STRANDSONEN HAMAR - UTREDNING januar 2011 ROM EIENDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRANDSONEN HAMAR - UTREDNING januar 2011 ROM EIENDOM"

Transkript

1 STRANDSONEN HAMAR - UTREDNING januar 2011 ROM EIENDOM Godsområdet mellom Tjuvholmen og Espern- området. Spor- alternativ og vern Del- utredning av konsekvenser 1

2 INNHOLD Kommunedelplanen s 3 Beskrivelse av området Vestre del - næringsområdet s 4 Midtre del - Sporområdet Østre del - Verkstedsområdet Strandlinjen Naturgitte forutsetninger: Regulering s 5 Flomfare Planforutsetninger Avgrensninger - arealer s 5 Utnyttingsgrad KDPs Temakart Siktlinjer s 6 Friområder Planeksempel 1 - ifølge KDP s 7 Innspill i etter vedtatt KDP Riksantikvarens fredningsforslag s 10 Jernbaneverkets sporplan Åkersvika naturreservat Planeksempel 2 - følge av Riksantikvarens krav s 13 Planeksempel 3 - følge av Riksantikvarens s 16 og Jernbaneverkets krav Konsekvenser Tap av areal s 18 Fortetting Noen prinsipper s 19 Planeksempel 4 - forslag etter innspill s 20 Konklusjon s 23 2

3 Kommunedelplanen - utsnitt av arealdelen Kommunedelpanen (KDP) er vedtatt i kommunestyrets vedtak I etterkant er det kommet innspill / krav om endringer fra Riksantikvaren, fra Jernbaneverket og fra Fylkesmannen. Riksantikvaren vil frede flere bygninger og sporområder. Jernbaneverket vil sette av arealer til et 8- spors alternativ og har varslet innsigelse mot 5- sporsalternativet. Fylkesmannen krever at avgrensningen mot naturreservatet i sjøen også omfatter fyllingsfoten. Denne delutedningen viser konsekvensene av disse innspillene for utbygging av området. 3

4 Beskrivelse av området som er utredet - delområdene Området utgjør en begrenset del av Kommunedelplanen (KDP). Det omfatter gods- og verkstedsområdet sør for Dovrebanen mellom akomstvegen til Tjuvhomen i vest og Hamjerns område i vest. Sporområdet her skal frigis for byutvilkling med blandet bolig- og næringsbebyggelse. Vestre delområde utgjøres av halvparten av Jernbanebrygga- området i KDP. Delområdet er i det vesentlige næringsområde. Det ligger sentralt med adkomst via undergang for bil og for gang- og sykkeladkomst. Området gis høy utnyttelse. Midtre delområde utgjøres av dagens sporområde med enkelte mindre lagerbygninger av sekundær betydning. Disse er vurdert uten egen verneverdi. Delområdet er i det vesentlige boligområde med noe næring. Østre delområde utgjøres i hovedsak av verkstedsbygninger med tilliggende spor- og trafikkområder. Presenningverkstedet er i KDP vurdert med verneverdi. Delområdet er blandet verne/frednings-, bolig- og næringsområde. Strandlinjen bearbeides som et gjennomgående friområde med strandpromenade. 4

5 Naturgitte forutsetninger Regulering Mjøsa er regulert mellom cote 119,3 og 122,9. Flomfare Godsområdet er flomutsatt. I KDP's temakart er området for flommen i '95 (c+ 125,93) vist med rød skravur. Beregnet nivå for hundreårsflom er cote 125,78; for tohundreårsflom cote 126,43. KDP sine retningslinjer tilsier kotehøyde 125,78+ 0,5-1m sikkerhetssone/fribord for gulv 1. etasje; dvs c+ 126,28 NVE har skjerpet sitt krav etter vedtatt KDP. Dette tilsier kote 126,43 + 0,5-1m sikkerhetssone/fribord for gulv 1. etasje Utbygging innebærer oppfyllinger i området og begrenset mulighet for gulvarealer i underetasje. Parkeringsarealer kan likevel anlegges litt over regulert vannstand, dvs. ca cote 123. Med sikkehet mot 20- årsflom: +125,1. Planforutsetninger Avgrensninger For avgrensningen i nord foreligger to alternativer. I KDP er det tatt utgangspunkt i det såkalte femspors- alternativet, mens Jernbaneverket har fremmet et krav om åtte spor. Forskjellen i tomteareal utgjør ca 7,2 da. Arealer Samlet areal innenfor området i KDP er ca 82 da. Vestre delområde, ca halvparten av Område Jernbanebrygga: areal ca 13 da. Midtre delområde har areal ca 28 da Østre delområde har areal ca 41 da Utnyttingsgrad: I bestemmelsene i kommunedelplanen (KDP) er det brukt TU (tomteutnyttelse) som mål for graden av utnytting, kombinert med angitt etasjetall. Vestre delområde: Her er TU satt til 200%, etasjetall 4-6. Midtre og østre delområde, i KDP betegnet Godsområdet: Her er TU satt til 150%, etasjetall 4-6. Ramme for utbygging: I Vestre delområde kan bygges ca kvm I Midtre og østre delområde kan bygges ca kvm Sum utbygging i det avgensede området: ca kv 5

6 /120 1/7175 1/5803 1/ /198 1/59 1/4271 1/145 1/4543 1/3545 1/337 1/143 1/ /60 1/319 1/191 1/7045 1/122 1/1564 1/124 1/67 1/68 1/5802 1/149 1/61 1/3089 KDPs Temakart 1/3969 1/324 1/3815 1/72 1/3093 1/3968 1/3737 1/70 1/3840 1/368 1/162 1/193 1/7163 1/3967 1/7028 1/ 1/3966 1/125 1/1545 1/1552 1/370 1/1544 Siktlinjer Kvartals- mønsteret i Øst- byen nord for Stangevegen videreføres i Kommunedelsplanen som et sett siktakser nord- syd gjennom området (Mjøsgløttene). Dette gir et gatenett med senteravstand ca 75 m. Friområder I øst er et friområde, knyttet til strandpromenaden. Aralet er ca 6 da. 1/26 1/5251 1/71 1/3837 1/3829 1/413 1/6006 1/140 1/414 1/1357 1/411 1/1425 1/29 1/41 1/146 1/5964 1/42 SKAPPELSG 1/5824 ATE 1/5963 Bekkebekken 1/55 1/21 1/1375 1/435 1/192 1/104 1/5971 1/53 1/1484 1/104 1/80 1/101 1/432 1/161 1/423 1/446 1/434 1/139 1/84 1/655 1/85 A AT DG AN 1/14 1/7254 1/12 1/3946 1/507 1/347 1/4862 1/5838 1/239 1/ 1/4751 1/1404 1/4863 1/1413 1/1391 1/1504 1/388 1/390 1/1370 1/1476 1/445 1/1477 1/5273 1/2746 1/391 1/1405 1/627 1/348 1/90 1/7285 1/396 1/5822 1/1397 1/438 1/531 1/1463 1/5033 1/1396 1/1 1/1359 1/247 1/7 1/5823 1/1398 1/323 1/321 1/228 1/332 1/338 1/238 1/339 1/235 1/314 1/220 1/4540 1/218 1/4865 1/298 1/273 1/245 1/204 1/1339 1/1364 1/1516 1/1435 1/1363 1/294 1/4773 1/7226 1/3962 1/1387 1/1358 1/287 1/5507 1/1380 1/223 1/4770 1/4768 1/1377 1/409 SKYSSTASJONEN 1/5508 1/4709 1/4771 1/250 1/208 VEGEN 1/4710 1/5791 1/4772 1/207 1/262 STANGE 1/1385 1/5840 1/3956 1/3961 1/293 1/246 1/209 1/2345/2 1/1436 1/1399 1/5065 1/1362 1/4683 1/3266 1/1381 1/1360 1/1361 1/403 1/528 1/325 1/243 1/165 1/3365 1/5672 1/461 1/5032 1/408 1/236 1/1457 1/4873 1/1365 1/1433 1/1454 1/248 1/286 1/5800 1/7179 1/4774 1/1632 1/1493 1/7255 1/2630 1/6 1/1419 1/454 1/2686 1/3769 1/1579 1/1509 1/1368 1/387 1/343 1/297 1/52 1/7286 1/1406 1/303 1/336 1/210 1/352 1/91 1/5272 1/7284 1/1390 1/1369 1/219 1/9 1/5469 1/1424 1/5269 1/1534 1/4799 1/1455 1/511 1/1376 1/5429 1/1478 1/1472 1/4915 1/1491 1/1590 1/4914 1/1400 1/393 1/237 1/1474 1/5890 1/1402 1/1401 1/451 1/1828 1/7179 1/1475 1/1473 1/1503 1/1464 1/1434 1/5078 1/1826 1/92 1/5805 1/1409 1/1486 1/503 1/506 1/93 1/5804 1/5657 1/1417 1/453 1/331 1/88 1/89 1/1496 1/1416 1/1392 1/389 1/328 1/135 1/10 1/3400 1/354 1/222 1/5839 1/11 1/5658 1/1407 1/342 1/1403 1/2740 1/1568 1/5777 1/335 1/7253 1/1432 1/1372 1/1471 1/95 1/3772 1/5000 1/1395 1/1470 1/130 1/138 1/136 1/7179 1/1453 1/513 1/452 1/1338 1/137 SENTRUM 1/429 1/425 1/134 1/13 1/1371 1/1336 1/426 1/129 1/87 1/1558 1/1465 1/5108 1/353 1/130 1/5724 1/1500 1/377 1/5811 1/97 1/96 1 1/1414 1/1546 1/1408 1/440 1/128 1/7193 1/15 1/7179 1/34 1/1570 1/394 1/197 1/559 1/5725 1/86 1/1502 1/1352 1/1373 1/384 1/5070 1/1561 1/4049 1/1498 1/81 1/2345 1/3024 1/1415 1/1350 1/1422 1/98 1/1533 1/1528 1/1389 1/126 R ST HØIENSAL 1/30 1/1374 1/1393 1/1452 1/424 1/206 1/5726 1/46 1/1485 1/1488 1/3815 1/350 1/100 1/17 1/40 1/1576 1/83 1/19 1/1539 1/1487 1/547 1/79 1/20 1/1577 1/1551 1/433 1/77 1/1557 1/1437 1/1423 1/418 1/5337 1/5874 1/1438 1/1575 1/417 1/163 1/75 1/1531 1/1571 1/1637 1/102 1/22 1/24 1/25 1/1427 1/412 1/275 1/76 1/23 1/155 1/5104 1/1567 1/1547 1/1480 1/360 1/105 1/5446 1/5445 1/107 1/5801 1/2817 1/1569 1/106 1/3813 1/27 1/2981 1/1540 1/3317 1/1550 1/357 1/148 1/54 1/2778 1/5947 1/5417 1/3526 1/1563 1/66 1/442 1/4769 1/6001 1/1578 1/443 1/1456 1/257 1/1379 1/383 1/2345 1/1468 1/1378 1/7164 1/7338 1/7178 JERNBANEBRYGGA 1/1384 1/1383 1/2345 GODSOMRÅDET TREKANTEN ØSA 93 1/7339 1/7230 1/7229 1/1572 1/2346 VESLE MJØSA /5327 1/ /5322 1/ /2347 1/ /5323 R /7019 R TJUVHOLMEN ESPERN / / /5326 1/ / /7017 Område båndlagt etter naturvernloven ÅKERSVIKA NATURRESERVAT / N TA E G

7 Planeksempel 1 - ifølge opprinnelig KDP Bebyggelsen er i det følgende beregnet som dels i 4 etasjer, dels i 6 etasjer: nord- sydgående bygninger er i 6 etasjer, øst- vestgående i 4 etasjer. De sydligste kvartalene er i 4 etasjer. De to nedre etasjer er delvis næringsarealer. 7

8 I tillegg til strandpromenaden og samleveien mot sporområdet er det ført et gangstrøk sentralt gjennom området. Kvartalsmønsteret har senteravstand ca 75 meter. Dette er i smaleste laget for en lamellstruktur med tre lameller, men gir muligheter for kvartaler med god gårdsromsstørrelse. 8

9 Vestre delområde bruksarealer, ca: Midtre delområde bruksarealer, ca: Østre delområde bruksarealer, ca: Sum bruksarealer kvm kv kvm kvm Snitt A-A gjennom Østbyen og verkstedsområdet. Ny bebyggelse er ifølge KDP Snitt B-B gjennom Østbyen og godsområdet. Ny bebyggelse er ifølge KDP 9

10 Eksterne innspill etter vedtatt KDP Innspill om fredning fra Riksantikvaren I KDP inngår Presenningsverkstedet som et verneobjekt. I innspill fra Riksantikvaren er alle murbygningene og Vognremissen, en trebygning syd for Presenningsverkstedet, foreslått fredet. I tillegg er de to traversene og tilhørende sporområder tatt med. Dette innebærer en omfattende reduksjon av utbyggingspotensialet i vestre delområde. 10

11 Jernbaneverkets sporplan I KDP er det forutsatt en femspors løsning, der Dovrebanens hovedspor danner avslutningen av sporområdet. I etterkant av KDP har JBV fremmet et innspill om et 8- spors- alternativ. Krav til avstand fra spor 8 er 20 meter for boligbebyggelse. Dette tar ca 7,2 da av det disponible tomtearealet, som vist med grønt på planen. 11

12 Jernbaneverkets 8- sporsalternativ Åkersvika naturreservat Strandpromenaden forutsettes lagt på fylling. I KDP er fyllingskanten med strandpromenaden lagt til grensen for naturreservatet. I etterkant er det kommet innspill fra Fylkesmannen, om at hele fyllingsfoten skal holdes utenfor verneområdet. Høydeforskjell fra dypeste punkt i grensen mot vernesonen til antatt topp er ca 3 meter. Dette betyr at fyllingskanten trekkes ca 6 meter tilbake. Gitt stigningsforhold på fylling 1:2, og bredde 8 meter på strandpromenaden, vil bebyggelsens sjøfront bli ca 14 meter inn fra KDPs formålsgrense. Gitt at TU fortsatt regnes til formålsgrense i KDP, vil dette ikke influere på den totale ramme for ubyggingsarealer, men vil influere på etasjefordelingen. 12

13 Planeksempel 2 - etter Riksantikvarens krav Det er innpasset ny bebyggelse, dels som boliger, dels som næring. Verneområdet er merket med blått, fyllings- sonen med gult. Av hensyn til nærhet til de fredede bygninger er det regnet 4 etasjer på nybygg. 13

14 Samlet grunnflate på fredede bygninger er ca kvm. Disse regnes utnyttet, dels i 1 etasje og dels i 2 etasjer: Presenningsverkstedet og Vognremissen: én etasje, ca kvm Øvrige bygninger: ca kvm i 1 1/2 etasje: kvm Nybygg: Areal boliger: ca: kvm Areal næring :4 etasjer à kvm kvm Sum arealer kvm 14

15 I forhold til KDP betyr fredningsforslaget et arealtap i østre delområde. Basert på viste planeksempel dreier det seg om ca kvm. Snitt A-A gjennom østbyen og verkstedsområdet. Ny bebyggelse er tilpasset til Riksantikverans fredningsinnspill.. Snitt B-B gjennom Østbyen og godsområdet. Ny bebyggelse er tilpasset Riksantikvarens innspill. Planeksempel 3 - etter krav fra JBV - 8 spor 15

16 Dette fører til tap av tomteareal på ca 6 da. Dette er merket med turkis. Strandsone- begrensningen er merket gult. Samlet bruksareal i midtre og vestre delområd er ca kvm; opprinnelig KDP ca kvm. Tap bruksareal etter jernbaneverkets innspill: ca kvm 16

17 Aksonometri ifølge 8 spors-krav 17

18 Snitt B-B ifølge 8-spors-kravet Konsekvenser Tap av areal Sum mulig arealbegrensning etter JBVs sporplan og RAs verneplan blir med dette ca kvm bruksareal., dvs ca 40%. tap i forhold til opprinnelig KDP. Dette betyr at det blir nødvendig med fortetting av de gjenstående arealer. 18

19 Fortetting Noen prinsipper Alternativ "tett by": Nollis plan over Roma, Arealeffektiv - moderate byggehøyder. Legger beslag på markarealer, mangler utsikt. Egner seg best for næringsarealer. Alternativ "drabantby": Ville Radieuse, Le Corbusier Frigjør utearealer - gode utsikts- og lysforhold. Høy bebyggelse. Hovedsakelig for boligbebyggelse. Alternativ "strandby": Aker brygge, Oslo, ca1985. Muligheter for kombinert næring- og boligbebyggelse. Begrenset uteareal for boliger - moderate utsikts- og lysforhold. Disse eksemplene viser mulige ytterpunkter. På Hamar skal det bygges en ny bydel med kvaliteter best mulig tilpasset stedlige forhold. 19

20 Planeksempel 4 - ifølge Riksantikvarens og Jernbaneverkets samlede krav 20

21 Planeksempelet er gitt høyere utnyttelse av gårdsrom- arealene. Etasjetallet er økt til 6-8. Bebyggelsen er trukket noe nærmere strandpromenaden og nærmere mot sporområdet. I vestre delområde er det 6 og 10 etasjers næringsbebyggelse. I midtre og østre delområde er de to nederste etasjer næringsarealer. Boliglamellene er i hovedsak 6 etasjer. Unntatt er 4 etasjers tverrgående boliglameller i de tre sydligste kvartalene. Det er forutsatt felles utearealer på tak over næringsetasjene. For boligdelen bør ikke dybden på lameller overstige ca 12 meter, men kan økes noe ved bruk av karnapper for utsikt mot sjøen. l planeksempelet utgjør næringsarealene ca kvm; ca 40%, boligdelen ca kvm; ca 60%. Snitt A-A gjennom Østbyen, sporområdet og verkstedsområdet. Snitt B-B gjennom Østbyen, sporområdet og boligområdet 21

22 Aksonometri planeksempel 4. 22

23 Konklusjon I etterkant av vedtatt Kommunedelplan for Strandsonen i Hamar har krav fra Riksantikvaren og Jernbaneverket medført en vesentlig reduksjon av disponibelt bebyggbart areal i området. For det beskrevne delområde dreier det seg om et tap på tilsammen ca kvm bruksareal, eller ca 40 %. Her er ikke medregnet mulig arealtap som følge av Fylkesmannens krav mht. grensen mot naturreservatet. De nevnte innspill har også konsekvenser for adkomst- forholdene. Riksantikvarens plan medfører binding av muligheter for veiadkomsten i øst. Jernbaneverkets krav vil kunne få konsekvenser for veiadkomst via undergangen i vest. Gangadkomst vil kunne få endrede stigningsforhold som følge av kortere ramper opp i området. Dersom utbygging av området skal kunne skje innenfor forsvarlige rammekostnader mht. infrastruktur, etappevis utbygging etc., vil det være nødvendig å opprettholde rammene for bruksareal som følger av opprinnelig Kommunedelplan. For å opprettholde arealkapasiteten for området som helhet, vil det bli nødvendig å øke utnyttelsen i midtre og vestre delområder. Dette vil kunne skje dels ved en økning av etasjetall til 6-8 etasjer - 10 etasjer i vestre del -, dels ved en økt utnyttelse av grunnarealet i de nedre etasjer. Det vil på samme måte kunne betinge en vesentlig høyere utnyttelse i hele Jernbanebrygga- området, gitt nærheten til sentrum. Disse endringer i planbetingelsene er en nødvendig, men ikke ønsket tillemping. Den samlede virkning de ovennevnte begrensningene får, vil vanskeliggjøre en hensynsfull utnytting av området. Særlig for boligdelen vil en for tett bygningsmasse gjøre det vanskelig fullt ut å utløse det spesielle potensiale som beliggenheten skulle tilsi. 23

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Helsehus på Gran Vurdering av helsehus på Sagatangen Oktober 2014. Gran Helsehus. Sagatangen

Helsehus på Gran Vurdering av helsehus på Sagatangen Oktober 2014. Gran Helsehus. Sagatangen Gran Helsehus Sagatangen 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Tomt... 4 2.1 Beliggenhet... 4 2.2 Adkomst, trafikk og parkering... 5 2.3 Reguleringsmessige forhold... 6 2.4 Risiko- og såbarhetsanalyse...

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/4953-12 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET Bondiparken felt I Del av gnr. 51, bnr. 75 gnr 55, bnr. 12 gnr. 54, bnr 31 Asker kommune Januar, 2009 Hegdehaugsveien 31 Tlf: 23 36 50 10 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Mandat

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Hamar, Stange og Ringsaker kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Hamar, Stange og Ringsaker kommune Vedlegg 1.2: Analyse arealer Hamar 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Behovet for hensetting ved Hamar vil i første omgang (innen 2023) være på ca 15 plasser, mens det bør holdes arealreserver for ytterligere

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av FORORD Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av 19.09.2005. En del av bestemmelsene og retningslinjene er knyttet

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Dato: 10.06.2011

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Dato: 10.06.2011 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Dato: 10.06.2011 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket 069000 og datert 08.06.2011. 2 Arealformål Område for kombinert

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

Godsområdet/Espern bru/jernbaneverkstedet

Godsområdet/Espern bru/jernbaneverkstedet Godsområdet/Espern bru/jernbaneverkstedet Beskrivelse av eksisterende forhold, gjeldende planer, og pågående planprosesser Vedlegg til program for reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag 13. november

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Forholdet til eldre reguleringsplaner

Forholdet til eldre reguleringsplaner Forholdet til eldre reguleringsplaner I gammel tid Magnus Lagabøtes lov er det tidligste sporet vi har av en bygningslov. Deretter utviklet bygningslovverket seg ettersom byene brant ned. Nesten alle bygningslover

Detaljer

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Tharan Fergus Seksjon for areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Arealbruk i områder med flomfare regelverk Flomsikring og flomsikre bygg - utfordringer Reglementet

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Detaljregulering av Bøleråsen Senter _Byggehøyder_ side 1 av 6 BYGGEHØYDER

Detaljregulering av Bøleråsen Senter _Byggehøyder_ side 1 av 6 BYGGEHØYDER Detaljregulering av Bøleråsen Senter _Byggehøyder_ side 1 av 6 BYGGEHØYDER Eiendom: BØLERÅSEN SENTER,GNR.107, BNR.697, BØLERÅSEN, SKI KOMMUNE Utarbeidet av: STEIN HALVORSEN AS sivilarkitekter MNAL for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM VEDR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT. Forslagsstiller: ROM EIENDOM AS

FORSLAG TIL PLANPROGRAM VEDR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT. Forslagsstiller: ROM EIENDOM AS FORSLAG TIL PLANPROGRAM VEDR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Forslagsstiller: ROM EIENDOM AS 15. JANUAR 2009 3 INNHOLD INNHOLD... 3 1 BAKGRUNN... 5 1.1 AVVIK FRA

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02.

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02. Byplankontoret Planident: k20110003 Arkivsak: 11/53460 og 07/44293 Tiller, kommunedelplan Planbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter.

Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter. Trodahl Arkitekter MNAL FORSLAG TIL BESTEMMELSER BESTEMMELSER TIL: 1121. 0415.00 DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter.

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 10/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMREGULERING FRA FRIAREAL TIL BOLIGTOMT GAMLE KRINGSJÅVEG 33 - GNR. 48/1 - STEIN ROGER ENG / ERIK A SKÅRSETH Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HEIGB

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/282 14/42212 K2 - L12 Gunn Alice Lersveen DokumentNR:

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Kringsjåvegen 29 Lillehammer, 2618

Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Kringsjåvegen 29 Lillehammer, 2618 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Kringsjåvegen 29 Lillehammer, 2618 Telefon: 97 19 00 78 Org.nr 97 99 80 809 E-post: sigurd@hoelsbrekken.no GRUNNLAG FOR VURDERING AV DISPENSASJON FRA BESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Overordnede føringer for byomforming

Overordnede føringer for byomforming Overordnede føringer for byomforming Per Erik Fonkalsrud Arkitekt i Regionalenheten Odysseen: Odyssevs møter Sirenene som vil lokke ham ut i grunnstøting og død, og han velger å la seg binde seg til masten,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer