IT-organisering og organisasjonsprosjekt. Dagfinn Grønvik IT-samling - 17.november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-organisering og organisasjonsprosjekt. Dagfinn Grønvik IT-samling - 17.november 2011"

Transkript

1 IT-organisering og organisasjonsprosjekt Dagfinn Grønvik IT-samling - 17.november 2011

2 Innledning Velkommen og presentasjon ved Nils-Gunnar Solli Kort om: - Ressurssituasjonen IT - IT-utvalget Program - Temaet «Digital Eksamen» blir tatt opp i en egen dag Praktisk informasjon - Deltakeroversikt - gi tilbakemelding ved feil (lunsj, middag) - Husk å betale «dagpakker» før dere drar - Gi tilbakemelding om eventuelle matallergier IT-organisering og organisasjonsprosjekt

3 Organisering og bemanning i IT seksjonen - ny organisasjonsstruktur 1 IT-sjef Ny stilling ligger inne i forslag til økonomiplan Kundeansvarlige Rådgivere?? Ny stilling ligger inne i forslag til økonomiplan (+1) Brukerstøtte Drift ansvarlig Sentral drift teknisk infrastruktur Sentral drift applikasjoner Drift og support klienter IT-organisering og organisasjonsprosjekt

4 Utvidet IT-utvalg Leder: Nils-Gunnar Sollie, Administrasjonssjef Nestleder: Jan Ove Løken, Rektor Geir Håvard Ellingseter, Seksjonsleiar Bjørnar Kvalsnes, Rådgivar Sverre Hollen, Ass. Fylkesutdanningssjef Anthony Norman Valen, Fylkestannlege Arbeidstakarrepresentant: Hanne Brakstad, Fagforbundet Arbeidstakarrepresentant: Momtajul Islam, Utdanningsforbundet Dagfinn Grønvik, kst. IT-sjef Gudmund Lode, juridisk sjef, leiar i Tryggleiksutvalet Margaret Alme, Rektor ved Ulstein vgs Kjell Arne Krogsæter, IT-konsulent ved Ålesund vgs Melvin Tornes, leiar økonomistab utd.avd IT-organisering og organisasjonsprosjekt

5 Gjennomgang av IT-funksjonen Devoteam davinci Analyse av IT-funksjonen i fylkeskommunen våren 2011 Sentrale spørsmål devoteam davinci ønsket å besvare var bl.a.: - hva gjør IT-seksjonen? - hva bør IT-seksjonen gjøre? - hvordan utfører IT-seksjonen sine oppgaver? - hvordan bør IT-seksjonen utføre dem? Metode: Gjennomgang av dokumenter Intervjuer & workshop (Sentraladministrasjonen, skoleadministrasjonen, tannhelse, superbrukere, IT ansvarlige skoler, rektor, skoler). Til sammen 23 intervjuer ble gjennomført Periode: april juni 2011 IT-organisering og organisasjonsprosjekt

6 Gjennomgang av IT-funksjonen Forbedringsområder som devoteam davinci anbefaler fylkeskommunen å ta fatt i er: Uklar styrings- og beslutningsstruktur Organisering av IT arbeidet i hele fylkeskommunen Organisering og bemanning internt i IT seksjonen Samhandling og kundeoppfølging Tjenesteutvikling og porteføljestyring IT-organisering og organisasjonsprosjekt

7 IT-organisering og organisasjonsprosjekt

8 Nivå Strategi IT arkitektur Økonomi og planlegging Prosjekter Strategisk Nivå (Fylkesråd-mann / ITutvalget) IT strategi og inkl. sikkerhetspolicy og eventuelle endringer Fastsettelse av servicenivå Eskaleringsnivå for endringsråd (CAB3) Utvikling og forvaltning av felles IT arkitektur (teknisk infrastruktur og systemer) Overordnet ansvarlig for avtaler Overordnet ansvarlig for budsjettprosess, handlingsplaner og tverrfaglig prioritering IT investeringer Prosjekteier for strategiske prosjekter Taktisk Nivå (IT råd) Ansvarlig for å implementere besluttet IT strategi Oppfølging av leveransekvalitet og å beslutte endringer (CAB2) Spesifikasjon og forvaltning av felles IT arkitektur Behandle forslag til utvikling og endring Leverandørstyring Foreslå budsjetter og handlingsplaner planer Delta i styringsgrupper Prosjektledelse Ansvarlig for at anskaffelser gjennomføres iht. felles rammeverk Operasjonelt Nivå (IT sjef, IT-ansvarlige) Drift og forvaltning av infrastruktur og systemer Rapportering av leveransekvalitet Planlegge endringer Behandling av endringer (CAB1) Delta i forum for forvaltning av felles IT arkitektur Systemansvar Leverandør-oppfølging Foreslå utvikling og endringer av løsninger Kostnadsspesifisering Prosjektdeltakelse Porteføljestyring IT-organisering og organisasjonsprosjekt

9 «IT-råd» IT-råd taktisk nivå. Oppgaver: - Fange opp nye behov, sikre brukermedvirkning og sikre effektiv gjennomføring av prioriterte utviklingstiltak. - Sikre at utvikling og endringer knyttet til teknisk infrastruktur og programvare er i henhold til gjeldende IT-arkitektur. Tekniske vurderinger Sammensetning - hvordan sikre riktig sammensetning IT-seksjonen Systemeiere IT-ansvarlige skole Annet personell etter behov? IT-organisering og organisasjonsprosjekt

10 IT-utvalget Mandat Strategisk IKT-planlegging IT-strategien Overordnet tjenestearkitektur Kvalitetssikring, retningslinjer og standarder på ulike nivåer Etablere tilfredsstillende rutiner for informasjonssikkerhet etter anbefaling fra sikkerhetsutvalget IT-organisering og organisasjonsprosjekt

11 Systemeierrollen Hvilke oppgaver har systemeierne? (tjenesteeier) bestiller ansvaret for å definere behov og stille brukerkrav/funksjonelle krav kjøp/anskaffelse av løsningen, bruker- og akseptansetester opplæring av brukere etablering av rutiner innføring av løsningene i organisasjonen ansvaret for at kost-/nytteforutsetningene realiseres. Systemeier -> Tjenesteeier Definere ansvarspersoner hos systemeierne Synliggjøre kostnader Ressursbehov Mer Rapporten frå Devoteam davinci og arbeidet vidare

12 Følge definerte prosesser for endring (ITIL) Hvilke systemeiere har vi i dag? Systemeiere av disse systemene: - ephorte (Dokumentsenteret) - Visma Enterprise (Økonomiseksj, innkjøpsavd) - Opus (Tannhelseavd) - Extens, Vigo, gpuntis og Vigo voksen (Utdanningsavd) - Fara og Trapeze (Samferdselsavd.) - FDV Forvaltning, Drift og vedlikehold (BYVE) - Fotoware (Info) - Biblioteksystemer (Kultur, fylkesbiblioteket) - Mrfylke.no (Info) Synliggjøre kostnader Innkjøp, videreutvikling, vedlikehold og support Ressursbehov og ansvar Rapporten frå Devoteam davinci og arbeidet vidare

13 Operativ systemeier Operativ systemeier Leverandørrolle Består av IT-seksjonen, IT-ansvarlige og eksterne leverandører Oppgaver: - utvikling, anskaffelse, vedlikehold og tilpasning av løsninger. - daglig drift og forvaltning av systemer og teknisk utstyr - ulike former for brukerstøtte Innføre ITIL-prosesser på sentrale funksjoner Konsolidering av IT-ressursene i fylkeskommunen Regionale ansvarsområder (på tvers av skoler, tannhelse og sentraladministrasjonen) Driftsteam innenfor (nettdrift, klientdrift, brukerstøtte, fagsystemer osv.) Organisering IT-organisering og organisasjonsprosjekt

14 Driftsgrupper 1. Brukerstøtte 2. Sentral drift infrastruktur 3. Sentral drift og support fagapplikasjoner 4. Drift og support klienter Opprette spesialiserte «team» innenfor disse gruppene, f.eks. nettverksteam, klientdrift, hardware og virtualisering, identitetsforvaltning og arbeidsflyt, drift fagsystem, pedagogisk programvare osv. IT-organisering og organisasjonsprosjekt

15 Driftsgrupper Brukerstøtte Sentral drift teknisk infrastruktur Sentral drift applikasjoner Drift og support klienter Regionale sentra Sunnmøre Romsdal Nordmøre vgs 1 og 3: - Brukerstøtte vgs 2, 4 og 8: - Nettverksteam - Lagringsteam - Katalogteam vgs 14, 15 og 18: - Drift fagsystem vgs 20 og 24 - Klientdrift IT-organisering og organisasjonsprosjekt

16 Hva skal besluttes? IT-Prinsipper IT-strategi Sikkerhetspolicy Servicenivå Eskalerte endringer Hvem beslutter? Hvem gir input? IT-Utvalg Fra IT strategi prosjekt IT-Råd Sikkerhetsansvarlig Endringsråd IT-arkitektur Overordnede standarder Felles programvare IT-Råd IT-sjef. IT-ansvarlige Sikkerhetsansvarlig Systemeiere Brukerbehov Planlegging Handlingsplaner IT-Råd IT-sjef. IT-ansvarlige Systemeiere Økonomi Budsjetter Adm.sjef / IT-Utvalg IT-sjef. IT-ansvarlige Systemeiere IT-Råd Hvilke prosjekter som skal settes i gang, settes på vent eller stoppes IT-Prosjekter IT-Utvalg IT-Råd Rapporten frå Devoteam davinci og arbeidet vidare

17 IT-avdeling Kunde ansvarlig Møteplass/ type møte Hyppighet IT-ansvarlige VGS X X X IT-samling Hvert halvår Lengde Leder ITavdeling Lunchlunch 1 heldagsmøte Superbrukere og X Statusmøte/ Månedlig 2 t. systemeiere informasjon Brukerstøtte X X Statusmøte Ukentlig 1-2 t. Ansatte i ITavdelingen X X X Samling/ Planleggingsmøte Hvert halvår Avdeling/seksjon fylkeskommunen X X Statusmøte/ planlegging IT utvalget X Statusmøte/ planlegging Sikkerhetsutvalget X Sluttbrukere X Brukerundersøkelse webbasert Hvert kvartal? Hvert halvår? Lunchlunch 1 i Molde, 1 m. overnatting 3 t. IT-organisering og organisasjonsprosjekt

18 Gruppearbeid 1 Operasjonelt nivå Hvordan vil en organisering med driftsgrupper på tvers av skoler påvirke driftssituasjonen på skolene? Hvilke fordeler og ulemper ser du med en slik organisering? Hvordan vil en organisering med regionale sentra ivareta de lokale behovene som hver enkelt skole har? Taktisk nivå Hvilke arenaer (IT-samlinger, virtuelle møteplasser, IT-råd e.l) bør være på plass for å fange opp de felles behov og utfordringer som finnes på hver enkelt skole? Strategisk nivå IT-utvalget skal videreutvikle og forvalte felles IT arkitektur - teknisk infrastruktur og systemer. Hvordan sikrer man god nok informasjon fra de videregående skolene slik at IT-utvalget får et godt nok beslutningsgrunnlag? IT-organisering og organisasjonsprosjekt

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS

NorgesGruppens erfaringer knyttet til shared services Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS Agenda Kort om NorgesGruppen Bakgrunn for etableringen av HR Tjenester Driftsmodellen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NTNU: IT-organisering og kostnader

NTNU: IT-organisering og kostnader NTNU: IT-organisering og kostnader Presentasjon av IT ved NTNU Hva er utfordringene for ei IT-avdeling ved et universitet? Synliggjøring av kostnader, eierskap til applikasjoner, hvem prioriterer? IT-forbedringsarbeidet

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer