Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011"

Transkript

1 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011

2 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en intensjonsavtale med Lantmännen Ceralia om kjøp av silobygget. Dette forutsetter at Lantmännenløser ut tomtefesteavtale med Kristiansand Havn KF. Planen er å bygge om siloentil et nytt hotell med inntil 200 rom med tilhørende servicefasiliteter som restauranter, kurs- og konferanse osv. Deter rimelig å anta at et hotell vil kunne bygge sterkt opp under aktivitetene i Kilden.

3 Hotel Caledonien: Bygningene eies av Glastad Farsund AS The Rezidor Hotel Group leier hele bygget og driver Radisson Blu-hotellet 205 hotellrom, 130 rom i Kongen (hovedblokka) og 75 i Dronningen (tilbygg over Parko) Resepsjon, møterom, konferanse, restauranter, nattklubb o.l Ved bygging av nytt hotell på Silokaia er tanken å omgjøre Caledonientil et effektivt og oppgradert hotell på 130 rom og utnytte frigjorte arealer til annen relevant virksomhet. Dette kan frigjøre opp mot m2. Bakgrunn for prosjektet

4 Kristiansand Kommune: Bakgrunn for prosjektet Kulturskolensliter med lokaler tilpasset tidsriktig og samlokalisert undervisning, samt et forsvarlig arbeidsmiljø. Vanskelige utviklingsmuligheter for nye kulturuttrykk. Samsensfremtidige lokalisering er uviss med tanke på ny E39, samt store forventede kostnader knyttet til opprusting av lokaler og arbeidsmiljø. Institusjonene har målsettinger som tangerer hverandre, og samarbeider på en rekke områder. En samlokalisering vil kunne gi synergieffekter: Sammenfallende kulturuttrykk (musikk, dans, teater, billedkunst og film) Sambruk av produksjonslokaler og fremføringsarenaer Felles administrative tjenester og optimalisert driftsøkonomi Felles behov for sentral lokalisering og god tilgjengelighet (gående, syklende, rullende, offentlig kommunikasjon, vareleveranser, turnebusser o.l) Nærhet til Kristiansand Kino, Kilden og Kvadraturen generelt.

5 Planverkene Reguleringsplanen for Silokaia Hensikten med planen har vært å utvikleen urban bydel som gjenåpner kontakten med sjøen og som oppleves som det riktige stedet å bo, oppholde seg i og identifisere seg med. I området er det totalt regulert inn ca m2 ny bebyggelse, hvorav ca m2 næring. Da er ikke areal i silobygget medregnet. Siloenvar et viktig element i arkitektkonkurransen for Kilden og er således hensyntatt i utviklingen. Siloen er regulert til bevaring, men med ny tiltenkt virksomhet.

6 Planverkene Forslag til Kommunedelplanfor Kvadraturen og Vestre Havn Planen tar til orde for å etablere en Bylivssone for å samle aktivitet og skape puls i byen. Spesielt aksen fra Torvet via Gravanetil Kilden vektlegges som en særdeles viktig del av bylivssonen. Langs aksen ønskes det publikumsrettet virksomhet og bedre tilrettelegging av gater og torv. Ved en fremtidig utnyttelse av containerområdet og Lagmannsholmentil byutvikling, vil denne aksen få en helt sentral betydning for Kvadraturens videre utvikling som opplevelsessentrum. Caledonienkvartalet og kinoen ligger midt på denne aksen, og Samsen/ Kulturskolen vil således utgjøre en sentral del av det innholdet som kan skapes i området.

7 Planverkene Caledonienkvartalet i Bylivssonen

8 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien Forutsetninger: Samsenog Kulturskolen disponerer i dag ca m2,fordelt på ca6.000 m2 på Samsenog ca m2 i Musikkens Hus. Institusjonene jobber for tiden med planer for fremtidig innhold og aktivitet, og gjennom dette også forventet arealbehov. Nye lokaler for aktivitetene må være tilpasset virksomheten og fremtidige utviklingsmuligheter. Gode energiløsninger og rasjonell driftsøkonomi må ligge til grunn. Utgangspunktetfor en evtsamlokalisering i Caledonienkvartaleter at eierskapet til bygningsmassen forblir som i dag, og at kommunen inngår en langsiktig leieavtale. Det antas positiv kommunal saksbehandling for ny virksomhet i Caledonienkvartalet.

9 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien Kjeller Brutto areal ca m2 Vestre Strandgate Inneholder bl.alagre, tekniske rom, toaletter, møterom og restaurant. Det antas at hotelldriften har behov for ca 300m2. Havnegata

10 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien 1.etasje Brutto areal ca m2 Vestre Strandgate Inneholder bl.aresepsjon, toaletter, kontorer, møterom og barer / restauranter. Det antas at hotelldriften har behov for ca 500m2 (resepsjon, kontorer o.l) Havnegata

11 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien 2.etasje Brutto areal ca m2 Vestre Strandgate Inneholder bl.akjøkken, restaurant, kontorer, møterom, Caledonien Hall og nattklubb. Hele arealet kan iutgangspunktet frigis. Havnegata

12 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien 3.etasje Brutto areal ca m2 Vestre Strandgate Inneholder bl.akontorer, tekniske rom, lagre og nattklubb. Hele arealet kan iutgangspunktet frigis. Havnegata

13 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien Nybygg på parkeringsplass Resterende arealbehov kan løses med et tilbygg på egen tomt. Her bør det være mulig å bygge ca2.500 m2 fordelt på kjeller og 3 etasjer.

14 Forslag til ny utnyttelse av Caledonien Dronningen Brutto areal ca m2 fordelt på 4 etasjer Inneholder 75 hotellrom som kan tenkes å utnyttes til studenthybler. Inngang fra Havnegataog fra parkeringshus Parko. Dette vil å så fall ikke berøres av samlokaliseringsprosjektet.

15 Økonomi og fremdrift Økonomi samlokaliseringsprosjekt: Det er ikke foretatt dyptgripende vurderinger av økonomien i prosjektet på dette stadiet. Dette er svært avhengig av arealbehov og romprogram som må utarbeides av Kristiansand Kommune. Glastad Farsund AS vil i utgangspunktet stå for alle investeringer i bygningsmassen, omfanget av investeringer vil være avhengig av overnevnte. Leiepris vil være avhengig av investeringer. Dersom Samsen og Kulturskolen skal fortsette i dagens lokaler, må Kristiansand Kommune påregne betydelige investeringer i oppgradering og tilpassing av disse. Ved samlokalisering vil Samsen og Musikkens Hus kunne legges ut for salg. Fremdrift: Forutsatt kommunal tilslutning inngås det en samarbeidsavtale mellom Glastad Farsund AS og Kristiansand Eiendom om en videreutvikling av planene i et mulighetsstudie. Mulighetsstudiet skal belyse de fysiske, driftsmessige og økonomiske mulighetene som ligger i samlokaliseringsprosjektet. Det antas at mulighetsstudien kan fremlegges våren En evt realisering av prosjektet kan være realistisk i løpet av en 5 års periode.

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.06.2011 35098/2011 2010/9150 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/103 Formannskapet 30.06.2011 Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.06.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 1 Illustrasjoner og design: Egil Bjørøen. Foto: Siv Egeli (hvor ikke annet er angitt). Trykk: Gunnarshaug AS 2 Kulturarenaplan 2013-2025

Detaljer

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Forord Foreliggende helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning er utarbeidet etter oppdrag

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Undersøkelsen gjennomført i september 2012 HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER 1 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER - LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Kongsberg

Detaljer

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-F31, TI-&73 13/580 14/3949 Steinar Lund. 29.07.2014 Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Utvalg

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002)

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) Rambøll Norge AS Brunstad Conference Center--- Stiftelsen Brunstad stevnested Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) (Rev. 2) 2009-05-08 Forord I forbindelse med planer om

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Vår dato: 15.03.2012 Vår referanse: Side: l av 2 Til Sandnes bystyre REVISORS BERETNING FOR SANDNES PARKERING KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer