Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen?"

Transkript

1 Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen? Kommuneplankonferansen 2014 Tone Wabakken Arealplanlegger Per Steinar Skjølaas Spesialrådgiver strategiavdelingen

2 Forutsetninger

3 Noen fakta! I Hamar kommune bor det ca mennesker. Av disse er ca under 19 år og ca over nasjoner er representert i kommunen. I kommunen er det ca arbeidsplasser. Planer og utbygging av næringsbygg rommer ca nye arbeidsplasser. Vel 9000 pendler daglig inn i kommunen. Ca innbyggere har høgskole/universitetsutdanning. Vi har ca boliger, og arealavklarte områder for ca nye boliger, boliger for ca personer, Bruker ca. 2 milliarder til drift i året, og er i en investeringsfase, hvor vi vil bruer tilnærmet 2. milliarder i løpet av 2 år. Hva gjør vi?

4

5 Faktabasert planlegging Rapporter fra Østlandsforskning: Hamars rolle som regionsenter. Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar. Hamar skårer høyt på indekser for den kreative klasse, jf R. Florida.

6

7

8

9

10

11

12 Plan til handling

13 Livskvalitet for alle

14 Velferdstrekant Opplevelse Økonomi Helse Kultur Bolig Økonomi Identitet Kultur LIVSKVALITET Helse Utdanning Regiassistanse - Tjenester Arbeid Aktivitet

15 Boliger i byen

16

17 FURUBERGET NATURRESERVAT JORDVERN JORDVERN ÅKERSVIKA NATURRESERVAT Jordvern er hovedpremisset HAMAR for Hamars Innlandshovedstad utvikling mellom sjø, åker og verdifulle forventes i naturområder 1/3 av all boligbygging i Hamar Strandsonen/Espernområdet Omgitt av vern: -Naturreservater -Jordbruksområder -Drikkevann Fortetting og utbygging: Sirklene viser fortettings- og utbyggingsområder i Hamar ihht SMAT: Voll og Lund lengst nord, delvis i Ringsaker kommune Martodden omformingsområde i vest DRIKKEVANNSKILDE Sentrum og Strandsonen viktigste fortettingsområde og mest sentralt. JORDVERN

18 Strandsonen Nye boligområder i Hamar Omforming/mindre utbygginger sentrum; 300 Omforming Maxi ; 140 Martodden; 700 Hamar Stadion og Fuglsethmyra; 270 Utstillingsplassen; 100 Fuglsethtomta; 80 Hamar Nord (Hamar kommune); 320 Espern og øvrige deler av strandsonen; daa med sporområder og ekstensivt utnyttede verksted-og industriarealer

19 Vestbyen-fra industri til bolig i kvartalsstrukturen

20 Martodden ny bydel et steinkast fra Mjøsa og 5 minutters sykkeltur fra sentrum Ca 600 boliger i omformingsområde Rekkehusleiligheter: m2 Blokkleiligheter : m2 P-kjeller under blokker Fokus på bilfrie internområder-utbyggingsavtaler avgjørende. Fjernvarme Ny barnehage og grønnstruktur (ferdig høst 2013) Gode sykkelforbindelser og gangforbindelser til buss

21 Volumanalyse for sentrum

22 Skal det bo flere her, må vi ha flere boliger, og det kan det se ut som vi får! Salg: 93 mill. på48 timer Et kick! sier Terje Hoelseth. Eiendomsmegler 1 solgte leiligheter for 93 millioner kroner på 48 timer!

23 Kvalitetene ved å bo i bysentrum utvikles

24

25 Hamar har veldig mange kvaliteter, og det dere har gjort ned mot Mjøsa er jo helt fabelaktig Arkitekt og professor ved NTNU Knut Selberg til Hamar Arbeiderblad 3. juli 2010

26 Kilde: Meteorologisk institutt/vg Koigen friområde Bygget av Hamar kommune, som første ledd i gjennomføring av kommunedelplan for Strandsonen.

27 Byromsanalyseog byromsplan Et steds kvaliteter er en kombinasjon av naturgitte forutsetninger og menneskeskaptutvikling. Framtidens vinnere i konkurransen om innbyggere og næringsliv er de kommunene og regionene som evner å skape utvikling, oppleves som attraktive og også greier å gjøre den kjent.

28

29 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner Barn prioriteres foran bil i gårdsrom Kunderetta virksomheter på gateplan Unngå lukkede fasader Parkering i kjeller medregnes ikke i utnyttingsgrad.

30 Veg-og transportplan 30 km/t-sone i sentrumsområdet. Sykkelbyen Hamar. Shared space(gata som byrom) Frikjøp av p-plasskrav i sentrum ved nye byggeprosjekter. Innfartsparkering i p-hus.

31 Innhold: Hamar kino Teater Innlandet Fylkesbiblioteket Ungdomskulturhus Musikkverksted Konferansesal Øvingslokaler Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten Entreprenør: Martin M. Bakken Økonomisk ramme: 675 millioner kroner Nye driftsutgifter: Ca. 3 millioner kroner Størrelse: Ca m² ( kr/m²) Åpningsarrangement: mars 2014 Lenke til side om Hamar kulturhus

32 Innhold: Skøytebane/fontene Amfi Uteservering Bussholdeplass Arkitekter: Ecosistema Urbano/Bjørbekk & Lindheim Entreprenør: Steen & Lund AS Økonomisk ramme: Ca 70 millioner kroner Størrelse: Ca m² (7 750 kr/m²) Ferdigstillelse: Sommeren 2014

33 VESTRE TORG Nytt underjordisk parkeringshus i to fulle plan i tillegg til et innskutt plan, med til sammen ca 350 parkeringsplasser. På bakkenivå blir det opparbeidet et nytt parkanlegg med kvartalslekeplass. Ferdigstillelse: Parkeringhus: Vår 2014 Park/lekeplass på torgplan samt gater: Sommer Budsjett: Kostnadsramme er 149,5 mill kr

34 Nytt varehus, næringsarealer og boliger på Stadion

35 CC HAMAR STADION Bo, jobbe og handle Innhold: Kjøpesenter Boliger Kontorer Parkeringshus Friområde på taket Torg mot St.Olavs gate og Vangsvegen Byggherre: Centrumgården AS Arkitekter: Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere AS/Andersen og Fremming arkitekter AS Entreprenør: Veidekke AS Kontraktsum: 900 millioner kroner (eks. mva) Størrelse m² ( kr/m²) Ferdigstillelse: Høsten 2014 Lenke til side om CC Hamar Stadion

36 Nytt innhold: Familieavdeling Velværeavdeling 25 meters basseng med heve-/senkebunn Friskvernavdeling Fornyelse av: 50-metersbassenget Kafé og garderober Arkitekter: NUNO Arkitektur AS Entreprenør: Martin M. Bakken AS Økonomisk ramme: 432 millioner kroner Ferdigstillelse: Høsten 2013

37 Triangelplassen

38 Nye Strandgata 2013

39 Stupeanlegg til glede og harme Oppstart: Mars 2012 Ferdigstillelse:? Budsjett: Godkjent kostnadsramme er 13,9 mill. kr Arkitekt: Tor Kraft, Hamar

40 Nytt idrettsanlegg på Børstad Oppstart: Høst 2012 Ferdigstillelse: Høst 2014 Arkitekt vei og idrettsanlegg: VSO Consulting(Island) Arkitekt idrettshus: Sjåtil& Fornæss Kostnadsramme: Ca 150 millioner kroner

41 OG SÅ VIDERE? Vangsvegen fra veg til gate (2014) Tjuvholmen og urban sjøfront (strandpromenade, aktiviteter, næring, boliger, hotell) samarbeid privat/kommune, langsiktig og kortsiktiog Fuglsethtomta mulighetsstudie for to kvartaler (samarbeid privat/kommune) Østre Torg - oppgradering Lekeplass i Strandgateparken Skysstasjon oppgradering Campus Hamar/Midtbyen plass nytt byrom/plass

42 Nye etableringer/reetablering i området!

43 Mulighetenes tiår Sitat fra Kommuneplanen: Å skape Innlandets mest attraktive bosted, er ikke bare avhengig av at kommunen evner å løse sin del av oppgaven. Det er i minst like stor grad avhengig av aktive lag, foreninger, næringsliv og engasjerte innbyggere, og at vi greier å spille på lag. Er vi i ferd med å lykkes bedre med det nå?

44 Nye samferdselsmuligheter, dobbeltspor og 4 felts!

45 Inspirasjon

46

47

48

49 Hamar er medvirkning

50 ByggHamar Infosenter Arkitekt: Anderssen+ Fremming Arkitekter Entreprenør : Glåma Bygg. Investeringskostnad: kr Driftsbudsjett 2013: kr Permanent utstilling + storskjerm + faktaark Besøkende : 6000 besøkende

51 KUNST FØRST! - identitetsmerke -kvalitet - ekstra dimensjon i byrommet -sanseopplevelse Høyt ambisjonsnivå Politisk ledelse: 5 mill. til kunst

52

53 Samarbeid! Etablering av Hamar Gårdeierselskap as Samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling og Miljødepartementet, Stavanger, Trondheim og Ørland kommuner om BID-utvikling. Hva er BID? Et Business ImprovementDistrict(BID) er et offentlig / privat bindende samarbeidsfelleskap, der eiendoms-og virksomhetseiere aktivt velger å gå sammen med felles innsats og felles bidrag for å opprettholde, utvikle og markedsføre et nærmere definert og avgrenset næringsområde. Partnerskapssamarbeid om: Mulighetsstudie/arkitektkonkurranse for Espernog strandsonen Mulighetsstudie for Fugelsettomta Mulighetsstudie for Tjuvholmen og urban sjøfront. Byromsplan

54 Noen av de gode hjelperne!

55 Oppsummering og konklusjoner

56 Vi har startet!

57 Men mye står igjen!

58 Folk sliter med å betale eiendomsskatt, mener Hamar Hamar Arbeiderblad, men kommune bygger.

59 Hamar fikk Bymiljøprisen Stor glede: Hamar og Bergen kommune ble tildelt Statens Bymiljøpris for Om bymiljøprisen Et kriterium for å bli valgt ut, er at kommunen over lengre tid har jobbet strategisk med vekst-og boligproblematikk, og at dette har gitt synlige resultater. Hamar kommune fikk prisen for sin brede satsing som attraktivt regionsenter gjennom en utvikling av byens urbane kvaliteter, servicetilbud og bygging av flere byboliger, i samarbeid med næringslivet og i en åpen og offensiv prosess i forhold til byens beboere. Årets tema var: Flere boliger i bedre by.

60 Prioriterte oppgaver nå Hva kan vi forvente av befolkningsøkning mot ? Hvordan tror vi byen ser ut da? Hvilke konsekvenser vil det ha for utviklingen av den kommunale tjenesteproduksjonen? Hvordan kan vi fortsette byutviklingen, og hva blir det viktigste nå? Hva tenker næringslivet og hva tenker den enkelte innbygger, og ikke minst hva vil de gjøre/bidra med?

61 Hva har vært suksesskriterier for Hamar kommune i planarbeidet vårt? Politisk vilje og langsiktighet Felles visjoner Hente kompetanse og inspirasjon Planer som henger sammen Fokus på medvirkning Gjennomføringsevne

62 Takk for oppmerksomheten!

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 1 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Resultater på og utenfor fotballbanen

Resultater på og utenfor fotballbanen Christina Sternhoff og Tor Arne Andreassen gleder seg til å flytte inn i ny bolig. (Foto: Knut E. Sandersen) Resultater på og utenfor fotballbanen Som fotballspiller i Tippe-ligaen må Tor Arne Andreassen

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer