Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre"

Transkript

1 Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak

2 Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter rundt tettstedet Kvartalstruktur Men ikke så veldig pent? Så mye interntrafikk at det utløser krav om fire felts veg Nesten ingen som bor i tettstedet, men et meget attraktivt handelsliv midt i sentrum

3 Skal bli by nye mennesker i Bergensregionen, og Lindås ønsker å ta del i dette Men med slike muligheter kommer også en del krav og knallhard konkurranse: Osøyro, Sotra Kystby, Kleppestø, Arna Men også Frekkhaug og Flatøybyen Samt Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Åsane mm

4 Det store spørsmålet blir: Hvorfor skal folk sove i Knarvik, når de kan sove i Åsane i stedet? Bedre infrastruktur Nærmere Bergen Mer handel, større sentra, IKEA Leiligheter på toppen av kjøpesentrene, og flere skal det bli Ønsker en å ta opp kampen om innbyggerne, eller holder det å kapre de innbyggerne som flytter fra Nordhordland, men ikke tør å flytte helt til byen?

5 Kvartalstruktur? Et av de største urbane potensialene av alle nettverksmodeller «Linjebyer» er dårligst Store potensialer for fotgjengerbasert transport

6 For en kan telle og måle en gates urbane potensial Å videreutvikle dette er god byutvikling! Krysstetthet er et av målene for urbanitet

7 Gaters integrasjon er et annet urbanitetsmål

8 For mobilitet må være styrende, ikke bare for gatestruktur, men også for utforming av bygg

9 Mobilitet brukes allerede for å planlegge handel men da innendørs IKEA Dette er bakgrunnen for Sotra kystby Dette gjør vi for Bergen Men det er enda viktigere i tettsteder som kjemper om vekst Harrods Sentrum må bli vel så profesjonelt i sitt tilbud som kjøpesenterområder, både i form av organisering, men også i plassering av type-butikker, og i utforming av byområder.

10 Så Knarvik har altså Bedre struktur enn Sotra Kystby, Åsane, Flatøybyen og Mindemyren Har med bakgrunn i forskning fra hele verden derigjennom et høyere urbant potensiale. Men dette må utnyttes, ikke motarbeides

11 To måter å utvikle by. No 1: Regulere alt til sentrumsformål Gi alle høy utnyttelse (her rett under 300%BRA) Og gjennom bestemmelser, forsøke å sikre: - Utearealer (offentlig, privat og felles) - Struktur (gater, møteplasser) - Bebyggelsestyper (boliger, næring) I realiteten er det da kravene som gir mulighetene for å bygge ikke potensialene. I tillegg vil kommunen ha: 1850 kr/m2 for oppgradering av infrastruktur Parkering under bakken (under havnivå) for alle felt. Krav om at utbygger skal bygge ut sosial infrastruktur Dette er ikke mulig å gjennomføre, det er dyrt siden alle må betale alt selv, og en får innsigelser

12 Martin Smith Sivertsen: «Skal man bygge nye boliger i sentrum, utløser dagens kommunale regler et samlet krav på om lag 700 mål med uteoppholdsareal - Dette tilsvarer cirka 140 Torgallmenninger. Etter min mening er det ikke egne uteoppholdsareal man trenger i en storby, man trenger gode og trivelige offentlige utearealer som parker, allmenninger og gode gater for myke trafikanter, sier Smith- Sivertsen.

13 Så i stedet for å legge alle krav på grunneiere Sette av gode areal til offentlig rom ute først, så planlegge bygg Redusere krav til private areal, fordi vi har gode fellesområder Øke fotgjengerbevegelighet, for å bedre livskvalitet, øke salgspris på boliger, og sikre bedre lokalt næringsliv Redusere behovet for bil, ved å gjøre tettstedet bedre Redusere internkjøring ved å samle parkering i felles anlegg, som også blir billigere siden man spleiser på løsningene, og som bidrar til bevegelse i tettstedet. Poenget er at dette i sum blir BILLIGERE og BEDRE. En øker grad av tilfredshet, og øker verdien av byggene som bygges. Men det er vanskeligere å organisere, og det krever at både kommune og grunneiere/næringsdrivende ønsker utvikling

14 Verdi i bygningsmassen Spacescape

15 Det har vært kritikk til planen Parkering er for dyr For store kostnader til infrastruktur For mange krav For lavt, for lite utnyttelse

16 Parkering selv i Ytre Arna

17 Klart vi skal ha parkering i Knarvik, men den skal være felles, og den skal planlegges, og kostnadene skal deles og være synlige

18 Kostbar infrastruktur Det er dagens kjøring som utløser nye veisystemer ikke planen Dette er krav som kommer uansett Vi har fått parkering (opp og nedkjørsler) inn i E39prosjektet mulig betalt av bompenger

19 Krav? Enten er man by, eller så er man ikke Man kan ikke få reduserte krav til uteareal, høyere tetthet etc, og samtidig beholde landsbyløsninger på parkering og vei.

20 Men kostnadene Er i stor grad pålagt fra regionale og nasjonale aktører Alle er egentlig interessert i at Knarvik utvikler seg i planens retning, det vil bli bedre for miljø, bedre for trafikk, bedre for beboerstruktur, det vil nå regionale krav og nasjonale krav Og er det da slik at det bare er utbyggere som skal betale for alt dette her? Utbyggere teller +er og er og bygger kun prosjekter de vil tjene penger på. Det er dyrere å bygge bolig i tettsted enn i by, og en får atskillig mindre penger igjen. Marginen må være tilstede.

21 Og til alle dere regionale og nasjonale myndigheter: Vi er samfunnsbyggere! Å bygge vei for veiens skyld er ikke farbar vei. Hvis målet er å bruke vei for å bygge best mulig Knarvik, tror jeg svaret ville sett annerledes ut Eller sykkel, park, handel. Planlegging handler ikke om å gjøre alle fornøyd

22 Internasjonal forskning støtter opp: UN HABITAT 2014 Sustainable planning five principles: 1. Minimum 30% bør være gate for å sikre konnektivitet og urbanitet 2. Høy tetthet. 150 mennesker pr hektar (15 pr daa) 3. Funksjonsmiks 40% av bebyggelsen bør være næring/offentlige funksjoner 4. Stor variasjon i boligstørrelse (20-50% lavpris enheter, og ingen typer mer enn 50%) 5. Bygninger med kun en funksjon bør utgjøre mindre enn 10% av ethvert nabolag

23 Nøkkeltall i Knarvik Planområdet: 390 daa Byggeområde: 213 daa FORMÅL Næring/handel Kontor Bolig AREAL m m m2 Tjenesteyting (offentlig/privat) m2 Kultur og hotell 7000 m2

24 Utnyttelse i Knarvik Det er muligheter for to Lagunen i dette forslaget. Det er store potensialer for næringsliv Det er potensialer for 2000 boliger. Det er mer enn doblet. Det gir en befolkning på ca mennesker

25 Og i forhold til UN Habitat: 5500 mennesker/390 daa: 14,1 personer/daa Bergen sentrum: 7 personer pr/daa (uten vannene, spaghettikrysset, jernbanen og Bystasjonen).

26 Derfor områdeplan Knarvik

27 Illustrasjonsplan kvalitativ byutvikling med fokus på grønt Elveåpning Allmenning Grønt Mangfold Hager Urbant og tett Høyt og lavt Kultur, næring, bolig, helse, skole med mer

28 Og det spennende er Det var innsigelse på grøntstruktur fra Fylkesmann Vi halverte kravet til m2 uteareal pr bolig. Vi økte byggehøyder Vi økte utnyttelsesgrad Alle utbyggere kan bygge mer m2 bygg, og mer enn dobbelt så mye bolig Men vi innførte en frikjøpsordning for uteareal, og gjennom dette muliggjorde gode offentlige areal. Og gjennom dette fjernet Fylkesmann innsigelse!

29 For det er disse rommene som er byrom

30 Og det er dette som er kvalitativ byutvikling

31 Og det er derfor dette blir en god by å bo i

32 Takk for meg

Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger

Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger Innhold Problemet for Bergen og løsningen (2 sider) Problemer knyttet til inversjon utslipp og helseskader Trafikk Regionale

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER?

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030 PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? Prognosene forteller oss at folketallet i Hordaland vil øke fra ca. 500.000 i dag til om lag 650.000 i 2030.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Campus Vestfold. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur NOTAT. Sigrid Stokke

Campus Vestfold. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur NOTAT. Sigrid Stokke Campus Vestfold Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur Sigrid Stokke Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg - 3125 Tønsberg asplanviak.no Oppdragsgiver: Horten Kommune Oppdrag:

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Delrapport: kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform (rådmannens forslag)

Delrapport: kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform (rådmannens forslag) Delrapport: kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform (rådmannens forslag) Innhold Om Frogn kommune Delrapportens struktur Hvorfor rapport om kommunereform

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utvalg for byutvikling 15.10.08 sak 110/08 vedlegg 4 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utgave: 1 Dato: 2008-09-10 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde,

Detaljer

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Rapport Seminar og verksted 1. og 2. november 2012 Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet 1 Seminar og verksted Regionalplan for areal og transport

Detaljer

BILDE 2 Og jeg gjør det under sterk påvirkning av Bjørnstjerne Bjørnsons det er tross alt Bjørnson-år i år.

BILDE 2 Og jeg gjør det under sterk påvirkning av Bjørnstjerne Bjørnsons det er tross alt Bjørnson-år i år. BY- OG BOKVALITET 28. SEPTEMBER 2010 BILDE 1. Trengs en nasjonal byfortettingspolitikk? Dersom målet utelukkende er å fortette byen med nye boliger, er svaret nei. Det greier utbyggerne selv. Men om vi

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer