Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal og Mosjøen - April AtelierOslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo"

Transkript

1 Levedyktig sentrum

2 Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program - Integrering av nytt og gammelt - Vurdering av prosjektområdets utviklingsfaser - Planer alle kvartal 1:500 - Snitt 1:500 - Soldiagram - Modellfoto - Arealoverslag

3 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Mosjøen har mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Hvordan kan byen være et attraktivt sted å bosette seg? Og kan Mosjøen la sine kompetansemiljøer blomstre ved å knytte dem tettere sammen? Hvordan ser egentlig kulturbyen Mosjøen ut? Er Sjøgata er godt nok integrert med resten av byen, og finnes det uutnyttede potensialer og muligheter? Dette er temaer som har blitt belyst gjennom møter og sentrumskonferanser de senere årene der både byens befolkning og gjester har vært aktive deltagere. Det er en konkurranse i regionen for å posisjonere seg best mulig, og hvordan kan Mosjøen være ledende om 10, 20 og 50 år? Vi ønsker i dette prosjektet å belyse hvordan byutvikling kan være en positiv generator for byen. Det er mange flotte bygninger i sentrum som har et stort potensial og kan oppgraderes. I tillegg finnes det spennede muligheter for å integrere nye bygg og gi hele sentrum et løft. Vårt mål er å videreføre de kvalitetene som allerede finnes i byen, og gjennskape torvet i sentrum til den naturlige møteplassen i byen. Mosjøens nye torv med omkringliggende bygninger kan gi byen et stort og viktig løft

4 URBAN ANALYSE MOSJØEN SENTRUM HAR ET STORT POTENSIAL FOR VIDERE UTVIKLING. Urban bystruktur. Byens kvartalstruktur og rette gateløp gir et godt grunnlag for en forutsigbar velprøvd urban kvalitet. Ved å følge denne strukturen har man gode spilleregler for fortetting og videreutvikling. Ved å tette igjen hull i bebyggelsen og ha utadvendte aktiviteter, kan man på sikt skape et kontinuerlig attraktivt teppe i sentrum. Dette gjør at ikke bare enkelte deler av sentrum blir levende og andre døde, men at hele området kan være dynamisk og attraktivt. Sjøgataområdet. Byen har en sterk lokal identitet med sin historiske bebyggelse, som må integreres og promoteres! Mosjøen har noe helt unikt, som ingen andre byer kan vise til, og dette kan kobles sammen med resten av sentrum på en positiv måte

5 SJØSIDEN SHOPPING SKOLE MUSEUM HISTORISKE MOSJØEN KONTAKT MED ELVA HOTELL RUTEBIL SENTRUM KAN KNYTTES SAMMEN Innenfor sentrumsområdet finnes det idag et mangfold av ulike aktiviteter. Enkelte funksjoner utmerker seg som spesiellt viktige. Ved å knytte disse sammen oppstår det akser i byen. Et utgangspunkt for ny utvikling er å bygge opp attraktive soner langs disse aksene.

6 SJØSIDEN SHOPPING SKOLE MUSEUM HISTORISKE MOSJØEN KONTAKT MED ELVA HOTELL RUTEBIL KRYSSET I SENTRUM Forfølger man aksene, ser man at disse sammanfaller med den allerede etablerte gågata og torvet. Dette krysset i Mosjøen, som er det mest sentrale, kan være en generator for sentrumsutviklingen.

7 URBANT VAKUM Analyserer man krysset mellom gågata og torvet, ser man at det er et ukart byrom. Her ligger det et u-utnyttet potensial. I hjørnet av Petter Dass gt og Strandgata er den historiske bebyggelsen revet, og byggene som engang var inne i midten av kvartalet danner nå den nye veggen til byrommet. Aktiviteten idag på denne delen av plassen er torv uten fasader rundt som skaper liv og bilparkering, som heller ikke bidrar til å øke attraktiviteten Historisk kart Møsjøen sentrum 1922

8 ? STORT POTENSIALE Ved å bebygge området, der den tidligere bebyggelsen er revet, re-etablerer man den historiske kvartalsstrukturen. Dette er en byreparasjon, som kan heve kvaliteten til både Strandgata og torvet. Nye attraktive funksjoner kan også gi liv på gateplan. Ved å bebygge dette området med et nytt volum begrenser man også størrelsen til torvet til en god og menneskelig skala. Dette gjør at torvet igjen kan fremstå som den viktige møteplassen og byrommet i Mosjøen. Spørsmålet er hvilket program vil egne seg best på en slik sentral tomt, og hva vil gi mest tilbake til byen? Hvor stor er den, og kan parkeringsplassen flyttes under bakken? Det eneste som er helt sikkert, er at vi her snakker om Mosjøens indrefilet.

9 PARKERING Torget ca Da bilen var sjefen P-Kjeller under byggeområde Et viktig utgangspunkt for å gi torvet en ny positiv kvalitet er å fjerne bilene som parkerer der idag. Ved å bygge en begrenset P-kjeller under torvet, Strandgata og det nye byggeområde i kvartal 10, vil man kunne frigjøre all den plassen. Dette er en viktig premiss for å kunne skape et barnevennlig torg for myke trafikanter. Ved å gjøre dette kan man få til en løsning med ca. 100 P-Plasser pr plan, som kobler seg underjordisk til kvartalene 10, 11, 20 og 21.

10 MOSJØENS NYE ALMENNING Skissemodell som viser almenningen og det utvidede nye torvet som løper helt ned til elva. I arbeidet med mulighetsstudiet har vi undersøkt en rekke alternative volumer for byggeområdet i sentrum uten å diskutere formen på bygningene. Det som er avgjørende for plasseringen er ikke bare bygget i seg selv, men også hva slags uterom det skaper rundt seg. Bidrar det til å styrke gågata, torvet og urbanisere sentrum på en positiv måte? Vi har i dette studiet sett at Almenningen kan gi klare positive tilskudd til Mosjøens torv og gi det nye viktige kvaliteter.

11 ca 2500m2 Almenningen, den nye innholdsrike plassen i Mosjøen Ved å følge kvartalstrukturen helt til Petter Dassgate, og forlenge torget ned til sjøen, oppnår man et langstrakt torg, eller allmenning. Dette kan gi et flott offentlig byrom. I dette tilfelle fjernes dagens parkeringsplass. Dette forslaget re-etablerer den historiske kartalstrukturen i Mosjøen, og gir et tydelig hierarki til de offentlige byrommene i sentrum.

12 Utskrift Målestokk 1:2000 Bredde: Høyde: 814 meter 517 meter Eksempel på langstrakt plassrom - Torgalmenningen i Bergen

13 Knytte byens historiske lag sammen Ut Ved å fjerne de eksisterende parkerings- plassene på torget, kan man forbinde Mosjøens historiske lag. Et forlenget torg kan både fortelle byens fjerne og nære historie. B HISTORISK BY ETTERKRIGSBY VILLA BEBYGGELSE ELV STRAND DET NYE TORGET: Det nye torget er forbundet med et steindekke som ligger i striper på langs. Stripene forholder seg til bygningene rundt torget og markerer scenen. Det kan benyttes lokal steinsorter og tegl. Plassgulvet binder sammen de ulike delene av plassen og får det til å fremstå som et samlet sjenerøst sted. Byens torg. Parkering Parkering Blomster Scene Uteservering Sykkelparkering Sykkelutleie Butikker Uteservering Uteservering Galleri Fiskebrygge Båtutleie Butikker Lekeplass Benker Fontene Blomster Bregne bed Lekeplass Benker Uteservering Bussterminal Butikker Parkering 6 Utdrag fra vinnerforslaget fra 3 i nord -konkurransen. Et avlangt plassrom kan binde byen sammen

14 Eksempel på bearbeidet plassgulv - Plaza del torico, Spania

15 FORESLÅTT NYTT PROGRAM HVASLAGS PROGRAM KAN STYRKE SENTRUM? I arbeidet med mulighetsstudiet har vi undersøkt en rekke alternative programmer og bruksmuligheter. Hvilket bruk kan bidra til en positiv utvikling i gågata, og hva kan bringe liv til torvet? Det er viktig at nye bygg tilpasser seg den historiske bebyggelsen mot vest, og areal og volum må derfor avspeile dette. En viktig premiss er å ta utgangspukt i det eksisterende. Det finnes idag aktiviteter med handel og som er verdt å bygge videre på. Derfor er alle 1 etasjer, som idag, foreslått med utadrettet som gir liv til gateplanet og bidrar til å aktivisere torvet og gågatene. I 2. etasjene er det bibliotek, kulturskole og saktiviteter som er knyttet sammen til større miljøer. Målet for dette er å skape synergieffekter ved å samlokalisere og utvikle allerede eksisterende kompetansemiljøer. I 3 etasje er det foruten eksisterende arealer også gitt plass til nye er. Det vil være vedlig positivt at sentrum kan ha et folkeliv gjennom hele døgnet. Den gamle bebyggelsen knyttes sammen rundt gågatene Bolig Næring Parkering Bolig Kontor Næring Bolig Kontor Næring Prinsnippsnitt gjennom kvartal 10 og 20

16 INTEGRERING AV NYTT OG GAMMELT Prinsipp 1 etg Utadrettet Ulike svirksomheter okkuperer hele bakkeplanet. Prinsipp 2 etg Kontorer Prinsipp 3 etg Boliger De ulike kontorene er forbundet slik at ulike miljøer kan jobbe sammen. Boligene på taket har direkte utgang til grønne takterasser. For å utvkle de ulike kvartalene tar man utgangspunkt i de eksisterende bygningene og kobler disse sammen. I 1 etg fyller man igjen hele kvartalsvolumet og tilrettelegger dette med aktiviteter som gir liv til gateplan. I 2. etg knyttes de ulike nivåene og planene sammen med en ny sirkulasjon som ligger som en innvendig ring. Dette gjør at man disponerer store plan der ulike aktører kan leie seg plasser etter behov. I 3. etg er det er. Disse ligger på et lokk som også fungerer som uteoppholdsareal. Atrier knytter alle planene sammen.

17 1 etg - kvartal 10,11,20,21 Servering/ Blackbox kino KINO Butikker/ Butikker/ Servering/ Butikker/ Butikker/ Butikker/ Butikker/ Servering/ Servering/ Butikker/ Butikker/ Butikker/ N Butikker/

18 2 etg kvartal 10,11,20,21 Kontorer/ Kulturskole Kulturskole Kontorer/ Bibliotek Kontorer/ Boliger Kontorer/

19 3 etg kvartal 10,11,20,21 Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Bibliotek Boliger Boliger Boliger Boliger

20 P-kjeller - kvartal 10,11,20,21

21 Soldiagram 1 april 1 april 1 april 1 april kl. 09 kl. 09 kl. 09 kl. 09kl. 12 kl. 12 kl. 12 kl. 12kl. 15 kl. 15 kl. 15 kl. 15kl. 18 kl. 18 kl juni 21 juni 21 juni 21 juni kl. 09 kl. 09 kl. 09 kl. 09kl. 12 kl. 12 kl. 12 kl. 12kl. 15 kl. 15 kl. 15 kl. 15kl. 18 kl. 18 kl august 1 august 1 august 1 august kl. 09 kl. 09 kl. 09 kl. 09kl. 12 kl. 12 kl. 12 kl. 12kl. 15 kl. 15 kl. 15 kl. 15kl. 18 kl. 18 kl oktober 10 oktober 10 oktober 10 oktober kl. 09 kl. 09 kl. 09 kl. 09kl. 12 kl. 12 kl. 12 kl. 12kl. 15 kl. 15 kl. 15 kl. 15kl. 18 kl. 18 kl. 18 Soldiagram som viser hvordan skyggene faller på torvet gjennom året

22 Almenningen sett fra øst mot Sjøgata

23 Almenningen sett fra vest mot åsen

24 Kvartalene sett fra luften

25 1 etg kvartal 10,11,20,21 - AREALER OG PROGRAM 30m2 Areal 1 etg BTA- Totalt = 10500m2 Næring/butikk/servering = 9100m2 Kultur = 1150m2 Ny sirkulasjon = 250m2 Kino og blackbox 1050m2 kino Næring 3150m2 Næring 1050m2 30m2 30m2 Næring 250m2 Bibliotek 100m2 Næring 250m2 30m2 Næring 3600m2 30m2 Næring 800m2 N 30m2 Alle arealer er foreløpige ca tall og vil måtte justeres opp og ned ettersom prosjektet utvikles.

26 2 etg kvartal 10,11,20,21 - AREALER OG PROGRAM 25m2 Areal 2 etg BTA - Totalt = 8075m2 Næring/kontor = 4725m2 Kultur = 2150m2 Bolig = 600m2 Ny sirkulasjon og kontor = 650m2 annet/sirkulasjon 200m2 2325m2 150m2 Kulturskole 1250m2 25m2 25m2 Bibliotek 900m2 2550m2 25m2 annet/sirkulasjon 300m2 140m2 25m2 600m2 25m2 Alle arealer er foreløpige ca tall og vil måtte justeres opp og ned ettersom prosjektet utvikles.

27 3 etg kvartal 10,11,20,21 - AREALER OG PROGRAM 250m2 25m2 Areal 3 etg BTA - Næring/kontor Kultur Bolig Uteoppholdsareal Totalt = 4200m2 = 1500m2 = 500m2 = 2200m2 = 2550m2 uteopphold 1150m2 eks 130m2 200m2 eks 200m2 25m2 25m2 200m2 200m2 Bibliotek 500m2 700m2 25m2 uteopphold 1400m2 25m2 100m2 600m2 350m2 80m2 25m2 400m2 Alle arealer er foreløpige ca tall og vil måtte justeres opp og ned ettersom prosjektet utvikles.

28 P-Kjeller kvartal 10,11,20,21 - AREALER OG PROGRAM Areal P-kjeller BTA Parkering + sirkulasjon = 4350m2 Alle arealer er foreløpige ca tall og vil måtte justeres opp og ned ettersom prosjektet utvikles.

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund Valg av tomt Undring Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund 1 Undring / Valg av tomt / Innhold Innhold Situasjon og premisser s. 5 Romprogram s. 7 Alternativ tomt:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN 2012 HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN DOLSTADGATA SKJERVA SKJERVOSEN SKJERVOSEN B. BJØRNSONS VEG STRANDGATA SKJERVGATA SKJERVGATA SKJERVGATA JURGENSENS GATE SKJERVGATA PETER

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema del 1 Sammendrag 2.februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

LOOK TO STRØMSØ A3-hefte til konkurranseforslag til BEDRE BYLIV på STRØMSØ 8. februar 2010

LOOK TO STRØMSØ A3-hefte til konkurranseforslag til BEDRE BYLIV på STRØMSØ 8. februar 2010 LOOK TO STRØMSØ A3-hefte til konkurranseforslag til BEDRE BYLIV på STRØMSØ 8. februar 2010 INNHOLD PLANSJER SOLDIAGRAMMER SUPPLERENDE TEKSTER: TRANSPORTSTRATEGI ENERGISTRATEGI GENE IDÉ LOOK TO STRØMSØ

Detaljer

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Vista Analyse AS Rapport nr 2010/02 Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Nedremarka Eiendom AS 1 Forord I forbindelse med planene om en videre utvikling av M44 handelssted i Bryne samt det uutnyttede

Detaljer

strategi og visjon 1

strategi og visjon 1 strategi og visjon 1 bakgrunn På bakgrunn av stedsanalysen, feltundersøkelsene, scenarioarbeidet og programanalysen har vi dannet oss et grunnlag for å skape en visjon for Kirkenes; en rettesnor for fremtidig

Detaljer

HVORDAN FORME GODE BYROM I NORDLAND?

HVORDAN FORME GODE BYROM I NORDLAND? Nordland Fylkeskommune HVORDAN FORME GODE BYROM I NORDLAND? REFERAT FRA SEMINAR OG WORKSHOP 31/5 og 1/6-2010 Asplan Viak / Arkitekturverkstedet Oslo 12.07. 2010 FORORD I regi av Nordland fylkeskommune

Detaljer

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY EFFEKTIVE STAVANG R SERVICE RUTEEN HYGGELIGE STAVAN GER HANDELS LABYRINTEN KUNST I STAVANGE R KREATIVE ØST STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 Idé-

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Områder i og utenfor sentrum 7 1.0 Innledning 7 2.0 Status for parkering i byen noen utfordringer

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget.

Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget. Parallelloppdrag for Husebyjordet, Parkgruppas evaluering av de innkommende forslag. Det er etablert et samarbeid mellom Skedsmo kommune ved Planavdelingen / Kulturkontoret og Parkgruppa / Skedsmokorset

Detaljer

Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport

Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport Skien sentrum Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport Innhold 1 Dagens situasjon 6 1.1 Befolknings- og næringsutvikling 6 1.2 Historisk utvikling av byen 8 1.3 Funksjoner 10 1.4 Handelsmiljø 12 1.5 Bebyggelse

Detaljer

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST 1 Sentrumsplan for Halden 2015-2027 Planbeskrivelse UTKAST 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Plan og bygningslovens intensjoner med planlegging.... 6 Sammenfatning av de viktigste grepene i sentrumsplanen....

Detaljer