjon skal være

Detaljer

Mobile Enheter med SCCM 2012 og Windows Intune. En presentasjon av Kristian Bendiksen

Mobile Enheter med SCCM 2012 og Windows Intune. En presentasjon av Kristian Bendiksen Mobile Enheter med SCCM 2012 og Windows Intune En presentasjon av Kristian Bendiksen Introduksjon Kort hensikt og beskrivelse av oppgaven: Kartlegg og vis alle muligheter med klienthåndtering av Windows

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører B a l a z s H a l a s y 0 3. 0 4. 2 0 0 9 Enebakk, Fet og Rælingen kommune har valgt å slå sammen IKT-avdelingene sine. Ny organisasjon

Detaljer

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE John Bothner & Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE 1

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Beskrivelse av informasjonssystemet

Beskrivelse av informasjonssystemet Beskrivelse av informasjonssystemet Side 1 av 5 Beskrivelse av informasjonssystemet NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller

Detaljer

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Oppdatert programvare er nøkkelen til sikkerhet 83 % [1] av de 10 største skadeprogrammene kunne vært unngått med oppdatert

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Tatjana Burkow Eva Henriksen Fri Flyt, 16. juni 2009 Motivasjon Økende antall personer med kroniske sykdommer Helsemessig

Detaljer

Skytjenester (Cloud computing)

Skytjenester (Cloud computing) -Ein tydeleg medspelar Skytjenester (Cloud computing) Kontaktkonferanse Kristiansund 14.-15. juni Dagfinn Grønvik - IT-sjef Møre og Romsdal fylkeskommune Luftig begrep Skytjenester.men likevel rimelig

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens.

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens. Avhendelse med Windows 8 Ultimate og Office ProPlus Innledning Alle elever i STFK har mulighet for utkjøp av PC-en ved skoleslutt. Denne prosedyren beskriver hva som må gjøres etter PC-en er blitt reinstallert

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd? EN DIGITAL SKOLEHVERDAG SPØRSMÅL OG SVAR Egenandel ved skade ipaden er skolens eiendom som elevene disponerer den tiden de er elever ved skolen. Erstatningsansvar for skolens utstyr er beskrevet i Ordensreglement.

Detaljer

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster?

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster? BYOD Bring Your Own Disaster? SUHS-13 Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC BYOD eller ikke BYOD? BYOD har en del positive trekk som ikke kan overses: Gartner Group antyder en kostnadsbesparelse på 9-40% hvis

Detaljer

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8 Mobilsynkronisering for Windows phone 8 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Legg til firmakonto... 5 5. Innstillinger relatert til firmakontoen....

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging 1a. Med FEIDE 1b. Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Bekreft registrering 4. Ferdig

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Erfaringer ved bruk av SCCM for håndtering av bærbare maskiner ved de videregående skoler i Nord-Trøndelag Agenda: Nord-Trøndelag fylkeskommune Historikk, bakgrunn SCCM-prosjektet

Detaljer

Skolestart VG1 elever

Skolestart VG1 elever Skolestart VG1 elever Undervisningen i videregående skole krever at alle elevene har datamaskin. Elevene i vidaregående opplæring i Hordaland fylkeskommune har selv ansvar for å skaffe seg PC til skolestart

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1

2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 3 - Tilfredse medarbeidere - Rekruttering - Utvikling i retning

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

PaloAlto Networks hos Møre og Romsdal fylkeskommune. Kreative brukere

PaloAlto Networks hos Møre og Romsdal fylkeskommune. Kreative brukere PaloAlto Networks hos Møre og Romsdal fylkeskommune Kreative brukere Litt om oss Vi er 250 000 innbyggere Norges 4. største eksportfylke Vi har 2500 ansatte 10000 elever ~70 lokasjoner Vi har ansvar for

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Standardisering av løsninger. IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik

Standardisering av løsninger. IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik og fellesprosjekter Utskriftsløsninger Felles PC-innkjøp OS og applikasjonsdistribusjon Kompetanseheving, kursing og elæring Samhandlingsverktøy

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

KONICA MINOLTA LØSNINGER FOR MOBIL UTSKRIFT

KONICA MINOLTA LØSNINGER FOR MOBIL UTSKRIFT JOHN FÅ GLEDEN DOE INC. AV EN ENJOYS FLEKSIBEL TRUSTFUL ARBEIDSSTIL RELATIONSHIP MED MOBIL UTSKRIFT WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

Den mobile arbeidshverdagen

Den mobile arbeidshverdagen Den mobile arbeidshverdagen - Sikkerhetsutfordringer og løsninger Siv Hilde Houmb & Øystein Hermansen Kort om Secure-NOK AS Inkubatorbedrift ipark Stavanger Sikkerhetsspesialister Fokusområder Strategisk

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Applikasjonslaget i Internett Web protokollen: HTTP Webtjeneren IIS Utskrift med HTTP i Internett Pensum Kvisli: Windows Server og datanett, Kap.

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer