Innkalling til årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Årsberetning Regnskap 2013 med revisjonsberetning 6. Planer for drift og aktiviteter i Budsjettforslag Medlemskontingent Innkomne forslag 10. Valg 11. Utdeling av hederstegn og æresbevisninger Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med utdeling av premier. Styret håper at riktig mange av klubbens medlemmer har lyst og anledning til delta både på årsmøtet og sosialt samvær etterpå. Det vil bli servering etter årsmøtet. 1

2 4. ÅRSBERETNING Styrets sammensetning 2013: Leder Sekretær Kasserer Nestleder Styremedlem 1.varamedlem 2.varamedlem Lene Grimstad Kari Krogsbøl Kristoffersen Elin Larsen Mona Olsrød Annette Aske Bente Haugen Tom Larsen Det har i 2013 vært avholdt 10 styremøter. Det har vært avholdt ett medlemsmøte. Styret har behandlet 81 saker. Styrets kontaktpersoner for de ulike komitéer m.v. har vært Lydighetsgruppa: Elin Larsen Bruksgruppa: Tom Larsen Hyttekomitéen: Bente Haugen Kurskomitéen: Annette Aske Appell: Mona Olsrød Agilitygruppa: Lene Grimstad Hundekjøring: Mona Olsrød RIK (Regler for internasjonale konkurranser): Tom Larsen Ansvarlig for brøyting har vært Tom Larsen. Revisor har vært Siri Grøtterød. Årsmøtevalgte komitéer m.v.: Kurskomité Inger Lise Avdal Maylinn Luu Hyttekomité Betty Taalesen Linda Taalesen Caroline Martinsen Redaksjonskomité (Appell) Natalie Kløverød Liv Margaretha Holtskog Bente Hoel Valgkomité Brynjar Kobro Reidun Stensrud Kathinka Lunde 2

3 Klubben har pr medlemmer. Klubbens nålevende 6 æresmedlemmer er: Bjørg Eikedalen Thore Karlsen Kåre Falkensten Fredrik Hansen Knut Bever Freng Roy Eftedal ÅRSRAPPORTER FRA KOMITÈENE OG GRUPPENE Agilitygruppa Vi startet opp treningen innendørs på IFokus, Damgården i januar, og hadde nybegynner- og videregåendetrening sammen en kveld pr uke. Vi flyttet ned i Kilen i slutten av april. Alle deltakere på innetreningen betalte en egenande slik at treningen ble selvfinansiert. Gruppa har trent 2 ganger i uka i Kilen på vår og høst. Vi hadde sommerferie fra slutten av juni og til midten av august. Vi avholdt en dugnad i gruppa før sommerferien med et godt oppmøte. Vi flyttet inn i bobla (den lille plasthallen) på Brunla Gård i starten av november. Nybegynner og videregående har trent på samme kveld, men til ulike klokkeslett. Det har vært ca 23 ekvipasjer påmeldt til inne trening vinteren 2013/14. Vi har avholdt to ordinære helgekurs for nybegynnere med bra deltagelse. I tillegg har det vært avholdt et føringskurs for nybegynnere som ble fulltegnet. Det ble arrangert et videregående agilitykurs med ekstern instruktør, men dessverre var det for få påmeldte til å avholde. Det har ikke vært avholdt offisiell konkurranse i agility i klubbens regi år. Agility gruppa har holdt jevnlige møter hele året. Det er avholdt en klubbkonkurranse i år, og de to siste blir avholdt inne i ridehuset på Brunla før årsmøtet. Det er flere i gruppa som har prøvd seg i offisielle konkurranser i året som har gått, og vi har nå ca 5-6 ekvipasjer som er aktive på stevner. Vi har utvidet instruktørgruppa med 5 stykker, og det er til stor hjelp med en så stor og aktiv gruppe som vi har nå. Og til slutt en stor takk til dere som har vært instruktører i året som har gått. Vi er helt avhengige av dere for å holde aktiviteten oppe i gruppa! Lydighetsgruppa Lydighetsgruppa har i 2013 hatt en komite bestående av Elin Larsen og Grete Skjelnes. Vi har hatt 5 møter i løpet av året. Gruppa har hatt fast treningsdag i Kilen på fredager. På våren ble det avholdt et weekendkurs i konkurranselydighet med Kristin Gudem som instruktør. Det ble også avholdt et kurs i rallylydighet med Line Andersen som instruktør. 3

4 I tillegg var det satt opp et kurs med Tom Larsen, et kurs med Bjørg Eva Steinsholt og Anita Mandt Bartholsen, og et kurs til med Kristin Gudem, alle disse i konkurranselydighet, men alle 3 måtte avlyses på grunn av manglende påmelding. Det har vært avholdt 2 klubbkonkurranser i lydighet i 2013, ett på våren og ett på høsten. Takk til Bjørg Eva Steinsholt og Jon Ragnar Charlesen (med Grete Skjelnes som meddommer) som stilte opp som dommere, og takk til alle deltagere som stilte opp. I høst inviterte komitéen til møte i Kilen med bl.a. innetrening og klubbkonkurranser som tema, det møtte 2 medlemmer utenom komitéen. Fra midt i november har vi hatt innetrening på torsdager på Brunla, der får vi leie hall av Brunlanes og Stavern Rideklubb. Brukshundgruppa Mandager klokka trener vi lydighet på sletta. Søndager klokka trener vi i skogen. Vi har i år ikke hatt noen opprykk til høyere klasser. Med tre gode poengsummer kvalifiserte Tom Larsen med Jerry seg til norgesmesterskapet i rundering. Her ble det 5. plass. Tom og Jerry med premie for beste lydighet. Tom og Jerry kvalifiserte seg også til nordisk i rundering. Her møttes de tre beste ekvipasjene fra de nordiske landene. Det ble en 5. plass. Vestfoldmesterskapet ble i år arrangert av Holmestrand hundeklubb. Vi deltok med 7 ekvipasjer. Det ble oppnådd følgende resultater: Klasse B/A Inger Faugstad m/ Harley nr.2 Klasse D/C Lene Grimstad m/ Bissie nr.3 Rekrutt Maya Ervik m/ Molly nr.2 Beate Skalleberg m/ Bayleys nr.3 Tom Mathisen m/ Mille nr.4 Bente Hoel m/ Maya nr.5 Larvik og omegns hundeklubb fikk vandrefatet for beste klubb. Kurskomitéen Det har i 2013 blitt avholdt 5 møter i kurskomitéen. Det har blitt gjennomført 4 valpekurs, to på våren og to på høsten. Alle kursene har vært fulltegnet. Det har også blitt gjennomført ett oppfølgingskurs og 4 konkurranser i ministatuetten. Gruppe 1 og gruppe 2 har hatt stort oppmøte i og det har vært et aktivt år i kurskomitéen. Hyttekomitéen Komitéen har hatt 4 møter i år. Vårens dugnad hadde bra oppmøte, og mye ble gjort. I tillegg ble det gjort mye utenom dugnad på eget initiativ, derunder nye blomsterkasser, beiset benker, vaska vegger og trapp til do. Vi arrangerte grilling etter Appellprøve, med bra resultat, takket være kurs samme dag. Hyttevakter er fremdeles ett problem. Det hjalp ikke mye med gulrot» i form av tur og buffet (evt buffé) på Color Line. Så, alt fungerer ikke optimalt, men det går rundt. Henstiller til alle om å rydde etter seg og forlate hytta i den stand man ønsker å finne den! 4

5 Hundekjørergruppa I år har det vært liten aktivitet i hundekjøringsgruppa. Redaksjonskomitéen (Appellkomitéen) Det har blitt utgitt tre utgaver av bladet i 2013: 1/2013 i april 2/2013 i september 3/2013 i desember Til alle numrene av bladet har vi fått inn mange innlegg uten at vi har spurt spesielt om innlegget. Dette kan ha noe å gjøre med at vi spør etter innlegg på LOHK s facebookgruppe. Komitéen har hatt ett møte før utgivelsen av blad 1 og 2, men ikke noe møte før blad 3. Det meste av kommunikasjon har foregått på en intern facebookgruppe for komitéen. Innlegg til bladet har blitt sendt til e-posten og har derfra blitt lagt inn på Appell sin dropbox av Natalie. RIK/IPO-gruppa (Regler for internasjonale konkurranser) Året 2013 har det vært mye aktivitet, men lite trening på sletta i Kilen. Vi har treningsdag mandager i Kilen, men siden sletta er litt innsnevra, og vi trenger stor plass, så har vi brukt den lite. Vi trener spor rundt om på de jordene vi får lov til å bruke, lydighet på diverse gressmatter, og c-delen trenes sammen med Sandefjord hundeklubb i Sandefjord. De som har oppnådd resultater dette året: Torodd Vaage og Inox Deltatt IPO NM alle raser 3. plass Schaefer NM Kathinka Lunde og Cuba AD, IPO 2 og IPO 3. Sten Skogli og Ia IPO 1 Caroline Mauseth og Tibra BH Caroline Mauseth og Saeta BH 5

6 5. Regnskap 2013 m/revisjonsberetning KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , , Klubbrekvisita 1 726, , Bruksgruppe 0, , RIK gruppe , Agilitygruppe ,00 560, , Lydighetsgruppe 6 500, , Appell 6 800, , Salg kiosk , , Kurskomite, faste , , kurs Innt , , medlemsfester Andre kursinntekter 4 000,00 0, Tilskudd 8 000, , kommunen Diverse , , inntekter/utlodning Jubileumsfest ,00 0, år, Sum innbet. DriftsInntekter fra medl , , DriftsKostnader 4000 Medlemskontingent , , kostnader Bruksgruppe 0, , kostnader RIK gruppe , , kostnader Agilitygruppe , , kostnader Lydighetsgruppe ,00-273, kostnader Appell kostnader , , Kiosk kostnader , , Varekjøp -941, , klubbrekvisita Kurskomité kostn., , , faste Kostn. kurs , , medlemsfester Andre kostnader ,00 0, kurs Diverse kostnader / -849,00-629, utlodning Jubileumsfest ,00 0, år, Styrehonorarer varekjøp , , Kilometer godtgj , , Telefonkostnader , , Avskrivning , , materiell Datautstyr og , , program Kontorrekvisita , , Andre , , driftskostnader Strømutgifter , , Vedlikehold , , Avgifter NBF , , Leieutgifter , , Porto 0,00-144, NKK utdanning 0,00 0, egne Møter instr. / utmerkelser , , Tilskudd stevner , , /kurs Forsikring /Semi , , Inventar 0,00-716, Jubileumskomite ,75 0, Sum år DriftsKostnader , , DRIFTSRESULTAT , , Finansposter 6

7 8040 Renteinntekter 5 127, , Renteutgifter og -294,75-398,25 0 bankgebyrer Sum Finansposter 4 832, ,28 0 RESULTAT FØR , , SKATTER Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs 0,00 0,00 0 disp, skatt ÅRSRESULTAT , , KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1000 Hytte , , Større eiendeler/ inventar o.l , , Treningsmateriell + containere , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1400 Kasse 4 029, , Larviksbanken , , Larviksbanken , , Larviksbanken ,96 0, Varebeholdning , , Kundefordringer 7 929, ,00 Sum Omløpsmidler , ,22 SUM EIENDELER , ,22 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) , ,61 Sum Egenkapital , ,16 Langsiktig Gjeld 2290 Depositum, nøkler til klubbhytta 1 800, ,00 Sum Langsiktig Gjeld 1 800, ,00 Kortsiktig Gjeld 2400 Leverandørgjeld 3 002, , Påløpne kostnader agilitygruppa , ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,06 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,22 7

8 Noter til regnskap 2013 Selv om vi har et driftsunderskudd i år på kr ,- så er ikke dette så galt. Det ble budsjettert med et underskudd på kr ,- pga. jubileet vårt. Jubileet gikk i underskudd med kr Årets resultat Konto 3620 Andre kursinntekter: Rallylydighetskurs Konto 3703 Div inntekter/utlodning: Kr er utlodning på jubileumsfesten, resten er utlodning på andre medlemsfester Konto 6010 Avskrivning materiell: Hytte kr ,- Større eiendeler/inventar kr ,- Treningsmateriell kr.5 000,- Konto 6550 Datautstyr og program: ny pc til kasserer Konto 6809 Andre driftskostnader: hovedsakelig Pelias skadedyrkontroll og Containercervise Konto 6811 Vedlikehold: hovedsakelig brøyting. Konto 7610 Møter/utmerkelser: Hederstegn kr ,- Nye rammer på bildene av æresmedlemmene og bilde av nytt æresmedlem kr.3 122,- Årsmøteutgifter kr ,- Balanse Konto 1500 Kundefordringer: Instruktør trinn1 kurs, tilbakebetaling rest kr.1 350,- Påmelding julebord kr. 200,- Larvik kommune tømming av container kr ,50 Konto 2400 Leverandørgjeld: Farriseidet dagligvare julebord kr. 497,30 Meny Helgeroa julebord kr ,- 8

9 Revisjonsberetning 9

10 6. Planer for drift og aktivitet Vi ønsker å fortsette med hyttevakt på onsdager og lørdager for å sikre at nye medlemmer får en god velkomst i klubben, og for å ha økt fokus på det sosiale rundt aktiviteten som er i Kilen. Det er fattet vedtak i styret om å videreutvikle hjemmesiden til klubben, eventuelt kjøpe tjenester for å få gjort dette. I tillegg skal det utgis tre nummer av Appell. Det planlegges to valpekurs på våren, og to på høsten. Fra og med februar avholdes intensivt valpekurs ca. en gang pr måned. Klubbens allmenne treningstilbud gruppe 1 og 2 videreføres i 2014 som et tilbud til grunnutdanning av hund og fører, og det vil bli satt opp datoer for appellmerkeprøver på vår og høst. I tillegg planlegges det unghundkurs med siktemål å ta appellmerket. Det planlegges agilitykurs for nybegynnere, viderekommende og instruktører, både med egne og innleide instruktører. Det skal også arrangeres bronsemerkeprøver i agility. Det avholdes kurs i konkurranselydighet ved interesse. Egentrening en gang i uken videreføres. Egentrening i Rally-lydighet en gang i uken. Det arrangeres kurs ved interesse for dette. Det blir arrangert klubbkonkurranser i lydighet, agility og agility hopp. Vi håper også å få i gang igjen klubbkonkurransene i brukshund. I tillegg har vi ministatuett i lydighet. Klubben skal jobbe for å opprettholde ekvipasjer som kan være med å trekke vogn for kommunen og på tilstelninger. Det skal fortsatt jobbes for å utdanne instruktører, primært trinn 1. 10

11 7. Budsjettforslag 2014 KtoNr KontoNavn Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2014 RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent Klubbrekvisita Bruksgruppe RIK gruppe Agilitygruppe Lydighetsgruppe Appell Salg kiosk Kurskomite, faste kurs Innt. medlemsfester Andre kursinntekter Tilskudd kommunen Diverse inntekter/utlodning Jubileumsfest 50 år, innbet. fra medl. Sum DriftsInntekter DriftsKostnader 4000 Medlemskontingent kostnader Bruksgruppe kostnader RIK gruppe kostnader Agilitygruppe kostnader Lydighetsgruppe kostnader Appell kostnader Kiosk kostnader Varekjøp klubbrekvisita Kurskomité kostn., faste kurs Kostn. medlemsfester Andre kostnader kurs Diverse kostnader / utlodning Jubileumsfest 50 år, varekjøp Styrehonorarer Kilometer godtgj Telefonkostnader Avskrivning materiell Datautstyr og program Kontorrekvisita Andre driftskostnader Strømutgifter Vedlikehold Avgifter NBF

12 6830 Leieutgifter Porto NKK utdanning egne instr Møter / utmerkelser Tilskudd stevner /kurs /Semi Forsikring Inventar Jubileumskomite 50 år Sum Drifts Kostnader Driftsresultat Medlemskontingent 2015 Styret foreslår ingen endring av medlemskontingenten for Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. 12

13 10. Valg Valgkomitèens innstilling til valg 2014 Styret: Leder Lene K. Grimstad Gjenvalg 2 år Nestleder Mona Olsrød Ikke på valg 1 år igjen Sekretær Kari Krogsbøl Kristoffersen Gjenvalg 1 år Kasserer Elin Larsen Gjenvalg 2 år Styremedlem Annette Aske Ikke på valg 1 år igjen Varamedlem Bente Haugen Gjenvalg for 1 år Varamedlem Tom Larsen Gjenvalg for 1 år Kurskomité: Inger Lise Avdal Gjenvalg 2 år Maylinn Luu Ikke på valg 1 år igjen Hyttekomité_ Fredrik Hansen Ny for 2 år Linda Taalesen Ikke på valg 1 år igjen Caroline Martinsen Ikke på valg 1 år igjen Appellkomité: Natalie Kløverød Gjenvalg 1 år Liv Margaretha Holtskog Ikke på valg 1 år igjen Bente Hoel Ikke på valg 1 år igjen Valgkomité: Brynjar Kobro Reidun Stensrud Kathinka Lunde Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Revisor: Siri Grøtterød Gjenvalg 1 år De foreslåtte representantene er forespurt og har sagt seg villig til verv i LOHK Brynjar Kobro (sign) Kathinka Lunde (sign) Reidun Stensrud (sign) 13

14 11. Utdeling av hederstegn og æresbevisninger 14

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015.

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015. Årsmøtedokumenter Elverum Hundeklubb 9. mars 2015. Folkvang skole, lille auditorium. Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb Dato: Mandag 9. mars 2015 kl 19:00 Sted: Folkvang skole, lille auditorium

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Tirsdag 18. mars 2014, kl 19.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikk, Ringveien 34, Finnsnes Tilstede: 14 medlemmer, 7 vanlige medlemmer og 7 styremedlemmer. Saksliste: 1. Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke

Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke Distrikt 18 Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars kl. 19:00 i distrikt VESTFOLD Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering a. Valg av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Kjære medlem i Follo Brukshundklubb!

Kjære medlem i Follo Brukshundklubb! JULEN 2014 Kjære medlem i Follo Brukshundklubb! Vi starta 2014 med ei trivelig feiring av klubbens 50-års jubileum i Seniorsenteret i Ås rådhus. Veldig hyggelig at flere av våre veteraner deltok i feiringa.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer