Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07"

Transkript

1 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27

2 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/ Kultur og oppvekstetaten... mai Innhold... 2 Innledning... 3 Del - Administrasjon/lærer...4 Definisjoner... 4 Bærbare datamaskiner... 5 Tynne klienter/terminalklient... 6 Status nettverk...6 Kursing... 8 PedIT... 8 Del 2 - Elev... 8 Forsøk med ny teknologi...8 Bruk av PedIT... 9 SmartBoard... 2 Utfordringer Kompetanseplan for skoleåret 27/ Bruk av tynne klienter... 3 PedIT... 3 SmartBoard... 3 OpenOffice... 3 Del 3 - Investeringsbehov Innledning... 4 Administrasjon/lærer... 4 Tynne klienter... 4 Bærbare fase to...4 Infrastruktur... 4 Nettverk...4 Lokale servere... 4 Elev... 4 Maskinvare... 4 Tynne klienter... 4 Sentrale servere... 4 Sentrale tjenester... 4 Antivirus...5 Domene kontrollere...5 Lagringskapasitet... 5 Forslag til Investeringsplan for Side 2 Mai 27

3 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innledning Vi har i de siste årene gjennomført en av de største omleggingene innen IKT siden vi startet opp med datamaskiner på skolene. Bredbånd med felles nettverk, innholdskontroll av Internet på elevnettet, sentraliserte tjenester, en felles digital læringsplattform (LMS) og tynne klienter har endret bruken totalt. Fra januar 27 disponerer alle pedagogisk ansatte sin egen personlige datamaskin. Dette har åpnet for fellestjenester som e-post, hjemmemappe på server og tilgang til kommunale program. Og til sammen danner dette et glimrende arbeidsredskap til kommunikasjon med foreldre/foresatte, til oppdatering av skolens hjemmeside og elevrelaterte oppgaver. Denne store satsingen som vi har gjennomført i årene 26 og 27 har gitt lærerne og administrasjon et topp verktøy i sitt arbeid. Den neste utfordringen er å få samme kvalitet på elevmaskinene og infrastrukturen på elevnettet. Her står vi overfor store utfordringer, men ser vi planene i lys av det vi har fått til på administrasjons-/lærernettet regner vi med at våre mål også skal gi denne gruppen et tilsvarende løft. Rauma kommune har i alle år vist stor vilje til å bruke ressurser på datautstyr til grunnskolen og barnehagene, men vi har erfart at det er en dårlig strategi å ta skippertak når det gjelder investeringer. Ved å holde investeringsbudsjettet på et stabilt nivå vil vi kunne skifte ut gammelt utstyr og få opp kvaliteten på det utstyret vi har. Med så mye utstyr og mange brukere er det også et behov for å få en bedre oversikt over driftsutgiftene til IKT. I dag blir driftsutgifter belastet fellesutgifter for grunnskolen. Ordningen fungerer men det ville forenkle budsjettarbeidet for hele etaten dersom vi klarer å få en oversikt over driftsutgiftene som går direkte til IKT-satsingen. mai 27 Side 3 Mai 27

4 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Del - Administrasjon/lærer Definisjoner Siden det i denne rapporten blir brukt mange tekniske begrep er det på sin plass å gi forklaring til noen av det meste sentrale. Domenekontroller - en sentralt plassert server som styrer all brukertilgangen til nettet (i vårt tilfelle rauma.kommune domenet). På domenekontrolleren ligger brukernavnet og passordet til brukeren, og plassering av hjemmemappe og definisjoner på hvilke ressurser brukeren skal ha tilgang til. Tynnklient et program for å kjøre programvare direkte fra en terminalserver. Forenklet foregår all databehandling på terminalserveren mens det på maskinen som kjører tynnklienten kun blir vist skjermbilder. Terminalserver Vanlig stasjonær datamaskin med tynnklientprogramvare Terminal som kun viser skjermbildet til terminalserveren Terminalserver en server som kjører all programvare som skal vises på tynnklientene eller på terminalene. Terminaler spesialiserte datamaskiner som kun har som oppgave å formidle skjermbilder fra terminalserveren. Terminalene har eget operativsystem, men skal primært kun fungere sammen med en terminalserver og har derfor ingen lokal lagringsplass for dokumenter. Hjemmemappe og samarbeidsmappe når en bruker er registrert på en domenekontroller vil han kunne få tilgang til diverse mapper eller områder på en disk på en server. Hemmemappen er et Side 4 Mai 27

5 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 lagringsområde der kun brukeren har tilgang mens det i en samarbeidsmappe er flere definerte bruker som har tilgang. WLAN trådløst nettverk (engelsk: Wireless LAN, WLAN). En samlebetegnelse på lokale datanett som bruker radiobølger til kommunikasjon. Bærbare datamaskiner Vi er nå i avslutningsfasen der maskinene til det pedagogiske personellet blir klargjort for bruk mot tynn klient og e-post. Med over bærbare maskiner og en del tynne klienter har dette vært en tidsmessig utfordring å få utplassert utstyret og innholdstjenestene. Men vi er nå nesten i mål og kan rette fokus på opplæring og fornuftig bruk av utstyret. har nå tilgang til følgende tjenester: er medlem av Domenet rauma.kommune. Dette medfører at de får tilgang til alle kommunale program. Snarveier på skrivebordet, programvare og oppdateringer blir automatisk utrullet fra sentralt hold. har egne hjemmemapper på en server på rådhuset og tilgang til felles samarbeidsmapper. Dokumentmappene blir sikkerhetskopiert med samme kopieringsregime som de øvrige systemene på rådhuset. har sin egen tynnklientprofil på terminalserver. Her har alle sin egen e-postkonto i formatet Og ved riktig bruk kan brukerens selv hente frem dokumenter fra alle maskiner i kommunens nettverk dersom det er behov for det. Vi har som mål å redusere muligheten for at personopplysninger kommer på avveie. Derfor har vi laget en infrastruktur som tar vare på problemstillingen. har nå en hjemmemappe på en server plassert på rådhuset. Når vi arbeider med dokumenter i arbeidstiden lagrer vi alt på kommuneserveren. Skal vi forstette å arbeide med et dokument hjemme, kopierer vi dokumentet inn på Mine dokumenter lokalt på datamaskinen og fortsetter arbeidet hjemme. Når dokumentet er ferdig kopierer vi det inn på den kommunale serveren igjen. Klarer vi å gjennomføre dette prinsippet vil det ikke medføre fare for at personopplysninger kommer på avveie dersom en bærbar datamaskin blir utsatt for tyveri. Antiviruskontrollen er sentralisert og administrator vil hele tiden ha full oversikt over om alle maskinene er oppdatert og få melding om eventuelle virusangrep. Bærbare datamaskiner krever større ressurser til support fordi det ofte blir brukt i andre sammenhenger enn en tradisjonell stasjonær maskin. Dette er en utfordring men vi håper at vi kan bygge opp kompetansen lokalt på skolene slik at en del av supportbehovet kan løses internt. Som en del av satsingen på felles tjenester har vi i 26 investert i noen viktige brikker i infrastrukturen. Vi ønsket å få til en felles sentral infrastruktur der vi fikk tilgang til kommunens e-postsystem, domene og lagring med sikkerhetskopiering. Vi kjøpte inn to terminalservere der en skal brukes mot bokmålsskolene (TSoppvekst) og en mot nynorskskolene (TSoppvekst2). Side 5 Mai 27

6 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Litt forenklet ser serveroppsettet slik ut: Tynne klienter/terminalklient Vi har også som et alternativ til bærbare maskiner gitt tilbud om en terminalklient. Noen har ønsket en slik løsning og vi har i dag fire terminaler plassert på arbeidsplassene til lærerne. I tillegg håper vi på å flere tynne klienter i administrasjonene. Status nettverk Behovet for nettverksløsninger har endret seg ved innføring av bærbare datamaskiner. Målet er at alle maskinene skal ha direkte tilgang til kablet nettverk. På de mindre skolene med underkant av 6 maskiner kan et trådløst nettverk tilfredsstille behovet, men regelen er at hovedoppkoblingen skal være kablet nett mens det trådløse nettet skal fungere som tilleggsnett når det er behov for midlertidige samlinger på rom der det ikke er kablet. Side 6 Mai 27

7 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Statusen for skolene er slik (april 27) Vågstranda skule og barnehage Skolen har en kombinasjon av trådløst og kablet nett. Administrasjonen har kablet nett, mens lærerne bruker WLAN. Måndalen skule Som den første skolen i kommunen har alle arbeidsplassene tilgang til kablet nett. Problemet er tilgang til strøm, men det kan enkelt løses ved å legge frem skjøtelendinger fra kanal. Skolen har også tre trådløse aksesspunkt. To til bruk internt og ett til bokbussen. Måndalen barnehage Barnehagen har kablet nettverk. Innfjorden skole og barnehage Skolen har en kombinasjon av trådløst og kablet nett. Administrasjonen har kablet nett, mens lærerne bruker WLAN. Åndalsnes barneskole Skolen har en kombinasjon av trådløst og kablet nett. Administrasjonen har kablet nett, mens lærerne bruker WLAN. Skolen har to aksesspunkt som fungerer brukbart. Åndalsnes ungdomsskole Skolen har en kombinasjon av trådløst og kablet nett. Administrasjonen har kablet nett, mens en del lærerne bruker WLAN. Skolen har et aksesspunkt som fungerer bra Nesbakken voksenopplæring Senteret har strukturert kabling med supplering av WLAN til bærbare maskiner. Myra barnehage Barnehagen har strukturert kabling for alle maskinene. Rauma folkebibliotek Biblioteket har strukturert kabling for alle maskinene i skranke, bokmagasin, publikum og studiesenteret. I tillegg har biblioteket et trådløst WLAN for publikum. Isfjorden skole Skolen var den andre i kommunen som hadde strukturert kabling frem til alle arbeidsplassene. For å forbedre arbeidsforholdene til lærerne har skolen flyttet om på arbeidsrom og endret plassering av arbeidsplassene. Dette medførte at skolen i dag ikke har strukturert kabling frem til alle arbeidsplassene. Trådløse nett er derfor blitt hovednettet. Leiktun barnehage Barnehagen har strukturert kabling med WLAN som supplement. Eidsbygda barnehage Barnehagen har strukturert kabling. Åfarnes skole for barnehagen se avsnittet under. Etter innflytting i nye arbeidsrom har skolen strukturert cat 6 kabling frem til alle arbeidsplassene. Et aksesspunkt fungerer som suppleringsnett for møterom etc. Åfarnes barnehage Barnehagen har strukturert kabling. Løsningen fungerer fint. Lærerne har foretrukket å bruke det trådløse nettet og det har i perioder fungert dårlig. Nå har vi to trådløse soner og problemene skal da bli mindre. Utfordringen til skolen blir å legge til rette for bruk av det kablede nettet. Løsningen fungerer fint. Utfordringen blir å få til et kablet nettverk til alle arbeidsplassene. Arbeidsplassene til lærerne er små og det er problematisk å få til et strukturert kablet nettverk. Vi har i dag fått til en midlertidig løsning med lange nettverkskabler, men ser frem til en fremtidig løsning der lærerne får nye arbeidsplasser. Det er litt knapt med strukturert kabling til maskinene på kontoret til rektor. Nettverket er preget av midlertidige løsninger som dekker kravet inntil biblioteket flytter inn i kulturhuset høsten 7. Vi må se på løsninger som kan få til strukturert kabling igjen til alle arbeidsplassene. Skolen har en infrastruktur slik vi ønsker at alle skolene skal ha. Side 7 Mai 27

8 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Kursing Bruken av tynne klienter på de bærbare maskinene har medført at vi har måttet prioritere opplæring av de dataansvarlige på skolene. Gjennom tre samlinger har vi gått gjennom oppbyggingen av infrastrukturen og bruk av tynnklienten med fokus på: Hjemmemappe Samarbeidsmappe Problemstillingen bruk av datamaskinen hjemme og på arbeid, med fokus på sikkerhet og overføring av filer mellom lokal mappe og hjemmemappe på kommuneserver Kommunale program (Trio, Intralink, WEBfaktura) E-post Kompetansen har de dataansvarlige formidlet videre på skolene. PedIT Våren 27 fullfører siste gruppe kurs 65 De digitale klasserommet. Da skal skolene kunne mestre de viktigste funksjonene. Det vil fortsatt være behov for runder med opplæring i enkelte funksjoner, men det regner vi med å få ordnet internt på skolen eller i kommunen. Barnehagene har også gjennomført et tilpasset kurs i PedIT for barnehagene. barnehagene både kommunale og private har nå gjennomført kurset og er nå i gang med å få på plass oppdaterte opplysninger på hjemmesidene. Til sommeren vil det komme en ny versjon av PedIT. Versjon 3 inneholder en stor oppgradering av programvaren og vi må regne med at det medfører behov for opplæring på enkelte områder. Vi legger opp til en egen plan for denne overgangen. Del 2 - Elev Forsøk med ny teknologi Åfarnes skole er den skolen i kommunen som har den beste infrastrukturen. Derfor har vi brukt skolen til utprøving av nye løsninger. De to prosjektene som er i gang nå er: Bruk av bærbare løsninger I ombyggingsprosessen av skolen måtte vi i en overgangsperiode ha bærbare løsninger for å kunne bruke IKT i undervisningen. Nå fungerer de bærbare maskinene som ambulerende maskiner i tillegg til de stasjonære på basene. Dette fungerer fint men vi ønsker å kartlegge følgende variabler: Levetid på maskinene Maskinvare problematikk - batteri oppladning organisering - sikkerhet Tynne klienter Målet er at vi på sikt faser ut de stasjonære maskinene og går over til sentraliserte løsninger med terminaler. Dette vil lette vedlikeholdsarbeidet betydelig siden alt blir styrt sentralt og i tillegg er maskinvaren er meget robust. Den har ingen bevegelige deler og er derfor mindre utsatt for Side 8 Mai 27

9 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 slitasje. På Åfarnes skole er de tynne klientene satt opp som tykke klienter. Men siden interne lagringskapasiteten er liten kan maskinene kun brukes til tekstbehandling, regneark og Internett. I dag har vi ikke en sentralisert infrastruktur som utnytter tynnklientene, men det er det vi håper kan komme på plass i 28. Bruk av PedIT I løpet av våren har alle pedagogisk ansatte i kommunen fått tilbud om opplæring i bruk av PedIT. Skolene er allerede i gang med bruken og plattformen ser ut til å oppfylle vårt behov. Kursing av så mange lærere har vært en stor utforing, men gjennomføringen har fungert fint. Nedenfor kommer skjermbilder av de ulike hjemmesidene: Side 9 Mai 27

10 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Side Mai 27

11 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Side Mai 27

12 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 SmartBoard Tre skoler har nå fått på plass en interaktiv tavle til bruk i undervisningen. En digital tavle gir nye muligheter. Du kan skrive med digitalt blekk, skrive/tegne oppå enhver applikasjon (også video i bevegelse), lage interaktive og engasjerende presentasjoner. SMART Board erstatter: Projektorlerret Whiteboard Flip-over Informasjonsverktøy (kart, kalender, div. bakgrunner) Utfordringer Vi har en meget stor maskinpark til elevene. Men problemet er at utstyret er av varierende alder og det medfører at en del maskiner ikke oppfyller de behovene vi ønsker elevene skal få tilgang til. Her må det til løsninger som gir elevene nytt utstyr og som ikke medfører ekstra ressurser til drift og vedlikehold. Den løsningen som da er mest realistisk er tynne klienter. Da vil alle ha en funksjonell maskin som krever lite å drifte. Infrastrukturen er der på skolene men vi må investere i servere og lagringsmedier sentralt. Side 2 Mai 27

13 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Kompetanseplan for skoleåret 27/28 Bruk av tynne klienter Tema E-post Hjemmemappe Filbehandling Gjennomføring må få tilbud om opplæring i bruk av Microsoft Outlook. Dette organiseres lokalt på skolene. Når WEBklienten kommer på plass må dette også inn i opplæringen. Bruk av hjemmemappe og samarbeidsmappe er også viktige områder som alle må få opplæring i. Flytting av filer mellom tynnklient og lokal profil er problemstillinger alle har når de skal fortsette arbeidet med et dokument hjemme. Her må alle ha innføring i alternativene. Tid Høst 27 Gjennomføring For å gjennomføre overgangen til ny versjon av PedIT legger vi opp til følgende plan:. IKTansvarlige får tilbud om å bli med på dagssamling i Volda 2. Ukene før høstferien legges begge versjonene ut. Både versjon 2 som vi nå bruker og den nye. 3. IKTansvarlige samles til en dagssamling på Åndalsnes der vi prøver ut den nye versjonen. 4. IKTansvarlige orienterer om den nye versjonen på skolene. 5. I høstferien blir vårt PedITinnhold overført til versjon Skolelederne blir orientert om overgangen 7. Vi prøver med temabaserte Drop in samlinger 8. Vi tilbyr motiveringssamlinger rundt om på skolene. Tid Gjennomføring Samlinger for skolene som har SmartBoard Tid Høst 7 Vår 8 Gjennomføring Dersom det blir mulig å få det til vil vi forsøke å gjennomføre delkurs i OpenOffice. Nettbasert kurs på vår PEdITplattform. Tid 28 PedIT Tema Overgang til versjon 3. Motiveringstiltak Sept. 7 Okt. 7 Okt. nov. 7 SmartBoard Tema Praktisk bruk av SamrtBoard i undervisningen OpenOffice Tema Opplæring i bruk av OpenOffice Side 3 Mai 27

14 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Del 3 - Investeringsbehov 28 2 Innledning Skal vi nå våre mål må vi legge om investeringsstrategien. Vi må vekk fra berg- og dalbaneinvestering der vi i perioder bruker store ressurser på å få skiftet ut utstyr som er gått ut på dato. Vi må over på et investeringsregime som sørger for at utstyret kontinuerlig blir skiftet ut når det ikke lenger fungerer til det vi definerer som vårt behov. Da vil vi få en bedre maskinpark og dermed gi elevene og ansatte et bedre verktøy. Strategien må da være å finne løsninger som ikke krever at vi hele tiden må skifte ut maskinvare. Derfor vil vi ta med oss erfaringene fra bruk av tynne klienter i administrasjonsnettet til elevnettet. Utfordringen er å få på plass en serverpark som dekker behovet og finne løsninger som forenkler drift og vedlikehold. Administrasjon/lærer Elev Tynne klienter Vi må fortsette utrullingen av tynne klienter i administrasjonene. Målet er at alle stasjonære maskiner blir faset ut til fordel for tynne klienter. Av miljøhensyn er det også et må at alle CRTskjermene blir byttet ut med flatskjermer. Maskinvare Nye krav i læreplaner krever nye løsninger innenfor lyd-, bilde og videoredigering. Her er det behov for nytt utstyr. Skolene trenger også flere prosjektører og digitale tavler. Bærbare fase to Tynne klienter Velger vi å gå over til terminalserverløsninger til elevene vil det være behov for nye tynne klienter. I en overgangsfase vil flere av de gamle elevmaskinene kunne fungere som tynne klienter men på sikt må vi få en overgang til tynne klienter som har større driftssikkerhet. En bærbar datamaskin har normalt en tre års levetid. Ved fornuftig bruk vil vi sikkert klare å strekke levetiden litt, men det er viktig at vi alt nå legger planer for utskrifting av utstyret. Infrastruktur Det er fortsatt behov for oppgraderinger av noen av nettverkene på skolene. Dette er forhold som må prioriteres høyt Nettverk Spesielt elevnettene på Måndalen og Vågstranda skule trenger oppgradering. Ellers er det behov for litt kabling på en del arbeidsrom. Lokale servere På Åfarnes og Vågstranda er det behov for lokale serverløsninger. Hjemmemappen til lærerne som i dag ligger på en kommunal server på Åndalsnes må flyttes til en lokal server som også sikrer oppdatering av programvare. Sentrale servere Her har vi en utfordring. Skal vi få til en serverpark som kan drifte nesten elever krever det solide servere. I vårt forslag starter vi med en terminalserver tikl nynorskskolene og en til bokmålsskolene første året. Andre året investeres det tilsvarende antall. Sentrale tjenester Selv om det er et mål at vi skal få flest tynne klienter på skolene er det fortsatt behov for å ha vanlige maskiner til enkelte Side 4 Mai 27

15 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 oppgaver. Derfor er det fortsatt behov for å få utrullet sentrale tjenester. brukeridentifisering foregå og eventuelle ressurser og rettigheter bli definert. Antivirus Antivirus er en sentral tjeneste som det er ønskelig blir distribuert ut sentralt. Lagringskapasitet Vi hadde som mål at PedIT skulle gi oss plass til personlige mapper. Men det blir trolig en mellomløsning som blir valgt der PedIT lagrer filene til elevene på en kommunal server. Men vel elever krever stor lagringskapasitet og stiller store krav til sikkerhetskopiering. Domene kontrollere Første året må også en domenekontroller komme på plass. Her vil all På neste side er forlaget til investeringsplan for Side 5 Mai 27

16 Forslag til Investeringsplan for 28 2 Sted Åfarnes Nynorsks. Bokmåls Windows srv lisenser Windows srv lisenser Windows cal lisenser Windows trm lisenser Antiviruslisenser Enterprise Standard Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Terminaler Skjermer terminaler Stasjonær PC admin Stasjonær PC elev Skjermer stasjonær Bærbare maskiner admin Bærbare maskiner elev Måndalen Vågstranda Sentrum Diverse Ant Pr. stk Sum Sted Ant Pr. stk Sum Isfjorden 2 2 Nynorsks Bokmåls Sted Ant Pr. stk Sum Elevnettet Elevnettet Elevnettet Sum holdvedlike- Art Lokale servere Terminalservere (NN) Terminalservere (NB) Server til lagring Squidgard Installeringskostnader Domenekontroller 29 holdvedlike- 28 holdvedlike- Investering Sum Sum

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens.

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens. Avhendelse med Windows 8 Ultimate og Office ProPlus Innledning Alle elever i STFK har mulighet for utkjøp av PC-en ved skoleslutt. Denne prosedyren beskriver hva som må gjøres etter PC-en er blitt reinstallert

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Evalueringsrapport 2008

Evalueringsrapport 2008 Rauma kommune Evalueringsrapport 2008 - PedIT - SmartBoard - Innføring av personlig datamaskin til alle i undervisningsstillingar i grunnskolen Mai 2008 Side 1 av 12 Innhold: Innledning... 3 PedIT... 4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

GÅR TIL Svein Solli, Forsvarsbygg. Espen Mørch, Norsonic AS Truls T. Gjestland, SINTEF Idar L.N. Granøien, SINTEF

GÅR TIL Svein Solli, Forsvarsbygg. Espen Mørch, Norsonic AS Truls T. Gjestland, SINTEF Idar L.N. Granøien, SINTEF NOTAT SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: O S Bragstads plass 2C 7034 Trondheim Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 10 39 GJELDER Overvåkningsanlegg for støy og meteorologi ved Regionfelt

Detaljer

Chromebooks. G Suite for Education. Oslo

Chromebooks. G Suite for Education. Oslo Chromebooks G Suite for Education Oslo 09.02.2017 Barneskole, 417 elever Åpen, fleksibel skole Rundt 60 elever pr. trinn 46 ansatte 30 kvinner 16 menn Gj.snittsalder: 47 år Satsingsområder 2016 2019 Inkludering

Detaljer

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen.

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Skole 16.09.2014 Sak nr. 2013/4388-6 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Serine Ødejord Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Fra

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/21687

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/21687 STATUS IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/21687 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd? EN DIGITAL SKOLEHVERDAG SPØRSMÅL OG SVAR Egenandel ved skade ipaden er skolens eiendom som elevene disponerer den tiden de er elever ved skolen. Erstatningsansvar for skolens utstyr er beskrevet i Ordensreglement.

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15

Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15 Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15 Saker: 15/06 Regnskapsrapport pr september 2015 15/07 Revisjon av investeringsbudsjettet for 2015 15/08 Investeringer 2016 15/09 Budsjett 2016 Det ble i forbindelse

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring IKT for elever Kurs mandag 12. sept. 2016 Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring Verktøy, ikke leketøy. IKT-reglement Det er din plikt å ha en PC som fungerer.

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive Forelesninger på nett i stor skala - fra å leke butikk til å drive butikk Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning Oppstart høst 2009 Bidragsytere Shell ECN Hammerfest Det Norske! Nordland Fylkeskommune

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-26 ORDBOK A Android Operativsystem på nettbrettet Android Market Android sitt applikasjonsmarked App / Applikasjon

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming FINALE Skatt FINALE Investor NARF Avstemming Versjon 28.0 26.11.2015

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE Kundens tekniske plattform Bilag 3 til Driftsavtalen Saksnr: 14/55 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nettverk... 3 2.1

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012

Nøtterøy kommune. IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 IKT Formannskaps seminar 8. og 9.mars 2012 12 IKT visjon Visjoner Via grensesprengende samarbeid skal 12k kommunene levere de mest effektive og beste IKT løsningene i Norge. NK IKT visjon: skal være blant

Detaljer

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013 Bærbar elev-pc i Hedmark fylkeskommune Skolestart Vg1 2013 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2013 Hvorfor bærbar elev-pc? I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver.

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver Ingen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetaten P. Reinholdsen Dato: 22.03.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/02641-2 Rohan Fininger, 95754230 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg

Detaljer

Digital Eksamen i trådløst nett

Digital Eksamen i trådløst nett Digital Eksamen i trådløst nett Forslag til teknisk løsning Wolfgang Leister (c) Clipart.com IT i skolen 21. februar 2008 Digital Eksamen Digital eksamen Elev besvarer oppgaver under kontrollerte forhold

Detaljer

INF130 Databehandling og analyse

INF130 Databehandling og analyse 28.01.15 INF130 Databehandling og analyse Introduksjon Knut Kvaal 28.01.15 1.1 Administrasjon Gruppearbeid og øvinger Du skal registere deg for gruppe etc https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n4vqedksrkflh6273wk5zqd852me_mtshunh6dfzzma/edit?usp=sharing

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

BYOD - Bring Your Own Device

BYOD - Bring Your Own Device ekommune BYOD - Bring Your Own Device Eva Mjøvik, Senter for IKT i Utdanningen Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskommune Økende trend: Elever i alle aldre eier og har tilgang til privateide PC, nettbrett

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. Dersom din bedrift allerede har MS-SQL server installert, så kan dere hoppe over installasjonsveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig.

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Streaming av musikk, bilder og video Beskytt, organiser og gjør tilgjengelig alle godbitene på dine PC-er Windows Home Server er en helt ny måte

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

-skole fra A til Å! 1

-skole fra A til Å! 1 1 -skole fra A til Å! E-skole fra A til Å! Raumyr E-skole fra A til Å skal i løpet av de neste 3 årene fremstå som en skole der elektronisk teknologi naturlig fremmer læring, motiverer elever til egeninnsats

Detaljer

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer, skreddersøm og opphavsrett Brukererfaringer Økonomi Rapport: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html Skreddersøm Åndsverkloven og opphavsrett Produktovervåking «Den digitale kinobilletten»

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer