ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA"

Transkript

1 ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen. 5. Godkjenne årsrapport fra redaksjonskomiteen. 6. Godkjenne årsrapport fra ungdomsgruppen. 7. Godkjenne revidert regnskap og revisjonsberetning. 8. Behandle innkomne forslag. 9. Fastsette kontingent. 10. Godkjenne budsjett Behandle årsmøtepapirer til NIHF. 12. Bestemme lagets organisasjon. 13. Valg. 14. Valg av representanter til årsmøtet i NIHF. Side 1

2 ÅRSRAPPORT HEKLA 2009 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Monika Lind Nestleder: Line Werner Sekretær: Marit Øxseth Kasserer: Ellen Tronrud Sportsleder: Kine Nordbrekken Styremedlem/Redaksjon: Dag Lindheim Styremedlem: Anne Wangen Ungdomsrepresentant: Anita Martinsen Vararepresentant: Anne Tinglum Vararepresentant: Helene Tinglum Sportskomitè: Steinar Myhre Anne-Grethe Vestavik Thunem Hrefna Gretarsdottir Redaksjons-komitè: Lise Engebretsen Revisor: Kjell Buskop Solveig Sæverås Valgkomitè: Gro Johansen Hege F. Nymoen Line Werner måtte trekke seg av personlige grunner. Det ble ikke satt inne noen etter henne. Styret Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Mange saker er fortløpende blitt ordnet med kommunikasjon via mail. Hekla har vært representert både på årsmøtet i NIHF i mars, og på lokallagsmøtet i november. Medlemstall Medlemstallet i Hekla økte også i år. Fra 188 medlemmer i fjor til 203 ved årets utgang. Av disse er 166 hovedmedlemmer og 37 familiemedlemmer. Valhallposten Klubbavisen er kommet med 3 nummer i perioden. Viser til årsrapporten fra redaksjonskomitèen. Side 2

3 Nettside Heklas hjemmeside holdes à jour og oppdateres jevnlig, og den er fortsatt meget brukervennlig. Støtte Viser til regnskapet for 2009 for detaljer. Styret har i perioden jobbet med følgende saker: Sponsoravtale med BOLE Nye stoler til dommere og skrivere, vedlikehold av bane på Momarken Få i gang Heklabutikken med ny kolleksjon Klubbmesterskapet 25.april Øslandsmesterskapet mai Pinsestevnet i Seljord, ansvar for sekretariat, skrivere og innpiskere Tur hos Armann i august Turheststevne september Unghestskue 10.oktober Barne-og ungdomsleir 31.oktober-1.november Det ble ikke arrangert medlemsmøter. Flere ridekurs er arrangert i siste halvår. Aktiviteter i Hekla 2009 Viser til årsrapporten fra Sportskomitéen for oversikt over aktiviteter Styret takker alle for innsatsen i perioden som har gått. Januar 2010 Marit Øxseth Sekretær Sign. Monika Lind leder sign. Side 3

4 Årsrapport Sportskomiteen Hekla Det har vært stor aktivitet i Sportskomiteen har ikke hatt egne møter, men har korrespondert via mail, telefon og på møter sammen med styret. Kurs: Med Steinar Myhre i Halden 24 januar 14 februar 15 mars 21 mars Med Snorri Dahl hos Steinar Myhre oktober desember Med Elias Arnarsson i Vestby september oktober november desember Med Kine Nordbrekken i Mysen september - Old Power Kurs Med Kine Nordbrekken i Mysen 30 oktober- 1 november - Barne/Ungdomssamling Med Viggo Siggurdsteinsson i Mysen november Stevner: Klubbmesterskapet 25 april Østlandsmesterskapet mai Turheststevnet september Unghestvsning 09 september Side 4

5 Annet: Tur med Armann august Foredrag- Kropp, Hest og Rytter 19 november Ny Heklacollection desember Sportskomiteen januar 2010 Kine Nordbrekken ÅRSRAPPORT REDAKSJONSKOMITEEN 2009 Redaksjonskomiteen har bestått av Lise Engebretsen og Dag Lindheim. Dag Lindheim har vært styrets representant i redaksjonskomiteen. Lise Engebretsen har vært redaktør. Valhallposten ble gitt ut 3 ganger i løpet av året. Bladets størrelse har variert fra sider. Det er prøvd ut flere ulike firma for å trykke og sende medlemsbladet for oss, og det er erfart at det er mye å hente økonomisk ved å bruke litt tid på å sjekke markedet. Det har ikke vært faste spalter i Valhalposten dette året. Ny redaktør etterlyser større iver etter å bidra med stoff blant medlemmene. Det gjelder både fra det store antall arrangementer som går i klubbens regi og annet hesterelatert kosestoff. Stor takk til de som har bidratt med stoff, slik at det har vært mulig å utgi medlemsbladet vårt. Spre det glade budskap om viktigheten av å bidra til flere! Redaksjonskomiteen tror i likhet med styret for øvrig at medlemsbladet er viktig for klubbfølelsen. Januar 2010 Dag Lindheim Side 5

6 Årsrapport for barn og ungdomskomiteen Det ble bare en barn og ungdomssamling i 2009, dette skyldtes ulike grunner, sykdom osv. 30.oktober -1.november var det en barn og ungdomsleir hos Kine Nordbrekken på Folkenborg i Mysen. Det var 9 påmeldte, men det ble to frafall pga sykdom. To instruktører, Kine som er eier av stedet og Gunn iren Larsen. De kom fredag ettermiddag, ble kjent og hvor Kine og Gunn iren hadde en gjennomgang av målsettinger for seg og sin hest. Lørdag og søndag hadde de to treningsøkter med teori pr dag. Som avslutning på søndag hadde de en uformell gangartskonkurranse uten hest. Hilsen Barn og ungdomsansvarlig Anita Martinsen. Side 6

7 Side 7

8 Budsjett 2010 Konto Regnskap 2009 Budsjett 2010 Sponsor/annonseinntekter Salgsinntekter Hekla-butikken Innkjøp av varer for videresalg - Heklab Salgsinntekter kiosk Innkjøp av varer for videresalg - kiosk Off Tilskudd N Tilskudd NIHF - unghestskuet Årskontingenter NIHF og NRYF Dommeravgift ØM Stevneinntekter (påmeldingsavg.) Stevneutgifter - 3 stevner Stevneutgifter - dommere, 3 stevner Kursinntekter Kursutgifter Gebyrer Premier til stevner Leie av Momarken/vask av dommertårn Vedlikehold av baneanlegg, inkl forarbeid stevner Inventar (inkl bag, trialbane) Kontorrekvisita Drift - data/edb Valhallposten, trykking Deltakelse NIHF møter Porto års jubileum Renteinntekter Overskudd/underskudd Side 8

9 Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Hekla 2010 LEDER Gro Johansen Ny 1 år NESTLEDER Anne Wangen Ny 1 år 1 KASSERER Ellen Tronerud Ikke på valg SEKRETÆR Monika Lind Ny 2 år UNGDOMSREPR. Emilie Thunem Ny 2 år SPORTSLEDER Kine Nordbrekken Ikke på valg STYREMEDLEM / RED. Dag Lindheim Ikke på valg STYREMEDLEM Vibeke Ellingsen Ny 2 år VARA Janina Gaarder Ny 1 år VARA Ellen Sandbekk Ny 1 år SPORTSKOMITÉ Helene Øhre Ny 1 år SPORTSKOMITÉ Anne-Grethe Thunem Gjenvalg 1 år SPORTSKOMITÉ Hrefna Gretarsdottir Gjenvalg 1år REDAKSJON Lise Engebretsen Gjenvalg 1 år REVISOR Kjell Buskop Gjenvalg 1 år REVISOR Solveig Sæverås Gjenvalg 1 år VALGKOMITÉ My Langhed Ny 2 år VALGKOMITÉ Hege F. Nymoen Ikke på valg Oslo 1. februar 2010 Valgkomiteen Hege Nymoen Gro Johansen 1 Anne Wangen velges for ett år fordi hun hadde ett år igjen som styremedlem. Side 9

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl.19.00 Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg

NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN. Sakspapirene inneholder: Program. Saksliste. Årsrapporter for styret og utvalg NORSK ISLANDSHESTFORENING ÅRSMØTE 2014 STED: RICA HOTELL GARDERMOEN Sakspapirene inneholder: Program Saksliste Årsrapporter for styret og utvalg Forslag til vedtektsendringer Program LØRDAG 14. MARS 10:00

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte Innkalling til ordinært årsmøte Møtet avholdes hos Arve Larsen, lørdag 2. mai 2015 kl 17 00 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb for 2015. Som sted for Årsmøtet er valgt

Detaljer

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015.

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015. Årsmøtedokumenter Elverum Hundeklubb 9. mars 2015. Folkvang skole, lille auditorium. Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb Dato: Mandag 9. mars 2015 kl 19:00 Sted: Folkvang skole, lille auditorium

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Norsk Sosiologforening Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen avholdes på Bardøla Høyfjellshotell 25. januar 2015 kl 10 Dagsorden: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 22. februar 2010 kl. 18-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 22. februar 2010 kl. 18-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 22. februar 2010 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Tirsdag 18. mars 2014, kl 19.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikk, Ringveien 34, Finnsnes Tilstede: 14 medlemmer, 7 vanlige medlemmer og 7 styremedlemmer. Saksliste: 1. Valg av møteleder

Detaljer